Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2161) COSMOVICI, VASILE (?-1909)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, VASILE (?-1909)
14860. ~ Domniţa Olena. Tragedie în cinci acte, [de] Vasile Cosmovici. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Stork & Müller), 1898. (21,5 x 14,5). 2 f., XXVI, 156 p. 3,50 lei. (II 412186)
14861. ~ Goana dupe gineri. Comedie în 4 acte, [de] Vasile Cosmovici. Bucureşti (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (32 x 24,5). 59 p. (III 2025)
14861. ~ *Miron Costin. Tragedie, de Vasile Cosmovici. Bucureşti, 1905. (Dict.lit.rom.- Iaşi, p. 221)

Nu exista imagini
  2162) COSMULEI, DUMITRU (1860-1929?)
 • Opera
 • Imagini
COSMULEI, DUMITRU (1860-1929?)
14863. ~ Datini, Credinţe şi Superstiţii Aromâneşti, [de] Dumitru Cosmulei. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (18,5 x 12,5). 56 p. 1 leu. (I 15699)
14864. ~ Memoriu despre starea scólelor romanesci din Macedonia, de Demetrie Cosmulei, roman din Transilvania, director al liceului roman din Bitolia (Macedonia). Tipărit cu spesele Coloniei macedo-romane. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond de Litere Dor. P. Cucu), 1891. (19,5 x 13,5). 92 p. (I 267307)

Nu exista imagini
  2163) COSMULESCU, ILIE B.
 • Opera
 • Imagini
COSMULESCU, ILIE B.
14865. ~ Despre salariu din punct de vedere economic. Tesă pentru licenţă Susţinută la ... 1904 de Ilie B. Cosmulescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (24 x 15,5). 2 f., 60 p. (Palatul Universitatei. Scóla superióra de şciinţe de stat) (II 3420)

Nu exista imagini
  2164) COSOVICI, CONSTANTIN (1855-1926)
 • Opera
 • Imagini
COSOVICI, CONSTANTIN (1855-1926)
Traduceri:
MOCZNIK, F. *Invăţămîntul geometric intuitiv... Partea I-II. Trad. de ~. Cernăuţi, 1887.
~. *Manual de aritmetică. Partea I-II. Trad. de ~. Cernăuţi, 1892.
WALLENTIN, IGNAZ G. *Elemente de fizică.. Trad. de ~. Viena, 1903.
~. Elemente de inveţămentul natural. Trad. de ~. Cernăuţi, 1890.
~ G. *Fisica. Ttrad. de ~. Cernăuţi, 1889.

Nu exista imagini
  2165) COSSA, LUIGI
 • Opera
 • Imagini
COSSA, LUIGI
14866. ~ Cele dintâi elemente de economie politică, [de] Luigi Cossa, profesor la Universitatea din Pavia. Traducţie de Dumitru Stăncescu, Doctor în Ştiinţele Politice şi Administrative. Bucureşti, Edit. L. Cazzavillan, 1893. (19,5 x 13,5). 122, II p. 1,50 lei. (I 411480)
14867. ~ Primele elemente ale şciinţei financelor, [de] Luigi Cossa. Traducţitine din limba francesă după Henri Saint-Marc de I. Scărlătescu. Bucuresci, Libr.-Edit. Leon Alcalay (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1897. (21 x 14). IX-219 p. (II 127091)

Nu exista imagini
  2166) COSTA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTA, CONSTANTIN
14868. ~ [Epistolă către cler]. [Constantinus Costa, Dei et Apostoliche Sedis Gratia Episcopus antipatridensis Coadiutor Archiepiscopi Bucharesti[ensis]]. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), [1890]. (23 x 15,5). 16 p. (II 408622)
Text în l. latină.
14869. ~ Epistola către clerul şi poporul din archidiecesa latină din Bucuresci cu ocasiunea Păresimilor din anul de graţie 1891, [de Constantin Costa din Congregaţiunea Sântei Cruci şi a patimilor D.N.I.Ch. din îndurarea lui Dumnezeu şi graţia S. Scaun apostolic, Episcop de Antipatris şi administrator apostolic al Archidiecesei Latine din Bucuresci]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24,5 x 16.5). 12 p. (II 408600)
Anul, la p. 3.
14870. ~ Ordo divini officii recilandi sacrique peragendi pro clero Bucharestiensi lat. ritus anni bisextilis MDCCCXCII Jussu illustrissimi ac reverendissimi D.D. Constantini Costa, Episc. Antipatridensis, Coad. Archiep. Buchar. Plenam în spiritualibus ac temporalibus administrationem habentis. Bucharestini (Typis Gutenberg, Joseph Göbl), [1892]. (21 x 14). 38 p., 1 f. (BCU-Iaşi II B 13560)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2167) COSTA al NACHI al GHIANCI, COSMU
 • Opera
 • Imagini
COSTA al NACHI al GHIANCI, COSMU
Vezi: COSMESCU, CONSTANTIN. I.

Nu exista imagini
  2168) COSTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTA, IOAN
Traduceri:
RETHY, L. Deslegarea cestiunei originei Românilor. Trad. de ~. Budapesta, 1896.

Nu exista imagini
  2169) COSTACEA, ION (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTACEA, ION (1856-?)
În colaborare:
TĂNĂSESCU, G. ş.a. Cartea adultului de curs primar... Ed. I. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  2170) COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE
Vezi: GHEORGHIU, COSTACHI P.

Nu exista imagini
  2171) COSTACHE MODESTU
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE MODESTU
Vezi: MULŢESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  2172) COSTACHE, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE, CONSTANTIN
14871. ~ Carnetul monitorului instructor, întocmit de Plutonierul Costache Constantin din Regimentul Mihaiu-Viteazul No. 6. Vol I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1912. (18,5 x 12,5). 78 p., 11 f. albe (I 112663)

Nu exista imagini
  2173) COSTACHE, PETRU I.
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE, PETRU I.
14872. ~ Monografia comunei Brastavăţul (judeţul Romanaţi), [de] Petru I. Costache, Sub-chirurg. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1909. (24 x 16,5). 39 p. 2 lei. (II 14161)

Nu exista imagini
  2174) COSTACHI, VENIAM (1768-1846)
 • Opera
 • Imagini
COSTACHI, VENIAM (1768-1846)
(V.C.M.M.)
Traduceri, editări de texte:
ETHIMIE ZIGADINUL. Tâlcuirea Psaltirei... Trad. de ~. Tom. I-II. Iaşii, 1850-1862.
EVGHENIE VULGARIS. Îndeletnicire despre buna murire. Trad. de ~. Iasii, 1845 ; Bucureşti, 1914.
• Euhologhiu sau Molitvelnicu. Trad. şi pref. de ~. Iaşii, 1834.
• Funie sau Frânghie intreită. Trad. de ~. Iaşi, 1831.
IOAN HRISOSTOM. Despre a nu înpreunlăcui Canonicile (adecă Călugăriţile) cu bărbaţi. Trad. de ~. Iaşii, 1839.
• Învăţătură creştinească... Ed. de ~. Iaşi, 1832.
• Dumnezeescele Liturghii ale sfinţilor ierarhi Ioann Hrisostomul,... Ed. şi pref. de ~. Iaşii, 1834.
MACREUL, SERGIE. Iubitorul de întelepciune. Trad. de ~. Iaşi, 1831.
MELETIE, Mitropolitul Athinelor. Besericeasca istorie. Trad. de ~. Tom. I-IV. Iaşii, 1841-1843
• Mineiul lunii Ianuarie-Decembrie. Trad. de ~. M-rea Neamţul, 1845-1847.
MINIAT, I. Didahii. Tipărite de P. S. Veniamin la 1837, retipărită în 1897, Ia Bucureşti.
~. Peatra scandelei. Trad. de ~. Iaşi, 1844.
• Octoih... dupre Izvodul cel Grecesc. Ed. de ~. M-rea Neamţ, 1836.
• Pidalion sau Cârma Corăbiei... Trad. de ~. Neamţul, 1844.
PLATON, Mitropolitul Moscovei. Drept slăvitoare învăţătură... Trad. de ~. Iaşi, 1839.
• Rînduiala urmată de Ungerea prea înălţatului prinţip... Mihail Grigoriu Sturza VVd. Ed. de ~. Iasii, 1834.
STAVRI, L. Carte de închinăciuni. Ed. de ~. Piatra, 1882.
THEODORIT, Episcopul Cirului. Cinci cuvinte asupra Istoriei Bisericeşti de la 325-429. Trad. de ~. Bucureşti 1894.
THEOFILACT, Arhiepiscop. Trimiterile cele patrusprăzece ale Slăvitului... Apostol Panel. Trad. de ~. Tom I-III. Bucureşti, 1904-1906.

Nu exista imagini
  2175) COSTACOPOL, DUMITRU D.
 • Opera
 • Imagini
COSTACOPOL, DUMITRU D.
14873. ~ Condiţiunea juridică a femeei în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1901. (23,5 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412901)

Nu exista imagini
  2176) COSTA-FORU, CONSTANTIN G. (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
COSTA-FORU, CONSTANTIN G. (1856-1935)
14874. ~ Credinţe şi îndrumări ostăşeşti, de C. G. Costa-Foru, Căpitan de rezervă din cavalerie, la Comandamentul Corpului 5 de armată P. A. Iaşi (Tip. Dacia, P. et D. Iliescu), 1917. (15,5 x 11,5). 112 p. (I 51851)
14875. ~ Crima din Strada Soarelui, [de] C. G. Costa-Foru. Bucuresci (Tip. Euf. Miulescu), 1889. (19,5 x 12). 1 f., 405 p. 2,50 lei. (I 116657)
14876. ~ Gata oricând! [de] C. G. Costa-Foru. (Conferinţă ţinută la Congresul Instructorilor-Cercetaşi) (Martie, 1915). Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Adeverul), 1915. (16 x 12). 29 p. 20 bani. (Biblioteca Revistei Copiilor, a Tinerimei şi a Cercetaşilor, nr. 1) (I 42745)
14877. ~ Industria aurului în ţările române, [de] C. G. Costa-Foru. Precuvîntare. Generalităţi asupra aurului. Aur fitonian. Aur aluvionar. Drage şi escavatoare. Ţiganii aurari. Rîurile noastre aurifere. Canalizarea lor. Operaţiune, poate, fructoasă. Aluvioanele vechi dela Gemenea. Gropile bătrâne. Dacia, ţară exportatoare de aur. Darius, Traian şi războiul anglo-boer. Reînvierea industriei aurului în Transilvania. Cînd va reînvia şi la noi? Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1909. (20 x 13). 16 p. 25 bani. (I 12955)
14878. ~ Scrisori către cercetaşi şi aspiranţii-cercetaşi şi o scrisoare către domnii instructori-cercetaşi, de G. C. Costa-Foru, Membru în Comitetul Central al Asociaţiunei Cercetaşilor României. [Bucureşti, Edit. ziarelor Adevărul şi Dimineaţa, 1913?]. (16,5 x 12,5). 96 p. (I 112578)
Datele editoriale, deduse din text, la p. 51, 52 şi cop. 3.
14879. ~ Vendarea la romani şi la noi. Thesa pentru licenţă Susţinută în Iunie 1881 de Constantin G. Costa-Foru. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1881. (24 x 16,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 150354)
Prefeţe:
PLEŞOEANU, V. Momente istorice. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
Vezi de asemenea:
IMMERICH, OTTO von. Democraţia germană către Poporul Român. Bucureşti, 1915.
• Întrunirea publică a Evreilor din Capitală... Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  2177) COSTAFORU, GEORGE (1821-1876)
 • Opera
 • Imagini
COSTAFORU, GEORGE (1821-1876)
14880. ~ [Jus romanum: De ritu nuptiarum. De sponsalibus. De concubinis. Gaii instit. comm. Droit français. Du mariage]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 5 Juillet 1849, par George Costaphore, Né à Bukarest (Valachie). Paris (Impr. Bailly, Divry et C-ie), 1849. (25 x 19,5). 35 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 469560)
Cu text în l. latină (p. 3-15) şi în l. franceză (p. 17-35).
14881. ~ *Des acquirenda, relinenda, vel amittenda possessione (En droit romain). De la prescription en droit français. (Thèse). Paris, Bailly, Divry et C-ie, 1850. 4°. 54 p. (Rally I, p. 80, citat după Bengescu)
14882. ~ Despre Aristocraţie şi oare care principii de dreptu Publicu. [Bucureşti]. (Tip. Colegiului Naţional), 1857. (15,5 x 11,5). 34 p. gratis. (Estractu din Mag. Judecătorescu al D. Costaforu, Broşura V) (I 116438)
Cu alfabet de tranziţie.
14883. ~ Magazinul Judecătorescu. [Vol. I], broşura I-[VI], de George Costaforu. Bucureşti (Tipografia Colegiului), 1855. (23,5 x 15,5). 1 f., V-556 p., 2 tab. (II 117224)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă copertele (afară de coperta broş II). Broş.VI cuprinde explicaţia Convenţiei Principatelor Unite (Nat, 2 (1858), p. 24).
14884. ~ Idem. Vol. II. Codicele penale de G. Costaforu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (22,5 x 15). XIV p., 1 f., 224 p.
14885. ~ Studii asupra înstrucţiunei publice, şi unele din Statele cele mal înaintate ale Europei de G. Costaforu. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţională din Sf. Sava), 1860. (20 x 12,5). 1 f., 509 p. 12 lei. (I 116707)
Vezi de asemenea:
• Cursulu de dreptu civile. Bucureşti, 1871-72.
• Eforia Instructziei publice. Bucureşti, 1858.

Nu exista imagini
  2178) COSTAN, TH.
 • Opera
 • Imagini
COSTAN, TH.
14886. ~ Aur!... Nuvelă, [de] Th. Costan. Bucureşti/Sibiiu (Tiparul Institutului tipografic), 1893. (19 x 12). 50 p. 30 cr. sau 70 bani. (Astra-S 4011)

Nu exista imagini
  2179) COSTANDACHI, IANCU
 • Opera
 • Imagini
COSTANDACHI, IANCU
14887. ~ Scrisóre deschisă Domnului Iónu M. C. Epureanu de Iancu Costandachi. Barladu (Tip. Asoc. Unirea), 1888. (24 x 16). 6 p., 1 lab. (II 118721)
În legătură cu o moştenire. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2180) COSTANDINESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
COSTANDINESCU, G.
14888. ~ Iţic Cetătén Român Fiul lui Chir Leiba, [de G. Constandinescu]. Bucuresci, Edit. Constantinescu (Tip. Michel Binder & Fiu), 1881. (16,5 x 12). 11 p. (I 523499)
Autorul, la p. 11.

Nu exista imagini
  2181) COSTANTIN, J.
 • Opera
 • Imagini
COSTANTIN, J.
14889. ~ Les végétaux et les milieux cosmiques (adaptation-évolution) par J. Costantin, Maître de Conférences à l’École normale supérieure. Avec 171 gravures dans le texte. Paris, Ancienne librairie Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Editeur (Tours, impr. E. Arrault et C-ie), 1898. (21 x 14). 2 f., 292 p. (Bibliothèque scientifique internationale, LXXXVIII) (II 26562)
Lipsă coperta. Menţionat şi în: Rally I, p. 75.

Nu exista imagini
  2182) COSTĂCHESCU, CHRISTODOR (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, CHRISTODOR (1862-?)
14890. ~ Perinefrita supurată. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în diua de [8 Iulie] 1889 de Christodor Costăchescu. Bucuresci (Tip. şi Libr. Scólelor, Eniu D. Balténu & CP. Conduratu), 1889. (22,5 x 15,5). 107[-110] p., erata. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 213) (II 55645)

Nu exista imagini
  2183) COSTĂCHESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, G.
(Gicos)
14891. ~ Geografie impresionistă. Oraşe româneşti [de] Gicos [=G. Costăchescu]. Roman (Tip. şi Libr. Beraru), 1914. (20,5 x 13,5). 68[-71] p. 1 leu. (II 480024)
Autorul, identificat după dedicaţia autografă de pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  2184) COSTĂCHESCU, I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, I. (1859-?)
14892. ~ Clasicism şi realism în armată, de I. Costăchescu, Locotenent în Regimentul 8 de Linie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (21 x 14). 46 p. (II 411955)
14893. ~ Din Viaţa lui Ştefan cel Mare Voevodul Moldovei 1457-1504, [de] Maiorul I. Costăchescu. Cuvântare ţinută înaintea Regimentului VIII Dragoş No. 29 în diua de 2 Iulie 1904 cu ocazia serbărei a 400 ani de la mortea acestui mare Voevod. Dorohoiu (Libr. şi Tip. I.L. Bercovici), 1904. (19 x 12). 21 p. (I 2579)
14894. ~ Manual de Campanie indispensabil tuturor Comandanţilor de unităţi şi subunităţi în Regiment în special ofiţerilor şi plutonierilor de rezervă, [de] Locot. Colonel în rezervă Costăchescu. Craiova (Inst. de Arte grafice Samitca), 1915. (20,5 x 13,5). 102 p. cu il. 1,50 lei. (II 44173)
14895. ~ Prima zi din viaţa Regimentului 54 Infanterie, [de Lt. Colonel I. Costăchescu]. Serbarea zilei de 24 Aprilie 1914 la Roman. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1914. (22 x 15). 48 p. cu il. (II 38834)
Autorul menţionat la p. 4.
14896. ~ Principii asupra metodei de predare a instrucţiunii teoretice şi practice în armată, de Locotenentul I. Costăchescu din Reg. 8 Linie. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (25 x 17). 40 p. 1 leu. (Publicaţiunile militare. A 28-a Publicaţiune) (II 413423)
14897. ~ Rezumat din Istoricul regimentului Roman No. 14 de Infanterie povestit în ziua de 21 Mai 1912 cu ocazia serbărei patronului regimentului şi a 40 ani de vieaţă ostăşească (1872-1912), [de] Locot. Colonel I. Costăchescu. Roman (Tip. Beram), 1912. (17,5 x 11,5). 39 p. (I 29631)

Nu exista imagini
  2185) COSTĂCHESCU, NECULAI (1876-1939)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, NECULAI (1876-1939)
14898. ~ Fluorures complexes de chrome, par N. Costăchescu. [III]. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (23,5 x 15,5). 16 p. (II 27642)
La finalul textului, menţiunea: "Laboratoire de Chimie minérale de l’Université de Jassy".
14899. ~ Fluorures complexes de chrome. IV. [Par] N. Costăchescu, Professeur à la Faculté des Sciences de Jassy. Jassy (Impr. H. Goldner), 1914. (23 x 15,5). 1 f., p. 16-23. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Jassy. T. VIII, fasc. 1, p. 16-23) (II 27642)
14900. ~ Fluorures de Cobalt et de Nickel, par N. Costăchescu [II]. Jassy (Impr. Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1911. (24,5 x 16,5). 11 p. (Extrait de la Revue Annales Scientifiques de l’Université de Jassy T. VII, fasc. 1) (II 23569)
14901. ~ Fluosels de Vanadium, par N. Costăchescu. Jassy (Imprimerie Nationale, Ioan S; Ionescu), 1910. (24 x 16). 9 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy) (II 19523)
14902. ~ Les gaz contenus dans le sel gemme et dans les volcans de boue de la Roumanie, par N. Costăchescu. Iassy (Impr. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 57 p., 1 tab. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Iassy. T. IV, I-ère fasc) (II 199732)
14903. ~ Gazurile cuprinse în sare şi în vulcanii de glod din România de N. Costăchescu. Teza susţinută la... Decembrie 1905 înaintea Facultăţii de Ştiinţe pentru obţinerea gradului de Doctor în ştiinţele fizico-chimice. Imprimată cu spesele Fondaţiunei Carol I. Iaşi (Tip. edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (23 x 15,5). 105 p. (Universitatea din Iaşi, nr. 1) (II 3346)
14904. ~ Memoriu présentat Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice, de Neculai Costăchescu, Doctor în chimie; şef de lucrări şi decent pentru chimia minerală; profesor suplinitor al catedrei de chimie minerală dela Universitatea din Iaşi pentru a fi numit la catedra de Chimie minerală dela Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1912. (23,5 x 16). 21 p. (II 27702)
Pe copertă: "Memoriu de titluri şi lucrări".
14905. ~ Sur un heptane secondaire contenu dans le pétrole roumain, par N. Costăchescu. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1911. (24 x 16). 10 p. (Extrait dela Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy) (II 22735)
În colaborare:
14906. ~ Sels complexes de fer, par N. Costăchescu et G. Spacu. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (24 x 16). 1 f., p. 132-138. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy. T. VII. 2-me fasc. Extrait) (II 27735)
14907. ~ Sur la formation des combinaisons complexes en dissolution, par N. Costăchescu et Th. Apostol. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (24 x 16). 1 f., p.101-131. (Annales Scientifiques de l’Université de Jassy. T. VII, 2-me fasc. Extrait) (II 27736)
Vezi şi:
PONI, P. şi ~. Action de l’acide azotique de différentes concentrations, sous pression, sur l’isopentane. Iassy, 1903.
~ Sur les isohexanes contenus dans les pétroles roumains. Iassy, 1904.
Vezi de asemenea:
• Profesorului Petru Poni. Omagiu. Iaşi, 1906.
• Referat asupra rezultatului examenului trecut de Dl. Dr. N. Dănăilă. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  2186) COSTĂCHESCU, VASILE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTĂCHESCU, VASILE (1876-?)
În colaborare:
14908. ~ Istoria bisericei parohiale Cuvioasa Paraschiva din satul Pleşeşti-Gane, Comuna Pleşeşti judeţul Suceava. întocmită de cătră: Vasile Costăchescu, învăţător diriginte şi epitrop al bisericei, şi Preotul paroh V. Pleşoianu. Precedată de Istoria Satului şi a comunei lucrată de V. Costăchescu. Folticeni (Tip. Gutenberg J. Bendit), 1913. (24 x 16,5). 76 p. Preţul e benevol în folosul bisericei. (II 529694)

Nu exista imagini
  2187) COSTE, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
COSTE, ADOLPHE
14909. ~ Alcoolism ori economie, dilema socială, de Adolphe Coste, Laureat la concursul Pereira (1882), Fost preşedinte al Societatei de statistică din Paris, Secretar al Societatei de economie populară etc. Traducere de Elisa Conta. Lucrare premiată de către Casa de economie din Marsilia. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (15 x 9,5). 3 f., 198 p. (BCU-ClN 185139)
Titlul original: "Alcoolisme ou épargne, dilemme social", apărută în "Bibliotheque utile", la Felix Alcan, în 1893 (v. nota de la p. 1).
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2188) COSTEA, CONSTANTIN (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, CONSTANTIN (1877-?)
14910. ~ Despre asociaţiuni bacteriene în anumite epidemii. Teza pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de 18 Iunie 1903 de Const. Costea din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (22 x 15,5). 95 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 689) (II 467577)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2189) COSTEA, GEORGE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, GEORGE (1876-?)
14911. ~ Lesiunile Ureterului în cursul Laparo-tomiilor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 5 Decembrie 1902 de George Costea, Fost intern al spitalelor Eforiei şi Brăncovenesc. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (23 x 16). 2 f., 67 [-69] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 664) (II 558847)
14912. ~ Idem, de Dr. George Costea, Fost intern al spitalelor Eforiei şi Brăncovenesc. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (22,5 x 15,5). 2 f., 68 p. (II 263339)

Nu exista imagini
  2190) COSTEA, GRIGORE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, GRIGORE (1882-?)
14913. ~ Sinodul VII Ecumenic din punct de vedere canonic. Teză pentru Licenţă de Grigore Costea. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1906. (23 x 16). 97 p. (Facultatea de Teologie de Ia Universitatea din Bucureşti) (II 3710)

Nu exista imagini
  2191) COSTEA, N.
 • Opera
 • Imagini
COSTEA, N.
14914. ~ Recursul în Casaţie. Teza de licenţă în drept de N. Costea. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (24 x 16,5). 35 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3647)

Nu exista imagini
  2192) COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, ALEX. D. (1889-?)
14915. ~ Nevinovaţii. înfiorătoarea tâlherie cu omor din Zătreni-Vâlcea. R.-Vâlcea, Edit., Libr. şi Tip. Matei Basarab, 1916. (23,5 x 16). 32 p. 80 bani. (II 46890)
Cu o prefaţă de Gh. S. Terpu, Comerciant, comuna Stăneşti-Vâlcea.

Nu exista imagini
  2193) COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTEANU, NICOLAE D. (1884-?)
14916. ~ Etudes de l’action du gaz carbonique sur les sulfures minéraux. 1-re Thèse. Propositions données par la Faculté. 2-e Thèse. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris pour obtenir le grade de docteur és sciences physiques [par] M. N.-D. Costeanu-Soutenues le... juin 1914, devant la Commission d’Examen. Paris, Gauthier-Villars et C-ie, Éditeurs, Libraires du Bureau des Longitudes, de l’École Polytechnique (Impr. Gauthier-Villars et C-ie), 1914. (23 x 15,5). 4 f., 71 [-75] p. cu il. (Faculté des Sciences. Serie A, No. 769 No. d’ordre: 1551) (II 199748)

Nu exista imagini
  2194) COSTESCU
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU
Vezi şi: COSTIESCU

Nu exista imagini
  2195) COSTESCU, diacon
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, diacon
Vezi: COSTESCU-DUCA, ION

Nu exista imagini
  2196) COSTESCU, ATANASE
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ATANASE
14917. ~ Despre privilegii în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1886 de Atanase Costescu. Bucuresci (Tip. Moderna Gr. Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412241)

Nu exista imagini
  2197) COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CONSTANTIN (1871-?)
14918. ~ Curs de legislaţie, administraţie şi comptabilitate. Predat elevilor din anul al II-lea de Guardul d’Artil. II. C. Costescu. Martie 1905. Bucureşti (Autografia Scoalelor de Artilerie şi Geniu), 1905. (26 x 20,5). 278 p. 5,10 lei. (Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu) (II 486764)
Litografiat. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 279 şi urm.).

Nu exista imagini
  2198) COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, CHIRU C. (1869-?)
14919. ~ Colecţiune de Legi, Regulamente, Acte, Deciziuni, Circulari, Instrucţiuni, Formulare şi Programe începând dela 1866 - 1916 şi aflate în vigoare la 15 August 1916 privitoare la Biserică, Culte, Cler, învăţămînt religios, Bunuri bisericeşti, Epitropii parohiale şi Administraţii religioase şi pioase [de] Chiru C. Costescu, licenţiat în teologie şi drept, defensor eclesiastic. Adnotată cu Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată până la anul 1916; având şi un Index alfabetic amănunţit. Aprobată de Consistoriul Superior Bisericesc şi de Sf. Sinod. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). XII, 831 p. (I 47840)
Pe copertă, titlul: "Colecţiune de legiuiri Bisericeşti şi Şcolare".
14920. ~ Despre legat în dreptul roman şi român. Teza pentru obţinerea titlului de licenţiat în drept de Chiru Costescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410076)
14921. ~ Istoria sinoadelor locale înainte de Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 325. Tesă pentru licenţă de Chiru C. Costescu. Susţinută la... Iunie 1896. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericescî), 1896. (23 x 15). 2 f., III-101[-103] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 412574)
14922. ~ Legea generală de Pensiuni şi Regulamentul ei cu toate modificările ce li s’au adus până acum adnotată cu ultimele jurisprudente ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de Chiru C. Costescu, Licenţiat în Teologie şi Drept. Defensor eclesiastic. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (19,5 x 12,5). 159 p. 3 lei. (I 509882)

Nu exista imagini
  2199) COSTESCU, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, DUMITRU M.
14923. ~ Teocina în tratamentul idropiziilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 1 Iunie 1904 de Dumitru M. Costescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 52[-56] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 728) (II 3348)

Nu exista imagini
  2200) COSTESCU, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
COSTESCU, ECATERINA
14924. ~ *Orfana. Localisare de pe o scriere franceză de Ecaterina Costescu. Bucureşti, [1897]. (Biblioteca de lectură pentru tinerimea de ambe sexe) (A-B, 1(1897), nr. 12 şi 13, dec. 21 şi 28, p. 408: Cronica bibliogr.)

Nu exista imagini