Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2201) COSTESCU, EUGEN P.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, EUGEN P.
14925. ~ *Les obligations solidaires dans le droit français. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1908. 8°. 147 p. (Rally I, p. 81)
14926. ~ Obligaţiuni solidare în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Eugen P. Costescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3857)

Nu exista imagini
  2202) COSTESCU, G. AL.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, G. AL.
14927. ~ Modul de a dobândi şi de a perde calitatea de român. Thesă pentru licenţă susţinută la [15 februarie] 1884 de G.Al. Costescu, născut în Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (23 x 16). 28 p., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57907)

Nu exista imagini
  2203) COSTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GEORGE
14928. ~ Versuri. 1897-1914, [de George Costescu]. S.l., [1917]. (16,5 x 12). 94, 2 p. (I 417148)
Autorul, la p. 10.

Nu exista imagini
  2204) COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
14929. ~ Educaţie şi învăţământ. Vol. I. Metodica limbei române; Vol. II. Metodica matematicii; Vol. III. Melodica istoriei şi geografiei. De Gh. N. Costescu, Directorul Şcoalei de Băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucureşti, fost Revizor Şcolar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1905 [pe copertă: 1906]. (24,5 x 17). 536, VIII p. 5 lei. (I); 495, VIII p. 5 lei. (II); 893 p. cu il. 7 lei (III) (II 3151)
Ed. a II-a a apărut în 1920-21.
În colaborare:
14930. ~ Abecedar pentru clasa I primară urbană şi divisia I rurală. întocmit după programa oficială, de Gheorghe N. Costescu, Institutor la şcoala de Aplicaţie a şcolei de Institutori, şi I. Grigorescu, Absolvent al şcolei Normale de Institutori, Institutor în Capitală. Bucuresci (Stab. Grafic, Albert Baer), 1899. (20 x 13). 84 p. cu il. 35 bani. (I 2423)
14931. ~ Idem, de Gheorghe N. Costescu, Directorul şcolei de băeţi Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, şi T. Grigorescu, Absolvent al şcolei normale de institutori şi al Facultatei de Sciinţe. Institutor în Capitală. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asoc. Marinescu & Şerban), 1901-1902. (20 x 13). 64 p. cu il. 35 bani. (I 515110)
Pe copertă: Tip. Minerva.
14932. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa III urbană întocmită de Gh.N. Costescu, Fost Inspector şcolar, Institutor, C. S. Popescu. Profesor de Matematică, Th. Grigorescu, Fost Inspector şcolar, Profesor de Ştiinţe, Gh. Tomescu, Fost Revizor Şcolar, Institutor. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Tipoglob), [1913]. (20 x 13). 80 p. cu il. 60 bani. (I 510605)
Datat după anul aprobării de către Minister.
14933. ~ Exerciţii şi Probleme de aritmetică pentru şcolarii Clasei I-a primară urbană, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, T. Grigorescu, Absolvent al Facultăţei de Sciinţe, şi C. S. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice, Absolvenţi ai şcólei de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (19,5 x 13). 72 p. 45 bani. (I 2450)
14934. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a II-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilesci), 1901. (20 x 13). 83 p. 50 bani, (I 483962)
14935. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a III-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 91 p. 50 bani. (I 483999)
14936. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 80 p. cu il. 50 bani. (BCU-Iaşi III B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14937. ~ Idem, pentru şcolarii clasei IV-a primară urbană Lucrate de G.N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti şi C. S. Popescu, Profesor de matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Lucrare aprobată de Onor. Minister cu Ord. No. 27579, din 12 Iunie 1904. Întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. II. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 100 p. 70 bani. (BCU-Iaşi II B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14938. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei I-a rurale, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 484000)
14939. ~ Idem, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcoalei de băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucuresci, T. Grigorescu, Licenţiat în sciinţele Fisico-Chimice, Institutor, şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Profesor de Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 2451)
14940. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei II-a rurală, lucrate de G.N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revizor şcolar. T. Grigorescu, Absolvent ai Facultăţei de Sciinţe şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483998)
14941. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483996)
14942. ~ Idem. Lucrate de G. N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti, şi C. S. Popescu. Profesor de Matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Ediţie nouă, întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. IV. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20,5 x 13). 109 p. cu il. 60 bani. (I 23853)
14943. ~ Geografia Europei şi a celorlalte continente pentru clasa IV-a urbană şi divizia III rurală, anul al II. Lucrată de Gh. N. Costescu, institutor, fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, institutor şi director de şcoală primară, fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov, şi Ion Ciorăn eseu, învăţător. Bucureşti, Edit. Librăriei Sfetea [Pe copertă: Librăria Şcoalelor C. Sfetea], 1911. (22,5 x 15,5). 128 p. cu il., 12 h. 1,50 lei. (II 25687)
14944. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1912. (22 x 15). 112 p. cu il. 4-10 h. (II 514984)
Lipsă coperta.
14945. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 112 p. cu il., 9 h. 1,50 lei. (II 38329)
14946. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1916-1917. (21 x 13,5). 115 p. cu il., 8 f. h. (I 529424)
14947. ~ Geografia Judeţului Ilfov pentru clasa II-a primară urbană şi pentru divizia a II-a rurală, an I-iu. Lucrată de G.N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor şi director de şcoală primară, Fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov şi I. Ciorănescu, învăţător, Diplomat al Şcoalei normale de Surdo-Muţi din Berlin. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), [1912]. (23 x 16). 56 p. cu il., 1 f. h. 1 leu. (II 267021)
Datat după: Costescu 1912, cop. 4.
14948. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (20 x 13). 71 p. cu il. 1 leu. (I 45322)
14949. ~ *Geografia Judeţului Mehedinţi, de Gh. N. Costescu, Ion Ghiaţă şi Ion Ciorănescu. [Bucureşti], Edit. Librăriei H. Steinberg, [191?]. (Costescu 1914, cop. 4)
14950. ~ Metodica gramaticei, aritmeticei şi geometriei din clasele III şi IV. întreg materialul acestor obiecte desfăşurat în lecţii practice. Lucrare pentru normalişti, înveţători şi institutori şi în special pentru candidaţii la Titlul definitiv, de Gh. N. Costescu, G. A. Dima, Institutori la şcola de Aplicaţie de pe lîngă şcola de Institutori, T. Grigorescu şi P. Popescu, Absolvenţi ai şcolei Normale de Institutori, Institutori în Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei II. Steinberg (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897. (23 x 16). 789 p. 6 lei. (Biblioteca înveţămîntului primar) (II 120950)
14951. ~ Noţiuni geografice şi România, pentru Divizia II rurală anul II. Lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor, Director de şcoală primară în Bucureşti, Fost revizor şcolar al Capitalei şi Jud. Ilfov, şi Ion Ciorănescu, învăţător, Diplomat al şcoalei normale de surdo-muţi din Berlin. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (23 x 15,5). 49 p. cu il., 6 h. 1 leu. (II 267082)
14952. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 54 p., 5 h. 1 leu. (I 39410)
14953. ~ România şi ţările locuite de români, pentru clasa III urbană şi divizia III rurală, anul I [Pe copertă: Geografia României şi a provinciilor locuite de Români], lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor[...], Ion Ghiaţă, Institutor[...], şi I. Ciorănescu, învăţător[...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1911]. (22,5 x 16). 79 p. cu il., 4 h. 1,20 lei. (II 24942)
14954. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (20 x 13). 109 p. cu il., 6 h. 1,30 lei. (I 45352)
Vezi şi:
COŞBUC, G. ş.a. Carte de cetire, cl. II prim. urb. Ed. III. Bucureşti, 1910.
~. Carte de cetire, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1908; Craiova, 1909.
~. Carte de cetire, cl. IV prim. urb. Ed. I, Ploesti, 1908 ; ed. II/III, 1909 ; ed. III, 1910.
~. Carte de cetire, div. II rur. Ed. I Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1910.
~. Carte de cetire, div. III rur. an II. Ed. I, Craiova, 1908 ; ed. II. Ploeşti, 1910.
IONEANU, George S. ş.a. Abecedar. Partea I-II, cl. I urb. şi div. I rur. Bucureşti, 1903 ; 1905 ; 1906 ; 1907.
IONESCU, G. C. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compunere, cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1909.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Carte de citire, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1901.
~. Carte de citire, cl. II urb. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. VI, 1906; ed. VII, 1907.
~. *Carte de citire, cl. III prim. Bucureşti, 1899 (cu Povăţuitor).
~. Carte de citire, cl. III. prim. urb. Ed. II, Bucureşti, 1900-1901 ; 1903 ; 1905 ; 1907.
~. Carte de citire, cl. IV prim. urb. şi V rur. Bucureşti, 1897 (cu Povăţuitor) ; ed. II, 1898 ; ed. IV, 1901-1902.
~. Carte de citire, div II rur., an. I. Ed. II. Bucureşti, 1901.
~.. Carte de citire, div. II rur., an. I-II. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. III, 1904 ; ed. IV, 1906 ; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907 ; 1910.
~. Carte de citire, şc prim. rur. div. III. Ed. II, Bucureşti, 1898 ; ed. III, 1900 ; 1903; 1907.
~. Carte de citire, div. III rur. (cl. IV). Bucureşti, 1905 ; 1906 ; 1910.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl II prim. urb. (şi div. II prim.). Bucureşti, *1899 ; *[190?] ; ed. III, 1904 ; 1905-1906.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. III urb. Bucureşti, 1899 ; ed. II, 1902 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi composiţiuni, cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1899-1900 ; ed. nouă, 1903 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. II rur. Ed. V. Bucureşti, 1904-1905.
~.. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. III rur. an I. Bucureşti, 1899-1900 ; 1903 ; an I şi II, ed. III. Bucureşti 1904 ; ed. IV, 1904-1905.

Nu exista imagini
  2205) COSTESCU, ION (1860-1935)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ION (1860-1935)
14955. ~ Memoriu. Asupra unora din căuşele care impedică propăşirea musicei în Romănia Presentat onoratului Ministeriu al Instrucţiunei, de Ion Costescu, Profesor de Musică. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1889. (24,5 x 16,5). 40 p. (II 413339)
14956. ~ Mnemonica pentru Studiul intervalelor, al gammelor şi al Tonurilor relative, de Ion Costescu, Maestru de musică. Bucuresci (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (24 x 16,5). 30 p. 1 leu. (II 1691)
14957. ~ Nouveau système d’enseignement musical élémentaire. 1-er volume. A-B. Solfèges avec suite des principes de notation et les théories correspondantes de musique élémentaires, par Jean Costesco, Professeur de musique aux Lycées Lazar et St. Sava de Bucarest. Approuvé par le Ministère de l’Instruction Publique de Roumanie. Ordre No. 49144. Serie B. Bureau B. du 21 Juin 1913. S.l., [1913]. (24 x 16,5). XXII, 66 p. 1,25 lei (A) ; 1 f., p. 67-164. l,50 lei (B). (II 36469)
14958. ~ Solfegii de Ion Costescu, Maestru de musică la liceele Lazăr şi Stu Sava din Bucureşti. Vol. al 2-lea. Paralel cu exersarea solfegiilor din acesta carte, se studiază materia volumului al 2-lea de Teorie Musicală Elementară, Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe care le-am întocmit, se pot cunoşte în întregime numai dacă se analizează, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară, 2. vol. I-iu, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăusa pentru propunerea Musicei Elementare, în special al Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fiecare din tratatele menţionate. Lipsea (Tipografia de note music. C. G. Röder), [1901]. (29,5 x 21). 149 p. 3,50 lei. (II 87013)
14959. ~ Teorie musicală elementară, de Ion Costescu, Maestru de musică[...]. Vol. II. Expunerea teoriei musicale elementare, din volumul présent, s’a făcut în ordinea materiei cuprinsă în tratatul meu de Solfegii, vol. al 2-lea şi al 3-lea. Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe cari le-am întocmit, se pot cunósce în întregime, numai dacă se analizează, pe lângă materia din cartea acesta, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară. 2. Volumele 1-iu, al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăuza pentru propunerea Musicei Elementare, în special a Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fie-care din tratatele menţionate. Bucuresci, Proprietatea autorului (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27,5 x 20,5). 87 p. 3 lei. (II 87016)
În colaborare:
IONESCU, G. ş.a. Memoriu asupra căuşelor care împiedică propăşirea musicei corale... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2206) COSTESCU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, IOAN M.
14960. ~ Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime la Romani şi la Români. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan M. Costescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (22 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 174500)
Pe copertă: "Ioan M. Costescu. Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime în Dreptul Roman şi în Dreptul Civil Român".

Nu exista imagini
  2207) COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
14961. ~ Despre condiţiunile necessarii de a dispune între vii şi prin testamente. Thesa pentru licenţia. Acta publică susţinută la [3 Februariu 1875] de M. Costescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (25,5 x 18). 188 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 413620)
14962. ~ Revoluţiunile fara luminarea poporului născu tirania, de M. Costescu, 1880. Râmnicu-Vâlcei. Bucuresci (Tipografia Curţii, proprietar F. Göbl), 1880. (18,5 x 11,5). II p., p. 5-24. 25 bani. (I 56000)

Nu exista imagini
  2208) COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
14963. ~ Culegere de Circulari adresate Funcţionarilor dela sate (însoţite de anexe) de către T. Costescu, Prefectul judeţului Mehedinţi, Profesor şi fost director al lic. Traian. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1905. (19 x 13). 80[- 83] p. (I 3033)
14964. ~ Răspuns unui calomniator [Gh. I. Donciu], de Teodor Costescu, Fost Director al Liceului Traian, fost Deputat şi Prefect al Judeţului Mehedinţi. [T. Severin], 1910. (19,5 x 13). 202 p., 21 pi. (I 20305)
Răspuns acuzaţiilor aduse de ing. Gh. I. Donciu în broşura intitulată: "Scrisoare deschisă adresată D-lui Th. Costescu, T.-Severin 1910".

Nu exista imagini
  2209) COSTESCU, VIRGILIU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, VIRGILIU
14965. ~ Teatru pentru mici şi mari, [de] Virgiliu Costescu. Vol. I. Străbunii. Schiţă tragică-istorică în 3 acte. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Providenţa), 1914. (20,5 x 13). 48 p. 50 bani. (II 38410)
14966. ~ Idem. Vol. II. Cina cea de taină. Piesă biblică 1 act în versuri. Omul dracului (Vicleimul). Legendă biblică 1 act în versuri. Bucureşti, Edit. Biuroului Editorul (Tip. România), 1915. (17 x 12). 45[-48] p. (I 45155)
Tip., la p. 48.

Nu exista imagini
  2210) COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
14967. ~ Discursul rostit de D. Costescu-Cornaneanu în şedinţele Senatului de la 31 Martie şi 1 Aprilie 1897 cu privire la eforiile spitalelor. Bucuresci (Imprimeria Statuluî), 1897. (16 x 10). 42 p. (I 410946)

Nu exista imagini