Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  231) CARACAS, GRIGORE ST. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACAS, GRIGORE ST. (1887-?)
10049. ~ Mălaiul şi mămăliga. Contribuţiuni la alimentaţiunea ţăranului român. Teză pentru doctorat în farmacie. Prezentată şi susţinută la... 1917 de Grigore St. Caracas, asistent al Laboratorului de chimie Analitică al Universităţii din Bucureşti, şef al Laboratorului de Chimie galenică al spitalului Colţea. [Bucureşti], (I. Brănişteanu, Tip. şi Agenţie de Publicitate), [1917]. (23 x 15,5). VI-54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de chimie alimentară, nr. 11) (II 48201)

Nu exista imagini
  232) CARACAŞ, IOAN SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
CARACAŞ, IOAN SCARLAT
10050. ~ Despre contractul de societate în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă de Ioan Scarlat Caracas. Susţinută în diua de... 1888. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (24,5 x 16). 41, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394368)

Nu exista imagini
  233) CARACAS, REMUS M. (1878-1965)
 • Opera
 • Imagini
CARACAS, REMUS M. (1878-1965)
În colaborare:
BIANU, IOAN şi ~. Catalogul manuscriptelor romaneşti. Tom. II. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  234) CARACICOVEANU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CARACICOVEANU, IOAN I.
10051. ~ [Dreptulu romanu. Locatio conductio rerum. Dreptulu privatu românu. Despre contractul de locaţiune - conducţiunea lucruriloru]. Tesa pentru licenţia susţinuta de Ioan I. Caracicoveanu (născutu în Reni). Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1882 [tipărit greşit: 1828]. (21 x 14). 2 f., 79 p. (Facultatea Juridica din Iaşi) (BCU-Iaşi II B 8546)
Descrierea completată cu titlul de la p. 1 şi 33.
10052. ~ Contractul de locaţiune - conducţiunea lucruriloru tratate dupe dreptulu romanu şi dreptulu privatu românu, de Ioan I. Caracicoveanu, Licenţiatu în dreptu. Iaşi (Tipo-Lito. Buciumului Român), 1882. (21 x 14,5). 1 f., 77 p. (II 384952)

Traduceri:
GOLUBINSKI, E. Privire scurtă asupra historiei bisericei Romano-orthodoxa. Trad. de ~. Iassi, 1879.

Nu exista imagini
  235) CARACOSTEA, DUMITRU (1879-1964)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, DUMITRU (1879-1964)
10053. ~ Mioriţa în Moldova (Fragment din istoria şi estetica epicei poporane române), [de] D. Caracostea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1916. (24 x 16,5). 80 p. (Din "Convorbiri Literare", nr. 11-12, anul XLIX, 1915 ; 1 şi 2, anul L, 1916) (II 48162)
10054. ~ Wortgeographisches und Wortgeschichtliches vom Standpunkte der Homonymität. [Heidelberg, 1914]. (23,5 x 16). P. 79-137. (Mitteilungen des Rumänischen Instituts an der Universität Wien, Band I) (II 150403)
Localitatea, anul şi menţiunea de extras, cu cerneală pe exemplarul dinn BAR.
În colaborare:
DENSUŞIANU, O. ş.a. Curs de limba română, pentru cl. I-III sec. Bucureşti, 1910.
~. Pentru cultura artistică în şcoală. Bucureşti, 1908.
Vezi de asemenea:
• Conferinţele Vieţei Nouă. Seria I, Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  236) CARACOSTEA, G.
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, G.
10055. ~ Base de calcul în comerciul de cereale, pentru usul agricultorilor, băncilor populare, creditului agricol, comisionarilor, exportatorilor şi tutulor celor ce se ocupă cu comerciul de cereale, atît în interior cât şi în export, de G. Caracostea, administratorul docurilor din Brăila. Partea [I-]II. Bucuresci (Atel. I. V. Socecu), 1904. (16,5 x 11,5). 442 p. 10 lei. (I 86772)

Nu exista imagini
  237) CARACOSTEA, GRIGORE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, GRIGORE (1883-?)
10056. ~ *De la correspondance privée. Propriété. Secret. Production des lettres missives en justice par Grégoire Caracostea. (Thèse). Paris, A. Michalon, 1908. 8. 159 p. (Rally I, p. 64)

Nu exista imagini
  238) CARACOSTEA, MIHAIL H. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, MIHAIL H. (1852-?)
10057.~ [Jus Romanum. De communi dividundo. Droit Civil Français. Du partage de la communauté après l’acceptation.] Thèse pour la Licence. Acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 8 août 1876 par Michel Caracostea. Paris, F. Pichón, imprimeur-Libraire [pe copertă: Anciennes Maisons Gustave Retaux et Veuve Jaubert, F. Pichón, Imprimeur Libraire], [1876]. (22 x 13,5). 62 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 252629)
Descrierea, completată cu titlurile de la p.7 şi 17.

Nu exista imagini
  239) CARADA, EUGENIU (1836-1910)
 • Opera
 • Imagini
CARADA, EUGENIU (1836-1910)
10058. ~ Les intrigues de la Russie en Roumanie. Paris, Librairie du Luxembourg (Typ. De Ronges Frères, Dunon et Fresné), 1867. (24 x 16). 16 p. (II 413348)
Nesemnată; autorul identificat după: Adamescu II, p. 127.
10059 ~ Les Israélites, le vagabondage et le ministre Bratiano. Lettre à monsieur le rédacteur du Siècle par Eugène Carada. Paris (Impr. Serrière), 1867. (21,5 x 14). 8 p. (II 384971)
10060. ~ Milcovulu. Canţionetta de Eugeniu Carada. Dedicata Naţiunii Romane. Craiova, Editor F. L. (În Tip. lui I. Samitca şi I. Moise), 1858. (17 x 11). 15 p. O jumătate de sfanţ. (I 1109)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, cu caractere latine.
10061. ~ Muntianulu şi pandurulu cerşetoriu, canţonete. [De] Eugeniu Carada. Bucuresci (Imp. lui F. Om), 1857. (18 x 12,5). 14 p. (I 105800)
Cu alfabet de tranziţie.
10062. ~ La propagande russe en Orient. Bulgarie et Roumanie, [par Eugène Carada]. Paris, E. Dentu, Editeur (Imp. Centrale des Chemins de Fer, A. Chaix et C-ie), 1867. (23 x 15,5). 12 p. (II 106331)
Autorul, identificat după: Bengescu, p. 70; Bally I, p. 64. Dar: Rally, p. 144, o atribuie lui Panaiot Iatropolo.
10063. ~ Ultima ora a unui ostianu romanu din timpulu lui Mihaiu. Episodiu naţionale de E. Karada. Musica de G. Briaski şi Reprodus de Dimitriade. Bucureşti (Impr. lui Ferdinand Om), 1855. (20,5 x 13). 15 p. (II 1972).
Pe p. de titlu falsă, titlul: "Ostianulu lui Mihaiu". Textul cu alfabetul de tranziţie.
În colaborare:
DIMITRIADE, C. şi ~. Fraţi din munte. Bucureşti, 1856.

Nu exista imagini
  240) CARADJA, ARISTIDE (1861-1955)
 • Opera
 • Imagini
CARADJA, ARISTIDE (1861-1955)
10064 ~ Ein Beitrag zur Lepidopteren. Fauna Rumäniens von Aristide de Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1903. (26,5 x 18). 1 f., p. 121-133. (Bulletin dela Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XII, no. 1 et 2) (II 410354)
10065. ~ Die Grosschmetterlinge des Königreiches Rumänien von Aristides von Caradja. Fortsetzung 1. S.l., [1896]. (21 x 1,35). 112 p. (BCU-Iaşi II B 10681)
Ms. datat: "Grumazesti, im März. 1896". Descriere după titlul de la începutul textului.
10066. ~ Die Microlepidopteren Rumäniens, von Aristides von Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1903. (27 x 18,5). 1 f., p. 612-619. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XI, no.5 et 6) (II 410364)
10067 ~ *Neur Beitrag zur Lepidopteren - Fauna Rumäniens von Aristide de Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1903. (28 x 19). 1 f., p. 355-365. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XII, no. 5 et 6) (A 28978)
În prezent, lipsă BAR
10068 ~ Idem. Bucarest (Imprimere de l’Etal), 1905. (26,5 x 17,5). 1 f., p. 227-243. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie An. XIV, no. 1 et 2) (II 11158)

Nu exista imagini