Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2111) CORODEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CORODEANU, IOAN
14663. ~ Convenţiuni aleatorii în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă susţinută de Ión Corodeanu. Iaşi (Tip. M.P. Popovici), 1903. (24,5 x 16,5). 56 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 410078)

Nu exista imagini
  2112) CORODEANU, NICOLAE (1882-1952?)
 • Opera
 • Imagini
CORODEANU, NICOLAE (1882-1952?)
14664. ~ Transportul obligaţiunilor [de] Nicolae Corodeanu, doctor în drept, magistrat. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1912. (25 x 17). 2 f., 152 p., 1 f. erată. 3 lei. (II 31102)

Nu exista imagini
  2113) COROI, ALEXANDRU I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COROI, ALEXANDRU I. (1871-?)
14665. ~ Despre forma testamentelor în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţa susţinută de Alexandru I. Coroi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412384)

Nu exista imagini
  2114) COROI, C. C.
 • Opera
 • Imagini
COROI, C. C.
14666. ~ Despre daunele-interese cominatorii de C.C. Coroi, conferenţiar la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1912. (23 x 15,5). 27 p. 1 leu. (II 30983)
14667. ~ Despre liberalităţile imputabile asupra rezervei de C.C. Coroi, Conferenţiar-docent la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Ccmp.), 1915. (24 x 16). 56 p. 2 lei. (II 44722)
Pe copertă: "Despre Liberalităţile imputabile asupra rezervei. Cînd are loc imputaţiunea liberalităţilor asupra rezervei ? Prin ce mecanism juridic se explică această imputaţiune? Şi cum se face ea în cazul cînd de cujus-ul donator a lăsat mai mulţi descendenţi: se efectuează ea adică asupra rezervei individuale a descendentului donator sau asupra întregei rezerve a tuturor descendenţilor considerată în globo?".
14668. ~ Evoluţia dreptului privat. Introducere în studiul dreptului civil de C.C. Coroi, doctor în drept, conferenţiar la Facultatea Juridică din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1912. (25,5 x 18). 2 f., III-227[-231] p. (II 50329)
14669. ~ Un specialist în dreptul internaţional [A. P. Zeuleanu] candidat la o catedră de drept civil, de C. C. Coroi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1914. (23 x 15,5). X, 44 p. (II 55646)
14670. ~ La théorie de l’abus du droit et l’excès du droit en droit français, par C.C Coroi, Licencié de la Faculté Juridique de Jassy. Thèse pour le doctorat. Genève (Impr. Froreisen), 1910. (23,5 x 15). 208 p. (Université de Genève. Faculté de Droit) (II 31125)

Nu exista imagini
  2115) COROI, ION (1878-1958)
 • Opera
 • Imagini
COROI, ION (1878-1958)
14671. ~ Jurisprudence relative à la dot mobilière. Thèse pour le doctorat (Sciences juridiques) présentée et soutenue le 11 juin 1912 par Jean Coroi, Ancien élève de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Licencié ès Lettres. Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (25 x 17). 232 p. (Université de Paris. Faculté de Droit) (II 385383)
14672. ~ Jurisprudence relative à la dot mobilière, par Jean Coroi, Docteur en droit. Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (25,5 x 16,5). 232 p. (II 385378)
14673. ~ La violence en droit criminel romain, par Jean Coroi, ancien élève de l’Ecole pratique des hautes études. Licencié ès lettres. Docteur en droit. Paris, Librairie Pion, Plon-Nourrit et C-ie, Imprimeurs-Editeurs, 1915. (22,5 x 15). 3 f., 361 p. (II 118749)

Nu exista imagini
  2116) COROIANU, IULIU (1847-1927)
 • Opera
 • Imagini
COROIANU, IULIU (1847-1927)
14674. ~ Nyilatkozat Coroianu Gyula Kolzsvári űgyvédtöl 18 magyar ajku kolozsvári ügyvéd aitai a Kolozsvári ügyvédi kamarához. A románok által Ö felségéhez benyujtott emlékirat alkamából, beadott fegyelmi panaszra. Kolozsvár (Nyomtatott Lehmynn V. Sándor gyorssajtóján), 1892. (22 x 14). 28 p. (BSS II 9975)
Declaraţie în legătură cu un memoriu înaintat împăratului de către avocaţii români din Cluj.
14.675. ~ Védbeszéd melyet a Dr. Lukács László ellen izgatás vétségéert folyamatba tett ügyben a Szathmári Királyi tórvényszék ellött 1889, Julius hó 8-án terjeszteit elö ügyvéd Coroianu Gyula. Kolozsvár, Kozmuvelodes irodalmi intézet, könyvés könyomda, 1889. (21,5 x 14,5). 27 p. (BCU-ClN 330936)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2117) CORONESCU, CONSTANTIN (1827-1883)
 • Opera
 • Imagini
CORONESCU, CONSTANTIN (1827-1883)
14676. ~ Administraţia serviciului subsistenţelor militare în timp de pace şi în timp de resbel, de Constantin Cornescu, Intendent militar. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1876. (20 x 13). 154 p. (II 252763)

Nu exista imagini
  2118) CORPUL ADVOCAŢILOR DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
 • Opera
 • Imagini
CORPUL ADVOCAŢILOR DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
14677. ~ Catalogul bibliotecei Corpul[ui] advocaţilor din judeţul Dâmboviţa. Donaţiunea B.M. Dimitropol. Târgovişte (Noua Tipografie şi Legătorie Ioan N. Negoescu), 1910. (23 x 15,5). 68 p. (II 19719)

Nu exista imagini
  2119) CORPUL al II-lea de ARMATĂ
 • Opera
 • Imagini
CORPUL al II-lea de ARMATĂ
14678. ~ Carte de rugăciuni prescrise pentru trupe prin ordinele de şi No. 28 din 22 Ianuarie şi No. 8 din 7 August 1899. [Publicată de ] Corpul al II-lea de Armată. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (13 x 9). lip. (1 410730)
14679. ~ Înaltele ordine de zi ale M.S. Regelui din 10 Mai 1902 şi 29 Octombrie 1903. Ordinele şi instrucţiunile relative la aplicarea lor. Ordinul circular No. 25 al Ministerului de răsboiu asupra mersului instrucţiei la trupele de infanterie. Instrucţiuni pentru alarmarea trupelor. [Culegere publicată de] Corpul II de Armată. Bucuresci (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (19 x 12). 189 p. (I 5161)

Nu exista imagini
  2120) Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret
 • Opera
 • Imagini
Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret
14680. • Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret. Răspuns la Pagini de istorie [de Sp. C. Haret, 1906]. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1906. (24,5 x 16,5). 31 p. (Extras din Cultura Română, an III, nr. 5) (II 4085)
Articole semnate de: I. Găvănescul, I. Otescu, Nd. Locusteanu.

Nu exista imagini