Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2241) COSTINESCU, J.E.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, J.E.
15048. ~ Contribuţiune la chestiunea locuinţei [de] Dr. J.E. Costinescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Flacăra, 1913. (21 x 13). 16 p., 10 f. pl. (II 33946)

Nu exista imagini
  2242) COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
15049. ~ Vînzarea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută de Mircea Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (24 x 16,5). 107 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413311)

Nu exista imagini
  2243) COSTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, N.
15050. ~ Zile fără Zori, versuri de N. Costinescu (orb) cu prefaţă de d-nu V. Vulturescu-Negri. Bucureşti (Stab. Grafic Weber & Rosenthal), 1910. (20,5 x 13). 220[-224] p. 5 lei. (II 21412)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2244) COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
15051. ~ Chestiunea locurilor virane şi a clădirilor supuse exproprierei prin planul de sistematizare a oraşului [de] Nicolae G. Costinescu, Inginer-Şef. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1915. (24 x 17). 14 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXI, nr. 1) (II 41468)

Nu exista imagini
  2245) COSTINESCU, VASILE D.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, VASILE D.
15052. ~ Despre contractulu schimbului în Dreptul Romană şi Română. Tesa pentru licenţia susţinută de Vasile D. Costinescu. Piatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1882. (23 x 15,5). 34 p. (Facultatea Juridică de Jassy) (II 57862)

Nu exista imagini
  2246) COSTINIU, AL. (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
COSTINIU, AL. (1867-1933)
15053. ~ Arsurile la copii observate în Serviciul chirurgical al Spitalului de copii de la 1874-1893. Cu cinci figuri în text. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de A. Costiniu, bacalaureat în litere şi sciinţe, intern al spitalelor civile, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (22,5 x 15,5). 135[-139] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 333) (II 174471)
15054. ~ Boalele de urechi şi vegetaţiile adenoide în şcoală, de D-nul Al. Costiniu. Bucureşti (Tip. Ziarului Voinţa Naţională), 1909. (18,5 x 12). 16 p. cu il. (I 14664)
15055. ~ Dare de sémă asupra congresului societatei franceze de otologie, laringologie şi rinologie ţinut la Paris de la 2 pînă la 5 Maiu st.n.a.c. [1898], de Dr. Al. Costiniu, membru corespondent al acestei societăţi. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (20 x 12,5). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", [XVIII-1898, nr. 9, 1-15 mai]) (I 523426)
Descriere după copertă.
15056. ~ Idem, asupra celui d’al III-a congres internaţional de igienă Şcolară ţinut la Paris de la 2-7 August stil nou, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911.(20,5 x 13,5). 37 p. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 22352)
La p. 3-4, catalog: Publicaţiunile Casei Şcoalelor.
15057. ~ Idem, asupra Celui de al 6-lea Congres Internaţional de Otologie ţinut la Londra de la 8-12 August stil nou, 1899, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16). 8 p. (II 412889)
15058. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări ale D-nului Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (22 x 15). IV-41 p. (BCU-ClN, S 10917)
15059. ~ Influenţa vegetaţiilor adenoide asupra organizmului în general şi asupra auzului în special. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în ziua de 27 Ianuarie 1913, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Căilor Ferate Române), 1913. (19 x 12). 14 p. cu il. (I 31469)
15060. ~ Medicina legală în raport cu afecţiunile urechei, nasului şi laringelui, de Dr. Al. Costiniu, membru al Societăţei Franceze de Laringologie. Bucureşti (Tip. Dreptatea), [1898]. (23,5 x 16). 22 p. (Extras din Buletinul Asociaţei Generale a Medicilor din Tară) (II 263315)
Pentru an, vezi: Costiniu, p. 11.
15061. ~ Statistique des sourds-muets en Roumanie. Par le Dr. Costiniu, médecin des hôpitaux de Bucarest. Sedan (Impr. de Sedan- Rahon), [1900]. (22 x 14). 7 p. (Extrait des Archives Internationales de Laryngologie, d’Otologie et Rhinologie, Septembre-Octobre 1900) (II 207240)
Communication au Congrès des Sourdes-muets (Section des entendants).
15062. ~ Studiu asupra surdomuţilor în România, [de] Dr. Al. Costiniu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (23 x 15,5). 12 p. (II 11092)
Descriere după copertă. La p. 1., în notă: "Comunicare făcută la societatea ştiinţelor medicale în şedinţa de la 25 Noembre 1902 şi publicată în revista Spitalul, nr. 23 din 30 Noembre 1902".
15063. ~ Tratamentul tumorilor maligne ale larinxului, limbei şi nasului prin acidul arsenios (Metoda Cerny). Comunicare făcută societăţei franceze de Laringologie în şedinţa de la 4 Maia 1898 de Dr. Al. Costiniu, Medic al spitalelor. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (23 x 16). 7 p. cu il. (Extras din rev. medicală "Spitalul") (BCU-ClN 10924)
15064. ~ Vegetaţiile sau Tumorile adenoide ale Rinofaringelui şi tratamentul lor. Memoriu presentat pentru Abilitarea ca Docent în clinica Oto-Rino-Laringologică, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 47 p. cu il. (Facultatea de Medicină a Universitatei din Bucureşti) (II 6632)

Nu exista imagini
  2247) COSTIŞIANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTIŞIANU, CONSTANTIN
15065. ~ Curs de aritmetica comerciala. Prelucrat dupe autorii cei mai buni de Constantin Costişianu, Professor la Scóla Comerciala din Capitala. Pentru usul Scolelor Comerciale şi celor carii vor a se aplica la finanse. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (22 x 15,5). 188[-190] p. 5 lei noi. (II 408697)

Nu exista imagini
  2248) COSTOPOL, VASILE
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VASILE
Traduceri:
KARKAVITSAS, A. Dreptatea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
• Puterea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2249) COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
15066. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vintilă Costopol. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 15). 45 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3901)

Nu exista imagini
  2250) COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
15067. ~ Divorţul. Tesa de licenţa de Mircea Costopol-Silva. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor.P. Cucu), 1902. (23 x 16). 58 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412438)

Nu exista imagini