Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2151) COSMIN, ZAHARIA B.
 • Opera
 • Imagini
COSMIN, ZAHARIA B.
Traduceri :
DUMAS, AL., fiul. Un pachet de scrisori. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2152) Cosmografia
 • Opera
 • Imagini
Cosmografia
• Cosmografia. Vezi: CULIANU, N. Cosmografia. Iassy, 1876.

Nu exista imagini
  2153) COSMOPOLITAIN
 • Opera
 • Imagini
COSMOPOLITAIN
Vezi: LANG, L.

Nu exista imagini
  2154) COSMOVICI, G.C.
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, G.C.
14818. ~ Matériel Roulant. Boîte à huile à graissage prolongé. Brevets G. C. Cosmovici. Paris (Impr. G. Lesueur), [1911]. (32 x 22). 17[-19] p. cu il. (III 254675)
Descriere după copertă. Ultimul an menţionat în text: 1911 (p. 13).
14819. ~ Pulvérisateur à pétrole pour le chauffage des chaudières. Système G.C. Cosmovici. Breveté dans tous les Pays. [Par] G. C. Cosmovici, Ingénieur, Inspecteur Général, S.-Chef du Service des Ateliers et de la Traction des Chemins de fer de l’Etat Roumain. Bucureşti, Socec, [1908]. (33 x 24,5). 1 f., 7 p. cu il., 1 pl. (III 8806)
Datat după anul depozitului legal în Bibliotecă.

Nu exista imagini
  2155) COSMOVICI, GEORGE A. (1857-1900)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, GEORGE A. (1857-1900)
14820. ~ Cuvent ţinut la sânţirea Bisericei Sântului Ierarh Nicolae din urbea Neamţu, judeţul Neamţu. în diua de Duminică 16 August, anul 1887, de George A. Cosmovici, Epitrop. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1891. (21 x 13). 8 p. (Publicaţiune din Revista Biserica Ortodoxă Română, an. XI (1887-1888) nr. 11, febr.; publicat şi în diarul Funcţionarul, an. VI (1888), nr. 248. (I 73164)
14821. ~ Instrucţia militară în şcolile noastre [de George A. Cosmovici]. Tg.-Neamţu (Tip. F. Ruckenstein), 1906. (23 x 15,5). 29 p. cu il. (Învăţământul primar urban. Conferinţele lunare, 1906-1907) (II 274817)
Anul, la p. 13.
14822. ~ Un jubileu [O jumătate de véc dela înfiinţarea celei întăi şcoli publice în Tg.-Némţu]. [De George A. Cosmovici]. Piatra-N. (Impri- meria Judeţului Neamţ), 1904. (23 x 15,5). 79 p., 21. pl. (II 1785)
Descriere completată cu titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 37.
14823. ~ Scólele din Oraşul Némţu. [Cuventare ţinută de George A. Cosmovici directorul şcólei 1 de băieţi, din oraşul Nemţu, la 25 Iunie 1891, cu ocazia distribuirei premiilor]. Bucuresci (Tip. Romanulu, Vintilă C.A. Rosetti), 1891. (18 x 12). 21 p. (Publicaţiune din diarul Romanulu în n-rele de la 24 şi 25 Iulie, s.v. 1890) (I 63083)
Lipsă coperta.
Vezi de asemenea:
PALLAUZ, A. Memoriu... *[Br. I- II: Testamentul defunctului]. Botoşani, 1900.

Nu exista imagini
  2156) COSMOVICI, LEON C. (1857-1921)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, LEON C. (1857-1921)
14824. ~ O atenţiune asupra educaţiunei în şcoli şi asupra direcţiunei ce trebue să se dee studiului sciinţelor fizico-naturale, de Doctorul Leon C. Cosmovici, Profesor la Facultatea de Sciinţi din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (23 x 15). 29 p. (II 412922)
14825. ~ Ce qu’il faut entendre par systeme aquifère, organes segmentaires, organes excréteurs, néphridies. Rapport présenté au Congrès international de Zoologie de Moscou, par M-r le D-r Léon C. Cosmovici, Professeur à l’Université de Jassy (Roumanie). [Jassy, 189?]. (26 x 18). 25 p. (BCU-Iaşi III 59728)
Descriere după titlul de la începutul textului. Ultima dată menţionată în text: 1891 (p. 10, nota 2).
14826. ~ Comment se traduit l’inspiration sur les pneumogrammes par Dr. Léon C. Cosmovici. Jassy (Imprimerie Nationale, I. S. Ionesco), 1909. (24 x 16). 4 p. (Extrait de la Revue Annales Scientifiques de l’Université de Iassy) (II 14401)
Descriere după copertă.
14827. ~ Contribution à l’étude de la Faune de la Roumanie, par le Dr. Leon C. Cosmovici, Professeur à 1’Université de Jassy. Jassy (Impr. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (23 x 15,5). 8 p. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy) (BCU-Iaşi III B 5650)
Descriere după copertă.
14828. ~ Contributions à l’étude des contractions (Pulsations) du coeur de la grenouille (Cardioscopie-Cardiographie), par Dr. Leon C. Cosmovici, Professeur de physiologie à l’Université. Membre titulaire de la Soc. Impériale de Se. Nat. et d’anthropologie et d’étnographie de Moscou. Membre de la Soc. d’Entomologie de France. Membre correspondant de l’Académie Roumaine. Jassy (Imprimerie Nationale, loan S. Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 56 p. cu il. (II 27643)
14829. ~ 1. Contribution à l’élude des pulsations du coeur de la grenouille. 2. Un nouveau procédé d’explorer les pulsations du coeur de la grenouille, par le Dr. Leon C. Cosmovici, Membre correspondant de l’Académie Roumaine, professeur à l’Université de Jassy. Bucarest (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 159-165. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine I-ère Année, nr. 3, 1912/3. Extrait) (II 33398)
Descriere după copertă.
14830. ~ Cursul de fisiologie generală. B. Nutriţiunea I. Digestiunea, de Dr. Leon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. Membru titular al Soc. imperiale de Sc. Naturale, etc., din Moscova. Membru corespondent al Academiei Române. [Pe copertă: Licenţiat şi Director în Sc. Naturale de la Facultatea de Sciinţi din Paris. Membru titular al Soc. imperiale de Sc. Nat. anthrop. şi de Ethnographie din Moscova. Membru al Soc. Zoologice din Paris. Membru al Soc. Entomologice din Paris. Membru corespondent al Academiei Române. Profesor la Universitate]. Iaşi (Tip.-editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23,5 x 15). 2 f., 216 p. 10 lei. (Universitatea din Iaşi) (II 413032)
14831. ~ Cursul de Zoologie descriptivă. Clasificarea animală, de D-r Leon C. Cosmovici, Licenţiat şi Doctor în Sc. Naturale de la Facultatea de Sciinţe din Paris. Membru titular al Societăţii imperiale de Sc. Naturale, de Anthropologie şi de Etnographie din Moscova. Membru al Societăţii Zoologice din Franţa şi al altor societăţi şciinţifice din străinătate. Membru corespondent al Academiei Române. Profesor la Universitate. Iaşi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899 pe copertă: 1900]. (20,5 x 12). 1 f., II, 27 p. 1,50 lei. (Universitatea din Iaşi) (II 411767)
14832. ~ Elemente de geologie, pentru esamenele generale de licee, de Leon C. Cosmovici, Doctor în Sc. Naturale de la Facultatea de Sciinţi din Paris. Profesor la Universitatea din Iaşi. Partea I. Mineralele şi roccle de căpitenie. Cu 9 figuri litografiate. Partea II. Fenomenile de la suprafaţa şi din lăuntrul pămîntului. Cu 16 figuri intercalate. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner). 1883. (24,5 x 17). 2 f., VII p., 42[-44] p. cu il., 7 f. pi. (I): lf., III[-VI] p., 79 p. cu il. (II) (II 174106)
14832a. ~ Idem. Partea III. Geologia stratigrafica. Cu 122 figuri intercalate. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1884. (24,5 x 17). 1 f., 129 [-136] p. 6,25 lei. (partea I-III) (II 174106)
Apărută sub o copertă comună împreună cu celelalte părţi.
14833. ~ Elemente de morphologie (anatomie-istologie) şi fisiologie animală, pentru cursurile lyceale, de Dr. Leon C. Cosmovici, Licenţiat şi Doctor în Sc. Naturale [ ]. [Pe copertă: Cu 93 figuri intercalate în text]. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1893. (23 x 15,5). 232 p. cu il. (II 413051)
14834. ~ Introducere în sciinţele naturei, pentru clasa I-a secundară, de dr. Leon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. [Pe copertă: Cu 48 figuri intercalate în text]. Jassy, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţi Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1886 [pe copertă: 1887]. (18,5 x 12). 1 f., III, 235 p. 2,50 fr. (I 411265)
Cuprinde: "Noţiuni de Cosmografie, de Fisica generală, de Geografie fisica, de Fisica specială şi noţiuni de Cosmografie specială".
14935. ~ Introducere în sciinţele naturei. Noţiuni de Botanică pentru clasa II-a secundară de Dr. Leon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. Cu 91 figuri intercalate în text. Jassy, sidit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1887. (20 x 13). 2 f., XI, 137 p. cu il. (I 411487)
14836. ~ Idem. Noţiuni de chimie, pentru clasa III-a secundară, de Dr. Leon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. Cu 20 figuri intercalate în text. Jassy, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1887. (19 x 12,5). 2 f., V, 100[-102] p. (I 411481)
14837. ~ Idem. Noţiuni de Geologie, pentru clasa III-a secundară, de Leon C. Cosmovici, Licenţiat şi Doctor în Sc. Naturale de la Facultatea din Paris. Profesor la Universitate. Membru al Societăţei Zoologice din Franţa şi al mai multor Societăţi Şciinţifice din străinătate. Cu 66 figuri intercalate în text. Jassy, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), 1889. (18 x 11,5). XXII, 38 p. cu il. (Astra-S 16812)
Exemplar incomplet, lipsă pp. 39 şi urm.
14837. ~ Idem. Noţiuni de mineralogie, pentru clasa a III-a secundară, de Dr. Léon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. Cu 18 figuri intercalate în text. Jassy, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1887. (19,5 x 12,5). 2 f., V, 86 p. 1,25 lei. (I 411498)
14838. ~ Încrângătura viermilor. Clasa Annelida. Ordinul Rotifere, de Dr. Léon C. Cosmovici. Profesor de zoologie şi fiziologie la Universitatea din Iaşi. Membru al mai multor societăţi ştiinţifice străine. Membru corespondent al Academiei Române. (Cu 53 figuri în text). Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 21,5). 101[-104] p. cu il. 1,50 lei. (Extras din Analele Academiei Române. S. II. Tom. XXVIII. Mem. Secţ. Şt., nr. 1) (II 4171)
Descriere după copertă.
14840. ~ Întimpinare înaintată Preşedintelui Academiei Române de Dr. Léon C. Cosmovici, Profesor universitar, membru al mai multor societăţi ştiitiţifice străine. Iaşi (Tip. Naţionala, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1916. (24 x 16,5). 80 p. 1,50 lei. (II 70270)
14841. ~ Un moment de înălţare sufletească [Regele Carol I], [de] Dr. Leon C. Cosmovici. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (23,5 x 16). 7 p. (Extras din "Arhiva", an XXV, număr jubiliar) (II 44540)
14842. ~ Morala şi religia. încercare asupra principiilor ce cuprind şi aplicaţia lor în educaţia copiilor şi a masselor, de Dr. Léon C. Cosmovici, Profesor [ ]. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu et M. M. Bogdan), 1914. (24,5 x 17). 2 f., 352 p. 5 lei. (II 40555)
14843. ~ Les Néphiridies, Réponse à M. P. Fauvel, par Le Dr. Léon C. Cosmovici, Professeur à l’Université de Jassy. Lille (Impr. L. Danel), 1899. (24,5 x 16). p. 195-200. (Bulletin scientifique de la France et de la Belgique. Extrait du tome XXXII) (BCU-Iaşi III B 13098)
Pe copertă menţiunea: "Sorti des presses le 30 Oct. 1899".
14844. ~ L’origine de la fécondation et du premier mètazoaire, par Le Dr. L. Cosmovici, Professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Typo-Lyth. H. Goldner), 1888. (18,5 x 12). 14 p. (Extrait du Bulletin de la Société des médecins et naturalistes de Jassy) (BCU-Iaşi I 32530)
14845. ~ Patria. Educaţia fizică, morală, intelectuală şi militarismul şcolar, sau naţiunea armată, [de] Dr. Léon C. Cosmovici, Profesor Universitar. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16,5). 44 p. 1 leu. (II 3641)
14846. ~ Seceta şi combaterea ei, [de] Dr. Leon C. Cosmovici, Profesor la Universitate. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (22,5 x 15,5). 11 p. (Extras din rev. "Arhiva". An. XVII, nr. 3) (BCU-Iaşi III B 2821)
14847. ~ Studii morphologice, laxionomice, psychologice şi Contribuţiuni la studiul faunei României de Dr. Leon C. Cosmovici, Licenţiat şi Doctor [...]. Iaşi (Stab. grafic. Miron Costin), 1894. (21,5 x 13,5). 1 f., 125 p. 2 lei. (II 412032)
14848. ~ Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es sciences naturelles par Léon C. Cosmovici (Roumain). Licencié ès sciences naturelles. 1-re Thèse. Etude des organes segmentaires et des glandes génitales des annélides polychèles. 2-e thèse. Propositions données par la Faculté. Soutenues le... mars devant la Commission d’examen. Paris (Typ. A. Hennuyer), 1880. (22,5 x 13,5). 2 f., 141 p., 10 f. pl. (Série A, n-o 38, n-o d’ordre 435) (BCU-Iaşi III 6759)
Lipsă coperta.
14849. ~ Zoologie, anatomie şi fisiologie animală, pentru liceul real şi modern, clasa VII. Conform programei de studii pentru scólele secundare, de Dr. Léon C. Cosmovici, profesor universitar, membru al mai multor societăţi sciinţifice. [Partea I şi II]. Aprobată de Onor. Minister cu No. 7630 din 18 Iulie 1903. Cu 395 figuri intercalate în text. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1903. (23,5 x 16,5). 334 p. cu il. 5,50 lei (I); 214 p. [greşit tipărit: 97] cu il. 3,90 lei. (II) (II 87431)

Nu exista imagini
  2157) COSMOVICI, M.
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, M.
14850. ~ L’évolution de la physique au XIX-e siècle. Pages choisies des grands physiciens par M. Cosmovici, Licencié ès sciences mathématiques et physiques. 8 portraits hors texte. Paris (Impr. Larousse), [1914]. (19,5 x 13). 103p., 8 f. pl., 7 f. reclame. (Bibliothèque Larousse) (I 253152)

Nu exista imagini
  2158) COSMOVICI, NECULAI L. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, NECULAI L. (1889-?)
14851. ~ Contribution à l’étude de l’Urceolaria synaptae (Cuénot) par Nicolas-L. Cosmovici. Paris, Au Siège de la Société Zoologique de France, 1914. (24 x 15,5). p. 190-196 cu il., 1 pl. (Extrait des Mémoires de la Société Zoologique de France. Année 1913. 26 année, n-os 3 et 4 (fin). Parue le 26 Juin 1914) (BCU-Iaşi III B 20624)
Descriere după copertă.
14852. ~ Contribution à l’étude de la faune des rotifères de Roumanie par Nicolas L. Cosmovici Iassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1911. (24 x 16). 7[-9] p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Iassy) (II 23564)
14853. ~ Contribution à l’élude de la faune Protozoaire de la Roumanie par Nicolas L. Cosmovici, Préparateur au laboratoire de Physiologie, Fac. des Sciences, Université de Jassy. Iassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1912. (24,6 x 16,5). P. 260-266. (Annales Scientifiques de l’Université de Iassy. Tome VII. 3-me fasc. Extrait) (II 29146)
Descriere după copertă.
14854. ~ Notă asupra faunei oligocène din flişul Moldovei de Neculai L. Cosmovici, licenţiat în ştiinţele naturale. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1912. (28 x 22). 3 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Acad. Rom. S. II. Tom. XXXV. Mem. Secţ. Şt, nr. 8, p. 91-93) (II 29422)
Descriere după copertă.
14855. ~ Note sur une faune oligocène du Flych Moldave. Par Nicolas L. Cosmovici, Licencié ès-sciences naturelles. Préparateur au laboratoire de Physiologie. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu et M. M. Bogdan)), 1913. (24 x 16). p. 276-279. (Annales Scientifiques de l’Université de Jassy. Tome VII. 4-eme fasc. Extrait) (II 33327)
Descriere după copertă.
14856. ~ *La tension superficielle du plasme et du sérum sanguins avec applications à l’étude de la coagulation du sang. (Thèse). Paris, A. Shultz, 1915. 8°. 123 p., fig. (Rally I, p. 80)
14857. ~ Idem. Jassy, 1915. (23 x 16). 1 f., p. 365-462 (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Jassy, T. IX, fasc. 3 et 4) (II 46737)

Nu exista imagini
  2159) COSMOVICI, O.
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, O.
14858. ~ Memoriu relativ la extinderea întrebuinţărei păcurei ca combustibil la toate locomotivele şi pentru toate trenurile; asemenea calcularea costului înzestrărei restului locomotivelor cu aparate de ars păcură, precum şi a costului diferitelor instalaţiuni necesare pentru înmagazinarea şi distribuirea păcurei la locomotive, [de Inginer Sef O. Cosmovici]. [Bucureşti, 1905]. (32 x 21). 1 f., 19 p. (III 254674)
Text litografiat. La finalul textului, menţiunea: "Bucureşti Februarie 1905. Inginer Şef sub-şeful serviciului de ateliere şi tracţiune O. Cosmovici".

Nu exista imagini
  2160) COSMOVICI, SMARANDA G. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMOVICI, SMARANDA G. (1864-?)
14859. ~ Instrucţiune şi Educaţiune. O cuvîntare [ţinută de Smaranda G. Cosmovici]. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1903. (20 x 13). 13[-16] p. (Publicatiune din diarul Evenimentul în n- rele 130 şi 131, de la 16 şi 17 Iulie 1903) (I 408750)
Autorul, la p. 3.

Nu exista imagini