Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2181) COSTANTIN, J.
 • Opera
 • Imagini
COSTANTIN, J.
14889. ~ Les végétaux et les milieux cosmiques (adaptation-évolution) par J. Costantin, Maître de Conférences à l’École normale supérieure. Avec 171 gravures dans le texte. Paris, Ancienne librairie Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Editeur (Tours, impr. E. Arrault et C-ie), 1898. (21 x 14). 2 f., 292 p. (Bibliothèque scientifique internationale, LXXXVIII) (II 26562)
Lipsă coperta. Menţionat şi în: Rally I, p. 75.

Nu exista imagini
  2182) COSTĂCHESCU, CHRISTODOR (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, CHRISTODOR (1862-?)
14890. ~ Perinefrita supurată. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în diua de [8 Iulie] 1889 de Christodor Costăchescu. Bucuresci (Tip. şi Libr. Scólelor, Eniu D. Balténu & CP. Conduratu), 1889. (22,5 x 15,5). 107[-110] p., erata. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 213) (II 55645)

Nu exista imagini
  2183) COSTĂCHESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, G.
(Gicos)
14891. ~ Geografie impresionistă. Oraşe româneşti [de] Gicos [=G. Costăchescu]. Roman (Tip. şi Libr. Beraru), 1914. (20,5 x 13,5). 68[-71] p. 1 leu. (II 480024)
Autorul, identificat după dedicaţia autografă de pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  2184) COSTĂCHESCU, I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, I. (1859-?)
14892. ~ Clasicism şi realism în armată, de I. Costăchescu, Locotenent în Regimentul 8 de Linie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (21 x 14). 46 p. (II 411955)
14893. ~ Din Viaţa lui Ştefan cel Mare Voevodul Moldovei 1457-1504, [de] Maiorul I. Costăchescu. Cuvântare ţinută înaintea Regimentului VIII Dragoş No. 29 în diua de 2 Iulie 1904 cu ocazia serbărei a 400 ani de la mortea acestui mare Voevod. Dorohoiu (Libr. şi Tip. I.L. Bercovici), 1904. (19 x 12). 21 p. (I 2579)
14894. ~ Manual de Campanie indispensabil tuturor Comandanţilor de unităţi şi subunităţi în Regiment în special ofiţerilor şi plutonierilor de rezervă, [de] Locot. Colonel în rezervă Costăchescu. Craiova (Inst. de Arte grafice Samitca), 1915. (20,5 x 13,5). 102 p. cu il. 1,50 lei. (II 44173)
14895. ~ Prima zi din viaţa Regimentului 54 Infanterie, [de Lt. Colonel I. Costăchescu]. Serbarea zilei de 24 Aprilie 1914 la Roman. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1914. (22 x 15). 48 p. cu il. (II 38834)
Autorul menţionat la p. 4.
14896. ~ Principii asupra metodei de predare a instrucţiunii teoretice şi practice în armată, de Locotenentul I. Costăchescu din Reg. 8 Linie. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (25 x 17). 40 p. 1 leu. (Publicaţiunile militare. A 28-a Publicaţiune) (II 413423)
14897. ~ Rezumat din Istoricul regimentului Roman No. 14 de Infanterie povestit în ziua de 21 Mai 1912 cu ocazia serbărei patronului regimentului şi a 40 ani de vieaţă ostăşească (1872-1912), [de] Locot. Colonel I. Costăchescu. Roman (Tip. Beram), 1912. (17,5 x 11,5). 39 p. (I 29631)

Nu exista imagini
  2185) COSTĂCHESCU, NECULAI (1876-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, NECULAI (1876-1939)
14898. ~ Fluorures complexes de chrome, par N. Costăchescu. [III]. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (23,5 x 15,5). 16 p. (II 27642)
La finalul textului, menţiunea: "Laboratoire de Chimie minérale de l’Université de Jassy".
14899. ~ Fluorures complexes de chrome. IV. [Par] N. Costăchescu, Professeur à la Faculté des Sciences de Jassy. Jassy (Impr. H. Goldner), 1914. (23 x 15,5). 1 f., p. 16-23. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Jassy. T. VIII, fasc. 1, p. 16-23) (II 27642)
14900. ~ Fluorures de Cobalt et de Nickel, par N. Costăchescu [II]. Jassy (Impr. Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1911. (24,5 x 16,5). 11 p. (Extrait de la Revue Annales Scientifiques de l’Université de Jassy T. VII, fasc. 1) (II 23569)
14901. ~ Fluosels de Vanadium, par N. Costăchescu. Jassy (Imprimerie Nationale, Ioan S; Ionescu), 1910. (24 x 16). 9 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy) (II 19523)
14902. ~ Les gaz contenus dans le sel gemme et dans les volcans de boue de la Roumanie, par N. Costăchescu. Iassy (Impr. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 57 p., 1 tab. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Iassy. T. IV, I-ère fasc) (II 199732)
14903. ~ Gazurile cuprinse în sare şi în vulcanii de glod din România de N. Costăchescu. Teza susţinută la... Decembrie 1905 înaintea Facultăţii de Ştiinţe pentru obţinerea gradului de Doctor în ştiinţele fizico-chimice. Imprimată cu spesele Fondaţiunei Carol I. Iaşi (Tip. edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (23 x 15,5). 105 p. (Universitatea din Iaşi, nr. 1) (II 3346)
14904. ~ Memoriu présentat Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice, de Neculai Costăchescu, Doctor în chimie; şef de lucrări şi decent pentru chimia minerală; profesor suplinitor al catedrei de chimie minerală dela Universitatea din Iaşi pentru a fi numit la catedra de Chimie minerală dela Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1912. (23,5 x 16). 21 p. (II 27702)
Pe copertă: "Memoriu de titluri şi lucrări".
14905. ~ Sur un heptane secondaire contenu dans le pétrole roumain, par N. Costăchescu. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1911. (24 x 16). 10 p. (Extrait dela Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy) (II 22735)
În colaborare:
14906. ~ Sels complexes de fer, par N. Costăchescu et G. Spacu. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (24 x 16). 1 f., p. 132-138. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy. T. VII. 2-me fasc. Extrait) (II 27735)
14907. ~ Sur la formation des combinaisons complexes en dissolution, par N. Costăchescu et Th. Apostol. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (24 x 16). 1 f., p.101-131. (Annales Scientifiques de l’Université de Jassy. T. VII, 2-me fasc. Extrait) (II 27736)
Vezi şi:
PONI, P. şi ~. Action de l’acide azotique de différentes concentrations, sous pression, sur l’isopentane. Iassy, 1903.
~ Sur les isohexanes contenus dans les pétroles roumains. Iassy, 1904.
Vezi de asemenea:
• Profesorului Petru Poni. Omagiu. Iaşi, 1906.
• Referat asupra rezultatului examenului trecut de Dl. Dr. N. Dănăilă. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  2186) COSTĂCHESCU, VASILE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, VASILE (1876-?)
În colaborare:
14908. ~ Istoria bisericei parohiale Cuvioasa Paraschiva din satul Pleşeşti-Gane, Comuna Pleşeşti judeţul Suceava. întocmită de cătră: Vasile Costăchescu, învăţător diriginte şi epitrop al bisericei, şi Preotul paroh V. Pleşoianu. Precedată de Istoria Satului şi a comunei lucrată de V. Costăchescu. Folticeni (Tip. Gutenberg J. Bendit), 1913. (24 x 16,5). 76 p. Preţul e benevol în folosul bisericei. (II 529694)

Nu exista imagini
  2187) COSTE, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
COSTE, ADOLPHE
14909. ~ Alcoolism ori economie, dilema socială, de Adolphe Coste, Laureat la concursul Pereira (1882), Fost preşedinte al Societatei de statistică din Paris, Secretar al Societatei de economie populară etc. Traducere de Elisa Conta. Lucrare premiată de către Casa de economie din Marsilia. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (15 x 9,5). 3 f., 198 p. (BCU-ClN 185139)
Titlul original: "Alcoolisme ou épargne, dilemme social", apărută în "Bibliotheque utile", la Felix Alcan, în 1893 (v. nota de la p. 1).
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2188) COSTEA, CONSTANTIN (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, CONSTANTIN (1877-?)
14910. ~ Despre asociaţiuni bacteriene în anumite epidemii. Teza pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de 18 Iunie 1903 de Const. Costea din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (22 x 15,5). 95 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 689) (II 467577)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2189) COSTEA, GEORGE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, GEORGE (1876-?)
14911. ~ Lesiunile Ureterului în cursul Laparo-tomiilor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 5 Decembrie 1902 de George Costea, Fost intern al spitalelor Eforiei şi Brăncovenesc. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (23 x 16). 2 f., 67 [-69] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 664) (II 558847)
14912. ~ Idem, de Dr. George Costea, Fost intern al spitalelor Eforiei şi Brăncovenesc. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (22,5 x 15,5). 2 f., 68 p. (II 263339)

Nu exista imagini
  2190) COSTEA, GRIGORE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, GRIGORE (1882-?)
14913. ~ Sinodul VII Ecumenic din punct de vedere canonic. Teză pentru Licenţă de Grigore Costea. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1906. (23 x 16). 97 p. (Facultatea de Teologie de Ia Universitatea din Bucureşti) (II 3710)

Nu exista imagini