Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2081) CORMANĂ, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CORMANĂ, pseudonim
14596. ~ Salvată! Roman, [de] Cormană. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (15,5 x 10,5). 119 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 166) (I 42797)

Nu exista imagini
  2082) CORMENIN, LOUIS de
 • Opera
 • Imagini
CORMENIN, LOUIS de
Vezi:
ROSETTI, D. R. Poveţe către săteni. După ~. Bucureşti, 1885 ; ed. II, 1898.

Nu exista imagini
  2083) CORN
 • Opera
 • Imagini
CORN
Vezi şi: KORN

Nu exista imagini
  2084) CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
14597. ~ Caracteristica manevrei şi organizarea pe divizii cu privire la manevre, de Maior Cornătzeanu. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Universala), 1907. (24 x 16). 73 p. cu il., 1 f. 2 lei. (II 7444)
14598. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei faţă de artileria cu tragere repede. Conferinţă ţinută la Comandamentul Corpului II de armată de Căpitanul Cornăţeanu. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (21,5 x 15). 1 f., p. 57-91. (Extras din Revista Artileriei) (II 56481)
14599. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei şi de marş ale cavaleriei sub focul artileriei cu tragere repede, de Căpitan Alex. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23,5 x 15,5). 1 f., 11-59 p. 2 lei. (II 1569)

Nu exista imagini
  2085) CORNATEANO, J. VIŞOIU
 • Opera
 • Imagini
CORNATEANO, J. VIŞOIU
Vezi: VIŞOIU CORNATEANO, J.

Nu exista imagini
  2086) CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
14600. ~ Tratamentul chirurgical al cancerului intestinului gros (fără rect). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1908 de Raducanu I. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (24 x 16,5). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1030) (III 11792)

Nu exista imagini
  2087) CORNE, D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, D.
14601. ~ Cîteva Cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu pentru împroprietărirea cultivatoriloru. Quelques Mots sur la Doctrine Agraire de M. V. Place, [de] D. Corne. Iaşi Tip (lui II. Goldner). 1860. (17 x 11,5). VI p. (I 112429)
Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi l. franceză. Autorul, menţionat la p. V şi VI.
Traduceri:
PIRU TESALIANUL, DIONISIE. Encolpiul doctoriloru. Trad. de ~. Iaşii, 1849.

Nu exista imagini
  2088) CORNEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, IOAN
14602. ~ Comassările. De Ioan Cornea, inginer diplomat. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1888. (14,5x 10,5). 36 p. 15 cr.v.a. (BCU-ClN 76611).
Lipsă coperta.
14603. ~ O nouă ordine de idei pentru calcularea travaliului maximal al şinei din calea ferată şi raţionala distribuţie a traverselor. Studiu de Ioan Cornea, Inginer Şef de Secţie C.F.R. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (31,5 x 23). IV, 41 p. cu il., 2 tab. (III 410399)

Nu exista imagini
  2089) CORNE, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, IOAN D.
14604. ~ Ciceronele legistului séu Tabla alfabetică de toate materiile cuprinse atât în Codicile Române Alexandru Ioan câtu şi în legile promulgate pana la 17 Iunie 1867, corespunzetoare prineipalminte cu Codicile D-lui V. Boerescu, de Ioan D. Corne, licenţiatu în Dreptu déla Facultatea din Paris. Jassy, 9 August 1871. Jassy (Typ. H. Goldner), 1871. (22 x 14). 37 p. 3 lei noi. (II 170529)

Nu exista imagini
  2090) CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
14605. ~ *Contribuţiune la studiul tratamentului ipertrofiei prostatei prin prostatectomie transvezicală, tip Freyer. [Teză]. Bucureşti, 1908. 120 p., 6 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, tir. 1042) (Teze Fac. Med. Buc, p. 160).
14606. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Anuarului General), [1908]. (22,5 x 15,5). 120 p., 6 f. pl. (Serviciul boalelor genito-urinare din Spitalul Colţea al D-lui Dr. P. Herescu) (II 10727)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologica a Universităţei din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini