Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2171) COSTACHE MODESTU
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE MODESTU
Vezi: MULŢESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  2172) COSTACHE, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE, CONSTANTIN
14871. ~ Carnetul monitorului instructor, întocmit de Plutonierul Costache Constantin din Regimentul Mihaiu-Viteazul No. 6. Vol I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1912. (18,5 x 12,5). 78 p., 11 f. albe (I 112663)

Nu exista imagini
  2173) COSTACHE, PETRU I.
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE, PETRU I.
14872. ~ Monografia comunei Brastavăţul (judeţul Romanaţi), [de] Petru I. Costache, Sub-chirurg. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1909. (24 x 16,5). 39 p. 2 lei. (II 14161)

Nu exista imagini
  2174) COSTACHI, VENIAM (1768-1846)
 • Opera
 • Imagini
COSTACHI, VENIAM (1768-1846)
(V.C.M.M.)
Traduceri, editări de texte:
ETHIMIE ZIGADINUL. Tâlcuirea Psaltirei... Trad. de ~. Tom. I-II. Iaşii, 1850-1862.
EVGHENIE VULGARIS. Îndeletnicire despre buna murire. Trad. de ~. Iasii, 1845 ; Bucureşti, 1914.
• Euhologhiu sau Molitvelnicu. Trad. şi pref. de ~. Iaşii, 1834.
• Funie sau Frânghie intreită. Trad. de ~. Iaşi, 1831.
IOAN HRISOSTOM. Despre a nu înpreunlăcui Canonicile (adecă Călugăriţile) cu bărbaţi. Trad. de ~. Iaşii, 1839.
• Învăţătură creştinească... Ed. de ~. Iaşi, 1832.
• Dumnezeescele Liturghii ale sfinţilor ierarhi Ioann Hrisostomul,... Ed. şi pref. de ~. Iaşii, 1834.
MACREUL, SERGIE. Iubitorul de întelepciune. Trad. de ~. Iaşi, 1831.
MELETIE, Mitropolitul Athinelor. Besericeasca istorie. Trad. de ~. Tom. I-IV. Iaşii, 1841-1843
• Mineiul lunii Ianuarie-Decembrie. Trad. de ~. M-rea Neamţul, 1845-1847.
MINIAT, I. Didahii. Tipărite de P. S. Veniamin la 1837, retipărită în 1897, Ia Bucureşti.
~. Peatra scandelei. Trad. de ~. Iaşi, 1844.
• Octoih... dupre Izvodul cel Grecesc. Ed. de ~. M-rea Neamţ, 1836.
• Pidalion sau Cârma Corăbiei... Trad. de ~. Neamţul, 1844.
PLATON, Mitropolitul Moscovei. Drept slăvitoare învăţătură... Trad. de ~. Iaşi, 1839.
• Rînduiala urmată de Ungerea prea înălţatului prinţip... Mihail Grigoriu Sturza VVd. Ed. de ~. Iasii, 1834.
STAVRI, L. Carte de închinăciuni. Ed. de ~. Piatra, 1882.
THEODORIT, Episcopul Cirului. Cinci cuvinte asupra Istoriei Bisericeşti de la 325-429. Trad. de ~. Bucureşti 1894.
THEOFILACT, Arhiepiscop. Trimiterile cele patrusprăzece ale Slăvitului... Apostol Panel. Trad. de ~. Tom I-III. Bucureşti, 1904-1906.

Nu exista imagini
  2175) COSTACOPOL, DUMITRU D.
 • Opera
 • Imagini
COSTACOPOL, DUMITRU D.
14873. ~ Condiţiunea juridică a femeei în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1901. (23,5 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412901)

Nu exista imagini
  2176) COSTA-FORU, CONSTANTIN G. (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
COSTA-FORU, CONSTANTIN G. (1856-1935)
14874. ~ Credinţe şi îndrumări ostăşeşti, de C. G. Costa-Foru, Căpitan de rezervă din cavalerie, la Comandamentul Corpului 5 de armată P. A. Iaşi (Tip. Dacia, P. et D. Iliescu), 1917. (15,5 x 11,5). 112 p. (I 51851)
14875. ~ Crima din Strada Soarelui, [de] C. G. Costa-Foru. Bucuresci (Tip. Euf. Miulescu), 1889. (19,5 x 12). 1 f., 405 p. 2,50 lei. (I 116657)
14876. ~ Gata oricând! [de] C. G. Costa-Foru. (Conferinţă ţinută la Congresul Instructorilor-Cercetaşi) (Martie, 1915). Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Adeverul), 1915. (16 x 12). 29 p. 20 bani. (Biblioteca Revistei Copiilor, a Tinerimei şi a Cercetaşilor, nr. 1) (I 42745)
14877. ~ Industria aurului în ţările române, [de] C. G. Costa-Foru. Precuvîntare. Generalităţi asupra aurului. Aur fitonian. Aur aluvionar. Drage şi escavatoare. Ţiganii aurari. Rîurile noastre aurifere. Canalizarea lor. Operaţiune, poate, fructoasă. Aluvioanele vechi dela Gemenea. Gropile bătrâne. Dacia, ţară exportatoare de aur. Darius, Traian şi războiul anglo-boer. Reînvierea industriei aurului în Transilvania. Cînd va reînvia şi la noi? Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1909. (20 x 13). 16 p. 25 bani. (I 12955)
14878. ~ Scrisori către cercetaşi şi aspiranţii-cercetaşi şi o scrisoare către domnii instructori-cercetaşi, de G. C. Costa-Foru, Membru în Comitetul Central al Asociaţiunei Cercetaşilor României. [Bucureşti, Edit. ziarelor Adevărul şi Dimineaţa, 1913?]. (16,5 x 12,5). 96 p. (I 112578)
Datele editoriale, deduse din text, la p. 51, 52 şi cop. 3.
14879. ~ Vendarea la romani şi la noi. Thesa pentru licenţă Susţinută în Iunie 1881 de Constantin G. Costa-Foru. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1881. (24 x 16,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 150354)
Prefeţe:
PLEŞOEANU, V. Momente istorice. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
Vezi de asemenea:
IMMERICH, OTTO von. Democraţia germană către Poporul Român. Bucureşti, 1915.
• Întrunirea publică a Evreilor din Capitală... Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  2177) COSTAFORU, GEORGE (1821-1876)
 • Opera
 • Imagini
COSTAFORU, GEORGE (1821-1876)
14880. ~ [Jus romanum: De ritu nuptiarum. De sponsalibus. De concubinis. Gaii instit. comm. Droit français. Du mariage]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 5 Juillet 1849, par George Costaphore, Né à Bukarest (Valachie). Paris (Impr. Bailly, Divry et C-ie), 1849. (25 x 19,5). 35 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 469560)
Cu text în l. latină (p. 3-15) şi în l. franceză (p. 17-35).
14881. ~ *Des acquirenda, relinenda, vel amittenda possessione (En droit romain). De la prescription en droit français. (Thèse). Paris, Bailly, Divry et C-ie, 1850. 4°. 54 p. (Rally I, p. 80, citat după Bengescu)
14882. ~ Despre Aristocraţie şi oare care principii de dreptu Publicu. [Bucureşti]. (Tip. Colegiului Naţional), 1857. (15,5 x 11,5). 34 p. gratis. (Estractu din Mag. Judecătorescu al D. Costaforu, Broşura V) (I 116438)
Cu alfabet de tranziţie.
14883. ~ Magazinul Judecătorescu. [Vol. I], broşura I-[VI], de George Costaforu. Bucureşti (Tipografia Colegiului), 1855. (23,5 x 15,5). 1 f., V-556 p., 2 tab. (II 117224)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă copertele (afară de coperta broş II). Broş.VI cuprinde explicaţia Convenţiei Principatelor Unite (Nat, 2 (1858), p. 24).
14884. ~ Idem. Vol. II. Codicele penale de G. Costaforu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (22,5 x 15). XIV p., 1 f., 224 p.
14885. ~ Studii asupra înstrucţiunei publice, şi unele din Statele cele mal înaintate ale Europei de G. Costaforu. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţională din Sf. Sava), 1860. (20 x 12,5). 1 f., 509 p. 12 lei. (I 116707)
Vezi de asemenea:
• Cursulu de dreptu civile. Bucureşti, 1871-72.
• Eforia Instructziei publice. Bucureşti, 1858.

Nu exista imagini
  2178) COSTAN, TH.
 • Opera
 • Imagini
COSTAN, TH.
14886. ~ Aur!... Nuvelă, [de] Th. Costan. Bucureşti/Sibiiu (Tiparul Institutului tipografic), 1893. (19 x 12). 50 p. 30 cr. sau 70 bani. (Astra-S 4011)

Nu exista imagini
  2179) COSTANDACHI, IANCU
 • Opera
 • Imagini
COSTANDACHI, IANCU
14887. ~ Scrisóre deschisă Domnului Iónu M. C. Epureanu de Iancu Costandachi. Barladu (Tip. Asoc. Unirea), 1888. (24 x 16). 6 p., 1 lab. (II 118721)
În legătură cu o moştenire. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2180) COSTANDINESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
COSTANDINESCU, G.
14888. ~ Iţic Cetătén Român Fiul lui Chir Leiba, [de G. Constandinescu]. Bucuresci, Edit. Constantinescu (Tip. Michel Binder & Fiu), 1881. (16,5 x 12). 11 p. (I 523499)
Autorul, la p. 11.

Nu exista imagini