Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2321) CRĂCIUN, CAROL
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, CAROL
Vezi: CARATSIONI, CAROL

Nu exista imagini
  2322) CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
15262. ~ Théorie générale des astreintes par Eugène Crăciun, Docteur en droit. Paris, Libr. nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau Éditeur (Tours, Imp. Ch. Buré et C-ie), 1914. (26 x 17). 187 p. (II 435825)
Menţionată ca teză în : Rally I, p. 82.

Nu exista imagini
  2323) CRĂCIUN, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, I. C.
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Cugetările unei regine. Trad. de ~. Iassi, 1882.

Nu exista imagini
  2324) CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
Prefeţe:
• Adevărul în afacerea Ana Loster-Inginer C. Busuioc. Pref. de ~ ş.a. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  2325) CRĂCIUN, ST.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ST.
Traduceri:
RENARD, G. Este omul liber? Trad. de ~. Iaşi, 1895.

Nu exista imagini
  2326) CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
15263. ~ Cercetări hematologice în pelagră, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16,5). 24 p. (II 28995)
15264. ~ Communications à la Société des Sciences Médicales de Bucarest, [par] Dr. A. Craciuneano. [1. Leucémie lymphatique, 2. Sur un cas de chorée rhumatismale avec amyotrophie. 3. Sur un cas de cirrhose atrophique du foie avec ascite lactescente]. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 21[-23] p. (Extraits du Bulletin de la Société 1908, 1909 et 1910) (II 27764)
15265. ~Consideraţiuni asupra variaţiunei curbei leucocitare şi polinuclearelor în cursul febrei tifoide. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Martie 1903 de A. Crăciuneanu, Fost intern al Spitalelor civile şi al Maternităţii. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). XII, 65 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 672) (II 263297)
15266. ~ Declaraţiunea obligatorie a rugeolii, de Dr. A Crăciuneanu. [Bucureşti] (Tip. Universală), [1909]. (23,5 x 16). 9 p. (Extras din Rev. "Spitalul", nr. 13) (II 15870)
15267. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16). 12 p. (II 28996)
15268. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23 x 16). 32 p. (II 30915)
15269. ~ Măsurarea forţei de aglutinare a serului tific, sérodiagnostic, seropronostic, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale. F. Göbl Fii), 1911. (23,5 x 16,5). 29 p. (II 28994)
15270. ~ Valoarea formulei leucocitare în diagnosticul şi pronosticul febrei tifoide, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl-Fii), 1911. (24 x 16,5). 110 p. (II 28999)
În colaborare:
MĂLDĂRESCU şi ~. Tulburări psihice... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2327) CRĂCIUNEANU, PANTELI
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, PANTELI
15271. ~ Du chancre induré. Thèse pour le Doctorat en Médecine. Présentée et soutenue le 23 nov. 1868, par Panteli Crăciuneanu, Né à Plojesti (Roumanie). Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médicine), 1868. (25 x 20). 48 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 2916)

Nu exista imagini
  2328) CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
15272. ~ Observaţiuni relative la sifilis şi tratamentul lui culese la termenele sulfo-saline din Băile-Erculane lângă Mehadia de Dr. Alecsandru Crăciunescu, medic. Proprietatea editorului. Abbazia, Brăile-Erculane (Tiparul Tip. şi Libr. Diecezane din Caransebeş), 1907. (22,5 x 14,5). 81[-83] p. 2 f. pl. (II 20565)

Nu exista imagini
  2329) CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
15273. ~ La centenarul Seminarului Andreian. Disertaţie ţinută de profesorul Dr. A. Crăciunescu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1912. (20 x 13,5). 40 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 3) (I 174671)

Nu exista imagini
  2330) CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
15274. ~ Din scrierile unul visător. Versuri şi Prosă [de] Constantin D. Crăciunescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (19 x 12,5). 1 f., IV-44 p., 1 f. portr. 50 bani. (I 411433)
Prefaţă de N. Iorga, p. III-IV, şi Notiţe biografice deTraian Cristescu, p. 5-7.

Nu exista imagini
  2331) CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
15275. ~ Codru şi Singurătate. Poesii, de G. Crăciunescu. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. ziarului Foaia Populară), 1900. (21 x 14). 76[-78] p. 2 lei. (II 411966)
15276. ~ Copii de găsit. Snoave – Legende - Poveşti, de G. Crăciunescu. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tip. Diecezană), 1898. (16 x 11). 45[-48] p. 14 cr. (35 de bani) (Biblioteca Noastră, nr. 14) (I 176922)
Portretul autorului pe v. p. de titlu false.
Vezi de asemenea:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.
PETRARU, TH. G. Cuvîntări rostite la înmormîntare. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2332) CRĂCIUNESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G.
15277. ~ Elemente de Cultura Pomilor fructiferi. De G. Crăciunescu, Silvicultor. Ed. I. [Pe copertă: Ed. II]. Calafat, Edit. Autorului (Tip. P. Ghergulescu), 1900. (15 x 11). 40 p. 30 bani. (I 410875)
15278. ~ Exploatarea, Industria şi comerţul lemnelor în România, de G. Crăciunescu, Silvicultor - şef. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1914. (29,5 x 20,5). 42 p. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor) (III 46140)
15279. ~ Studiul plantaţiunilor nisipurilor sburătoare din România, de G. Crăciunescu, Silvicultor. Bucureşti (Stab. de Arte Graiice Albert Baer), 1908. (26,5 x 19). 38 p. cu il. (Ministerul Agricullurei şi Domeniilor. Serviciul pădurilor) (II 10564)

Nu exista imagini
  2333) CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
Vezi:
• Testamentul de Fondaţiune al Scólei I. Crăciunescu. Buzeu, 1897

Nu exista imagini
  2334) CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
15280. ~ Le peuple roumain d’après ses chants nationaux. Essai de littérature et de morale par Jean Cratiunesco, docteur ès lettres de la Faculté de Paris. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (23 x 14,5). VIII, 329 p. (II 53662)
Impr., la p. II
15281. ~ Idem. Deuxième Ed. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (17 x 11). VIII, 329 p. (I 35918)
Tip., la p. IV. Menţionată ca teză în: Rally I. p. 82-83.
15282. ~ Plutarchus cum Herodoto et Thucydide comparatur quod ad historicam rationem attinet. Thesim proponebat Facultăţi litterarum Parisiensi ad doctoris gradum promovendus J. Cratiunesco. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Raçon et Comp.), 1874. (22,5 x 14,5). 77 p. (II 410324)

Nu exista imagini
  2335) CRĂCIUNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN
Vezi:
• Lucrări premiate cu premiile Hillel în anul şcolar 1906-1907. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2336) CRĂCIUNESCU, H. IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, H. IOAN
Traduceri:
BOIRIE et FRÉDÉRICK. Omul din Codrul Negru. Trad. de ~. Bucureşti, 1849.

Nu exista imagini
  2337) CRĂCIUNESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAE
15283. ~ Despre capital şi dobândă. Teză pentru licenţă de Nicolae Crăciunescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Universală), 1898.(22 x 15,5). 86 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412301)

Nu exista imagini
  2338) CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
15284. ~ Studiu asupra autorităţei lucrului judecat în dreptul roman şi dreptul civil român. Presumpţiunile omului în dreptul românesc. Tesa de licenţă susţinută de Nicolai I. Crăciunescu. Focşani (Tip. Modernă M.T. Dumitrescu), 1899. (24 x 16,5). 111 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413430)

Nu exista imagini
  2339) CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
15285. ~ Disciplina militară şi calităţile esenţiale ce se cer şefilor armatei, [de] Locot. St. D. Crăciunescu, Oficer demisionat din armata infanteriei. Bucuresci (Lito-Tip. Codreanu & Savoiu), 1895. (21 x 13). 30 p. 1 leu. (II 267182)
Pe p. 4, menţiunea: "P.S. Jumătate din suma ce va resulta din vânzarea acestei broşuri se va da răniţilor din Resboiul 1877-78".
15286. ~ Folosul muncei şi opinia publică. Conferinţă ţinută în ziua de la 8 Martie a.c. în Ateneul din Tulcea. II. Situaţia plăşii Tulcea în toamna anului 1908. Dare de seamă, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu, Subprefect. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 14,5). 64 p. 60 bani. (II 16533)
15287. ~ Idem. Conferinţă ţinută în Ateneul din Tulcea, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Ed. II. Fălticeni (tip. M. Saidman), [1912]. (20 x 13). p. 5-36. 50 bani. (II 26630)
Descriere după copertă. Reeditată numai prima parte, conferinţa.
15288. ~ Istoricul Companiei Geandarmi Rurali Tulcea. Memoriu, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1907. (23 x 15,5). 32 p. (II 5859)
15289. ~ Memoriu asupra serviciului de urmărire al Regiei Monopolurilor Statului presentat Domnului Director General al Regiei. Studii, observaţiuni şi propuneri de Căpitanul St. D. Crăciunescu din Serviciul Regiei. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1902. (20,5 x 13,5). VI-46 p. (II 411899)
15290. ~ Sciinţele aplicate la arta militară. Porumbeii căletori, serviciul velocipedelor, baloanele şi drumurile de fer. Conferinţe ţinute de Locotenentul Ştefan D. Crăciunescu înaintea domnilor oficeri din Regimentul 13 Dorobanţi. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (22 x 15,5). 98 p. 2 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare. A 38-a Publicaţiune) (II 267089)

Nu exista imagini
  2340) CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
15291. ~ Ce este Religia? Ce este Biserica? Predică ţinută în ziua de Crăciun anul 1913 în Biserica Sf. Ioan din Piteşti, de Florian D. Crăciunoiu. Piteşti (Tip. Progresul A.H. Rădulescu), 1913. (20 x 14). 14 p. 50 bani. (II 35338)

Nu exista imagini
  2341) Crăciunulu lui Sallah
 • Opera
 • Imagini
Crăciunulu lui Sallah
15292. • Crăciunulu lui Sallah. Bucuresci (Tip. Cesar Bolliac), 1864. (11 x 7,5). 1 f., 16 p., 2 f. pl. (I 15433)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Sa[!] datu în tipăru de societatea tratateloru Creştine din Bucuresci".

Nu exista imagini
  2342) CRĂESCU, ALEXANDRU A.
 • Opera
 • Imagini
CRĂESCU, ALEXANDRU A.
15293. ~ Testamentul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru A. Crăescu. Bucuresci (Tip. Griviţa M. M. Antonescu), 1903. (23 x 15). 58 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 408654)

Nu exista imagini
  2343) CRĂESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CRĂESCU, PETRU
15294. ~ Asedarea trupelor pedestre pe doue şiruri. De căpitanul Petru Kraesko. Paris (Tipografia Armenească [pe p. 1: Paris, Typ. arménienne de Walder), 1860. (21,5 x 13). 44 p., 1 f. (II 452743)
15295. ~ Gardele naţionale şi independinţa României, de Căpitan Petru Craesco. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1861. (18,5 x 12). 16 p. (I 118217)

Nu exista imagini
  2344) CRĂINICIANU, CHRISTACHE (1845-1920)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, CHRISTACHE (1845-1920)
15296. ~ Calculul densităţii aerului dupe tractate de fisica şi de artillerie, de Majorul Chr. Crainicianu din Artillerie. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (23,5 x 16). 32 p., 2 f. pl. (Conferinţe Regimentare) (II 117174)
15297. ~ Impresiuni din resboiu. 1877-1878, [de] Col. Ch. Crăinicianu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), [1908]. (21,5 x 14). 102 p. (II 10933)
15298. ~ Teoria tragerii la semn dupe Aide-Mémoire à l’usage des officiers d’artillerie suisses cu applicaţiune la tunuri romane, de majorul Chr. Crăinicianu Din Artillerie I. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (24 x 15,5). 44 p., 1 pl. (Conferinţe Regimentare) (II 117258)

Nu exista imagini
  2345) CRĂINICEANU, CONSTANTIN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, CONSTANTIN (1875-?)
15299. ~ Căror cauze se datoreşte avântul cu care au respuns soldaţii la mobilizarea din anul 1913? Ce trebuie să facă ofiţerii pentru a menţine şi alimenta acest avânt? Conferinţă ţinută d-lor ofiţeri din Regimentul 34 Infanterie, din ordinul d-lui colonel Dragalina I., comandantul Regimentului, de Maior C. Crainiceanu din Cavalerie, ataşat pentru stagiu la Regimentul 34 Infanterie. Constanţa 1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (22,5 x 15). p. 193- 235. (Din publicaţiile României Militare) ("România Militară", Febr.-Martie 1914) (II 37280)
Descriere după copertă.
15300. ~ Strategia în manevrele imperiale germane din 1912. Studiu critic de Căpitan Crainiceanu [pe copertă: Crăinicianu] din Cavalerie. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15,5). 50 p., 1 h. 1 leu. (II 31225)

Nu exista imagini
  2346) CRĂINICIANU, GH. I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GH. I. (1869-?)
15301. ~ Organisarea înveţămîntului profesional potrivit cu nevoile săteanului şi oraşanului Romîn[!]. Memoriu presintat şi citit în congresul didactic din 1901 de G. Crainiceanu, Directorul rev. Şcola Sătenilor şi Inveţător corn. Cuza-Vodă Roman. Com. Cuza-Vodă, Roman (Tipografia rurală), 1901. (19 x 12). 20 p. (I 116641)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2347) CRĂINICIANU, GHEORGHE (1853-1926)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GHEORGHE (1853-1926)
(Dr. Gh. C.)
15302. ~ Aus dem Bukarester Militär-Central-Spital. Die wichtigeren Operationen, welche in der IV. chirurgischen Abtheilung vom Universitäts-professor und Armeecorps-Arzt Dr. Demosthene vom Jahre 1886 bis zum Jahre 1895 ausgeführt Worden sind. Von Dr. Crainicean, Regimentsarzt im Militär-spital. S.l., [1897]. (22,5 x 15,5). 29 p. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv für klinische Chirurgie, 54. Bd, Heft 4) (II 116956)
Descriere după titlul de la începutul textului. Ultima dată menţionată în text: 1896. Pentru an vezi şi: Crăinicianu, cop. 2.
15303. ~ Clinica oculistică a Universităţei din Budapesta şi Fostul ei profesor Schulek, [de] Dr. Crăiniceanu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (23 x 16). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", nr. 12, Iul. 1905) (II 117064)
15304. ~ La conjonctivite granuleuse dans l’état actuel de la science, par Le Dr. Georges Crainiciano. Avec 24 figures dans le texte. Paris, Octave Doin, éditeur (Impr. F. Levé), 1905. (24 x 16,5). 37 p. cu il. (II 1599)
Impr. la p. 37.
15305. ~ Despre boalele de ochi în raport cu cele de dinţi. Diagnostic diferenţial, de Dr. George Crăiniceanu, Medic de batalion. [Traducere din limba germană de Dr. E. Silberman]. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1892. (20 x 13,5). 59[-61] p., 3 tab. (II 70085)
Cu o prefaţă de dr. E. Silberman.
15306. ~ *Détermination géométrique du champ visuel. Bucureşti, 1889. (Crăinicianu, cop. 2)
15307. ~ Exposiţia medico-sciinţifică de la al X-lea Congres International de Medicină din Berlin la 1890, de Dr. George Crăiniceanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (20,5 x 13). 48 p. (II 116888)
15308. ~ Formular oculistic, de Medic Maior Dr. Crăiniceanu, medic-şef al infirmeriei de ochi Roman. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23 x 15,5). 19 p. (II 117148)
Descriere după copertă.
15309. ~ Die Gesundheitspflege der Augen, von Dr. Georg Crăiniceanu, Augen- und Stabs-Arzt in Bukarest. Mit einer Abbildung. Tübingen, Verlag von Franz Pietzcker (Druck von Otto Riecker), 1900. (20 x 13). V-[VII] p., 74 p., 1 f. pl. (I 116681)
15310. ~ Hygiène de l’oeil, par Le Dr. G. Crainiciano, Directeur de L’Asile des-aveugles Reine Elisabeth. Bucarest (Atet. graphiques Socec & Comp.), 1912. (23 x 15,5). 56 p. cu il. (II 24905)
Cu un portret.
15311. ~ Igiena ochilor. îngrijirea ochilor sănătoşi, slabi, bolnavi şi orbi. Alegerea profesiunei, ochilarilor şi alte sfaturi pentru păstrarea vederii, de Dr. George Crăinicianu, Medic-Maior şi Oculist, Bene-Merenti clasa I. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (19 x 12). 80 p., 1 pl. 1 leu. (I 116571)
15312. ~ Igiena soldatului. Lecţiuni predate soldaţilor, de Dr. George Crainician, Medic de reg. clasa II la Spitalul militar central. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (14,5 x 9,5). 74 p. (Carte distribuită gratuit corpurilor pentru soldaţi) (Cercul Publicaţiunilor Militare) (I 116422)
15313. ~ Idem. Retipărirea a II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (17,5 x 11). 74 p. Carte distribuită gratuit corpurilor pentru soldaţi. (Ministerul de Resboiu) (I 116525)
15314. ~ Igiena ţeranului român. Locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea. Alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţării şi în diferite timpuri ale anului. De Dr. Gheorghe Crăiniceanu. Scriere premiată şi tipărită de Academia Română. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (24 x 17). 348 p., 3 pl., 6 h. (II 117202)
15315. ~ Igiena Românului, de Dr. Gheorghe Crăiniceanu, medic-major, oculist, membru al mai multor societăţi ştiinţifice. Ed. II. (Prelucrată, după cea premiată de Academia Română). Oraviţa (Tip. Progresul N. Boldureanu), 1908. (21 x 14). 140[-142] p. 1 cor. (II 29901)
Ed. I a apărut cu titlul: "Igiena ţăranului român".
15316. ~ Die Infektionskrankheiten în der K. rumänischen Armee während der Jahre 1883 bis 1896. Von Dr. Georg Crăiniceanu, Regimentsarzt in Bukarest, s.l., [1898]. (23 x 15,5). p. 657-686. (Sonderabdruck aus der Deutschen Militärärztlichen Zeitschrift, 1898) (II 117149)
Descriere după titlul de la începutul textului.
15317. ~ În chestia, orbilor. Istoric. Asistenţa publică şi privată. Progresele pe terenul tiflo-pedagogiei. De Dr. Gh. C.[răiniceanu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (23 x 15,5). 15 p. (II 46734)
Autorul, întregit cu cerneală pe coperta exemplarului din BAR.
15318. ~ Literatura medicală românească. Biografii şi Bibliografie de Dr. Gheorghe Crăinicianu. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române (Ploeşti, Inst. de Arte Grafice Progresul), 1907. (24 x 16). IV, 483 p. 5 lei. (II 9507)
15319. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările doctorului George Crăinicianu. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1903. (24 x 16,5). 10 p. (II 117271)
15320. ~ Oftalmia simpatică şi felul desvollărei ei. Studiu clinic şi esperimental, de Dr. George Crăiniceanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1892. (20 x 13). 109 p., XXXVIII p., 5 tab. (II 70091)
15321. ~ Oftalmoscopia practică, [de] Dr. G. Crăinicianu, medic-maior. Lucrare presentata la examenul de abilitare la docenţă - pentru clinica oftalmologica. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16,5). 27[-31] p. (II 117260)
15322. ~ Operaţiuni de ochi, [de] Dr. Crăiniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1903. (22,5 x 15,5). 19 p. (Extras din rev. medicală "Spitalul". No. 20, 21 şi 22-23, 1903) (BCU-ClN 186821)
15323. ~ *Rheumatische Zahnschmerzen ale Vorläufer von glaukomatösen Anfällen. [Stuttgart], 1886. 8°. 7 p. (Extras din Klin. Monatblätter f. Augenheilkunde) (Crăinicianu, p. 153).
15324. ~ A rokonszenvi szemlob és keletkezésének módja. Klinikai és Kisérleti tanulmány Creniceanu György dr.-tól. [Budapest, 1886]. (23 x 15). 55 p., 1 tab. (Schulek V. egyetemi tanár szem klinikajáböl) (Különlenyomat az Orvosi Hetilap 1886. evfolyamából) (BCU-ClN 186745)
15325. ~ Sol man die Granulationen gemässigt oder heroisch behandeln? Von Dr. G. Crainiceanu. Stuttgart, [1896]. (21 x 13). 11 p. (Separat-Abdruck aus den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde. März-Heft, 1896) (II 486564)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru datele editoriale, vezi: Crăinicianu, p. 154.
15326. ~ Statistica infirmilor şi a orbilor din ţară. Conferinţă ţinută în şedinţa din 3 febr. a.c. la Societatea medico-militară din Iaşi, şi presentată ca Memoriu onoratului Consiliu sanitar superior în sărbătorile Pascilor de Dr. George Crăiniceanu. Iassy (Tip. Lucrătorilor Romani Associaţi), 1886. (23,5 x 16,5). 30 p. 1 leu. (II 117203)
15327. ~ *Untersuchungen der Augen von Schulkindern. Comunicare făcută la Congresul al VII-lea internaţional de oftalmologie la Heidelberg. Wiesbaden, 1888. 8°. 4 p. Tot aici: Zur Trachomfrage în der Armee und im Civil. 8°, p. 447-451. (Crăinicianu, p. 153)
15328. ~ *A vakok stalistikája hazánkban. Budapest, Khor és Wein nyom., 1885. 8°. 17 sau 22 p. (Klri. az Orvosi Hetilap 1885, evfolyamaböl 8) (Crăinicianu, cop. 2 ; Bibliogr. Hung. 1876-1885, II, p. 54)
În colaborare:
15329. ~ *Boalele de ochi şi de dinţi. În colab. cu prof. Arkövy. Stuttgart, 1885. (Crăinicianu, cop. 2)
15330. ~ O epidemie de Conjuctivită acută contagioasă de Medicul Căpitan Dr. G. Crăiniceanu şi Medicul Căpitan Dr. C. Urdăreanu. Cu 2 figuri în text. Roman (Tip. Fraţi[!], Rothenberg), 1901. (22,5 x 15). 15 p. cu il. (II 116976)
Traduceri:
LAKOS, L. Reamintiri despre Turcia (l875, 1876, 1877 ;. Trad. [de Dr. ~] Bucureşti, 1896.
Vezi de asemenea:
MAIOR, PETRU. Din scrisorile lui... Vol. I. Istori’a pentru începutulu Romaniloru în Daci’a. Ed. III transcr. cu litere latine de ~. Budapesta, 1883.

Nu exista imagini
  2348) CRĂINICEANU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, GH.
În colaborare:
15331. ~ Elemente de geografie, pentru clasa II primară rurală şi urbană conform programei în vigóre, de Gh. Crăiniceanu şi D. Mancaş. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1895. (20 x 13). 87 p., 3 h. 75 bani. (I 116682)

Nu exista imagini
  2349) CRĂINICIANU, GR. (1852-1935)
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICIANU, GR. (1852-1935)
15332. ~ Armata în 1913, [de] General Gr. Crăinicianu. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional-Liberal la 8 Ianuarie 1914. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1914. (18 x 12). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Politică, nr. 13) (I 35759)
15333. ~ Conferinţa asupra Sistemelor defensive a le ţerilor şi al României de Locot.-Col. Gr. Crăiuicianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16,5). 22 p., 1 h. (Publicatiunile Militare, nr. 5) (II 117199)
15334. ~ Constituirea Cetăţilor şi Fortificarea Terilor cu aplicaţiune la Fortificarea României, de Căpitan Gr. Crăinicianu din Geniu. [Pe copertă: cu 11 figuri în text]. Bucuresci (Tip. Stefan Mihalescu), 1883. (23 x 15). 48 p. (II 117138)
15335. ~ Curs de fortificatsie pasageră, de Căpitan Gr. Crăinicianu, Oficer de Geniu de la Scoală de Aplicatsie din Bruxelles, Profesor de fortificatsie la Scoală Militară din Bucuresci, Cavaler al ord. Steaoa României şi St. Stanislas al Russiei. Partea I. Istoricul şi Technologia Fortificatsiei în general cu un Atlas de XXI plansie (asiezate la finit). Figurile lucrate cu concursul Sub-Locotenentsilor C. Prezan din Geniu şi Ch. Popovici din Cavalerie. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1881. (23 x 16,5). XX, 238 [-240] p., XXI pl. (=Atlas) (II 81075)
Atlasul are p. de titlu separată.
15336. ~Idem. Partea II. Principiele fortificaţiei pasagere. Cu un Atlas de XX planşe coprindênd aproape 400 de Figuri. Lucrate cu concursul d.d. oficeri A. Saegiu din Geniu şi C. Brătianu din Artilerie. Curs aprobat de Consiliul Superior al Armatei. Bucuresci (Typ. Stefan Mihalescu), 1882. (23 x 16,5). XII, 292 p., XX pl. (= Atlas)
Atlasul, cu p. de titlu separată.
15337. ~ Curs de fortificaţiune, de Maior Gr. Crăiniceanu din Geniu, Profesor de Fortificaţiune la Scoală Militară şi la Scoală de Aplicaţiune de Artilerie şi Geniu din Bucuresci. Partea III. Aplicaţiunea Fortificaţiunii Pasagere cu un atlas de 18 tabele. Lucrate cu concursul Locot. N. Saulescu, din Geniu. Curs aprobat de Consiliul superior al Armatei şi premiat de Academia Română. Bucuresci (Tipo-Lit. Stefan Mihalescu), 1885. (24 x 16). XVIII, 170 p., 18 pl.
15338. ~ Idem, pentru usul oficerilor de toate armele de[...]. Partea IV. Fortificatiunea permanentă şi Semi-permanentă cu un atlas de 16 tabele aşezate la finit. Curs aprobat de Consiliul superior al Armatei şi coronat de Academia Română (Vol. I şi II). Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Stefan Mihalescu), 1886. (24 x 16). XIX, 294 p., 16 pl.
Partea V: "Comunicaţiuni şi lucrări accesorii de companie, lucrată de cpt. C. Hêrjeu. Bucureşti, 1887".
15339. ~ Curs de Fortificaţie Pasageră, de Colonel Gr. Crăiniceanu. Reimprimat. [Bucureşti] (Autografia şcólelor militare de Artilerie şi Geniu), 1898. (24,5 x 20,5). 1 f., 380, 9 p. (Şcólele Militare de Artilerie şi Geniu) (II 138778)
Litografiat.
15340. ~ Despre istoria armatei române. Discurs rostit la 29 Maiu (11 Iunie) 1912 în şedinţa solemnă sub preşedinţia M. S. Regelui, de General Gr. Crăinicianu, cu Răspuns de St. C. Hepites. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Libr. Naţională, 1912. (27,5 x 22). 63 p. 1 leu. (Academia Română) (Discursuri de recepţiune, XXXIX) (II 94349)
15341. ~ Idem. Discurs rostit la[...] urmat de: Organizarea rezervelor Armatei. Comunicare la Academie la 26 Oct. 1912, de General Gr. Crăinicianu, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (22 x 15). 76 p. (II 31223)
15342. ~ Despre răsboiul european. Cauzele răsboiului, de General Gr. Crăinicianu Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1915. (26,5 x 21). 14 p. 20 bani. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 3, p. 59-72) (II 40531)
15343. ~ Din istoria noastră militară în 1912 şi 1913, [de] General Gr. Crainiceanu. Comunicare făcută la Academia Română în Septembrie 1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). 16 p. 1 leu. (II 129518)
15344. ~ Discursurile rostite de D-l Ministru de răsboiu [General Gr. Crainiceanu] în Adunarea Deputaţilor şi în Senat. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (23 x 15,5). 34 p. (II 19462)
Autorul, în text.
15345. ~ Un domn deputat în sesiunea Camerei din 1896, [de Colonel Gr. Crainiceanu?]. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23 x 16). 41 p. (II 118697)
Autorul dedus din text, p. 28, unde se dă lista lucrărilor sale. Deputatul nu este numit.
15346. ~ Expériences de coupoles à Bucarest, par Le major Gr. Crainiciano, du Génie Roumain. Membre dans la Comission des expériences. Bucarest (Typo-Lith. Edouard Wiegand, Successeur de la Maison Stefan Mihalesco), 1886. (24,5 x 15,5). 38 p. (II 413429)
15347. ~ La fortification permanente actuelle, par Gr. Crainiceano, lieutenant-colonel du génie. Professeur de fortification à l’Ecole d’application de l’Artillerie et de Génie de Bucarest. Paris, Libr. militaire de L. Baudoin et C-e imprimeurs-éditeurs, 1889. (22,5 x 14,5). 2 f., 47 p. (Mémoire publié par le Journal des Sciences militaires) (II 508684)
15348. ~ Fortificaţiunea permanentă. Conferinţe făcute de Colonel Gr. Crainiceanu, Profesor. Anul 1895. Bucuresci, [1895]. (24 x 20). 1 f., 296 p. cu il., 15 p. (= Sumar) (Şcoala Superioară de Resboiu) (BCU-ClN 224059)
Curs litografiat.
15349. ~ Geografie Militară. Frontiera Carpaţilor. Idei de aperare, de Colonel Gr. Crăinicianu. Studiu pe teren în anii 1888-89-90. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (24 x 16,5). 168 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 63-a Publicaţiune) (II 117223)
15350. ~ Instrucţiuni asupra exerciţiilor şi manevrelor din anul 1905 date de Domnul General Gr Crăinicianu, Comandantul Diviziei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 52 p. (Divizia I-a) (II 6656)
15351. ~ Limba română în armată de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16). 23 p. 80 bani. (Publicaţiunile militare, nr. 10) (II 117256)
Descriere după copertă.
15352. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (23 x 15,5). 1 f., 20 p. (Cercul publicaţiunilor militare. A 10-a Publicaţiune) (II 117063)
Autorul, la finalul textului.
15353. ~ Neutralitatea-României într’un resboiu viitor, de Maior Gr. Crăinicianu. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand), 1887. (23 x 15,5). 1 f., 55 p. (Publicaţiunile Revistei Armatei, nr. 2) (Extras din Rev. Arm. nr. 4 (Fevruarie)) (II 117139)
15354. ~ Note militare, de General Gr. Crăinicianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (21,5 x 13,5). 62 p. (România Militară) (II 6946)
15355. ~ Nou curs de fortificaţiune pentru usul Scoalei de oficeri şi al oficerilor de toate armele aspiranţi la gradul de maior sau candidaţi pentru Scoală de resboiu, de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu. Vol. I[-II]. Istoricul şi technologie fortificaţiunii cu tabele la finit. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (25 x 17). 130 p. cu il., 1 f. pl. (II 117385) BCU-Iaşi III B 18188)
15356. ~ Idem. Vol. III. Fortificaţiunea pasagera actuala cu figuri în text lucrate de căpitanul A. Vaitoianu, profesor-ajutor şi tabele la finit. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1892. (25 x 17). p. 131-274 p. cu il. 12 lei. (Cercul publicaţiunilor militare. A 46-a publicaţiune) (II 117385)
15357. ~ Nouveau Cours de fortification. Vol. III. Fortification passagère actuelle, par le Colonel Crăinicianu, du Génie roumain, Professeur. Extraits traduits du roumain avec l’autorisation de l’auteur par Léon Lamouche, Capitaine du Génie, Élève-breveté de l’École des langues orientales, Paris 1894. Liège, Ch. Gordinne & Fils, Imprimeurs-Editeurs, 1894. (22,5 x 15,5). 2 f., 212 p. cu il. (BCU- ClN 188893)
Lipsă coperta.
15358. ~ Organisation des réserves de l’armée, par Le Général Gr. Crăinicianu, Membre de l’Académie Roumaine. Bucarest, Libr. Socec et Co., C. Sfetea et Libr. Nationale (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). p. 78-81. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 1-ère Année. 1912/3, nr. 2 paru le 6 Ian. 1913. Extrait) (II 554984)
Descriere după copertă.
15359. ~ Organizarea rezervelor armate, de General Gr. Crăinicianu, membru al Academiei Române. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Libr. Naţională (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1912. (28,5 x 22). 10 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 4, p. 31-40) (II 29774)
Descriere după copertă.
15360. ~ Resumatul conferinţelor de fortificaţiune. Anul I. Fortificaţiunea permanenta, de Locot.-Colonel Gr. Crăinicianu, profesor. Ed. I. Bucuresci, 1889. (24,5 x 20,5). 169, V p., XII f. pl. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 254784)
Litografiat.
15360. ~ Tratat de fortificaţiune, de general Crainicianu. Tom. I. Istoria fortificaliunii permanente. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (22,5 x 15,5). V, 99 p., 8 f. pl. 6 lei. (Buletinul Armatei şi Marinei. Publicaţiunea nr. 5) (II 156729)
15361. ~ Utilitatea Cetăţilor. Respuns la Discursul prinţului Nicolae Bibescu ţinut în Cameră la 4 Aprilie 1889, de Locot.-Colonel Gr. Crainicianu. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1889. (23 x 15). 1f., 83 p. (II 117061)
În colaborare:
15363. ~ Note asupra eserciţiilor de manevră şi de luptă ale Infanteriei. Articole originale sau alese din regulamentele moderne, cari pot figura în regulamentul român, însoţite de esplicări şi justificări, [de] General Gr. Crainicianu. Ajutor, Căpit. G. Dabija. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (19,5 x 13). 197 p., 2 f., 3 tab. 2,50 lei. (Din publicaţiunile Buletinului Armatei şi Marinei. Publicaţiunea No. 5) (I 14630)
Vezi şi
CATO. GR. Crăinicianu Membru al Academiei Române despre Neutralitatea României şi primejdia rusă. Bucureşti, 1916

Nu exista imagini
  2350) CRĂINICEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
CRĂINICEANU, M.
15364. ~ *Chestiunea şcolilor de repetiţie. Sibiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. 15 p. (Extras din "Vatra Şcolară") (Braşov?)
15365. ~ Interpretarea legilor şcolare. Chestiuni de drept şcolar, de Dr. iur. M. Crăiniceanu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (18,5 x 12). 36 p. (I 42457)

Nu exista imagini
  2351) CRĂSESCU, VICTOR (1850-1917)
 • Opera
 • Imagini
CRĂSESCU, VICTOR (1850-1917)
(Ştefan Basarabeanu)
15366. ~ Al treisprezecelea urs (Din viaţa Vânătorilor din Carpaţi) [de] Dr. Crăsescu-Basarabeanu. Cu ilustraţiuni de A. Murnu. [Bucureşti, Edit. Soc. Culturale Basarab (Tip. I. Ionescu), 1910]. (23 x 16). 24 p. cu il. [25 bani]. (Biblioteca Naţională Ilustrată, nr. 1) (II 21306)
Descriere după copertă. Exemplar dăruit BAR în 1910.
15367. ~ Contribuţiuni la studiul pediatriei populare. Credinţi, obiceiuri relativ la pediatrie la locuitorii din Dobrogea. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la... 1895 de Victor Crasescu (fost medic al plasei Sulina). Bucuresci (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), 1895. (22 x 16). 83 p. (Facultatea, de Medicină Bucuresci, nr. 381) (II 195013)
Descrierea completată după: Crainicianu, p. 155. Pe copertă, adăugat cu cerneală: "Preţul 1,50 lei".
15368. ~ Ovreiul. Roman, [de] Dr. V.[ictor] Crasescu (St. Basarabeanu). Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1899]. (20 x 13,5). 264 p. (II 411837)
Datat după: A-B, 3(1899), nr. 8, nov. 21, p. 123: Bibliografie.
15369. ~ Roadele vijeliei. (Cum a căpătat Sarichioiul vie), de Victor Crasescu (St. Basarabeanu). [Bucureşti, 1911]. (19 x 12,5). 31 p. cu il. 25 bani. (Biblioteca Nfatională] Ilustrată. Număr dublu [nr. 6]) (I 23367)
Descriere după copertă. Pentru nr. colecţiei vezi: Adamescu II, p. 251.
15370. ~ Schiţe şi nuvele, [de] Victor Crasescu (St. Basarabeanu). Vol. I-IV. Ed. I. Bucuresci, H. Steiaberg, Librar-Editor, 1893. (18 x 12). 243 p. (I) ; 237[-239] p. (II) ; 167[-169] p. (III) ; 1 f.,p. 169-383 (IV). 1 leu volumul. (I 74407)
Pe copertă: "Colecţiunea Steinberg nr. 1,2, 3, 4". Ed. a 2-a a apărut în 1926.
Vezi de asemenea:
• Flori de ghiaţă. Povestiri de ~. ş.a. Bucureşti, 1910.
• Rumänische Erzählungen. 1. Band. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  2352) CRĂSNARU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CRĂSNARU, CONSTANTIN P.
15371. ~ Divorţul în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin P. Crăsnaru. Bucuresci (Tip. Concurenţa), 1905. (23 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3666)
15372. ~ Théorie de la complicité dans le droit roumain. Thèse pour le doctorat. Présentée et soutenue le 15 Mars 1909 par Constantin Crasnaru. Paris (Impr. Henri Jouve), 1909. (24 x 16). 136 p. (Faculté de Droit de l’Université de Paris) (II 126585)

Nu exista imagini
  2353) CRĂTUNESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
CRĂTUNESCU, ION
15373. ~ *L’Union libre au point de vue juridique et social. (Thèse) [par] Jean Crătunesco. Paris, Marchai et Godde, 1913. 8°. 347 p. (Rally I, p. 83)

Nu exista imagini
  2354) CRĂTUNESCU, NICOLAE (1842-1904)
 • Opera
 • Imagini
CRĂTUNESCU, NICOLAE (1842-1904)
15374. ~ De la transmission des biens par succession en droit romain et droit français. Thèse pour le doctorat. L’acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 21 Juillet 1874, par N. Cratunesco. Né à Craiova (Roumanie). Paris (Impr. de Pillet Fils Ainé), 1874. (25,5 x 17,5). 2 f., 332 p. (II 78885)
15375. ~ [Jus romanum: De usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur. Droit civil français. De l’usufruit en général et des droits de Vusufruitier]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ciaprès sera soutenu le 1-er Juillet 1869 par N. Cratunesco. Né à Craiova (Roumanie) le 11 Mars 1842. Paris, Ancienne maison Gustave Retaux, Pichon-Lamy et Dewe, Libraires Editeurs (Abbeville, Imp. Briez, C. Paillart et Retaux), 1869. (23 x 14,5). 112 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17125)
Tip., la finalul textului.
15376. ~ Împărţirea succesiunei unei persone între fraţii sei buni şi vitregi sau esplicaţiunea Art. 674 Codul Civil. Studiu publicat în Jurnalul Dreptul de la 23 Aprilie 1887, de N. Cratunescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fiii), 1887. (22 x 15,5). 16 p. 1 leu. (II 412239)
15377. ~ Resumatul celor doue cuvintări ţinute la 8 şi la 11 Octombrie 1888 cu ocasiunea alegerilor pentru Cameră ale colegiului I de Doljiu în Craiova, Sala Bellevue, de N. Cratunescu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (20,5 x 13,5). 28 p. (II 411763)

Nu exista imagini
  2355) CREANGĂ, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, BARBU
Vezi: VASILESCU, MIHAIL V.

Nu exista imagini
  2356) CREANGĂ, CONSTANTIN I. (1860-1918)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, CONSTANTIN I. (1860-1918)
15378. ~ Contribuţii la chestia socială a infrinărei alcoolismului, [de] C. I. Creangă. Industria şi comerţul de braga în România [pe copertă: Un mare pericol social-economic şi naţional]. O propunere adresată societăţilor Cumpătarea şi Ligei Antialcoolice din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Universitara A.G. Brătănescu), 1908. (16,5 x 10). 60 p. 50 bani. (I 10401)
15379. ~ Domniţa Maria şi Copilul de Casă. Nuvelă (Adaptare din franţuzeşte). [C. I. Creangă. Majestatea Sa Regele, Primul nostru Cetăţean. C. I. Creangă. Creangă şi Ceaiul Pax. Sofia Nădejde. Otrăvirea cu alcool. C. I. Creangă. Origina ceaiului Pax. Aurel Scurtu. Ceaiul]. [Publicate de C. I. Creangă]. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (18 x 10.5). 60 p. (I 533319)
Descriere după copertă, completată cu date din cuprins. Pe cop.,: "N.B.".
15380. ~ Glasul celui ce strigă în pustiu. Un cuvînt în chestia evreiască, de C. I. Creangă. [Bucureşti, 1897]. (23 x 15). 16 p. cu portr. (II 412377)
Descriere după titlul de la începutul textului. Loc şi an, deduse din text, p. 14.
15381. ~ Memoria în chestia înfiinţărei, de către Stat, a monopolului hîrtiei de ţigară. Istoricul afacerei mele. Zece ani de muncă şi de jertfe. Dreptul meu la despăgubire [de C. I. Creangă]. [Bucureşti, 1900]. (33 x 21). 16 p. (III 410411)
Traduceri:
KRAHMER. Critice Retrospective asupra Resboiului Ruso-Turc din 1877-78. Trad. de ~. Partea I. Brăila, Viena, 1886 ; Vol. I. Viena, 1886.

Nu exista imagini
  2357) CREANGĂ, GHEORGHE D. (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, GHEORGHE D. (1875-1940)
(G. D. Ramură)
15382. ~ Activitatea Direcţiunei statisticei din Ministerul Financelor [Raport presentat d-lui Ministru de Finance, de Dr. G. D. Creangă]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 15,5). 14 p. (II 115008)
La finalul textului: "Dr. G. D. Creangă".
15383. ~ Banca ţărănească din Rusia şi rezultatele ei precum şi o scurtă dare de seamă asupra băncilor ţărăneşti din Prusia, Ungaria şi Bucovina, de Dr. G. D. Creangă, fost director al Statisticei Generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (20,5 x 13,5). 95 p. 1 leu. (II 22343)
15384. ~ Der Rauernstand în Rumänien, seine Geschichtliche Entwicklung und Gegenwärtige Lage, von Dr. George D. Creangă. Wien und Leipzig, Verlag von With. Braumüller, k.u.k. Hof-u. Universitäts-Buchhändler (Druck von Rudolf M. Rohrer în Brünn), [1901]. (28 x 19). p. 194-220. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung... 1901. Zehnter Band) (II 117444)
15385. ~ Das Beamtentum în Rumänien. Von Ministerial-director Dr. G.[eorge] D. Creanga in Bucarest. [Leipzig], Verlag von Dunker & Humblot, 1902. (22 x 14). p. 161-178. (Separat Abzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche. Herausgegeben von G. Schmoller) (II 486062)
Locul, edit. şi menţiunea de extras, pe cop. Tot pe copertă, indicaţia: "Nicht im Handel".
15386. ~ Consecinţele financiare ale războiului actual şi Măsuri de prevenire cu privire la România, [de] G. D. Creangă. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (18,5 x 12). 80 p., 1 tab. 60 bani. (Biblioteca politică. Publicaţie periodică, nr. 26) (I 60455)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Conferinţă desvoltată Miercuri 27 Ianuarie 1916, la Cercul de studii al Partidului national-liberal".
15387. ~ Consideraţiuni generale asupra reformelor agrare şi asupra exproprierei, [de] Dr. G. D. Creangă. Bucureşti, Edit. Flacăra (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1913. (18 x 12). 67 p. 60 bani. (Biblioteca Politică, nr. 7) (I 35753)
15388. ~ Les contrats agricoles en Roumanie en vigueur en 1906, [par Dr. G. Creanga]. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1908. (26,5 x 19). 1 f., 137 p. (II 10038)
Autorul, la finalul textului (p. 115) şi în prefaţă (p. 2). La p. 118-137: tabele.
15389. ~ Darstellung der Reformen der direkten Besteuerung in Preussen und die relative Anwendung derselben auf das Bumänische Steuerwessen. Mit einem Steuerreformentwurg. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und Nebst den Beigefügten Thesen Öffentlich zu verteidigen am 23. Juni 1900, von George D. Creanga aus Rumänien. Berlin (Druck von E. Ebering), [1900]. (22,5 x 15,5). 2 f., 32 [-34] p. (II 267109)
Cu date biografice ("Lebenslauf") la p. 34.
15390. ~ Desbaterile congresului internaţional de. statistică ţinut în Septembrie 1903 la Berlin. Raport de G. D. Creangă, Doctor în economia politică de la Universitatea din Berlin, Directorul statisticei generale din ministerul de Finance. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23 x 15,5). 18 p. (II 117147)
15391. ~ Die direkte Besteuerung in Preussen und Rumänien. Darstellung der Reformen der direkten Besteuerung in Preussen (von 1810 bis zur Gegenwart), und die relative Anwendung derselben auf das rumänische Sleuerwesen. Mit einem Steuerreformentwurf. Von Dr. George D. Creanga. Berlin. Verlag von E. Eberirg (Druck von E. Ebering), 1900. (23,5 x 16,5). 2 f., 238 p. (Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien. Heft VIII) (II 274474)
Tip., la p. 239.
15392. ~ Exportul României. Dificultăţi şi soluţiuni. Organizarea ţărei pentru timpuri critice, [de] G. D. Creangă. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1915. (22,5 x 16,5). 54 p. (Din perioada războiului mondial) (II 47923)
15393. ~ Die Finanzpolitik Rumäniens in ihrer neuesten Gestaltung und die für die Sanierung der Finanzkrisis getroffenen Massnahmen. Von Dr. G. D. Creanga. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1903]. (23 x 15,5). 42 p. (Aus dem Finanzarchiv herausg. von G. Schauz C.J.G. Cotta’sche Buchh. Nachfolger, G.m.b.H., XX Jahrg. 1 Bd.) (II 27554)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tip., la finalul textului. Pentru an, vezi: EcN, 27(1903), nr. 4, apr., p. 222: Critici şi recensiuni.
15394. ~ *Die Finanzen Rumäniens von 1862 zur Gegenwart, [von] G. D. Creanga. Stuttgart, 1899. (EcN, serie nouă, 23 (1899), nr. 11, nov., p. 831: Cărţi intrare pentru recensiune ; Creangă, cop. 4)
15395. ~ Die Finanzen Rumäniens und die Ergebnisse der neuen Finanzpolitik der Eneberschüsse. Von Unterstaatssekretär a. D. Dr. G. D. Creanga. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1913]. (23,5 x 15,5). p. 309-369. (Aus dem Finanzarchiv, herausg. von G. Schauz. J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, XXVIII. Jahrg. 1912/ 1913, 2. Bd.) (II 24917)
În: Creangă, cop. 4, această carte este datată astfel: "1912 und 1913".
15396. ~ Grundbesitzverteilung und Bauernfrage in Rumänien. Von Dr. G. D. Creanga, Ministerial-direktor a D. Erster Teil. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot (Druck von C.G. Naumann), 1907. (22,5 x 14,5). 4 f., 207 p., 8 tab. (Staats und sozialwissenschaftliche Forschungen, Heft 129) (II 14276)
15397. ~ Idem. Von Dr. G. D. Creanga, General-sekretär des Ministeriums für Handel und Industrie. Zweiter und dritter (Schluss-)Teil. Die von der Regierung im Jahre 1908 durchgeführten Agrarreformen. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot (Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg), 1909. (22,5 x 14,5). VIII, 188 p.
15398. ~ Die Handelspolitik Rumäniens von 1875 bis zur Gegenwart. Ein Vortrag gehalten am 20. November 1899 in staats-wissenschaft-lich-statistischen Seminar des Herrn Prof. Schmoller in Berlin. Von Dr. George D. Creanga. Bukarest (Buchdruckerei des Rumänischen Lloyd (G. Albrecht)), 1900. (19,5 x 13). 56 p. (I 116680)
15399. ~ Impositele şi acţiunea lor, de G. D. Creangă, doctor în ştiinţele economice şi financiare de la Universitatea din Berlin. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 24 p. (Extras din revista "Economia naţională") (II 117259)
15400. ~ Impozitul pe venit în Prusia şi Necesitatea unei reforme a impositelor noastre directe de Dr. G. D. Creangă, secretar general al ministerului de industrie şi comerţ. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (23 x 15,5). 1 f., II-96 p. (II 14205)
Pe copertă: "Studiu critic asupra impositelor şi politicei noastre financiare. Impositul pe venit în Prusia şi necesitatea unei reforme a impositelor noastre de Dr. G. D. Creangă, Secretar general al ministerului de industrie şi comerţ".
15401. ~ Influence de la Guerre Mondiale sur la situation financière des Etats Européens et spécialement de la Roumanie. [Par le] Dr. G. D. Creangă. Bucarest (Imprimeries Independenţa), 1916. (23,5 x 16,5). 50 p. (II 536992)
15402. ~ Învoielile agricole în România în vigoare pe anul 1906, [de Dr. G. D. Creangă]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (51 x 40,5). 1 f., XXXIX p., 419[-431] p. (V 38313)
Analiza rezultatelor anchetei asupra învoielilor agricole semnată de Dr. G. D. Creangă (p. 1-431: Tabele).
15403. ~ Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (26 x 18,5). 1 f., 129 p. (II 10039)
La p. 110-129: tabele recapitulative. Autorul, în prefaţă.
15404. ~ *Luxul din punct de vedere economic şi social, 1903. (Creangă, Studiu, cop. 4 ; Creangă, cop. 4)
15405. ~ Politica de Stat în materie de impozite cu referire specială la impozitele asupra băuturilor spirtoase, de G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare de la universit. din Berlin. Fost Secretar general al Ministerului industriei şi comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (18,5 x 12). 54 p. 75 bani. (I 35673)
15406. ~ Politica economică şi financiară a partidelor noastre de guvernămînt, [de] G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare. Fost director al Statisticei din ministerul de finanţe. Fost secretar general al ministerului industriei şi al comerţului. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1912. (23 x 16). 57 p., erata. (Extras din Buletinul Cercului de Studii, nr. 11) (II 28966)
Descriere după copertă.
15407. ~ Politica fiscală a judeţelor şi comunelor în genere şi faţă de ţărănime în special, de Dr. G. D. Creangă. Bucureşti (Tip. şi Fabrica de pungi de hîrtie Thoma Basilescu), 1901. (24 x 16,5). 23 p. (Biblioteca Societăţei Agrare a Marilor Proprietari din România, nr. 2) (II 117255)
Supliment gratuit la Revista "Agrarul".
15408. ~ Proprietatea rurală în România, de G. D. Creangă, doctor în economia politică dela Universitatea din Berlin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 23). 2 f., CXX, 147 [-CL] p., 1 f. 8 lei. (II 6798)
15409. ~ Proprietatea rurală şi chestiunea ţărănească, de Dr. G. D. Creangă, Fost Director al Statisticei generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (19,5 x 13). 66 p. (I 2534)
15410. ~ Raport asupra rostului şi activităţii Institutului internaţional de agricultură din Roma înaintat D-lor miniştri de externe şi de agricultură, de G. D. Creangă, delegat al guvernului la şedinţele adunărei generale ale Institutului. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (23,5 x 16,5). 17 p. (II 17707)
15411. ~ Die Reform der Akzisen (Torsteurer) în Rumänien. Von Dr. G. D. Creangă, Ministerial Direktor. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), [1905]. (23,5 x 15,5). p. 57-77. (Aus dem Finanzarchiv, XXII. Jahrg. 2 Bd.) (II 263312)
15412. ~ Regenerarea noastră şi datoria noastră, de G. D. Creangă, Doctor în ştiinţele economice şi financiare dela universit. din Berlin. Fost Secretar general al Ministerului industriei şi comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (17 x 11). 64 p. (I 31431)
15413. ~ *Die Rumänischen Agrar-reformen, 1910. (Creangă, cop. 4)
15414. ~ Румынія и Европейская война Проф. Г. Д. Креанга. Сь предизловіемь профессора И. Озерова. Москва (Типографіа Просвъщеніе), 1917. (23,5 x 16). 24 p. 1 рубль. (II 49488)
15415. ~ Sciinţa financiara după profesorul universitar K. Th. Eheberg, de George D. Creanga, doctor în ştiinţele economice şi financiare dela Universitatea din Berlin. Traducere autorisată, prelucrată liber şi complectată. Cu o scrisore-prefaţă la ed. romanesca de Domnul Adolf Wagner, profesor universitar şi consilier privat. Bucuresci (Stab, grafic Albert Baer), 1901. (23,5 x 16). 552 p. (II 70280)
15416. ~ Situaţia arendaşilor faţă de chestiunea ţărănească, de Dr. G. D. Creangă, fost directorul Statisticei generale din Ministerul financelor. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (18 x 12). 47 p. 50 bani. (I 490792)
15417. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (23,5 x 16,5). 30 p. 50 bani. (II 8636)
15418. ~ Spre vremuri mai bune... Scene politice sociale rupte din viaţa actuală, [de] G. D. Ramură [= Creangă]. Bucureşti (Imprimeriile Independenta), 1915. (20 x 14). 89 p. (I 48965)
Autorul, identificat după ed. din 1918 a acestei opere şi după Catalogul BAR.
15419. ~ Idem. Iaşi (Tip. Serviciului Geografic), 1918. (20 x 13). 92 p. 3,50 lei. (I 49596)
Pe copertă, menţiunea: "În amintirea eroilor căzuţi pentru apărarea pămîntului strămoşesc şi Dedicată Constituantei dela Iaşi din Mai 1917".
15420. ~ Die Statistik der Grundbesilzvertheilung in den verschiedenen Ländern. Von Ministerial-Director a.d. Dr. G.C. Creangă, Bukarest. Bucureşti (Tip. Carol Göbl, Sr. Rasidescu), [1907]. (24,5 x 16,5). 18 p. (Inst. International de Statistique, XI-ème Session à Copenhague, 26-31 Août 1907) (II 7390)
Descriere după titlul de la începutul textului.
15421. ~ Un strigăt de alarmă asupra Spoliaţiunei ce se face cu Loteria pe Clase şi asupra Procedeurilor Colectărilor, de Dr. G. D. Creangă, fost director al Statisticei Generale din Ministerul Financelor. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1907. (23 x 16). 58 p., erata. 75 bani. (II 5872)
15422. ~ Studiu critic asupra impozitelor şi politicei noastre financiare. Impozitul pe venit în Prusia şi indicii pentru reforma impozitelor noastre de Dr. C. D. Creangă, Secretar-general al Ministerului Industriei şi Comerţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1909. (24 x 16). 2 f., 314 p. (II 13636)
Prefeţe:
MINISTERUL de Interne. Contracte de învoeli agricole în vigoare pe anul 1906. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
• Creşterea arenzii pămîntului în bani şi în dijmă... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
• Numărul ţăranilor care şi-au arendat pămîntul... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
MINISTERUL Financelor. Direcţiunea Contabilităţei Generale a Statului. Repartisarea venitului fondului comunal... Ed. de ~. Bucureşti, 1903.
• Réponse de la Roumanie au questionnaire établi par la delegation du Comite permanent de l’Institut [International d’Agriculture]. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2358) CREANGĂ, ION (1839-1889)
 • Opera
 • Imagini
CREANGĂ, ION (1839-1889)
15423. ~ Amintiri din copilărie şi anecdote, [de] Ioan Creangă. Cu 8 ilustraţiuni de Teodor Buicliu. Iassy, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1892. (19 x 13). 2 f., 201 p. (I 76198)
Text identic cu cel al vol. II (intitulat: "Diverse") din: "Scrierile lui Ioan Creangă" apărut în acelaşi an (1892).
15424. ~ Idem. [Editate de Gh. T. Kirileanu]. Iaşi, Edit. Soc. Tinerimea Română (Tip. Serviciului Georgrafic), 1918. (23 x 15,5). 78 p. 1 leu. (Biblioteca Societătei Tinerimea Română No. 1) (II 467967)
Editorul, identificat în: Bostan-Ciucă, p. 166. Pe copertă, menţiunea: "Pentru Basarabia Januar 1918".
15425. ~ Amintiri din copilărie şi Ivan Turbincă. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroiescu. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. diecezane), 1914. (16,5 x 11). 175[-180] p. cu portr. (Biblioteca Asociatiunei) (BCU-ClN S 4348)
15426. ~ Capra cu trei ezi. Poveste [Pe copertă: de I. Crengă]. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1895. (17 x 10,5). 20 p. [6 cri]. (Din literatura poporală) (I 164604)
15427. ~ Idem. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 10,5). 20 p. (Din literatura populară) (I 147369)
Tip., la p. 2.
15428. ~ [Din povestirile lui Ion Creangă]. Cuprinde: Moş Ion Roată şi Unirea. Moş Ion Roată şi Cuza-Vodă. Punguţa cu doi bani. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Târgovişte, Libr. Editurii Elie Angelesen, [1912]. (19,5 x 12,5). 55 p. 25 bani. (Cartea Săteanului. Apare sub îngrijirea fostului învăţător de copii, revizor şi inspector şcolar, C. Alessandrescu, nr. 1, 1 august 1912) (I 28008)
Pe copertă: "Din Povestirile lui Ion Creangă şi anume: Moş Ion Roată şi Unirea. Moş Ion Roată şi Cuza-Vodă. Ivan Turbincă. Punguţa cu doi bani. Povestea unui om leneş. Cu un cuvînt: Către săteni: de C. Alessandrescu".
15429. ~ *Harap Alb, [de] Ion Creangă. Braşov (Tip. Ciurcu), [189?]. 32 p. (De, 8(1900), nr. 33, sept. 23, p. 4: Cărţi pentru Bibl. pop.)
15430. ~ Harap Alb. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Prof. Dr. H. Weigand. Leipzig, Iohann Ambrosius Barth (Druck von August Pries în Leipzig), 1910. (18 x 12). 1 f., IX, 143 p. (I 20192)
15431. ~ Harap Alb şi Ivan Turbincă, [de] Ioan Creangă. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroescu. Sibiu, Edit. Asociaţiunii, 1914. (16,5 x 11,5). 132 p. (I 486329)
15432. ~ Ivan Turbinca. Poveste, compuse de Ion Creangă. Publicată de C. V. Popesco. Chişinev (Tip. Bessarabskaia Jizni), 1910. (21 x 14,5). 19 p. 5 cop. (II 55817)
Cu caractere slave.
15433. ~ Moş Nichifor Coţcariul. Povestire glumeaţă de Ioan Creangă. Autorul poveştilor: Soacra cu trei nurori, Dănilă Prepeleac, Capra cu trei ezi, Povestea porcului s.a. Iaşi (Tipografia Naţională), 1877. (19,5 x 13). 35 p. (I 187174)
15434. ~ Idem. Bucureşti, 1892. 60 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15434. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Steinberg (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-ri), [1918]. (20,5 x 13,5). 32 p. 25 bani. (Scriitori celebri. Anul I, nr. 10) (I 50502)
Tip. la p. 32. Descriere după copertă. Broşura mai cuprinde şi: Punguţa cu doi bani.
15436. ~ Opere complecte, [de] Ioan Creangă. Cu o biografie de d. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii poporane. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 28) (I 102973)
15436a. ~ Idem. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 80p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 29).
15436b. ~ Idem. Partea III. Povestea lui Stan Păţitul. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Ioan Roată şi Unirea. Rostiri, zicători, cuvinte. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 30).
15436c. ~ Idem. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 31).
Pentru anul de apariţie a celor patru părţi, vezi şi: Uni, 6(1896), nr. 3, p. 18: Bibl. pentru toţi. Bibliogr. ; Stăncescu, p. 481.
15436d. ~ Idem. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie. Popa Duhu. Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), [1895]. (15 x 10). 141 p. cu un portr. Două numere 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 32-33) (I 102973)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 481.
15437. ~ Idem. [Ed. II]. Cu o biografie de d. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii poporane. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9). 96 p. cu 1 portr. (Biblioteca penlru toţi, [28]) (I 123678)
15437a. ~ Idem. [Ed. II]. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Typ. Eminescu), 1902. (14,5 x 9,5). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, [29])
15437b. ~ Idem. [Ed. II]. Partea III. Povestea lui Stan Păţitul. Ivan Turbincă. Povestea unui om leneş. Ioan Roată şi Unirea. Rostiri, zicători, cuvinte. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, [30])
15437c. ~ Idem. [Ed. II]. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 9,5). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, [31])
15437d. ~Idem. Ed. II. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie. Popa Duhu. Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, 1903. (14 x 9). 128 p. cu un portr. Două numere 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 32-33)
15438. ~ Idem. Cu o biografie de D. Grig. I. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefaţă autografă a autorului. [Ed. III]. Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac. Punguţa cu doi bani. Poezii populare. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic Samitca, Craiova), [1908]. (14,5 x 9,5). 96 p. cu un portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 28) (I 102972)
La finalul prefeţei, tipărit greşit: "Grig. I. Constantinescu".
15438a. ~ Idem. [Ed. III]. Partea II. Moş Nichifor coţcarul. Fata babei şi fata moşneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii proprii. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic, Samitca, Craiova), [1908]. (14 x 10). 92 p., 2 f. bibliogr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, n. 29)
15438b. ~ Idem. [Ed. III]. Partea IV. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic, Samitca), [1908]. (14 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 31)
15439. ~ Idem. Ed. IV. Partea V şi VI. Amintiri din copilărie, Popa Duhu, Ioan Roată şi Vodă Cuza. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [191?]. (15 x 10,5). 160 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 32-33) (I 55885)
Ultimul număr din colecţie menţionat: nr. 588 (ap. în 1910).
15440. ~ Opere complete, cu o prefaţă şi un indice [de II. Chendi şi Şt. O. Iosif]. Ed. Minervei. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (22,5 x 15,5). XII, 391 p., 1 f. portr. 1,50 Lei. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103467)
15441. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II. Chendi]. Ed. nouă revăzută. [Pe copertă: Ediţia a doua]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (22,5 x 15). XV, 445[-447] p., 1 f. portr. 1,50 lei. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103466)
15442. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II Chendi]. Ed. nouă revăzută. [Ed. III]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (22,5 x 15,5). 461[-463] p., 1 f. portr. 1 leu. (Biblioteca scriitorilor români) (II 103527)
Pe copertă, greşit imprimat: "ediţia doua". Vezi prefaţa, p. 6.
15443. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice [de Gh. T. Kirileanu şi II. Chendi]. Ed. IV. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (22,5 x 15). 442 p. 2 lei. (II 103526)
Pe copertă, greşit imprimat: "ediţia doua". Vezi prefaţa, p. 6.
15444. ~ Idem, cu o prefaţă şi un indice. Ed. V. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (22,5 x 16). 334 p. 4 lei. (II 40688)
Prefaţă la ediţia nouă (Ed. a II-A) de Gh. T. Kiriléanul şi II. Chendi.
15445. ~ Povestea lui Harap Alb, de Ion Creangă. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1911. (16,5 x 11,5). 107, IV p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, An I, nr. 4-5) (I 103035)
15446. ~ Idem. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Victor Stroescu. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1914. (16,5 x 11). 103 p. (Biblioteca Asociatiunei) (BCU-ClN S 4347)
15447. ~ Povestea lui Harap Alb, de Ioan Creangă. Ed. II. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1918. (18 x 13,5). 71 p. (Din literatura poporală) (BCU-ClN 180624)
15448. ~ Povestea lui Stan Păţitul şi Povestea unui om leneş, compuse de Ion Creangă. Publicate de C. V. Popescu. Chişinău (Tip. i lit. F.P. Kaşevskago), 1910. (21 x 15,5). 20 p. 8 cop. (II 517142)
Cu caractere slave. Descriere după copertă.
15449. ~ Povestestea lui Stan Păţitul, de Ion Creangă. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1912. (16 x 11,5). 46, II p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, An. II, nr. 21) (I 116498)
Tip., pe v. p. de titlu.
15450. ~ Povesti, [de] Ion Creangă. [Partea I]. Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal (Tip. Curierul Judiciar), [191?]. (15 x 11,5). 160 p. (BCU-ClN 182400)
Cuprinde: "Povestea lui Harap Alb, Punguţa cu doi bani, Povestea Porcului, Fata babei şi fata moşneagului, Capra cu trei iezi, Povestea unui om leneş".
15451. ~ Poveşti. Iaşi, 1918. 86 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15452. ~ Punguţa cu doi bani, [de] Ioan Creangă. [Chişinău], Izdanie T-va Bessarabskoe Knigoizdatelstvo, 1917. (18 x 13,5). 7 p. 10 cop. (Deşteptarea Biblioteca sub red. N. A. Popovski, nr. 1) (I 481084)
Cu caractere slave. Edit. şi an, pe cop. 4.
15453. ~ [Scrierile lui I. Creangă]. Vol. I. [Poveşti]. [Iaşi (Tip. Goldner), 1890]. (18,5 x 12,5). V, 29 p., 1 f. facsimile, 333 p., 1 f. portr. (I 70558)
Cu o prefaţă de A. D. Xenopol şi o notiţă biografică de Grig. I. Alexandrescu. Descriere după însemnarea cu creionul pe foaia de legătură a cărţii, coperta şi p. de titlu lipsind de la exemplarul descris. Ed. princeps. Editată de un comitet compus din Grig. I. Alexandrescu, Eduard Gruber şi A. D. Xenopol preşedinte (v. Prefaţa, p. III).
15454. ~ Idem. Vol. II. Diverse. [Amintiri din copilărie, Anecdote, Poezii poporane, Poezii proprii, Cuvinte, rostiri]. Textul acestui volum reeditat în acelaş an (1892), cu titlul: Amintiri din copilărie şi anecdote. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1892. (19 x 13). 3 f., 201 p., 8 f. pl. [il. de Teodor Buicliu].
15455. ~ Soacra cu trei nurori. Poveste [pe copertă: de I. Creangă]. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17 x 10,5). 20 p. (Din literatura poporală) (BCU-ClN 162280)
În colaborare:
15456. ~ *Metoda nouă de scriere şi cetire, pentru usul clasei I primară, de institutorii: I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, vezi: Răceanu şi A. Simionescu. Iaşi, 1868. [Ed. I]. (Receanu, p. 52; JL, 19(1930), nr. 5-8, mai-aug., p. 326-327; Predescu, p. 327)
15457. ~ Idem, pentru usulu clasei I primară de Institutorii: I. Créngă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, vezi: Recénu şi A. Simionescu. Aprobată şi adoptată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice şi alu Culteloru. Ed. II. Tipărită cu spesele Societatei învăţăturei Poporului Românu din districtulu şi comuna Iassy. Iassy (Tip. H. Goldner), 1868. (22,5 x 15,5). 72 p. Preţul 43 parale seu 33 bani. (II 103530)
15458. ~ *Idem. Ed. IV. Iaşi, 1870; ed. V, Iaşi, 1871. (Iarcu, p. 134; Predescu, p. 327-328).
15459. ~ Idem. Aprobată şi adoptată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice şi alu Culteloru. Ed. VI. Corectată şi adăogită. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1872. (23 x 16). 76 p. (II 103515)
15460. ~ Idem. Ed. VIII. Corectată şi adăugită. Ediţiunile anteriore I şi II s’au tipărit cu spesele Societăţei Invăţăturei Poporului Românu, din districtulu şi comuna Iassii. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1874. (22,5 x 15). 76 p. (II 103588)
15461. ~ Idem. Ed. IX. Corectată şi adăugită. Ediţiunile anteriore I şi II s’au tipărit cu spesele Societăţei Invăţăturei Poporului Român, din districtul şi comuna Iassii. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1874. (22,5 x 15). 76 p. 50 bani. (II 103578)
15462. ~ Idem. Această carte e aprobată şi adoptată şi actualminte de Onor. Ministeriu al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. [Pe copertă: Aprobată din nou în mod obligatoriu, prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14 din 20 Ianuare (1 Februare) 1876]. Ed. x corectată şi adăogită. Ed. I. şi II s-au tipărit cu spesele [pe copertă: cu ajutorul şi aprobarea] Societăţei Invăţăturei Poporului Român, din districtul şi comuna Iaşii. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1876. (23 x 15). 67 p. (II 523355)
15463. ~ *Idem. Ed. XI. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1878. 8°. 75 p. (BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 25; Adamescu I, p. 121).
15464. ~ Idem. Aprobată din nou, în mod obligatoriu, prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14 din 20 Ianuarie (1 Fevruarie) 1876. Ed. XII. Ed. I şi II s’au tipărit cu aprobarea şi ajutorul Societăţei pentru învăţătura Poporului Român, din districtul şi comuna Iaşii. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1878. (23,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103579)
Ed. XV a apărut în 1881 (v. Predescu, p. 327-328).
15465. ~ Idem. Aprobată şi prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul Oficial No. 14, din 20 Ianuarie (1 Fevruarie), 1876. Ed. XVI. Iaşii (Tipografia Naţională), 1882. (23 x 15,5). 76 p. (II 53595)
Ed. XVII a apărut în 1883 (v. Predescu, p. 327-328).
15466. ~ Idem. Ed. XIX, Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (22,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103580)
15467. ~ Idem. Ed. XX. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (22,5 x 15). 76 p. [50 bani]. (II 103581)
15467. ~ Idem. Ed. XXI. [Pe copertă. îmbunătăţită şi adăogită cu mai multe figuri şi text]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (22,5 x 14,5). 88 p. cu il. [50 bani]. (II 103577)
15468. ~ Idem. Ed. XXII. Îmbunătăţită şi adăugită cu mai multe figuri şi tecst. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (22,5 x 15). 88 p. cu il. 50 bani. (II 103582)
15469. ~ Idem. Ed. XXIII. Îmbunătăţită şi adăugită cu mai multe figuri şi text. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (23,5 x 15,5). 88 p. cu il. (II 150122)

Vezi şi:
GRIGORESCU, C, ~ şi V. Recénu. Înveţătorulu copiiloru ... Jassy, 1871 ; ed. II. Jaşii, [187?] ; ed. III, 1874 ; ed. IV, 1875 ; ed. V,, 1878 ; ed. VI, 1880 ; cl. I-III, ed. VII, 1883 ; cl. I-II, ed. VIII, 1886-1888 ; cl. I-III, ed. IX, 1889-1891 ; ed. X(?), 1893.
IENĂCHESCU, GH. şi ~. Povăţuitoriu la citire prin scriere... Iassy, 1876.
RĂCEANU, V. ş.a. Geografiea jud. Iaşii, cl. II prim. urb. şi cl. III prim, rur. Iaşii, 1879 ; ed. III, 1884 ; ed. IV, 1886 ; ed. V, 1892.
~. O întrebare D-lui A. Gorjan. Iaşi, 1886.
~. Respuns la Criticele nedrepte... Iaşi, 1888.

Editări de texte:
MAIORESCU, T. Regulele Limbei Romane. Ed. de ~. Iaşii, 1879/1880 ; ed. II, 1882.

Vezi de asemenea:
BRUN, J. Sept Contes Roumains. Paris, 1894.
~. La Veillés. Douze contes traduits du roumain. Paris, 1898.
• Cinci povestiri. Caransebeş, 1901.
• Culegeri literare 1891. I-II. Bucureşti, 1891.
DAMIAN, N. Colectiune de mici poesii. Galaţi, 1893.
• Doué istorioare prea frumoase din viata lui Cuza-Vodă. Craiova, 1884 ; 1887 ; 1890 ; 1892-1894 ; 1896.
EMINESCU, M. şi ~. Poveşti şi poezii. Cernăuţi, 1910.
IPCAR, R. Ecrivains Roumains. Morceaux cboisis. Paris, 1916.
ISPIRESCU, P. Prâslea cel voinic... ; Creangă, I. Calicul dela Tălpălari. Târgovişte, 1912. (Cartea Săteanului, nr. 2).
• Mica colectiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
• Nuvele umoristice. [Culegere]. Bucureşti, 1909.
• Poveşti poporale. Cernăuţi, 1886.
PRIŞCU, R. Capra cu trei iezi. Braşov 1913.

Nu exista imagini
  2359) Creatorul demonstrat prin operile sale sau Teologia naturală
 • Opera
 • Imagini
Creatorul demonstrat prin operile sale sau Teologia naturală
15471. • Creatorul demonstrat prin operile sale séu Teologia naturală. [Editoru: M. G. Pitzurescu]. Bucuresci (Typ. Naţională, Intreprindétor C. N. Rădulescu), 1874. (29 x 21). VIII-15 p., 1 pl. (III 413811)
Prefaţa semnată: "M. G. Pitzurescu, editor".

Nu exista imagini
  2360) CRECANA, CHIRIAC
 • Opera
 • Imagini
CRECANA, CHIRIAC
15472. ~ Ecstract din Testamentul cel vechiu, pre scurt şi pre înţăles, depre nemţie în românie pefăcut de Patriota Chiriac Crecana, Invăţătoriul Şcoalei Milităreşti dela Vişta de Jos, şi spre folosul Bisericilor şi a Şcolelor româneşti din Marele Prinţipat al Ardealului dat la lumină, cu îngăduinţa înălţatului Crăesc Gubernium. Sibiiu (Tip. răp. Ioanu Bart, Moştenitoriului său Gheorghe de Clozius rămasă), 1834. (17,5 x 11,5). 4 f., 206 p. (I 476)
Cu caractere chirilice.
15473. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, 1853. 158 p. (Cu caractere chirilice) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15474. ~ Fremdwörterbuch oder Sammlung mehrer in der deutschen Sprache und Literatur häufig vorkommenden aus fremden Sprachen entlehnten Wörter mit deutsch und walachiscli ausgelegter Bedeutung. Ein höchst nützliches, ja nothwendiges, alphabetisch geordnetes Handbuch für Geschäftsmänner, Zeitungsleser, Lehrer sowohl als Schüler höherer Klassen. Nebst einem Verzeichniss einiger în Siebenbür- gen wildwachsenden Giftpflanzen, von Quiricus Krekana, Unterlehrer an der K. K. Regiments-Ober-respective Hauptschule zu Orlat. Carte de cuvinte străine, ori adunare de mai multe cuvinte străine, ce vinu adese în limba şi literatura Germană cu Semnificarea şi esplicarea lor în limba Germană şi Română. Manualu forte de lipsă şi trebuinciosu pentru omeni în Diregătorie, Neguţători, cetitori de nevoie, Profesori şi Studenţi de classe mai înalte. Cu o speţificare de unele plante veninoase ce crescu în Ardealu, de Chiriacu Crecana, învăţătoriu la c.r. scólă de regimentu în Orlatu. Sibiiu (în privii. Tip. alui Gheorghiu de Clozius), 1848. (20,5 x 13). 4 f., 152 p. (I 5806)
Pe copertă: "Fremdwörterbuch mit deutsch und walachisch ausgelegter Bedeutung. Nebst einem Verzeichniss einiger in Siebenbürgen wildwachdenden Giftpflanzen, von Quiricus Krekana, Unterlehrer an der K. K. Regiments-Ober-resp. Hauplschule zu Orlat. Carte de cuvinte străine cu Semnificarea şi esplicarea lor în limba Germană şi Română. Cu o speţificare de unele plante veninoase ce crescu în Ardealu, de Chiricu Crecana, învăţătoriu la č.r. scólă de regimentu în Orlatu". Textul românesc cu alfabet de tranziţie. P. de titlu separate în l. română şi germană.

Nu exista imagini