Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2301) CRAINIC, AUGUSTIN (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, AUGUSTIN (1857-?)
15214. ~*Grachii şi reformele loru. Tesa pentru licenţă de Aug. Crainicii. Susţinută la 4 Iunie 1892. S.l., 1892. (Uni, 2 (1892), nr. 28, iul. 9, p. 223: Bibliografie)

Nu exista imagini
  2302) CRAINIC, CAMILIA
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, CAMILIA
(căs. ZITTI)
15215. ~ Curs de comptatibilitate pentru usul şcolelor profesionale de fete lucrat conform ultimului program de D-şora Camilia Crainic, licenţiată în ştiinţele matematice. Aprobat de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice. Vol.I. Bucureşci, Edit. Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16). 79 p. ( II 22871)
Lipsă coperta. În Prefaţă, p. 3, autorul menţionează: "Am căutat ca stilul şi expresiunile să fie cât mai apropiate de cunoscinţele elevelor de clasele a IV-a şi a V-a... Am consultat pentru acest volum, autori streini ca Augier, Joseph Barré, dar mai mult m’am călăuzit şi am luat din Manualul desvoltat de Comptabilitate pentru usul şcolelor comerciale ale d-lui Ştefănescu şi din Codul Comercial al d-lui Thoma Stelian. Cestiunile cari sunt tratate mai mult în aritmetică... le-am găsit în aritmetici streine şi în cea română a d-lui Otescu".
15216. ~ Idem, de D-şora Camilia Crainic, Licenţiată în ştiinţele matematice, profesoră de comptabilitate la secţia comercială a şcolei secundare gradul I din Iaşi. Aprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice cu ordinul No. 6595, din 18 Iulie 1903. Partea I pentru clasa IV. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (20 x 13). 86 p. (BCU-Iaşi II B 13584)
Lipsă coperta.
15217. ~ Idem. vol. II [pe copertă: Pentru clasa V]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcólelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 17,5). 198[-200] p. 2,75 lei. (II 22871)
Cuprinde: "Studiul Comptabilitătii în partidă dublă" (vezi: Prefaţa, p. 3).
15218. ~ Idem. vol. II pentru clasa V. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1904-1905 [Pe copertă: 1905]. (20 x 13). 184 p. 3 lei. (I 22067)
15219. ~ Supliment Cursului de contabilitate pentru uzul şcoalelor profesionale de fete, de D-şoara Camilia Crainic. vol. II pentru clasa V-a cuprinzând chestiunile noi introduse prin ultimul program. Bucureşti (Inst. de arte grafice C. Sfetea), 1909. (20 x 13). 14 p. (1 22067)
15220. ~ Curs de contabilitate, pentru uzul şcoalelor profesionale de fete lucrat conform ultimului program, de Dna Camilia Zitti născută Crainic, Licenţiată în ştiinţele matematici, Fostă profesoară de contabilitate la Secţia comercială a Şcoalei secundare gradul I din Iaşi şi la şcoli profesionale. Partea I pentru clasa III-a. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1907. (19,5 x 13). 92 p. 1,70 lei. (I 12477)
15221. ~ Idem. Partea II pentru clasa IV-a. Ed. III. [Bucureşti], Edit. şi Impr. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1908. (20 x 13). 123 p. 2 lei. (I 12477)
15222. ~ Idem. Reaprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice cu ordinul No. 6595 din 18 Iulie 1903 şi modificat conform programului din 24 Iunie 1904. Partea II pentru clasa IV-a. Ed. IV. Focşani (Atel. Gh. A. Diaconescu, Tip., Leg. de Cărţi şi Stereotipie), 1911. (19,5 x 13). 123 p. 2 lei. (I 24216)

Nu exista imagini
  2303) CRAINIC, NICHIFOR (1889-1972)
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, NICHIFOR (1889-1972)
(Ion N. Dobre)
15223. ~ Şesuri natale. Ecouri din străbuni. Zâmbete ‘n lacrimi. Sub specie aeternitatis, [de] Nichifor Crainic. Craiova, Ramuri, 1916. (22 x 14). 127[-130] p. 4 lei. (preţul modificat) (II 68857)
15224. ~ Zâmbete’n Lacrimi, [de] Nichifor Crainic. [Bucureşti], Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1916]. (15,5 x12,5). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 22) (I 47801)
Pentru an, vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 43-44, iul. 24-31, p. 1627: Bibliografie.
Traduceri:
VERHAEREN, E. Belgia insingerată. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2304) CRAINIC, P.
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, P.
Vezi: GRAUR, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  2305) CRAINIC, PARASCHIVA
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, PARASCHIVA
Traduceri:
FAUST, dr. Catechismu sanitaru. Trad. de ~. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  2306) CRAIOVEANU
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU
15225. ~ Ce este şi ce vrea socializmul. Prescurtare după I. Stern, de Craioveanu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (15,5 x 11,5). 62 p., 1 f. 10 bani. (Biblioteca ziarului Lumea Nouă, nr. 7) (I 410807)
Cop. 4 cuprinde anunţuri de cărti din Biblioteca de populalizare şi un indicator de preţuri.

Nu exista imagini
  2307) CRAIOVEANU, NIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU, NIŢĂ
15226. ~ Carte de Farmece asupra Duhului Terophile coprinzând: Cum se poate îmbogăţi ori-ce om cu bani de sub pămînt. Pentru măritat fetele. Prepararea Apelor de dragoste. Descântecul pentru întoarcerea Manei la vaci, etc. Culese din secretele poporului de Niţă Craioveanu. U. Racpeş [=Şepcaru?]. Bucuresci (Tip. I. Simion), [1903]. (17 x 10,5). 30 p. (I 47517)
Datat după anul depozitului legal în BCU-Iaşi (I B 11749).

Nu exista imagini
  2308) CRAIOVEANU, SOFRONIE
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU, SOFRONIE
Vezi: VULPESCU, SOFRONIE CRAIOVEANU, arhimandrid

Nu exista imagini
  2309) CRAIOVESCU, A.N.
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVESCU, A.N.
15227. ~ Cuvânt funebru la ţeremonia îngropării răposatei întru fericire Ecaterina Magheru fiica D. Sărdar şi cavaler Gheorghie Magheru, alcătuit de A. N. Craiovescu şi rostit în Biserica Sfinţilor Apostoli la 16 Martie anul 1844. în Oraşul Tîrgu-Jiului. Bucuresci (Tipărit la Fr. Valbaum), 1844. (18,5 x 11,5). 20 p. (I 337952)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2310) CRAJA, TH. M
 • Opera
 • Imagini
CRAJA, TH. M
În colaborare:
CALOMERI, ION G. şi ~. Memoriu asupra Românilor din Asia Mică şi Egipet faţă de politica noastră economică din viitor. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini