Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2231) COSTIN, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1870-?)
15026. ~ Etude de Vhèmostase opératoire dans le service du Docteur Péan (Précédée d’une étude résumée de l’Hémostase en général). [Par le] Dr. Nicolas Costin de l’Université de Paris Interne du Dr. Péan (Hôpital International). Médaille de Bronze. Paris (Impr. Henri Jouve), 1898. (24 x 15). 96 p. cu il. (BCU- ClN 182515)
Bibliografie, la p. 96. Lipsă coperta.
În colaborare:
STĂNCULEANU, G. şi ~. Amauroză bilaterală isterică... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2232) COSTIN, P.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, P.
15027. ~ Ilegalităţile şi Nedreptăţile comise la Examenul de capacitate pentru desemn ţinut in luna Octombrie 1904, [de] P. Costin. Iaşi, 1905. (20,5 x 12). 18 p. (Extras din Evenimentul) (BCU-Iaşi II 93729)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  2233) COSTIN, PINTILIE GR.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, PINTILIE GR.
15028. ~ Afecţiunile oculare grave survenite în urma metroragiilor. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Martie 1906 de Pintilie Gr. Costin, Diplomat al Şcoalelor Normale; Fost preparator onorific al Laboratorului Clinicei Dermato-Sifilitice. Fost intern al Spitalului de copii Caritatea. Fost intern cu concurs al Spitalelor Sf. Spiridon (la Secţia de chirurgie Genito-urinară, la Clinica Dermato-Sifilitică şi la Clinica Oftalmologică). Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp). 1906. (23 x 15,5). IV, 58 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 226) (II 15952)

Nu exista imagini
  2234) COSTIN, VICTOR (1872-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR (1872-1939)
15029. ~ Corupţiunea legală, [de] Victor Costin. Reflexiuni asupra sistemului nostru constituţional. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1918. (23 x 16).
63 p. 2 lei. (II 53800)

Nu exista imagini
  2235) COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
15030. ~ Curs de perspectivă. Profesat la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, de Victor T. Costin, Inginer, Profesor. Bucureşti, 1895. (22 x 17). 64 p. cu il. 2 lei. (II 539384)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  2236) COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
15031. ~ Die Betrugsaffaire im Finanzministerium. Rede des Herrn Finanzminister Emil Costinescu, în der Versammlung der nationalliberalen Partei vom 10 Mai 1903. Bukarest (Buchdr. Bukarester Tagblatt), 1903. (20 x 13). V-28 p. (I 252793)
15032. ~ Discursul d-lui Emil Costinescu rostit în şedinţa de la 2 Decembrie a Camerei, cu ocasia discuţiei generale a adresei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23 x 15,5). 35 p. (II 52283)
15033. ~ Discursul D-lui E. Costinescu, Ministru de Finance, rostit la banchetul dat în onoarea sa de comercianţii şi industriaşii din ţară. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (21,5 x 14,5). 1 f., 16 p. (II 509791)
15034. ~ Discursul rostit în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 29 şi 30 Noembrie 1905 asupra proectului de respuns la Mesagiu de Emil Costinescu, Fost ministru de finance, Deputat al Colegiului I de Neamţu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională). 1906. (20 x 12,5). 72 p. (I 6449)
15035. ~ Fraudele de la Finanţe. Discurs rostit de domnul Ministru de Finanţe Emil Costinescu în întrunirea publică ţinută de partidul naţional-liberal în sala Băilor Eforiei la 27 Aprilie a.c. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţionala), 1903. (17 x 11). 34 p. (BCU-Iaşi I B 6101)
15036. ~ Încurajarea industriei naţionale de E. Costinescu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 56 p. (II 27556)
15037. ~ Situaţiunea [financiară, economică şi politică a ţerei]. Discurs rostit de D. Emil Costinescu în şedinţele Adunării deputaţilor de la 13 şi 14 Marte 1887. Acest discurs trateză: I, Despre budgetul şi situaţiunea financiară a Statului; II, despre impositele existente şi reforma impositelor; III, despre agiu, şi agiul în raport cu venituriie Statului; IV, despre Banca Naţională în raporturile sale cu Statul; despre situaţiunea economică a ţărei; VI, despre situaţiunea politică, şi despre starea în care se află astădi la noi partidele şi unele nuanţe politice. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15,5). 123 p. (II 412838)
15038. ~ Situaţiunea financiară în 1900. Discurs rostit în şedinţa Adunarei Deputaţilor de la 22 Martie 1900 [de] Emil Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (22 x 15). 40 p. (II 12772)
15039. ~ Le tarif des douanes de 1904. Exposé des motifs. Discours prononcé à la chambre des députés par M. Emile Costinesco, ministre des finances, dans la discussion générale (séances des 19 et 20 Mars 1904). Bucarest (Inst. D’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r St. Rasidescu), 1904. (29,5 x 20,5). 2 f., 289 p. (III 8468)
15040. ~ Tariful vamal din 1904. Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor de D-l Emil Costinescu, ministru Financelor în discuţiunea generală (Şedinţele de la 19 şi 20 Martie 1904). Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (24 x 16). 129 p. (II 6831)
Prefeţe:
ROSETTI, M. C. Nuvele... Pref. de ~. Bucureşti, 1882 ; 1908.
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional liberal... Bucureşti, 1904.
FINANZ Ministerium. Motiven-Bericht zum Enlwurf des Zolltarifs von 1904... Bucureşti, 1904.
MINISTERUL Financelor. Proiect de lege pentru înfiinţarea impozitului asupra venitului. Bucureşti, 1910 ; ed. franceză, 1910.
PLESSIA, I. G. Interpelare adresată Dlui Ministru de Finanţe şi Răspunsul Dlui Ministru ~. Craiova, 1911.

Nu exista imagini
  2237) COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
15041. ~ Faptele justificative. Scusele legale şi circumstanţe atenuante în materie criminală. Thesa pentru licenţia de Eugeniu Costinescu. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21,5 x 14). 1 f., 120 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 12558)

Nu exista imagini
  2238) COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
15042. ~ Despre legale în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa de Gheorghe G. Costinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (23 x 16). 57[-60] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412888)

Nu exista imagini
  2239) COSTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN
(I. C.)
15043. ~ Prescurtări de gheografie. Tipărită pentru Trebuinţa Tinerilor începători. De I. Costinescu. Buzău (Tip. Sf. Episcopii), 1839. (19 x 11). 36 p. (I 372863)
Cu caractere chirilice.
15044. ~ Vânătoarea, de I. C.[ostinescu]. La D. Hariclia C. Bucureşti (Tip. lui A. Panu), 1846. (16,5 x 10,5). 31 p. (I 1127)
Cu caractere chirilice.
15045. ~ *Vocabularu Romano-Francesă (de toate vorbele române şi străine strecurate în limbă, precum şi de acele ce avem nevoie să le împrumutăm pentru arte, ştiinţe etc.). Bucureşti, 1857. (Naţ, 1(1857), p. 24: Anunciu ; Rom-B, 1(1857), nr. 40, p. 4: Înştiinţare ; în Iarcu, p. 87, este citat astfel: Dicţionaru rom-franc. Vol. I (4 broş.), 612 p. Bucureşti (St. Sava), 1859)
15046. ~ Vocabularu Româno-Francesu. Lucratu dupe dictionarulu Academiei Francese, dupe alu luì Napoleone Landais şi alte Dicţionare latine, italiane, etc. de Ion Costinescu. [Vol. I-II]. Bucuresci (Tip. naţională, antreprenor C.N. Rădulescu), 1870. (23 x 15). 4 f., 612, 720 p. (II 73290)
Lipsă coperta.
Traduceri :
GESSNER S. Cel dintăiu plutitor. Trad. de ~. Buzeu, 1840.

Nu exista imagini
  2240) COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
15047. ~ Des hémorrhagies gastro-intestinales chez l’enfant. [Par Le] Dr. Jean Costinesco de l’Université de Paris. Paris (Impr. Henri Jouve). 1897. (24 x 15). 104 p. (BCU-ClN 182516)
Bibliografie, la p. 99-104.

Nu exista imagini