Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2321) CRĂCIUN, CAROL
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, CAROL
Vezi: CARATSIONI, CAROL

Nu exista imagini
  2322) CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
15262. ~ Théorie générale des astreintes par Eugène Crăciun, Docteur en droit. Paris, Libr. nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau Éditeur (Tours, Imp. Ch. Buré et C-ie), 1914. (26 x 17). 187 p. (II 435825)
Menţionată ca teză în : Rally I, p. 82.

Nu exista imagini
  2323) CRĂCIUN, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, I. C.
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Cugetările unei regine. Trad. de ~. Iassi, 1882.

Nu exista imagini
  2324) CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
Prefeţe:
• Adevărul în afacerea Ana Loster-Inginer C. Busuioc. Pref. de ~ ş.a. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  2325) CRĂCIUN, ST.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ST.
Traduceri:
RENARD, G. Este omul liber? Trad. de ~. Iaşi, 1895.

Nu exista imagini
  2326) CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
15263. ~ Cercetări hematologice în pelagră, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16,5). 24 p. (II 28995)
15264. ~ Communications à la Société des Sciences Médicales de Bucarest, [par] Dr. A. Craciuneano. [1. Leucémie lymphatique, 2. Sur un cas de chorée rhumatismale avec amyotrophie. 3. Sur un cas de cirrhose atrophique du foie avec ascite lactescente]. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 21[-23] p. (Extraits du Bulletin de la Société 1908, 1909 et 1910) (II 27764)
15265. ~Consideraţiuni asupra variaţiunei curbei leucocitare şi polinuclearelor în cursul febrei tifoide. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Martie 1903 de A. Crăciuneanu, Fost intern al Spitalelor civile şi al Maternităţii. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). XII, 65 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 672) (II 263297)
15266. ~ Declaraţiunea obligatorie a rugeolii, de Dr. A Crăciuneanu. [Bucureşti] (Tip. Universală), [1909]. (23,5 x 16). 9 p. (Extras din Rev. "Spitalul", nr. 13) (II 15870)
15267. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16). 12 p. (II 28996)
15268. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23 x 16). 32 p. (II 30915)
15269. ~ Măsurarea forţei de aglutinare a serului tific, sérodiagnostic, seropronostic, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale. F. Göbl Fii), 1911. (23,5 x 16,5). 29 p. (II 28994)
15270. ~ Valoarea formulei leucocitare în diagnosticul şi pronosticul febrei tifoide, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl-Fii), 1911. (24 x 16,5). 110 p. (II 28999)
În colaborare:
MĂLDĂRESCU şi ~. Tulburări psihice... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2327) CRĂCIUNEANU, PANTELI
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, PANTELI
15271. ~ Du chancre induré. Thèse pour le Doctorat en Médecine. Présentée et soutenue le 23 nov. 1868, par Panteli Crăciuneanu, Né à Plojesti (Roumanie). Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médicine), 1868. (25 x 20). 48 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 2916)

Nu exista imagini
  2328) CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
15272. ~ Observaţiuni relative la sifilis şi tratamentul lui culese la termenele sulfo-saline din Băile-Erculane lângă Mehadia de Dr. Alecsandru Crăciunescu, medic. Proprietatea editorului. Abbazia, Brăile-Erculane (Tiparul Tip. şi Libr. Diecezane din Caransebeş), 1907. (22,5 x 14,5). 81[-83] p. 2 f. pl. (II 20565)

Nu exista imagini
  2329) CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
15273. ~ La centenarul Seminarului Andreian. Disertaţie ţinută de profesorul Dr. A. Crăciunescu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1912. (20 x 13,5). 40 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 3) (I 174671)

Nu exista imagini
  2330) CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
15274. ~ Din scrierile unul visător. Versuri şi Prosă [de] Constantin D. Crăciunescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (19 x 12,5). 1 f., IV-44 p., 1 f. portr. 50 bani. (I 411433)
Prefaţă de N. Iorga, p. III-IV, şi Notiţe biografice deTraian Cristescu, p. 5-7.

Nu exista imagini