Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2311) CRALLI, A.
 • Opera
 • Imagini
CRALLI, A.
Vezi:
CAIN, HENRI ş.a. Saffo. După ~. Bucureşti, [189?].

Nu exista imagini
  2312) CRAPELLIANU, C.A.
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, C.A.
În colaborare:
IONESCU JUNIOR, JOSIPH şi ~. Geografia Judeţului Prahova şi a Urbei Ploesci., cl. II prim. urb. şi cl. III rur. Ed. II. Ploesci, 1885.

Nu exista imagini
  2313) CRAPELLIANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, DIMITRIE
15228. ~ Noua sistemă a Numeraţiunei lucrată conformă programei şi după metodulu intuitivu, pentru clasa I Primară de ambe-sexe, de Demetriu Crapellianu, Institutoru. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean (Tip. Democratul), 1888. (20,5 x 13). 35 p. 30 bani. (II 350117)
15228. ~ Studiul religiunei, pentru şcólele primare urbane şi rurale clasa IV, de Dimitrie Crapellianu. [Pe copertă: Institutor şi director al şcólei de băeţi nr. 6]. Ploesci, Edit. Librăriei Zaharia Nicolau (Tip. Democratul), 1894. (19 x 13). 60 p. 60 bani. (12318)

Nu exista imagini
  2314) CRAPELLIANU, N. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, N. (1843-?)
15230. ~ Algebra elementară, pentru clasa IV-a de licee, gimnasii şi şcóle secundare de fete. Elaborată conform programei oficiale, de N. Crapellianu, fost profesor de matematici, la liceul din Ploesci. Ploesci, Edit. stab. grafic Progresul, 1902. (20 x 13). 74 p. 1,25 lei. (I 2348)
15231. ~ Aritmetica elementaria, pentru usulu scóleloru de ambele-sexe, de N. Crapellianu, profesore de mathematica la gymnasiulu şi la scóla normale din Ploesci. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1872. (18 x 12). 160 p. 1,50 lei. (1 439803)
Pe copertă, menţiunea: "Opu premiatu de Societatea pentru Invetiatura Poporului Romanu. Secţiunea de Prahova".
15232. ~ Idem. Opu aprobatu de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi premiatu de Societatea pentru învetiatura poporului Romanu, Secţiunea de Prahova. Ed. II. Ploesci (Typ.-Edit. Ioan G. Costescu), 1874. (18,5 x 12). 160 p. (I 411359)
15233. ~ Idem. Ed. III. Ploesci (Tip.-Edit. Ioan G. Costescu), 1876. (19 x 12,5). 160 p. (I 439798)
15234. ~ Idem. Ed. IV. Ploesci, Libr.-edit. George Kârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1877. (18,5 x 12,5). 158 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 350057)
15235. ~ Idem. Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Cârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1878. (19,5 x 12,5). 160 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 439777)
15236. ~ *Idem. Ed. VI. Ploesci, Carjean, 1879. 12°. 160 p. 11. 30 b. (BR, 1(1879), nr. 9, sept., p. 105)
15237. ~ * Idem. Ed. VII. Ploesci, Edit. librăriei române G. Cârjan, [1880]. 1,30 lei. (Crapellianu II, p. II ; RoL, 4(1880), nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie)
15238. ~ *Idem. Ed. VIII. Ploesci, Carjean, 1880. 12°. 167 p. 11. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 10, oct., p. 241)
15239. ~ *Idem. Ed. X. (Crapellianu IV, p. 2)
15240. ~ *Idem, cu deprinderi de raţionăment pentru usul şcoalelor de ambe-sexe. Carte autorisată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. XII. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean, 1886. (20 x 13). XII, 176 p. 1,30 lei. (RoL, 11(1887), nr. 2991, aug. 14(26), p. [3]: Bibliogr. ; BR, 10(1888), nr. 1, ian., p. 15 ; Crapellianu VI, pe v. p. de titlu)
15241. ~ Idem. Ed. XIII. Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul), 1889. (20 x 13). 192 p. (II 118359)
Lipsă coperta.
15242. ~ Idem. Ed. XIV Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul, 1891. (22 x 14). 190 p. 1,30 lei. (II 439737)
15243. ~ Geometria elementaria, pentru usulu scóleloru de ambe-sexe, de N. Crapellianu, Professore de Mathematica la Gymnasiulu, scóla Comerciale şi scóla secundara de fete din Ploesci. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjean (Typ. I.G. Costescu), 1878. (20 x 13). 90 p. 1,25 lei. (I 439762)
15244. ~ Idem. Ed. II. Ploesci, Edit. Librăriei Carjean (Typ. I. G. Costescu), 1879. (19,5 x 11,5). 95 p. cu il. (II 505892)
Lipsă coperta.
15245. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. IV [Pe copertă: revăzută]. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1883. (20 x 13). 112 p. 1 leu. (I 176591)
15246. ~ Idem, Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1886. (20 x 12,5). 112 p. 1 leu. (II 515092)
15247. ~ Idem. Ed. VI. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Democratul), 1888. (20 x 13). 112 p. cu il. (II 118358)
Lipsă coperta.
15248. ~ Idem. Carte reaprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice, prin decisiunea cu No. 8220 din 6 Iulie 1888. Ed. VIII. Ploesci, Edit. librăriei George Carjean (Tip. Democratulu), 1891. (20 x 13,5). 112 p. (II 190114)
15249. ~ Idem. Ed. IX [Pe copertă: VIII]. Ploesci, Edit. Stab. grafic Progresul, 1899. (20 x 13,5). 112 p. 1 leu. (I 164420)

GRĂSAN, FLORIAN P. (1854-1922)
15250. ~ Influenţa comerţului asupra limbajului. Schiţă, de F. Crasan, profesor la Şcoala comercială. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), [1892]. (18,5 x 12,5). 23 p. (I 76142)
Anul, la p. 23.
15251. ~ Invăţâmîntul Comercial. Conferinţă ţinută în societatea Corpului Didactic din Capitală în seara de 24 Noembre, de F. Crasan, profesor la şcoala de comerţ din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Tip. Grigorie Luis, 1892. (20 x 12,5). 24 p. (Societatea Corpului Didactic) (I 73155)
15252. ~ Noţiuni de gramatică aplicate la limba romănescă, de Florian Crasan, Profesorii la Şcola de Comerţu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1882. (23 x 15,5). 101 x IV p., 1 f. erata. (BCU-ClN 197843)
15253. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1885. (23,5 x 15,5). 104 p. 2,50 lei. (II 398496)
15254. ~ Punctuaţiunea. De F. Crasan, profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1895. (20,5 x 13). 18 p. (II 267247)
Lipsă coperta.
15255. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 30 p. 60 bani. (II 514488)
Traduceri:
BOCCARDO, G. Istori’a commertului. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
LE BON, G. Învăţăminte psichologice. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.
LEVASSEUR. *Geografia, partea III (Pămîntul). Trad. de ~. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  2315) CRASSAN, IOAN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CRASSAN, IOAN (1858-?)
15256. ~ Despre gagiu (Emanet) în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de Ioan Crassan. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1884. (23 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57886)

Nu exista imagini
  2316) CRASU, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
CRASU, VASILE V.
15257. ~ Acţiunea vaporilor nitroşi asupra metil-dioxitriazinei. Teză pentru obţinerea titlului de doctor în chimie prezentată de Vasile V. Crasu, licenţiat în ştiinţele fizico-chimice şi Susţinută la 30 Octombrie 1914. Tipărită cu ajutorul Fondaţiei Universitare Carol I. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26,5 x 18,5). 1 f., 73[-75] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe, nr. 5) (II 39060)
15258. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V.V. Crasu, Chimist-expert. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (28 x 18). p. 125-132. (Buletinul Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 3 şi 4) (II 44872)
Descriere după copertă.
În colaborare:
15259. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V Crasu şi G.A. Damian. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (26 x 18). p. 259-293. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 5 şi 6) (II 47957)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2317) CRATIUNESCO
 • Opera
 • Imagini
CRATIUNESCO
Vezi: CRĂCIUNESCU

Nu exista imagini
  2318) CRAUS
 • Opera
 • Imagini
CRAUS
Vezi şi: KRAUS

Nu exista imagini
  2319) CRAUS, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
CRAUS, IOSEF
15260. ~ Despre Higiena Gurei şi a Dinţilor. Teza Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Iosef Craus. Iaşi (Tip. Nouă, J. Goldenberg & C. Abermann), 1907. (23 x 16). VII-55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 267) (II 6646)

Nu exista imagini
  2320) CRĂCIUN, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ARISTIDE
15261. ~ Cântece de Mobilizare şi trecerea Dunărei compuse de Sergentul Aristide Crăciun, Lucăceşti-Bacău 1913 August în 20. Bacău (Tip. M. Haber), 1913. (17 x 10). 14 p. (I 34296)

Nu exista imagini
  2321) CRĂCIUN, CAROL
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, CAROL
Vezi: CARATSIONI, CAROL

Nu exista imagini
  2322) CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, EUGEN (1889-?)
15262. ~ Théorie générale des astreintes par Eugène Crăciun, Docteur en droit. Paris, Libr. nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau Éditeur (Tours, Imp. Ch. Buré et C-ie), 1914. (26 x 17). 187 p. (II 435825)
Menţionată ca teză în : Rally I, p. 82.

Nu exista imagini
  2323) CRĂCIUN, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, I. C.
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Cugetările unei regine. Trad. de ~. Iassi, 1882.

Nu exista imagini
  2324) CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, RAUL (1885-1945)
Prefeţe:
• Adevărul în afacerea Ana Loster-Inginer C. Busuioc. Pref. de ~ ş.a. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  2325) CRĂCIUN, ST.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ST.
Traduceri:
RENARD, G. Este omul liber? Trad. de ~. Iaşi, 1895.

Nu exista imagini
  2326) CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, AUREL (1876-1953)
15263. ~ Cercetări hematologice în pelagră, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16,5). 24 p. (II 28995)
15264. ~ Communications à la Société des Sciences Médicales de Bucarest, [par] Dr. A. Craciuneano. [1. Leucémie lymphatique, 2. Sur un cas de chorée rhumatismale avec amyotrophie. 3. Sur un cas de cirrhose atrophique du foie avec ascite lactescente]. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 21[-23] p. (Extraits du Bulletin de la Société 1908, 1909 et 1910) (II 27764)
15265. ~Consideraţiuni asupra variaţiunei curbei leucocitare şi polinuclearelor în cursul febrei tifoide. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Martie 1903 de A. Crăciuneanu, Fost intern al Spitalelor civile şi al Maternităţii. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). XII, 65 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 672) (II 263297)
15266. ~ Declaraţiunea obligatorie a rugeolii, de Dr. A Crăciuneanu. [Bucureşti] (Tip. Universală), [1909]. (23,5 x 16). 9 p. (Extras din Rev. "Spitalul", nr. 13) (II 15870)
15267. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16). 12 p. (II 28996)
15268. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23 x 16). 32 p. (II 30915)
15269. ~ Măsurarea forţei de aglutinare a serului tific, sérodiagnostic, seropronostic, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale. F. Göbl Fii), 1911. (23,5 x 16,5). 29 p. (II 28994)
15270. ~ Valoarea formulei leucocitare în diagnosticul şi pronosticul febrei tifoide, de Dr. A. Crăciuneanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl-Fii), 1911. (24 x 16,5). 110 p. (II 28999)
În colaborare:
MĂLDĂRESCU şi ~. Tulburări psihice... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2327) CRĂCIUNEANU, PANTELI
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNEANU, PANTELI
15271. ~ Du chancre induré. Thèse pour le Doctorat en Médecine. Présentée et soutenue le 23 nov. 1868, par Panteli Crăciuneanu, Né à Plojesti (Roumanie). Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médicine), 1868. (25 x 20). 48 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 2916)

Nu exista imagini
  2328) CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ALECSANDRU (1875-?)
15272. ~ Observaţiuni relative la sifilis şi tratamentul lui culese la termenele sulfo-saline din Băile-Erculane lângă Mehadia de Dr. Alecsandru Crăciunescu, medic. Proprietatea editorului. Abbazia, Brăile-Erculane (Tiparul Tip. şi Libr. Diecezane din Caransebeş), 1907. (22,5 x 14,5). 81[-83] p. 2 f. pl. (II 20565)

Nu exista imagini
  2329) CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, AURELIU (1877-?)
15273. ~ La centenarul Seminarului Andreian. Disertaţie ţinută de profesorul Dr. A. Crăciunescu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1912. (20 x 13,5). 40 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 3) (I 174671)

Nu exista imagini
  2330) CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, CONSTANTIN D. (1888-1908)
15274. ~ Din scrierile unul visător. Versuri şi Prosă [de] Constantin D. Crăciunescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (19 x 12,5). 1 f., IV-44 p., 1 f. portr. 50 bani. (I 411433)
Prefaţă de N. Iorga, p. III-IV, şi Notiţe biografice deTraian Cristescu, p. 5-7.

Nu exista imagini
  2331) CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G. (1837-1895)
15275. ~ Codru şi Singurătate. Poesii, de G. Crăciunescu. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. ziarului Foaia Populară), 1900. (21 x 14). 76[-78] p. 2 lei. (II 411966)
15276. ~ Copii de găsit. Snoave – Legende - Poveşti, de G. Crăciunescu. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tip. Diecezană), 1898. (16 x 11). 45[-48] p. 14 cr. (35 de bani) (Biblioteca Noastră, nr. 14) (I 176922)
Portretul autorului pe v. p. de titlu false.
Vezi de asemenea:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.
PETRARU, TH. G. Cuvîntări rostite la înmormîntare. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2332) CRĂCIUNESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, G.
15277. ~ Elemente de Cultura Pomilor fructiferi. De G. Crăciunescu, Silvicultor. Ed. I. [Pe copertă: Ed. II]. Calafat, Edit. Autorului (Tip. P. Ghergulescu), 1900. (15 x 11). 40 p. 30 bani. (I 410875)
15278. ~ Exploatarea, Industria şi comerţul lemnelor în România, de G. Crăciunescu, Silvicultor - şef. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1914. (29,5 x 20,5). 42 p. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor) (III 46140)
15279. ~ Studiul plantaţiunilor nisipurilor sburătoare din România, de G. Crăciunescu, Silvicultor. Bucureşti (Stab. de Arte Graiice Albert Baer), 1908. (26,5 x 19). 38 p. cu il. (Ministerul Agricullurei şi Domeniilor. Serviciul pădurilor) (II 10564)

Nu exista imagini
  2333) CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ION (1823-1857)
Vezi:
• Testamentul de Fondaţiune al Scólei I. Crăciunescu. Buzeu, 1897

Nu exista imagini
  2334) CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN (1845-1909)
15280. ~ Le peuple roumain d’après ses chants nationaux. Essai de littérature et de morale par Jean Cratiunesco, docteur ès lettres de la Faculté de Paris. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (23 x 14,5). VIII, 329 p. (II 53662)
Impr., la p. II
15281. ~ Idem. Deuxième Ed. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Simon Raçon et Comp.), 1874. (17 x 11). VIII, 329 p. (I 35918)
Tip., la p. IV. Menţionată ca teză în: Rally I. p. 82-83.
15282. ~ Plutarchus cum Herodoto et Thucydide comparatur quod ad historicam rationem attinet. Thesim proponebat Facultăţi litterarum Parisiensi ad doctoris gradum promovendus J. Cratiunesco. Paris, Libr. Hachette et C-ie (Imp. Raçon et Comp.), 1874. (22,5 x 14,5). 77 p. (II 410324)

Nu exista imagini
  2335) CRĂCIUNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, IOAN
Vezi:
• Lucrări premiate cu premiile Hillel în anul şcolar 1906-1907. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2336) CRĂCIUNESCU, H. IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, H. IOAN
Traduceri:
BOIRIE et FRÉDÉRICK. Omul din Codrul Negru. Trad. de ~. Bucureşti, 1849.

Nu exista imagini
  2337) CRĂCIUNESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAE
15283. ~ Despre capital şi dobândă. Teză pentru licenţă de Nicolae Crăciunescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Universală), 1898.(22 x 15,5). 86 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412301)

Nu exista imagini
  2338) CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, NICOLAI I. (1875-?)
15284. ~ Studiu asupra autorităţei lucrului judecat în dreptul roman şi dreptul civil român. Presumpţiunile omului în dreptul românesc. Tesa de licenţă susţinută de Nicolai I. Crăciunescu. Focşani (Tip. Modernă M.T. Dumitrescu), 1899. (24 x 16,5). 111 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413430)

Nu exista imagini
  2339) CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNESCU, ST. D. (1863-?)
15285. ~ Disciplina militară şi calităţile esenţiale ce se cer şefilor armatei, [de] Locot. St. D. Crăciunescu, Oficer demisionat din armata infanteriei. Bucuresci (Lito-Tip. Codreanu & Savoiu), 1895. (21 x 13). 30 p. 1 leu. (II 267182)
Pe p. 4, menţiunea: "P.S. Jumătate din suma ce va resulta din vânzarea acestei broşuri se va da răniţilor din Resboiul 1877-78".
15286. ~ Folosul muncei şi opinia publică. Conferinţă ţinută în ziua de la 8 Martie a.c. în Ateneul din Tulcea. II. Situaţia plăşii Tulcea în toamna anului 1908. Dare de seamă, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu, Subprefect. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 14,5). 64 p. 60 bani. (II 16533)
15287. ~ Idem. Conferinţă ţinută în Ateneul din Tulcea, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Ed. II. Fălticeni (tip. M. Saidman), [1912]. (20 x 13). p. 5-36. 50 bani. (II 26630)
Descriere după copertă. Reeditată numai prima parte, conferinţa.
15288. ~ Istoricul Companiei Geandarmi Rurali Tulcea. Memoriu, [de] Căpitan St. D. Crăciunescu. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1907. (23 x 15,5). 32 p. (II 5859)
15289. ~ Memoriu asupra serviciului de urmărire al Regiei Monopolurilor Statului presentat Domnului Director General al Regiei. Studii, observaţiuni şi propuneri de Căpitanul St. D. Crăciunescu din Serviciul Regiei. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1902. (20,5 x 13,5). VI-46 p. (II 411899)
15290. ~ Sciinţele aplicate la arta militară. Porumbeii căletori, serviciul velocipedelor, baloanele şi drumurile de fer. Conferinţe ţinute de Locotenentul Ştefan D. Crăciunescu înaintea domnilor oficeri din Regimentul 13 Dorobanţi. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (22 x 15,5). 98 p. 2 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare. A 38-a Publicaţiune) (II 267089)

Nu exista imagini
  2340) CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUNOIU, FLORIAN D.
15291. ~ Ce este Religia? Ce este Biserica? Predică ţinută în ziua de Crăciun anul 1913 în Biserica Sf. Ioan din Piteşti, de Florian D. Crăciunoiu. Piteşti (Tip. Progresul A.H. Rădulescu), 1913. (20 x 14). 14 p. 50 bani. (II 35338)

Nu exista imagini