Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2331) CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
15275. ~ Codru şi Singurătate. Poesii, de G. Crăciunescu. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. ziarului Foaia Populară), 1900. (21 x 14). 76[-78] p. 2 lei. (II 411966)
15276. ~ Copii de găsit. Snoave – Legende - Poveşti, de G. Crăciunescu. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tip. Diecezană), 1898. (16 x 11). 45[-48] p. 14 cr. (35 de bani) (Biblioteca Noastră, nr. 14) (I 176922)
Portretul autorului pe v. p. de titlu false.
Vezi de asemenea:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.
PETRARU, TH. G. Cuvîntări rostite la înmormîntare. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2332) CRĂCIUNESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G.
15277. ~ Elemente de Cultura Pomilor fructiferi. De G. Crăciunescu, Silvicultor. Ed. I. [Pe copertă: Ed. II]. Calafat, Edit. Autorului (Tip. P. Ghergulescu), 1900. (15 x 11). 40 p. 30 bani. (I 410875)
15278. ~ Exploatarea, Industria şi comerţul lemnelor în România, de G. Crăciunescu, Silvicultor - şef. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1914. (29,5 x 20,5). 42 p. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor) (III 46140)
15279. ~ Studiul plantaţiunilor nisipurilor sburătoare din România, de G. Crăciunescu, Silvicultor. Bucureşti (Stab. de Arte Graiice Albert Baer), 1908. (26,5 x 19). 38 p. cu il. (Ministerul Agricullurei şi Domeniilor. Serviciul pădurilor) (II 10564)

Nu exista imagini
  2333) CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
Vezi:
• Testamentul de Fondaţiune al Scólei I. Crăciunescu. Buzeu, 1897

Nu exista imagini
  2334) CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
15280. ~ Le peuple roumain d’après ses chants nationaux. Essai de littérature et de morale par Jean Cratiunesco, docteur ès lettres de la Faculté de Paris. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (23 x 14,5). VIII, 329 p. (II 53662)
Impr., la p. II
15281. ~ Idem. Deuxième Ed. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (17 x 11). VIII, 329 p. (I 35918)
Tip., la p. IV. Menţionată ca teză în: Rally I. p. 82-83.
15282. ~ Plutarchus cum Herodoto et Thucydide comparatur quod ad historicam rationem attinet. Thesim proponebat Facultăţi litterarum Parisiensi ad doctoris gradum promovendus J. Cratiunesco. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Raçon et Comp.), 1874. (22,5 x 14,5). 77 p. (II 410324)

Nu exista imagini
  2335) CRĂCIUNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN
Vezi:
• Lucrări premiate cu premiile Hillel în anul şcolar 1906-1907. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2336) CRĂCIUNESCU, H. IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, H. IOAN
Traduceri:
BOIRIE et FRÉDÉRICK. Omul din Codrul Negru. Trad. de ~. Bucureşti, 1849.

Nu exista imagini
  2337) CRĂCIUNESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAE
15283. ~ Despre capital şi dobândă. Teză pentru licenţă de Nicolae Crăciunescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Universală), 1898.(22 x 15,5). 86 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412301)

Nu exista imagini
  2338) CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
15284. ~ Studiu asupra autorităţei lucrului judecat în dreptul roman şi dreptul civil român. Presumpţiunile omului în dreptul românesc. Tesa de licenţă susţinută de Nicolai I. Crăciunescu. Focşani (Tip. Modernă M.T. Dumitrescu), 1899. (24 x 16,5). 111 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413430)

Nu exista imagini
  2339) CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
15285. ~ Disciplina militară şi calităţile esenţiale ce se cer şefilor armatei, [de] Locot. St. D. Crăciunescu, Oficer demisionat din armata infanteriei. Bucuresci (Lito-Tip. Codreanu & Savoiu), 1895. (21 x 13). 30 p. 1 leu. (II 267182)
Pe p. 4, menţiunea: "P.S. Jumătate din suma ce va resulta din vânzarea acestei broşuri se va da răniţilor din Resboiul 1877-78".
15286. ~ Folosul muncei şi opinia publică. Conferinţă ţinută în ziua de la 8 Martie a.c. în Ateneul din Tulcea. II. Situaţia plăşii Tulcea în toamna anului 1908. Dare de seamă, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu, Subprefect. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 14,5). 64 p. 60 bani. (II 16533)
15287. ~ Idem. Conferinţă ţinută în Ateneul din Tulcea, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Ed. II. Fălticeni (tip. M. Saidman), [1912]. (20 x 13). p. 5-36. 50 bani. (II 26630)
Descriere după copertă. Reeditată numai prima parte, conferinţa.
15288. ~ Istoricul Companiei Geandarmi Rurali Tulcea. Memoriu, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1907. (23 x 15,5). 32 p. (II 5859)
15289. ~ Memoriu asupra serviciului de urmărire al Regiei Monopolurilor Statului presentat Domnului Director General al Regiei. Studii, observaţiuni şi propuneri de Căpitanul St. D. Crăciunescu din Serviciul Regiei. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1902. (20,5 x 13,5). VI-46 p. (II 411899)
15290. ~ Sciinţele aplicate la arta militară. Porumbeii căletori, serviciul velocipedelor, baloanele şi drumurile de fer. Conferinţe ţinute de Locotenentul Ştefan D. Crăciunescu înaintea domnilor oficeri din Regimentul 13 Dorobanţi. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (22 x 15,5). 98 p. 2 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare. A 38-a Publicaţiune) (II 267089)

Nu exista imagini
  2340) CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
15291. ~ Ce este Religia? Ce este Biserica? Predică ţinută în ziua de Crăciun anul 1913 în Biserica Sf. Ioan din Piteşti, de Florian D. Crăciunoiu. Piteşti (Tip. Progresul A.H. Rădulescu), 1913. (20 x 14). 14 p. 50 bani. (II 35338)

Nu exista imagini