Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2261) COTĂESCU, ŞTEFAN I.
 • Opera
 • Imagini
COTĂESCU, ŞTEFAN I.
15157. ~ Poesii, de Ştefan I. Cottaescu dedicate camaradului seu de arme Căpitan Matheiui Negoescu. Jumetate din produs este destinat pentru sporirea fondului ridicărei statuei eroului Tudor Vladimirescu. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1886. (19 x 12,5). 20 p. 1 leu. (I 384865)
15158. ~ Idem. Produsul este destinat pentru augmentarea fondului intreţinerei Ospătariei Comunale din oraşul Bacău. Bacău (Tipografia Progresul), 1898. (20,5 x 13,5). 30 p. 1 leu. (II 412012)
Introducerea intitulată: "Despre înfiinţare cantinelor şcolare".

Nu exista imagini
  2262) COTEANU, ECATERINA M. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, ECATERINA M. (1886-?)
15159. ~ Contribuţiuni la studiul chistelor hidatice ale ficatului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în Februarie 1913 de Ecaterina M. Coteanu, Fost externă şi internă prin concurs al[!] Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V Stefăniu & Co.), 1913. (24,5 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 389) (II 33289)

Nu exista imagini
  2263) COTEANU, MIHAIL V.
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, MIHAIL V.
15160. ~ Fapte nu vorbe. Conferinţa ţinută cu ocazia înfiinţărei societăţei pentru propăşirea ţăranului romîn, de Mihail V. Coteanu. Cu o prefaţă de d-l C. Hogaş. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1901. (18,5 x 12,5). 24 p. 75 bani. (I 411293)
15161. ~ Înfrăţirea Tuturor elevilor şi elevelor din cursul secundar şi profesional din Iaşi. Studiu social, de Mihail V. Coteanu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (24,5 x 17). 20 p. 15 bani. (I 413608)

Nu exista imagini
  2264) COTEANU, MIHAIL V (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, MIHAIL V (1880-?)
15162. ~ Contribuţiuni clinice la Tratamentul Tuberculozei cu Tuberculina veche a lui Koch Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie, 1911 de Mihail V. Coteanu, Fost extern şi intern al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iasi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 16). 68 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 354) (II 26073)

Nu exista imagini
  2265) COTESCU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
COTESCU, CONSTANTIN G.
15163. ~ Chestiuni economice privitoare la exploataţiunea Telegrafelor, Poştelor şi Căilor ferate, de Constantin G. Cotescu. Brăila (Tipo-Lit. G. Balasescu), 1888. (23 x 15). 47 p. 1,50 bani. (II 412439)
15164. ~ Conferinţa ţinută în Palatul Poştelor Telegrafelor cu privire la Exploatarea serviciilor de comunicaţiune, de Constantin G. Cotescu, Şef de Serviciu în Direcţiunea Generală a Telegrafelor şi Poştelor, vechia elev al şcólei Superioare de Telegrafie din Paris. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1903. (23,5 x 16). 31 p. (II 409179)
15165. ~ *Curs complect de telefonie, [189?]. 4 lei. (Cotescu, cop. 4 ; Cotescu. Conferinţă, p. 31)
15166. ~*Curs pentru prepararea la gradul de officianţi superiori şi inferiori (apărut pînă în 1903). 10 lei. (Cotescu, Conferinţă, p. 31)
15167. ~ Mesuri electrice [de] Constantin G. Cotescu, Inginer de Telegrafie. Iaşi, Dacia, Tip.-editoare, P. Iliescu & D. Grossu, 1898. (15,5 x 11,5). 117[-119] p. cu scheme. (1 410808)
15168. ~ *Pile hydroelectrice şi discuţiunea diverselor grupamente, [de] Constantin G. Cotescu, Inginer de Telegrafie, (Apărută înainte de 1898). 2 lei (Cotescu, cop. 4 ; Cotescu. Conferinţă, p. 31)
15169. ~ *Programul preparatoriu de concurs pentru officianţi superiori şi inferiori, [189-?] 10 lei. (Cotescu, cop. 4)
15170. ~ *Verificarea posturilor telegrafice şi telefonice, [190?] (Apărută înainte de 1903). 1,50 lei. (Cotescu. Conferinţă, p. 31)

Nu exista imagini
  2266) COTESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
COTESCU, ŞTEFAN
15171. ~ Raport asupra cavaleriei francese de Ştefan Cotescu, Locotenent de cavalerie. Brevetat de Stat-major. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16). 88 p., 1 pl. (II 413521)

Nu exista imagini
  2267) COTEŢ, SEVER
 • Opera
 • Imagini
COTEŢ, SEVER
Vezi:
POPOVICI, A. ş.a. Către Romanii din Serbiia. [Apel]. S.l., 1918.

Nu exista imagini
  2268) COTHIŞEL, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COTHIŞEL, CONSTANTIN
15172. ~ Monografia comunei Certege şi Istoria bisericei greco-orientale ortodoxe române din această comună, de Constantin Cothişel, preot greco-oriental român. Sibiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1900. (16 x 11,5). 63 p. (I 156194)

Nu exista imagini
  2269) COTLARCIUC, NICO (1875-1933)
 • Opera
 • Imagini
COTLARCIUC, NICO (1875-1933)
(Nectarie, Nicolae)
15173. ~ Beiträge zum lebenden Ehe- und Familienrecht der Rumänen insbesondere im Süden der Bukowina. Von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, K.K. Bibliothekar der Universitätsbibliothek Czernowitz. Wien, Verlag des Vereines für österreichische Volkskunde (Buchdruckerei Helios), 1913. (28 x 20). 1 f., 28 p. (Aus dem I/II. und III. Heft des XIX Jahrganges der Zeitschrift für österreichische Volkskunde abgedruckt) (II 32497)
15174. ~ Die Besetzungsweise des (orthodoxen) Patriarchstuhles von Konstantinopel. Eine kirchenrechtsgeschichtliche Abhandlung von Dr. Nico Cotlarciuc, K.K. Universität-Bibliotheks-Amanuensis în Czernowitz. Mainz, Verlag von Franz Kirchheim (Druck von Joh. Falk III Söhne), 1903. (25 x 17). 70 p. (Sonder-Abruck aus dem Archiv für Kirchenrecht, 1903) (II 65903)
Tip. menţionată la p. 2.
15175. ~ Istoricul literaturei Românilor din Bucovina (1775-1906). Compus din incidentul Expoziţiei generale române la Bucureşti 1906, de Dr. în teol. şi fil. Nico Cotlarciuc. Amanuensis i.r. la biblioteca Universităţii din Cernăuţ. Retipărire din opul Românii din Bucovina. Cernăuţ (Societatea Tipografică Bucovineană), 1906. (32 x 23,5). 24 p. (III 28319)
15176. ~ Istoricul Prăvăliei Româneşti din Cernăuţi, [de N. Cotlarciuc]. Cernăuţi (Tip. E. Kanarski), [1907]. (16,5 x 12,5). 102 p. cu il. (I 523506)
Lipsă coperta. Autorul şi anul deduse din textul de la p. 66.
15177. ~ Das Problem der immateriellen, geistigen Seelen-substanz. Ein Beitrag zur Rechtfertigung und Läsung dieser Frage mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Philosophie und der Naturwissenschaften. Von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, Erzbischöflichem Kathedral-Diakon in der griechisch-ortodoxen Erzdiözese der Bukowina und k.k. Universitäts-Bibliotheks-Amanuensis în Czernowitz. Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1910. (21 x 13,5). XI, 266 p. (Studien zur Philosophie und Religion herausgegeben von Dr. Remigius Stölzle. Sechstes Heft) (II 226726)
15178. ~ Stifterrecht und Kirchenpatronal im Fürstentum Moldau und in der Bukowina. Eine historischdogmatische Studie zum morgenländischen Kirchenrecht, von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, Erzbischöflichem Kathedral-Hierodiakon în der griechisch-orthodoxen Erzdiözese der Bukowina und K.K. Universitäts Bibliotheks-Amanuensis in Czernowitz. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft în Stuttgart), 1907. (23 x 15). XVIII, 203 p. (Kirchenrechtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Dr. Ulrich Stutz, o.ö. Professor der Rechte an der Reinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 47.Heft) (II 185989)

Nu exista imagini
  2270) COTOŞ, NICOLAE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
COTOŞ, NICOLAE (1883-?)
15179. ~ Tatăl nostru, [de] Dr. Nicolae Cotoş. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Toroutiu), 1916. (15,5 x 11,5). 127 p. 75 bani. (I 47799)
Traduceri :
VASILIE CEL MARE. Regulele... Trad. de ~. Cernăuţ, 1907.

Nu exista imagini