Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2221) COSTIN, AL. A. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, AL. A. (1884-?)
14994. ~ Culpa în dreptul roman cu aplicare la contracte şi quasicontracte. Unitatea culpei. Teză pentru licenţă susţinută de Al.A. Costin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 3566)

Nu exista imagini
  2222) COSTIN, D. A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, D. A.
14995. ~ Condiţiunea legală a societăţilor comerciale străine în România (în urma modificărilor aduse prin legea din 31 Martie 1900). Teza. pentru licenţă. Susţinută la ... 1900 de D. A Costin. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412839)

Nu exista imagini
  2223) COSTIN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN
14996. ~ Îndreptar pentru întemeierea băncilor rurale după sistemul F.W. Raiffeisen. De Ioan Costin, preot şi redactorul Economului. Sibiiu, Tipariul şi edit. lui W. Krafft, 1895. (18,5 x 12). 101[-104] p. (I 66013)
De la p. 91, textul în l. maghiară.
14997. ~ Manualu de stupăritu de Ioană Costinu, preotu gr. cat. Cu 36 figuri în tecstu. Edit. autorului. Gherla (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1886. (19,5 x 14,5). 131[-136] p. cu il. 65 cr. Pentru România 1,65 bani. (I 16658)
14998. ~ Móra din Sişeşti. Roman de Ioan Costin, preot român. Tom. I. Baiamare, Edit. autorului (Tip. lui Michail Molnár), 1894. (21 x 13). 196 p. 2 coroane. (II 10943)
Edit., pe v. p. de titlul "Indicaţii bibliografice în legătură cu întregul roman (condiţiile de apariţie şi de procurare)", pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2224) COSTIN, IOAN (1873-1910)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN (1873-1910)
(I. C.)
14999. ~ Apostolul satului. Teatru sătesc, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (20 x 13). 93 p., 1 f. (II 1191)
15000. ~ Un cîntec de iubire, [de] I. Costin. Roman. Ed. II. Bucureşti, Edit. autorului (Tip. Kalber), 1904. (22 x 14). 64 p. (II 63437)
Nu se menţionează nimic despre ed. I.
15001. ~ *Culegeri Populare. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15002. ~ Dureri Ascunse. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. Marin S. Niculescu), [1915]. (19,5 x 12,5). 127 p. (I 42555)
15003. ~ Flori moarte. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1906. (19 x 13). 157, II p. (I 60480)
15004. ~ Imn Patriotic. Poem în versuri, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1907. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 9068)
Autorul, numai pe copertă.
15005. ~ Lui Carol al II-lea. [Versuri, de I. Costin]. Bucureşti (Tip. Kalber), 1904. (20,5 x 18). 30 p. (I 63281)
Autorul, cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR.
15006. ~ *Ochi-Căprii. (Poesii). [Bucureşti], Edit. Autorului, [190?]. (Costin. Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4)
15007. ~ Schiţe, [de] I. Costin. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (16 x 11,5). 96 p. 1 leu. (Bj-Pi 63229)
15008. ~ *Snoave. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15009. ~ Spre primă-vară. Versuri, [de] I. Costin. Cu prefaţa de G. Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller, 1896. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64) (Din literatura română) (I 102975)
15010. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1903]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani [modificat: 40]. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64. Din literatura română) (I 595408)
Datat după informaţia de pe v. p. de titlu.
15011. ~ Un vis, [de] Ioan Costin. Bucureşti, Edit. Autorului (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1903. (16 x 10). 125 p. (I 409700)
Volumul cuprinde 5 nuvele: "Un vis", "Ruben", "Suflet bun", "Tala" şi "Buchetul de violete".
15012. ~ Vorba ăluia. (Snoave.) [De] I. Costin. Craiova, Edit., Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1896. (20 x 10). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Nouă (Literară şi Ştiinţifică), nr. 8) (I 520535)

Nu exista imagini
  2225) COSTIN, ION (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ION (1887-?)
(Gh. D. Ghici)
15013. ~ *Situaţia Basarabiei sub Ruşi de Gh. D. Ghici [= Ion Costin, avocat, născ. la Ghidighici, Lăpuşna]. S.l., 1911. (Fig. c. Bas., p. 40)

Nu exista imagini
  2226) COSTIN, LASCAR
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, LASCAR
15014. ~ Apărarea Cristinei Suongiu înaintea Curţei cu juraţi din Tecuciu. Lascar Costin, licenţiatu în dreptu. Focşani (Tip. H. Goldner), 1868. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 105785)
15015. ~ Aperarea lui Davidu Criveţu şi a Elenei G. Andreiescu, acusaţi de infanticidiu, dinnaintea Curţii cu Juraţi de Tecuciu De Lascaru Costinu, Advocatu, licenţiatu în dreptu de la facultatea din Paris. Bârladu (Tip. lui George Catzafany), 1878. (19,5 x 13). 26 p. (I 411514)
15016. ~ Discursu tinutu de D-nul Lascaru Costinu, Student, în presentia Junimei Române din Parisu, la ocasia anului nou 1863. Paris (Imprimeria de L. Martinet), 1863. (22 x 14). 16 p. (II 412266)
Descriere după copertă.
15017. ~ Maxime şi reflexiuni de Lascar Costin. Bârlad (Tip. George Catafany), 1893. (19 x 12). 78 p. (I 76179)
Lipsă cop. 3-4.

Nu exista imagini
  2227) COSTIN, MAXIMILIAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MAXIMILIAN
Traduceri:
FLAMMARION, C. Sfârşitul lumii. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2228) COSTIN, MIRON (1633-1691)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON (1633-1691)
15018. ~ Mironis Costini Chronicon terrae Moldavicae ab Aaarone Principe edidit Dr. Eugenius Barwiński, Universitatis Leopoliensis bibliothecarius, Academiae Scientiarum Cracoviensis Commissionis historicae socius. Letopiseţul Ţării Moldovei dela Aron Vodă încoace, de Miron Costin. Traducere latină contimporană editată de Dr. Eugeniu Barwiński, Bibliotecar la Universitatea din Lemberg, membru în comisia istorică a Academiei de Ştiinţe din Cracovia. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1912.(26 x 18). XXVI, 228 p., 2 (. pl. [6 lei; ed. de lux: 8 lei]. (Comisia Istorică a României) (II 29450)
Cu p. de titlu şi coperte separate în l. română şi latină.
15019. ~ De neamul Moldovenilor. Din ce ţară au eşit strămoşii lor, [de] Miron Costin. Ediţie de C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1914. (24,5 x 17). LV, 64 p. 2 lei, ed. de lux 3 lei. (Comisia Istorică a României) (II 40560)
15020. ~ Letopiseţul Ţerei Moldovei, [de] Miron Costin cu notiţe lexicografice. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecii & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86766)
15021. ~ Idem. [Pe coperţi: Ed. II; pe verso p. de titlu: Ed. III]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86767)
15022. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (17 x 12,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86850)
15023. ~ Opere complete, [de] Miron Costin după manuscripte, cu variante şi note, cu o recensiune a tuturor codicelor cunoscute până asta-di, bibliografia, biografia lui Miron Costin, un glosariu lucrat de D. L. Şaineanu, portrete, facsimile diverse, de V. A. Urechiă Profesor la Universitatea din Bucuresci, Membru al Academiei, fost ministru al Cultelor şi al Instrucţiunei publice, Membru corespondinte al Academiei Spaniole, al Societăţei etnografice din Francia, al Congresului preistoric, Delegat general al alianţei sciinţifice universale, Membru de onore al asociaţiunei literarii şi sciinţifice internaţionale, şi al altor diverse societăţi. Tipărită sub auspiciile Academiei Române şi cu ajutorul Ministerului Cultelor şi al Instr. Publice. Tomul I. [Cartea pentru descălicatul dentèi a térei Moldovei şi némului Moldovenesc]. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1886. (23,5 x 15,5). XIII, 798 p. (II 103887)
15023a. ~ Idem. Tomul II. [Opera minora]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1888. (23,5 x 15,5). XV, 656 p., 12 pl. (II 103887)
15024. ~ *Poesii. Craiova, Edit. Libr. S. Samitca. (Bibl. Naţională, nr. 6; nr. 7) (Miron Costin, cop. 4 ; Negruzzi, cop. 4)
Vezi de asemenea:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii Tom. I. Iaşi, 1852.

COSTIN, MIRON (1633-1691), despre
15025. • Miron Costin. (Schiţă biografică), dupe V. A. Ureche. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tip. David J. Benvenisti), 1891. (14,5 x 10). 32 p. cu il. (Biblioteca Naţională) (I 391317)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2229) COSTIN, MIRON, ofiţer
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON, ofiţer
Vezi: MIRON, COSTIN, ofiţer

Nu exista imagini
  2230) COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
Vezi :
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţele Ţării Moldavii, Tom. I. Iaşi, 1852 ; Tom. II. Iaşi, 1845/46.
GASTER, M. Literatura populară romană. Apendice: Voroava Garamanţilor... de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  2231) COSTIN, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1870-?)
15026. ~ Etude de Vhèmostase opératoire dans le service du Docteur Péan (Précédée d’une étude résumée de l’Hémostase en général). [Par le] Dr. Nicolas Costin de l’Université de Paris Interne du Dr. Péan (Hôpital International). Médaille de Bronze. Paris (Impr. Henri Jouve), 1898. (24 x 15). 96 p. cu il. (BCU- ClN 182515)
Bibliografie, la p. 96. Lipsă coperta.
În colaborare:
STĂNCULEANU, G. şi ~. Amauroză bilaterală isterică... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2232) COSTIN, P.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, P.
15027. ~ Ilegalităţile şi Nedreptăţile comise la Examenul de capacitate pentru desemn ţinut in luna Octombrie 1904, [de] P. Costin. Iaşi, 1905. (20,5 x 12). 18 p. (Extras din Evenimentul) (BCU-Iaşi II 93729)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  2233) COSTIN, PINTILIE GR.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, PINTILIE GR.
15028. ~ Afecţiunile oculare grave survenite în urma metroragiilor. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Martie 1906 de Pintilie Gr. Costin, Diplomat al Şcoalelor Normale; Fost preparator onorific al Laboratorului Clinicei Dermato-Sifilitice. Fost intern al Spitalului de copii Caritatea. Fost intern cu concurs al Spitalelor Sf. Spiridon (la Secţia de chirurgie Genito-urinară, la Clinica Dermato-Sifilitică şi la Clinica Oftalmologică). Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp). 1906. (23 x 15,5). IV, 58 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 226) (II 15952)

Nu exista imagini
  2234) COSTIN, VICTOR (1872-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR (1872-1939)
15029. ~ Corupţiunea legală, [de] Victor Costin. Reflexiuni asupra sistemului nostru constituţional. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1918. (23 x 16).
63 p. 2 lei. (II 53800)

Nu exista imagini
  2235) COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
15030. ~ Curs de perspectivă. Profesat la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, de Victor T. Costin, Inginer, Profesor. Bucureşti, 1895. (22 x 17). 64 p. cu il. 2 lei. (II 539384)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  2236) COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
15031. ~ Die Betrugsaffaire im Finanzministerium. Rede des Herrn Finanzminister Emil Costinescu, în der Versammlung der nationalliberalen Partei vom 10 Mai 1903. Bukarest (Buchdr. Bukarester Tagblatt), 1903. (20 x 13). V-28 p. (I 252793)
15032. ~ Discursul d-lui Emil Costinescu rostit în şedinţa de la 2 Decembrie a Camerei, cu ocasia discuţiei generale a adresei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23 x 15,5). 35 p. (II 52283)
15033. ~ Discursul D-lui E. Costinescu, Ministru de Finance, rostit la banchetul dat în onoarea sa de comercianţii şi industriaşii din ţară. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (21,5 x 14,5). 1 f., 16 p. (II 509791)
15034. ~ Discursul rostit în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 29 şi 30 Noembrie 1905 asupra proectului de respuns la Mesagiu de Emil Costinescu, Fost ministru de finance, Deputat al Colegiului I de Neamţu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională). 1906. (20 x 12,5). 72 p. (I 6449)
15035. ~ Fraudele de la Finanţe. Discurs rostit de domnul Ministru de Finanţe Emil Costinescu în întrunirea publică ţinută de partidul naţional-liberal în sala Băilor Eforiei la 27 Aprilie a.c. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţionala), 1903. (17 x 11). 34 p. (BCU-Iaşi I B 6101)
15036. ~ Încurajarea industriei naţionale de E. Costinescu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 56 p. (II 27556)
15037. ~ Situaţiunea [financiară, economică şi politică a ţerei]. Discurs rostit de D. Emil Costinescu în şedinţele Adunării deputaţilor de la 13 şi 14 Marte 1887. Acest discurs trateză: I, Despre budgetul şi situaţiunea financiară a Statului; II, despre impositele existente şi reforma impositelor; III, despre agiu, şi agiul în raport cu venituriie Statului; IV, despre Banca Naţională în raporturile sale cu Statul; despre situaţiunea economică a ţărei; VI, despre situaţiunea politică, şi despre starea în care se află astădi la noi partidele şi unele nuanţe politice. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15,5). 123 p. (II 412838)
15038. ~ Situaţiunea financiară în 1900. Discurs rostit în şedinţa Adunarei Deputaţilor de la 22 Martie 1900 [de] Emil Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (22 x 15). 40 p. (II 12772)
15039. ~ Le tarif des douanes de 1904. Exposé des motifs. Discours prononcé à la chambre des députés par M. Emile Costinesco, ministre des finances, dans la discussion générale (séances des 19 et 20 Mars 1904). Bucarest (Inst. D’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r St. Rasidescu), 1904. (29,5 x 20,5). 2 f., 289 p. (III 8468)
15040. ~ Tariful vamal din 1904. Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor de D-l Emil Costinescu, ministru Financelor în discuţiunea generală (Şedinţele de la 19 şi 20 Martie 1904). Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (24 x 16). 129 p. (II 6831)
Prefeţe:
ROSETTI, M. C. Nuvele... Pref. de ~. Bucureşti, 1882 ; 1908.
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional liberal... Bucureşti, 1904.
FINANZ Ministerium. Motiven-Bericht zum Enlwurf des Zolltarifs von 1904... Bucureşti, 1904.
MINISTERUL Financelor. Proiect de lege pentru înfiinţarea impozitului asupra venitului. Bucureşti, 1910 ; ed. franceză, 1910.
PLESSIA, I. G. Interpelare adresată Dlui Ministru de Finanţe şi Răspunsul Dlui Ministru ~. Craiova, 1911.

Nu exista imagini
  2237) COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
15041. ~ Faptele justificative. Scusele legale şi circumstanţe atenuante în materie criminală. Thesa pentru licenţia de Eugeniu Costinescu. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21,5 x 14). 1 f., 120 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 12558)

Nu exista imagini
  2238) COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
15042. ~ Despre legale în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa de Gheorghe G. Costinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (23 x 16). 57[-60] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412888)

Nu exista imagini
  2239) COSTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN
(I. C.)
15043. ~ Prescurtări de gheografie. Tipărită pentru Trebuinţa Tinerilor începători. De I. Costinescu. Buzău (Tip. Sf. Episcopii), 1839. (19 x 11). 36 p. (I 372863)
Cu caractere chirilice.
15044. ~ Vânătoarea, de I. C.[ostinescu]. La D. Hariclia C. Bucureşti (Tip. lui A. Panu), 1846. (16,5 x 10,5). 31 p. (I 1127)
Cu caractere chirilice.
15045. ~ *Vocabularu Romano-Francesă (de toate vorbele române şi străine strecurate în limbă, precum şi de acele ce avem nevoie să le împrumutăm pentru arte, ştiinţe etc.). Bucureşti, 1857. (Naţ, 1(1857), p. 24: Anunciu ; Rom-B, 1(1857), nr. 40, p. 4: Înştiinţare ; în Iarcu, p. 87, este citat astfel: Dicţionaru rom-franc. Vol. I (4 broş.), 612 p. Bucureşti (St. Sava), 1859)
15046. ~ Vocabularu Româno-Francesu. Lucratu dupe dictionarulu Academiei Francese, dupe alu luì Napoleone Landais şi alte Dicţionare latine, italiane, etc. de Ion Costinescu. [Vol. I-II]. Bucuresci (Tip. naţională, antreprenor C.N. Rădulescu), 1870. (23 x 15). 4 f., 612, 720 p. (II 73290)
Lipsă coperta.
Traduceri :
GESSNER S. Cel dintăiu plutitor. Trad. de ~. Buzeu, 1840.

Nu exista imagini
  2240) COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
15047. ~ Des hémorrhagies gastro-intestinales chez l’enfant. [Par Le] Dr. Jean Costinesco de l’Université de Paris. Paris (Impr. Henri Jouve). 1897. (24 x 15). 104 p. (BCU-ClN 182516)
Bibliografie, la p. 99-104.

Nu exista imagini
  2241) COSTINESCU, J.E.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, J.E.
15048. ~ Contribuţiune la chestiunea locuinţei [de] Dr. J.E. Costinescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Flacăra, 1913. (21 x 13). 16 p., 10 f. pl. (II 33946)

Nu exista imagini
  2242) COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, MIRCEA (1880-?)
15049. ~ Vînzarea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută de Mircea Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (24 x 16,5). 107 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413311)

Nu exista imagini
  2243) COSTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, N.
15050. ~ Zile fără Zori, versuri de N. Costinescu (orb) cu prefaţă de d-nu V. Vulturescu-Negri. Bucureşti (Stab. Grafic Weber & Rosenthal), 1910. (20,5 x 13). 220[-224] p. 5 lei. (II 21412)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2244) COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, NICOLAE G. (1873-?)
15051. ~ Chestiunea locurilor virane şi a clădirilor supuse exproprierei prin planul de sistematizare a oraşului [de] Nicolae G. Costinescu, Inginer-Şef. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1915. (24 x 17). 14 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXI, nr. 1) (II 41468)

Nu exista imagini
  2245) COSTINESCU, VASILE D.
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, VASILE D.
15052. ~ Despre contractulu schimbului în Dreptul Romană şi Română. Tesa pentru licenţia susţinută de Vasile D. Costinescu. Piatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1882. (23 x 15,5). 34 p. (Facultatea Juridică de Jassy) (II 57862)

Nu exista imagini
  2246) COSTINIU, AL. (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
COSTINIU, AL. (1867-1933)
15053. ~ Arsurile la copii observate în Serviciul chirurgical al Spitalului de copii de la 1874-1893. Cu cinci figuri în text. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de A. Costiniu, bacalaureat în litere şi sciinţe, intern al spitalelor civile, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (22,5 x 15,5). 135[-139] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 333) (II 174471)
15054. ~ Boalele de urechi şi vegetaţiile adenoide în şcoală, de D-nul Al. Costiniu. Bucureşti (Tip. Ziarului Voinţa Naţională), 1909. (18,5 x 12). 16 p. cu il. (I 14664)
15055. ~ Dare de sémă asupra congresului societatei franceze de otologie, laringologie şi rinologie ţinut la Paris de la 2 pînă la 5 Maiu st.n.a.c. [1898], de Dr. Al. Costiniu, membru corespondent al acestei societăţi. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (20 x 12,5). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", [XVIII-1898, nr. 9, 1-15 mai]) (I 523426)
Descriere după copertă.
15056. ~ Idem, asupra celui d’al III-a congres internaţional de igienă Şcolară ţinut la Paris de la 2-7 August stil nou, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911.(20,5 x 13,5). 37 p. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 22352)
La p. 3-4, catalog: Publicaţiunile Casei Şcoalelor.
15057. ~ Idem, asupra Celui de al 6-lea Congres Internaţional de Otologie ţinut la Londra de la 8-12 August stil nou, 1899, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16). 8 p. (II 412889)
15058. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări ale D-nului Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (22 x 15). IV-41 p. (BCU-ClN, S 10917)
15059. ~ Influenţa vegetaţiilor adenoide asupra organizmului în general şi asupra auzului în special. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în ziua de 27 Ianuarie 1913, de Dr. Al. Costiniu. Bucureşti (Impr. Căilor Ferate Române), 1913. (19 x 12). 14 p. cu il. (I 31469)
15060. ~ Medicina legală în raport cu afecţiunile urechei, nasului şi laringelui, de Dr. Al. Costiniu, membru al Societăţei Franceze de Laringologie. Bucureşti (Tip. Dreptatea), [1898]. (23,5 x 16). 22 p. (Extras din Buletinul Asociaţei Generale a Medicilor din Tară) (II 263315)
Pentru an, vezi: Costiniu, p. 11.
15061. ~ Statistique des sourds-muets en Roumanie. Par le Dr. Costiniu, médecin des hôpitaux de Bucarest. Sedan (Impr. de Sedan- Rahon), [1900]. (22 x 14). 7 p. (Extrait des Archives Internationales de Laryngologie, d’Otologie et Rhinologie, Septembre-Octobre 1900) (II 207240)
Communication au Congrès des Sourdes-muets (Section des entendants).
15062. ~ Studiu asupra surdomuţilor în România, [de] Dr. Al. Costiniu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (23 x 15,5). 12 p. (II 11092)
Descriere după copertă. La p. 1., în notă: "Comunicare făcută la societatea ştiinţelor medicale în şedinţa de la 25 Noembre 1902 şi publicată în revista Spitalul, nr. 23 din 30 Noembre 1902".
15063. ~ Tratamentul tumorilor maligne ale larinxului, limbei şi nasului prin acidul arsenios (Metoda Cerny). Comunicare făcută societăţei franceze de Laringologie în şedinţa de la 4 Maia 1898 de Dr. Al. Costiniu, Medic al spitalelor. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (23 x 16). 7 p. cu il. (Extras din rev. medicală "Spitalul") (BCU-ClN 10924)
15064. ~ Vegetaţiile sau Tumorile adenoide ale Rinofaringelui şi tratamentul lor. Memoriu presentat pentru Abilitarea ca Docent în clinica Oto-Rino-Laringologică, de Dr. Al. Costiniu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 47 p. cu il. (Facultatea de Medicină a Universitatei din Bucureşti) (II 6632)

Nu exista imagini
  2247) COSTIŞIANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTIŞIANU, CONSTANTIN
15065. ~ Curs de aritmetica comerciala. Prelucrat dupe autorii cei mai buni de Constantin Costişianu, Professor la Scóla Comerciala din Capitala. Pentru usul Scolelor Comerciale şi celor carii vor a se aplica la finanse. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (22 x 15,5). 188[-190] p. 5 lei noi. (II 408697)

Nu exista imagini
  2248) COSTOPOL, VASILE
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VASILE
Traduceri:
KARKAVITSAS, A. Dreptatea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
• Puterea mării... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2249) COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL, VINTILĂ (1879-?)
15066. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vintilă Costopol. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 15). 45 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3901)

Nu exista imagini
  2250) COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
 • Opera
 • Imagini
COSTOPOL-SILVA, MIRCEA
15067. ~ Divorţul. Tesa de licenţa de Mircea Costopol-Silva. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor.P. Cucu), 1902. (23 x 16). 58 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412438)

Nu exista imagini