Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2361) CREDE, C.
 • Opera
 • Imagini
CREDE, C.
În colaborare:
15475. ~ Esaminarea obstreticală. Instrucţiune scurtă pentru medici, studenţi în medicina, moaşe şi eleve în moşit cu 5 planşe. De Prof. Doctor C. Credă, Consilier medic-secret. în Lipsea şi Prof. Doctor Leopold, Consilier med. secret, şi directorul Maternitatei în Dresda, Tradusă de Dr. L. Ettinger, Mamoş. Bucureşti (Stab, grafic J. V. Socecu), 1896. (24 x 16,5). 30 p. cu il. 2 lei. (II 257121)

Nu exista imagini
  2362) Credinciosu numai Credinciosu
 • Opera
 • Imagini
Credinciosu numai Credinciosu
15476. • Credinciosu numai Credinciosu. Sa(sic!) datu în tipariu de societatea tratateloru Creştine din Bucuresci. Bucuresci, [1864]. (12 x 9). 16 p., 2 f.pl. (I 7214)
Publicată împreună cu alte povestiri morale sub o copertă comună: "Istorii pentru tinereţe cu dece illustraţiuni. S’a dat în tipar de Societatea tractatelor Chrestine din Bucureşti, 1865. Bucureşti, Typ. Th. Vaidescu". Pentru an, vezi: Iarcu, p. 105.

Nu exista imagini
  2363) Credinţa deplina
 • Opera
 • Imagini
Credinţa deplina
15477. • Credinţa deplina. [Ebr. 10,22]. [Editor:] Societatea internaţională de tratate Hamburg, London, Battle-Creck, Mich. St. Unite. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 411519)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2364) Credinţa, nădejdea şi îndurarea
 • Opera
 • Imagini
Credinţa, nădejdea şi îndurarea
• Credinţa, nădejdea şi îndurarea. Vezi: ROSIER, J.-B. Credinţa... Iaşii, 1851

Nu exista imagini
  2365) Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire
 • Opera
 • Imagini
Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire
15478. • Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire. Rugăciuni folositoare creştinilor. învăţătura unui părinte ce o lasă fiilor săi. Scrisă de Un creştin evlavios din zilele noastre. Tecuci (Tip. H. G. Movileanu), 1914. (19 x 13). 36 p. (I 42392)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2366) Credinţa, speranţa şi caritatea
 • Opera
 • Imagini
Credinţa, speranţa şi caritatea
• Credinţa, speranţa şi caritatea. Vezi: ROSIER, J.-B.. Credinţa... Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  2367) CREDITUL AGRICOL
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL AGRICOL
15479. ~ Legea Băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale dimpreună cu Regulamentul pentru aplicarea art. 13 şi 36 din legea Băncilor populare săteşti, în privinţa urmărirei creanţelor lor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. Ion St. Rasidescu), 1904. (18 x 12). 23 p. (Creditul Agricol şi Casa centrală a Băncilor Populare) (I 166275)
15480. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale Cu adausele şi modificările făcute prin legile din 1 şi 8 Decembre 1904, 15 Martie şi 6 Aprilie 1905. Dimpreună cu Regulamentul pentru aplicarea Art. 13 şi 36 din legea băncilor populare săteşti în privinţa urmărirei creanţelor lor. Lege Privitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de producţie şi consumaţie. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1905. (18 x 12). 28 p. (Creditul agricol şi Casa Centrală a Băncilor populare) (I 15567)

Nu exista imagini
  2368) CREDITUL FUNCIAR ROMÂN
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL FUNCIAR ROMÂN
15481. ~ *Projet de loi. Bucarest (Impr. de la Cour (Ouvriers Associés)), 1870. (31,5 x 24). 19 p. (Crédit Foncier de Roumanie) (A 15328)
Descriere după titlul dela începutul textului. La finalul textului, semnează: "Directorul Creditului Funciar Urban din Bucureşti, C. A. Panaitescu". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  2369) CREDITUL VITICOL
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL VITICOL
15482. ~ Legea pentru înfiinţarea unei case de credit viticol şi Regulamentul de aplicaţiune. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23 x 15,5). 34 p. (Creditul Viticol) (II 521310)

Nu exista imagini
  2370) CRÉMER, HENRI-H.
 • Opera
 • Imagini
CRÉMER, HENRI-H.
15483. ~ Etudes sur la richesse minérale de la Roumanie, par Henri-H. Crémer, Ingénieur des mines, électricien, membre de la société géographique de Paris, ingénieur aux chemins de fer de Roumanie.2-me éd. S.l, 1890. (22,5 x 15,5). 72 p. cu il., 2 tab. 3 fres. (II 563029)
15484. ~ Notice sur L’exploitation des pétroles roumains présentée au Jury de la classe 63 par H. Crémer, Ingénieur des Mines. Paris (Nouvelle Imprimerie, E. Lasnier), [1900]. (20,5 x 13,5). 12 p. (Exposition Universelle de 1900. Paris) (II 512223)
Descriere după copertă.
15485. ~ Notice sur l’exploitation du Gisement de Sel gemme de la Roumanie présentée au Jury de la classe 63 par H. Crémer, Ingénieur des Mines. Paris (Nouvelle Impr. E. Lasnier), 1900. (22 x 13,5). 12 p. eu tab. (Exposition Universelle de 1900 Paris) (II 412223)
Descriere după copertă. Impr., la p. 12.
15486. ~ Richesse minérale de la Roumanie par Henri-H. Crémer, Ingénieur des mines. Liège (Impr. H. Vaillant-Carmanne), 1888. (26,5 x 18). 72 p. cu il., 1 tab. (II 87061)
15487. ~ Statistica Comparativă şi lista complectă a Premianţilor României de la Exposiţiunea Universală din Paris, 1900 de Henri Crémer, inginer, fost membru în juriul international. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (27 x 21). 26 p. 1,25 lei. (II 413766)

Nu exista imagini
  2371) CRÉMER, H.
 • Opera
 • Imagini
CRÉMER, H.
15488. ~ A.B.C. Tactică, [de] General H. Crémer, comandantul corpului I de armată. Traducere cu autorizaţia autorului de Sublocotenentul Marinescu Nicolae, Regimentul Mihai-Viteazu No. 6. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 56[-58] p. (I 34328)
Traducere după: ABC Tactique (3-e éd., Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1912).

Nu exista imagini
  2372) CREMNITZER, F. L. (?-1897)
 • Opera
 • Imagini
CREMNITZER, F. L. (?-1897)
15489. ~ Contribuţiuni la anatomia patologică a ganglionilor spinali în unele afecţiuni (lepra, tabes dorsal, mielita prin comprese, pelagră). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în 16 Martie 1896 de F.L. Cremnitzer. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (24 x 16). 73[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 390) (II 413475)
În colaborare:
BABEŞ, V. et ~ L’anatomie microscopique des ganglions spinaux... Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2373) Crestomaţie
 • Opera
 • Imagini
Crestomaţie
• Crestomaţie. Bucăţi alese din autori germani. Vezi: CANIANU, MIHAIL. Crestomaţie. Bucăţi alese din autori germani. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  2374) CREŞTIN, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CREŞTIN, pseudonim
Vezi :
• Vîrsta ca impediment la alegerea în episcopat. De . Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2375) Creştinii şi Evreii
 • Opera
 • Imagini
Creştinii şi Evreii
15490. ~ Creştinii şi Evreii de Un preot creştin. Traducere de Iosef Weissberg. Bucureşti (Tipo-Lit. Stefan Mihălescu), 1886. (20,5 x 13). 32 p. (II 384916)

Nu exista imagini
  2376) CRETZANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CRETZANU, GEORGE
Vezi: CREŢIANU, GEORGE

Nu exista imagini
  2377) CREŢEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
CREŢEANU, I.
Traduceri:
FIORIAN. Doă bilete. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1836.

Nu exista imagini
  2378) CRETZEANU, IOAN B.
 • Opera
 • Imagini
CRETZEANU, IOAN B.
15491. ~ Dreptul roman. Obligaţiunile vânzătorului. Dreptul civil. Obligaţiunile vânzătorului. Thesa pentru licenţia. Actu publicu susţinut de Ioan B. Cretzeanu. Născut în Bucuresci. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1872. (22,5 x 14,5). 52p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 17113)

Nu exista imagini
  2379) CREŢEANU, VICTOR (1832-1897)
 • Opera
 • Imagini
CREŢEANU, VICTOR (1832-1897)
15492. ~ Instrucţii suplimentare asupra marşurilor de cavalerie, serviciului de exploatare şi transportului pe căile ferate de General V. Creţeanu, Inspector general al Cavalerii. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1887. (15,5 x 10). 22 p. (Ministerul de Resboiu) (I 410937)

Nu exista imagini
  2380) CREŢESCU, A. I.
 • Opera
 • Imagini
CREŢESCU, A. I.
(Creţiescu, A. I.)
15493. ~ Dialog greco-român care coprinde: Alfabetulu, regulele citirei, declinările şi conjugările, precum şi o culegere de cele mai întrebuinţate vorbe, frase şi dialoguri, de A. I. Creţescu. A doua Ediţiune. Se află de vînzare la D. Visarion Rusu, în poarta Bărăţiei. Bucureşti (În Tip. lui Josefu Copainigu), 1850. (19,5 x 12,5). 92 p. 2 ţvanţihii. (I 410238)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
Traduceri:
• Crucea de lemn... Trad. de ~. Bucureşti, 1842.
DURUY, VICTOR. Elemente de istoria generala. Tom. I-III. Trad. de ~. Bucureşti, 1856-1858.
FENELON. Eventurele lui Telemacu. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  2381) CREŢIESCU, AL. (1825-1885)
 • Opera
 • Imagini
CREŢIESCU, AL. (1825-1885)
(Creţescu, Al.)
15494. ~ Aşiediămentulu actelor statului civile, de Al. Creţiescu, Judicătorul la Curtea de Casatiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (21,5 x 15). 44 p. (II 57860)
15495. ~ Comentariu alu Codiciloru României Alecsandru Ioan I., de Alex. Creţiescu, Consiliariu de Statu. [Pe copertă: Tomu I]. Codicele civile. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 324 p. [12 sf.]. (II 73224)
15495a. ~ Idem. (Codice penale), de Alex. Creţiescu, Judicatorii la Curtea de Casatiune. A şesea făscióră. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (23,5 x 15). XII, 168 p. 7 sfanţi.
15495b. ~ Idem. A şeptea făscióră. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (24 x 16). p. 97 - 180. [3 sfanţi]. (II 73224)
Descriere după copertă. Ac. fasc. a apărut înaintea fasc. 6.
15496. ~ Comentariu alu legii electorale din 6/28 Iuliu de Al. Creţiescu, judicător la Curtea de Casatiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 62, VI p. (II 57861)
15497. ~ Comentariu asupra legii electorale din 1866. A doua ediţiune cu corecţiuni şi multe adause între cari legea interpretativă din 22 Aprilie 1878 şi jurisprudenţa Curţii de Casaţiune, [de Al. Creţescu]. Bucuresci (Stab. pentru Artele Grafice Socecu, Sander & Teclu), 1878. (20 x 13,5). 125 p. 3 franci. (II 274340)
Autorul, la p. 3.
15498. ~ [Jus romanum. De duobus reis constituendis. Droit français. De obligations solidaires. Des obligations divisibles et indivisibles]. Thèse pour la licence. Présentée et soutenue le 1-er août 1860 par Alexandre Cretzescu. Roumain, né à Cronstadt (Transylvanie). Sceaux (Impr. de E. Dépée), [1860]. (18 x 12). XIX, 97 p. (Faculté de Droit de Paris) (I 28742)
15499. ~ Noulu asiediămîntu pentru Actele stării civile dupe Codicele civile Alecsandru Ioan I. De Alex. Creţiescu, Consiliariu de Statu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15). p. 201-324. (BCU-Iaşi III B 3736)
Descriere după copertă.
15500. ~ Strămutarea Curţii de Cassatiune la Iassi [de Alex. Creţiescu, judecător la Curtea de Casatiune]. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), ‘1866. (20 x 12,5). 16 p. 1/2 sfantiu. (I 380028)
Autorul, identificat după: Creţiescu, cop. 4.
15501. ~ Idem. A doua ediţiune îndreptată şi adăogită. Bucuresci (Typographia Naţionale), 1866. (23,5 x 16). 25 p. (II 259273)
Descriere după copertă. Fără menţionarea autorului, ca şi la ed. I.
Vezi de asemenea:
FILITTI, G. Discursul... cu ocasiunea redeschiderii Curţii pe anul judecătoresc 1876-77 şi Respunsul Preşedintelui ~ Bucureşti, 1876 ; pe anul 1880-81. Bucureşti, 1880 ; pe anul 1877-78. Bucureşti, 1877 ; pe anul 1879-1880. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  2382) CREŢIESCU, GEORGE (?-1858?)
 • Opera
 • Imagini
CREŢIESCU, GEORGE (?-1858?)
Traduceri:
THOMAS, M. Lauda lui Marcu Aureliu. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini
  2383) CREŢESCU, GRIGORE (1853-1933)
 • Opera
 • Imagini
CREŢESCU, GRIGORE (1853-1933)
15502. ~ Cântecele mele, mici poeme în prosă, de Gr. Cretescu. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1891. (22 x 14). 55 p. 2 lei. (II 156666)
15503. ~ De la 1848. Schiţă, [de] Grigore Cretescu. Galaţi (Tip. Buciumul Român Spiridon Gheorghiu), 1915. (16,5 x 10,5). 18 p. 30 bani. (I 38125)
15504. ~ Din viaţa moşului meu Trohin Creţul poreclit şi Mocanul. Nuvelă originală, [de] Grigorie Creţescu. Galaţi (Tip. Dacia), 1883. (18,5 x 13,5). 23 p. 35 bani. (I 411428)
15505. ~ Dreptatea divină, [de] Gr. Creţescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu), 1880. (21 x 13,5). 89 p., 1 f. erata. 1,50 lei. (II 411927)
15506. ~ Şcolarii. Schiţă, de Grigore Cretescu. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1900. (16 x 11). 58 p. 50 bani. (Biblioteca Populară) (I 523501)

Nu exista imagini
  2384) CREŢESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CREŢESCU, I.
15507. ~ Mic tratat teoretic şi practic despre asigurări asupra vieţei, de I. Creţescu, şeful Serviciului de Asigurări asupra vieţei la Soc. d’Asig. Generala. Bucuresci (Tip. Dacia), 1902. (23,5 x 16). 198 p. (II 413001)

Nu exista imagini
  2385) CRETZIANU, GEORGE (1829-1887)
 • Opera
 • Imagini
CRETZIANU, GEORGE (1829-1887)
15508. ~ Melodii intime. De George Cretzianu. Bukureşti (Impr. Santei Metropolie), 1854. (14 x 10). 206 p., II p. (I 102943)
P. de titlu şi titlurile poeziilor, cu caractere latine. Textul, cu alfabet de tranziţie.
15509. ~ Idem. Bucureşti (Impr. Santei Metropolie), 1855. (14 x 10,5). 206, II p. (I 349150)
Textul, Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
15510. ~ Patrie şi libertate (Poesii vechi şi nuoi), [de] George Cretzianu. Bucuresci (Typ. Curţii, Propr. F. Göbl), 1879. (19,5 x 12,5). IV p., p. 3-364, 1 f. erata. (I 60554)
Descriere după copertă.
15511. ~ Poesii alese, [de] Gh. Creţeanu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1908 [pe copertă: 1909]. (14,5 x 8,5). 114 p. 60 bani. (I 13499)
Cu o pref. de N. Iorga (p. 3-12).
Vezi de asemenea:
ARICESCU, C. D. Satire politice [Culegere]. Bucuresci, 1884.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori romani. Bucureşti. 1900.
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Broş. I-II. Bucureşti, 1855.
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1895 ; ed. II, 1900; ed. II, 1905.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
POP-FLORANTIN, I. Horea. Bucureşti, [188?].
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Dichtungen. Ed. II. Bonn, 1884 ; ed. III, 1889.

Nu exista imagini
  2386) CREŢOIU, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
CREŢOIU, EUGEN
15512. ~ Recidiva în dreptul penal. Lucrare pentru licenţa, de Eugen Creţoiu. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23 x 16). 60, IIIp. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3655)

Nu exista imagini
  2387) CREŢOIU, ROMULUS B. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CREŢOIU, ROMULUS B. (1883-?)
15513. ~ Cistite cu retentie incomplectă de urină. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Februarie 1912 de Romulus B. Creţoiu din Institutul medico-militar. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte grafice Ţaranu & Co.), 1912. (23,5 x 15,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1217) (II 27640)

Nu exista imagini
  2388) CREŢU, CONSTANTIN GR.
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, CONSTANTIN GR.
15514. ~ Dota în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin Gr. Creţu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3788)

Nu exista imagini
  2389) CREŢU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, GEORGE
15515. ~ Morala evdemonistă. Teză pentru licenţă de George Creţu. Bucureşti (Tip. Regală), 1906. (24 x 16). 93[-95] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3167)
În colaborare:
EUNCEANU, N. ş.a. Lădiţa cu munitiuni sufleteşti. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2390) CREŢU, GR. (1848-1919)
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, GR. (1848-1919)
15516. ~ Cel mai vechia dicţionar latino-romînesc[!], de Todor Corbea (Manuscript de pe la 1700). Notiţă de prof. Gr. Creţu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (16,5 x 10). 10 p. 50 bani. (Extras din Voinţa Naţională, anul XXII, nr. 6135 din 15 Octomvrie 1905) (I 11513)
15517. ~ Codicele voroneţean cu un vocabulariu şi studiu asupra lui, de I. al lui G. Sbiera. Critică de Gr. Creţu, Profesor de limba română la liceul Mateiù Basarab (cursul inferior). Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1886. (27 x 19). 1 f., 17 p. (II 55447)
Extrase din "Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie", vol. VI, Anul III.
15518. ~ O nouă etimologie a numeralului românesc 0, de Gr. Creţu, Profesor de limba română la liceul Mateiu Basarab. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1889. (26,5 x 18,5). 1 f., 17 p. (Extras din Revista pentru Istorie, Archeologie şi Philologie, vol. VI, anul III) (II 55446)
15519. ~ Tipografiile din România dela 1801 până astăzi, [de] Gr. Creţu, profesor. (Extract, cu îndreptări şi adause, din Prefaţa ultimă (1909) a cărţii Tipografiile, Xilografiile, Librăriile şi Legătoriile din Bârlad de Antonovici şi Creţu). Ed. II din 1907 a Prefeţei citate se anexează la sfârşit. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (24 x 16,5). 34 p. (recte 36), 32 p. 1 leu. (II 21536)
Ed. a II-a a Prefeţei, cu p. de titlu separată: "Cercetări despre tipografiile, xilografiile, librăriile şi legătoriile de cărţi din oraşul Bârlad, judeţul Tutova... Ed. II. Bucureşti, Imprimeria Statului, 1907. (Extras din Buletinul expoziţiei gener. rom. din 1906, nr. 15, p. 571-579)".
În colaborare:
ANTONOVICI, I. şi ~ Tipografiile... din Bârlad. Bucureşti, 1909 ; Bucureşti, 1909/1910.
Editări de texte:
MARDARIE COZIANUL. [Lexicon slavo-romăn]. Ed. ~. S.l., 1893.
~. Lexicon slavo-romănesc.. Ed. ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2391) CREŢU, GRIG. ST.
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, GRIG. ST.
15520. ~ Metodă practică de cetire şi scriere Pentru usuiti Clasei I primară, de ambe sexe de Grig. St. Creţu, Inveţătoru scólei din Rediu- lui-Tataru, pl. Copou-Turia, Jud. Iaşi. Iaşi, Edit. şi propriet. libr. Dim. Danielii, 1888 [pe copertă: 1889]. (19 x 12,5). 136 p. cu il., 2 f. pl. 50 bani. (II 116650)

Nu exista imagini
  2392) CREŢU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, IOAN
Traduceri :
• *Articulul de lege XX din anulu 1878 despre regularea afaceriloru pupilare şi curatorale. Trad. de ~. Sibiiu, 1878.

Nu exista imagini
  2393) CREŢU,IOAN V.
 • Opera
 • Imagini
CREŢU,IOAN V.
15521. ~ Proprietatea din punctul de vedere politic şi economic. Teză pentru licenţă de Ioan V. Cretzu. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1895. (23 x 15,5). 129[-132] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413000)

Nu exista imagini
  2394) CREŢU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, NICOLAE
15522. ~ Contribuţiuni la studiul angiomelor subcutanate (la copil). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi Susţinută la 27 Iunie 1903 de Nicolae Creţu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P.Cucu), 1903. (23 x 15). 84[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 690) (II 263314)

Nu exista imagini
  2395) CREŢU, NICOLAE C. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, NICOLAE C. (1885-?)
15523. ~ Un nou concepi al moralei, [de] Nicolae C. Creţu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1911. (24,5 x 16). 32 p. 75 bani. (II 23530)
15524. ~ Quintus Septimius Florens Tertullianus ca montanist. Teză pentru licenţă de N. C. Cretu. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (24 x 16,5). 4f., 72 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 10752)
15525. ~ Sfântul Vasile cel Mare episcop al Cezareei-Capodociei. Disertaţiune rostită cu ocaziunea serbării pentru prima oară a patronului Seminarului nou înfiinţat la Sfânta Mănăstire Bistriţa, la 30 Ianuarie 1909, de Nic. C. Creţu, Profesor şi Secretar al Seminarului. Bucureşti (Tip. Profesionala Dimitrie C. Ionescu),. 1909. (23 x 15,5). 24 p. (II 13170)
15526. ~ Sistemele de Morală Independentă în faţa Moralei Creştine, Utilitarismul: Epicur şi Benlham. Partea I. De Nicolae C. Creţu. Bucureşti (Tip. profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1910. (24,5 x 16,5). 96 p. (II 113134)
15527. ~ Tolstoi als Pädagoge, [de] Diac. Dr. Nicolae Creţu. Kurze Darstellung seiner pädagogischen Ansichten. Craiova, Ramuri Verlag, 1915. (23 x 16). 24 p. (II 44612)

Nu exista imagini
  2396) CREŢU-CREŢESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CREŢU-CREŢESCU, GRIGORE
Vezi: CREŢESCU, GRIGORE

Nu exista imagini
  2397) CREŢULESCU
 • Opera
 • Imagini
CREŢULESCU
Vezi: FODOR, IOAN

Nu exista imagini
  2398) CREŢULESCU
 • Opera
 • Imagini
CREŢULESCU
Vezi şi: KRETZULESCU

Nu exista imagini
  2399) CREŢULESCU, d-ra
 • Opera
 • Imagini
CREŢULESCU, d-ra
Traduceri:
• *Miculu scolariu. Trad. de ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  2400) CREŢULESCU, NARCIS (1835-1913)
 • Opera
 • Imagini
CREŢULESCU, NARCIS (1835-1913)
15528. ~ Cuvîntul improvizat la înmormântarea Stareţului Timoftei Ionescu din Monastirea Neamţu de Prea Sfinţitul Arhiereu Narcis Creţulescu 1887. Iunie 10. Ed. II revăzută. Tipărit cu chealtuela P. S. Autorului[!] din Sfânta Monastire Neamţu. Piatra-N. (Tip. şi Libr. L. Steinberg), 1909. (23,5 x 15). 16 p. (II 15985)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: Copiet din Istoria Sfintei Monastiri Neamţu t. 6503.
15529. ~ Istoria Cetăţii Nemţu. Schiţată pe scurt de Arhiereul Narcis Creţulescu, din Mănăstirea Némţu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (21,5 x 14). 42 p., 4 pl. (Extras din "România Militară", Anul VIII, Vol. XV) (II 1923)
15530. ~ Istoria Sfintei Monastiri Goroveiu din judeţul Dorohoiu schiţată de archiereul Narcis Creţulescu din Sf. Monastire Neamţu 1897. Dorohoiu (Libr. şi Tip. I. L. Bercovici), 1898. (23 x 14). 66 p. (II 412382)
15531. ~ Istoria Sfintei Monastiri Rişca din judeţul Suceava Schiţată pe scurt de Arhiereul Narcis Creţulescu din Sf. M-re Neamţu şi tipărită cu străduinţa şi osteneala Arhimandritului Veniamin Piticariu din Sf. M-re Rişca. Fălticeni (Tip. A. Goldner), 1901. (21,5 x 15,5). 2f., 151[-154] p., 1 pl. (II 49499)
La p. 153-154: "Numele Persoanelor care au contribuit la tipărirea acestei cărţi".
15532. ~ Monastirea Bistriţa din Judeţul Neamţu. Schiţe Istorico-Biografice, de Vlădica Narcis Creţulescu. Piatra (Tip. Progresul, L. Şerţer), 1900. (17 x 12,5). 16 p. 50 bani. (I 464053)

Nu exista imagini