Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2341) Crăciunulu lui Sallah
 • Opera
 • Imagini
Crăciunulu lui Sallah
15292. • Crăciunulu lui Sallah. Bucuresci (Tip. Cesar Bolliac), 1864. (11 x 7,5). 1 f., 16 p., 2 f. pl. (I 15433)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Sa[!] datu în tipăru de societatea tratateloru Creştine din Bucuresci".

Nu exista imagini
  2342) CRĂESCU, ALEXANDRU A.
 • Opera
 • Imagini
CRĂESCU, ALEXANDRU A.
15293. ~ Testamentul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru A. Crăescu. Bucuresci (Tip. Griviţa M. M. Antonescu), 1903. (23 x 15). 58 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 408654)

Nu exista imagini
  2343) CRĂESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CRĂESCU, PETRU
15294. ~ Asedarea trupelor pedestre pe doue şiruri. De căpitanul Petru Kraesko. Paris (Tipografia Armenească [pe p. 1: Paris, Typ. arménienne de Walder), 1860. (21,5 x 13). 44 p., 1 f. (II 452743)
15295. ~ Gardele naţionale şi independinţa României, de Căpitan Petru Craesco. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1861. (18,5 x 12). 16 p. (I 118217)

Nu exista imagini
  2344) CRĂINICIANU, CHRISTACHE (1845-1920)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, CHRISTACHE (1845-1920)
15296. ~ Calculul densităţii aerului dupe tractate de fisica şi de artillerie, de Majorul Chr. Crainicianu din Artillerie. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (23,5 x 16). 32 p., 2 f. pl. (Conferinţe Regimentare) (II 117174)
15297. ~ Impresiuni din resboiu. 1877-1878, [de] Col. Ch. Crăinicianu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), [1908]. (21,5 x 14). 102 p. (II 10933)
15298. ~ Teoria tragerii la semn dupe Aide-Mémoire à l’usage des officiers d’artillerie suisses cu applicaţiune la tunuri romane, de majorul Chr. Crăinicianu Din Artillerie I. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (24 x 15,5). 44 p., 1 pl. (Conferinţe Regimentare) (II 117258)

Nu exista imagini
  2345) CRĂINICEANU, CONSTANTIN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, CONSTANTIN (1875-?)
15299. ~ Căror cauze se datoreşte avântul cu care au respuns soldaţii la mobilizarea din anul 1913? Ce trebuie să facă ofiţerii pentru a menţine şi alimenta acest avânt? Conferinţă ţinută d-lor ofiţeri din Regimentul 34 Infanterie, din ordinul d-lui colonel Dragalina I., comandantul Regimentului, de Maior C. Crainiceanu din Cavalerie, ataşat pentru stagiu la Regimentul 34 Infanterie. Constanţa 1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (22,5 x 15). p. 193- 235. (Din publicaţiile României Militare) ("România Militară", Febr.-Martie 1914) (II 37280)
Descriere după copertă.
15300. ~ Strategia în manevrele imperiale germane din 1912. Studiu critic de Căpitan Crainiceanu [pe copertă: Crăinicianu] din Cavalerie. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15,5). 50 p., 1 h. 1 leu. (II 31225)

Nu exista imagini
  2346) CRĂINICIANU, GH. I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GH. I. (1869-?)
15301. ~ Organisarea înveţămîntului profesional potrivit cu nevoile săteanului şi oraşanului Romîn[!]. Memoriu presintat şi citit în congresul didactic din 1901 de G. Crainiceanu, Directorul rev. Şcola Sătenilor şi Inveţător corn. Cuza-Vodă Roman. Com. Cuza-Vodă, Roman (Tipografia rurală), 1901. (19 x 12). 20 p. (I 116641)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2347) CRĂINICIANU, GHEORGHE (1853-1926)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GHEORGHE (1853-1926)
(Dr. Gh. C.)
15302. ~ Aus dem Bukarester Militär-Central-Spital. Die wichtigeren Operationen, welche in der IV. chirurgischen Abtheilung vom Universitäts-professor und Armeecorps-Arzt Dr. Demosthene vom Jahre 1886 bis zum Jahre 1895 ausgeführt Worden sind. Von Dr. Crainicean, Regimentsarzt im Militär-spital. S.l., [1897]. (22,5 x 15,5). 29 p. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv für klinische Chirurgie, 54. Bd, Heft 4) (II 116956)
Descriere după titlul de la începutul textului. Ultima dată menţionată în text: 1896. Pentru an vezi şi: Crăinicianu, cop. 2.
15303. ~ Clinica oculistică a Universităţei din Budapesta şi Fostul ei profesor Schulek, [de] Dr. Crăiniceanu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (23 x 16). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", nr. 12, Iul. 1905) (II 117064)
15304. ~ La conjonctivite granuleuse dans l’état actuel de la science, par Le Dr. Georges Crainiciano. Avec 24 figures dans le texte. Paris, Octave Doin, éditeur (Impr. F. Levé), 1905. (24 x 16,5). 37 p. cu il. (II 1599)
Impr. la p. 37.
15305. ~ Despre boalele de ochi în raport cu cele de dinţi. Diagnostic diferenţial, de Dr. George Crăiniceanu, Medic de batalion. [Traducere din limba germană de Dr. E. Silberman]. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1892. (20 x 13,5). 59[-61] p., 3 tab. (II 70085)
Cu o prefaţă de dr. E. Silberman.
15306. ~ *Détermination géométrique du champ visuel. Bucureşti, 1889. (Crăinicianu, cop. 2)
15307. ~ Exposiţia medico-sciinţifică de la al X-lea Congres International de Medicină din Berlin la 1890, de Dr. George Crăiniceanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (20,5 x 13). 48 p. (II 116888)
15308. ~ Formular oculistic, de Medic Maior Dr. Crăiniceanu, medic-şef al infirmeriei de ochi Roman. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23 x 15,5). 19 p. (II 117148)
Descriere după copertă.
15309. ~ Die Gesundheitspflege der Augen, von Dr. Georg Crăiniceanu, Augen- und Stabs-Arzt in Bukarest. Mit einer Abbildung. Tübingen, Verlag von Franz Pietzcker (Druck von Otto Riecker), 1900. (20 x 13). V-[VII] p., 74 p., 1 f. pl. (I 116681)
15310. ~ Hygiène de l’oeil, par Le Dr. G. Crainiciano, Directeur de L’Asile des-aveugles Reine Elisabeth. Bucarest (Atet. graphiques Socec & Comp.), 1912. (23 x 15,5). 56 p. cu il. (II 24905)
Cu un portret.
15311. ~ Igiena ochilor. îngrijirea ochilor sănătoşi, slabi, bolnavi şi orbi. Alegerea profesiunei, ochilarilor şi alte sfaturi pentru păstrarea vederii, de Dr. George Crăinicianu, Medic-Maior şi Oculist, Bene-Merenti clasa I. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (19 x 12). 80 p., 1 pl. 1 leu. (I 116571)
15312. ~ Igiena soldatului. Lecţiuni predate soldaţilor, de Dr. George Crainician, Medic de reg. clasa II la Spitalul militar central. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (14,5 x 9,5). 74 p. (Carte distribuită gratuit corpurilor pentru soldaţi) (Cercul Publicaţiunilor Militare) (I 116422)
15313. ~ Idem. Retipărirea a II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (17,5 x 11). 74 p. Carte distribuită gratuit corpurilor pentru soldaţi. (Ministerul de Resboiu) (I 116525)
15314. ~ Igiena ţeranului român. Locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea. Alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţării şi în diferite timpuri ale anului. De Dr. Gheorghe Crăiniceanu. Scriere premiată şi tipărită de Academia Română. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (24 x 17). 348 p., 3 pl., 6 h. (II 117202)
15315. ~ Igiena Românului, de Dr. Gheorghe Crăiniceanu, medic-major, oculist, membru al mai multor societăţi ştiinţifice. Ed. II. (Prelucrată, după cea premiată de Academia Română). Oraviţa (Tip. Progresul N. Boldureanu), 1908. (21 x 14). 140[-142] p. 1 cor. (II 29901)
Ed. I a apărut cu titlul: "Igiena ţăranului român".
15316. ~ Die Infektionskrankheiten în der K. rumänischen Armee während der Jahre 1883 bis 1896. Von Dr. Georg Crăiniceanu, Regimentsarzt in Bukarest, s.l., [1898]. (23 x 15,5). p. 657-686. (Sonderabdruck aus der Deutschen Militärärztlichen Zeitschrift, 1898) (II 117149)
Descriere după titlul de la începutul textului.
15317. ~ În chestia, orbilor. Istoric. Asistenţa publică şi privată. Progresele pe terenul tiflo-pedagogiei. De Dr. Gh. C.[răiniceanu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (23 x 15,5). 15 p. (II 46734)
Autorul, întregit cu cerneală pe coperta exemplarului din BAR.
15318. ~ Literatura medicală românească. Biografii şi Bibliografie de Dr. Gheorghe Crăinicianu. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române (Ploeşti, Inst. de Arte Grafice Progresul), 1907. (24 x 16). IV, 483 p. 5 lei. (II 9507)
15319. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările doctorului George Crăinicianu. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1903. (24 x 16,5). 10 p. (II 117271)
15320. ~ Oftalmia simpatică şi felul desvollărei ei. Studiu clinic şi esperimental, de Dr. George Crăiniceanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1892. (20 x 13). 109 p., XXXVIII p., 5 tab. (II 70091)
15321. ~ Oftalmoscopia practică, [de] Dr. G. Crăinicianu, medic-maior. Lucrare presentata la examenul de abilitare la docenţă - pentru clinica oftalmologica. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16,5). 27[-31] p. (II 117260)
15322. ~ Operaţiuni de ochi, [de] Dr. Crăiniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1903. (22,5 x 15,5). 19 p. (Extras din rev. medicală "Spitalul". No. 20, 21 şi 22-23, 1903) (BCU-ClN 186821)
15323. ~ *Rheumatische Zahnschmerzen ale Vorläufer von glaukomatösen Anfällen. [Stuttgart], 1886. 8°. 7 p. (Extras din Klin. Monatblätter f. Augenheilkunde) (Crăinicianu, p. 153).
15324. ~ A rokonszenvi szemlob és keletkezésének módja. Klinikai és Kisérleti tanulmány Creniceanu György dr.-tól. [Budapest, 1886]. (23 x 15). 55 p., 1 tab. (Schulek V. egyetemi tanár szem klinikajáböl) (Különlenyomat az Orvosi Hetilap 1886. evfolyamából) (BCU-ClN 186745)
15325. ~ Sol man die Granulationen gemässigt oder heroisch behandeln? Von Dr. G. Crainiceanu. Stuttgart, [1896]. (21 x 13). 11 p. (Separat-Abdruck aus den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde. März-Heft, 1896) (II 486564)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru datele editoriale, vezi: Crăinicianu, p. 154.
15326. ~ Statistica infirmilor şi a orbilor din ţară. Conferinţă ţinută în şedinţa din 3 febr. a.c. la Societatea medico-militară din Iaşi, şi presentată ca Memoriu onoratului Consiliu sanitar superior în sărbătorile Pascilor de Dr. George Crăiniceanu. Iassy (Tip. Lucrătorilor Romani Associaţi), 1886. (23,5 x 16,5). 30 p. 1 leu. (II 117203)
15327. ~ *Untersuchungen der Augen von Schulkindern. Comunicare făcută la Congresul al VII-lea internaţional de oftalmologie la Heidelberg. Wiesbaden, 1888. 8°. 4 p. Tot aici: Zur Trachomfrage în der Armee und im Civil. 8°, p. 447-451. (Crăinicianu, p. 153)
15328. ~ *A vakok stalistikája hazánkban. Budapest, Khor és Wein nyom., 1885. 8°. 17 sau 22 p. (Klri. az Orvosi Hetilap 1885, evfolyamaböl 8) (Crăinicianu, cop. 2 ; Bibliogr. Hung. 1876-1885, II, p. 54)
În colaborare:
15329. ~ *Boalele de ochi şi de dinţi. În colab. cu prof. Arkövy. Stuttgart, 1885. (Crăinicianu, cop. 2)
15330. ~ O epidemie de Conjuctivită acută contagioasă de Medicul Căpitan Dr. G. Crăiniceanu şi Medicul Căpitan Dr. C. Urdăreanu. Cu 2 figuri în text. Roman (Tip. Fraţi[!], Rothenberg), 1901. (22,5 x 15). 15 p. cu il. (II 116976)
Traduceri:
LAKOS, L. Reamintiri despre Turcia (l875, 1876, 1877 ;. Trad. [de Dr. ~] Bucureşti, 1896.
Vezi de asemenea:
MAIOR, PETRU. Din scrisorile lui... Vol. I. Istori’a pentru începutulu Romaniloru în Daci’a. Ed. III transcr. cu litere latine de ~. Budapesta, 1883.

Nu exista imagini
  2348) CRĂINICEANU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, GH.
În colaborare:
15331. ~ Elemente de geografie, pentru clasa II primară rurală şi urbană conform programei în vigóre, de Gh. Crăiniceanu şi D. Mancaş. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1895. (20 x 13). 87 p., 3 h. 75 bani. (I 116682)

Nu exista imagini
  2349) CRĂINICIANU, GR. (1852-1935)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GR. (1852-1935)
15332. ~ Armata în 1913, [de] General Gr. Crăinicianu. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional-Liberal la 8 Ianuarie 1914. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1914. (18 x 12). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Politică, nr. 13) (I 35759)
15333. ~ Conferinţa asupra Sistemelor defensive a le ţerilor şi al României de Locot.-Col. Gr. Crăiuicianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16,5). 22 p., 1 h. (Publicatiunile Militare, nr. 5) (II 117199)
15334. ~ Constituirea Cetăţilor şi Fortificarea Terilor cu aplicaţiune la Fortificarea României, de Căpitan Gr. Crăinicianu din Geniu. [Pe copertă: cu 11 figuri în text]. Bucuresci (Tip. Stefan Mihalescu), 1883. (23 x 15). 48 p. (II 117138)
15335. ~ Curs de fortificatsie pasageră, de Căpitan Gr. Crăinicianu, Oficer de Geniu de la Scoală de Aplicatsie din Bruxelles, Profesor de fortificatsie la Scoală Militară din Bucuresci, Cavaler al ord. Steaoa României şi St. Stanislas al Russiei. Partea I. Istoricul şi Technologia Fortificatsiei în general cu un Atlas de XXI plansie (asiezate la finit). Figurile lucrate cu concursul Sub-Locotenentsilor C. Prezan din Geniu şi Ch. Popovici din Cavalerie. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1881. (23 x 16,5). XX, 238 [-240] p., XXI pl. (=Atlas) (II 81075)
Atlasul are p. de titlu separată.
15336. ~Idem. Partea II. Principiele fortificaţiei pasagere. Cu un Atlas de XX planşe coprindênd aproape 400 de Figuri. Lucrate cu concursul d.d. oficeri A. Saegiu din Geniu şi C. Brătianu din Artilerie. Curs aprobat de Consiliul Superior al Armatei. Bucuresci (Typ. Stefan Mihalescu), 1882. (23 x 16,5). XII, 292 p., XX pl. (= Atlas)
Atlasul, cu p. de titlu separată.
15337. ~ Curs de fortificaţiune, de Maior Gr. Crăiniceanu din Geniu, Profesor de Fortificaţiune la Scoală Militară şi la Scoală de Aplicaţiune de Artilerie şi Geniu din Bucuresci. Partea III. Aplicaţiunea Fortificaţiunii Pasagere cu un atlas de 18 tabele. Lucrate cu concursul Locot. N. Saulescu, din Geniu. Curs aprobat de Consiliul superior al Armatei şi premiat de Academia Română. Bucuresci (Tipo-Lit. Stefan Mihalescu), 1885. (24 x 16). XVIII, 170 p., 18 pl.
15338. ~ Idem, pentru usul oficerilor de toate armele de[...]. Partea IV. Fortificatiunea permanentă şi Semi-permanentă cu un atlas de 16 tabele aşezate la finit. Curs aprobat de Consiliul superior al Armatei şi coronat de Academia Română (Vol. I şi II). Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Stefan Mihalescu), 1886. (24 x 16). XIX, 294 p., 16 pl.
Partea V: "Comunicaţiuni şi lucrări accesorii de companie, lucrată de cpt. C. Hêrjeu. Bucureşti, 1887".
15339. ~ Curs de Fortificaţie Pasageră, de Colonel Gr. Crăiniceanu. Reimprimat. [Bucureşti] (Autografia şcólelor militare de Artilerie şi Geniu), 1898. (24,5 x 20,5). 1 f., 380, 9 p. (Şcólele Militare de Artilerie şi Geniu) (II 138778)
Litografiat.
15340. ~ Despre istoria armatei române. Discurs rostit la 29 Maiu (11 Iunie) 1912 în şedinţa solemnă sub preşedinţia M. S. Regelui, de General Gr. Crăinicianu, cu Răspuns de St. C. Hepites. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Libr. Naţională, 1912. (27,5 x 22). 63 p. 1 leu. (Academia Română) (Discursuri de recepţiune, XXXIX) (II 94349)
15341. ~ Idem. Discurs rostit la[...] urmat de: Organizarea rezervelor Armatei. Comunicare la Academie la 26 Oct. 1912, de General Gr. Crăinicianu, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (22 x 15). 76 p. (II 31223)
15342. ~ Despre răsboiul european. Cauzele răsboiului, de General Gr. Crăinicianu Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1915. (26,5 x 21). 14 p. 20 bani. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 3, p. 59-72) (II 40531)
15343. ~ Din istoria noastră militară în 1912 şi 1913, [de] General Gr. Crainiceanu. Comunicare făcută la Academia Română în Septembrie 1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). 16 p. 1 leu. (II 129518)
15344. ~ Discursurile rostite de D-l Ministru de răsboiu [General Gr. Crainiceanu] în Adunarea Deputaţilor şi în Senat. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (23 x 15,5). 34 p. (II 19462)
Autorul, în text.
15345. ~ Un domn deputat în sesiunea Camerei din 1896, [de Colonel Gr. Crainiceanu?]. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23 x 16). 41 p. (II 118697)
Autorul dedus din text, p. 28, unde se dă lista lucrărilor sale. Deputatul nu este numit.
15346. ~ Expériences de coupoles à Bucarest, par Le major Gr. Crainiciano, du Génie Roumain. Membre dans la Comission des expériences. Bucarest (Typo-Lith. Edouard Wiegand, Successeur de la Maison Stefan Mihalesco), 1886. (24,5 x 15,5). 38 p. (II 413429)
15347. ~ La fortification permanente actuelle, par Gr. Crainiceano, lieutenant-colonel du génie. Professeur de fortification à l’Ecole d’application de l’Artillerie et de Génie de Bucarest. Paris, Libr. militaire de L. Baudoin et C-e imprimeurs-éditeurs, 1889. (22,5 x 14,5). 2 f., 47 p. (Mémoire publié par le Journal des Sciences militaires) (II 508684)
15348. ~ Fortificaţiunea permanentă. Conferinţe făcute de Colonel Gr. Crainiceanu, Profesor. Anul 1895. Bucuresci, [1895]. (24 x 20). 1 f., 296 p. cu il., 15 p. (= Sumar) (Şcoala Superioară de Resboiu) (BCU-ClN 224059)
Curs litografiat.
15349. ~ Geografie Militară. Frontiera Carpaţilor. Idei de aperare, de Colonel Gr. Crăinicianu. Studiu pe teren în anii 1888-89-90. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (24 x 16,5). 168 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 63-a Publicaţiune) (II 117223)
15350. ~ Instrucţiuni asupra exerciţiilor şi manevrelor din anul 1905 date de Domnul General Gr Crăinicianu, Comandantul Diviziei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 52 p. (Divizia I-a) (II 6656)
15351. ~ Limba română în armată de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16). 23 p. 80 bani. (Publicaţiunile militare, nr. 10) (II 117256)
Descriere după copertă.
15352. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (23 x 15,5). 1 f., 20 p. (Cercul publicaţiunilor militare. A 10-a Publicaţiune) (II 117063)
Autorul, la finalul textului.
15353. ~ Neutralitatea-României într’un resboiu viitor, de Maior Gr. Crăinicianu. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand), 1887. (23 x 15,5). 1 f., 55 p. (Publicaţiunile Revistei Armatei, nr. 2) (Extras din Rev. Arm. nr. 4 (Fevruarie)) (II 117139)
15354. ~ Note militare, de General Gr. Crăinicianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (21,5 x 13,5). 62 p. (România Militară) (II 6946)
15355. ~ Nou curs de fortificaţiune pentru usul Scoalei de oficeri şi al oficerilor de toate armele aspiranţi la gradul de maior sau candidaţi pentru Scoală de resboiu, de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu. Vol. I[-II]. Istoricul şi technologie fortificaţiunii cu tabele la finit. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (25 x 17). 130 p. cu il., 1 f. pl. (II 117385) BCU-Iaşi III B 18188)
15356. ~ Idem. Vol. III. Fortificaţiunea pasagera actuala cu figuri în text lucrate de căpitanul A. Vaitoianu, profesor-ajutor şi tabele la finit. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1892. (25 x 17). p. 131-274 p. cu il. 12 lei. (Cercul publicaţiunilor militare. A 46-a publicaţiune) (II 117385)
15357. ~ Nouveau Cours de fortification. Vol. III. Fortification passagère actuelle, par le Colonel Crăinicianu, du Génie roumain, Professeur. Extraits traduits du roumain avec l’autorisation de l’auteur par Léon Lamouche, Capitaine du Génie, Élève-breveté de l’École des langues orientales, Paris 1894. Liège, Ch. Gordinne & Fils, Imprimeurs-Editeurs, 1894. (22,5 x 15,5). 2 f., 212 p. cu il. (BCU- ClN 188893)
Lipsă coperta.
15358. ~ Organisation des réserves de l’armée, par Le Général Gr. Crăinicianu, Membre de l’Académie Roumaine. Bucarest, Libr. Socec et Co., C. Sfetea et Libr. Nationale (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). p. 78-81. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 1-ère Année. 1912/3, nr. 2 paru le 6 Ian. 1913. Extrait) (II 554984)
Descriere după copertă.
15359. ~ Organizarea rezervelor armate, de General Gr. Crăinicianu, membru al Academiei Române. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Libr. Naţională (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1912. (28,5 x 22). 10 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 4, p. 31-40) (II 29774)
Descriere după copertă.
15360. ~ Resumatul conferinţelor de fortificaţiune. Anul I. Fortificaţiunea permanenta, de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu, profesor. Ed. I. Bucuresci, 1889. (24,5 x 20,5). 169, V p., XII f. pl. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 254784)
Litografiat.
15360. ~ Tratat de fortificaţiune, de general Crainicianu. Tom. I. Istoria fortificaliunii permanente. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (22,5 x 15,5). V, 99 p., 8 f. pl. 6 lei. (Buletinul Armatei şi Marinei. Publicaţiunea nr. 5) (II 156729)
15361. ~ Utilitatea Cetăţilor. Respuns la Discursul prinţului Nicolae Bibescu ţinut în Cameră la 4 Aprilie 1889, de Locot.-Colonel Gr. Crainicianu. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1889. (23 x 15). 1f., 83 p. (II 117061)
În colaborare:
15363. ~ Note asupra eserciţiilor de manevră şi de luptă ale Infanteriei. Articole originale sau alese din regulamentele moderne, cari pot figura în regulamentul român, însoţite de esplicări şi justificări, [de] General Gr. Crainicianu. Ajutor, Căpit. G. Dabija. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (19,5 x 13). 197 p., 2 f., 3 tab. 2,50 lei. (Din publicaţiunile Buletinului Armatei şi Marinei. Publicaţiunea No. 5) (I 14630)
Vezi şi
CATO. GR. Crăinicianu Membru al Academiei Române despre Neutralitatea României şi primejdia rusă. Bucureşti, 1916

Nu exista imagini
  2350) CRĂINICEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, M.
15364. ~ *Chestiunea şcolilor de repetiţie. Sibiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. 15 p. (Extras din "Vatra Şcolară") (Braşov?)
15365. ~ Interpretarea legilor şcolare. Chestiuni de drept şcolar, de Dr. iur. M. Crăiniceanu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (18,5 x 12). 36 p. (I 42457)

Nu exista imagini