Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2251) COSTOVICI, CONSTANTIN. D.
 • Opera
 • Imagini
COSTOVICI, CONSTANTIN. D.
15068. ~ Filiaţiunea copiilor legitimi. Tesă pentru licenţă Susţinută la [13 Mai] 1880 de Constantin D. Costovici (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (21,5 x 14,5). X-107 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57831)

Nu exista imagini
  2252) COŞBUC, GEORGE (1866-1918)
 • Opera
 • Imagini
COŞBUC, GEORGE (1866-1918)
15069. ~ Antologie sanscrită. Fragmente din Rig-Veda, Mahabarata, Ramajana. Poesii lirice şi proverbii. Traduse, precedate de o prefaţă şi adnotate de George Coşbuc. Cu portretul traducătorului. Craiova, Inst. de editură Ralian şi Ignat Samitca, [1897]. (16,5 x 11,5). 82[-87] p. cu un portret. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 37) (I 103046)
Datat după: Adamescu I, p. 147.
15070. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Samitca. I. Samitca şi D. Baraş), 1907. (14 x 9). 93[-95] p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 285) (I 8391)
Tip., pe v. p. de titlu.
15071. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. G. Ionescu), [191?]. (14,5 x 9,5). 93[-95] p. (Biblioteca pentru toţi, 285?) (I 595208)
Lipsă coperta.
15072. ~ Balade, culese de Gheorghe Coşbuc. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (23 x 16). 134 p. 1,50 lei. (Din publicatiunile Casei Şcoalelor. Biblioteca secundară, nr. 3) (II 34981)
15073. ~ Balade şi idile, de George. Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (19 x 12,5). 256 p. (I 76164)
15074. ~ Idem. (1883-1890). Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (20 x 13,5). 224 p. (I 76232)
15075. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1902. (19,5 x 13,5). 224 p. 3 lei. (I 76230)
15076. ~ Idem. Ed. IV (a 7-a şi a 8-a mie). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Atelierele grafice Socec & Comp.), 1907. (18 x 11,5). 224 p. (I 631228)
Lipsă coperta.
15077. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec), 1912. (20 x 13). 224 p. 3 lei. (I 76221)
15078. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Atel. Socec), 1914. (22 x 14,5). 224 p. 3 lei. (II 76320)
15079. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1916. (20 x 13,5). 224 p. 3 lei. (I 76203)
15080. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1918. (20 x 14). 224 p. (I 193330)
15081. ~ *Blăstem de mamă. Legendă poporală din giurul Năseudului, de George Coşbuc. Ed. I. Sibiiu (Institutul Tipografic), 1885. (14 x 11). 19 p. 25 b. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (BR, 7-9 (1885-1887), p. 18 ; Adamescu I, p. 146 ; Scridon-Domşa, p. 121)
15082. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1886. (14 x 10). 19 p. 6 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (I 102939)
Descriere după copertă.
15083. ~ *Idem. Ed. VII. Sibiiu (Tip. şi libr. Krafft). 1903. 8°. 19 p. 16 fii. (Biblioteca poporală) (Tr, 35(1904), nr. II, mart.apr., p. 96: Prod. lit. pe 1903).
15084. ~ Idem. Ed. VIII. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1905. (15,5 x 11,5). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (BCU-Iaşi I 51666)
Lipsă coperta.
15085. ~ *Idem. Ed. X. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1910. 8°. 19 p. 16 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 304: publ. rom. pe 1910).
15086. ~ Idem. Ed. XI. Sibiiu, Edit. lui W. Krafft (Tip. lui W. Krafft, Sighişoara), 1912. (15 x 11). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribnei, nr. 13) (BCU-ClN 105362)
Lipsă coperta.
15087. ~*Idem. [Ed. XII]. Sibiiu. 1916. 19 p. (Bibl. poporală a Tribunei, nr. 13) (Bibliogr.-Hung. 1911-1920. I, p. 82).
15088. ~ Idem. Ed. XIII. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1918. (14,5 x 10,5). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (Astra-S 78497)
Lipsă coperta.
15089. ~ Cântece de vitejie de George Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (19,5 x 13,5). 110 p. 1 leu. (I 103115)
15090. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1908. (17 x 11,5). 110 p. 1 leu. (I 103085)
15091. ~ Idem. Ed. nouă. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914. (20,5 x 13,5). 110 p. 1 leu. (I 103180)
15092. ~ Crestomaţie pentru toţi Românii, de George Coşbuc. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (21,5 x 13,5). 160 p., II p. (II 360211)
Cuprinde versuri şi proză de: Carol I, G. Coşbuc, Carmen Sylva, V. Alecsandri, I. Neniţescu, D. Bolintineanu, A. Costin, St.O. Iosif, I.Ş. Şuluţ, D. Cantemir, I. Neculcea, C. Negruzzi, Al. Odobescu, N. Gane, Al. Vlahuţă, A. Davila, D. Zamfirescu, N. Bălcescu, I. Bianu, V.A. Urechie, P. Ispirescu, D.C. Olănescu N. Iorga, S. Moldovan, G. Nicolaescu, Gh.A. M. Eminescu, S. Leonte, T. Burada.
150933. ~ Dintr’ale neamului nostru, [de] George Coşbuc. Bucureştii (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (22 x 14,5). 150[-152] p. 1 leu. (II 190)
15094. ~ Din ţéra Basarabilor. De G. Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1901. (16 x 11). 96 p. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 1) (I 103000)
15095. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1911. (15,5 x 11). 96 p. cu portr. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 1) (I 105857)
15096. ~ Draga mamei. Baladă, de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1886. (14 x 11). 29, 2 p. (= listă de cărţi). 10 cr. sau 20 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 25) (Astra-S 44712)
Lipsă coperta.
15097. ~ Drumul iubirii, [de] G. Coşbuc. Bucureşti, Alcalay & Co., [1916]. (15,5 x 12.5). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români. Publicaţie săptămânală. Director A. Vlahuţă, nr. 5) (I 47798)
Pentru an, vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 43-44, iul. 24-31, p. 1600: Bibliografie.
15098. ~ Duşmanul dintre noi. Conferinţă ţinută la Cercurile culturale de G. Coşbuc. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1905. (22,5 x 15). 22 p. (Biblioteca Antialcoolică a Ministerului Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Casa Şcoalelor, nr. 12) (II 103428)
15099. ~ Fapte şi vorbe româneşti. Carte de cetire pentru toţi românii, alcătuită de George Coşbuc. [Pe copertă: Partea I]. Bucureşti (Stab. Grafic IV. Socecu), 1899. (22,5 x 15). 243 p. (II 103525)
15100. ~ Fata Craiului din cetini. De George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic. 1886. (14 x 11). 15 p. 4 cr. sau 8 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (I 102937)
15101. ~ *Idem. Ed. II. Sibiiu, 1890. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (Scridon-Domşa, p. 121)
15102. ~* Idem. Sibiiu, 1911. 15 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (Bibliogr.-Hung. 1911-1920, I, p. 82)
15103. ~ Fire de tort. Versuri, [de] George Coşbuc. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1896. (21 x 14). 174, II p. 2,50 lei. Pentru Austro-Ungaria fl. 1. (I 103237)
15104. ~ Idem. Ed. II. A 3-a şi a 4-a mie. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (18,5 x 11,5). 173, II p. (BCU-Iaşi II 5800)
Lipsă coperta.
15105. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1905 [pe copertă: 1906]. (21 x 14). 173, II p. 2,50 lei. (I 103197)
15106. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1910. (18,5 x 12). 173, II p. (I 375162)
Lipsă coperta.
15107. ~ Idem. Ed. nouă adăugită [a V-a]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1914. (20,5 x 14,5). 2 f., 259, III p. 3 lei. (I 103165)
15108. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1915. (18 x 11,5). 264 p. (I 176833)
15109. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1918. (19,5 x 12,5). 264 p. 3 lei. (I 50009)
15110. ~ *Flori de Câmp. (Apărută înainte de 1907). 2,50 lei. (Coşbuc, cop. 4)
15111. ~ Fulger. Poveste în versuri de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1887. (14 x 10). 9 p. 5 cr. sau 10 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 33) (I 102938)
Descriere după copertă.
15112. ~ Költemények, [irta] Coşbuc György. Román eredetiböl forditotta Révai Károly az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja. Elöszóval ellárta Alex ies György dr. Budapest (Luceafărul Könyvnyomda), 1905. (19,5 x 14). XIII p., 1 f., 82[-84] p. [imprimat greşit: 83], 1 f. portr. 1 cor. 50 fillér. (I 5940)
15113. ~ Pe pămentul Turcului, de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1885. (13 x 10). 20 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 17) (I 102935)
Descriere după copertă.
15114. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. Inst. tipografic, 1886. (15 x 12). 20 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 17) (I 102936)
15115. ~ Povestea unei coróne de oţel, [de] G. Coşbuc. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1899. (21 x 13,5). VIII, 260 p. cu il. (II 194995)
Pe p. de titlu falsă: "Povestea unei corone de oţel. Restatornicirea domniei românesci şi Resboiul nostru pentru neatirnare. Scrisă anume pentru ţărănime". Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 24 şi urm.).
15116. ~ Idem. [Pe copertă: Ed II]. Bucureşti, Edit. Librăriei Scólelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1899. (22 x 15,5). VIII, 260 p. cu il. 1,50 lei. (II 103456)
Pe p. de titlu falsă, titlul completat astfel: "Povestea unei corone de oţel. Restatornicirea domniei românesci şi răsboiul nostru pentru neatîrnare. Scrisă anume pentru ţerănime".
15117. ~ Idem. Bucureşti. Edit. şi inst. de arte grafice C. Sfetea, 1914. (20 x 13). 224 p. (II 156501)
Pe p. de titlu falsă, subtitlul: "Restatornicirea domniei româneşti şi Războiul nostru pentru neatârnare. Scrisă anume pentru ţărănime".
15118. ~ Idem. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1914. (14,5 x 10,5). IX-117, 3 p. (= listă cărţi) (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, nr. 34) (Astra-S 234476)
Lipsă coperta. Cu un portret.
15119. ~ Resboiul nostru pentru Neatirnare povestit pe înţelesul tuturor, de George Coşbuc. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (22,5 x 15,5). 1 f., II, 284 p. (II 103461)
15120. ~ *Idem. Ed. II. [Bucureşti, 18991. 284 p. 95 bani. (A-B 2(1899), nr. 32, mai 9, p. 1022: Bibliografie)
15121. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci. Edit. Librăriei scólelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (20 x 13). 288 p. (I 486489)
15122. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei Scólelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1900. (22,5 x 15). 287 p. (II 103455)
15123. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea, 1907. (23 x 15,5). 268 p. 95 bani. (II 103531)
15124. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914. (20 x 13). 276 p. (I 176597)
15125. ~ Superstiţiunile păgubitoare ale porului nostru. Descântecul şi leacurile băbeşti. Duhurile necurate. Vrăji şi farmece. Sărbători fără de rost, de George Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1909. (15 x 10,5). 96 p. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 19) (I 15454)
15126. ~ Versuri şi proză, [de] George Coşbuc. Caransebeş, Edit. Bibl. noastre (Tip. Diecezană în Caransebeş), 1897. (15 x 10). 160 p. cu 2 portr. 28 cr. 70 bani. (Biblioteca Noastră, nr. 3-4) (I 103011)
15127. ~ Ziarul unui pierde-vară. Versuri de George Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafic. I V. Socecu), 1902. (20,5 x 14). 176 p. 2 lei. (I 103161)
15128. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10,5). 176 p. 80 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 58-60. Bibliotecă culturală Autori români moderni) (I 13775)
Pe copertă, numele colecţiei este întregit astfel: "Revistă periodică. Biblioteca Românească Enciclopedică Socec. Bibl. cult. (Autori români-moderni)".
15129. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1916. (18,5 x 12,5). 174 p. 1 leu. (Colecţiunea C. Sfetea, nr. 12) (I 47868)
În colaborare:
15130. ~ Carte de cetire, pentru clasa II-a primară urbană, lucrată de G. Coşbuc, membru corespondent al Academiei Române; G. A. Dima, profesor de ştiinţe la liceul Sf. Sava. fost institutor; G. N. Costescu, directorul şcoalei No. 7 de băeţi din Bucureşti şi G. Stoinescu, institutor. Ed. II. Retipărită fără nici o schimbare de text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr. I. St. Rasidescu), 1910. (20 x 13). 268 p. cu il. 1,05 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (I 21819)
Nu se menţionează primele ediţii.
15131. ~ Idem, pentru clasa III-a urbană. De G. Coşbuc, Membru corespondent al Academiei Române, G. A. Dima, Profesor de ştiinţe la liceul Sf. Sava, Fost Institutor, G. N. Costescu, Directorul şcoalei primare de băeţi Enăchiţă Văcărescu şi G. Stoinescu, Institutor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii (Tip. ziarului Cronica Thoma Basilescu)), 1908. (20 x 13). 352 p. cu il. 1,50 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor) (I 176652)
15132. ~ Idem. Craiova (Inst. grafic Sarnitca I. Samitca şi D. Baraş), 1909. (20,5 x 13,5). 403 p. cu il. 1,40 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 17978)
15133. ~ Idem. pentru clasa IV primară urbană de [...]. Ed. I. Ploeşti (Tipărită în Inst. de Arte Grafice Progresul), 1908. (20 x 12,5). 573 p. cu il. 270 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 11388)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Depozitul la Librăria Naţională Societate cooperativă pe acţiuni, Bucureşti".
15134. ~ Idem. Ed. II [pe copertă: Ed. III]. Ploeşti, Depozitul General la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1909. (20 x 13). 517 p. cu il. 1,85 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 15736)
15135. ~ Idem. Ed. III. Ploeşti, Depozitul Ceneral la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1910. (20 x 13). 518 p. cu il. 1,85 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I.20254)
15136. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală. Ed. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1908. (20 x 13). 318 p. cu il. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor) (I 12486)
15137. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1910. (23 x 13). 318 p. cu il. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 20282)
Pe copertă: "Carte de cetire pentru divizia II rurală de G. Coşbuc, G. N. Costescu, G. A. Dima [şi] G. Stoinescu".
15138. ~ Idem, pentru divizia III rurală, anulal II-lea. Ed. I. Craiova (Inst. Grafic Samitca I. şi D. Baraş), Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (19,5 x 13). 456 p. cu il. 2,25 lei.(Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 12487)
Pe copertă, menţiunea: Depozitul Librăria Naţională, Societate anonimă pe acţiuni.
15139. ~ Idem. Ed. II. Ploeşti, Depozitul general la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1910. (19,5 x 13). 466 p. cu il. 1,65 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 20253)
15140. ~ Idem, pentru clasa II-a primară urbană, lucrată de G. Coşbuc, Membru corespondent al Academiei Române, G. A. Dima, Profesor de ştiinţe la liceul Lazăr. Fost institutor la şcoala de aplicaţiune a şcoalei de institutori, D. D. Pătrăşcanu, Profesor de istorie la liceul Mateiu Basarab. Autor de lucrări literare, Spiridon Popescu, Absolvent al Seminarului Veniamin Costache. Profesor la liceul Mihaiu Viteazu. Fost profesor de şcoală normală, Premiat de Academie, V. Stroescu, Directorul Şcoalei No. 17 de băieţi, Bucureşti, Ilie Lupu, învăţător înaintat, Slobozia-Ialomiţa. Fost revizor şcolar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 264 p. 1,20 lei. (II 34001)
15141. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1916. (20 x 13,5). 264 p. cu il. 1,60 lei. (BCU-Iaşi II 35792)
15142. ~ Idem, pentru clasa III-a primară urbană. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 13). 331 p. cu il. 1,60 lei. (I 35592)
15143. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară urbană. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 461 p. 2,20 lei. (I 34594)
15144. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală (Anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 303 p. cu il. 1,30 lei. (II 34002)
15145. ~ Idem, pentru divizia III rurală (anul I). Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 328 p. cu il. 1,50 lei. (I 35593)
Vezi şi:
CONSTANTINESCU, B. Carte românească de citire... Ed. I, Ploieşti, 1890 ; cl. II. Partea I. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. II. Partea II. Ed. I, 1899; Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. III. Partea II. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. IV. Partea III. Ed. II. Ploieşti, 1893.
~. Istoria Antică în Biografii. Bucureşti, 1890.
CONSTANTINESCU, BARBU ş.a. Istoria sacră a Noului Testament. Din iniţiativa... Ploieşti, 1902.
VLAHUŢĂ, A. şi ~. Carte de citire pentru şcolile sec. şi profesionale. Partea I. Bucureşti, 1902.
Traduceri, prefeţe, edit. de texte:
ALEXANDRESCU, GR. M. Scrieri în versuri şi prosă. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
ANGHELOVICI, TRĂIAN. Cântul valurilor. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.
BYRON. Mazepa. Trad. de ~. Craiova, 1896.
CARMEN SYLVA. Valuri alinate. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
• Conferinţe populare. Ed. de ~. Bucureşti, 1903.
COSTIN, I. Spre primă-vară. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
CUJBĂ, S. Povestiri din copilărie. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
IONESCU, GH. C. Note de drum. Pref. de ~. Gorj, 1905.
KALIDASA. Sacontala. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
LEMENY, I. AL. de. Poesii. Pref. de ~. Braşov, 1914.
LOCKE, J. Câteva idei asupra educatiunii. Trad. de ~. Bucureşti, 1907-1910 ; ed. II, 1912-13.
MADAN, GEORGE. Suspine. Pref. de ~. Bucureşti, [1898].
RADULESCU-CODIN, C. Din Muscel. Cântece poporane. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
SCHILLER, FR. Don Carlos, Trad. de ~. Bucureşti 1910.
SECULA, I.. Economia de casă. Ed. II. Ed. de ~. Bucureşti, 1915.
TERENTIUS. *Eunuchus. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
TERENTIUS. Parmeno. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
Velo, Nic. C. Cântece juneşti. Pref. de ~. Bucureşti 1905.
VERGILIUS MARO, P. Opere complete Partea I. Aeneis. Trad. de ~. Bucureşti 1896 ; ed. II, 1898 ; ed. III, 1910.
VERGILIUS. Georgice. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
Vezi de asemenea:
• Amintire de la Balul social-democrat. Craiova, 1895.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
BOTA, I. Florea Codreanului. Brasso, 1912.
CHIIRIŢESCU, I. Ostaşul. Calităţile şi virtuţile militare. Bucureşti, 1906.
CRISTESCU, FL. Carte pentru copii. Versuri. Bucureşti, 1906.
• Declamări. Poezii alese. Blaj, 1906.
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902. (Bibl. lit. a ziarului Libertatea, nr. 2 şi 3).
POP REŢEGANUL, I. Buchetul, culegere de cântece. Gherla, 1894.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2253) COŞEREANU, IACOB D.
 • Opera
 • Imagini
COŞEREANU, IACOB D.
15146. ~ Tutela în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă susţinută de Iacob D. Coşereanu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16). 47 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3601)

Nu exista imagini
  2254) COŞEREANU, ŞTEFAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COŞEREANU, ŞTEFAN (1871-?)
15147. ~ Consideraţiuni asupra eclampsiei puerperale şi tratamentul care se urmează în institutul Maternitatea din Bucuresci, (cazurile între anii 1876-1896). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 7 Decembre 1896 de Ştefan Coşereanu, fost intern al institutului Maternitatea. Bucuresci (Tip. Nouă Grigore Panaitescu), 1896. (22,5 x 15,5). 102[-104] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 406) (II 412387)

Nu exista imagini
  2255) COŞOI, HRISTEA (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COŞOI, HRISTEA (1876-?)
15148. ~ Poveştile rîului, [de] H. Coşoi. Nuvele. Bucuresci (Tip. Carmen-Sylva), 1901. (17 x 12,5). 112 p. (I 63403)
15149. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 513) (I 20009)

Nu exista imagini
  2256) COŞOIU, ION N. (1874-1939)
 • Opera
 • Imagini
COŞOIU, ION N. (1874-1939)
15150. ~ Simularea Actelor Juridice în dreptul roman şi romîn[!]. Teza pentru Licenţă susţinută de Ion N. Coşoiu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1903. (24 x 16,5). 135 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408591)

Nu exista imagini
  2257) COŞOIU, MIHAIL N.
 • Opera
 • Imagini
COŞOIU, MIHAIL N.
15151. ~ Die belgische Handelspolilik der letzten 40 Jahre. Von Mihail N. Coşoiu, Doktor der Staatswirlschaft. Stuttgart und Berlin, J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger (Stuttgart, Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), 1914. (21,5 x 14). XII, 80 p. (Münchener Volkswirtschaftliche Studien. 128. Stück) (II 267050)

Nu exista imagini
  2258) COŞOVEANU, T. G.
 • Opera
 • Imagini
COŞOVEANU, T. G.
15152. ~ *Încurajarea productului naţional (mână de ajutor cultivatorului şi stîrpirea otrăvilor din beuturile spirtoase), de T. G. Coşoveanu Memoriu. Craiova, [1885]. (RoL, 9(1885), nr. 2284, febr. 26, p. [3]: Buletin bibliografic)

Nu exista imagini
  2259) COŞULA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
COŞULA, ALEXANDRU
15153. ~ Новый карманый русско-ромынскій словарь сь присово купленіем краткой грамматики. Составленый Алесандромь Кашулою, Професоромь русского и модавскoго языковь при Ясской Академіи. Издание первое. Яссы (Вь Типографіи Французско-Ромынской), 1851. (18 x 11,5). 1 f., 134p., 1 f. (Lista de prenumeraţi). (I 142131)

Nu exista imagini
  2260) COTADI, DUMITRU (?-1925)
 • Opera
 • Imagini
COTADI, DUMITRU (?-1925)
15154. ~ Despre obligaţiuni indivisibile în dreptul roman, frances şi român. Teză pentru licenţă de Dumitru Cotadi. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 18). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413639)
15155. ~ Notiţe de Drept civil. Anul II (Art. 644-1223) [după cursul prof. G h. Mârzescu] de D. Cotadi. [Cartea III. Despre-diferitele moduri prin cari se dobândesce proprietatea]. [Bucuresci (Tiparniţa Gutenberg), 1898]. (24 x 17). 67 p. (II 117156)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, după ştampila Tipografiei, aplicată la p. 1 pe exemplarul BAR.
15156. ~ Idem. Anul III [după cursul prof. Gh. Mârzescu], de D. Cotadi. [Despre contracte. Despre privilegii şi ipoteci]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24 x 17). 56 p. (II 117156)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după titlul de la p. 41. Datele editoriale, la p. 56. Ms. datat: "9 Iunie 1895. D. Cotadi a absolvit fac. în 1896/97".

Nu exista imagini