Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2221) COSTIN, AL. A. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, AL. A. (1884-?)
14994. ~ Culpa în dreptul roman cu aplicare la contracte şi quasicontracte. Unitatea culpei. Teză pentru licenţă susţinută de Al.A. Costin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 3566)

Nu exista imagini
  2222) COSTIN, D. A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, D. A.
14995. ~ Condiţiunea legală a societăţilor comerciale străine în România (în urma modificărilor aduse prin legea din 31 Martie 1900). Teza. pentru licenţă. Susţinută la ... 1900 de D. A Costin. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412839)

Nu exista imagini
  2223) COSTIN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN
14996. ~ Îndreptar pentru întemeierea băncilor rurale după sistemul F.W. Raiffeisen. De Ioan Costin, preot şi redactorul Economului. Sibiiu, Tipariul şi edit. lui W. Krafft, 1895. (18,5 x 12). 101[-104] p. (I 66013)
De la p. 91, textul în l. maghiară.
14997. ~ Manualu de stupăritu de Ioană Costinu, preotu gr. cat. Cu 36 figuri în tecstu. Edit. autorului. Gherla (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1886. (19,5 x 14,5). 131[-136] p. cu il. 65 cr. Pentru România 1,65 bani. (I 16658)
14998. ~ Móra din Sişeşti. Roman de Ioan Costin, preot român. Tom. I. Baiamare, Edit. autorului (Tip. lui Michail Molnár), 1894. (21 x 13). 196 p. 2 coroane. (II 10943)
Edit., pe v. p. de titlul "Indicaţii bibliografice în legătură cu întregul roman (condiţiile de apariţie şi de procurare)", pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2224) COSTIN, IOAN (1873-1910)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN (1873-1910)
(I. C.)
14999. ~ Apostolul satului. Teatru sătesc, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (20 x 13). 93 p., 1 f. (II 1191)
15000. ~ Un cîntec de iubire, [de] I. Costin. Roman. Ed. II. Bucureşti, Edit. autorului (Tip. Kalber), 1904. (22 x 14). 64 p. (II 63437)
Nu se menţionează nimic despre ed. I.
15001. ~ *Culegeri Populare. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15002. ~ Dureri Ascunse. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. Marin S. Niculescu), [1915]. (19,5 x 12,5). 127 p. (I 42555)
15003. ~ Flori moarte. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1906. (19 x 13). 157, II p. (I 60480)
15004. ~ Imn Patriotic. Poem în versuri, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1907. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 9068)
Autorul, numai pe copertă.
15005. ~ Lui Carol al II-lea. [Versuri, de I. Costin]. Bucureşti (Tip. Kalber), 1904. (20,5 x 18). 30 p. (I 63281)
Autorul, cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR.
15006. ~ *Ochi-Căprii. (Poesii). [Bucureşti], Edit. Autorului, [190?]. (Costin. Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4)
15007. ~ Schiţe, [de] I. Costin. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (16 x 11,5). 96 p. 1 leu. (Bj-Pi 63229)
15008. ~ *Snoave. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15009. ~ Spre primă-vară. Versuri, [de] I. Costin. Cu prefaţa de G. Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller, 1896. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64) (Din literatura română) (I 102975)
15010. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1903]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani [modificat: 40]. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64. Din literatura română) (I 595408)
Datat după informaţia de pe v. p. de titlu.
15011. ~ Un vis, [de] Ioan Costin. Bucureşti, Edit. Autorului (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1903. (16 x 10). 125 p. (I 409700)
Volumul cuprinde 5 nuvele: "Un vis", "Ruben", "Suflet bun", "Tala" şi "Buchetul de violete".
15012. ~ Vorba ăluia. (Snoave.) [De] I. Costin. Craiova, Edit., Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1896. (20 x 10). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Nouă (Literară şi Ştiinţifică), nr. 8) (I 520535)

Nu exista imagini
  2225) COSTIN, ION (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ION (1887-?)
(Gh. D. Ghici)
15013. ~ *Situaţia Basarabiei sub Ruşi de Gh. D. Ghici [= Ion Costin, avocat, născ. la Ghidighici, Lăpuşna]. S.l., 1911. (Fig. c. Bas., p. 40)

Nu exista imagini
  2226) COSTIN, LASCAR
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, LASCAR
15014. ~ Apărarea Cristinei Suongiu înaintea Curţei cu juraţi din Tecuciu. Lascar Costin, licenţiatu în dreptu. Focşani (Tip. H. Goldner), 1868. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 105785)
15015. ~ Aperarea lui Davidu Criveţu şi a Elenei G. Andreiescu, acusaţi de infanticidiu, dinnaintea Curţii cu Juraţi de Tecuciu De Lascaru Costinu, Advocatu, licenţiatu în dreptu de la facultatea din Paris. Bârladu (Tip. lui George Catzafany), 1878. (19,5 x 13). 26 p. (I 411514)
15016. ~ Discursu tinutu de D-nul Lascaru Costinu, Student, în presentia Junimei Române din Parisu, la ocasia anului nou 1863. Paris (Imprimeria de L. Martinet), 1863. (22 x 14). 16 p. (II 412266)
Descriere după copertă.
15017. ~ Maxime şi reflexiuni de Lascar Costin. Bârlad (Tip. George Catafany), 1893. (19 x 12). 78 p. (I 76179)
Lipsă cop. 3-4.

Nu exista imagini
  2227) COSTIN, MAXIMILIAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MAXIMILIAN
Traduceri:
FLAMMARION, C. Sfârşitul lumii. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2228) COSTIN, MIRON (1633-1691)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON (1633-1691)
15018. ~ Mironis Costini Chronicon terrae Moldavicae ab Aaarone Principe edidit Dr. Eugenius Barwiński, Universitatis Leopoliensis bibliothecarius, Academiae Scientiarum Cracoviensis Commissionis historicae socius. Letopiseţul Ţării Moldovei dela Aron Vodă încoace, de Miron Costin. Traducere latină contimporană editată de Dr. Eugeniu Barwiński, Bibliotecar la Universitatea din Lemberg, membru în comisia istorică a Academiei de Ştiinţe din Cracovia. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1912.(26 x 18). XXVI, 228 p., 2 (. pl. [6 lei; ed. de lux: 8 lei]. (Comisia Istorică a României) (II 29450)
Cu p. de titlu şi coperte separate în l. română şi latină.
15019. ~ De neamul Moldovenilor. Din ce ţară au eşit strămoşii lor, [de] Miron Costin. Ediţie de C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1914. (24,5 x 17). LV, 64 p. 2 lei, ed. de lux 3 lei. (Comisia Istorică a României) (II 40560)
15020. ~ Letopiseţul Ţerei Moldovei, [de] Miron Costin cu notiţe lexicografice. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecii & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86766)
15021. ~ Idem. [Pe coperţi: Ed. II; pe verso p. de titlu: Ed. III]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86767)
15022. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (17 x 12,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86850)
15023. ~ Opere complete, [de] Miron Costin după manuscripte, cu variante şi note, cu o recensiune a tuturor codicelor cunoscute până asta-di, bibliografia, biografia lui Miron Costin, un glosariu lucrat de D. L. Şaineanu, portrete, facsimile diverse, de V. A. Urechiă Profesor la Universitatea din Bucuresci, Membru al Academiei, fost ministru al Cultelor şi al Instrucţiunei publice, Membru corespondinte al Academiei Spaniole, al Societăţei etnografice din Francia, al Congresului preistoric, Delegat general al alianţei sciinţifice universale, Membru de onore al asociaţiunei literarii şi sciinţifice internaţionale, şi al altor diverse societăţi. Tipărită sub auspiciile Academiei Române şi cu ajutorul Ministerului Cultelor şi al Instr. Publice. Tomul I. [Cartea pentru descălicatul dentèi a térei Moldovei şi némului Moldovenesc]. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1886. (23,5 x 15,5). XIII, 798 p. (II 103887)
15023a. ~ Idem. Tomul II. [Opera minora]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1888. (23,5 x 15,5). XV, 656 p., 12 pl. (II 103887)
15024. ~ *Poesii. Craiova, Edit. Libr. S. Samitca. (Bibl. Naţională, nr. 6; nr. 7) (Miron Costin, cop. 4 ; Negruzzi, cop. 4)
Vezi de asemenea:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii Tom. I. Iaşi, 1852.

COSTIN, MIRON (1633-1691), despre
15025. • Miron Costin. (Schiţă biografică), dupe V. A. Ureche. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tip. David J. Benvenisti), 1891. (14,5 x 10). 32 p. cu il. (Biblioteca Naţională) (I 391317)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2229) COSTIN, MIRON, ofiţer
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON, ofiţer
Vezi: MIRON, COSTIN, ofiţer

Nu exista imagini
  2230) COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
Vezi :
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţele Ţării Moldavii, Tom. I. Iaşi, 1852 ; Tom. II. Iaşi, 1845/46.
GASTER, M. Literatura populară romană. Apendice: Voroava Garamanţilor... de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini