Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2211) COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
14968. ~ Discurs rostitŭ de Diaconu Costescu, Directoru Seminarului la Înmormintarea Protopopului de Buzeu Petre Barbulescu, Cavaler al ordinului Steaua României Mort la 3 August 1887. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1887. (16 x 11). 24 p. (I 410803)
14969. ~ Expunere a principalelor serbători ale Biserică creştine-ortodoxe şi a serbătorilor naţionale. Pentru usul scólelor primare urbane şi rurale, în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial Nr. 148 din 2/14 Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnaziul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1893. (20 x 12,5). 64 p. cu il. (BSS II 1561)
14970. ~ Manualu de Geografia sânta Elaborată după differiţi autori pentru usulu eleviloru din seminarie şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Profesoru de Religiune la Gymnasiulu Alessandru Ghica din Alessandria (Judeţulu Teleorman). Urmata de câteva figuri arheologice. Bucuresci (Tip. Naţionala intrep. C. N. Rădulescu), [1878]. (18,5 x 12). VI-93 p. (I 464419)
Lipsă coperta. Datat după: RoL, 2(1878), nr. 426, oct. 20, p. [3]: A apărut.
14971. ~ Idem. Prelucrat pentru usul elevilor din Seminarii şi şcólele secundare, de Diac. J. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu, actualmente profesor şi director la Seminarul din Buzeu. Ed. III. Cu opt figuri arhiologice [!] şi cu un plan al templului Ierodian. Buzeu (Tip. şi Libr. A. Davidescu), 1891. (21 x12,5). 64 p. 80 bani. (II 411883)
14972. ~ Manual de Istoria sânta a Vechiului Testament. Traducţiune prelucrată pentru usul elevilor din seminariele şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Director şi profesor la Gimnasiul Alexandru Ghica. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1882. (19 x 13,5). X-226 p. 1,70 lei. (I 384864)
14973. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi scoalele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu şi actualmente profesor la Seminariul din Buzeu. Ed. II. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se cuprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (20 x 13,5). 205[-207] p. 1,70 lei. (I 411572)
14974. ~ Idem. Ed. III. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se coprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1890. (20 x 14). 1 f., VI-203 p. 1,70 lei (I 411571)
14975. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi şcoalele secundare, de Diac. I. Costescu-Duca, director la Seminarul de Buzeu şi profesor. Ed. IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 14). 1 f., VI p., p. 9-189. 1,70 lei. (I 384862)
14976. ~ Idem, întocmit pentru folosul elevilor din şcoalele secundare şi seminarii, de Diac. I. Costescu-Duca, Profesor la Gimnasiul din Buzeu. Ed. V. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1895. (20 x 14). 1 f., II p., p. 5-196. 1,70 lei. (I 384902)
14977. ~ Idem. Ed. VI. Acest manual este aprobat ca carte didactică de Sântul Sinod şi de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1897. (19 x 13,5). 188 p. 1,70 lei. (I 174758)
14978. ~ Manual pentru inveţământul religios întocmit pentru clasa I primară urbană şi rurală în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial No. 148 din 2/14 Octombrie 1893 şi în Buletinul Oficial al Ministerului Cult. şi Instrucţiunei Publice No. 4 din luna Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnasiul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Bucuresci (Tip. Fraţii Davidescu), 1893. (19 x 14). 40 p. 30 bani. (BSS I 14407)
14979. ~ *Manual de rugăciuni..., [188?]. 0,20 lei. (Costescu-Duca. Geografia, cop. 4)
14980. ~ *Privire asupra periodului Fanarioţilor. (Conferinţă publică ţinută în localul gimnasiului Tudor Vladimirescu din Buzeu sub auspiciile societăţei Corpului Didactic din Buzeu), [188?]. De vîndare la Librăriile D-lor Socek şi Theodosiu Ioaniţiu. 0,50 lei. (I. Costescu-Duca (II), cop. 4 ; Costescu-Duca (III), cop. 4 ; Costescu-Duca. Geografia, cop. 4 ; Costescu-Duca (V), cop. 4 ; Costescu-Duca (VI), cop. 4)
14981. ~ Dile Amărâte şi Nopţi Chinuite, [de] Diac. I. Costescu Duca, Profesor la liceul din Buzeu. Urmate de câte-va scrieri ale lui Stelian I. Costeacu-Duca, Student universitar Facultatea de Drept Bucuresci. Buzeu, Libr. şi tip. B. Davidescu, 1900. (21 x 13,5). 187 p. cu il., 1 portr. 50 bani. (Episc. Buzău 1923)
Scrise la moartea fiului său, Stelian I. Costescu-Duca, decedat la 31 mai 1899.
În colaborare:
14982. ~ Discursuri funebre pronunţate cu ocasiunea înmormântărei profesorului Ion Sburlan din Buzeu [de Părintele I. Costescu-Duca şi Florea Costantinescu] la 26 Octombre 1890. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1891. (18 x 11,5). 15 p. (I 127597)
Autorii, la p. 5 şi 11. Cuprinde şi: "Câte-va notiţe biografice despre Ion Sburlan, Profesor în Buzeu".

Nu exista imagini
  2212) COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
Traduceri:
JITOVA. Suferinţele celebrului scriitor rus Ioan Turghenieff. Trad. de ~. Buzeu, 1902.
Vezi de asemenea:
COSTESCU-DUCA, I. Dile Amărâte...Buzeu, 1900.

Nu exista imagini
  2213) COSTESCU-RIN, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-RIN, GEORGE C.
14983. ~ Nuvele, [de] George C. Costescu-Rin. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1912. (21 x 13,5). 130 p. 1,50 lei. (II 25965)

Nu exista imagini
  2214) COSTIESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU
Vezi şi COSTESCU

Nu exista imagini
  2215) COSTIESCU, A., poet
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A., poet
14984. ~ Kăntecele Aurorei. Suvenire şi Doine. Poesii de A. Kostiesku. Bucuresci (Impr. Nifon Mitropolitulu), 1856. (17 x 11,5). 202[-206] p. (I 156229)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi titlurile poeziilor cu caractere latine.
14985. ~ Visulu unui românu. Fantasie Originală în 2 tablouri şi în versuri, de A. Costiescu. Representată pentru prima oară pe teatrulu naţionalu din Bucureşti în 28 Aprilie 1857. Bucuresci (Tip. Naţională a lui I. Romanov et C-nie), 1857. (16 x 11,5). 15 p. (I 76108)
P. de titlu, p. de titlu falsă, distribuţia personajelor şi titlurile, cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2216) COSTIESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A.
14986. ~ O noua aplicaţiune în întrebuinţarea quadrantului de campanie, de Colonel A. Costiescu din Artilerie. Bucuresci (Tip. Stef. Mihalescu), 1886. (22,5 x 15,5). 11 p., 1 f. pl. (II 385012)
În colaborare:
14987. ~ Résumé sur l’histoire de l’armée roumaine faisant partie de l’Album militaire. Oeuvres de Mrs les Lt.-Colonel d’artilerie A. Costiesco, Directeur du Service Administratif au Ministère de la Guerre et Major A. Fa1coyano. Officier d’artillerie. Bucarest (Imprimerie de la Cour), 1874. (23 x 15,5). 40 p., 1 tab. (II 413183)
Vezi de asemenea:
MELIK, I. M. Elemente de Topografie. Ed. II. Iassi, 1884.
~. Equerulu grafometru... Iaşi, 1885 ; ed. II, 1887 ; ed. fr. Iassy, 1885.

Nu exista imagini
  2217) COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
14988. ~ Manualul agenţilor de legătură, cercetaţilor de teren şi cercetaşilor de objectiv, compilat dupa Diferite regulamente şi scrieri, de Căpitanul M. Costiescu din Regimentul 8 Artilerie. Roman, Libr. şi Tip. Fraţii Rothenberg, 1902. (16,5 x 10,5). 78 p. cu il., 1 tab. (I 408833)
14989. ~ Manualul Scoalei de alu II-le gradu. Cursuri redactate şi predate în Scola regiment IV de artilerie în anii 1879, 1880, 1881 de Matila A. Costiescu, Locotenent. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1881. (15,5 x 10). 617, XII p., 4 tab. (Biblioteca Regimentului IV de Artilerie) (I 391386)
14990. ~ Manualul Scoalelor regimentare. Cursuri redactate şi predate de Matila A. Costiescu, Căpitan. Ed. II. revăzută şi adăugită. Iassi, Edit. Librăriei scoalelor, Fraţii Şaraga, 1895. (13 x 9). 617 p., XIX, XII p. (tabela de materii), 4 pl. (BCU-ClN 216496)
Cuprinde: Gramatică, Cosmografie, Geografie, Istorie, Aritmetică, Geometrie, Fortificaţie, Artilerie, Istoria Artei militare.
14991. ~ Tinereţe! [De] M. A. Costiescu, Locotenent. Jassy (Tipo-lit. H. Goldner), 1883. (11,5 x 7,5). 119 p. (I 340855)

Nu exista imagini
  2218) COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
Traduceri:
• Collecţie de nuvelle. Toată viaţa pentru o zi. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
DUMAS, AL. Amory sau Amorul de care mare cineva Trad. de ~. Bucureşti, 1857.
~. Dama cu camelii. Trad. de ~. Bucureşti, 1854.
HUGO, V. Miserabilii. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1862-1863.
MOLIÈRE. Don Juan. Trad. de ~. Bucureşti, 1846.
SOULIÉ, F. Memoriele diavolului. Trad. de ~. Bucureşti, 1856-1857.

Nu exista imagini
  2219) COSTIN, A.
 • Opera
 • Imagini
14992. ~ Cartea Robilor, [de A. Costin]. [Bucureşti], Edit. Com. Comunist Rev. Romîn, 1918. (13 x 9). 38 p. (Biblioteca Comunistă, nr. 3) (I 442444)
Autorul, în lista de cărţi de pe cop. 4.
Traduceri:
DICKENS, CH. Moartea Beţivului. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
Vezi de asemenea:
• Jos Războiul! (Italia şi România). Bucureşti, 1915.

COSTIN, A.
Nu exista imagini
  2220) COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
14993. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Costin Februarie, 1904. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3608)

Nu exista imagini