Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2191) COSTEA, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, N.
14914. ~ Recursul în Casaţie. Teza de licenţă în drept de N. Costea. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (24 x 16,5). 35 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3647)

Nu exista imagini
  2192) COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
14915. ~ Nevinovaţii. înfiorătoarea tâlherie cu omor din Zătreni-Vâlcea. R.-Vâlcea, Edit., Libr. şi Tip. Matei Basarab, 1916. (23,5 x 16). 32 p. 80 bani. (II 46890)
Cu o prefaţă de Gh. S. Terpu, Comerciant, comuna Stăneşti-Vâlcea.

Nu exista imagini
  2193) COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
14916. ~ Etudes de l’action du gaz carbonique sur les sulfures minéraux. 1-re Thèse. Propositions données par la Faculté. 2-e Thèse. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris pour obtenir le grade de docteur és sciences physiques [par] M. N.-D. Costeanu-Soutenues le... juin 1914, devant la Commission d’Examen. Paris, Gauthier-Villars et C-ie, Éditeurs, Libraires du Bureau des Longitudes, de l’École Polytechnique (Impr. Gauthier-Villars et C-ie), 1914. (23 x 15,5). 4 f., 71 [-75] p. cu il. (Faculté des Sciences. Serie A, No. 769 No. d’ordre: 1551) (II 199748)

Nu exista imagini
  2194) COSTESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU
Vezi şi: COSTIESCU

Nu exista imagini
  2195) COSTESCU, diacon
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, diacon
Vezi: COSTESCU-DUCA, ION

Nu exista imagini
  2196) COSTESCU, ATANASE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ATANASE
14917. ~ Despre privilegii în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1886 de Atanase Costescu. Bucuresci (Tip. Moderna Gr. Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412241)

Nu exista imagini
  2197) COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
14918. ~ Curs de legislaţie, administraţie şi comptabilitate. Predat elevilor din anul al II-lea de Guardul d’Artil. II. C. Costescu. Martie 1905. Bucureşti (Autografia Scoalelor de Artilerie şi Geniu), 1905. (26 x 20,5). 278 p. 5,10 lei. (Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu) (II 486764)
Litografiat. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 279 şi urm.).

Nu exista imagini
  2198) COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
14919. ~ Colecţiune de Legi, Regulamente, Acte, Deciziuni, Circulari, Instrucţiuni, Formulare şi Programe începând dela 1866 - 1916 şi aflate în vigoare la 15 August 1916 privitoare la Biserică, Culte, Cler, învăţămînt religios, Bunuri bisericeşti, Epitropii parohiale şi Administraţii religioase şi pioase [de] Chiru C. Costescu, licenţiat în teologie şi drept, defensor eclesiastic. Adnotată cu Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată până la anul 1916; având şi un Index alfabetic amănunţit. Aprobată de Consistoriul Superior Bisericesc şi de Sf. Sinod. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). XII, 831 p. (I 47840)
Pe copertă, titlul: "Colecţiune de legiuiri Bisericeşti şi Şcolare".
14920. ~ Despre legat în dreptul roman şi român. Teza pentru obţinerea titlului de licenţiat în drept de Chiru Costescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410076)
14921. ~ Istoria sinoadelor locale înainte de Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 325. Tesă pentru licenţă de Chiru C. Costescu. Susţinută la... Iunie 1896. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericescî), 1896. (23 x 15). 2 f., III-101[-103] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 412574)
14922. ~ Legea generală de Pensiuni şi Regulamentul ei cu toate modificările ce li s’au adus până acum adnotată cu ultimele jurisprudente ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de Chiru C. Costescu, Licenţiat în Teologie şi Drept. Defensor eclesiastic. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (19,5 x 12,5). 159 p. 3 lei. (I 509882)

Nu exista imagini
  2199) COSTESCU, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, DUMITRU M.
14923. ~ Teocina în tratamentul idropiziilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 1 Iunie 1904 de Dumitru M. Costescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 52[-56] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 728) (II 3348)

Nu exista imagini
  2200) COSTESCU, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ECATERINA
14924. ~ *Orfana. Localisare de pe o scriere franceză de Ecaterina Costescu. Bucureşti, [1897]. (Biblioteca de lectură pentru tinerimea de ambe sexe) (A-B, 1(1897), nr. 12 şi 13, dec. 21 şi 28, p. 408: Cronica bibliogr.)

Nu exista imagini
  2201) COSTESCU, EUGEN P.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, EUGEN P.
14925. ~ *Les obligations solidaires dans le droit français. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1908. 8°. 147 p. (Rally I, p. 81)
14926. ~ Obligaţiuni solidare în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Eugen P. Costescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3857)

Nu exista imagini
  2202) COSTESCU, G. AL.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, G. AL.
14927. ~ Modul de a dobândi şi de a perde calitatea de român. Thesă pentru licenţă susţinută la [15 februarie] 1884 de G.Al. Costescu, născut în Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (23 x 16). 28 p., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57907)

Nu exista imagini
  2203) COSTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GEORGE
14928. ~ Versuri. 1897-1914, [de George Costescu]. S.l., [1917]. (16,5 x 12). 94, 2 p. (I 417148)
Autorul, la p. 10.

Nu exista imagini
  2204) COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, GHEORGHE N. (1872-1944)
14929. ~ Educaţie şi învăţământ. Vol. I. Metodica limbei române; Vol. II. Metodica matematicii; Vol. III. Melodica istoriei şi geografiei. De Gh. N. Costescu, Directorul Şcoalei de Băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucureşti, fost Revizor Şcolar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1905 [pe copertă: 1906]. (24,5 x 17). 536, VIII p. 5 lei. (I); 495, VIII p. 5 lei. (II); 893 p. cu il. 7 lei (III) (II 3151)
Ed. a II-a a apărut în 1920-21.
În colaborare:
14930. ~ Abecedar pentru clasa I primară urbană şi divisia I rurală. întocmit după programa oficială, de Gheorghe N. Costescu, Institutor la şcoala de Aplicaţie a şcolei de Institutori, şi I. Grigorescu, Absolvent al şcolei Normale de Institutori, Institutor în Capitală. Bucuresci (Stab. Grafic, Albert Baer), 1899. (20 x 13). 84 p. cu il. 35 bani. (I 2423)
14931. ~ Idem, de Gheorghe N. Costescu, Directorul şcolei de băeţi Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, şi T. Grigorescu, Absolvent al şcolei normale de institutori şi al Facultatei de Sciinţe. Institutor în Capitală. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asoc. Marinescu & Şerban), 1901-1902. (20 x 13). 64 p. cu il. 35 bani. (I 515110)
Pe copertă: Tip. Minerva.
14932. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa III urbană întocmită de Gh.N. Costescu, Fost Inspector şcolar, Institutor, C. S. Popescu. Profesor de Matematică, Th. Grigorescu, Fost Inspector şcolar, Profesor de Ştiinţe, Gh. Tomescu, Fost Revizor Şcolar, Institutor. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Tipoglob), [1913]. (20 x 13). 80 p. cu il. 60 bani. (I 510605)
Datat după anul aprobării de către Minister.
14933. ~ Exerciţii şi Probleme de aritmetică pentru şcolarii Clasei I-a primară urbană, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revisor şcolar, T. Grigorescu, Absolvent al Facultăţei de Sciinţe, şi C. S. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice, Absolvenţi ai şcólei de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (19,5 x 13). 72 p. 45 bani. (I 2450)
14934. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a II-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilesci), 1901. (20 x 13). 83 p. 50 bani, (I 483962)
14935. ~ Idem, pentru şcolarii Clasei a III-a primară urbană, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 91 p. 50 bani. (I 483999)
14936. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 80 p. cu il. 50 bani. (BCU-Iaşi III B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14937. ~ Idem, pentru şcolarii clasei IV-a primară urbană Lucrate de G.N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti şi C. S. Popescu, Profesor de matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Lucrare aprobată de Onor. Minister cu Ord. No. 27579, din 12 Iunie 1904. Întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. II. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20 x 13). 100 p. 70 bani. (BCU-Iaşi II B 7383)
Pe copertă, menţiunea: "Tip. în 5500 exemplare".
14938. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei I-a rurale, lucrate de [...]. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 484000)
14939. ~ Idem, lucrate de G. N. Costescu, Directorul şcoalei de băeţi Enăchiţă Văcărescu din Bucuresci, T. Grigorescu, Licenţiat în sciinţele Fisico-Chimice, Institutor, şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Profesor de Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 50 p. 30 bani. (I 2451)
14940. ~ Idem, pentru şcolarii Divisiei II-a rurală, lucrate de G.N. Costescu, Directorul şcolei Enăchiţă Văcărescu, Revizor şcolar. T. Grigorescu, Absolvent ai Facultăţei de Sciinţe şi C. Popescu, Licenţiat în Sciinţele Matematice. Absolvenţi ai Şcolei Normale de Institutori. Institutori în Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483998)
14941. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 108 p. 60 bani. (I 483996)
14942. ~ Idem. Lucrate de G. N. Costescu, T. Grigorescu, Directori de scoale în Bucureşti, şi C. S. Popescu. Profesor de Matematici. Absolvenţi ai şcoalei de institutori. Ediţie nouă, întocmită conform nouei programe din 1903. Ed. IV. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Thoma Basilescu), 1905-1906. (20,5 x 13). 109 p. cu il. 60 bani. (I 23853)
14943. ~ Geografia Europei şi a celorlalte continente pentru clasa IV-a urbană şi divizia III rurală, anul al II. Lucrată de Gh. N. Costescu, institutor, fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, institutor şi director de şcoală primară, fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov, şi Ion Ciorăn eseu, învăţător. Bucureşti, Edit. Librăriei Sfetea [Pe copertă: Librăria Şcoalelor C. Sfetea], 1911. (22,5 x 15,5). 128 p. cu il., 12 h. 1,50 lei. (II 25687)
14944. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1912. (22 x 15). 112 p. cu il. 4-10 h. (II 514984)
Lipsă coperta.
14945. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 112 p. cu il., 9 h. 1,50 lei. (II 38329)
14946. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1916-1917. (21 x 13,5). 115 p. cu il., 8 f. h. (I 529424)
14947. ~ Geografia Judeţului Ilfov pentru clasa II-a primară urbană şi pentru divizia a II-a rurală, an I-iu. Lucrată de G.N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor şi director de şcoală primară, Fost revizor şcolar al Capitalei şi jud. Ilfov şi I. Ciorănescu, învăţător, Diplomat al Şcoalei normale de Surdo-Muţi din Berlin. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), [1912]. (23 x 16). 56 p. cu il., 1 f. h. 1 leu. (II 267021)
Datat după: Costescu 1912, cop. 4.
14948. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (20 x 13). 71 p. cu il. 1 leu. (I 45322)
14949. ~ *Geografia Judeţului Mehedinţi, de Gh. N. Costescu, Ion Ghiaţă şi Ion Ciorănescu. [Bucureşti], Edit. Librăriei H. Steinberg, [191?]. (Costescu 1914, cop. 4)
14950. ~ Metodica gramaticei, aritmeticei şi geometriei din clasele III şi IV. întreg materialul acestor obiecte desfăşurat în lecţii practice. Lucrare pentru normalişti, înveţători şi institutori şi în special pentru candidaţii la Titlul definitiv, de Gh. N. Costescu, G. A. Dima, Institutori la şcola de Aplicaţie de pe lîngă şcola de Institutori, T. Grigorescu şi P. Popescu, Absolvenţi ai şcolei Normale de Institutori, Institutori în Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei II. Steinberg (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897. (23 x 16). 789 p. 6 lei. (Biblioteca înveţămîntului primar) (II 120950)
14951. ~ Noţiuni geografice şi România, pentru Divizia II rurală anul II. Lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor, Fost inspector şcolar, Ion Ghiaţă, Institutor, Director de şcoală primară în Bucureşti, Fost revizor şcolar al Capitalei şi Jud. Ilfov, şi Ion Ciorănescu, învăţător, Diplomat al şcoalei normale de surdo-muţi din Berlin. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (23 x 15,5). 49 p. cu il., 6 h. 1 leu. (II 267082)
14952. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 54 p., 5 h. 1 leu. (I 39410)
14953. ~ România şi ţările locuite de români, pentru clasa III urbană şi divizia III rurală, anul I [Pe copertă: Geografia României şi a provinciilor locuite de Români], lucrată de Gh. N. Costescu, Institutor[...], Ion Ghiaţă, Institutor[...], şi I. Ciorănescu, învăţător[...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1911]. (22,5 x 16). 79 p. cu il., 4 h. 1,20 lei. (II 24942)
14954. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (20 x 13). 109 p. cu il., 6 h. 1,30 lei. (I 45352)
Vezi şi:
COŞBUC, G. ş.a. Carte de cetire, cl. II prim. urb. Ed. III. Bucureşti, 1910.
~. Carte de cetire, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1908; Craiova, 1909.
~. Carte de cetire, cl. IV prim. urb. Ed. I, Ploesti, 1908 ; ed. II/III, 1909 ; ed. III, 1910.
~. Carte de cetire, div. II rur. Ed. I Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1910.
~. Carte de cetire, div. III rur. an II. Ed. I, Craiova, 1908 ; ed. II. Ploeşti, 1910.
IONEANU, George S. ş.a. Abecedar. Partea I-II, cl. I urb. şi div. I rur. Bucureşti, 1903 ; 1905 ; 1906 ; 1907.
IONESCU, G. C. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compunere, cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1909.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Carte de citire, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1901.
~. Carte de citire, cl. II urb. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. VI, 1906; ed. VII, 1907.
~. *Carte de citire, cl. III prim. Bucureşti, 1899 (cu Povăţuitor).
~. Carte de citire, cl. III. prim. urb. Ed. II, Bucureşti, 1900-1901 ; 1903 ; 1905 ; 1907.
~. Carte de citire, cl. IV prim. urb. şi V rur. Bucureşti, 1897 (cu Povăţuitor) ; ed. II, 1898 ; ed. IV, 1901-1902.
~. Carte de citire, div II rur., an. I. Ed. II. Bucureşti, 1901.
~.. Carte de citire, div. II rur., an. I-II. Ed. I, Bucureşti, 1902 ; ed. III, 1904 ; ed. IV, 1906 ; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907 ; 1910.
~. Carte de citire, şc prim. rur. div. III. Ed. II, Bucureşti, 1898 ; ed. III, 1900 ; 1903; 1907.
~. Carte de citire, div. III rur. (cl. IV). Bucureşti, 1905 ; 1906 ; 1910.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl II prim. urb. (şi div. II prim.). Bucureşti, *1899 ; *[190?] ; ed. III, 1904 ; 1905-1906.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. III urb. Bucureşti, 1899 ; ed. II, 1902 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi composiţiuni, cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1899-1900 ; ed. nouă, 1903 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. II rur. Ed. V. Bucureşti, 1904-1905.
~.. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. III rur. an I. Bucureşti, 1899-1900 ; 1903 ; an I şi II, ed. III. Bucureşti 1904 ; ed. IV, 1904-1905.

Nu exista imagini
  2205) COSTESCU, ION (1860-1935)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ION (1860-1935)
14955. ~ Memoriu. Asupra unora din căuşele care impedică propăşirea musicei în Romănia Presentat onoratului Ministeriu al Instrucţiunei, de Ion Costescu, Profesor de Musică. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1889. (24,5 x 16,5). 40 p. (II 413339)
14956. ~ Mnemonica pentru Studiul intervalelor, al gammelor şi al Tonurilor relative, de Ion Costescu, Maestru de musică. Bucuresci (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (24 x 16,5). 30 p. 1 leu. (II 1691)
14957. ~ Nouveau système d’enseignement musical élémentaire. 1-er volume. A-B. Solfèges avec suite des principes de notation et les théories correspondantes de musique élémentaires, par Jean Costesco, Professeur de musique aux Lycées Lazar et St. Sava de Bucarest. Approuvé par le Ministère de l’Instruction Publique de Roumanie. Ordre No. 49144. Serie B. Bureau B. du 21 Juin 1913. S.l., [1913]. (24 x 16,5). XXII, 66 p. 1,25 lei (A) ; 1 f., p. 67-164. l,50 lei (B). (II 36469)
14958. ~ Solfegii de Ion Costescu, Maestru de musică la liceele Lazăr şi Stu Sava din Bucureşti. Vol. al 2-lea. Paralel cu exersarea solfegiilor din acesta carte, se studiază materia volumului al 2-lea de Teorie Musicală Elementară, Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe care le-am întocmit, se pot cunoşte în întregime numai dacă se analizează, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară, 2. vol. I-iu, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăusa pentru propunerea Musicei Elementare, în special al Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fiecare din tratatele menţionate. Lipsea (Tipografia de note music. C. G. Röder), [1901]. (29,5 x 21). 149 p. 3,50 lei. (II 87013)
14959. ~ Teorie musicală elementară, de Ion Costescu, Maestru de musică[...]. Vol. II. Expunerea teoriei musicale elementare, din volumul présent, s’a făcut în ordinea materiei cuprinsă în tratatul meu de Solfegii, vol. al 2-lea şi al 3-lea. Metoda şi sistemul nou de proponiment al musicei elementare, pe cari le-am întocmit, se pot cunósce în întregime, numai dacă se analizează, pe lângă materia din cartea acesta, şi cuprinsul următorelor mele lucrări: 1. Volumele 1-iu şi al 3-lea din Teoria Musicală Elementară. 2. Volumele 1-iu, al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea din Solfegii. 3. Călăuza pentru propunerea Musicei Elementare, în special a Musicei Vocale, şi 4. Prefaţa pusă la fie-care din tratatele menţionate. Bucuresci, Proprietatea autorului (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27,5 x 20,5). 87 p. 3 lei. (II 87016)
În colaborare:
IONESCU, G. ş.a. Memoriu asupra căuşelor care împiedică propăşirea musicei corale... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  2206) COSTESCU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, IOAN M.
14960. ~ Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime la Romani şi la Români. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan M. Costescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (22 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 174500)
Pe copertă: "Ioan M. Costescu. Condiţiunile necesare pentru contractarea căsătoriei legitime în Dreptul Roman şi în Dreptul Civil Român".

Nu exista imagini
  2207) COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, MIHAIL (1848-?)
14961. ~ Despre condiţiunile necessarii de a dispune între vii şi prin testamente. Thesa pentru licenţia. Acta publică susţinută la [3 Februariu 1875] de M. Costescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (25,5 x 18). 188 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 413620)
14962. ~ Revoluţiunile fara luminarea poporului născu tirania, de M. Costescu, 1880. Râmnicu-Vâlcei. Bucuresci (Tipografia Curţii, proprietar F. Göbl), 1880. (18,5 x 11,5). II p., p. 5-24. 25 bani. (I 56000)

Nu exista imagini
  2208) COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, TEODOR D. (1864?-1939)
14963. ~ Culegere de Circulari adresate Funcţionarilor dela sate (însoţite de anexe) de către T. Costescu, Prefectul judeţului Mehedinţi, Profesor şi fost director al lic. Traian. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1905. (19 x 13). 80[- 83] p. (I 3033)
14964. ~ Răspuns unui calomniator [Gh. I. Donciu], de Teodor Costescu, Fost Director al Liceului Traian, fost Deputat şi Prefect al Judeţului Mehedinţi. [T. Severin], 1910. (19,5 x 13). 202 p., 21 pi. (I 20305)
Răspuns acuzaţiilor aduse de ing. Gh. I. Donciu în broşura intitulată: "Scrisoare deschisă adresată D-lui Th. Costescu, T.-Severin 1910".

Nu exista imagini
  2209) COSTESCU, VIRGILIU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, VIRGILIU
14965. ~ Teatru pentru mici şi mari, [de] Virgiliu Costescu. Vol. I. Străbunii. Schiţă tragică-istorică în 3 acte. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Providenţa), 1914. (20,5 x 13). 48 p. 50 bani. (II 38410)
14966. ~ Idem. Vol. II. Cina cea de taină. Piesă biblică 1 act în versuri. Omul dracului (Vicleimul). Legendă biblică 1 act în versuri. Bucureşti, Edit. Biuroului Editorul (Tip. România), 1915. (17 x 12). 45[-48] p. (I 45155)
Tip., la p. 48.

Nu exista imagini
  2210) COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-CORNÂNEANU, D.
14967. ~ Discursul rostit de D. Costescu-Cornaneanu în şedinţele Senatului de la 31 Martie şi 1 Aprilie 1897 cu privire la eforiile spitalelor. Bucuresci (Imprimeria Statuluî), 1897. (16 x 10). 42 p. (I 410946)

Nu exista imagini
  2211) COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, I. (1851-?)
14968. ~ Discurs rostitŭ de Diaconu Costescu, Directoru Seminarului la Înmormintarea Protopopului de Buzeu Petre Barbulescu, Cavaler al ordinului Steaua României Mort la 3 August 1887. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1887. (16 x 11). 24 p. (I 410803)
14969. ~ Expunere a principalelor serbători ale Biserică creştine-ortodoxe şi a serbătorilor naţionale. Pentru usul scólelor primare urbane şi rurale, în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial Nr. 148 din 2/14 Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnaziul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1893. (20 x 12,5). 64 p. cu il. (BSS II 1561)
14970. ~ Manualu de Geografia sânta Elaborată după differiţi autori pentru usulu eleviloru din seminarie şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Profesoru de Religiune la Gymnasiulu Alessandru Ghica din Alessandria (Judeţulu Teleorman). Urmata de câteva figuri arheologice. Bucuresci (Tip. Naţionala intrep. C. N. Rădulescu), [1878]. (18,5 x 12). VI-93 p. (I 464419)
Lipsă coperta. Datat după: RoL, 2(1878), nr. 426, oct. 20, p. [3]: A apărut.
14971. ~ Idem. Prelucrat pentru usul elevilor din Seminarii şi şcólele secundare, de Diac. J. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu, actualmente profesor şi director la Seminarul din Buzeu. Ed. III. Cu opt figuri arhiologice [!] şi cu un plan al templului Ierodian. Buzeu (Tip. şi Libr. A. Davidescu), 1891. (21 x12,5). 64 p. 80 bani. (II 411883)
14972. ~ Manual de Istoria sânta a Vechiului Testament. Traducţiune prelucrată pentru usul elevilor din seminariele şi şcolele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Director şi profesor la Gimnasiul Alexandru Ghica. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1882. (19 x 13,5). X-226 p. 1,70 lei. (I 384864)
14973. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi scoalele secundare de Diaconul I. Costescu-Duca, Fost director şi profesor de Gimnasiu şi actualmente profesor la Seminariul din Buzeu. Ed. II. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se cuprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (20 x 13,5). 205[-207] p. 1,70 lei. (I 411572)
14974. ~ Idem. Ed. III. Cu o scurtă espunere despre cărţile ce se coprind în Vechiul Testament. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1890. (20 x 14). 1 f., VI-203 p. 1,70 lei (I 411571)
14975. ~ Idem, întocmit pentru usul elevilor din seminarii şi şcoalele secundare, de Diac. I. Costescu-Duca, director la Seminarul de Buzeu şi profesor. Ed. IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 14). 1 f., VI p., p. 9-189. 1,70 lei. (I 384862)
14976. ~ Idem, întocmit pentru folosul elevilor din şcoalele secundare şi seminarii, de Diac. I. Costescu-Duca, Profesor la Gimnasiul din Buzeu. Ed. V. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1895. (20 x 14). 1 f., II p., p. 5-196. 1,70 lei. (I 384902)
14977. ~ Idem. Ed. VI. Acest manual este aprobat ca carte didactică de Sântul Sinod şi de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Buzeu, Libr. şi Tip. B. Davidescu, 1897. (19 x 13,5). 188 p. 1,70 lei. (I 174758)
14978. ~ Manual pentru inveţământul religios întocmit pentru clasa I primară urbană şi rurală în conformitate cu noua programă publicată în Monitorul Oficial No. 148 din 2/14 Octombrie 1893 şi în Buletinul Oficial al Ministerului Cult. şi Instrucţiunei Publice No. 4 din luna Octombrie 1893, de Diac. I. Costescu-Duca, profesor la gimnasiul Alexandru Haşdeu din Buzeu. Bucuresci (Tip. Fraţii Davidescu), 1893. (19 x 14). 40 p. 30 bani. (BSS I 14407)
14979. ~ *Manual de rugăciuni..., [188?]. 0,20 lei. (Costescu-Duca. Geografia, cop. 4)
14980. ~ *Privire asupra periodului Fanarioţilor. (Conferinţă publică ţinută în localul gimnasiului Tudor Vladimirescu din Buzeu sub auspiciile societăţei Corpului Didactic din Buzeu), [188?]. De vîndare la Librăriile D-lor Socek şi Theodosiu Ioaniţiu. 0,50 lei. (I. Costescu-Duca (II), cop. 4 ; Costescu-Duca (III), cop. 4 ; Costescu-Duca. Geografia, cop. 4 ; Costescu-Duca (V), cop. 4 ; Costescu-Duca (VI), cop. 4)
14981. ~ Dile Amărâte şi Nopţi Chinuite, [de] Diac. I. Costescu Duca, Profesor la liceul din Buzeu. Urmate de câte-va scrieri ale lui Stelian I. Costeacu-Duca, Student universitar Facultatea de Drept Bucuresci. Buzeu, Libr. şi tip. B. Davidescu, 1900. (21 x 13,5). 187 p. cu il., 1 portr. 50 bani. (Episc. Buzău 1923)
Scrise la moartea fiului său, Stelian I. Costescu-Duca, decedat la 31 mai 1899.
În colaborare:
14982. ~ Discursuri funebre pronunţate cu ocasiunea înmormântărei profesorului Ion Sburlan din Buzeu [de Părintele I. Costescu-Duca şi Florea Costantinescu] la 26 Octombre 1890. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1891. (18 x 11,5). 15 p. (I 127597)
Autorii, la p. 5 şi 11. Cuprinde şi: "Câte-va notiţe biografice despre Ion Sburlan, Profesor în Buzeu".

Nu exista imagini
  2212) COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-DUCA, STELIAN I. (1879-1899)
Traduceri:
JITOVA. Suferinţele celebrului scriitor rus Ioan Turghenieff. Trad. de ~. Buzeu, 1902.
Vezi de asemenea:
COSTESCU-DUCA, I. Dile Amărâte...Buzeu, 1900.

Nu exista imagini
  2213) COSTESCU-RIN, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU-RIN, GEORGE C.
14983. ~ Nuvele, [de] George C. Costescu-Rin. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1912. (21 x 13,5). 130 p. 1,50 lei. (II 25965)

Nu exista imagini
  2214) COSTIESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU
Vezi şi COSTESCU

Nu exista imagini
  2215) COSTIESCU, A., poet
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A., poet
14984. ~ Kăntecele Aurorei. Suvenire şi Doine. Poesii de A. Kostiesku. Bucuresci (Impr. Nifon Mitropolitulu), 1856. (17 x 11,5). 202[-206] p. (I 156229)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi titlurile poeziilor cu caractere latine.
14985. ~ Visulu unui românu. Fantasie Originală în 2 tablouri şi în versuri, de A. Costiescu. Representată pentru prima oară pe teatrulu naţionalu din Bucureşti în 28 Aprilie 1857. Bucuresci (Tip. Naţională a lui I. Romanov et C-nie), 1857. (16 x 11,5). 15 p. (I 76108)
P. de titlu, p. de titlu falsă, distribuţia personajelor şi titlurile, cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2216) COSTIESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, A.
14986. ~ O noua aplicaţiune în întrebuinţarea quadrantului de campanie, de Colonel A. Costiescu din Artilerie. Bucuresci (Tip. Stef. Mihalescu), 1886. (22,5 x 15,5). 11 p., 1 f. pl. (II 385012)
În colaborare:
14987. ~ Résumé sur l’histoire de l’armée roumaine faisant partie de l’Album militaire. Oeuvres de Mrs les Lt.-Colonel d’artilerie A. Costiesco, Directeur du Service Administratif au Ministère de la Guerre et Major A. Fa1coyano. Officier d’artillerie. Bucarest (Imprimerie de la Cour), 1874. (23 x 15,5). 40 p., 1 tab. (II 413183)
Vezi de asemenea:
MELIK, I. M. Elemente de Topografie. Ed. II. Iassi, 1884.
~. Equerulu grafometru... Iaşi, 1885 ; ed. II, 1887 ; ed. fr. Iassy, 1885.

Nu exista imagini
  2217) COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MATILA A. (1858-?)
14988. ~ Manualul agenţilor de legătură, cercetaţilor de teren şi cercetaşilor de objectiv, compilat dupa Diferite regulamente şi scrieri, de Căpitanul M. Costiescu din Regimentul 8 Artilerie. Roman, Libr. şi Tip. Fraţii Rothenberg, 1902. (16,5 x 10,5). 78 p. cu il., 1 tab. (I 408833)
14989. ~ Manualul Scoalei de alu II-le gradu. Cursuri redactate şi predate în Scola regiment IV de artilerie în anii 1879, 1880, 1881 de Matila A. Costiescu, Locotenent. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1881. (15,5 x 10). 617, XII p., 4 tab. (Biblioteca Regimentului IV de Artilerie) (I 391386)
14990. ~ Manualul Scoalelor regimentare. Cursuri redactate şi predate de Matila A. Costiescu, Căpitan. Ed. II. revăzută şi adăugită. Iassi, Edit. Librăriei scoalelor, Fraţii Şaraga, 1895. (13 x 9). 617 p., XIX, XII p. (tabela de materii), 4 pl. (BCU-ClN 216496)
Cuprinde: Gramatică, Cosmografie, Geografie, Istorie, Aritmetică, Geometrie, Fortificaţie, Artilerie, Istoria Artei militare.
14991. ~ Tinereţe! [De] M. A. Costiescu, Locotenent. Jassy (Tipo-lit. H. Goldner), 1883. (11,5 x 7,5). 119 p. (I 340855)

Nu exista imagini
  2218) COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
 • Opera
 • Imagini
COSTIESCU, MILTIADE (1818-1872)
Traduceri:
• Collecţie de nuvelle. Toată viaţa pentru o zi. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
DUMAS, AL. Amory sau Amorul de care mare cineva Trad. de ~. Bucureşti, 1857.
~. Dama cu camelii. Trad. de ~. Bucureşti, 1854.
HUGO, V. Miserabilii. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1862-1863.
MOLIÈRE. Don Juan. Trad. de ~. Bucureşti, 1846.
SOULIÉ, F. Memoriele diavolului. Trad. de ~. Bucureşti, 1856-1857.

Nu exista imagini
  2219) COSTIN, A.
 • Opera
 • Imagini
14992. ~ Cartea Robilor, [de A. Costin]. [Bucureşti], Edit. Com. Comunist Rev. Romîn, 1918. (13 x 9). 38 p. (Biblioteca Comunistă, nr. 3) (I 442444)
Autorul, în lista de cărţi de pe cop. 4.
Traduceri:
DICKENS, CH. Moartea Beţivului. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
Vezi de asemenea:
• Jos Războiul! (Italia şi România). Bucureşti, 1915.

COSTIN, A.
Nu exista imagini
  2220) COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
 • Opera
 • Imagini
COSTIN, ALEXANDRU (1880-1948)
14993. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Costin Februarie, 1904. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3608)

Nu exista imagini