Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2191) COSTEA, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, N.
14914. ~ Recursul în Casaţie. Teza de licenţă în drept de N. Costea. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (24 x 16,5). 35 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3647)

Nu exista imagini
  2192) COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
14915. ~ Nevinovaţii. înfiorătoarea tâlherie cu omor din Zătreni-Vâlcea. R.-Vâlcea, Edit., Libr. şi Tip. Matei Basarab, 1916. (23,5 x 16). 32 p. 80 bani. (II 46890)
Cu o prefaţă de Gh. S. Terpu, Comerciant, comuna Stăneşti-Vâlcea.

Nu exista imagini
  2193) COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
14916. ~ Etudes de l’action du gaz carbonique sur les sulfures minéraux. 1-re Thèse. Propositions données par la Faculté. 2-e Thèse. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris pour obtenir le grade de docteur és sciences physiques [par] M. N.-D. Costeanu-Soutenues le... juin 1914, devant la Commission d’Examen. Paris, Gauthier-Villars et C-ie, Éditeurs, Libraires du Bureau des Longitudes, de l’École Polytechnique (Impr. Gauthier-Villars et C-ie), 1914. (23 x 15,5). 4 f., 71 [-75] p. cu il. (Faculté des Sciences. Serie A, No. 769 No. d’ordre: 1551) (II 199748)

Nu exista imagini
  2194) COSTESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU
Vezi şi: COSTIESCU

Nu exista imagini
  2195) COSTESCU, diacon
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, diacon
Vezi: COSTESCU-DUCA, ION

Nu exista imagini
  2196) COSTESCU, ATANASE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ATANASE
14917. ~ Despre privilegii în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1886 de Atanase Costescu. Bucuresci (Tip. Moderna Gr. Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412241)

Nu exista imagini
  2197) COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
14918. ~ Curs de legislaţie, administraţie şi comptabilitate. Predat elevilor din anul al II-lea de Guardul d’Artil. II. C. Costescu. Martie 1905. Bucureşti (Autografia Scoalelor de Artilerie şi Geniu), 1905. (26 x 20,5). 278 p. 5,10 lei. (Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu) (II 486764)
Litografiat. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 279 şi urm.).

Nu exista imagini
  2198) COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
14919. ~ Colecţiune de Legi, Regulamente, Acte, Deciziuni, Circulari, Instrucţiuni, Formulare şi Programe începând dela 1866 - 1916 şi aflate în vigoare la 15 August 1916 privitoare la Biserică, Culte, Cler, învăţămînt religios, Bunuri bisericeşti, Epitropii parohiale şi Administraţii religioase şi pioase [de] Chiru C. Costescu, licenţiat în teologie şi drept, defensor eclesiastic. Adnotată cu Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată până la anul 1916; având şi un Index alfabetic amănunţit. Aprobată de Consistoriul Superior Bisericesc şi de Sf. Sinod. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). XII, 831 p. (I 47840)
Pe copertă, titlul: "Colecţiune de legiuiri Bisericeşti şi Şcolare".
14920. ~ Despre legat în dreptul roman şi român. Teza pentru obţinerea titlului de licenţiat în drept de Chiru Costescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410076)
14921. ~ Istoria sinoadelor locale înainte de Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 325. Tesă pentru licenţă de Chiru C. Costescu. Susţinută la... Iunie 1896. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericescî), 1896. (23 x 15). 2 f., III-101[-103] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 412574)
14922. ~ Legea generală de Pensiuni şi Regulamentul ei cu toate modificările ce li s’au adus până acum adnotată cu ultimele jurisprudente ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de Chiru C. Costescu, Licenţiat în Teologie şi Drept. Defensor eclesiastic. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (19,5 x 12,5). 159 p. 3 lei. (I 509882)

Nu exista imagini
  2199) COSTESCU, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, DUMITRU M.
14923. ~ Teocina în tratamentul idropiziilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 1 Iunie 1904 de Dumitru M. Costescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 52[-56] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 728) (II 3348)

Nu exista imagini
  2200) COSTESCU, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ECATERINA
14924. ~ *Orfana. Localisare de pe o scriere franceză de Ecaterina Costescu. Bucureşti, [1897]. (Biblioteca de lectură pentru tinerimea de ambe sexe) (A-B, 1(1897), nr. 12 şi 13, dec. 21 şi 28, p. 408: Cronica bibliogr.)

Nu exista imagini