Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2141) COSMA, LUDOVIC
 • Opera
 • Imagini
COSMA, LUDOVIC
14791. ~ Chemarea Ostaşului Român şi a Preotului de regiment. Cuvântare ţinută recruţilor din clasa anului 1914, de Econ. Ludovic Cosma, Confesorul Garnizoanei Galaţi. Galaţi (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1914. (16,5 x 10,5). 15 p. (Cărticica soldatului român, nr. 2) (I 176899)
14792. ~ Cinci ani de muncă 1909-1914. Dare de seamă la inaugurarea noului local, de Econ. Ludovic Cosma, parohul bisericei Sf. Împăraţi - Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Roman Spiridon Gheorghiu), 1914. (23 x 15,5). 52 p. cu 3 portr. 50 bani. (Sala de conferinţe "Constandache şi Zamfira Constantinescu" dela Biserica "Sf. Împăraţi" din Galaţi, nr. 3) (II 40632)
14793. ~ Cuvântare către soldaţii ce trec în completare. [Galaţi?], 1912, 10 bani. (Cosma, p. 16)
14794. ~ Cuvântare de deschidere ţinută la 20 Noembre 1909 de Econ. Ludovic Cosma, Parohul Bisericii Sfinţii împăraţi din Galaţi. Despre Credit şi Economie. Cuvântare ţinută Ia 3 Ianuarie 1910, de I. G. Munteanu, Directorul Şcolii comerciale superioare din Galaţi. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc, Tipografie, Editură şi Legătorie de Cărţi, 1910. (21,5 x 14). 48 p. 30 bani. (Sala de conferinţe dela Biserica "Sfinţii Împăraţi" din Galaţi, nr. 1 şi 2) (II 21396)
14795. ~ Întîmpinări la broşura: Situaţia Societăţii clerului român Solidaritatea din Eparhia Dunărei de Jos cum şi a Fondului Cărămizilor figurate 1910. [De Econ. Ludovic Cosma, Preşedintele Secţiunei Covurlui a Soc. clerului Solidaritatea]. Galatz (Tipo-Lit. Modernă Ap. P. Antoniady), 1910. (21 x 14,5). 14 p. (BSS II 12384)
Autorul, la p. 14.
14796. ~ Psihoterapia şi vindecările Miraculoase din Evangelii (Studiu apologetico-critic). Teză pentru licenţă susţinută de Ludovic Cosma. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (23 x 16,5). 81[-84] p. (Universitatea din Bucureşti. Falcultatea de Teologie) (II 3724)
14797. ~ Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena. Viaţa şi faptele lor de Econ. Ludovic Cosma, parohul Bisericei Sf. Împăraţi - Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român Spiridon Gheorghiu), 1915. (15,5 x 10,5). 15 p. cu il. 10 bani. (I 42838)
14798. ~ Sfânta cruce. Cinstitorii şi defăimătorii ei de econ. Ludovic Cosma, confesorul garnizoanei Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Spiridon Gheorghiu), 1915. (15,5 x 11). 31 p. cu il. 20 bani. (I 42866)
În colaborare:
MUNTEANU, N. ş.a. Jos beţia. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2142) COSMA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
COSMA, NICOLAE
14799. ~ Secretul Podgoreanului sau Metoda practică pentru a obţine anual patru recolte de vin din aceaşi[!] vie, indispensabilă pentru toţi podgorenii şi comercianţii de băuturi spirtoase. Conţine şi peste 300 sfaturi trebuincioase fie-căruia, de Nicolae Cosma. Brăila, Proprietatea Autorului, 1907. (24,5 x 17). 112 p. cu il., 2 f. 5 lei. (II 9139)

Nu exista imagini
  2143) COSMA, PARTENIU (1837-1924)
 • Opera
 • Imagini
COSMA, PARTENIU (1837-1924)
14800. ~ Datele referitoare la Regularea de posessiune în Transilvania şi părţile adnecse, culese de Parteniu Cosma. Sibiiu (Tipografia archiecesana), 1880. (21 x 13,5). XXII, 24 p. (II 486565)
14801. ~ Procesul de presă alui Parteniu Cosma contra Septimiu Albini; pertractat înaintea Curţii cu juraţi din Cluş[!] la 27 Martiu n. 1889. [De Parteniu Cosma]. Sibiiu (Tipografia Archidiecesana), 1889. (22 x 15,5). 190 p. (II 110050)
Autorul, la p. 181.
14802. ~ Răscoala ţărănească în România. De Parteniu Cosma. Sibiiu (Tipografia Archidiecezană), 1907. (19,5 x 12). 19 p. (II 259820)
Descriere după copertă.
14803. ~ Simeon Popescu şi Mitropolitul Miron de Parteniu Cosma. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane). 1910. (20 x 13). 18 p. (Reproducere din "Telegraful Român") (BSS I 12735)

Nu exista imagini
  2144) COSMA, PAUL
 • Opera
 • Imagini
COSMA, PAUL
14804. ~ Zaránd-Vármegye földirati, slatislikai es törteneti leirása. Szerzé Kozma Pál, Zaránd-megyé egykori föispánya, jelenleg Erdélyi fökormányszéki tanácsos. Kolozsvártt (A Kir. Fötanoda Betüivel), 1848. (20,5 x 13). 109 p., 1 f. portr. (II 1993)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2145) COSMA VLAHUL
 • Opera
 • Imagini
COSMA VLAHUL
14805. ~ Η χερσονησος του Αγιου Ορους Αθω και εν αυτη μοναι και οι μοναχοι παλαι τε και νυν. Μελετη ιστορικη και κριτικη υπο Κοσμα Βλαχου Διακονον. Εν Βολω (Πανθεσσαλικον Τυπογραφειον, Αθ. Πλατανιωτου), 1903. (22,5 x 15,5). 23, 376 p. (II 11842)

Nu exista imagini
  2146) COSMAR, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
COSMAR, ALEXANDRU
Vezi:
POPESCU, I. Unde dai şi unde crépă. După ~. Braşov, 1899.

Nu exista imagini
  2147) COSMATO, J. G.
 • Opera
 • Imagini
COSMATO, J. G.
14806. ~ Despre evaluarea stock-ului fabricelor de bere la facerea inventariului, de J. G. Cosmato. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & Brătănescu), 1898. (29 x 20,5). 8 p. (III 410383)

Nu exista imagini
  2148) COSMESCU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
COSMESCU, CONSTANTIN I.
(Costa al Naghi al Ghianci Cosmu)
14807. ~ Basme (Părămite), de C. I. Cosmescu. [Monastir (Bitolia), 1905]. (16 x 11). 77 p. 25 bani. în Turcia 1 aslan. (Biblioteca populară aromânească Lumina) (BCU-Iaşi I 32422)
Pe p. de titlu: "Pentru tot ce priveşte Biblioteca populară Aromânească Lumina a se adresa la Redacţia Revistei Lumina Monastir (Bitolia). M-ssul datat: Monastir, Martie 1905". Pentru an, vezi şi: Cosmescu. Biografia, cop. 4. Lipsă coperta.
14808. ~ Biografia învăţătorului Dimitri Gou Ghianci Cosmescu, făcută de C. I. Cosmescu şi tipărită cu spesele D-lui Costa Comcia Dabo, negustor. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului Alexandru Agapie), 1912. (21 x 14). 72 p., 1 pl. 1 leu. (Bibl. Înaintarea) (II 26600)
Pe p. de titlu: "Această carte se vinde în beneficiul fondului cultural a societăţii înaintarea". Cu 2 portrete.
14809. ~ Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia, cu titulatura: Stat de prezenţă pentru plata subvenţiilor ce se cuvin personalului didactic şi clerical al tutulor şcoalelor şi bisericilor din Macedonia, Epir şi Albania şi pentru plata burselor şi cheltuelilor de întreţinere a internatelor în număr de patru... [de Const. I. Cosmescu]. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1898. (18 x 11,5). 55 p. (I 295383)
Autorul, identificat după: Cosmescu, Şcoala, cop. 4 ; Cosmescu, cop. 4.
14810. ~ Dimitrie Cosacovici şi aromănismul. De C. I. Cosmescu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (27 x 21). 57 p., 1 f. portr. 60 bani (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Mem. Secţ. Lit., p. 285-340) (II 274593)
Descriere după copertă.
14811. ~ Lănzidlu nelănzid (Le malade imaginaire) şi Sclinciul (L’avare) de C.I. Cosmescu, Profesor. [Pe copertă: Carte tipusită cu bunăvrerea D-lui D.C. Piţalescu]. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1902. (20,5 x 13). 56 p. cu portr. (II 125893)
Scrisă după piesele lui Moliere pentru teatrul popular improvizat în comuna Gopeşi din Macedonia, "cu excluderea rolurilor sexului frumos, lipsind cu totul artistele" (in dialectul macedonean).
14812. ~ Poesii arumăneşti şi câte-va româneşti, de Costa al Naghi al Ghianci Cosmu [=Constantin I. Cosmescu]. Bucureşti (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1893. (19,5 x 13,5). 129, IV[-VI] p. 1,50 lei. (I 76193)
Autorul, identificat după prefaţă, p. 7.
14813. ~ *Răspuns la scrisoarea d. A. Mărgărit despre şcoalele române din Macedonia, de Costa al Nachi al Ghianci Cosmu. Bucureşti, 1896. (Cosmescu, Şcoala, cop. 4 ; Cosmescu, cop. 4)
14814. ~ Scurtă privire asupra Chestiunei Macedo-Române, [de C. I. Cosmescu], Memoriu despre Organisarea chestiunei Macedo-române. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), [1900]. (23 x 16). 43 p. (II 177638)
Memoriul este semnat de: Const. I. Cosmescu, Mihail Dimonie, Pericle Papahagi, V. Naca, Nuşi Tuliu, F. Capsali, D. Dann, Ilie Papahagi. Anul, la finalul textului.
14815. ~ Şcoala vecle ica Dascallu Şbuta de C.I. Cosmescu, profesor. (Cu patru ilustraţiuni în text). Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1902. (21,5 x 14). 63 p. cu il., 2 portr. Pe hîrtie satinată, 50 bani; pe hîrtie velină, 1 leu. (II 105579)
Cu menţiunea: "Cartea aceasta este tipărită cu cheltuiala prea bunului şi stimatului domn [Pe copertă: Piesă tipărită cu bunăvoinţa] Nicola Chiţu Caraja, Român din Gopeşi (Macedonia) şi mare negustor şi proprietar la Sofia".

Nu exista imagini
  2149) COSMESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COSMESCU, IOAN
14816. ~ Pentru IPSS Mitropolitul Primat, pentru Domnul Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunei publice, pentru ori-ce bun Român [de] Ion Cosmescu, Dirigintele şcolei elementare de meserii Barbu Al. Stirbey din Buftea, Ilfov. Focşani, Editura Autorului (Tip. Aurora Gheorghe A. Diaconescu), 1902. (22,5 x 15,5). 70 p., 1 f. pl. 60 bani. (II 63521)
Cuprinde articole şi discursuri privitoare la şcoală şi sat.
14817. ~ Trei cuvântări instructive pentru ori-ce Român, şi fórte potrivite pentru rostit la întruniri şi distribuiri de premii. Carte menită a figura cu demnitate printre cărţile din Bibliotecile Populare. Chestiuni de învăţămint (Note critice) de Ion Cosmescu, Invăţător în Obilescii noui (Ilfov). Educaţia naţională, privită din acele puncte de vedere, cari să contribue la adevărata propăşire a neamului românesc. Bucuresci, Editura autorului (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1901. (23 x 16). 1 f., IV p., p. 3-216, 1 pl. 1,60 lei. (II 263328)

Nu exista imagini
  2150) COSMIN, RADU
 • Opera
 • Imagini
COSMIN, RADU
Vezi: TĂNĂSESCU, NICOLAE

Nu exista imagini