Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2311) CRALLI, A.
 • Opera
 • Imagini
CRALLI, A.
Vezi:
CAIN, HENRI ş.a. Saffo. După ~. Bucureşti, [189?].

Nu exista imagini
  2312) CRAPELLIANU, C.A.
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, C.A.
În colaborare:
IONESCU JUNIOR, JOSIPH şi ~. Geografia Judeţului Prahova şi a Urbei Ploesci., cl. II prim. urb. şi cl. III rur. Ed. II. Ploesci, 1885.

Nu exista imagini
  2313) CRAPELLIANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, DIMITRIE
15228. ~ Noua sistemă a Numeraţiunei lucrată conformă programei şi după metodulu intuitivu, pentru clasa I Primară de ambe-sexe, de Demetriu Crapellianu, Institutoru. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean (Tip. Democratul), 1888. (20,5 x 13). 35 p. 30 bani. (II 350117)
15228. ~ Studiul religiunei, pentru şcólele primare urbane şi rurale clasa IV, de Dimitrie Crapellianu. [Pe copertă: Institutor şi director al şcólei de băeţi nr. 6]. Ploesci, Edit. Librăriei Zaharia Nicolau (Tip. Democratul), 1894. (19 x 13). 60 p. 60 bani. (12318)

Nu exista imagini
  2314) CRAPELLIANU, N. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, N. (1843-?)
15230. ~ Algebra elementară, pentru clasa IV-a de licee, gimnasii şi şcóle secundare de fete. Elaborată conform programei oficiale, de N. Crapellianu, fost profesor de matematici, la liceul din Ploesci. Ploesci, Edit. stab. grafic Progresul, 1902. (20 x 13). 74 p. 1,25 lei. (I 2348)
15231. ~ Aritmetica elementaria, pentru usulu scóleloru de ambele-sexe, de N. Crapellianu, profesore de mathematica la gymnasiulu şi la scóla normale din Ploesci. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1872. (18 x 12). 160 p. 1,50 lei. (1 439803)
Pe copertă, menţiunea: "Opu premiatu de Societatea pentru Invetiatura Poporului Romanu. Secţiunea de Prahova".
15232. ~ Idem. Opu aprobatu de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi premiatu de Societatea pentru învetiatura poporului Romanu, Secţiunea de Prahova. Ed. II. Ploesci (Typ.-Edit. Ioan G. Costescu), 1874. (18,5 x 12). 160 p. (I 411359)
15233. ~ Idem. Ed. III. Ploesci (Tip.-Edit. Ioan G. Costescu), 1876. (19 x 12,5). 160 p. (I 439798)
15234. ~ Idem. Ed. IV. Ploesci, Libr.-edit. George Kârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1877. (18,5 x 12,5). 158 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 350057)
15235. ~ Idem. Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Cârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1878. (19,5 x 12,5). 160 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 439777)
15236. ~ *Idem. Ed. VI. Ploesci, Carjean, 1879. 12°. 160 p. 11. 30 b. (BR, 1(1879), nr. 9, sept., p. 105)
15237. ~ * Idem. Ed. VII. Ploesci, Edit. librăriei române G. Cârjan, [1880]. 1,30 lei. (Crapellianu II, p. II ; RoL, 4(1880), nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie)
15238. ~ *Idem. Ed. VIII. Ploesci, Carjean, 1880. 12°. 167 p. 11. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 10, oct., p. 241)
15239. ~ *Idem. Ed. X. (Crapellianu IV, p. 2)
15240. ~ *Idem, cu deprinderi de raţionăment pentru usul şcoalelor de ambe-sexe. Carte autorisată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. XII. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean, 1886. (20 x 13). XII, 176 p. 1,30 lei. (RoL, 11(1887), nr. 2991, aug. 14(26), p. [3]: Bibliogr. ; BR, 10(1888), nr. 1, ian., p. 15 ; Crapellianu VI, pe v. p. de titlu)
15241. ~ Idem. Ed. XIII. Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul), 1889. (20 x 13). 192 p. (II 118359)
Lipsă coperta.
15242. ~ Idem. Ed. XIV Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul, 1891. (22 x 14). 190 p. 1,30 lei. (II 439737)
15243. ~ Geometria elementaria, pentru usulu scóleloru de ambe-sexe, de N. Crapellianu, Professore de Mathematica la Gymnasiulu, scóla Comerciale şi scóla secundara de fete din Ploesci. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjean (Typ. I.G. Costescu), 1878. (20 x 13). 90 p. 1,25 lei. (I 439762)
15244. ~ Idem. Ed. II. Ploesci, Edit. Librăriei Carjean (Typ. I. G. Costescu), 1879. (19,5 x 11,5). 95 p. cu il. (II 505892)
Lipsă coperta.
15245. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. IV [Pe copertă: revăzută]. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1883. (20 x 13). 112 p. 1 leu. (I 176591)
15246. ~ Idem, Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1886. (20 x 12,5). 112 p. 1 leu. (II 515092)
15247. ~ Idem. Ed. VI. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Democratul), 1888. (20 x 13). 112 p. cu il. (II 118358)
Lipsă coperta.
15248. ~ Idem. Carte reaprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice, prin decisiunea cu No. 8220 din 6 Iulie 1888. Ed. VIII. Ploesci, Edit. librăriei George Carjean (Tip. Democratulu), 1891. (20 x 13,5). 112 p. (II 190114)
15249. ~ Idem. Ed. IX [Pe copertă: VIII]. Ploesci, Edit. Stab. grafic Progresul, 1899. (20 x 13,5). 112 p. 1 leu. (I 164420)

GRĂSAN, FLORIAN P. (1854-1922)
15250. ~ Influenţa comerţului asupra limbajului. Schiţă, de F. Crasan, profesor la Şcoala comercială. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), [1892]. (18,5 x 12,5). 23 p. (I 76142)
Anul, la p. 23.
15251. ~ Invăţâmîntul Comercial. Conferinţă ţinută în societatea Corpului Didactic din Capitală în seara de 24 Noembre, de F. Crasan, profesor la şcoala de comerţ din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Tip. Grigorie Luis, 1892. (20 x 12,5). 24 p. (Societatea Corpului Didactic) (I 73155)
15252. ~ Noţiuni de gramatică aplicate la limba romănescă, de Florian Crasan, Profesorii la Şcola de Comerţu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1882. (23 x 15,5). 101 x IV p., 1 f. erata. (BCU-ClN 197843)
15253. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1885. (23,5 x 15,5). 104 p. 2,50 lei. (II 398496)
15254. ~ Punctuaţiunea. De F. Crasan, profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1895. (20,5 x 13). 18 p. (II 267247)
Lipsă coperta.
15255. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 30 p. 60 bani. (II 514488)
Traduceri:
BOCCARDO, G. Istori’a commertului. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
LE BON, G. Învăţăminte psichologice. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.
LEVASSEUR. *Geografia, partea III (Pămîntul). Trad. de ~. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  2315) CRASSAN, IOAN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CRASSAN, IOAN (1858-?)
15256. ~ Despre gagiu (Emanet) în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de Ioan Crassan. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1884. (23 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57886)

Nu exista imagini
  2316) CRASU, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
CRASU, VASILE V.
15257. ~ Acţiunea vaporilor nitroşi asupra metil-dioxitriazinei. Teză pentru obţinerea titlului de doctor în chimie prezentată de Vasile V. Crasu, licenţiat în ştiinţele fizico-chimice şi Susţinută la 30 Octombrie 1914. Tipărită cu ajutorul Fondaţiei Universitare Carol I. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26,5 x 18,5). 1 f., 73[-75] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe, nr. 5) (II 39060)
15258. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V.V. Crasu, Chimist-expert. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (28 x 18). p. 125-132. (Buletinul Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 3 şi 4) (II 44872)
Descriere după copertă.
În colaborare:
15259. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V Crasu şi G.A. Damian. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (26 x 18). p. 259-293. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 5 şi 6) (II 47957)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2317) CRATIUNESCO
 • Opera
 • Imagini
CRATIUNESCO
Vezi: CRĂCIUNESCU

Nu exista imagini
  2318) CRAUS
 • Opera
 • Imagini
CRAUS
Vezi şi: KRAUS

Nu exista imagini
  2319) CRAUS, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
CRAUS, IOSEF
15260. ~ Despre Higiena Gurei şi a Dinţilor. Teza Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Iosef Craus. Iaşi (Tip. Nouă, J. Goldenberg & C. Abermann), 1907. (23 x 16). VII-55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 267) (II 6646)

Nu exista imagini
  2320) CRĂCIUN, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ARISTIDE
15261. ~ Cântece de Mobilizare şi trecerea Dunărei compuse de Sergentul Aristide Crăciun, Lucăceşti-Bacău 1913 August în 20. Bacău (Tip. M. Haber), 1913. (17 x 10). 14 p. (I 34296)

Nu exista imagini