Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2091) CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
Vezi: KORNÉ, M. (1844-1901)

Nu exista imagini
  2092) CORNEA, NELI I. (1863-1926)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, NELI I. (1863-1926)
14607 ~ Artă şi patriotism, [de] Neli I. Cornea. Conferinţă rostită la Ateneul din Bucuresci, la 6/18 Ian. 1900. Oradea Mare (Tip. Iosif Lang), 1900. (20,5 x 12,5). 24 p. (Retipărită din Revista Familia) (II 411762)
14608. ~ Femeia. Conferinţă ţinută la 31 Ianuarie 1899 de Neli I. Cornea. Bacău (Tip. H. Margulius), 1899. (20 x 12,5). 33 p. 1 leu. (Ateneul din Bacău) (I 411547)
14609. ~ Irena, [de] Neli Cornea. [Pe coperta şi: Dramă în patru acte]. Bacău (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi B. H. Margulius), 1908. (19 x 12). 122 p. 1,50 lei. (I 9306)
14610. ~ În lumea mare. Comedie în 3 acte, de Neli Cornea. Simleul-Silvaniei, Victoria, inst. tipografic şi de editură, 1909. (19 x 12). 62 p. (BibliotecaVictoriei, nr. 4) (BCU-ClN 227959)

Nu exista imagini
  2093) CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
14611. ~ Despre camera de punere sub acusaţiune. Thesa pentru licenţă. Susţinută la... 1880, de St. Cornea. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (22,5 x 14,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17094)

Nu exista imagini
  2094) CORNEA, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, BASILIU
14612. ~ Veterinariulu de casa pentru cai, vitecornute, oi, capre, şi rimatori, cu privire la istori’a naturala, inpartirea[!] în rase, descrierea raseloru cunoscute, otarirea betranetiei, cunóscerea insialatiuniloru, prăsirea animaleloru domestice, alegerea loru la prasire, modulu de nutriré şi tractarea cu ele. Curarea celoru mai principale morburi interne şi externe cu medicine de casa şi adausa cu o mulţime de recepte, din cele mai aprobate medicine dela cei mai renumiţi Veterinari. Otarirea tempului de garantare, şi regulele de politia dictate prin lege. Lucratu pentru poporulu romanu, de Basiliu Cornea, Magistru de Chirurgia, Obstetrica şi Veterinariu. Gherl’a (Cu literele Tipografiei Diecesane), 1877. (24,5 x 17). XVI, 267 p. 2 fl. v.a. (II 76507)]
Ar fi apărut o ed. şi în 1891 (FD, 6(1891), nr. 43, oct. 27/nov. 8, p. 7: Bibliogr.).

Nu exista imagini
  2095) CORNEANU, B.
 • Opera
 • Imagini
CORNEANU, B.
14613. ~ Neretroactivitatea legilor. Teză pentru Licenţă susţinută de B. Corneanu. [Bucuresci] (Stab. grafic M. Rădulescu), 1900. (23 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412514)

Nu exista imagini
  2096) CORNEILLE, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
CORNEILLE, PIERRE
14614. ~ Cidul [Cid], [de] P. Corneille (1606-1684). Tragedie în cinci acte: Traducere de Al. G. Drăghicescu, sublocotenent de artilerie. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1883. (22,5 x 14). 4 f., VI p., 1 f., 94, IV p., 1 erata. 2 lei. (II 263355)
14615. ~ Cidul, [de] P. Corneille. Tragedie în cinci acte 1636. Traducere în formă originală de St. O. Iosif. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. A. Grossmann), [1911]. (15,5 x 10,5). 93 p., 3 p. (catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 665) (I 24757)
14616. ~ Eraclie împărat al Răsăritului.[Héraclius, empereur d’Orient]. Tragedie în cinci Acturi, de Corneil şi tradusă din Franţozeşte de D. I. Roset. [Bucureşti (Tip. Eliad)], 1831. (19 x 12,5). 3 f., 122 p. (I 80761)
Cu alfabet de tranziţie. Localitatea şi tip. menţionate în: Pop, p. 68; Iarcu, p. 30.
14617. ~ Horatiu [Horace], [de] Corneille. Tragedia în cinci acte (1639). Traducţiune de G. Sion, membru Societăţii Academice Romane. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani), 1875. (22 x 15). XVI, 82 p. (II 63466)
14618. ~ Idem. Tradusă de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Atelierele ziar. Adeverul), [1911]. (15 x 10). 92 p., 2 f. (= Catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 616) (I 24724)
14619. ~ Mincinosul [Le Menteur], comedie în versuri în cinci acte, [de] P. Corneille, tradusă de N. Tincu. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (20,5 x 13). 106 p. 1,50 lei. (II 411891)
14620 ~ Poliect [Polyeucte, martyr]. Tragedie creştină în 5 acte, după Corneille, [de] Corneliu Moldovanu şi D. Nanu. Din repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, [1916]. (14 x 9,5). 148 p. 60 bani. (Căminul, Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 14-15) (I 47778)
Vezi de asemenea:
WIQUELIN, E. Horace. Focşani, 1898.
FARAGO, E. Traduceri libere. Craiova, 1908.

Nu exista imagini
  2097) CORNEL, TH. (1874-1911)
 • Opera
 • Imagini
CORNEL, TH. (1874-1911)
(Toma Dimitriu)
14621. ~ Cîntări pentru inimă... De Th. Cornel. Decoraţiunea de Cecilia Cuţescu-Storck. Bucureşti (Tip. coop. “Poporul), 1910. (21 x 15,5). 28 f. 1 leu. (II 22384)
14622. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar biografic sub direcţiunea d-lui Th. Cornel, Apare în mod periodic. Partea I. Societatea, Politica, Corpul advocaţilor, Magistratura, Ştiinţele şi artele, Agricultura, învăţământul, Funcţionarii superiori publici şi particulari, Binefacerea şi ospitalizarea. Figures contemporaines de Roumanie. Dictionnaire biographique sous la direction de M. Th. Cornel. Paraît périodiguement. I-re Partie. La société, La politique, Le corps des avocats, La magistrature, les sciences et les arts, L’agriculture, L’enseignement, Les fonctionnaires supérieurs publics et privés, La bienfaisance et l’hospitalisation. [Bucureşti] (Atelierele Socec etc. Comp.), 1909[-1914]. (29 x 22). 536 p. cu il., 27 f. pl. (III 113273)
Descrierea după copertă. Unele fascicole au apărut în 1912 şi 1913. (JL, 9(1912), nr. 7-8, p. 152 şi nr. 10, p. 191; 10(1913), nr. 1-2, p. 31. Ultimele fascicole au apărut din apr.- ? 1914 (fasc. 1-14).
14623. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar Biografic Ilustrat. Fundator: Th. Cornel. Theodor Arghezi, Director. Administrator-Editor: René C. Polysu. Apare periodic în două limbi. Ed. II a numărului de Crăciun, 1911. [Familia Lenş]. Figures contemporaines de Roumanie [...]. Bucureşti (Socec), 1911. (29,5 x 23). 2 f., 82 p. cu il. (III 113273)
14624. ~ Idem. Publicaţiune periodică în două limbi. Fondator: Th. Cornel. Nerva Hodoş René C. Polysu: Directori. Administrator: Nicolae N. Blazian. Ed. III a numărului de Crăciun 1911. [Familia Lenş]. Revăzută, corectată şi considerabil adăogită. Figures contemporaines de Roumanie[...]. Bucureşti (Socec), 1911. (30,5 x 23). 2 f., 100 p. cu il. (III 30246)
14625. ~ Mentalia, 1900-1008, [de] Th. Cornel. [Schiţe]. Bucureşti (Impr. ziar. La Roumanie), 1908. (22 x 14,5). 254[-259] p. 3 lei. (II 10925)
14626. ~ Muzeul A. Simu. Catalog, [de Th. Cornel]. Bucureşti (tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 17). XXXII, 189[-191] p. (II 19300)
Cu o introducere de Th. Cornel. Pentru autor, vezi şi: Ad, 24(1911), nr. 7704, febr. 21, p. 2.
14626. ~ Muzeul A. Simu (Introducere extrasă din catalogul Muzeului), [de] Th. Cornel. Bucureşti (Tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 16,5). 30 p. (II 19299)
14628. ~ La Roumanie littéraire d’aujourd’hui, [par] Th. Cornel. Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. Sanson et C-ie Editeurs (Mayenne, Impr. Ch. Colin), 1903. (19 x 12). 51 p. (Collection d’études étrangères) (I 127275)
Bibliografie, la p. 44-50.
În colaborare:
14629. ~ Figuri contimporane din România. Figures contemporaines de Roumanie. [Familia regală. Familia Princiară. Adamachi-Florescu]. [De] Th. Cornel şi Marc -A. Jeanjaquet. Bucureşti, [1909]. (31 x 24). 16 p. cu il. (III 443263)
Descriere după copertă. Text paralel în l. română şi franceză. Este prima fascicolă apărută. Pe cop. 2, menţiunea: "De oare-ce ţinem ca notele biografice, cari urmează a fi publicate... să fie precât se poate mai exacte şi mai complecte, înştiinţăm că am însărcinat în mod exclusiv pe d-nii Nicolae P. Burki şi Petre C. Bobeyca să facă demersurile necesare...". Datat după anul depozitului legal în BAR. Ultimul an menţionat în text: 1908.

Nu exista imagini
  2098) CORNELIA DIN MOLDOVA
 • Opera
 • Imagini
CORNELIA DIN MOLDOVA
Vezi: KERNBACH (TATUSESCU), CORNELIA (1866-1933)

Nu exista imagini
  2099) CORNELIUS NEPOS
 • Opera
 • Imagini
CORNELIUS NEPOS
14630. ~ [De viris illustribus]. Corneliu Nepote-tradusu şi esplicatu în limb’a romana de Andrea Liviu, Canonicu Custode. Lugosiu (Tip. lui Traunfellner-Vencely), 1863. (19,5 x 12,5). VII, 199 p. 1 fl.v.a. (I 384890)
La preţ, menţiunea: "Totu venitu-lu curatu, care va întrece spesele tipariului, e sacrificatu pentru ajutoriulu unui teneru romanu, docto-randu de derepturi".
14631. ~ Căpitanii străluciţi ai neamurilor străine şi vieţile lui Marcus Porcius Cato şi a lui Titus Pomponius Atticus, [de] Cornelius Nepos. Traducere din latineşte deVasile Greciuc. Bucureşti Edit. Librăriei Univ. Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15 x 10,5). X-256 p. (Biblioteca pentru toţi, 964-966) (I 254240)
Lipsă coperta. Anul, dedus din prefaţă.
14632. ~ Viaţa marilor generali, [de] Cornelius Nepos. Traducere de Alex. I. Stoicescu. Vol. I -II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1916. (15 x 10). 99 p. 30 bani (I); 100 p. 30 bani (II) (Biblioteca Minervei, nr. 223 - 224) (I 51733)

Nu exista imagini
  2100) CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
14633. ~ Phenylcumaronketon. Einige Kondensationsprodukte zwischen Oxy-Benzaldehyden und Acetophenon. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde vorgelegt der hohen philosophischen Fakultät der Universität Bern von Arnold Cornelson Jassy, Rumänien. Bern (Buchdruck. Stämphli & Cie), 1895. (21 x 14). 36 p. (II 52341)

Nu exista imagini