Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2131) CORYLLOS, POL
 • Opera
 • Imagini
CORYLLOS, POL
14715. ~ La Novo-Rachianésthésie générale (L’anesthésie Rachidienne basse et haute à la novocaine) par la Médecin major Pol Coryllos (de la Mission Sanitaire Française en Roumanie). Jassy (Impr. H. Goldner), 1917. (23 x 15,5). 2 f., 16 p. (Travail de l’Hôpital Regina Maria No. 4 (Formation Sanitaire 24 de Riga)) (II 53643)

Nu exista imagini
  2132) COSĂCESCU, N. (1855-1927)
 • Opera
 • Imagini
COSĂCESCU, N. (1855-1927)
14716. ~ Aplicaţiunile electricităţii şi magnetismului la telegrafie, telefonie etc. etc. şi noţiuni asupra construcţiunii linielor telegrafice. Partea I, de N. Cosăcescu, licenţiat în matematice şi în sc. fizice. Inginer (absolvent al Scolei superióre de telegrafie din Paris). Profesor. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (22,5 x 15,5). IV, 119 p. cu il. 3 lei. (II 412305)
14717. ~ Aritmetica, pentru clasa I-a primară (conform programei oficiale). Exerciţii pentru şcolar, de N. Cosăcescu, profesor de matematica la Scoală normala de institutori. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19,5 x 13). 80 p. 50 bani. (Biblioteca invăţămenlului primar) (I 411585)
14718. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19,5 x 13,5). 78 p. 50 bani. (Biblioteca Invăţămentului primar) (I 164485)
14719. ~ Idem, de N. Cosăcescu, Profesor de Matematică la Liceul Mateiu Basarab. [Ed. 3/4]. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1904]. (21 x 13). 80 p. 50 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 2448)
Anul, pe v. p. de titlu; ed. numai pe copertă.
14720. ~ Poveţuitor la Aritmetică, pentru clasa I-ia primară [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (20,5 x 13). 54 p. 35 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (II 411905)
14721. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1895. (21 x 13,5). 54 p. (Biblioteca învăţământului primar) (II 411920)
14722. ~ Aritmetica, pentru clasa II-a primară (Conform programei oficiale). Exerciţii şi probleme pentru şcolar de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la Şcoala Normală de Institutori. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19,5 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (II 247468)
14723. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1895. (20 x 13). 96 p. 60 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (II 411780)
14724. ~ Poveţuitor la Aritmetica, pentru clasa II-a primară [...]. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 13). 32 p. 20 bani. (Biblioteca invetământului primar) (I 411825)
14725. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 13). 32 p. 20 bani. (Biblioteca înveţământului primar) (II 411880)
14726. ~ Aritmetica, pentru clasa II-a Primară Urbană conform programei în vigoare. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la liceul Mateiu Basarab. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Heliade), [1902]. (20,5 x 13,5). 96 p. 60 bani. (Biblioteca înveţământului primar) (I 483939)
Ediţia şi anul, pe v. p. de titlu. Pe copertă: "Exerciţii şi probleme de Aritmetică...".
14727. ~ Aritmetica pentru clasa III-a primară (conform programei oficiale). Exerciţii şi probleme pentru şcolar de N. Cosăcescu, profesor de matematica la Şcoala Normala de Institutori. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19,5 x 13). 96 p. 60 bani. (Biblioteca inveţământului primar) (I 164484)
14728. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (20 x 13,5). 96 p. 60 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 446284)
14729. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1895. (20 x 13). 95 p. 60 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (BCU-ClN 419203)
14730. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1895. (20 x 13). 95 p. 60 bani. (Biblioleca înveţămentului primar) (I 411668)
14731. ~ Poveţuitor la Aritmetica, pentru clasa III-ia primara [...]. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (21 x 13,5). 68 p. (Biblioteca învăţămentului primar) (II 412022)
14732. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1894 [!]. (20 x 13). 54 p. 35 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (I 411621)
14733. ~ Aritmetica, pentru clasa III-a primară (şi dividia III rurală) [pe copertă: pentru clasa III-a primară urbană]. Conform programei în vigóre. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la Şcoala Normală de Institutori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Heliade), 1898. (19 x 13) 96 p. 50 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (I 411549)
Anul, pe copertă.
14734. ~ Aritmetica, pentru clasa III-a primară (urbană). Conform programei în vigoare. (Carte aprobată de ministerul Instrucţiunei publice prin ordinele No. 8016/94 şi 38708/98) Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la liceul Mateiu Basarab. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Heliade). 1902. (20 x 13). 96 p. 60 bani. (Biblioteca învăţământului Primar) (I 595491)
14735. ~ Aritmetica, pentru Clasa III-a primară (urbană). Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu, Profesor de Matematică la Liceul Mateiu Basarab. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1904]. (20 x 13). 96 p. 60 bani. (Biblioteca inveţămentului primar) (I 483973)
Anul, pe v. p. de titlu.
14736. ~ Povetuitor la Aritmetica, pentru clasa IV-a primară [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (20,5 x 13,5). 34 p. 25 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (II 259871)
14737. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei II. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20 x 13). 34 p. 25 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (II 411941)
14738. ~ Aritmetica, pentru divisia I-ia (rurală) conform programei în vigore. Exerciţii pentru şcolar, de N. Cosăcescu, Profesor de Matematică la Liceul Mateiu Basarab. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg. (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1901. (19,5 x 12,5). 63 p. (Biblioteca înveţămentului primar) (I 65956)
Pe copertă, titlul: "Aritmetica. Exerciţii pentru dividia I-a (rurală)".
14739. ~ Idem. Ed. 3 b. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1904]. (20 x 13). 63 p. cu il. 40 bani. (Biblioteca înveţamentului primar) (I 24355)
Pe copertă, titlul: "Aritmetica. Exerciţii pentru divizia I-a". Anul de apariţie, menţionat pe v. p. de titlu. Pe cop. 4: "Tip. Universitara A.G. Brătănescu".
14740. ~ Câte-va observaţii asupra metodelor ce se urméză la predarea lecţiunilor de aritmetică în clasele primare, de N. Cosăcescu, licenţiat în matematice, licenţiat în fizice, profesor de matematică la Scoală normală de institutori. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1897. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 413010)
14741. ~ Curs elementar de algebră, pentru şcólele secundare, de N. Cosăcescu, inginer, licenţiat în matematice şi fizice, profesor de matematică la Scoală normală de institutori din Capitală. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1897. (20,5 x 13,5). XV, 479 p. 4,50 lei. (Biblioteca înveţămentului secundar) (II 131484)
14742. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), [1900]. (21,5 x 13,5). XV, 479 p. 4,50 lei. (Biblioteca înveţămentului secundar) (II 499175)
Datat după o însemnare de la p. V.
14743. ~ Curs elementar de Algebra, pentru clasele a V-a şi a VI-a a liceelor moderne şi clasice (conform Programei în vigore). Carte aprobată de Ministerul Instrucţiei publice prin adresa Nr. 6580 din 1903, de N. Cosăcescu, Licenţiat în Matematici şi Fisică, Inginer, Profesor la liceul Mateiu Basarab. [Ed. II]. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara A.G. Bratanescu), [1903]. (20 x 13,5). 238[-243] p. (I 112240)
Ediţie menţionată pe p. de titlu falsă.
14744. ~ Curs elementar de aritmetică, pentru clasele primare (conform programei oficiale). Cartea I pentru învăţător. Primele noţiuni de calcul oral şi scriptic. Exerciţii şi probleme, de N. Cosăcescu, licenţiat în matematice, licenţiat în fisice, profesor de matematică la Şcoala normală de institutori. Bucureşti (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1893. (23 x 14,5). 181 p. (Biblioteca învăţămentului primar de ambe sexe) (II 76467)
14745. ~ Date şi observaţii asupra chestii rurale, de N. Cosăcescu, Inginer şi Profesor, Fost secretar general al Ministerului de Domenii. Bucureşti (Tip. Universitara A.G. Bratanescu), 1907. (23,5 x 13,5). 30 p. (II 541396)
14746. ~ Direcţia ce trebue dată înveţămentului nostru public. Conferinţă ţinută la Clubul Conservator din Bucuresci în seara de 18 Februarie 1904, de N. Cosăcescu, Profesor şi Inginer. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24,5 x 16,5). 21 p. (Publicată în Analele literare, politice şi ştiinţifice No. 3 pe Martie 1904) (II 410075)
14747. ~ Exerciţii şi probleme de Aritmetică şi Geometrie, pentru clasa IV-a primară (Conform programei oficiale). Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice, prin ordinul No 8016 din 30 Iunie 1894. De N. Cosăcescu, Profesor de matematică la Şcoala Normală de institutori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (21 x 13,5). 126 p. (Biblioteca înveţămentului primar) (I 534068)
Lipsă coperta.
14748. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19 x 12). 128 p. cu il. (Biblioteca învăţământului primar) (BCU-Iaşi II 92169)
Lipsă coperta.
14749. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (19 x 12,5). 128 p. 80 bani. (Biblioteca învăţămentului primar) (I 411501)
14750. ~ Idem, pentru clasa IV-a urbană (şi dividia III-a rurală). Conform programei în vigóre (Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice, prin ordinul No. 8016 din 30 Iunie 1894 şi reaprobată prin ord. No. 38708 din Iuliu 1898). De N. Cosăcescu, Profesor de matematică la Scóla normală de institutori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1898. (20 x 13). 112 p. 70 bani. (Biblioteca înveţămentului primar) (I 274312)
14751. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară (urbană), Conform programei în vigoare, de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la Liceul Mateiu Basarab. Ed. 2. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1904]. (19,5 x 13). 111 p. 70 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 484006)
Ed., pe v. p. de titlu. Pe copertă, titlul: "Aritmetică şi geometrie. Exerciţii şi probleme pentru clasa IV-a primară".
14752. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru divizia II (Rurală), conform programei în vigoare, de N. Cosăcescu, profesor de matematică la liceul Mateiu Basarab. Ed. 2. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Tip. Heliade), [1902]. (20 x 13). 96 p. 60 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 483971)
Ediţia şi anul, pe v. p. de titlu. Pe copertă titlul: "Aritmetica. Exerciţii şi probleme pentru dividia II-a (Rurală)".
14753. ~ Idem. Ed. 3 b. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1904]. (19,5 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (Biblioteca inveţămîntului primar) (I 24356)
Ed., pe v. p. de titlu; anul pe copertă. Titlul de pe copertă: "Aritmetica. Exerciţii şi probleme dividia II-a".
14754. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică, pentru dividia III-a (Rurală), conform programei în vigoare, de N. Cosăcescu, Profesor de Matematică la Liceul Mateiu Basarab. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Şteinberg (Tip. Corpului Didactic Ispasescu & Bratanescu), [1898]. (20 x 13). 144 p. 80 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 483936)
Pe copertă, titlul: "Aritmetica şi geometrie. Exerciţii şi probleme. Dividia III-a rurală".
14755. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie, pentru dividia III (rurală) conform programei în vigore, de N. Cosăcescu, Profesor de matematică la liceul Mateiu Basarab. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (20 x 13). 128 p. cu il. 80 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 24354)
Ed. menţionată pe verso p. de titlu; anul, pe copertă. Pe p. 4 copertă: Tip. Universitara.
14756. ~ Lecţiile de aritmetică şi geometrie, la clasele primare. Observaţii de la examenul pentru definitivat, de N. Cosăcescu, Profesor [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (20 x 13,5). 99 p. (Biblioteca învăţământului primar) (II 255102)
În colaborare:
14757. ~ Aritmetica, pentru clasa I-a primară conform programei în vigoare. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (20 x 13). 80 p. cu il. 50 bani (I 24359)
Ed., pe v. p. de titlu.
14758. ~ Aritmetica, pentru clasa II-a primară conform programei în vigoare. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (20 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (I 24360)
Ed., pe v. p. de titlu.
14759. ~ Aritmetica, pentru clasa III-a primară (urbană) [pe copertă: Conform programei în vigoare]. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911 - 1912. (19,5 x 12,5). 94 p. cu il. 60 bani. (I 24376)
Ed., pe v. p. de titlu.
14760. ~ Aritmetica, pentru Divizia I-a Rurală conform programei în vigoare. Exerciţii pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, profesori. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitară A.G. Brătănescu), [1907]. (20 x 13). 64 p. cu il. 40 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 24358)
Ed. şi an, pe v. p. de titlu. Titlul de pe copertă: "Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru Divizia I-a Rurală".
14761. ~ Aritmetica şi geometrie, pentru divizia III-a, anul I şi al II-lea. Conform programei în vigoare. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (20 x 13). 155 p. cu il. 85 bani. (I 24380)
14762. ~ Aritmetica şi geometria, pentru divizia III-a, anul I şi al II-lea conform programei în vigoare. Carte reaprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice prin ord. No. 48929 seria A din 16 Iulie 1912. Exerciţii şi probleme pentru şcolar, de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1912-1913. (20 x 13). 153 p. 85 bani. (I 45321)
14763. ~ Exerciţii de aritmetica, pentru divizia I-a Conform programei în vigoare, de N Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (20 x 13). 63 p. cu il. 40 bani. (I 24378)
Ed. menţionată pe verso p. de titlu.
14764. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică, pentru clasa a II-a Primară Conform programei în vigoare (Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice prin ordinul No. 37747/905), de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitară A.G. Brătănescu, 1905. (20 x 13). 46 p. 60 bani. (Biblioteca) învăţământului Primar) (I 594487)
Cu menţiunea: "Tipărită în 10500 exemplare".
14765. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetica şi geometrie, pentru clasa IV (urbană), de N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (20 x 13). 99 p. cu il. 70 bani. (I 24377)
Ed., pe v. p. de titlu.
14766. ~ Idem. Conform programei în vigoare. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice prin ordinul No. 36542 din 21 Iulie 1911. [Pe copertă: Reaprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice prin ordinul No. 48929 seria A din 16 Iulie 1912]. De N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Stab. de Arte grafice G. Ionescu), 1913-1914. (19,5 x 13). 99 p. 1,15 lei. (I 156372)
14767. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică, pentru divizia II-a Conform programei în vigoare. De N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, profesori. Ed. 1/05. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 27076)
14768. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara), [1906]. (19,5 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 24357)
Ed. şi an, pe v. p. de titlu. Pe cop. 4: "Tip. Universitara A. G. Bratanescu".
14769. ~ Idem. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Dor. P. Cucu), 1911-1912. (19,5 x 13). 96 p. cu il. 60 bani. (I 24379)
Ed., pe v. p. de titlu.
14770. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie, divizia III rurală, anul I şi al II-lea. Conform programei în vigoare. De N. Cosăcescu şi Bucur Spirescu, Profesori. [Pe copertă: Ed. 1/05]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20 x 13). 128 p. cu il. 80 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 6464)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Div. II, ed. V".
14771. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Universitara A.G. Brătănescu), 1906. (20 x 13). 152 p. cu il. 85 bani. (Biblioteca învăţământului primar) (I 515102)
Nu menţionează ediţia.

Nu exista imagini
  2133) COSCIUC, AUREL (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COSCIUC, AUREL (1882-?)
14772. ~ Îngrăşarea sau gunoirea pământului. De Aurel Cosciuc. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1913. (16,5 x 12). 112 p. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii [Astra], an. III, nr. 30) (I 536813)
14773. ~ Lucrarea pământului, de A. Cosciuc. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1911. (16,5 x 11,5). 72 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, an I, nr. 6) (I 118126)
Pe copertă, menţiunea: "Apare la 1 a fiecărei luni. Abonamentul pe un an: 2 cor".
14774. ~ Nutrirea animalelor de casă, de Aurel Cosciuc. Op premiat. Cu 6 ilustraţii în text. Sibiiu, Edit. şi proprietatea Reuniunei române de agricultură din comitatul Sibiiului (Tip. arhidiecezană), 1909. (23,5 x 15). 4 f., 102[-106] p. cu il. 1,50 cor. (Biblioteca Reuniunii Române de Agricultură din Comitatul Sibiiului, nr. 15) (II 16457)
14775. ~ Un ram industrial de îmbrăţişat. (Fabricile agricole de spirt). Însemnătatea lor, şi alte îndrumări, de Aurel Cosciuc. Sibiiu, Editura Revistei Economice (Tipografia Arhidiecezană), 1911. (19,5 x 13). 22 p., 1 f. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 11) (I 52015)

Nu exista imagini
  2134) COSINER, CARL (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
COSINER, CARL (1859-?)
14776. ~ Ueber Derivate des ß Naphtylamins. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmight und öffentlich zu vertheidigen am 19. Februar 1881 von Carl Cosiner aus Jassy (Rumänien). Berlin (Buchdruck, von Mann & Erdmann), [1881]. (21,5 x 14,5). 39 p. (II 350136)
Lebenslauf, la p. 37.

Nu exista imagini
  2135) COSLOVANU, SCARLAT (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
COSLOVANU, SCARLAT (1867-?)
14777. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa. Susţinută de Scarlat Coslovanu. Jassy (Tip. Lucrătorilor [Români] Associaţi), 1886. (20,5 x 13) 98 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412019)

Nu exista imagini
  2136) COSMA, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
COSMA, ANDREI
14778. ~ Elmeléti és gyakorlati román nyelvtan. Ahn-Ollendorff tanmódszere tekintetbe vételevel. Irta Kozma Endre, Szerzö tulajdona. Kolozsvártt, Skin János muz. ecyl. könyvárus bizománya, Nyomatott Stein Jánosnál, 1872. (18 x 12,5). V[-VIII], 199 p. Ara fiizve 1 frt 20 kr. (Astra-S 6915)
14779. ~ Idem. Masodik javitott es bövitett kiadás. Kolozsvár, Stein Janos tulajdona (Nyomatott Stein Jánosnál), 1885. (17,5 x 12). [IV]4-208 p. Ara 1 frt. (BCU-ClN 90645)
14780. ~ Instrucţiune la trădarea şi intrebuintiarea globului pamentescu pentru invetiatorii rurali. Dupa Pavelu Gönczy prelucrata de Andreiu Cosma. Bud’a (Tip. Universităţii R. Ung.), 1872. (19,5 x 14). 80 p. cu il. (I 263844)
Lipsă coperta.
14781. ~ Legendariu romanescu pentru clas’a a dou’a a scóleloru poporali. Prelucratu dupa Ioanu Gáspár de Andreiu Cosm’a, actuariu la Inspectoratulu scolasticu alu Selagiului. Buda, Proprietatea Statului reg. Ungurescu, 1870. (18 x 11,5). 184 p. 24 cr., legat. (I 267373)
14782. ~ Idem. Budapest, Proprietatea Statului Reg. Ungurescu, 1875. (17,5 x 11,5). 182 p. 24 cr. (I 10395)

Nu exista imagini
  2137) COSMA, AUREL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMA, AUREL (1867-?)
14783. ~ Ocna la 26 Ianuarie 1905. Lupta Partidului Naţional Român şi datele referitoare la alegerea de deputat dietal, de Dr. Aurel Cosma, advocat în Timişoara. Arad (Tip. George Nichin), 1905. (19 x 12) 73 p. (I 2651)
Despre alegerea de la Ocna.

Nu exista imagini
  2138) COSMA, CONSTANTIN (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMA, CONSTANTIN (1879-?)
14784. ~ *Acceptarea şi repudierea succesiunei. Teză de licenţă. Iaşi, 1903. (Scărlătescu, p. [208])
14785. ~ *Les actes de l’héritier apparent. Théorie de la jurisprudence. [Par] C. Cosma. (Thèse) Paris, Giard et Brière, 1909. 8º. 172 p. (Rally 1, p. 79)

Nu exista imagini
  2139) COSMA, COSTANTIN I. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMA, COSTANTIN I. (1882-?)
14786. ~ Tratamentul fracturilor la câini prin gutiere metalice. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată şi susţinută în ziua de 3 Februarie 1915 de Constantin I. Cosma din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Tipografia Românească), 1915. (24 x 16,5). 27[-29] p. cu il. (Lucrare făcută în Laboratorul de Clinică şi patologie chirurgicală) (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 251) (II 41504)

Nu exista imagini
  2140) COSMA, GEORGE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
COSMA, GEORGE (1858-?)
14787. ~ Despre neurastenie. Studiu clinic, de doctorul G. Cosma. Bucuresci (Noua Tip. Ioan Weiss), 1890. (22,5 x 15,5). 99 p. (II 164139)
14788. ~ Munca, surmenajul, repaosul, [de] Doctorul G. Cosma. Bucureşti, Edit. Librăriei Univ. Leon Alcalay, Alcalay & Co., 1916. (21 x 13). 77 p. 1 leu. (II 52360)
14789. ~ Tratamentul radical al idrocelului prin metoda inciziunei artistice (Procedeul lui Volkman). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută la [2] Iunie [modificat de mină: Iulie] 1885 de George Cosma, Bacalaureat în litere şi sciinţe. Vechiu intern al spitalelor civile din Bucureşti. Membru Redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (23,5 x 15,5). 61[-63] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 126) (II 263291)
În colaborare:
14790. ~ *Traitement du rhumatisme articulaire aigu et subaigu par le salicylate de métyle administré à Vintérieur. [Par le] Dr. Georges Cosma et Dr. Clinceano. Paris, Maloine, 1900. 8°. 64 p. (Comunicare făcută la Congresul internaţional de medicină, Paris) (Crăinicianu, p. 152; Rally I, p. 79)

Nu exista imagini