Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2081) CORMANĂ, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CORMANĂ, pseudonim
14596. ~ Salvată! Roman, [de] Cormană. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (15,5 x 10,5). 119 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 166) (I 42797)

Nu exista imagini
  2082) CORMENIN, LOUIS de
 • Opera
 • Imagini
CORMENIN, LOUIS de
Vezi:
ROSETTI, D. R. Poveţe către săteni. După ~. Bucureşti, 1885 ; ed. II, 1898.

Nu exista imagini
  2083) CORN
 • Opera
 • Imagini
CORN
Vezi şi: KORN

Nu exista imagini
  2084) CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
14597. ~ Caracteristica manevrei şi organizarea pe divizii cu privire la manevre, de Maior Cornătzeanu. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Universala), 1907. (24 x 16). 73 p. cu il., 1 f. 2 lei. (II 7444)
14598. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei faţă de artileria cu tragere repede. Conferinţă ţinută la Comandamentul Corpului II de armată de Căpitanul Cornăţeanu. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (21,5 x 15). 1 f., p. 57-91. (Extras din Revista Artileriei) (II 56481)
14599. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei şi de marş ale cavaleriei sub focul artileriei cu tragere repede, de Căpitan Alex. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23,5 x 15,5). 1 f., 11-59 p. 2 lei. (II 1569)

Nu exista imagini
  2085) CORNATEANO, J. VIŞOIU
 • Opera
 • Imagini
CORNATEANO, J. VIŞOIU
Vezi: VIŞOIU CORNATEANO, J.

Nu exista imagini
  2086) CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
14600. ~ Tratamentul chirurgical al cancerului intestinului gros (fără rect). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1908 de Raducanu I. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (24 x 16,5). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1030) (III 11792)

Nu exista imagini
  2087) CORNE, D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, D.
14601. ~ Cîteva Cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu pentru împroprietărirea cultivatoriloru. Quelques Mots sur la Doctrine Agraire de M. V. Place, [de] D. Corne. Iaşi Tip (lui II. Goldner). 1860. (17 x 11,5). VI p. (I 112429)
Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi l. franceză. Autorul, menţionat la p. V şi VI.
Traduceri:
PIRU TESALIANUL, DIONISIE. Encolpiul doctoriloru. Trad. de ~. Iaşii, 1849.

Nu exista imagini
  2088) CORNEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, IOAN
14602. ~ Comassările. De Ioan Cornea, inginer diplomat. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1888. (14,5x 10,5). 36 p. 15 cr.v.a. (BCU-ClN 76611).
Lipsă coperta.
14603. ~ O nouă ordine de idei pentru calcularea travaliului maximal al şinei din calea ferată şi raţionala distribuţie a traverselor. Studiu de Ioan Cornea, Inginer Şef de Secţie C.F.R. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (31,5 x 23). IV, 41 p. cu il., 2 tab. (III 410399)

Nu exista imagini
  2089) CORNE, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, IOAN D.
14604. ~ Ciceronele legistului séu Tabla alfabetică de toate materiile cuprinse atât în Codicile Române Alexandru Ioan câtu şi în legile promulgate pana la 17 Iunie 1867, corespunzetoare prineipalminte cu Codicile D-lui V. Boerescu, de Ioan D. Corne, licenţiatu în Dreptu déla Facultatea din Paris. Jassy, 9 August 1871. Jassy (Typ. H. Goldner), 1871. (22 x 14). 37 p. 3 lei noi. (II 170529)

Nu exista imagini
  2090) CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
14605. ~ *Contribuţiune la studiul tratamentului ipertrofiei prostatei prin prostatectomie transvezicală, tip Freyer. [Teză]. Bucureşti, 1908. 120 p., 6 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, tir. 1042) (Teze Fac. Med. Buc, p. 160).
14606. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Anuarului General), [1908]. (22,5 x 15,5). 120 p., 6 f. pl. (Serviciul boalelor genito-urinare din Spitalul Colţea al D-lui Dr. P. Herescu) (II 10727)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologica a Universităţei din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2091) CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
Vezi: KORNÉ, M. (1844-1901)

Nu exista imagini
  2092) CORNEA, NELI I. (1863-1926)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, NELI I. (1863-1926)
14607 ~ Artă şi patriotism, [de] Neli I. Cornea. Conferinţă rostită la Ateneul din Bucuresci, la 6/18 Ian. 1900. Oradea Mare (Tip. Iosif Lang), 1900. (20,5 x 12,5). 24 p. (Retipărită din Revista Familia) (II 411762)
14608. ~ Femeia. Conferinţă ţinută la 31 Ianuarie 1899 de Neli I. Cornea. Bacău (Tip. H. Margulius), 1899. (20 x 12,5). 33 p. 1 leu. (Ateneul din Bacău) (I 411547)
14609. ~ Irena, [de] Neli Cornea. [Pe coperta şi: Dramă în patru acte]. Bacău (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi B. H. Margulius), 1908. (19 x 12). 122 p. 1,50 lei. (I 9306)
14610. ~ În lumea mare. Comedie în 3 acte, de Neli Cornea. Simleul-Silvaniei, Victoria, inst. tipografic şi de editură, 1909. (19 x 12). 62 p. (BibliotecaVictoriei, nr. 4) (BCU-ClN 227959)

Nu exista imagini
  2093) CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
14611. ~ Despre camera de punere sub acusaţiune. Thesa pentru licenţă. Susţinută la... 1880, de St. Cornea. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (22,5 x 14,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17094)

Nu exista imagini
  2094) CORNEA, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, BASILIU
14612. ~ Veterinariulu de casa pentru cai, vitecornute, oi, capre, şi rimatori, cu privire la istori’a naturala, inpartirea[!] în rase, descrierea raseloru cunoscute, otarirea betranetiei, cunóscerea insialatiuniloru, prăsirea animaleloru domestice, alegerea loru la prasire, modulu de nutriré şi tractarea cu ele. Curarea celoru mai principale morburi interne şi externe cu medicine de casa şi adausa cu o mulţime de recepte, din cele mai aprobate medicine dela cei mai renumiţi Veterinari. Otarirea tempului de garantare, şi regulele de politia dictate prin lege. Lucratu pentru poporulu romanu, de Basiliu Cornea, Magistru de Chirurgia, Obstetrica şi Veterinariu. Gherl’a (Cu literele Tipografiei Diecesane), 1877. (24,5 x 17). XVI, 267 p. 2 fl. v.a. (II 76507)]
Ar fi apărut o ed. şi în 1891 (FD, 6(1891), nr. 43, oct. 27/nov. 8, p. 7: Bibliogr.).

Nu exista imagini
  2095) CORNEANU, B.
 • Opera
 • Imagini
CORNEANU, B.
14613. ~ Neretroactivitatea legilor. Teză pentru Licenţă susţinută de B. Corneanu. [Bucuresci] (Stab. grafic M. Rădulescu), 1900. (23 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412514)

Nu exista imagini
  2096) CORNEILLE, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
CORNEILLE, PIERRE
14614. ~ Cidul [Cid], [de] P. Corneille (1606-1684). Tragedie în cinci acte: Traducere de Al. G. Drăghicescu, sublocotenent de artilerie. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1883. (22,5 x 14). 4 f., VI p., 1 f., 94, IV p., 1 erata. 2 lei. (II 263355)
14615. ~ Cidul, [de] P. Corneille. Tragedie în cinci acte 1636. Traducere în formă originală de St. O. Iosif. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. A. Grossmann), [1911]. (15,5 x 10,5). 93 p., 3 p. (catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 665) (I 24757)
14616. ~ Eraclie împărat al Răsăritului.[Héraclius, empereur d’Orient]. Tragedie în cinci Acturi, de Corneil şi tradusă din Franţozeşte de D. I. Roset. [Bucureşti (Tip. Eliad)], 1831. (19 x 12,5). 3 f., 122 p. (I 80761)
Cu alfabet de tranziţie. Localitatea şi tip. menţionate în: Pop, p. 68; Iarcu, p. 30.
14617. ~ Horatiu [Horace], [de] Corneille. Tragedia în cinci acte (1639). Traducţiune de G. Sion, membru Societăţii Academice Romane. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani), 1875. (22 x 15). XVI, 82 p. (II 63466)
14618. ~ Idem. Tradusă de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Atelierele ziar. Adeverul), [1911]. (15 x 10). 92 p., 2 f. (= Catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 616) (I 24724)
14619. ~ Mincinosul [Le Menteur], comedie în versuri în cinci acte, [de] P. Corneille, tradusă de N. Tincu. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (20,5 x 13). 106 p. 1,50 lei. (II 411891)
14620 ~ Poliect [Polyeucte, martyr]. Tragedie creştină în 5 acte, după Corneille, [de] Corneliu Moldovanu şi D. Nanu. Din repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, [1916]. (14 x 9,5). 148 p. 60 bani. (Căminul, Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 14-15) (I 47778)
Vezi de asemenea:
WIQUELIN, E. Horace. Focşani, 1898.
FARAGO, E. Traduceri libere. Craiova, 1908.

Nu exista imagini
  2097) CORNEL, TH. (1874-1911)
 • Opera
 • Imagini
CORNEL, TH. (1874-1911)
(Toma Dimitriu)
14621. ~ Cîntări pentru inimă... De Th. Cornel. Decoraţiunea de Cecilia Cuţescu-Storck. Bucureşti (Tip. coop. “Poporul), 1910. (21 x 15,5). 28 f. 1 leu. (II 22384)
14622. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar biografic sub direcţiunea d-lui Th. Cornel, Apare în mod periodic. Partea I. Societatea, Politica, Corpul advocaţilor, Magistratura, Ştiinţele şi artele, Agricultura, învăţământul, Funcţionarii superiori publici şi particulari, Binefacerea şi ospitalizarea. Figures contemporaines de Roumanie. Dictionnaire biographique sous la direction de M. Th. Cornel. Paraît périodiguement. I-re Partie. La société, La politique, Le corps des avocats, La magistrature, les sciences et les arts, L’agriculture, L’enseignement, Les fonctionnaires supérieurs publics et privés, La bienfaisance et l’hospitalisation. [Bucureşti] (Atelierele Socec etc. Comp.), 1909[-1914]. (29 x 22). 536 p. cu il., 27 f. pl. (III 113273)
Descrierea după copertă. Unele fascicole au apărut în 1912 şi 1913. (JL, 9(1912), nr. 7-8, p. 152 şi nr. 10, p. 191; 10(1913), nr. 1-2, p. 31. Ultimele fascicole au apărut din apr.- ? 1914 (fasc. 1-14).
14623. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar Biografic Ilustrat. Fundator: Th. Cornel. Theodor Arghezi, Director. Administrator-Editor: René C. Polysu. Apare periodic în două limbi. Ed. II a numărului de Crăciun, 1911. [Familia Lenş]. Figures contemporaines de Roumanie [...]. Bucureşti (Socec), 1911. (29,5 x 23). 2 f., 82 p. cu il. (III 113273)
14624. ~ Idem. Publicaţiune periodică în două limbi. Fondator: Th. Cornel. Nerva Hodoş René C. Polysu: Directori. Administrator: Nicolae N. Blazian. Ed. III a numărului de Crăciun 1911. [Familia Lenş]. Revăzută, corectată şi considerabil adăogită. Figures contemporaines de Roumanie[...]. Bucureşti (Socec), 1911. (30,5 x 23). 2 f., 100 p. cu il. (III 30246)
14625. ~ Mentalia, 1900-1008, [de] Th. Cornel. [Schiţe]. Bucureşti (Impr. ziar. La Roumanie), 1908. (22 x 14,5). 254[-259] p. 3 lei. (II 10925)
14626. ~ Muzeul A. Simu. Catalog, [de Th. Cornel]. Bucureşti (tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 17). XXXII, 189[-191] p. (II 19300)
Cu o introducere de Th. Cornel. Pentru autor, vezi şi: Ad, 24(1911), nr. 7704, febr. 21, p. 2.
14626. ~ Muzeul A. Simu (Introducere extrasă din catalogul Muzeului), [de] Th. Cornel. Bucureşti (Tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 16,5). 30 p. (II 19299)
14628. ~ La Roumanie littéraire d’aujourd’hui, [par] Th. Cornel. Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. Sanson et C-ie Editeurs (Mayenne, Impr. Ch. Colin), 1903. (19 x 12). 51 p. (Collection d’études étrangères) (I 127275)
Bibliografie, la p. 44-50.
În colaborare:
14629. ~ Figuri contimporane din România. Figures contemporaines de Roumanie. [Familia regală. Familia Princiară. Adamachi-Florescu]. [De] Th. Cornel şi Marc -A. Jeanjaquet. Bucureşti, [1909]. (31 x 24). 16 p. cu il. (III 443263)
Descriere după copertă. Text paralel în l. română şi franceză. Este prima fascicolă apărută. Pe cop. 2, menţiunea: "De oare-ce ţinem ca notele biografice, cari urmează a fi publicate... să fie precât se poate mai exacte şi mai complecte, înştiinţăm că am însărcinat în mod exclusiv pe d-nii Nicolae P. Burki şi Petre C. Bobeyca să facă demersurile necesare...". Datat după anul depozitului legal în BAR. Ultimul an menţionat în text: 1908.

Nu exista imagini
  2098) CORNELIA DIN MOLDOVA
 • Opera
 • Imagini
CORNELIA DIN MOLDOVA
Vezi: KERNBACH (TATUSESCU), CORNELIA (1866-1933)

Nu exista imagini
  2099) CORNELIUS NEPOS
 • Opera
 • Imagini
CORNELIUS NEPOS
14630. ~ [De viris illustribus]. Corneliu Nepote-tradusu şi esplicatu în limb’a romana de Andrea Liviu, Canonicu Custode. Lugosiu (Tip. lui Traunfellner-Vencely), 1863. (19,5 x 12,5). VII, 199 p. 1 fl.v.a. (I 384890)
La preţ, menţiunea: "Totu venitu-lu curatu, care va întrece spesele tipariului, e sacrificatu pentru ajutoriulu unui teneru romanu, docto-randu de derepturi".
14631. ~ Căpitanii străluciţi ai neamurilor străine şi vieţile lui Marcus Porcius Cato şi a lui Titus Pomponius Atticus, [de] Cornelius Nepos. Traducere din latineşte deVasile Greciuc. Bucureşti Edit. Librăriei Univ. Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15 x 10,5). X-256 p. (Biblioteca pentru toţi, 964-966) (I 254240)
Lipsă coperta. Anul, dedus din prefaţă.
14632. ~ Viaţa marilor generali, [de] Cornelius Nepos. Traducere de Alex. I. Stoicescu. Vol. I -II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1916. (15 x 10). 99 p. 30 bani (I); 100 p. 30 bani (II) (Biblioteca Minervei, nr. 223 - 224) (I 51733)

Nu exista imagini
  2100) CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
14633. ~ Phenylcumaronketon. Einige Kondensationsprodukte zwischen Oxy-Benzaldehyden und Acetophenon. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde vorgelegt der hohen philosophischen Fakultät der Universität Bern von Arnold Cornelson Jassy, Rumänien. Bern (Buchdruck. Stämphli & Cie), 1895. (21 x 14). 36 p. (II 52341)

Nu exista imagini
  2101) CORNESCU, C. C. (1830-1900)
 • Opera
 • Imagini
CORNESCU, C. C. (1830-1900)
14634. ~ Manualul venatorului de C. C. Cornescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (21,5 x 15). XIX, 192, V p. cu il. (II 374719)
14635. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (23 x 15,5). 182 p. (II 252632)

Nu exista imagini
  2102) CORNESCU, G. (1858-1882)
 • Opera
 • Imagini
CORNESCU, G. (1858-1882)
14636. ~La arme români! Melo-Dramă de ocazie într’un Act şi doue Tablouri de G. Cornescu, Artist Comedian. Scena se petrece pe timpul concentrărilor armatei Române din 1877, pentru a merge la Resbel. Focşani, Edit. Librăriei G. Ştefănescu (Typ. D. Samolada), 1877. (20,5 x 13). 16 p. (I 101993)

Nu exista imagini
  2103) CORNESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CORNESCU, I.
14637. ~ Cele trei arme întrunite sau Tactica divisionara extrasa din mai mulţi autori militari (didactici) de Generalulu I. Cornescu. Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Români)), 1885. (23,5 x 15). VIII, 119 p. 3 lei. (II 385022)

Nu exista imagini
  2104) CORNESCU, MĂRIOARA GRIG.
 • Opera
 • Imagini
CORNESCU, MĂRIOARA GRIG.
Traduceri:
• Nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  2105) CORNESCU, RADU
 • Opera
 • Imagini
CORNESCU, RADU
14638. ~ Despre nulităţile de drept civil şi de procedură civilă. Teza pentru licenţă de Radu Cornescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale. F. Göbl Fii), 1894. (23 x 15,5). 48, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412379)

Nu exista imagini
  2106) Cornicea satelor
 • Opera
 • Imagini
Cornicea satelor
14633. • Cornicea satelor sau Culegere de mai multe anedite[!], glume scornite de poporul român în pofida altora. Bucuresci (Typ. Naţională antr. C. N. Rădulescu). 1870. (17 x 12,5). 1 f. 4- :,4 p. 1 leu. (I 523487) Lipsă coperta.
14640. ~ Idem. Bucuresci (Typ. Naţională Antr. C. N. Rădulescu), 1872. (18 x 12). 56 p. (I 521166)
Lipsă coperta.
14641. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Naţională antr. C. N. Rădulescu), 1875. (17,5 x 12,5). 56 p. (I 105844)
14642. ~ Idem, sau Culegere de mai multe anecdote inedite şi glume scornite de poporul român în pofida altora. Bucuresci, Libr. H. Steinberg, 1893. (18 x 13). 48 p. 1 leu. (I 260722)

Nu exista imagini
  2107) CORNICIOIU, GH. N.
 • Opera
 • Imagini
CORNICIOIU, GH. N.
14643. ~ Scopul şi utilitatea Casei rurale. Teză pentru licenţă. Susţinută de Gh. N. Cornicioiu. Târgu-Jiu (Tip. Rom. Marin Petrescu & R. Mangu), 1908. (23 x 15,5). 31, IV p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat, Bucureşti) (II 11892)

Nu exista imagini
  2108) CORNIL, ANDRÉ-VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CORNIL, ANDRÉ-VICTOR
În colaborare:
14644. ~ Les associations bactériennes dans les maladies [par] V. Cornil et V. Babeş. [Berlin, 1890]. (22,5 x 15,5). p. 12-20. ([X. Insternationalen Medizinischen Congress zu Berlin]. Abtheilung III: Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. Zweite Sitzung. [Sonderabdruck]) (II 508698)
Descriere după titlul de la începutul textului.
14645. ~ Les bactéries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie pathologiques des maladies infectieuses par A.-V. Cornil, Professeur d’anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris [et] V. Babeş, Agrégé à l’Université de Budapest. Ouvrage contenant les méthodes spéciales de la bactériologie. 156 figures en noir et en couleurs intercalées dans le texte et. accompagné d’un atlas de XXVII planches en chromolithographie. Texte. Paris, Ancienne librairie Germer Baillère et C-ie Félix Alcan, Editeur (Corbeil, Typ. et ster. Crété), 1885. (24 x 16). VIII, 696 p. cu il., 2 f., 4 p., 13 f., XXVII pl. (II 340292)
Atlasul, cu p. de titlu separată.
14646. ~ *Idem. 2-e éd. Paris, Felix Alcan, 1886. 8°. VI 1-839 p., 348 fig. en noir et en couleurs et 4 pl. hors-texte. (Rally I, p. 18; Bibliogr. Babeş, p. 11).
14647. ~ Les bactéries et leur rôle dans l’étiologie, l’anatomie et l’histologie pathologiques des maladies infectieuses par A.-V. Cornil, Professeur d’Anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris. Membre de l’Académie de médecine [et] V. Babeş, Professeur à la Faculté de Médecine et Directeur de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest. 3-e éd. refondue et augmentée contenant les méthodes spéciales de la bactériologie, 385 figures en noir et en plusieurs couleurs intercalés dans le texte et 12 planches hors texte. Tome I -II. Paris, Ancienne Librairie Germer Baillère et C-ie, Félix Alcan Editeur (Typ. G..Chamerot), 1890. (24 x 17). VII, 582 p. cu il., 5 f., 5 f. pl. (I); 2 f., 608 p. cu il.,7 f., 7 f. pl. (II) (II 296742)
14648. ~ Contributions à l’étude des inflammations liées à la présence des microbes. Péripneumonie contagieuse. Pneumonie rubéolique. Erythème cutané du rouget des porcs, par MM. Cornil et Babeş. Planches VI et VII. Travail du laboratoire d’anatomie pathologique de la Faculté de médecine. Paris, G. Masson Editeur, [1883]. (24 x 15,5). p. 228-246, 2 pl. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, Paris, 15 Août 1883, no. 6) (II 385075)
14649. ~ Note sur le siège des bactéries dans la variole, la vaccine et l’erysipèle. Communication faite à la Société Médicale des hôpitaux, dans la séance du 10 Août 1883, Par MM. Cornii et Babèş. [Paris] (Typ. Alcan-Lévy), 1883. (25,5 x 16). 6 p., 2 f. pl. (Extrait’de l’Union médicale (3-e série), année 1883) (II 111534)
Descriere după titlul de la începutul textului.
Vezi şi:
BABEŞ, V. şi ~ Note sur les bacilles de la tuberculose... Paris, 1883.

Nu exista imagini
  2109) CORNILESCU, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
CORNILESCU, DIMITRIE I.
14650. ~ Ciobănaşul. Prelucrare de Cornilescu. Tipărită cu ajutorul Societăţii clerului Mirean din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), [1916]. (15,5 x 10). 32 p. 20 bani. (Ia şi citeşte. Biblioteca Cercului de publicaţii religioase şi morale, nr. 10) (I 47780)
Descriere după copertă.
14651. ~ Un dar de Crăciun. Prelucrare de D. Cornilescu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), [1915]. (14 x 10). 40 p. 25 bani. (Ia şi citeşte. Biblioteca Cercului de publicaţii religioase şi morale, nr. 6) (I 47779)
Descriere după copertă.
14652. ~ Din viaţa unui căpitan. Din englezeşte [prelucrată] de D. Cornilescu. Pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1915. (12,5 x 9,5). 18 p. (I 47756)
14653. ~ Drumul cel drept. Din englezeşte [prelucrată] de D. Cornilescu. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (13 x 9). 16 p. (I 47755)
14654. ~ Încredinţare deplină. Bucureşti, 1915. 64 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
14655. ~ Moartea mea e viaţa pentru mine. Din englezeşte, [prelucrată] de D. Cornilescu. Pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (12,5 x 9,5). 16 p. (I 47758)
14656. ~ Truda Păcatului. Din englezeşte, [prelucrată] de D. Cornilescu Pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (12,5 x 9,5). 16 p. (I 47757)
În colaborare:
14657. ~ Îndrăsniţi! Cetiri biblice şi meditaţiuni pentru fiecare zi a anului, după F. Thomas, de Dim. I. Cornilescu şi Monahia Olga Gologan. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1915. (13,5 x 10,5). 184 p. 1 leu. (Societatea religioasă şi culturală Acoperământul Maicii Domnului. Cărticica No. 2) (I 42999)
Traduceri:
• Cei trei regi. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
CHOISY. L. Ce folosesc? Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
• Gândeşte-te bine! Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1914.
GOY, PAUL. Chestiunea sexuală. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
HILBERT, G. Cosmologia modernă. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
MILAŞ, NICODEM. Dreptul bisericesc oriental. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1915.
• Oaspele Blestimat. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
PETROV, GR. Evanghelia ca temelie a vieţii. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.
• Pildele Evangheliei. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
• Privitorii crucii. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
• Puterea Învierii. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
QUAST, O. Teoria lui Haeckel despre lume. Trad. de ~. Craiova, 1914.
THOMAS, F. Chestiuni vitale, trad. de ~. Sibiiu, 1914.
~. Împărăţia lui Hristos. Trad. de ~. Piteşti, 1913.

Nu exista imagini
  2110) CORNOIU, IOAN (1861-1913)
 • Opera
 • Imagini
CORNOIU, IOAN (1861-1913)
14658. ~ [Gramatica idiomului grec al Noului Testament. I. Partea istorică. Formarea limbei Noului Testament. II. Partea gramaticală] [De I. Cornoiu]. Litografiat de C. I. Sadeanu, student în Teologie. S.l, [1901]. (20,5 x 16,5). 95 p. (BSS II 938).
Curs litografiat. Descriere după titlul de la începutul textului, completată cu date de la p. 95. Autorul, identificat după fişierul Bibliotecii Sfântului Sinod.
14659. ~ Introducere în Cărţile Noului Testament. Alcătuită conform programei din 1902 pentru seminarii, de Dr. Ión Cornoiu, Profesor Universitar. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (22 x 14). 206 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcoalelor) (II 2133)
14660. ~ Idem. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1911. (22,5 x 15,5). 206 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Scoaleor) (II 23990)
14661. ~ [Introducere în Enciclopédia şi Metodologia Studiilor teologice. După manuscrisul D-lui Dr. I. Cornoiu prof. u. Litografiat de M. D. Preoţescu]. S.l., [189?]. (20,5 x 16,5). 92 p. (BSS II 937)
Curs litografiat. Descriere după titlul de la începutul textului, completată cu date de la p. 92. Datat cu aproximaţie după unele date biografice (a fost numit prof, definitiv în 1895).
14662. ~ [Introducere în scrierile Sfintei Scripturi a Vechiului Testament. După prelegerile prof. I. Cornoiu, litografiat de C. I. Sadeanu]. S.l, [190?]. (20,5 x 16,5]. 135 p. (BSS-II 940)
Curs litografiat. Descriere după titlul de la începutul textului, completată cu date de la p. 135. Autorul, identificat după fişierul Bibliotecii Sfântului Sinod..
Editări de texte:
ANTIM IVIREANUL. Din Didahiile... Ed. de ~. Bucureşti, 1895 ; 1908.
Vezi de asemenea:
• Introducere în Noul Testament. Bucureşti, [189?].

Nu exista imagini
  2111) CORODEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CORODEANU, IOAN
14663. ~ Convenţiuni aleatorii în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă susţinută de Ión Corodeanu. Iaşi (Tip. M.P. Popovici), 1903. (24,5 x 16,5). 56 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 410078)

Nu exista imagini
  2112) CORODEANU, NICOLAE (1882-1952?)
 • Opera
 • Imagini
CORODEANU, NICOLAE (1882-1952?)
14664. ~ Transportul obligaţiunilor [de] Nicolae Corodeanu, doctor în drept, magistrat. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1912. (25 x 17). 2 f., 152 p., 1 f. erată. 3 lei. (II 31102)

Nu exista imagini
  2113) COROI, ALEXANDRU I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COROI, ALEXANDRU I. (1871-?)
14665. ~ Despre forma testamentelor în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţa susţinută de Alexandru I. Coroi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412384)

Nu exista imagini
  2114) COROI, C. C.
 • Opera
 • Imagini
COROI, C. C.
14666. ~ Despre daunele-interese cominatorii de C.C. Coroi, conferenţiar la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1912. (23 x 15,5). 27 p. 1 leu. (II 30983)
14667. ~ Despre liberalităţile imputabile asupra rezervei de C.C. Coroi, Conferenţiar-docent la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Ccmp.), 1915. (24 x 16). 56 p. 2 lei. (II 44722)
Pe copertă: "Despre Liberalităţile imputabile asupra rezervei. Cînd are loc imputaţiunea liberalităţilor asupra rezervei ? Prin ce mecanism juridic se explică această imputaţiune? Şi cum se face ea în cazul cînd de cujus-ul donator a lăsat mai mulţi descendenţi: se efectuează ea adică asupra rezervei individuale a descendentului donator sau asupra întregei rezerve a tuturor descendenţilor considerată în globo?".
14668. ~ Evoluţia dreptului privat. Introducere în studiul dreptului civil de C.C. Coroi, doctor în drept, conferenţiar la Facultatea Juridică din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1912. (25,5 x 18). 2 f., III-227[-231] p. (II 50329)
14669. ~ Un specialist în dreptul internaţional [A. P. Zeuleanu] candidat la o catedră de drept civil, de C. C. Coroi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N.V. Ştefăniu & Co.), 1914. (23 x 15,5). X, 44 p. (II 55646)
14670. ~ La théorie de l’abus du droit et l’excès du droit en droit français, par C.C Coroi, Licencié de la Faculté Juridique de Jassy. Thèse pour le doctorat. Genève (Impr. Froreisen), 1910. (23,5 x 15). 208 p. (Université de Genève. Faculté de Droit) (II 31125)

Nu exista imagini
  2115) COROI, ION (1878-1958)
 • Opera
 • Imagini
COROI, ION (1878-1958)
14671. ~ Jurisprudence relative à la dot mobilière. Thèse pour le doctorat (Sciences juridiques) présentée et soutenue le 11 juin 1912 par Jean Coroi, Ancien élève de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Licencié ès Lettres. Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (25 x 17). 232 p. (Université de Paris. Faculté de Droit) (II 385383)
14672. ~ Jurisprudence relative à la dot mobilière, par Jean Coroi, Docteur en droit. Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (25,5 x 16,5). 232 p. (II 385378)
14673. ~ La violence en droit criminel romain, par Jean Coroi, ancien élève de l’Ecole pratique des hautes études. Licencié ès lettres. Docteur en droit. Paris, Librairie Pion, Plon-Nourrit et C-ie, Imprimeurs-Editeurs, 1915. (22,5 x 15). 3 f., 361 p. (II 118749)

Nu exista imagini
  2116) COROIANU, IULIU (1847-1927)
 • Opera
 • Imagini
COROIANU, IULIU (1847-1927)
14674. ~ Nyilatkozat Coroianu Gyula Kolzsvári űgyvédtöl 18 magyar ajku kolozsvári ügyvéd aitai a Kolozsvári ügyvédi kamarához. A románok által Ö felségéhez benyujtott emlékirat alkamából, beadott fegyelmi panaszra. Kolozsvár (Nyomtatott Lehmynn V. Sándor gyorssajtóján), 1892. (22 x 14). 28 p. (BSS II 9975)
Declaraţie în legătură cu un memoriu înaintat împăratului de către avocaţii români din Cluj.
14.675. ~ Védbeszéd melyet a Dr. Lukács László ellen izgatás vétségéert folyamatba tett ügyben a Szathmári Királyi tórvényszék ellött 1889, Julius hó 8-án terjeszteit elö ügyvéd Coroianu Gyula. Kolozsvár, Kozmuvelodes irodalmi intézet, könyvés könyomda, 1889. (21,5 x 14,5). 27 p. (BCU-ClN 330936)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2117) CORONESCU, CONSTANTIN (1827-1883)
 • Opera
 • Imagini
CORONESCU, CONSTANTIN (1827-1883)
14676. ~ Administraţia serviciului subsistenţelor militare în timp de pace şi în timp de resbel, de Constantin Cornescu, Intendent militar. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1876. (20 x 13). 154 p. (II 252763)

Nu exista imagini
  2118) CORPUL ADVOCAŢILOR DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
 • Opera
 • Imagini
CORPUL ADVOCAŢILOR DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
14677. ~ Catalogul bibliotecei Corpul[ui] advocaţilor din judeţul Dâmboviţa. Donaţiunea B.M. Dimitropol. Târgovişte (Noua Tipografie şi Legătorie Ioan N. Negoescu), 1910. (23 x 15,5). 68 p. (II 19719)

Nu exista imagini
  2119) CORPUL al II-lea de ARMATĂ
 • Opera
 • Imagini
CORPUL al II-lea de ARMATĂ
14678. ~ Carte de rugăciuni prescrise pentru trupe prin ordinele de şi No. 28 din 22 Ianuarie şi No. 8 din 7 August 1899. [Publicată de ] Corpul al II-lea de Armată. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (13 x 9). lip. (1 410730)
14679. ~ Înaltele ordine de zi ale M.S. Regelui din 10 Mai 1902 şi 29 Octombrie 1903. Ordinele şi instrucţiunile relative la aplicarea lor. Ordinul circular No. 25 al Ministerului de răsboiu asupra mersului instrucţiei la trupele de infanterie. Instrucţiuni pentru alarmarea trupelor. [Culegere publicată de] Corpul II de Armată. Bucuresci (Tip. M.S. Niculescu & Co.), 1904. (19 x 12). 189 p. (I 5161)

Nu exista imagini
  2120) Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret
 • Opera
 • Imagini
Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret
14680. • Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret. Răspuns la Pagini de istorie [de Sp. C. Haret, 1906]. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1906. (24,5 x 16,5). 31 p. (Extras din Cultura Română, an III, nr. 5) (II 4085)
Articole semnate de: I. Găvănescul, I. Otescu, Nd. Locusteanu.

Nu exista imagini