Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2161) COSMOVICI, VASILE (?-1909)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, VASILE (?-1909)
14860. ~ Domniţa Olena. Tragedie în cinci acte, [de] Vasile Cosmovici. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Stork & Müller), 1898. (21,5 x 14,5). 2 f., XXVI, 156 p. 3,50 lei. (II 412186)
14861. ~ Goana dupe gineri. Comedie în 4 acte, [de] Vasile Cosmovici. Bucureşti (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (32 x 24,5). 59 p. (III 2025)
14861. ~ *Miron Costin. Tragedie, de Vasile Cosmovici. Bucureşti, 1905. (Dict.lit.rom.- Iaşi, p. 221)

Nu exista imagini
  2162) COSMULEI, DUMITRU (1860-1929?)
 • Opera
 • Imagini
COSMULEI, DUMITRU (1860-1929?)
14863. ~ Datini, Credinţe şi Superstiţii Aromâneşti, [de] Dumitru Cosmulei. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (18,5 x 12,5). 56 p. 1 leu. (I 15699)
14864. ~ Memoriu despre starea scólelor romanesci din Macedonia, de Demetrie Cosmulei, roman din Transilvania, director al liceului roman din Bitolia (Macedonia). Tipărit cu spesele Coloniei macedo-romane. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond de Litere Dor. P. Cucu), 1891. (19,5 x 13,5). 92 p. (I 267307)

Nu exista imagini
  2163) COSMULESCU, ILIE B.
 • Opera
 • Imagini
COSMULESCU, ILIE B.
14865. ~ Despre salariu din punct de vedere economic. Tesă pentru licenţă Susţinută la ... 1904 de Ilie B. Cosmulescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (24 x 15,5). 2 f., 60 p. (Palatul Universitatei. Scóla superióra de şciinţe de stat) (II 3420)

Nu exista imagini
  2164) COSOVICI, CONSTANTIN (1855-1926)
 • Opera
 • Imagini
COSOVICI, CONSTANTIN (1855-1926)
Traduceri:
MOCZNIK, F. *Invăţămîntul geometric intuitiv... Partea I-II. Trad. de ~. Cernăuţi, 1887.
~. *Manual de aritmetică. Partea I-II. Trad. de ~. Cernăuţi, 1892.
WALLENTIN, IGNAZ G. *Elemente de fizică.. Trad. de ~. Viena, 1903.
~. Elemente de inveţămentul natural. Trad. de ~. Cernăuţi, 1890.
~ G. *Fisica. Ttrad. de ~. Cernăuţi, 1889.

Nu exista imagini
  2165) COSSA, LUIGI
 • Opera
 • Imagini
COSSA, LUIGI
14866. ~ Cele dintâi elemente de economie politică, [de] Luigi Cossa, profesor la Universitatea din Pavia. Traducţie de Dumitru Stăncescu, Doctor în Ştiinţele Politice şi Administrative. Bucureşti, Edit. L. Cazzavillan, 1893. (19,5 x 13,5). 122, II p. 1,50 lei. (I 411480)
14867. ~ Primele elemente ale şciinţei financelor, [de] Luigi Cossa. Traducţitine din limba francesă după Henri Saint-Marc de I. Scărlătescu. Bucuresci, Libr.-Edit. Leon Alcalay (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1897. (21 x 14). IX-219 p. (II 127091)

Nu exista imagini
  2166) COSTA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
COSTA, CONSTANTIN
14868. ~ [Epistolă către cler]. [Constantinus Costa, Dei et Apostoliche Sedis Gratia Episcopus antipatridensis Coadiutor Archiepiscopi Bucharesti[ensis]]. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), [1890]. (23 x 15,5). 16 p. (II 408622)
Text în l. latină.
14869. ~ Epistola către clerul şi poporul din archidiecesa latină din Bucuresci cu ocasiunea Păresimilor din anul de graţie 1891, [de Constantin Costa din Congregaţiunea Sântei Cruci şi a patimilor D.N.I.Ch. din îndurarea lui Dumnezeu şi graţia S. Scaun apostolic, Episcop de Antipatris şi administrator apostolic al Archidiecesei Latine din Bucuresci]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24,5 x 16.5). 12 p. (II 408600)
Anul, la p. 3.
14870. ~ Ordo divini officii recilandi sacrique peragendi pro clero Bucharestiensi lat. ritus anni bisextilis MDCCCXCII Jussu illustrissimi ac reverendissimi D.D. Constantini Costa, Episc. Antipatridensis, Coad. Archiep. Buchar. Plenam în spiritualibus ac temporalibus administrationem habentis. Bucharestini (Typis Gutenberg, Joseph Göbl), [1892]. (21 x 14). 38 p., 1 f. (BCU-Iaşi II B 13560)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2167) COSTA al NACHI al GHIANCI, COSMU
 • Opera
 • Imagini
COSTA al NACHI al GHIANCI, COSMU
Vezi: COSMESCU, CONSTANTIN. I.

Nu exista imagini
  2168) COSTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSTA, IOAN
Traduceri:
RETHY, L. Deslegarea cestiunei originei Românilor. Trad. de ~. Budapesta, 1896.

Nu exista imagini
  2169) COSTACEA, ION (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
COSTACEA, ION (1856-?)
În colaborare:
TĂNĂSESCU, G. ş.a. Cartea adultului de curs primar... Ed. I. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  2170) COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
COSTACHE
Vezi: GHEORGHIU, COSTACHI P.

Nu exista imagini