Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2351) CRĂSESCU, VICTOR (1850-1917)
 • Opera
 • Imagini
CRĂSESCU, VICTOR (1850-1917)
(Ştefan Basarabeanu)
15366. ~ Al treisprezecelea urs (Din viaţa Vânătorilor din Carpaţi) [de] Dr. Crăsescu-Basarabeanu. Cu ilustraţiuni de A. Murnu. [Bucureşti, Edit. Soc. Culturale Basarab (Tip. I. Ionescu), 1910]. (23 x 16). 24 p. cu il. [25 bani]. (Biblioteca Naţională Ilustrată, nr. 1) (II 21306)
Descriere după copertă. Exemplar dăruit BAR în 1910.
15367. ~ Contribuţiuni la studiul pediatriei populare. Credinţi, obiceiuri relativ la pediatrie la locuitorii din Dobrogea. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la... 1895 de Victor Crasescu (fost medic al plasei Sulina). Bucuresci (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), 1895. (22 x 16). 83 p. (Facultatea, de Medicină Bucuresci, nr. 381) (II 195013)
Descrierea completată după: Crainicianu, p. 155. Pe copertă, adăugat cu cerneală: "Preţul 1,50 lei".
15368. ~ Ovreiul. Roman, [de] Dr. V.[ictor] Crasescu (St. Basarabeanu). Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1899]. (20 x 13,5). 264 p. (II 411837)
Datat după: A-B, 3(1899), nr. 8, nov. 21, p. 123: Bibliografie.
15369. ~ Roadele vijeliei. (Cum a căpătat Sarichioiul vie), de Victor Crasescu (St. Basarabeanu). [Bucureşti, 1911]. (19 x 12,5). 31 p. cu il. 25 bani. (Biblioteca Nfatională] Ilustrată. Număr dublu [nr. 6]) (I 23367)
Descriere după copertă. Pentru nr. colecţiei vezi: Adamescu II, p. 251.
15370. ~ Schiţe şi nuvele, [de] Victor Crasescu (St. Basarabeanu). Vol. I-IV. Ed. I. Bucuresci, H. Steiaberg, Librar-Editor, 1893. (18 x 12). 243 p. (I) ; 237[-239] p. (II) ; 167[-169] p. (III) ; 1 f.,p. 169-383 (IV). 1 leu volumul. (I 74407)
Pe copertă: "Colecţiunea Steinberg nr. 1,2, 3, 4". Ed. a 2-a a apărut în 1926.
Vezi de asemenea:
• Flori de ghiaţă. Povestiri de ~. ş.a. Bucureşti, 1910.
• Rumänische Erzählungen. 1. Band. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  2352) CRĂSNARU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CRĂSNARU, CONSTANTIN P.
15371. ~ Divorţul în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin P. Crăsnaru. Bucuresci (Tip. Concurenţa), 1905. (23 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3666)
15372. ~ Théorie de la complicité dans le droit roumain. Thèse pour le doctorat. Présentée et soutenue le 15 Mars 1909 par Constantin Crasnaru. Paris (Impr. Henri Jouve), 1909. (24 x 16). 136 p. (Faculté de Droit de l’Université de Paris) (II 126585)

Nu exista imagini
  2353) CRĂTUNESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
CRĂTUNESCU, ION
15373. ~ *L’Union libre au point de vue juridique et social. (Thèse) [par] Jean Crătunesco. Paris, Marchai et Godde, 1913. 8°. 347 p. (Rally I, p. 83)

Nu exista imagini
  2354) CRĂTUNESCU, NICOLAE (1842-1904)
 • Opera
 • Imagini
CRĂTUNESCU, NICOLAE (1842-1904)
15374. ~ De la transmission des biens par succession en droit romain et droit français. Thèse pour le doctorat. L’acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 21 Juillet 1874, par N. Cratunesco. Né à Craiova (Roumanie). Paris (Impr. de Pillet Fils Ainé), 1874. (25,5 x 17,5). 2 f., 332 p. (II 78885)
15375. ~ [Jus romanum: De usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur. Droit civil français. De l’usufruit en général et des droits de Vusufruitier]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ciaprès sera soutenu le 1-er Juillet 1869 par N. Cratunesco. Né à Craiova (Roumanie) le 11 Mars 1842. Paris, Ancienne maison Gustave Retaux, Pichon-Lamy et Dewe, Libraires Editeurs (Abbeville, Imp. Briez, C. Paillart et Retaux), 1869. (23 x 14,5). 112 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17125)
Tip., la finalul textului.
15376. ~ Împărţirea succesiunei unei persone între fraţii sei buni şi vitregi sau esplicaţiunea Art. 674 Codul Civil. Studiu publicat în Jurnalul Dreptul de la 23 Aprilie 1887, de N. Cratunescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fiii), 1887. (22 x 15,5). 16 p. 1 leu. (II 412239)
15377. ~ Resumatul celor doue cuvintări ţinute la 8 şi la 11 Octombrie 1888 cu ocasiunea alegerilor pentru Cameră ale colegiului I de Doljiu în Craiova, Sala Bellevue, de N. Cratunescu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (20,5 x 13,5). 28 p. (II 411763)

Nu exista imagini
  2355) CREANGĂ, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, BARBU
Vezi: VASILESCU, MIHAIL V.

Nu exista imagini
  2356) CREANGĂ, CONSTANTIN I. (1860-1918)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, CONSTANTIN I. (1860-1918)
15378. ~ Contribuţii la chestia socială a infrinărei alcoolismului, [de] C. I. Creangă. Industria şi comerţul de braga în România [pe copertă: Un mare pericol social-economic şi naţional]. O propunere adresată societăţilor Cumpătarea şi Ligei Antialcoolice din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Universitara A.G. Brătănescu), 1908. (16,5 x 10). 60 p. 50 bani. (I 10401)
15379. ~ Domniţa Maria şi Copilul de Casă. Nuvelă (Adaptare din franţuzeşte). [C. I. Creangă. Majestatea Sa Regele, Primul nostru Cetăţean. C. I. Creangă. Creangă şi Ceaiul Pax. Sofia Nădejde. Otrăvirea cu alcool. C. I. Creangă. Origina ceaiului Pax. Aurel Scurtu. Ceaiul]. [Publicate de C. I. Creangă]. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (18 x 10.5). 60 p. (I 533319)
Descriere după copertă, completată cu date din cuprins. Pe cop.,: "N.B.".
15380. ~ Glasul celui ce strigă în pustiu. Un cuvînt în chestia evreiască, de C. I. Creangă. [Bucureşti, 1897]. (23 x 15). 16 p. cu portr. (II 412377)
Descriere după titlul de la începutul textului. Loc şi an, deduse din text, p. 14.
15381. ~ Memoria în chestia înfiinţărei, de către Stat, a monopolului hîrtiei de ţigară. Istoricul afacerei mele. Zece ani de muncă şi de jertfe. Dreptul meu la despăgubire [de C. I. Creangă]. [Bucureşti, 1900]. (33 x 21). 16 p. (III 410411)
Traduceri:
KRAHMER. Critice Retrospective asupra Resboiului Ruso-Turc din 1877-78. Trad. de ~. Partea I. Brăila, Viena, 1886 ; Vol. I. Viena, 1886.

Nu exista imagini
  2357) CREANGĂ, GHEORGHE D. (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, GHEORGHE D. (1875-1940)
(G. D. Ramură)
15382. ~ Activitatea Direcţiunei statisticei din Ministerul Financelor [Raport presentat d-lui Ministru de Finance, de Dr. G. D. Creangă]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 15,5). 14 p. (II 115008)
La finalul textului: "Dr. G. D. Creangă".
15383. ~ Banca ţărănească din Rusia şi rezultatele ei precum şi o scurtă dare de seamă asupra băncilor ţărăneşti din Prusia, Ungaria şi Bucovina, de Dr. G. D. Creangă, fost director al Statisticei Generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (20,5 x 13,5). 95 p. 1 leu. (II 22343)
15384. ~ Der Rauernstand în Rumänien, seine Geschichtliche Entwicklung und Gegenwärtige Lage, von Dr. George D. Creangă. Wien und Leipzig, Verlag von With. Braumüller, k.u.k. Hof-u. Universitäts-Buchhändler (Druck von Rudolf M. Rohrer în Brünn), [1901]. (28 x 19). p. 194-220. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung... 1901. Zehnter Band) (II 117444)
15385. ~ Das Beamtentum în Rumänien. Von Ministerial-director Dr. G.[eorge] D. Creanga in Bucarest. [Leipzig], Verlag von Dunker & Humblot, 1902. (22 x 14). p. 161-178. (Separat Abzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche. Herausgegeben von G. Schmoller) (II 486062)
Locul, edit. şi menţiunea de extras, pe cop. Tot pe copertă, indicaţia: "Nicht im Handel".
15386. ~ Consecinţele financiare ale războiului actual şi Măsuri de prevenire cu privire la România, [de] G. D. Creangă. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (18,5 x 12). 80 p., 1 tab. 60 bani. (Biblioteca politică. Publicaţie periodică, nr. 26) (I 60455)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Conferinţă desvoltată Miercuri 27 Ianuarie 1916, la Cercul de studii al Partidului national-liberal".
15387. ~ Consideraţiuni generale asupra reformelor agrare şi asupra exproprierei, [de] Dr. G. D. Creangă. Bucureşti, Edit. Flacăra (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1913. (18 x 12). 67 p. 60 bani. (Biblioteca Politică, nr. 7) (I 35753)
15388. ~ Les contrats agricoles en Roumanie en vigueur en 1906, [par Dr. G. Creanga]. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1908. (26,5 x 19). 1 f., 137 p. (II 10038)
Autorul, la finalul textului (p. 115) şi în prefaţă (p. 2). La p. 118-137: tabele.
15389. ~ Darstellung der Reformen der direkten Besteuerung in Preussen und die relative Anwendung derselben auf das Bumänische Steuerwessen. Mit einem Steuerreformentwurg. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und Nebst den Beigefügten Thesen Öffentlich zu verteidigen am 23. Juni 1900, von George D. Creanga aus Rumänien. Berlin (Druck von E. Ebering), [1900]. (22,5 x 15,5). 2 f., 32 [-34] p. (II 267109)
Cu date biografice ("Lebenslauf") la p. 34.
15390. ~ Desbaterile congresului internaţional de. statistică ţinut în Septembrie 1903 la Berlin. Raport de G. D. Creangă, Doctor în economia politică de la Universitatea din Berlin, Directorul statisticei generale din ministerul de Finance. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23 x 15,5). 18 p. (II 117147)
15391. ~ Die direkte Besteuerung in Preussen und Rumänien. Darstellung der Reformen der direkten Besteuerung in Preussen (von 1810 bis zur Gegenwart), und die relative Anwendung derselben auf das rumänische Sleuerwesen. Mit einem Steuerreformentwurf. Von Dr. George D. Creanga. Berlin. Verlag von E. Eberirg (Druck von E. Ebering), 1900. (23,5 x 16,5). 2 f., 238 p. (Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien. Heft VIII) (II 274474)
Tip., la p. 239.
15392. ~ Exportul României. Dificultăţi şi soluţiuni. Organizarea ţărei pentru timpuri critice, [de] G. D. Creangă. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1915. (22,5 x 16,5). 54 p. (Din perioada războiului mondial) (II 47923)
15393. ~ Die Finanzpolitik Rumäniens in ihrer neuesten Gestaltung und die für die Sanierung der Finanzkrisis getroffenen Massnahmen. Von Dr. G. D. Creanga. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1903]. (23 x 15,5). 42 p. (Aus dem Finanzarchiv herausg. von G. Schauz C.J.G. Cotta’sche Buchh. Nachfolger, G.m.b.H., XX Jahrg. 1 Bd.) (II 27554)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tip., la finalul textului. Pentru an, vezi: EcN, 27(1903), nr. 4, apr., p. 222: Critici şi recensiuni.
15394. ~ *Die Finanzen Rumäniens von 1862 zur Gegenwart, [von] G. D. Creanga. Stuttgart, 1899. (EcN, serie nouă, 23 (1899), nr. 11, nov., p. 831: Cărţi intrare pentru recensiune ; Creangă, cop. 4)
15395. ~ Die Finanzen Rumäniens und die Ergebnisse der neuen Finanzpolitik der Eneberschüsse. Von Unterstaatssekretär a. D. Dr. G. D. Creanga. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1913]. (23,5 x 15,5). p. 309-369. (Aus dem Finanzarchiv, herausg. von G. Schauz. J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, XXVIII. Jahrg. 1912/ 1913, 2. Bd.) (II 24917)
În: Creangă, cop. 4, această carte este datată astfel: "1912 und 1913".
15396. ~ Grundbesitzverteilung und Bauernfrage in Rumänien. Von Dr. G. D. Creanga, Ministerial-direktor a D. Erster Teil. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot (Druck von C.G. Naumann), 1907. (22,5 x 14,5). 4 f., 207 p., 8 tab. (Staats und sozialwissenschaftliche Forschungen, Heft 129) (II 14276)
15397. ~ Idem. Von Dr. G. D. Creanga, General-sekretär des Ministeriums für Handel und Industrie. Zweiter und dritter (Schluss-)Teil. Die von der Regierung im Jahre 1908 durchgeführten Agrarreformen. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot (Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg), 1909. (22,5 x 14,5). VIII, 188 p.
15398. ~ Die Handelspolitik Rumäniens von 1875 bis zur Gegenwart. Ein Vortrag gehalten am 20. November 1899 in staats-wissenschaft-lich-statistischen Seminar des Herrn Prof. Schmoller in Berlin. Von Dr. George D. Creanga. Bukarest (Buchdruckerei des Rumänischen Lloyd (G. Albrecht)), 1900. (19,5 x 13). 56 p. (I 116680)
15399. ~ Impositele şi acţiunea lor, de G. D. Creangă, doctor în ştiinţele economice şi financiare de la Universitatea din Berlin. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 24 p. (Extras din revista "Economia naţională") (II 117259)
15400. ~ Impozitul pe venit în Prusia şi Necesitatea unei reforme a impositelor noastre directe de Dr. G. D. Creangă, secretar general al ministerului de industrie şi comerţ. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (23 x 15,5). 1 f., II-96 p. (II 14205)
Pe copertă: "Studiu critic asupra impositelor şi politicei noastre financiare. Impositul pe venit în Prusia şi necesitatea unei reforme a impositelor noastre de Dr. G. D. Creangă, Secretar general al ministerului de industrie şi comerţ".
15401. ~ Influence de la Guerre Mondiale sur la situation financière des Etats Européens et spécialement de la Roumanie. [Par le] Dr. G. D. Creangă. Bucarest (Imprimeries Independenţa), 1916. (23,5 x 16,5). 50 p. (II 536992)
15402. ~ Învoielile agricole în România în vigoare pe anul 1906, [de Dr. G. D. Creangă]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (51 x 40,5). 1 f., XXXIX p., 419[-431] p. (V 38313)
Analiza rezultatelor anchetei asupra învoielilor agricole semnată de Dr. G. D. Creangă (p. 1-431: Tabele).
15403. ~ Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (26 x 18,5). 1 f., 129 p. (II 10039)
La p. 110-129: tabele recapitulative. Autorul, în prefaţă.
15404. ~ *Luxul din punct de vedere economic şi social, 1903. (Creangă, Studiu, cop. 4 ; Creangă, cop. 4)
15405. ~ Politica de Stat în materie de impozite cu referire specială la impozitele asupra băuturilor spirtoase, de G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare de la universit. din Berlin. Fost Secretar general al Ministerului industriei şi comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (18,5 x 12). 54 p. 75 bani. (I 35673)
15406. ~ Politica economică şi financiară a partidelor noastre de guvernămînt, [de] G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare. Fost director al Statisticei din ministerul de finanţe. Fost secretar general al ministerului industriei şi al comerţului. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1912. (23 x 16). 57 p., erata. (Extras din Buletinul Cercului de Studii, nr. 11) (II 28966)
Descriere după copertă.
15407. ~ Politica fiscală a judeţelor şi comunelor în genere şi faţă de ţărănime în special, de Dr. G. D. Creangă. Bucureşti (Tip. şi Fabrica de pungi de hîrtie Thoma Basilescu), 1901. (24 x 16,5). 23 p. (Biblioteca Societăţei Agrare a Marilor Proprietari din România, nr. 2) (II 117255)
Supliment gratuit la Revista "Agrarul".
15408. ~ Proprietatea rurală în România, de G. D. Creangă, doctor în economia politică dela Universitatea din Berlin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 23). 2 f., CXX, 147 [-CL] p., 1 f. 8 lei. (II 6798)
15409. ~ Proprietatea rurală şi chestiunea ţărănească, de Dr. G. D. Creangă, Fost Director al Statisticei generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (19,5 x 13). 66 p. (I 2534)
15410. ~ Raport asupra rostului şi activităţii Institutului internaţional de agricultură din Roma înaintat D-lor miniştri de externe şi de agricultură, de G. D. Creangă, delegat al guvernului la şedinţele adunărei generale ale Institutului. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (23,5 x 16,5). 17 p. (II 17707)
15411. ~ Die Reform der Akzisen (Torsteurer) în Rumänien. Von Dr. G. D. Creangă, Ministerial Direktor. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1905]. (23,5 x 15,5). p. 57-77. (Aus dem Finanzarchiv, XXII. Jahrg. 2 Bd.) (II 263312)
15412. ~ Regenerarea noastră şi datoria noastră, de G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare dela universit. din Berlin. Fost Secretar general al Ministerului industriei şi comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (17 x 11). 64 p. (I 31431)
15413. ~ *Die Rumänischen Agrar-reformen, 1910. (Creangă, cop. 4)
15414. ~ Румынія и Европейская война Проф. Г. Д. Креанга. Сь предизловіемь профессора И. Озерова. Москва (Типографіа Просвъщеніе), 1917. (23,5 x 16). 24 p. 1 рубль. (II 49488)
15415. ~ Sciinţa financiara după profesorul universitar K. Th. Eheberg, de George D. Creanga, doctor în ştiinţele economice şi financiare dela Universitatea din Berlin. Traducere autorisată, prelucrată liber şi complectată. Cu o scrisore-prefaţă la ed. romanesca de Domnul Adolf Wagner, profesor universitar şi consilier privat. Bucuresci (Stab, grafic Albert Baer), 1901. (23,5 x 16). 552 p. (II 70280)
15416. ~ Situaţia arendaşilor faţă de chestiunea ţărănească, de Dr. G. D. Creangă, fost directorul Statisticei generale din Ministerul financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (18 x 12). 47 p. 50 bani. (I 490792)
15417. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (23,5 x 16,5). 30 p. 50 bani. (II 8636)
15418. ~ Spre vremuri mai bune... Scene politice sociale rupte din viaţa actuală, [de] G. D. Ramură [= Creangă]. Bucureşti (Imprimeriile Independenta), 1915. (20 x 14). 89 p. (I 48965)
Autorul, identificat după ed. din 1918 a acestei opere şi după Catalogul BAR.
15419. ~ Idem. Iaşi (Tip. Serviciului Geografic), 1918. (20 x 13). 92 p. 3,50 lei. (I 49596)
Pe copertă, menţiunea: "În amintirea eroilor căzuţi pentru apărarea pămîntului strămoşesc şi Dedicată Constituantei dela Iaşi din Mai 1917".
15420. ~ Die Statistik der Grundbesilzvertheilung in den verschiedenen Ländern. Von Ministerial-Director a.d. Dr. G.C. Creangă, Bukarest. Bucureşti (Tip. Carol Göbl, Sr. Rasidescu), [1907]. (24,5 x 16,5). 18 p. (Inst. International de Statistique, XI-ème Session à Copenhague, 26-31 Août 1907) (II 7390)
Descriere după titlul de la începutul textului.
15421. ~ Un strigăt de alarmă asupra Spoliaţiunei ce se face cu Loteria pe Clase şi asupra Procedeurilor Colectărilor, de Dr. G. D. Creangă, fost director al Statisticei Generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1907. (23 x 16). 58 p., erata. 75 bani. (II 5872)
15422. ~ Studiu critic asupra impozitelor şi politicei noastre financiare. Impozitul pe venit în Prusia şi indicii pentru reforma impozitelor noastre de Dr. C. D. Creangă, Secretar-general al Ministerului Industriei şi Comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1909. (24 x 16). 2 f., 314 p. (II 13636)
Prefeţe:
MINISTERUL de Interne. Contracte de învoeli agricole în vigoare pe anul 1906. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
• Creşterea arenzii pămîntului în bani şi în dijmă... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
• Numărul ţăranilor care şi-au arendat pămîntul... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
MINISTERUL Financelor. Direcţiunea Contabilităţei Generale a Statului. Repartisarea venitului fondului comunal... Ed. de ~. Bucureşti, 1903.
• Réponse de la Roumanie au questionnaire établi par la delegation du Comite permanent de l’Institut [International d’Agriculture]. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2358) CREANGĂ, ION (1839-1889)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, ION (1839-1889)
15423. ~ Amintiri din copilărie şi anecdote, [de] Ioan Creangă. Cu 8 ilustraţiuni de Teodor Buicliu. Iassy, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1892. (19 x 13). 2 f., 201 p. (I 76198)
Text identic cu cel al vol. II (intitulat: "Diverse") din: "Scrierile lui Ioan Creangă" apărut în acelaşi an (1892).
15424. ~ Idem. [Editate de Gh. T. Kirileanu]. Iaşi, Edit. Soc. Tinerimea Română (Tip. Serviciului Georgrafic), 1918. (23 x 15,5). 78 p. 1 leu. (Biblioteca Societătei Tinerimea Română No. 1) (II 467967)
Editorul, identificat în: Bostan-Ciucă, p. 166. Pe copertă, menţiunea: "Pentru Basarabia Januar 1918".
15425. ~ Amintiri din copilărie şi Ivan Turbincă. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroiescu. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. diecezane), 1914. (16,5 x 11). 175[-180] p. cu portr. (Biblioteca Asociatiunei) (BCU-ClN S 4348)
15426. ~ Capra cu trei ezi. Poveste [Pe copertă: de I. Crengă]. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1895. (17 x 10,5). 20 p. [6 cri]. (Din literatura poporală) (I 164604)
15427. ~ Idem. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 10,5). 20 p. (Din literatura populară) (I 147369)
Tip., la p. 2.
15428. ~ [Din povestirile lui Ion Creangă]. Cuprinde: Moş Ion Roată şi Unirea. Moş Ion Roată şi Cuza-Vodă. Punguţa cu doi bani. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Târgovişte, Libr. Editurii Elie Angelesen, [1912]. (19,5 x 12,5). 55 p. 25 bani. (Cartea Săteanului. Apare sub îngrijirea fostului învăţător de copii, revizor şi inspector şcolar, C. Alessandrescu, nr. 1, 1 august 1912) (I 28008)
Pe copertă: "Din Povestirile lui Ion Creangă şi anume: Moş Ion Roată şi Unirea. Moş Ion Roată şi Cuza-Vodă. Ivan Turbincă. Punguţa cu doi bani. Povestea unui om leneş. Cu un cuvînt: Către săteni: de C. Alessandrescu".
15429. ~ *Harap Alb, [de] Ion Creangă. Braşov (Tip. Ciurcu), [189?]. 32 p. (De, 8(1900), nr. 33, sept. 23, p. 4: Cărţi pentru Bibl. pop.)
15430. ~ Harap Alb. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Prof. Dr. H. Weigand. Leipzig, Iohann Ambrosius Barth (Druck von August Pries în Leipzig), 1910. (18 x 12). 1 f., IX, 143 p. (I 20192)
15431. ~ Harap Alb şi Ivan Turbincă, [de] Ioan Creangă. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroescu. Sibiu, Edit. Asociaţiunii, 1914. (16,5 x 11,5). 132 p. (I 486329)
15432. ~ Ivan Turbinca. Poveste, compuse de Ion Creangă. Publicată de C. V. Popesco. Chişinev (Tip. Bessarabskaia Jizni), 1910. (21 x 14,5). 19 p. 5 cop. (II 55817)
Cu caractere slave.
15433. ~ Moş Nichifor Coţcariul. Povestire glumeaţă de Ioan Creangă. Autorul poveştilor: Soacra cu trei nurori, Dănilă Prepeleac, Capra cu trei ezi, Povestea porcului s.a. Iaşi (Tipografia Naţională), 1877. (19,5 x 13). 35 p. (I 187174)
15434. ~ Idem. Bucureşti, 1892. 60 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15434. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Steinberg (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-ri), [1918]. (20,5 x 13,5). 32 p. 25 bani. (Scriitori celebri. Anul I, nr. 10) (I 50502)
Tip. la p. 32. Descriere după copertă. Broşura mai cuprinde şi: Punguţa cu doi bani.
15436. ~ Opere complecte, [de] Ioan Creangă. Cu o biografie de d. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii poporane. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 28) (I 102973)
15436a. ~ Idem. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 80p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 29).
15436b. ~ Idem. Partea III. Povestea lui Stan Păţitul. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Ioan Roată şi Unirea. Rostiri, zicători, cuvinte. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 30).
15436c. ~ Idem. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 31).
Pentru anul de apariţie a celor patru părţi, vezi şi: Uni, 6(1896), nr. 3, p. 18: Bibl. pentru toţi. Bibliogr. ; Stăncescu, p. 481.
15436d. ~ Idem. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie. Popa Duhu. Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 141 p. cu un portr. Două numere 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 32-33) (I 102973)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 481.
15437. ~ Idem. [Ed. II]. Cu o biografie de d. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii poporane. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9). 96 p. cu 1 portr. (Biblioteca penlru toţi, [28]) (I 123678)
15437a. ~ Idem. [Ed. II]. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Typ. Eminescu), 1902. (14,5 x 9,5). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, [29])
15437b. ~ Idem. [Ed. II]. Partea III. Povestea lui Stan Păţitul. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Ioan Roată şi Unirea. Rostiri, zicători, cuvinte. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, [30])
15437c. ~ Idem. [Ed. II]. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9,5). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, [31])
15437d. ~Idem. Ed. II. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie. Popa Duhu. Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, 1903. (14 x 9). 128 p. cu un portr. Două numere 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 32-33)
15438. ~ Idem. Cu o biografie de D. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. [Ed. III]. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii populare. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic Samitca, Craiova), [1908]. (14,5 x 9,5). 96 p. cu un portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 28) (I 102972)
La finalul prefeţei, tipărit greşit: "Grig. I. Constantinescu".
15438a. ~ Idem. [Ed. III]. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic, Samitca, Craiova), [1908]. (14 x 10). 92 p., 2 f. bibliogr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, n. 29)
15438b. ~ Idem. [Ed. III]. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic, Samitca), [1908]. (14 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 31)
15439. ~ Idem. Ed. IV. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie, Popa Duhu, Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [191?]. (15 x 10,5). 160 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 32-33) (I 55885)
Ultimul număr din colecţie menţionat: nr. 588 (ap. în 1910).
15440. ~ Opere complete, cu o prefaţă şi un indice [de II. Chendi şi Şt. O. Iosif]. Ed. Minervei. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (22,5 x 15,5). XII, 391 p., 1 f. portr. 1,50 Lei. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103467)
15441. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II. Chendi]. Ed. nouă revăzută. [Pe copertă: Ediţia a doua]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (22,5 x 15). XV, 445[-447] p., 1 f. portr. 1,50 lei. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103466)
15442. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II Chendi]. Ed. nouă revăzută. [Ed. III]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (22,5 x 15,5). 461[-463] p., 1 f. portr. 1 leu. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103527)
Pe copertă, greşit imprimat: "ediţia doua". Vezi prefaţa, p. 6.
15443. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II. Chendi]. Ed. IV. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (22,5 x 15). 442 p. 2 lei. (II 103526)
Pe copertă, greşit imprimat: "ediţia doua". Vezi prefaţa, p. 6.
15444. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice. Ed. V. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (22,5 x 16). 334 p. 4 lei. (II 40688)
Prefaţă la ediţia nouă (Ed. a II-A) de Gh. T. Kiriléanul şi II. Chendi.
15445. ~ Povestea lui Harap Alb, de Ion Creangă. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1911. (16,5 x 11,5). 107, IV p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, An I, nr. 4-5) (I 103035)
15446. ~ Idem. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Victor Stroescu. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1914. (16,5 x 11). 103 p. (Biblioteca Asociatiunei) (BCU-ClN S 4347)
15447. ~ Povestea lui Harap Alb, de Ioan Creangă. Ed. II. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1918. (18 x 13,5). 71 p. (Din literatura poporală) (BCU-ClN 180624)
15448. ~ Povestea lui Stan Păţitul şi Povestea unui om leneş, compuse de Ion Creangă. Publicate de C. V. Popescu. Chişinău (Tip. i lit. F.P. Kaşevskago), 1910. (21 x 15,5). 20 p. 8 cop. (II 517142)
Cu caractere slave. Descriere după copertă.
15449. ~ Povestestea lui Stan Păţitul, de Ion Creangă. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1912. (16 x 11,5). 46, II p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, An. II, nr. 21) (I 116498)
Tip., pe v. p. de titlu.
15450. ~ Povesti, [de] Ion Creangă. [Partea I]. Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal (Tip. Curierul Judiciar), [191?]. (15 x 11,5). 160 p. (BCU-ClN 182400)
Cuprinde: "Povestea lui Harap Alb, Punguţa cu doi bani, Povestea Porcului, Fata babei şi fata moşneagului, Capra cu trei iezi, Povestea unui om leneş".
15451. ~ Poveşti. Iaşi, 1918. 86 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15452. ~ Punguţa cu doi bani, [de] Ioan Creangă. [Chişinău], Izdanie T-va Bessarabskoe Knigoizdatelstvo, 1917. (18 x 13,5). 7 p. 10 cop. (Deşteptarea Biblioteca sub red. N. A. Popovski, nr. 1) (I 481084)
Cu caractere slave. Edit. şi an, pe cop. 4.
15453. ~ [Scrierile lui I. Creangă]. Vol. I. [Poveşti]. [Iaşi (Tip. Goldner), 1890]. (18,5 x 12,5). V, 29 p., 1 f. facsimile, 333 p., 1 f. portr. (I 70558)
Cu o prefaţă de A. D. Xenopol şi o notiţă biografică de Grig. I. Alexandrescu. Descriere după însemnarea cu creionul pe foaia de legătură a cărţii, coperta şi p. de titlu lipsind de la exemplarul descris. Ed. princeps. Editată de un comitet compus din Grig. I. Alexandrescu, Eduard Gruber şi A. D. Xenopol preşedinte (v. Prefaţa, p. III).
15454. ~ Idem. Vol. II. Diverse. [Amintiri din copilărie, Anecdote, Poezii poporane, Poezii proprii, Cuvinte, rostiri]. Textul acestui volum reeditat în acelaş an (1892), cu titlul: Amintiri din copilărie şi anecdote. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1892. (19 x 13). 3 f., 201 p., 8 f. pl. [il. de Teodor Buicliu].
15455. ~ Soacra cu trei nurori. Poveste [pe copertă: de I. Creangă]. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17 x 10,5). 20 p. (Din literatura poporală) (BCU-ClN 162280)
În colaborare:
15456. ~ *Metoda nouă de scriere şi cetire, pentru usul clasei I primară, de institutorii: I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, vezi: Răceanu şi A. Simionescu. Iaşi, 1868. [Ed. I]. (Receanu, p. 52; JL, 19(1930), nr. 5-8, mai-aug., p. 326-327; Predescu, p. 327)
15457. ~ Idem, pentru usulu clasei I primară de Institutorii: I. Créngă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, vezi: Recénu şi A. Simionescu. Aprobată şi adoptată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice şi alu Culteloru. Ed. II. Tipărită cu spesele Societatei învăţăturei Poporului Românu din districtulu şi comuna Iassy. Iassy (Tip. H. Goldner), 1868. (22,5 x 15,5). 72 p. Preţul 43 parale seu 33 bani. (II 103530)
15458. ~ *Idem. Ed. IV. Iaşi, 1870; ed. V, Iaşi, 1871. (Iarcu, p. 134; Predescu, p. 327-328).
15459. ~ Idem. Aprobată şi adoptată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice şi alu Culteloru. Ed. VI. Corectată şi adăogită. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1872. (23 x 16). 76 p. (II 103515)
15460. ~ Idem. Ed. VIII. Corectată şi adăugită. Ediţiunile anteriore I şi II s’au tipărit cu spesele Societăţei Invăţăturei Poporului Românu, din districtulu şi comuna Iassii. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1874. (22,5 x 15). 76 p. (II 103588)
15461. ~ Idem. Ed. IX. Corectată şi adăugită. Ediţiunile anteriore I şi II s’au tipărit cu spesele Societăţei Invăţăturei Poporului Român, din districtul şi comuna Iassii. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1874. (22,5 x 15). 76 p. 50 bani. (II 103578)
15462. ~ Idem. Această carte e aprobată şi adoptată şi actualminte de Onor. Ministeriu al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. [Pe copertă: Aprobată din nou în mod obligatoriu, prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14 din 20 Ianuare (1 Februare) 1876]. Ed. x corectată şi adăogită. Ed. I. şi II s-au tipărit cu spesele [pe copertă: cu ajutorul şi aprobarea] Societăţei Invăţăturei Poporului Român, din districtul şi comuna Iaşii. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1876. (23 x 15). 67 p. (II 523355)
15463. ~ *Idem. Ed. XI. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1878. 8°. 75 p. (BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 25; Adamescu I, p. 121).
15464. ~ Idem. Aprobată din nou, în mod obligatoriu, prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14 din 20 Ianuarie (1 Fevruarie) 1876. Ed. XII. Ed. I şi II s’au tipărit cu aprobarea şi ajutorul Societăţei pentru învăţătura Poporului Român, din districtul şi comuna Iaşii. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1878. (23,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103579)
Ed. XV a apărut în 1881 (v. Predescu, p. 327-328).
15465. ~ Idem. Aprobată şi prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14, din 20 Ianuarie (1 Fevruarie), 1876. Ed. XVI. Iaşii (Tipografia Naţională), 1882. (23 x 15,5). 76 p. (II 53595)
Ed. XVII a apărut în 1883 (v. Predescu, p. 327-328).
15466. ~ Idem. Ed. XIX, Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (22,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103580)
15467. ~ Idem. Ed. XX. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (22,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103581)
15467. ~ Idem. Ed. XXI. [Pe copertă. îmbunătăţită şi adăogită cu mai multe figuri şi text]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (22,5 x 14,5). 88 p. cu il. [50 bani]. (II 103577)
15468. ~ Idem. Ed. XXII. Îmbunătăţită şi adăugită cu mai multe figuri şi tecst. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (22,5 x 15). 88 p. cu il. 50 bani. (II 103582)
15469. ~ Idem. Ed. XXIII. Îmbunătăţită şi adăugită cu mai multe figuri şi text. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (23,5 x 15,5). 88 p. cu il. (II 150122)

Vezi şi:
GRIGORESCU, C, ~ şi V. Recénu. Înveţătorulu copiiloru ... Jassy, 1871 ; ed. II. Jaşii, [187?] ; ed. III, 1874 ; ed. IV, 1875 ; ed. V,, 1878 ; ed. VI, 1880 ; cl. I-III, ed. VII, 1883 ; cl. I-II, ed. VIII, 1886-1888 ; cl. I-III, ed. IX, 1889-1891 ; ed. X(?), 1893.
IENĂCHESCU, GH. şi ~. Povăţuitoriu la citire prin scriere... Iassy, 1876.
RĂCEANU, V. ş.a. Geografiea jud. Iaşii, cl. II prim. urb. şi cl. III prim, rur. Iaşii, 1879 ; ed. III, 1884 ; ed. IV, 1886 ; ed. V, 1892.
~. O întrebare D-lui A. Gorjan. Iaşi, 1886.
~. Respuns la Criticele nedrepte... Iaşi, 1888.

Editări de texte:
MAIORESCU, T. Regulele Limbei Romane. Ed. de ~. Iaşii, 1879/1880 ; ed. II, 1882.

Vezi de asemenea:
BRUN, J. Sept Contes Roumains. Paris, 1894.
~. La Veillés. Douze contes traduits du roumain. Paris, 1898.
• Cinci povestiri. Caransebeş, 1901.
• Culegeri literare 1891. I-II. Bucureşti, 1891.
DAMIAN, N. Colectiune de mici poesii. Galaţi, 1893.
• Doué istorioare prea frumoase din viata lui Cuza-Vodă. Craiova, 1884 ; 1887 ; 1890 ; 1892-1894 ; 1896.
EMINESCU, M. şi ~. Poveşti şi poezii. Cernăuţi, 1910.
IPCAR, R. Ecrivains Roumains. Morceaux cboisis. Paris, 1916.
ISPIRESCU, P. Prâslea cel voinic... ; Creangă, I. Calicul dela Tălpălari. Târgovişte, 1912. (Cartea Săteanului, nr. 2).
• Mica colectiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
• Nuvele umoristice. [Culegere]. Bucureşti, 1909.
• Poveşti poporale. Cernăuţi, 1886.
PRIŞCU, R. Capra cu trei iezi. Braşov 1913.

Nu exista imagini
  2359) Creatorul demonstrat prin operile sale sau Teologia naturală
 • Opera
 • Imagini
Creatorul demonstrat prin operile sale sau Teologia naturală
15471. • Creatorul demonstrat prin operile sale séu Teologia naturală. [Editoru: M. G. Pitzurescu]. Bucuresci (Typ. Naţională, Intreprindétor C. N. Rădulescu), 1874. (29 x 21). VIII-15 p., 1 pl. (III 413811)
Prefaţa semnată: "M. G. Pitzurescu, editor".

Nu exista imagini
  2360) CRECANA, CHIRIAC
 • Opera
 • Imagini
CRECANA, CHIRIAC
15472. ~ Ecstract din Testamentul cel vechiu, pre scurt şi pre înţăles, depre nemţie în românie pefăcut de Patriota Chiriac Crecana, Invăţătoriul Şcoalei Milităreşti dela Vişta de Jos, şi spre folosul Bisericilor şi a Şcolelor româneşti din Marele Prinţipat al Ardealului dat la lumină, cu îngăduinţa înălţatului Crăesc Gubernium. Sibiiu (Tip. răp. Ioanu Bart, Moştenitoriului său Gheorghe de Clozius rămasă), 1834. (17,5 x 11,5). 4 f., 206 p. (I 476)
Cu caractere chirilice.
15473. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, 1853. 158 p. (Cu caractere chirilice) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15474. ~ Fremdwörterbuch oder Sammlung mehrer in der deutschen Sprache und Literatur häufig vorkommenden aus fremden Sprachen entlehnten Wörter mit deutsch und walachiscli ausgelegter Bedeutung. Ein höchst nützliches, ja nothwendiges, alphabetisch geordnetes Handbuch für Geschäftsmänner, Zeitungsleser, Lehrer sowohl als Schüler höherer Klassen. Nebst einem Verzeichniss einiger în Siebenbür- gen wildwachsenden Giftpflanzen, von Quiricus Krekana, Unterlehrer an der K. K. Regiments-Ober-respective Hauptschule zu Orlat. Carte de cuvinte străine, ori adunare de mai multe cuvinte străine, ce vinu adese în limba şi literatura Germană cu Semnificarea şi esplicarea lor în limba Germană şi Română. Manualu forte de lipsă şi trebuinciosu pentru omeni în Diregătorie, Neguţători, cetitori de nevoie, Profesori şi Studenţi de classe mai înalte. Cu o speţificare de unele plante veninoase ce crescu în Ardealu, de Chiriacu Crecana, învăţătoriu la c.r. scólă de regimentu în Orlatu. Sibiiu (în privii. Tip. alui Gheorghiu de Clozius), 1848. (20,5 x 13). 4 f., 152 p. (I 5806)
Pe copertă: "Fremdwörterbuch mit deutsch und walachisch ausgelegter Bedeutung. Nebst einem Verzeichniss einiger in Siebenbürgen wildwachdenden Giftpflanzen, von Quiricus Krekana, Unterlehrer an der K. K. Regiments-Ober-resp. Hauplschule zu Orlat. Carte de cuvinte străine cu Semnificarea şi esplicarea lor în limba Germană şi Română. Cu o speţificare de unele plante veninoase ce crescu în Ardealu, de Chiricu Crecana, învăţătoriu la č.r. scólă de regimentu în Orlatu". Textul românesc cu alfabet de tranziţie. P. de titlu separate în l. română şi germană.

Nu exista imagini