Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2281) Coup d’œil sur l’administration de la Principauté de Valachie par Un valaque
 • Opera
 • Imagini
Coup d’œil sur l’administration de la Principauté de Valachie par Un valaque
• Coup d’œil sur l’administration de la Principauté de Valachie par Un valaque. Paris, 1854. Vezi: CIOCARDIA-MATILA, DIM.
• Coup d’œil sur l’étal acluelde la Valachie... Par M. de L***. Paris, 1835. Vezi: GHICA, ION
• Coup d’œil sur le passé et le présent des Principautés Moldo-Valaques, [par P.] Paris, 1857. Vezi: CIOCARDIA-MATILA, DIM.

Nu exista imagini
  2282) Cours de la langue française
 • Opera
 • Imagini
Cours de la langue française
15196. • Cours de la langue française. III-me classe rédigée suivant la nouvelle méthode d’enseignement intuitif des langues étrangères, Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (20 x 13). 189 p. 3 lei. (Méthode Ipsor) (I 7028)
Vezi şi: Curs de Limba Francesă. Cl. I-a şi a II-a. Bucureşti, 1900 (Metoda Ipsor).
15197. ~ Idem. IV-me classe. Rédigée[...]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (20,5 x 14). 159 p. 2 lei. (Méthode Ipsor) (II 2243)

Nu exista imagini
  2283) COURCIER, ÉDOUARD
 • Opera
 • Imagini
COURCIER, ÉDOUARD
Vezi:
WARTHA, H.C. Dialogi germano-romani. Bucureşti, 1870 ; 1877.

Nu exista imagini
  2284) COURTELINE, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
COURTELINE, GEORGES
Vezi :
PETRA-PETRESCU, H. Învingeri strălucite. După ~. Braşov, 1913.

Nu exista imagini
  2285) COUSTEL, P.
 • Opera
 • Imagini
COUSTEL, P.
Vezi:
BRĂNESCU, D. Educaţiune. După ~. Craiova, 1890.

Nu exista imagini
  2286) COUTURIER, M. A.
 • Opera
 • Imagini
COUTURIER, M. A.
Vezi:
SCHERFF, W. von. Studii assupra tacticei cellei noue a infanteriei. Vol. I-II. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  2287) COVACIU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COVACIU, IOAN
15198. ~ *Suvenirile mele. Poesii, de Ioan Covaciu. Bucureşti (Typ. Curţii Lucrat. Asoc, 1869. 21 p. 50 bani. (Iarcu, p. 128 ; BB, 1(1879), nr. 11, nov., p. 126)

Nu exista imagini
  2288) COVEIANU, MARIN C.
 • Opera
 • Imagini
COVEIANU, MARIN C.
15199. ~ De-ale poporului, culese de Preotul Marin C. Coveianu, Giubega-Dolj. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1910. (21 x 15,5). 55 p. 75 bani. (II 21474)

Nu exista imagini
  2289) COVRIG, SIM.
 • Opera
 • Imagini
COVRIG, SIM.
În colaborare:
15200. ~ *Index Florae Szamos-Ujvariensis de Sim. Covrig şi Iosif Ornstein. Ed. I. Gherla (Tip. Aurora), [1899?] 8°. 31 p. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 240: Producţia noastră lit. ... iul. 1898-iul. 1899)

Nu exista imagini
  2290) COVURLEANU, ANASTASIE G.
 • Opera
 • Imagini
COVURLEANU, ANASTASIE G.
15201. ~ Procedura perceptorului fiscal. Bucureşti, 1889. 120 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)

Nu exista imagini
  2291) COZADINI, GRIGORI (1828-1897)
 • Opera
 • Imagini
COZADINI, GRIGORI (1828-1897)
15202. ~ Cîte-va cuvinte la adresa proprietarilor, arendaşilor şi sătenilor din Romînia[!], de Grigori Cozadini, Deputat. Iaşi (Tip. Th. Balassan), 1881. (21 x 15). 23 p. (II 350151)

Nu exista imagini
  2292) COZIRESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COZIRESCU, NICOLAE
15203. ~ Aranjamentul credinţei umane în lumia materiială, opu de lectură morală, pentru ambe sexe şi forte necesar Instrucţiunei ştiinţelor universale, de Neculai Coziresco. Botoşani (Impr. Adrian), 1875. (18,5 x 12). 44 p. 3 fr. 50 bani. (I 410246)
15204. ~ Constituanta viitoare[...], de Nicolae Cozirescu. Botoşani (Impr. V. Buzillă), 1881. (14 x 11). 14 p. 25 bani. (I 350003)
15205. ~ Emanciparea de sub servitutea Sinagogii. Opu la lectură Instructivă pentru ambele secse, de Nicolae Cozirescu. A doua ed. adăogită şi corectată. Botoşani (Tip. CI. Marcovici et Comp.), 1896. (16 x 11,5). 87 p. (1 125678).
La finalul textului: "Întâia ediţie scrisă şi publicată în Botoşani, la anul 1886, Iunie 1".
15206. ~ Icoana minunilor sau medicina gratuită, de Neculai Cozirescu. Opu de lectură instructivă pentru ambe secse. Botoşani (Impr. V. Buzillă), 1882. (14,5 x 10,5). 18 p. 25 bani. (1 350005)
15207. ~ Religia şi critica. Carte de lectură morală, pentru ambe sexe, de Neculai Cozirescu. [Botoşani] (Impr. Botoşani), 1873. (21,5 x 13,5). 18 p. (II 412008)
15208. ~ Wiiaţa[!] [pe copertă: Viiaţa] înfricoşatului Hoţţu[!] [pe copertă: Hotu] Basile cel Mare Pronumittu[!] şi Regiile Kodrilor. Nuvela Istorica, de Neculaié Coziresco. Botoşani (Tip. Librăria Nouă), 1880. (18,5 x 12,5). 36 p. 1 leu nou. (I 439791).

Nu exista imagini
  2293) CRACALESCU, DIMITRIE M.
 • Opera
 • Imagini
CRACALESCU, DIMITRIE M.
15209. ~ Principii şi noţiuni de geografie generală, [de] Dimitrie M. Cracalesco. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (19,5 x 13). 2 f., 164 p. cu il. (I 118259)

Nu exista imagini
  2294) CRACTESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
CRACTESCU, ION
15210. ~ Choix de Máximes recueillies par Jean Cractescou. Jassy (Impr. d’Adolphe Bermann), 1861. (20 x 13,5). 8 p. (II 350112)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2295) CRACTI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CRACTI, DIMITRIE
Vezi:
• Apărarea procesului de pressă a Gazetei de Bacău... Iassy, 1872.

Nu exista imagini
  2296) CRAFT, N.
 • Opera
 • Imagini
CRAFT, N.
În colaborare:
DUCA, VASILE s.a. Zece ani de activitate a societăţii de bine-facere Fraterna-romănă din Iaşi 1899-1909. Iaşi, 1909.

Nu exista imagini
  2297) CRAIFALEANU, AUREL D. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAIFALEANU, AUREL D. (1884-?)
15211. ~ Ueber Derivate des Dibromdiacetyls und der Diketose. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin von Aurel D. Craifaleanu aus Buzău, Rumänien. Tag der Promotion: 5. August 1914. Berlin, Emil Ebering, [1914]. (23 x 15,5). 40 p. (II 467970)
Lebenslauf, la p. 40.

Nu exista imagini
  2298) CRAIFALEANU, DIONISIE
 • Opera
 • Imagini
CRAIFALEANU, DIONISIE
15212. ~ [Despre mandatu în dreptulu romanu şi în dreptulu, civilu românu], [de] Dionisie Craifaleanu. Tesa pentru licenţia. Actu publicu presentatu şi sustienutu [la] 26 Maiu 1868. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1868. (21,5 x 14,5). 2 f., 68 p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (II 412208)

Nu exista imagini
  2299) CRAIK, GEORGINA M.
 • Opera
 • Imagini
CRAIK, GEORGINA M.
15213. ~ Povestiri pentru tinerime, [de] Georgina M. Craik. Traduse din englezeşte de Adelina Tăslăuanu (A. O. Maior). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1910. (15 x 10). 64 p. 30 bani. (Biblioteca Populară Socec Revista periodică, nr. 95) (I 18428)

Nu exista imagini
  2300) CRAINIC
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC
Vezi şi: KRAINIC

Nu exista imagini
  2301) CRAINIC, AUGUSTIN (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, AUGUSTIN (1857-?)
15214. ~*Grachii şi reformele loru. Tesa pentru licenţă de Aug. Crainicii. Susţinută la 4 Iunie 1892. S.l., 1892. (Uni, 2 (1892), nr. 28, iul. 9, p. 223: Bibliografie)

Nu exista imagini
  2302) CRAINIC, CAMILIA
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, CAMILIA
(căs. ZITTI)
15215. ~ Curs de comptatibilitate pentru usul şcolelor profesionale de fete lucrat conform ultimului program de D-şora Camilia Crainic, licenţiată în ştiinţele matematice. Aprobat de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice. Vol.I. Bucureşci, Edit. Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16). 79 p. ( II 22871)
Lipsă coperta. În Prefaţă, p. 3, autorul menţionează: "Am căutat ca stilul şi expresiunile să fie cât mai apropiate de cunoscinţele elevelor de clasele a IV-a şi a V-a... Am consultat pentru acest volum, autori streini ca Augier, Joseph Barré, dar mai mult m’am călăuzit şi am luat din Manualul desvoltat de Comptabilitate pentru usul şcolelor comerciale ale d-lui Ştefănescu şi din Codul Comercial al d-lui Thoma Stelian. Cestiunile cari sunt tratate mai mult în aritmetică... le-am găsit în aritmetici streine şi în cea română a d-lui Otescu".
15216. ~ Idem, de D-şora Camilia Crainic, Licenţiată în ştiinţele matematice, profesoră de comptabilitate la secţia comercială a şcolei secundare gradul I din Iaşi. Aprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice cu ordinul No. 6595, din 18 Iulie 1903. Partea I pentru clasa IV. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (20 x 13). 86 p. (BCU-Iaşi II B 13584)
Lipsă coperta.
15217. ~ Idem. vol. II [pe copertă: Pentru clasa V]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcólelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 17,5). 198[-200] p. 2,75 lei. (II 22871)
Cuprinde: "Studiul Comptabilitătii în partidă dublă" (vezi: Prefaţa, p. 3).
15218. ~ Idem. vol. II pentru clasa V. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1904-1905 [Pe copertă: 1905]. (20 x 13). 184 p. 3 lei. (I 22067)
15219. ~ Supliment Cursului de contabilitate pentru uzul şcoalelor profesionale de fete, de D-şoara Camilia Crainic. vol. II pentru clasa V-a cuprinzând chestiunile noi introduse prin ultimul program. Bucureşti (Inst. de arte grafice C. Sfetea), 1909. (20 x 13). 14 p. (1 22067)
15220. ~ Curs de contabilitate, pentru uzul şcoalelor profesionale de fete lucrat conform ultimului program, de Dna Camilia Zitti născută Crainic, Licenţiată în ştiinţele matematici, Fostă profesoară de contabilitate la Secţia comercială a Şcoalei secundare gradul I din Iaşi şi la şcoli profesionale. Partea I pentru clasa III-a. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1907. (19,5 x 13). 92 p. 1,70 lei. (I 12477)
15221. ~ Idem. Partea II pentru clasa IV-a. Ed. III. [Bucureşti], Edit. şi Impr. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1908. (20 x 13). 123 p. 2 lei. (I 12477)
15222. ~ Idem. Reaprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice cu ordinul No. 6595 din 18 Iulie 1903 şi modificat conform programului din 24 Iunie 1904. Partea II pentru clasa IV-a. Ed. IV. Focşani (Atel. Gh. A. Diaconescu, Tip., Leg. de Cărţi şi Stereotipie), 1911. (19,5 x 13). 123 p. 2 lei. (I 24216)

Nu exista imagini
  2303) CRAINIC, NICHIFOR (1889-1972)
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, NICHIFOR (1889-1972)
(Ion N. Dobre)
15223. ~ Şesuri natale. Ecouri din străbuni. Zâmbete ‘n lacrimi. Sub specie aeternitatis, [de] Nichifor Crainic. Craiova, Ramuri, 1916. (22 x 14). 127[-130] p. 4 lei. (preţul modificat) (II 68857)
15224. ~ Zâmbete’n Lacrimi, [de] Nichifor Crainic. [Bucureşti], Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1916]. (15,5 x12,5). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 22) (I 47801)
Pentru an, vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 43-44, iul. 24-31, p. 1627: Bibliografie.
Traduceri:
VERHAEREN, E. Belgia insingerată. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2304) CRAINIC, P.
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, P.
Vezi: GRAUR, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  2305) CRAINIC, PARASCHIVA
 • Opera
 • Imagini
CRAINIC, PARASCHIVA
Traduceri:
FAUST, dr. Catechismu sanitaru. Trad. de ~. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  2306) CRAIOVEANU
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU
15225. ~ Ce este şi ce vrea socializmul. Prescurtare după I. Stern, de Craioveanu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (15,5 x 11,5). 62 p., 1 f. 10 bani. (Biblioteca ziarului Lumea Nouă, nr. 7) (I 410807)
Cop. 4 cuprinde anunţuri de cărti din Biblioteca de populalizare şi un indicator de preţuri.

Nu exista imagini
  2307) CRAIOVEANU, NIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU, NIŢĂ
15226. ~ Carte de Farmece asupra Duhului Terophile coprinzând: Cum se poate îmbogăţi ori-ce om cu bani de sub pămînt. Pentru măritat fetele. Prepararea Apelor de dragoste. Descântecul pentru întoarcerea Manei la vaci, etc. Culese din secretele poporului de Niţă Craioveanu. U. Racpeş [=Şepcaru?]. Bucuresci (Tip. I. Simion), [1903]. (17 x 10,5). 30 p. (I 47517)
Datat după anul depozitului legal în BCU-Iaşi (I B 11749).

Nu exista imagini
  2308) CRAIOVEANU, SOFRONIE
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVEANU, SOFRONIE
Vezi: VULPESCU, SOFRONIE CRAIOVEANU, arhimandrid

Nu exista imagini
  2309) CRAIOVESCU, A.N.
 • Opera
 • Imagini
CRAIOVESCU, A.N.
15227. ~ Cuvânt funebru la ţeremonia îngropării răposatei întru fericire Ecaterina Magheru fiica D. Sărdar şi cavaler Gheorghie Magheru, alcătuit de A. N. Craiovescu şi rostit în Biserica Sfinţilor Apostoli la 16 Martie anul 1844. în Oraşul Tîrgu-Jiului. Bucuresci (Tipărit la Fr. Valbaum), 1844. (18,5 x 11,5). 20 p. (I 337952)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2310) CRAJA, TH. M
 • Opera
 • Imagini
CRAJA, TH. M
În colaborare:
CALOMERI, ION G. şi ~. Memoriu asupra Românilor din Asia Mică şi Egipet faţă de politica noastră economică din viitor. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  2311) CRALLI, A.
 • Opera
 • Imagini
CRALLI, A.
Vezi:
CAIN, HENRI ş.a. Saffo. După ~. Bucureşti, [189?].

Nu exista imagini
  2312) CRAPELLIANU, C.A.
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, C.A.
În colaborare:
IONESCU JUNIOR, JOSIPH şi ~. Geografia Judeţului Prahova şi a Urbei Ploesci., cl. II prim. urb. şi cl. III rur. Ed. II. Ploesci, 1885.

Nu exista imagini
  2313) CRAPELLIANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, DIMITRIE
15228. ~ Noua sistemă a Numeraţiunei lucrată conformă programei şi după metodulu intuitivu, pentru clasa I Primară de ambe-sexe, de Demetriu Crapellianu, Institutoru. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean (Tip. Democratul), 1888. (20,5 x 13). 35 p. 30 bani. (II 350117)
15228. ~ Studiul religiunei, pentru şcólele primare urbane şi rurale clasa IV, de Dimitrie Crapellianu. [Pe copertă: Institutor şi director al şcólei de băeţi nr. 6]. Ploesci, Edit. Librăriei Zaharia Nicolau (Tip. Democratul), 1894. (19 x 13). 60 p. 60 bani. (12318)

Nu exista imagini
  2314) CRAPELLIANU, N. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CRAPELLIANU, N. (1843-?)
15230. ~ Algebra elementară, pentru clasa IV-a de licee, gimnasii şi şcóle secundare de fete. Elaborată conform programei oficiale, de N. Crapellianu, fost profesor de matematici, la liceul din Ploesci. Ploesci, Edit. stab. grafic Progresul, 1902. (20 x 13). 74 p. 1,25 lei. (I 2348)
15231. ~ Aritmetica elementaria, pentru usulu scóleloru de ambele-sexe, de N. Crapellianu, profesore de mathematica la gymnasiulu şi la scóla normale din Ploesci. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1872. (18 x 12). 160 p. 1,50 lei. (1 439803)
Pe copertă, menţiunea: "Opu premiatu de Societatea pentru Invetiatura Poporului Romanu. Secţiunea de Prahova".
15232. ~ Idem. Opu aprobatu de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi premiatu de Societatea pentru învetiatura poporului Romanu, Secţiunea de Prahova. Ed. II. Ploesci (Typ.-Edit. Ioan G. Costescu), 1874. (18,5 x 12). 160 p. (I 411359)
15233. ~ Idem. Ed. III. Ploesci (Tip.-Edit. Ioan G. Costescu), 1876. (19 x 12,5). 160 p. (I 439798)
15234. ~ Idem. Ed. IV. Ploesci, Libr.-edit. George Kârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1877. (18,5 x 12,5). 158 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 350057)
15235. ~ Idem. Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Cârjean (Typ. Ioan G. Costescu), 1878. (19,5 x 12,5). 160 p., 2 tab. 1,30 lei. (I 439777)
15236. ~ *Idem. Ed. VI. Ploesci, Carjean, 1879. 12°. 160 p. 11. 30 b. (BR, 1(1879), nr. 9, sept., p. 105)
15237. ~ * Idem. Ed. VII. Ploesci, Edit. librăriei române G. Cârjan, [1880]. 1,30 lei. (Crapellianu II, p. II ; RoL, 4(1880), nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie)
15238. ~ *Idem. Ed. VIII. Ploesci, Carjean, 1880. 12°. 167 p. 11. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 10, oct., p. 241)
15239. ~ *Idem. Ed. X. (Crapellianu IV, p. 2)
15240. ~ *Idem, cu deprinderi de raţionăment pentru usul şcoalelor de ambe-sexe. Carte autorisată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. XII. Ploesci, Edit. Librăriei G. Carjean, 1886. (20 x 13). XII, 176 p. 1,30 lei. (RoL, 11(1887), nr. 2991, aug. 14(26), p. [3]: Bibliogr. ; BR, 10(1888), nr. 1, ian., p. 15 ; Crapellianu VI, pe v. p. de titlu)
15241. ~ Idem. Ed. XIII. Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul), 1889. (20 x 13). 192 p. (II 118359)
Lipsă coperta.
15242. ~ Idem. Ed. XIV Ploesci, Edit. Librăriei Zacharia Nicolau (Typ. Democratul, 1891. (22 x 14). 190 p. 1,30 lei. (II 439737)
15243. ~ Geometria elementaria, pentru usulu scóleloru de ambe-sexe, de N. Crapellianu, Professore de Mathematica la Gymnasiulu, scóla Comerciale şi scóla secundara de fete din Ploesci. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjean (Typ. I.G. Costescu), 1878. (20 x 13). 90 p. 1,25 lei. (I 439762)
15244. ~ Idem. Ed. II. Ploesci, Edit. Librăriei Carjean (Typ. I. G. Costescu), 1879. (19,5 x 11,5). 95 p. cu il. (II 505892)
Lipsă coperta.
15245. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice. Ed. IV [Pe copertă: revăzută]. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1883. (20 x 13). 112 p. 1 leu. (I 176591)
15246. ~ Idem, Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Progresulu), 1886. (20 x 12,5). 112 p. 1 leu. (II 515092)
15247. ~ Idem. Ed. VI. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjeanu (Tip. Democratul), 1888. (20 x 13). 112 p. cu il. (II 118358)
Lipsă coperta.
15248. ~ Idem. Carte reaprobată de Ministerulu Instrucţiunei publice, prin decisiunea cu No. 8220 din 6 Iulie 1888. Ed. VIII. Ploesci, Edit. librăriei George Carjean (Tip. Democratulu), 1891. (20 x 13,5). 112 p. (II 190114)
15249. ~ Idem. Ed. IX [Pe copertă: VIII]. Ploesci, Edit. Stab. grafic Progresul, 1899. (20 x 13,5). 112 p. 1 leu. (I 164420)

GRĂSAN, FLORIAN P. (1854-1922)
15250. ~ Influenţa comerţului asupra limbajului. Schiţă, de F. Crasan, profesor la Şcoala comercială. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), [1892]. (18,5 x 12,5). 23 p. (I 76142)
Anul, la p. 23.
15251. ~ Invăţâmîntul Comercial. Conferinţă ţinută în societatea Corpului Didactic din Capitală în seara de 24 Noembre, de F. Crasan, profesor la şcoala de comerţ din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Tip. Grigorie Luis, 1892. (20 x 12,5). 24 p. (Societatea Corpului Didactic) (I 73155)
15252. ~ Noţiuni de gramatică aplicate la limba romănescă, de Florian Crasan, Profesorii la Şcola de Comerţu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1882. (23 x 15,5). 101 x IV p., 1 f. erata. (BCU-ClN 197843)
15253. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1885. (23,5 x 15,5). 104 p. 2,50 lei. (II 398496)
15254. ~ Punctuaţiunea. De F. Crasan, profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1895. (20,5 x 13). 18 p. (II 267247)
Lipsă coperta.
15255. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 30 p. 60 bani. (II 514488)
Traduceri:
BOCCARDO, G. Istori’a commertului. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
LE BON, G. Învăţăminte psichologice. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.
LEVASSEUR. *Geografia, partea III (Pămîntul). Trad. de ~. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  2315) CRASSAN, IOAN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CRASSAN, IOAN (1858-?)
15256. ~ Despre gagiu (Emanet) în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de Ioan Crassan. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1884. (23 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57886)

Nu exista imagini
  2316) CRASU, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
CRASU, VASILE V.
15257. ~ Acţiunea vaporilor nitroşi asupra metil-dioxitriazinei. Teză pentru obţinerea titlului de doctor în chimie prezentată de Vasile V. Crasu, licenţiat în ştiinţele fizico-chimice şi Susţinută la 30 Octombrie 1914. Tipărită cu ajutorul Fondaţiei Universitare Carol I. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26,5 x 18,5). 1 f., 73[-75] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe, nr. 5) (II 39060)
15258. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V.V. Crasu, Chimist-expert. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (28 x 18). p. 125-132. (Buletinul Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 3 şi 4) (II 44872)
Descriere după copertă.
În colaborare:
15259. ~ Contribuţiuni la studiul apelor minerale din ţară, de Dr. V Crasu şi G.A. Damian. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (26 x 18). p. 259-293. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti-România, An. XXIV, nr. 5 şi 6) (II 47957)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2317) CRATIUNESCO
 • Opera
 • Imagini
CRATIUNESCO
Vezi: CRĂCIUNESCU

Nu exista imagini
  2318) CRAUS
 • Opera
 • Imagini
CRAUS
Vezi şi: KRAUS

Nu exista imagini
  2319) CRAUS, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
CRAUS, IOSEF
15260. ~ Despre Higiena Gurei şi a Dinţilor. Teza Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Iosef Craus. Iaşi (Tip. Nouă, J. Goldenberg & C. Abermann), 1907. (23 x 16). VII-55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 267) (II 6646)

Nu exista imagini
  2320) CRĂCIUN, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRĂCIUN, ARISTIDE
15261. ~ Cântece de Mobilizare şi trecerea Dunărei compuse de Sergentul Aristide Crăciun, Lucăceşti-Bacău 1913 August în 20. Bacău (Tip. M. Haber), 1913. (17 x 10). 14 p. (I 34296)

Nu exista imagini