Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2241) COSTINESCU, J.E.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, J.E.
15048. ~ Contribuţiune la chestiunea locuinţei [de] Dr. J.E. Costinescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Flacăra, 1913. (21 x 13). 16 p., 10 f. pl. (II 33946)

Nu exista imagini
  2242) COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
15049. ~ Vînzarea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută de Mircea Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (24 x 16,5). 107 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413311)

Nu exista imagini
  2243) COSTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, N.
15050. ~ Zile fără Zori, versuri de N. Costinescu (orb) cu prefaţă de d-nu V. Vulturescu-Negri. Bucureşti (Stab. Grafic Weber & Rosenthal), 1910. (20,5 x 13). 220[-224] p. 5 lei. (II 21412)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2244) COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
15051. ~ Chestiunea locurilor virane şi a clădirilor supuse exproprierei prin planul de sistematizare a oraşului [de] Nicolae G. Costinescu, Inginer-Şef. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1915. (24 x 17). 14 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXI, nr. 1) (II 41468)

Nu exista imagini
  2245) COSTINESCU, VASILE D.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, VASILE D.
15052. ~ Despre contractulu schimbului în Dreptul Romană şi Română. Tesa pentru licenţia susţinută de Vasile D. Costinescu. Piatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1882. (23 x 15,5). 34 p. (Facultatea Juridică de Jassy) (II 57862)

Nu exista imagini
  2246) COSTINIU, AL. (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
COSTINIU, AL. (1867-1933)
15053. ~ Arsurile la copii observate în Serviciul chirurgical al Spitalului de copii de la 1874-1893. Cu cinci figuri în text. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de A. Costiniu, bacalaureat în litere şi sciinţe, intern al spitalelor civile, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (22,5 x 15,5). 135[-139] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 333) (II 174471)
15054. ~ Boalele de urechi şi vegetaţiile adenoide în şcoală, de D-nul Al. Costiniu. Bucureşti (Tip. Ziarului Voinţa Naţională), 1909. (18,5 x 12). 16 p. cu il. (I 14664)
15055. ~ Dare de sémă asupra congresului societatei franceze de otologie, laringologie şi rinologie ţinut la Paris de la 2 pînă la 5 Maiu st.n.a.c. [1898], de Dr. Al. Costiniu, membru corespondent al acestei societăţi. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (20 x 12,5). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", [XVIII-1898, nr. 9, 1-15 mai]) (I 523426)
Descriere după copertă.
15056. ~ Idem, asupra celui d’al III-a congres internaţional de igienă Şcolară ţinut la Paris de la 2-7 August stil nou, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911.(20,5 x 13,5). 37 p. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 22352)
La p. 3-4, catalog: Publicaţiunile Casei Şcoalelor.
15057. ~ Idem, asupra Celui de al 6-lea Congres Internaţional de Otologie ţinut la Londra de la 8-12 August stil nou, 1899, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16). 8 p. (II 412889)
15058. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări ale D-nului Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (22 x 15). IV-41 p. (BCU-ClN, S 10917)
15059. ~ Influenţa vegetaţiilor adenoide asupra organizmului în general şi asupra auzului în special. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în ziua de 27 Ianuarie 1913, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Căilor Ferate Române), 1913. (19 x 12). 14 p. cu il. (I 31469)
15060. ~ Medicina legală în raport cu afecţiunile urechei, nasului şi laringelui, de Dr. Al. Costiniu, membru al Societăţei Franceze de Laringologie. Bucureşti (Tip. Dreptatea), [1898]. (23,5 x 16). 22 p. (Extras din Buletinul Asociaţei Generale a Medicilor din Tară) (II 263315)
Pentru an, vezi: Costiniu, p. 11.
15061. ~ Statistique des sourds-muets en Roumanie. Par le Dr. Costiniu, médecin des hôpitaux de Bucarest. Sedan (Impr. de Sedan- Rahon), [1900]. (22 x 14). 7 p. (Extrait des Archives Internationales de Laryngologie, d’Otologie et Rhinologie, Septembre-Octobre 1900) (II 207240)
Communication au Congrès des Sourdes-muets (Section des entendants).
15062. ~ Studiu asupra surdomuţilor în România, [de] Dr. Al. Costiniu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (23 x 15,5). 12 p. (II 11092)
Descriere după copertă. La p. 1., în notă: "Comunicare făcută la societatea ştiinţelor medicale în şedinţa de la 25 Noembre 1902 şi publicată în revista Spitalul, nr. 23 din 30 Noembre 1902".
15063. ~ Tratamentul tumorilor maligne ale larinxului, limbei şi nasului prin acidul arsenios (Metoda Cerny). Comunicare făcută societăţei franceze de Laringologie în şedinţa de la 4 Maia 1898 de Dr. Al. Costiniu, Medic al spitalelor. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (23 x 16). 7 p. cu il. (Extras din rev. medicală "Spitalul") (BCU-ClN 10924)
15064. ~ Vegetaţiile sau Tumorile adenoide ale Rinofaringelui şi tratamentul lor. Memoriu presentat pentru Abilitarea ca Docent în clinica Oto-Rino-Laringologică, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 47 p. cu il. (Facultatea de Medicină a Universitatei din Bucureşti) (II 6632)

Nu exista imagini
  2247) COSTIŞIANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTIŞIANU, CONSTANTIN
15065. ~ Curs de aritmetica comerciala. Prelucrat dupe autorii cei mai buni de Constantin Costişianu, Professor la Scóla Comerciala din Capitala. Pentru usul Scolelor Comerciale şi celor carii vor a se aplica la finanse. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (22 x 15,5). 188[-190] p. 5 lei noi. (II 408697)

Nu exista imagini
  2248) COSTOPOL, VASILE
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VASILE
Traduceri:
KARKAVITSAS, A. Dreptatea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
• Puterea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2249) COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
15066. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vintilă Costopol. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 15). 45 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3901)

Nu exista imagini
  2250) COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
15067. ~ Divorţul. Tesa de licenţa de Mircea Costopol-Silva. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor.P. Cucu), 1902. (23 x 16). 58 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412438)

Nu exista imagini
  2251) COSTOVICI, CONSTANTIN. D.
 • Opera
 • Imagini
COSTOVICI, CONSTANTIN. D.
15068. ~ Filiaţiunea copiilor legitimi. Tesă pentru licenţă Susţinută la [13 Mai] 1880 de Constantin D. Costovici (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (21,5 x 14,5). X-107 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57831)

Nu exista imagini
  2252) COŞBUC, GEORGE (1866-1918)
 • Opera
 • Imagini
COŞBUC, GEORGE (1866-1918)
15069. ~ Antologie sanscrită. Fragmente din Rig-Veda, Mahabarata, Ramajana. Poesii lirice şi proverbii. Traduse, precedate de o prefaţă şi adnotate de George Coşbuc. Cu portretul traducătorului. Craiova, Inst. de editură Ralian şi Ignat Samitca, [1897]. (16,5 x 11,5). 82[-87] p. cu un portret. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 37) (I 103046)
Datat după: Adamescu I, p. 147.
15070. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Samitca. I. Samitca şi D. Baraş), 1907. (14 x 9). 93[-95] p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 285) (I 8391)
Tip., pe v. p. de titlu.
15071. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. G. Ionescu), [191?]. (14,5 x 9,5). 93[-95] p. (Biblioteca pentru toţi, 285?) (I 595208)
Lipsă coperta.
15072. ~ Balade, culese de Gheorghe Coşbuc. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (23 x 16). 134 p. 1,50 lei. (Din publicatiunile Casei Şcoalelor. Biblioteca secundară, nr. 3) (II 34981)
15073. ~ Balade şi idile, de George. Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (19 x 12,5). 256 p. (I 76164)
15074. ~ Idem. (1883-1890). Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (20 x 13,5). 224 p. (I 76232)
15075. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1902. (19,5 x 13,5). 224 p. 3 lei. (I 76230)
15076. ~ Idem. Ed. IV (a 7-a şi a 8-a mie). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Atelierele grafice Socec & Comp.), 1907. (18 x 11,5). 224 p. (I 631228)
Lipsă coperta.
15077. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec), 1912. (20 x 13). 224 p. 3 lei. (I 76221)
15078. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Atel. Socec), 1914. (22 x 14,5). 224 p. 3 lei. (II 76320)
15079. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1916. (20 x 13,5). 224 p. 3 lei. (I 76203)
15080. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1918. (20 x 14). 224 p. (I 193330)
15081. ~ *Blăstem de mamă. Legendă poporală din giurul Năseudului, de George Coşbuc. Ed. I. Sibiiu (Institutul Tipografic), 1885. (14 x 11). 19 p. 25 b. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (BR, 7-9 (1885-1887), p. 18 ; Adamescu I, p. 146 ; Scridon-Domşa, p. 121)
15082. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1886. (14 x 10). 19 p. 6 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (I 102939)
Descriere după copertă.
15083. ~ *Idem. Ed. VII. Sibiiu (Tip. şi libr. Krafft). 1903. 8°. 19 p. 16 fii. (Biblioteca poporală) (Tr, 35(1904), nr. II, mart.apr., p. 96: Prod. lit. pe 1903).
15084. ~ Idem. Ed. VIII. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1905. (15,5 x 11,5). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (BCU-Iaşi I 51666)
Lipsă coperta.
15085. ~ *Idem. Ed. X. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1910. 8°. 19 p. 16 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 304: publ. rom. pe 1910).
15086. ~ Idem. Ed. XI. Sibiiu, Edit. lui W. Krafft (Tip. lui W. Krafft, Sighişoara), 1912. (15 x 11). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribnei, nr. 13) (BCU-ClN 105362)
Lipsă coperta.
15087. ~*Idem. [Ed. XII]. Sibiiu. 1916. 19 p. (Bibl. poporală a Tribunei, nr. 13) (Bibliogr.-Hung. 1911-1920. I, p. 82).
15088. ~ Idem. Ed. XIII. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1918. (14,5 x 10,5). 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 13) (Astra-S 78497)
Lipsă coperta.
15089. ~ Cântece de vitejie de George Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (19,5 x 13,5). 110 p. 1 leu. (I 103115)
15090. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1908. (17 x 11,5). 110 p. 1 leu. (I 103085)
15091. ~ Idem. Ed. nouă. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914. (20,5 x 13,5). 110 p. 1 leu. (I 103180)
15092. ~ Crestomaţie pentru toţi Românii, de George Coşbuc. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (21,5 x 13,5). 160 p., II p. (II 360211)
Cuprinde versuri şi proză de: Carol I, G. Coşbuc, Carmen Sylva, V. Alecsandri, I. Neniţescu, D. Bolintineanu, A. Costin, St.O. Iosif, I.Ş. Şuluţ, D. Cantemir, I. Neculcea, C. Negruzzi, Al. Odobescu, N. Gane, Al. Vlahuţă, A. Davila, D. Zamfirescu, N. Bălcescu, I. Bianu, V.A. Urechie, P. Ispirescu, D.C. Olănescu N. Iorga, S. Moldovan, G. Nicolaescu, Gh.A. M. Eminescu, S. Leonte, T. Burada.
150933. ~ Dintr’ale neamului nostru, [de] George Coşbuc. Bucureştii (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (22 x 14,5). 150[-152] p. 1 leu. (II 190)
15094. ~ Din ţéra Basarabilor. De G. Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1901. (16 x 11). 96 p. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 1) (I 103000)
15095. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1911. (15,5 x 11). 96 p. cu portr. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 1) (I 105857)
15096. ~ Draga mamei. Baladă, de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1886. (14 x 11). 29, 2 p. (= listă de cărţi). 10 cr. sau 20 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 25) (Astra-S 44712)
Lipsă coperta.
15097. ~ Drumul iubirii, [de] G. Coşbuc. Bucureşti, Alcalay & Co., [1916]. (15,5 x 12.5). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români. Publicaţie săptămânală. Director A. Vlahuţă, nr. 5) (I 47798)
Pentru an, vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 43-44, iul. 24-31, p. 1600: Bibliografie.
15098. ~ Duşmanul dintre noi. Conferinţă ţinută la Cercurile culturale de G. Coşbuc. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1905. (22,5 x 15). 22 p. (Biblioteca Antialcoolică a Ministerului Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Casa Şcoalelor, nr. 12) (II 103428)
15099. ~ Fapte şi vorbe româneşti. Carte de cetire pentru toţi românii, alcătuită de George Coşbuc. [Pe copertă: Partea I]. Bucureşti (Stab. Grafic IV. Socecu), 1899. (22,5 x 15). 243 p. (II 103525)
15100. ~ Fata Craiului din cetini. De George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic. 1886. (14 x 11). 15 p. 4 cr. sau 8 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (I 102937)
15101. ~ *Idem. Ed. II. Sibiiu, 1890. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (Scridon-Domşa, p. 121)
15102. ~* Idem. Sibiiu, 1911. 15 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 23) (Bibliogr.-Hung. 1911-1920, I, p. 82)
15103. ~ Fire de tort. Versuri, [de] George Coşbuc. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1896. (21 x 14). 174, II p. 2,50 lei. Pentru Austro-Ungaria fl. 1. (I 103237)
15104. ~ Idem. Ed. II. A 3-a şi a 4-a mie. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (18,5 x 11,5). 173, II p. (BCU-Iaşi II 5800)
Lipsă coperta.
15105. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1905 [pe copertă: 1906]. (21 x 14). 173, II p. 2,50 lei. (I 103197)
15106. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1910. (18,5 x 12). 173, II p. (I 375162)
Lipsă coperta.
15107. ~ Idem. Ed. nouă adăugită [a V-a]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1914. (20,5 x 14,5). 2 f., 259, III p. 3 lei. (I 103165)
15108. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1915. (18 x 11,5). 264 p. (I 176833)
15109. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1918. (19,5 x 12,5). 264 p. 3 lei. (I 50009)
15110. ~ *Flori de Câmp. (Apărută înainte de 1907). 2,50 lei. (Coşbuc, cop. 4)
15111. ~ Fulger. Poveste în versuri de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1887. (14 x 10). 9 p. 5 cr. sau 10 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 33) (I 102938)
Descriere după copertă.
15112. ~ Költemények, [irta] Coşbuc György. Román eredetiböl forditotta Révai Károly az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja. Elöszóval ellárta Alex ies György dr. Budapest (Luceafărul Könyvnyomda), 1905. (19,5 x 14). XIII p., 1 f., 82[-84] p. [imprimat greşit: 83], 1 f. portr. 1 cor. 50 fillér. (I 5940)
15113. ~ Pe pămentul Turcului, de George Coşbuc. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. tipografic, 1885. (13 x 10). 20 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 17) (I 102935)
Descriere după copertă.
15114. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. Inst. tipografic, 1886. (15 x 12). 20 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 17) (I 102936)
15115. ~ Povestea unei coróne de oţel, [de] G. Coşbuc. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1899. (21 x 13,5). VIII, 260 p. cu il. (II 194995)
Pe p. de titlu falsă: "Povestea unei corone de oţel. Restatornicirea domniei românesci şi Resboiul nostru pentru neatirnare. Scrisă anume pentru ţărănime". Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 24 şi urm.).
15116. ~ Idem. [Pe copertă: Ed II]. Bucureşti, Edit. Librăriei Scólelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1899. (22 x 15,5). VIII, 260 p. cu il. 1,50 lei. (II 103456)
Pe p. de titlu falsă, titlul completat astfel: "Povestea unei corone de oţel. Restatornicirea domniei românesci şi răsboiul nostru pentru neatîrnare. Scrisă anume pentru ţerănime".
15117. ~ Idem. Bucureşti. Edit. şi inst. de arte grafice C. Sfetea, 1914. (20 x 13). 224 p. (II 156501)
Pe p. de titlu falsă, subtitlul: "Restatornicirea domniei româneşti şi Războiul nostru pentru neatârnare. Scrisă anume pentru ţărănime".
15118. ~ Idem. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1914. (14,5 x 10,5). IX-117, 3 p. (= listă cărţi) (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, nr. 34) (Astra-S 234476)
Lipsă coperta. Cu un portret.
15119. ~ Resboiul nostru pentru Neatirnare povestit pe înţelesul tuturor, de George Coşbuc. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (22,5 x 15,5). 1 f., II, 284 p. (II 103461)
15120. ~ *Idem. Ed. II. [Bucureşti, 18991. 284 p. 95 bani. (A-B 2(1899), nr. 32, mai 9, p. 1022: Bibliografie)
15121. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci. Edit. Librăriei scólelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (20 x 13). 288 p. (I 486489)
15122. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei Scólelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1900. (22,5 x 15). 287 p. (II 103455)
15123. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea, 1907. (23 x 15,5). 268 p. 95 bani. (II 103531)
15124. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914. (20 x 13). 276 p. (I 176597)
15125. ~ Superstiţiunile păgubitoare ale porului nostru. Descântecul şi leacurile băbeşti. Duhurile necurate. Vrăji şi farmece. Sărbători fără de rost, de George Coşbuc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1909. (15 x 10,5). 96 p. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 19) (I 15454)
15126. ~ Versuri şi proză, [de] George Coşbuc. Caransebeş, Edit. Bibl. noastre (Tip. Diecezană în Caransebeş), 1897. (15 x 10). 160 p. cu 2 portr. 28 cr. 70 bani. (Biblioteca Noastră, nr. 3-4) (I 103011)
15127. ~ Ziarul unui pierde-vară. Versuri de George Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafic. I V. Socecu), 1902. (20,5 x 14). 176 p. 2 lei. (I 103161)
15128. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10,5). 176 p. 80 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 58-60. Bibliotecă culturală Autori români moderni) (I 13775)
Pe copertă, numele colecţiei este întregit astfel: "Revistă periodică. Biblioteca Românească Enciclopedică Socec. Bibl. cult. (Autori români-moderni)".
15129. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1916. (18,5 x 12,5). 174 p. 1 leu. (Colecţiunea C. Sfetea, nr. 12) (I 47868)
În colaborare:
15130. ~ Carte de cetire, pentru clasa II-a primară urbană, lucrată de G. Coşbuc, membru corespondent al Academiei Române; G. A. Dima, profesor de ştiinţe la liceul Sf. Sava. fost institutor; G. N. Costescu, directorul şcoalei No. 7 de băeţi din Bucureşti şi G. Stoinescu, institutor. Ed. II. Retipărită fără nici o schimbare de text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr. I. St. Rasidescu), 1910. (20 x 13). 268 p. cu il. 1,05 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (I 21819)
Nu se menţionează primele ediţii.
15131. ~ Idem, pentru clasa III-a urbană. De G. Coşbuc, Membru corespondent al Academiei Române, G. A. Dima, Profesor de ştiinţe la liceul Sf. Sava, Fost Institutor, G. N. Costescu, Directorul şcoalei primare de băeţi Enăchiţă Văcărescu şi G. Stoinescu, Institutor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii (Tip. ziarului Cronica Thoma Basilescu)), 1908. (20 x 13). 352 p. cu il. 1,50 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor) (I 176652)
15132. ~ Idem. Craiova (Inst. grafic Sarnitca I. Samitca şi D. Baraş), 1909. (20,5 x 13,5). 403 p. cu il. 1,40 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 17978)
15133. ~ Idem. pentru clasa IV primară urbană de [...]. Ed. I. Ploeşti (Tipărită în Inst. de Arte Grafice Progresul), 1908. (20 x 12,5). 573 p. cu il. 270 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 11388)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Depozitul la Librăria Naţională Societate cooperativă pe acţiuni, Bucureşti".
15134. ~ Idem. Ed. II [pe copertă: Ed. III]. Ploeşti, Depozitul General la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1909. (20 x 13). 517 p. cu il. 1,85 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 15736)
15135. ~ Idem. Ed. III. Ploeşti, Depozitul Ceneral la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1910. (20 x 13). 518 p. cu il. 1,85 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I.20254)
15136. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală. Ed. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1908. (20 x 13). 318 p. cu il. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor) (I 12486)
15137. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1910. (23 x 13). 318 p. cu il. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 20282)
Pe copertă: "Carte de cetire pentru divizia II rurală de G. Coşbuc, G. N. Costescu, G. A. Dima [şi] G. Stoinescu".
15138. ~ Idem, pentru divizia III rurală, anulal II-lea. Ed. I. Craiova (Inst. Grafic Samitca I. şi D. Baraş), Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (19,5 x 13). 456 p. cu il. 2,25 lei.(Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 12487)
Pe copertă, menţiunea: Depozitul Librăria Naţională, Societate anonimă pe acţiuni.
15139. ~ Idem. Ed. II. Ploeşti, Depozitul general la Inst. de Arte Grafice Progresul, 1910. (19,5 x 13). 466 p. cu il. 1,65 lei. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 20253)
15140. ~ Idem, pentru clasa II-a primară urbană, lucrată de G. Coşbuc, Membru corespondent al Academiei Române, G. A. Dima, Profesor de ştiinţe la liceul Lazăr. Fost institutor la şcoala de aplicaţiune a şcoalei de institutori, D. D. Pătrăşcanu, Profesor de istorie la liceul Mateiu Basarab. Autor de lucrări literare, Spiridon Popescu, Absolvent al Seminarului Veniamin Costache. Profesor la liceul Mihaiu Viteazu. Fost profesor de şcoală normală, Premiat de Academie, V. Stroescu, Directorul Şcoalei No. 17 de băieţi, Bucureşti, Ilie Lupu, învăţător înaintat, Slobozia-Ialomiţa. Fost revizor şcolar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 264 p. 1,20 lei. (II 34001)
15141. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1916. (20 x 13,5). 264 p. cu il. 1,60 lei. (BCU-Iaşi II 35792)
15142. ~ Idem, pentru clasa III-a primară urbană. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 13). 331 p. cu il. 1,60 lei. (I 35592)
15143. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară urbană. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 461 p. 2,20 lei. (I 34594)
15144. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală (Anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 303 p. cu il. 1,30 lei. (II 34002)
15145. ~ Idem, pentru divizia III rurală (anul I). Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 328 p. cu il. 1,50 lei. (I 35593)
Vezi şi:
CONSTANTINESCU, B. Carte românească de citire... Ed. I, Ploieşti, 1890 ; cl. II. Partea I. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. II. Partea II. Ed. I, 1899; Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. III. Partea II. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. IV. Partea III. Ed. II. Ploieşti, 1893.
~. Istoria Antică în Biografii. Bucureşti, 1890.
CONSTANTINESCU, BARBU ş.a. Istoria sacră a Noului Testament. Din iniţiativa... Ploieşti, 1902.
VLAHUŢĂ, A. şi ~. Carte de citire pentru şcolile sec. şi profesionale. Partea I. Bucureşti, 1902.
Traduceri, prefeţe, edit. de texte:
ALEXANDRESCU, GR. M. Scrieri în versuri şi prosă. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
ANGHELOVICI, TRĂIAN. Cântul valurilor. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.
BYRON. Mazepa. Trad. de ~. Craiova, 1896.
CARMEN SYLVA. Valuri alinate. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
• Conferinţe populare. Ed. de ~. Bucureşti, 1903.
COSTIN, I. Spre primă-vară. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
CUJBĂ, S. Povestiri din copilărie. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
IONESCU, GH. C. Note de drum. Pref. de ~. Gorj, 1905.
KALIDASA. Sacontala. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
LEMENY, I. AL. de. Poesii. Pref. de ~. Braşov, 1914.
LOCKE, J. Câteva idei asupra educatiunii. Trad. de ~. Bucureşti, 1907-1910 ; ed. II, 1912-13.
MADAN, GEORGE. Suspine. Pref. de ~. Bucureşti, [1898].
RADULESCU-CODIN, C. Din Muscel. Cântece poporane. Pref. de ~. Bucureşti, 1896.
SCHILLER, FR. Don Carlos, Trad. de ~. Bucureşti 1910.
SECULA, I.. Economia de casă. Ed. II. Ed. de ~. Bucureşti, 1915.
TERENTIUS. *Eunuchus. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
TERENTIUS. Parmeno. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
Velo, Nic. C. Cântece juneşti. Pref. de ~. Bucureşti 1905.
VERGILIUS MARO, P. Opere complete Partea I. Aeneis. Trad. de ~. Bucureşti 1896 ; ed. II, 1898 ; ed. III, 1910.
VERGILIUS. Georgice. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
Vezi de asemenea:
• Amintire de la Balul social-democrat. Craiova, 1895.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
BOTA, I. Florea Codreanului. Brasso, 1912.
CHIIRIŢESCU, I. Ostaşul. Calităţile şi virtuţile militare. Bucureşti, 1906.
CRISTESCU, FL. Carte pentru copii. Versuri. Bucureşti, 1906.
• Declamări. Poezii alese. Blaj, 1906.
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902. (Bibl. lit. a ziarului Libertatea, nr. 2 şi 3).
POP REŢEGANUL, I. Buchetul, culegere de cântece. Gherla, 1894.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2253) COŞEREANU, IACOB D.
 • Opera
 • Imagini
COŞEREANU, IACOB D.
15146. ~ Tutela în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă susţinută de Iacob D. Coşereanu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16). 47 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3601)

Nu exista imagini
  2254) COŞEREANU, ŞTEFAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COŞEREANU, ŞTEFAN (1871-?)
15147. ~ Consideraţiuni asupra eclampsiei puerperale şi tratamentul care se urmează în institutul Maternitatea din Bucuresci, (cazurile între anii 1876-1896). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 7 Decembre 1896 de Ştefan Coşereanu, fost intern al institutului Maternitatea. Bucuresci (Tip. Nouă Grigore Panaitescu), 1896. (22,5 x 15,5). 102[-104] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 406) (II 412387)

Nu exista imagini
  2255) COŞOI, HRISTEA (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COŞOI, HRISTEA (1876-?)
15148. ~ Poveştile rîului, [de] H. Coşoi. Nuvele. Bucuresci (Tip. Carmen-Sylva), 1901. (17 x 12,5). 112 p. (I 63403)
15149. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 513) (I 20009)

Nu exista imagini
  2256) COŞOIU, ION N. (1874-1939)
 • Opera
 • Imagini
COŞOIU, ION N. (1874-1939)
15150. ~ Simularea Actelor Juridice în dreptul roman şi romîn[!]. Teza pentru Licenţă susţinută de Ion N. Coşoiu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1903. (24 x 16,5). 135 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408591)

Nu exista imagini
  2257) COŞOIU, MIHAIL N.
 • Opera
 • Imagini
COŞOIU, MIHAIL N.
15151. ~ Die belgische Handelspolilik der letzten 40 Jahre. Von Mihail N. Coşoiu, Doktor der Staatswirlschaft. Stuttgart und Berlin, J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger (Stuttgart, Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), 1914. (21,5 x 14). XII, 80 p. (Münchener Volkswirtschaftliche Studien. 128. Stück) (II 267050)

Nu exista imagini
  2258) COŞOVEANU, T. G.
 • Opera
 • Imagini
COŞOVEANU, T. G.
15152. ~ *Încurajarea productului naţional (mână de ajutor cultivatorului şi stîrpirea otrăvilor din beuturile spirtoase), de T. G. Coşoveanu Memoriu. Craiova, [1885]. (RoL, 9(1885), nr. 2284, febr. 26, p. [3]: Buletin bibliografic)

Nu exista imagini
  2259) COŞULA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
COŞULA, ALEXANDRU
15153. ~ Новый карманый русско-ромынскій словарь сь присово купленіем краткой грамматики. Составленый Алесандромь Кашулою, Професоромь русского и модавскoго языковь при Ясской Академіи. Издание первое. Яссы (Вь Типографіи Французско-Ромынской), 1851. (18 x 11,5). 1 f., 134p., 1 f. (Lista de prenumeraţi). (I 142131)

Nu exista imagini
  2260) COTADI, DUMITRU (?-1925)
 • Opera
 • Imagini
COTADI, DUMITRU (?-1925)
15154. ~ Despre obligaţiuni indivisibile în dreptul roman, frances şi român. Teză pentru licenţă de Dumitru Cotadi. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 18). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413639)
15155. ~ Notiţe de Drept civil. Anul II (Art. 644-1223) [după cursul prof. G h. Mârzescu] de D. Cotadi. [Cartea III. Despre-diferitele moduri prin cari se dobândesce proprietatea]. [Bucuresci (Tiparniţa Gutenberg), 1898]. (24 x 17). 67 p. (II 117156)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, după ştampila Tipografiei, aplicată la p. 1 pe exemplarul BAR.
15156. ~ Idem. Anul III [după cursul prof. Gh. Mârzescu], de D. Cotadi. [Despre contracte. Despre privilegii şi ipoteci]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24 x 17). 56 p. (II 117156)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după titlul de la p. 41. Datele editoriale, la p. 56. Ms. datat: "9 Iunie 1895. D. Cotadi a absolvit fac. în 1896/97".

Nu exista imagini
  2261) COTĂESCU, ŞTEFAN I.
 • Opera
 • Imagini
COTĂESCU, ŞTEFAN I.
15157. ~ Poesii, de Ştefan I. Cottaescu dedicate camaradului seu de arme Căpitan Matheiui Negoescu. Jumetate din produs este destinat pentru sporirea fondului ridicărei statuei eroului Tudor Vladimirescu. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1886. (19 x 12,5). 20 p. 1 leu. (I 384865)
15158. ~ Idem. Produsul este destinat pentru augmentarea fondului intreţinerei Ospătariei Comunale din oraşul Bacău. Bacău (Tipografia Progresul), 1898. (20,5 x 13,5). 30 p. 1 leu. (II 412012)
Introducerea intitulată: "Despre înfiinţare cantinelor şcolare".

Nu exista imagini
  2262) COTEANU, ECATERINA M. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, ECATERINA M. (1886-?)
15159. ~ Contribuţiuni la studiul chistelor hidatice ale ficatului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în Februarie 1913 de Ecaterina M. Coteanu, Fost externă şi internă prin concurs al[!] Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V Stefăniu & Co.), 1913. (24,5 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 389) (II 33289)

Nu exista imagini
  2263) COTEANU, MIHAIL V.
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, MIHAIL V.
15160. ~ Fapte nu vorbe. Conferinţa ţinută cu ocazia înfiinţărei societăţei pentru propăşirea ţăranului romîn, de Mihail V. Coteanu. Cu o prefaţă de d-l C. Hogaş. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1901. (18,5 x 12,5). 24 p. 75 bani. (I 411293)
15161. ~ Înfrăţirea Tuturor elevilor şi elevelor din cursul secundar şi profesional din Iaşi. Studiu social, de Mihail V. Coteanu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (24,5 x 17). 20 p. 15 bani. (I 413608)

Nu exista imagini
  2264) COTEANU, MIHAIL V (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
COTEANU, MIHAIL V (1880-?)
15162. ~ Contribuţiuni clinice la Tratamentul Tuberculozei cu Tuberculina veche a lui Koch Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie, 1911 de Mihail V. Coteanu, Fost extern şi intern al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iasi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 16). 68 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 354) (II 26073)

Nu exista imagini
  2265) COTESCU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
COTESCU, CONSTANTIN G.
15163. ~ Chestiuni economice privitoare la exploataţiunea Telegrafelor, Poştelor şi Căilor ferate, de Constantin G. Cotescu. Brăila (Tipo-Lit. G. Balasescu), 1888. (23 x 15). 47 p. 1,50 bani. (II 412439)
15164. ~ Conferinţa ţinută în Palatul Poştelor Telegrafelor cu privire la Exploatarea serviciilor de comunicaţiune, de Constantin G. Cotescu, Şef de Serviciu în Direcţiunea Generală a Telegrafelor şi Poştelor, vechia elev al şcólei Superioare de Telegrafie din Paris. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1903. (23,5 x 16). 31 p. (II 409179)
15165. ~ *Curs complect de telefonie, [189?]. 4 lei. (Cotescu, cop. 4 ; Cotescu. Conferinţă, p. 31)
15166. ~*Curs pentru prepararea la gradul de officianţi superiori şi inferiori (apărut pînă în 1903). 10 lei. (Cotescu, Conferinţă, p. 31)
15167. ~ Mesuri electrice [de] Constantin G. Cotescu, Inginer de Telegrafie. Iaşi, Dacia, Tip.-editoare, P. Iliescu & D. Grossu, 1898. (15,5 x 11,5). 117[-119] p. cu scheme. (1 410808)
15168. ~ *Pile hydroelectrice şi discuţiunea diverselor grupamente, [de] Constantin G. Cotescu, Inginer de Telegrafie, (Apărută înainte de 1898). 2 lei (Cotescu, cop. 4 ; Cotescu. Conferinţă, p. 31)
15169. ~ *Programul preparatoriu de concurs pentru officianţi superiori şi inferiori, [189-?] 10 lei. (Cotescu, cop. 4)
15170. ~ *Verificarea posturilor telegrafice şi telefonice, [190?] (Apărută înainte de 1903). 1,50 lei. (Cotescu. Conferinţă, p. 31)

Nu exista imagini
  2266) COTESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
COTESCU, ŞTEFAN
15171. ~ Raport asupra cavaleriei francese de Ştefan Cotescu, Locotenent de cavalerie. Brevetat de Stat-major. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16). 88 p., 1 pl. (II 413521)

Nu exista imagini
  2267) COTEŢ, SEVER
 • Opera
 • Imagini
COTEŢ, SEVER
Vezi:
POPOVICI, A. ş.a. Către Romanii din Serbiia. [Apel]. S.l., 1918.

Nu exista imagini
  2268) COTHIŞEL, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COTHIŞEL, CONSTANTIN
15172. ~ Monografia comunei Certege şi Istoria bisericei greco-orientale ortodoxe române din această comună, de Constantin Cothişel, preot greco-oriental român. Sibiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1900. (16 x 11,5). 63 p. (I 156194)

Nu exista imagini
  2269) COTLARCIUC, NICO (1875-1933)
 • Opera
 • Imagini
COTLARCIUC, NICO (1875-1933)
(Nectarie, Nicolae)
15173. ~ Beiträge zum lebenden Ehe- und Familienrecht der Rumänen insbesondere im Süden der Bukowina. Von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, K.K. Bibliothekar der Universitätsbibliothek Czernowitz. Wien, Verlag des Vereines für österreichische Volkskunde (Buchdruckerei Helios), 1913. (28 x 20). 1 f., 28 p. (Aus dem I/II. und III. Heft des XIX Jahrganges der Zeitschrift für österreichische Volkskunde abgedruckt) (II 32497)
15174. ~ Die Besetzungsweise des (orthodoxen) Patriarchstuhles von Konstantinopel. Eine kirchenrechtsgeschichtliche Abhandlung von Dr. Nico Cotlarciuc, K.K. Universität-Bibliotheks-Amanuensis în Czernowitz. Mainz, Verlag von Franz Kirchheim (Druck von Joh. Falk III Söhne), 1903. (25 x 17). 70 p. (Sonder-Abruck aus dem Archiv für Kirchenrecht, 1903) (II 65903)
Tip. menţionată la p. 2.
15175. ~ Istoricul literaturei Românilor din Bucovina (1775-1906). Compus din incidentul Expoziţiei generale române la Bucureşti 1906, de Dr. în teol. şi fil. Nico Cotlarciuc. Amanuensis i.r. la biblioteca Universităţii din Cernăuţ. Retipărire din opul Românii din Bucovina. Cernăuţ (Societatea Tipografică Bucovineană), 1906. (32 x 23,5). 24 p. (III 28319)
15176. ~ Istoricul Prăvăliei Româneşti din Cernăuţi, [de N. Cotlarciuc]. Cernăuţi (Tip. E. Kanarski), [1907]. (16,5 x 12,5). 102 p. cu il. (I 523506)
Lipsă coperta. Autorul şi anul deduse din textul de la p. 66.
15177. ~ Das Problem der immateriellen, geistigen Seelen-substanz. Ein Beitrag zur Rechtfertigung und Läsung dieser Frage mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Philosophie und der Naturwissenschaften. Von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, Erzbischöflichem Kathedral-Diakon in der griechisch-ortodoxen Erzdiözese der Bukowina und k.k. Universitäts-Bibliotheks-Amanuensis în Czernowitz. Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1910. (21 x 13,5). XI, 266 p. (Studien zur Philosophie und Religion herausgegeben von Dr. Remigius Stölzle. Sechstes Heft) (II 226726)
15178. ~ Stifterrecht und Kirchenpatronal im Fürstentum Moldau und in der Bukowina. Eine historischdogmatische Studie zum morgenländischen Kirchenrecht, von Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, Erzbischöflichem Kathedral-Hierodiakon în der griechisch-orthodoxen Erzdiözese der Bukowina und K.K. Universitäts Bibliotheks-Amanuensis in Czernowitz. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft în Stuttgart), 1907. (23 x 15). XVIII, 203 p. (Kirchenrechtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Dr. Ulrich Stutz, o.ö. Professor der Rechte an der Reinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 47.Heft) (II 185989)

Nu exista imagini
  2270) COTOŞ, NICOLAE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
COTOŞ, NICOLAE (1883-?)
15179. ~ Tatăl nostru, [de] Dr. Nicolae Cotoş. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Toroutiu), 1916. (15,5 x 11,5). 127 p. 75 bani. (I 47799)
Traduceri :
VASILIE CEL MARE. Regulele... Trad. de ~. Cernăuţ, 1907.

Nu exista imagini
  2271) COTRUŞ, ARON (1891-1961)
 • Opera
 • Imagini
COTRUŞ, ARON (1891-1961)
15180. ~ Poezii, [de] A. Cotruş. Orăştie (Tipografia Nouă [Pe copertă şi: I. Mota]), 1911. (20,5 x 14). 88 p. (II 149895)
15181. ~ Sărbătoarea morţii (1914/15), [de] A. Cotruş. Versuri. Arad (Tip. Concordia), 1915. (19,5 x 13,5). 62[-65] p. 1,50 cor. (I 48376)

Nu exista imagini
  2272) COTRUŢ, I.
 • Opera
 • Imagini
COTRUŢ, I.
15182. ~ Memoriu pentru a servi la istoria răsboiulul independenţei, [de] General I. Cotruţ. Bucuresci (Tip. Al. Lefteriu & C. Ispasescu), 1895. (21 x 13,5). 95 p. (II 412044)
15183. ~ Memoriu pentru a servi la istoria resboiului independenţei, [de] General I. Cotruţ;. Galaţi (Tipo-lit. Moderna, Ap. P. Antoniady), 1898. (19 x 14). 110 p. (I 149612)

Nu exista imagini
  2273) COTTA, DEMETRIU (1844-?)
 • Opera
 • Imagini
COTTA, DEMETRIU (1844-?)
15184. ~ Despre porţiunea legitima. Tesa pentru licenţia de Demetriu Cotta. Iassi 15 Septemvrie 1873. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1873. (22 x 15). 54 p. (Facultatea juridica de Iassi) (II 412397)

Nu exista imagini
  2274) COTTACHE, I. M.
 • Opera
 • Imagini
COTTACHE, I. M.
15185. ~ Illusiuni perdute. Poesii, de Căpitanul I. M. Cottache. Brăila (Tip. P.M. Pestemalgioglu), 1881. (18 x 12,5). 60 p. 2 lei. (I 460414)

Nu exista imagini
  2275) COTTAESCU, ŞTEFAN I.
 • Opera
 • Imagini
COTTAESCU, ŞTEFAN I.
Vezi: COTĂESCU, ŞTEFAN I.

Nu exista imagini
  2276) COTTER, M.
 • Opera
 • Imagini
COTTER, M.
Vezi: CUTTER, M.

Nu exista imagini
  2277) COTTESCU, ALEX. (1855-1936)
 • Opera
 • Imagini
COTTESCU, ALEX. (1855-1936)
15186. ~ Description du bloc système Siemens & Halske pour voie courante et pour tigne à voie unique, [par Al. Cottescu, Ingénieur en chef, Chef du service du mouvement des chemins de fer roumains]. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1894. (34 x 25). 37 p. (III 87819)
Autorul, la p. 37.
15187. ~ Instrucţiuni relative la serviciul de mişcare precedate de căte-va descripţiuni şi noţiuni elementare. Curs făcut la scoală speciala de mişcare a Căilor Ferate Române, de A. Cottescu, Inginer. Bucureşti, Edit. Căilor Ferate Române (Tip. Curţii Regale, Proprietari G.Göbl Fii), 1886. (22,5 x 15,5). 315,VII p. cu il. (II 412324)
În colaborare:
15188. ~ Instrucţiuni relative la Serviciul de mişcare precedate de cate-va descripţiuni şi noţiuni elementare. Curs făcut la şcoala speciala de mişcare a cailor ferate române, de Al. Cottescu şi Al. S. Mareşu, ingineri. Noua ediţiune pusă în acord cu ultimele dispoziţiuni şi modificări. Bucureşti. Edit. Căilor Ferate Române (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C.C. Săvoiu), 1893. (22 x 15,5). 428 p. cu il. (Şcoala Specială de mişcare CFR) (II 412169)
Prefeţe:
BRIŞEU, GR. Helicopterele. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2278) COTTESCU, IULIA
 • Opera
 • Imagini
COTTESCU, IULIA
15189. ~ Justiţia noastră de azi, [de] Iulia Cottescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (23 x 16). 78 p. (II 21265)
Despre procesul de divorţ al Iuliei Cottescu.

Nu exista imagini
  2279) COTTIN, SOPHIE (1770-1807)
 • Opera
 • Imagini
COTTIN, SOPHIE (1770-1807)
(Cottin, Marie Risteau)
15190. ~ Elisabeta sau Ecsilaţi din Siberiea [Elisabeth ou Les Exilés de Sibérie de M-me Marie Risteau Cottin]. Tradusă din franţozeşte de A. G. Fotescu. Bucureşti (Tip. Serdarului C. Pencovici), 1844. (19 x 11,5). 1 f., 154 p. (I 166309)
Cu alfabet de tranziţie.
15191. ~ Idem. Ed. II. Tipărită cu chieltuiala D. Gheorghe Ioanidis. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1846. (19 x 12). 1 f., 154 p. (I 166310)
Cu alfabet de tranziţie.
15192. ~ Idem. Din operile Mad. de Cotten. Roman, tradus din franţozeşte de N. Nenovič. Braşov (în tip. privii, a lui Ioan Gătt), 1845. (18 x 11,5). 95 p. (I 28397)
Cu alfabet de tranziţie.
15193. ~ Malvina [Malvina], de Madama Koten. Tradusă din fraţuzeşte de D-lui J. I. Gheorghiadi. Tom. I -III. Iasii (La Cantora foiei Săteşti), 1841. (17,5 x 11). VIII, 228 p. (I) ; 213 (II) ; 202 (III) (I 376364)
Cu alfabet de tranziţie.
15194. ~ Matilda [Mathilde]. Roman istoric, de Madame Coten. Tradus din Franţuzeşte de Logofătul şi Cavaler Costachi Conacha [şi Iacob Fătu]. Tom I-III. Iaşii (L. Cantora Foiei Săteşti). 1844. (18 x 11,5). 3 f, 233 p. (I) ; 274 p. (II) ; 269 p. (III) (I 349015)
Cu alfabet de tranziţie. În cuvintele adresate "Iubiţilor cetitorii", Conachi spune: "Tălmăcirea mea este până la capul al XLII, ear de acole înainte a dumisale Iacob Fătu, căruîa am şi dăruit tot benefisul".

Nu exista imagini
  2280) COUDERC, M.
 • Opera
 • Imagini
COUDERC, M.
15195. ~ Durata viţelor altoite şi Mijloacele de a o Prelungi. Raport présentat Congresului de Viticultură din Montpellier din 1911, de M. Couderc, viticultor din Franţa. [Tradus de C. Rival et]. Iaşi (Tip. Naţională, Ioan S. Ionescu), 1912. (23 x 16). 35 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca Societăţii Viticola din Iaşi) (II 26063)
Traducătorul, menţionat la p. 4, în prefaţă. Prefaţa semnată de Dr. I. N. Manolescu-Strunga, p. 3-4.

Nu exista imagini