Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2201) COSTESCU, EUGEN P.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, EUGEN P.
14925. ~ *Les obligations solidaires dans le droit français. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1908. 8°. 147 p. (Rally I, p. 81)
14926. ~ Obligaţiuni solidare în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Eugen P. Costescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3857)

Nu exista imagini
  2202) COSTESCU, G. AL.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, G. AL.
14927. ~ Modul de a dobândi şi de a perde calitatea de român. Thesă pentru licenţă susţinută la [15 februarie] 1884 de G.Al. Costescu, născut în Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (23 x 16). 28 p., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57907)

Nu exista imagini
  2203) COSTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GEORGE
14928. ~ Versuri. 1897-1914, [de George Costescu]. S.l., [1917]. (16,5 x 12). 94, 2 p. (I 417148)
Autorul, la p. 10.

Nu exista imagini
  2204) COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
14929. ~ Educaţie şi învăţământ. Vol. I. Metodica limbei române; Vol. II. Metodica matematicii; Vol. III. Melodica istoriei şi geografiei. De Gh. N. Costescu, Directorul Şcoalei de Băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucureşti, fost Revizor Şcolar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1905 [pe copertă: 1906]. (24,5 x 17). 536, VIII p. 5 lei. (I); 495, VIII p. 5 lei. (II); 893 p. cu il. 7 lei (III) (II 3151)
Ed. a II-a a apărut în 1920-21.
În colaborare:
14930. ~ Abecedar pentru clasa I primară urbană şi divisia I rurală. întocmit după programa oficială, de Gheorghe N. Costescu, Institutor la şcoala de Aplicaţie a şcolei de Institutori, şi I. Grigorescu, Absolvent al şcolei Normale de Institutori, Institutor în Capitală. Bucuresci (Stab. Grafic, Albert Baer), 1899. (20 x 13). 84 p. cu il. 35 bani. (I 2423)
14931. ~ Idem, de Gheorghe N. Costescu, Directorul şcolei de băeţi Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, şi T. Grigorescu, Absolvent al şcolei normale de institutori şi al Facultatei de Sciinţe. Institutor în Capitală. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asoc. Marinescu & Şerban), 1901-1902. (20 x 13). 64 p. cu il. 35 bani. (I 515110)
Pe copertă: Tip. Minerva.
14932. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa III urbană întocmită de Gh.N. Costescu, Fost Inspector şcolar, Institutor, C. S. Popescu. Profesor de Matematică, Th. Grigorescu, Fost Inspector şcolar, Profesor de Ştiinţe, Gh. Tomescu, Fost Revizor Şcolar, Institutor. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Tipoglob), [1913]. (20 x 13). 80 p. cu il. 60 bani. (I 510605)
Datat după anul aprobării de către Minister.
14933. ~ Exerciţii şi Probleme de aritmetică pentru şcolarii Clasei I-a primară urbană, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, T. Grigorescu, Absolvent al Facultăţei de Sciinţe, şi C. S. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice, Absolvenţi ai şcólei de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (19,5 x 13). 72 p. 45 bani. (I 2450)
14934. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a II-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilesci), 1901. (20 x 13). 83 p. 50 bani, (I 483962)
14935. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a III-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 91 p. 50 bani. (I 483999)
14936. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 80 p. cu il. 50 bani. (BCU-Iaşi III B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14937. ~ Idem, pentru şcolarii clasei IV-a primară urbană Lucrate de G.N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti şi C. S. Popescu, Profesor de matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Lucrare aprobată de Onor. Minister cu Ord. No. 27579, din 12 Iunie 1904. Întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. II. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 100 p. 70 bani. (BCU-Iaşi II B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14938. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei I-a rurale, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 484000)
14939. ~ Idem, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcoalei de băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucuresci, T. Grigorescu, Licenţiat în sciinţele Fisico-Chimice, Institutor, şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Profesor de Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 2451)
14940. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei II-a rurală, lucrate de G.N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revizor şcolar. T. Grigorescu, Absolvent ai Facultăţei de Sciinţe şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483998)
14941. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483996)
14942. ~ Idem. Lucrate de G. N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti, şi C. S. Popescu. Profesor de Matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Ediţie nouă, întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. IV. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20,5 x 13). 109 p. cu il. 60 bani. (I 23853)
14943. ~ Geografia Europei şi a celorlalte continente pentru clasa IV-a urbană şi divizia III rurală, anul al II. Lucrată de Gh. N. Costescu, institutor, fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, institutor şi director de şcoală primară, fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov, şi Ion Ciorăn eseu, învăţător. Bucureşti, Edit. Librăriei Sfetea [Pe copertă: Librăria Şcoalelor C. Sfetea], 1911. (22,5 x 15,5). 128 p. cu il., 12 h. 1,50 lei. (II 25687)
14944. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1912. (22 x 15). 112 p. cu il. 4-10 h. (II 514984)
Lipsă coperta.
14945. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 112 p. cu il., 9 h. 1,50 lei. (II 38329)
14946. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1916-1917. (21 x 13,5). 115 p. cu il., 8 f. h. (I 529424)
14947. ~ Geografia Judeţului Ilfov pentru clasa II-a primară urbană şi pentru divizia a II-a rurală, an I-iu. Lucrată de G.N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor şi director de şcoală primară, Fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov şi I. Ciorănescu, învăţător, Diplomat al Şcoalei normale de Surdo-Muţi din Berlin. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), [1912]. (23 x 16). 56 p. cu il., 1 f. h. 1 leu. (II 267021)
Datat după: Costescu 1912, cop. 4.
14948. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (20 x 13). 71 p. cu il. 1 leu. (I 45322)
14949. ~ *Geografia Judeţului Mehedinţi, de Gh. N. Costescu, Ion Ghiaţă şi Ion Ciorănescu. [Bucureşti], Edit. Librăriei H. Steinberg, [191?]. (Costescu 1914, cop. 4)
14950. ~ Metodica gramaticei, aritmeticei şi geometriei din clasele III şi IV. întreg materialul acestor obiecte desfăşurat în lecţii practice. Lucrare pentru normalişti, înveţători şi institutori şi în special pentru candidaţii la Titlul definitiv, de Gh. N. Costescu, G. A. Dima, Institutori la şcola de Aplicaţie de pe lîngă şcola de Institutori, T. Grigorescu şi P. Popescu, Absolvenţi ai şcolei Normale de Institutori, Institutori în Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei II. Steinberg (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897. (23 x 16). 789 p. 6 lei. (Biblioteca înveţămîntului primar) (II 120950)
14951. ~ Noţiuni geografice şi România, pentru Divizia II rurală anul II. Lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor, Director de şcoală primară în Bucureşti, Fost revizor şcolar al Capitalei şi Jud. Ilfov, şi Ion Ciorănescu, învăţător, Diplomat al şcoalei normale de surdo-muţi din Berlin. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (23 x 15,5). 49 p. cu il., 6 h. 1 leu. (II 267082)
14952. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 54 p., 5 h. 1 leu. (I 39410)
14953. ~ România şi ţările locuite de români, pentru clasa III urbană şi divizia III rurală, anul I [Pe copertă: Geografia României şi a provinciilor locuite de Români], lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor[...], Ion Ghiaţă, Institutor[...], şi I. Ciorănescu, învăţător[...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1911]. (22,5 x 16). 79 p. cu il., 4 h. 1,20 lei. (II 24942)
14954. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (20 x 13). 109 p. cu il., 6 h. 1,30 lei. (I 45352)
Vezi şi:
COŞBUC, G. ş.a. Carte de cetire, cl. II prim. urb. Ed. III. Bucureşti, 1910.
~. Carte de cetire, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1908; Craiova, 1909.
~. Carte de cetire, cl. IV prim. urb. Ed. I, Ploesti, 1908 ; ed. II/III, 1909 ; ed. III, 1910.
~. Carte de cetire, div. II rur. Ed. I Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1910.
~. Carte de cetire, div. III rur. an II. Ed. I, Craiova, 1908 ; ed. II. Ploeşti, 1910.
IONEANU, George S. ş.a. Abecedar. Partea I-II, cl. I urb. şi div. I rur. Bucureşti, 1903 ; 1905 ; 1906 ; 1907.
IONESCU, G. C. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compunere, cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1909.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Carte de citire, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1901.
~. Carte de citire, cl. II urb. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. VI, 1906; ed. VII, 1907.
~. *Carte de citire, cl. III prim. Bucureşti, 1899 (cu Povăţuitor).
~. Carte de citire, cl. III. prim. urb. Ed. II, Bucureşti, 1900-1901 ; 1903 ; 1905 ; 1907.
~. Carte de citire, cl. IV prim. urb. şi V rur. Bucureşti, 1897 (cu Povăţuitor) ; ed. II, 1898 ; ed. IV, 1901-1902.
~. Carte de citire, div II rur., an. I. Ed. II. Bucureşti, 1901.
~.. Carte de citire, div. II rur., an. I-II. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. III, 1904 ; ed. IV, 1906 ; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907 ; 1910.
~. Carte de citire, şc prim. rur. div. III. Ed. II, Bucureşti, 1898 ; ed. III, 1900 ; 1903; 1907.
~. Carte de citire, div. III rur. (cl. IV). Bucureşti, 1905 ; 1906 ; 1910.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl II prim. urb. (şi div. II prim.). Bucureşti, *1899 ; *[190?] ; ed. III, 1904 ; 1905-1906.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. III urb. Bucureşti, 1899 ; ed. II, 1902 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi composiţiuni, cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1899-1900 ; ed. nouă, 1903 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. II rur. Ed. V. Bucureşti, 1904-1905.
~.. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. III rur. an I. Bucureşti, 1899-1900 ; 1903 ; an I şi II, ed. III. Bucureşti 1904 ; ed. IV, 1904-1905.

Nu exista imagini
  2205) COSTESCU, ION (1860-1935)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ION (1860-1935)
14955. ~ Memoriu. Asupra unora din căuşele care impedică propăşirea musicei în Romănia Presentat onoratului Ministeriu al Instrucţiunei, de Ion Costescu, Profesor de Musică. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1889. (24,5 x 16,5). 40 p. (II 413339)
14956. ~ Mnemonica pentru Studiul intervalelor, al gammelor şi al Tonurilor relative, de Ion Costescu, Maestru de musică. Bucuresci (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (24 x 16,5). 30 p. 1 leu. (II 1691)
14957. ~ Nouveau système d’enseignement musical élémentaire. 1-er volume. A-B. Solfèges avec suite des principes de notation et les théories correspondantes de musique élémentaires, par Jean Costesco, Professeur de musique aux Lycées Lazar et St. Sava de Bucarest. Approuvé par le Ministère de l’Instruction Publique de Roumanie. Ordre No. 49144. Serie B. Bureau B. du 21 Juin 1913. S.l., [1913]. (24 x 16,5). XXII, 66 p. 1,25 lei (A) ; 1 f., p. 67-164. l,50 lei (B). (II 36469)
14958. ~ Solfegii de Ion Costescu, Maestru de musică la liceele Lazăr şi Stu Sava din Bucureşti. Vol. al 2-lea. Paralel cu exersarea solfegiilor din acesta carte, se studiază materia volumului al 2-lea de Teorie Musicală Elementară, Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe care le-am întocmit, se pot cunoşte în întregime numai dacă se analizează, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară, 2. vol. I-iu, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăusa pentru propunerea Musicei Elementare, în special al Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fiecare din tratatele menţionate. Lipsea (Tipografia de note music. C. G. Röder), [1901]. (29,5 x 21). 149 p. 3,50 lei. (II 87013)
14959. ~ Teorie musicală elementară, de Ion Costescu, Maestru de musică[...]. Vol. II. Expunerea teoriei musicale elementare, din volumul présent, s’a făcut în ordinea materiei cuprinsă în tratatul meu de Solfegii, vol. al 2-lea şi al 3-lea. Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe cari le-am întocmit, se pot cunósce în întregime, numai dacă se analizează, pe lângă materia din cartea acesta, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară. 2. Volumele 1-iu, al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăuza pentru propunerea Musicei Elementare, în special a Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fie-care din tratatele menţionate. Bucuresci, Proprietatea autorului (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27,5 x 20,5). 87 p. 3 lei. (II 87016)
În colaborare:
IONESCU, G. ş.a. Memoriu asupra căuşelor care împiedică propăşirea musicei corale... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2206) COSTESCU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, IOAN M.
14960. ~ Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime la Romani şi la Români. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan M. Costescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (22 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 174500)
Pe copertă: "Ioan M. Costescu. Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime în Dreptul Roman şi în Dreptul Civil Român".

Nu exista imagini
  2207) COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
14961. ~ Despre condiţiunile necessarii de a dispune între vii şi prin testamente. Thesa pentru licenţia. Acta publică susţinută la [3 Februariu 1875] de M. Costescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (25,5 x 18). 188 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 413620)
14962. ~ Revoluţiunile fara luminarea poporului născu tirania, de M. Costescu, 1880. Râmnicu-Vâlcei. Bucuresci (Tipografia Curţii, proprietar F. Göbl), 1880. (18,5 x 11,5). II p., p. 5-24. 25 bani. (I 56000)

Nu exista imagini
  2208) COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
14963. ~ Culegere de Circulari adresate Funcţionarilor dela sate (însoţite de anexe) de către T. Costescu, Prefectul judeţului Mehedinţi, Profesor şi fost director al lic. Traian. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1905. (19 x 13). 80[- 83] p. (I 3033)
14964. ~ Răspuns unui calomniator [Gh. I. Donciu], de Teodor Costescu, Fost Director al Liceului Traian, fost Deputat şi Prefect al Judeţului Mehedinţi. [T. Severin], 1910. (19,5 x 13). 202 p., 21 pi. (I 20305)
Răspuns acuzaţiilor aduse de ing. Gh. I. Donciu în broşura intitulată: "Scrisoare deschisă adresată D-lui Th. Costescu, T.-Severin 1910".

Nu exista imagini
  2209) COSTESCU, VIRGILIU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, VIRGILIU
14965. ~ Teatru pentru mici şi mari, [de] Virgiliu Costescu. Vol. I. Străbunii. Schiţă tragică-istorică în 3 acte. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Providenţa), 1914. (20,5 x 13). 48 p. 50 bani. (II 38410)
14966. ~ Idem. Vol. II. Cina cea de taină. Piesă biblică 1 act în versuri. Omul dracului (Vicleimul). Legendă biblică 1 act în versuri. Bucureşti, Edit. Biuroului Editorul (Tip. România), 1915. (17 x 12). 45[-48] p. (I 45155)
Tip., la p. 48.

Nu exista imagini
  2210) COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
14967. ~ Discursul rostit de D. Costescu-Cornaneanu în şedinţele Senatului de la 31 Martie şi 1 Aprilie 1897 cu privire la eforiile spitalelor. Bucuresci (Imprimeria Statuluî), 1897. (16 x 10). 42 p. (I 410946)

Nu exista imagini
  2211) COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
14968. ~ Discurs rostitŭ de Diaconu Costescu, Directoru Seminarului la Înmormintarea Protopopului de Buzeu Petre Barbulescu, Cavaler al ordinului Steaua României Mort la 3 August 1887. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1887. (16 x 11). 24 p. (I 410803)
14969. ~ Expunere a principalelor serbători ale Biserică creştine-ortodoxe şi a serbătorilor naţionale. Pentru usul scólelor primare urbane şi rurale, în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial Nr. 148 din 2/14 Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnaziul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1893. (20 x 12,5). 64 p. cu il. (BSS II 1561)
14970. ~ Manualu de Geografia sânta Elaborată după differiţi autori pentru usulu eleviloru din seminarie şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Profesoru de Religiune la Gymnasiulu Alessandru Ghica din Alessandria (Judeţulu Teleorman). Urmata de câteva figuri arheologice. Bucuresci (Tip. Naţionala intrep. C. N. Rădulescu), [1878]. (18,5 x 12). VI-93 p. (I 464419)
Lipsă coperta. Datat după: RoL, 2(1878), nr. 426, oct. 20, p. [3]: A apărut.
14971. ~ Idem. Prelucrat pentru usul elevilor din Seminarii şi şcólele secundare, de Diac. J. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu, actualmente profesor şi director la Seminarul din Buzeu. Ed. III. Cu opt figuri arhiologice [!] şi cu un plan al templului Ierodian. Buzeu (Tip. şi Libr. A. Davidescu), 1891. (21 x12,5). 64 p. 80 bani. (II 411883)
14972. ~ Manual de Istoria sânta a Vechiului Testament. Traducţiune prelucrată pentru usul elevilor din seminariele şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Director şi profesor la Gimnasiul Alexandru Ghica. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1882. (19 x 13,5). X-226 p. 1,70 lei. (I 384864)
14973. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi scoalele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu şi actualmente profesor la Seminariul din Buzeu. Ed. II. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se cuprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (20 x 13,5). 205[-207] p. 1,70 lei. (I 411572)
14974. ~ Idem. Ed. III. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se coprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1890. (20 x 14). 1 f., VI-203 p. 1,70 lei (I 411571)
14975. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi şcoalele secundare, de Diac. I. Costescu-Duca, director la Seminarul de Buzeu şi profesor. Ed. IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 14). 1 f., VI p., p. 9-189. 1,70 lei. (I 384862)
14976. ~ Idem, întocmit pentru folosul elevilor din şcoalele secundare şi seminarii, de Diac. I. Costescu-Duca, Profesor la Gimnasiul din Buzeu. Ed. V. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1895. (20 x 14). 1 f., II p., p. 5-196. 1,70 lei. (I 384902)
14977. ~ Idem. Ed. VI. Acest manual este aprobat ca carte didactică de Sântul Sinod şi de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1897. (19 x 13,5). 188 p. 1,70 lei. (I 174758)
14978. ~ Manual pentru inveţământul religios întocmit pentru clasa I primară urbană şi rurală în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial No. 148 din 2/14 Octombrie 1893 şi în Buletinul Oficial al Ministerului Cult. şi Instrucţiunei Publice No. 4 din luna Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnasiul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Bucuresci (Tip. Fraţii Davidescu), 1893. (19 x 14). 40 p. 30 bani. (BSS I 14407)
14979. ~ *Manual de rugăciuni..., [188?]. 0,20 lei. (Costescu-Duca. Geografia, cop. 4)
14980. ~ *Privire asupra periodului Fanarioţilor. (Conferinţă publică ţinută în localul gimnasiului Tudor Vladimirescu din Buzeu sub auspiciile societăţei Corpului Didactic din Buzeu), [188?]. De vîndare la Librăriile D-lor Socek şi Theodosiu Ioaniţiu. 0,50 lei. (I. Costescu-Duca (II), cop. 4 ; Costescu-Duca (III), cop. 4 ; Costescu-Duca. Geografia, cop. 4 ; Costescu-Duca (V), cop. 4 ; Costescu-Duca (VI), cop. 4)
14981. ~ Dile Amărâte şi Nopţi Chinuite, [de] Diac. I. Costescu Duca, Profesor la liceul din Buzeu. Urmate de câte-va scrieri ale lui Stelian I. Costeacu-Duca, Student universitar Facultatea de Drept Bucuresci. Buzeu, Libr. şi tip. B. Davidescu, 1900. (21 x 13,5). 187 p. cu il., 1 portr. 50 bani. (Episc. Buzău 1923)
Scrise la moartea fiului său, Stelian I. Costescu-Duca, decedat la 31 mai 1899.
În colaborare:
14982. ~ Discursuri funebre pronunţate cu ocasiunea înmormântărei profesorului Ion Sburlan din Buzeu [de Părintele I. Costescu-Duca şi Florea Costantinescu] la 26 Octombre 1890. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1891. (18 x 11,5). 15 p. (I 127597)
Autorii, la p. 5 şi 11. Cuprinde şi: "Câte-va notiţe biografice despre Ion Sburlan, Profesor în Buzeu".

Nu exista imagini
  2212) COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
Traduceri:
JITOVA. Suferinţele celebrului scriitor rus Ioan Turghenieff. Trad. de ~. Buzeu, 1902.
Vezi de asemenea:
COSTESCU-DUCA, I. Dile Amărâte...Buzeu, 1900.

Nu exista imagini
  2213) COSTESCU-RIN, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-RIN, GEORGE C.
14983. ~ Nuvele, [de] George C. Costescu-Rin. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1912. (21 x 13,5). 130 p. 1,50 lei. (II 25965)

Nu exista imagini
  2214) COSTIESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU
Vezi şi COSTESCU

Nu exista imagini
  2215) COSTIESCU, A., poet
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A., poet
14984. ~ Kăntecele Aurorei. Suvenire şi Doine. Poesii de A. Kostiesku. Bucuresci (Impr. Nifon Mitropolitulu), 1856. (17 x 11,5). 202[-206] p. (I 156229)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi titlurile poeziilor cu caractere latine.
14985. ~ Visulu unui românu. Fantasie Originală în 2 tablouri şi în versuri, de A. Costiescu. Representată pentru prima oară pe teatrulu naţionalu din Bucureşti în 28 Aprilie 1857. Bucuresci (Tip. Naţională a lui I. Romanov et C-nie), 1857. (16 x 11,5). 15 p. (I 76108)
P. de titlu, p. de titlu falsă, distribuţia personajelor şi titlurile, cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2216) COSTIESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A.
14986. ~ O noua aplicaţiune în întrebuinţarea quadrantului de campanie, de Colonel A. Costiescu din Artilerie. Bucuresci (Tip. Stef. Mihalescu), 1886. (22,5 x 15,5). 11 p., 1 f. pl. (II 385012)
În colaborare:
14987. ~ Résumé sur l’histoire de l’armée roumaine faisant partie de l’Album militaire. Oeuvres de Mrs les Lt.-Colonel d’artilerie A. Costiesco, Directeur du Service Administratif au Ministère de la Guerre et Major A. Fa1coyano. Officier d’artillerie. Bucarest (Imprimerie de la Cour), 1874. (23 x 15,5). 40 p., 1 tab. (II 413183)
Vezi de asemenea:
MELIK, I. M. Elemente de Topografie. Ed. II. Iassi, 1884.
~. Equerulu grafometru... Iaşi, 1885 ; ed. II, 1887 ; ed. fr. Iassy, 1885.

Nu exista imagini
  2217) COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
14988. ~ Manualul agenţilor de legătură, cercetaţilor de teren şi cercetaşilor de objectiv, compilat dupa Diferite regulamente şi scrieri, de Căpitanul M. Costiescu din Regimentul 8 Artilerie. Roman, Libr. şi Tip. Fraţii Rothenberg, 1902. (16,5 x 10,5). 78 p. cu il., 1 tab. (I 408833)
14989. ~ Manualul Scoalei de alu II-le gradu. Cursuri redactate şi predate în Scola regiment IV de artilerie în anii 1879, 1880, 1881 de Matila A. Costiescu, Locotenent. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1881. (15,5 x 10). 617, XII p., 4 tab. (Biblioteca Regimentului IV de Artilerie) (I 391386)
14990. ~ Manualul Scoalelor regimentare. Cursuri redactate şi predate de Matila A. Costiescu, Căpitan. Ed. II. revăzută şi adăugită. Iassi, Edit. Librăriei scoalelor, Fraţii Şaraga, 1895. (13 x 9). 617 p., XIX, XII p. (tabela de materii), 4 pl. (BCU-ClN 216496)
Cuprinde: Gramatică, Cosmografie, Geografie, Istorie, Aritmetică, Geometrie, Fortificaţie, Artilerie, Istoria Artei militare.
14991. ~ Tinereţe! [De] M. A. Costiescu, Locotenent. Jassy (Tipo-lit. H. Goldner), 1883. (11,5 x 7,5). 119 p. (I 340855)

Nu exista imagini
  2218) COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
Traduceri:
• Collecţie de nuvelle. Toată viaţa pentru o zi. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
DUMAS, AL. Amory sau Amorul de care mare cineva Trad. de ~. Bucureşti, 1857.
~. Dama cu camelii. Trad. de ~. Bucureşti, 1854.
HUGO, V. Miserabilii. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1862-1863.
MOLIÈRE. Don Juan. Trad. de ~. Bucureşti, 1846.
SOULIÉ, F. Memoriele diavolului. Trad. de ~. Bucureşti, 1856-1857.

Nu exista imagini
  2219) COSTIN, A.
 • Opera
 • Imagini
14992. ~ Cartea Robilor, [de A. Costin]. [Bucureşti], Edit. Com. Comunist Rev. Romîn, 1918. (13 x 9). 38 p. (Biblioteca Comunistă, nr. 3) (I 442444)
Autorul, în lista de cărţi de pe cop. 4.
Traduceri:
DICKENS, CH. Moartea Beţivului. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
Vezi de asemenea:
• Jos Războiul! (Italia şi România). Bucureşti, 1915.

COSTIN, A.
Nu exista imagini
  2220) COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
14993. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Costin Februarie, 1904. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3608)

Nu exista imagini
  2221) COSTIN, AL. A. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, AL. A. (1884-?)
14994. ~ Culpa în dreptul roman cu aplicare la contracte şi quasicontracte. Unitatea culpei. Teză pentru licenţă susţinută de Al.A. Costin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 3566)

Nu exista imagini
  2222) COSTIN, D. A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, D. A.
14995. ~ Condiţiunea legală a societăţilor comerciale străine în România (în urma modificărilor aduse prin legea din 31 Martie 1900). Teza. pentru licenţă. Susţinută la ... 1900 de D. A Costin. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412839)

Nu exista imagini
  2223) COSTIN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN
14996. ~ Îndreptar pentru întemeierea băncilor rurale după sistemul F.W. Raiffeisen. De Ioan Costin, preot şi redactorul Economului. Sibiiu, Tipariul şi edit. lui W. Krafft, 1895. (18,5 x 12). 101[-104] p. (I 66013)
De la p. 91, textul în l. maghiară.
14997. ~ Manualu de stupăritu de Ioană Costinu, preotu gr. cat. Cu 36 figuri în tecstu. Edit. autorului. Gherla (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1886. (19,5 x 14,5). 131[-136] p. cu il. 65 cr. Pentru România 1,65 bani. (I 16658)
14998. ~ Móra din Sişeşti. Roman de Ioan Costin, preot român. Tom. I. Baiamare, Edit. autorului (Tip. lui Michail Molnár), 1894. (21 x 13). 196 p. 2 coroane. (II 10943)
Edit., pe v. p. de titlul "Indicaţii bibliografice în legătură cu întregul roman (condiţiile de apariţie şi de procurare)", pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2224) COSTIN, IOAN (1873-1910)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, IOAN (1873-1910)
(I. C.)
14999. ~ Apostolul satului. Teatru sătesc, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (20 x 13). 93 p., 1 f. (II 1191)
15000. ~ Un cîntec de iubire, [de] I. Costin. Roman. Ed. II. Bucureşti, Edit. autorului (Tip. Kalber), 1904. (22 x 14). 64 p. (II 63437)
Nu se menţionează nimic despre ed. I.
15001. ~ *Culegeri Populare. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15002. ~ Dureri Ascunse. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. Marin S. Niculescu), [1915]. (19,5 x 12,5). 127 p. (I 42555)
15003. ~ Flori moarte. Poesii, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1906. (19 x 13). 157, II p. (I 60480)
15004. ~ Imn Patriotic. Poem în versuri, [de] I. Costin. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1907. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 9068)
Autorul, numai pe copertă.
15005. ~ Lui Carol al II-lea. [Versuri, de I. Costin]. Bucureşti (Tip. Kalber), 1904. (20,5 x 18). 30 p. (I 63281)
Autorul, cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR.
15006. ~ *Ochi-Căprii. (Poesii). [Bucureşti], Edit. Autorului, [190?]. (Costin. Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4)
15007. ~ Schiţe, [de] I. Costin. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (16 x 11,5). 96 p. 1 leu. (Bj-Pi 63229)
15008. ~ *Snoave. (Folclor). [Bucureşti], Edit. Steinberg, [189?]. (Costin, Vis, cop. 4 ; Costin. Cîntec, cop. 4 ; Costin. Apostolul, cop. 4)
15009. ~ Spre primă-vară. Versuri, [de] I. Costin. Cu prefaţa de G. Coşbuc. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller, 1896. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64) (Din literatura română) (I 102975)
15010. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1903]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani [modificat: 40]. (Biblioteca pentru toţi, nr. 64. Din literatura română) (I 595408)
Datat după informaţia de pe v. p. de titlu.
15011. ~ Un vis, [de] Ioan Costin. Bucureşti, Edit. Autorului (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1903. (16 x 10). 125 p. (I 409700)
Volumul cuprinde 5 nuvele: "Un vis", "Ruben", "Suflet bun", "Tala" şi "Buchetul de violete".
15012. ~ Vorba ăluia. (Snoave.) [De] I. Costin. Craiova, Edit., Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1896. (20 x 10). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Nouă (Literară şi Ştiinţifică), nr. 8) (I 520535)

Nu exista imagini
  2225) COSTIN, ION (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ION (1887-?)
(Gh. D. Ghici)
15013. ~ *Situaţia Basarabiei sub Ruşi de Gh. D. Ghici [= Ion Costin, avocat, născ. la Ghidighici, Lăpuşna]. S.l., 1911. (Fig. c. Bas., p. 40)

Nu exista imagini
  2226) COSTIN, LASCAR
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, LASCAR
15014. ~ Apărarea Cristinei Suongiu înaintea Curţei cu juraţi din Tecuciu. Lascar Costin, licenţiatu în dreptu. Focşani (Tip. H. Goldner), 1868. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 105785)
15015. ~ Aperarea lui Davidu Criveţu şi a Elenei G. Andreiescu, acusaţi de infanticidiu, dinnaintea Curţii cu Juraţi de Tecuciu De Lascaru Costinu, Advocatu, licenţiatu în dreptu de la facultatea din Paris. Bârladu (Tip. lui George Catzafany), 1878. (19,5 x 13). 26 p. (I 411514)
15016. ~ Discursu tinutu de D-nul Lascaru Costinu, Student, în presentia Junimei Române din Parisu, la ocasia anului nou 1863. Paris (Imprimeria de L. Martinet), 1863. (22 x 14). 16 p. (II 412266)
Descriere după copertă.
15017. ~ Maxime şi reflexiuni de Lascar Costin. Bârlad (Tip. George Catafany), 1893. (19 x 12). 78 p. (I 76179)
Lipsă cop. 3-4.

Nu exista imagini
  2227) COSTIN, MAXIMILIAN
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MAXIMILIAN
Traduceri:
FLAMMARION, C. Sfârşitul lumii. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2228) COSTIN, MIRON (1633-1691)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON (1633-1691)
15018. ~ Mironis Costini Chronicon terrae Moldavicae ab Aaarone Principe edidit Dr. Eugenius Barwiński, Universitatis Leopoliensis bibliothecarius, Academiae Scientiarum Cracoviensis Commissionis historicae socius. Letopiseţul Ţării Moldovei dela Aron Vodă încoace, de Miron Costin. Traducere latină contimporană editată de Dr. Eugeniu Barwiński, Bibliotecar la Universitatea din Lemberg, membru în comisia istorică a Academiei de Ştiinţe din Cracovia. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1912.(26 x 18). XXVI, 228 p., 2 (. pl. [6 lei; ed. de lux: 8 lei]. (Comisia Istorică a României) (II 29450)
Cu p. de titlu şi coperte separate în l. română şi latină.
15019. ~ De neamul Moldovenilor. Din ce ţară au eşit strămoşii lor, [de] Miron Costin. Ediţie de C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1914. (24,5 x 17). LV, 64 p. 2 lei, ed. de lux 3 lei. (Comisia Istorică a României) (II 40560)
15020. ~ Letopiseţul Ţerei Moldovei, [de] Miron Costin cu notiţe lexicografice. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecii & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86766)
15021. ~ Idem. [Pe coperţi: Ed. II; pe verso p. de titlu: Ed. III]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86767)
15022. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (17 x 12,5). 176 p. 65 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani. Ed. şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86850)
15023. ~ Opere complete, [de] Miron Costin după manuscripte, cu variante şi note, cu o recensiune a tuturor codicelor cunoscute până asta-di, bibliografia, biografia lui Miron Costin, un glosariu lucrat de D. L. Şaineanu, portrete, facsimile diverse, de V. A. Urechiă Profesor la Universitatea din Bucuresci, Membru al Academiei, fost ministru al Cultelor şi al Instrucţiunei publice, Membru corespondinte al Academiei Spaniole, al Societăţei etnografice din Francia, al Congresului preistoric, Delegat general al alianţei sciinţifice universale, Membru de onore al asociaţiunei literarii şi sciinţifice internaţionale, şi al altor diverse societăţi. Tipărită sub auspiciile Academiei Române şi cu ajutorul Ministerului Cultelor şi al Instr. Publice. Tomul I. [Cartea pentru descălicatul dentèi a térei Moldovei şi némului Moldovenesc]. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1886. (23,5 x 15,5). XIII, 798 p. (II 103887)
15023a. ~ Idem. Tomul II. [Opera minora]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1888. (23,5 x 15,5). XV, 656 p., 12 pl. (II 103887)
15024. ~ *Poesii. Craiova, Edit. Libr. S. Samitca. (Bibl. Naţională, nr. 6; nr. 7) (Miron Costin, cop. 4 ; Negruzzi, cop. 4)
Vezi de asemenea:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii Tom. I. Iaşi, 1852.

COSTIN, MIRON (1633-1691), despre
15025. • Miron Costin. (Schiţă biografică), dupe V. A. Ureche. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tip. David J. Benvenisti), 1891. (14,5 x 10). 32 p. cu il. (Biblioteca Naţională) (I 391317)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  2229) COSTIN, MIRON, ofiţer
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, MIRON, ofiţer
Vezi: MIRON, COSTIN, ofiţer

Nu exista imagini
  2230) COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1660-1712)
Vezi :
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţele Ţării Moldavii, Tom. I. Iaşi, 1852 ; Tom. II. Iaşi, 1845/46.
GASTER, M. Literatura populară romană. Apendice: Voroava Garamanţilor... de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  2231) COSTIN, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, NICOLAE (1870-?)
15026. ~ Etude de Vhèmostase opératoire dans le service du Docteur Péan (Précédée d’une étude résumée de l’Hémostase en général). [Par le] Dr. Nicolas Costin de l’Université de Paris Interne du Dr. Péan (Hôpital International). Médaille de Bronze. Paris (Impr. Henri Jouve), 1898. (24 x 15). 96 p. cu il. (BCU- ClN 182515)
Bibliografie, la p. 96. Lipsă coperta.
În colaborare:
STĂNCULEANU, G. şi ~. Amauroză bilaterală isterică... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2232) COSTIN, P.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, P.
15027. ~ Ilegalităţile şi Nedreptăţile comise la Examenul de capacitate pentru desemn ţinut in luna Octombrie 1904, [de] P. Costin. Iaşi, 1905. (20,5 x 12). 18 p. (Extras din Evenimentul) (BCU-Iaşi II 93729)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  2233) COSTIN, PINTILIE GR.
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, PINTILIE GR.
15028. ~ Afecţiunile oculare grave survenite în urma metroragiilor. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Martie 1906 de Pintilie Gr. Costin, Diplomat al Şcoalelor Normale; Fost preparator onorific al Laboratorului Clinicei Dermato-Sifilitice. Fost intern al Spitalului de copii Caritatea. Fost intern cu concurs al Spitalelor Sf. Spiridon (la Secţia de chirurgie Genito-urinară, la Clinica Dermato-Sifilitică şi la Clinica Oftalmologică). Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp). 1906. (23 x 15,5). IV, 58 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 226) (II 15952)

Nu exista imagini
  2234) COSTIN, VICTOR (1872-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR (1872-1939)
15029. ~ Corupţiunea legală, [de] Victor Costin. Reflexiuni asupra sistemului nostru constituţional. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1918. (23 x 16).
63 p. 2 lei. (II 53800)

Nu exista imagini
  2235) COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, VICTOR T. (1872-?)
15030. ~ Curs de perspectivă. Profesat la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, de Victor T. Costin, Inginer, Profesor. Bucureşti, 1895. (22 x 17). 64 p. cu il. 2 lei. (II 539384)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  2236) COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EMIL (1844-1921)
15031. ~ Die Betrugsaffaire im Finanzministerium. Rede des Herrn Finanzminister Emil Costinescu, în der Versammlung der nationalliberalen Partei vom 10 Mai 1903. Bukarest (Buchdr. Bukarester Tagblatt), 1903. (20 x 13). V-28 p. (I 252793)
15032. ~ Discursul d-lui Emil Costinescu rostit în şedinţa de la 2 Decembrie a Camerei, cu ocasia discuţiei generale a adresei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23 x 15,5). 35 p. (II 52283)
15033. ~ Discursul D-lui E. Costinescu, Ministru de Finance, rostit la banchetul dat în onoarea sa de comercianţii şi industriaşii din ţară. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (21,5 x 14,5). 1 f., 16 p. (II 509791)
15034. ~ Discursul rostit în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 29 şi 30 Noembrie 1905 asupra proectului de respuns la Mesagiu de Emil Costinescu, Fost ministru de finance, Deputat al Colegiului I de Neamţu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională). 1906. (20 x 12,5). 72 p. (I 6449)
15035. ~ Fraudele de la Finanţe. Discurs rostit de domnul Ministru de Finanţe Emil Costinescu în întrunirea publică ţinută de partidul naţional-liberal în sala Băilor Eforiei la 27 Aprilie a.c. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţionala), 1903. (17 x 11). 34 p. (BCU-Iaşi I B 6101)
15036. ~ Încurajarea industriei naţionale de E. Costinescu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 56 p. (II 27556)
15037. ~ Situaţiunea [financiară, economică şi politică a ţerei]. Discurs rostit de D. Emil Costinescu în şedinţele Adunării deputaţilor de la 13 şi 14 Marte 1887. Acest discurs trateză: I, Despre budgetul şi situaţiunea financiară a Statului; II, despre impositele existente şi reforma impositelor; III, despre agiu, şi agiul în raport cu venituriie Statului; IV, despre Banca Naţională în raporturile sale cu Statul; despre situaţiunea economică a ţărei; VI, despre situaţiunea politică, şi despre starea în care se află astădi la noi partidele şi unele nuanţe politice. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15,5). 123 p. (II 412838)
15038. ~ Situaţiunea financiară în 1900. Discurs rostit în şedinţa Adunarei Deputaţilor de la 22 Martie 1900 [de] Emil Costinescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (22 x 15). 40 p. (II 12772)
15039. ~ Le tarif des douanes de 1904. Exposé des motifs. Discours prononcé à la chambre des députés par M. Emile Costinesco, ministre des finances, dans la discussion générale (séances des 19 et 20 Mars 1904). Bucarest (Inst. D’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r St. Rasidescu), 1904. (29,5 x 20,5). 2 f., 289 p. (III 8468)
15040. ~ Tariful vamal din 1904. Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor de D-l Emil Costinescu, ministru Financelor în discuţiunea generală (Şedinţele de la 19 şi 20 Martie 1904). Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (24 x 16). 129 p. (II 6831)
Prefeţe:
ROSETTI, M. C. Nuvele... Pref. de ~. Bucureşti, 1882 ; 1908.
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional liberal... Bucureşti, 1904.
FINANZ Ministerium. Motiven-Bericht zum Enlwurf des Zolltarifs von 1904... Bucureşti, 1904.
MINISTERUL Financelor. Proiect de lege pentru înfiinţarea impozitului asupra venitului. Bucureşti, 1910 ; ed. franceză, 1910.
PLESSIA, I. G. Interpelare adresată Dlui Ministru de Finanţe şi Răspunsul Dlui Ministru ~. Craiova, 1911.

Nu exista imagini
  2237) COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, EUGENIU (1848-1924)
15041. ~ Faptele justificative. Scusele legale şi circumstanţe atenuante în materie criminală. Thesa pentru licenţia de Eugeniu Costinescu. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21,5 x 14). 1 f., 120 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 12558)

Nu exista imagini
  2238) COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, GHEORGHE G. (1865-?)
15042. ~ Despre legale în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa de Gheorghe G. Costinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (23 x 16). 57[-60] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412888)

Nu exista imagini
  2239) COSTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN
(I. C.)
15043. ~ Prescurtări de gheografie. Tipărită pentru Trebuinţa Tinerilor începători. De I. Costinescu. Buzău (Tip. Sf. Episcopii), 1839. (19 x 11). 36 p. (I 372863)
Cu caractere chirilice.
15044. ~ Vânătoarea, de I. C.[ostinescu]. La D. Hariclia C. Bucureşti (Tip. lui A. Panu), 1846. (16,5 x 10,5). 31 p. (I 1127)
Cu caractere chirilice.
15045. ~ *Vocabularu Romano-Francesă (de toate vorbele române şi străine strecurate în limbă, precum şi de acele ce avem nevoie să le împrumutăm pentru arte, ştiinţe etc.). Bucureşti, 1857. (Naţ, 1(1857), p. 24: Anunciu ; Rom-B, 1(1857), nr. 40, p. 4: Înştiinţare ; în Iarcu, p. 87, este citat astfel: Dicţionaru rom-franc. Vol. I (4 broş.), 612 p. Bucureşti (St. Sava), 1859)
15046. ~ Vocabularu Româno-Francesu. Lucratu dupe dictionarulu Academiei Francese, dupe alu luì Napoleone Landais şi alte Dicţionare latine, italiane, etc. de Ion Costinescu. [Vol. I-II]. Bucuresci (Tip. naţională, antreprenor C.N. Rădulescu), 1870. (23 x 15). 4 f., 612, 720 p. (II 73290)
Lipsă coperta.
Traduceri :
GESSNER S. Cel dintăiu plutitor. Trad. de ~. Buzeu, 1840.

Nu exista imagini
  2240) COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTINESCU, IOAN E. (1871-?)
15047. ~ Des hémorrhagies gastro-intestinales chez l’enfant. [Par Le] Dr. Jean Costinesco de l’Université de Paris. Paris (Impr. Henri Jouve). 1897. (24 x 15). 104 p. (BCU-ClN 182516)
Bibliografie, la p. 99-104.

Nu exista imagini