Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2071) Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
14583. • Corespondinţă de binefacere, sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1866. (14,5 x 10,5). 14 p., 1 f. (I 410806)

Nu exista imagini
  2072) Corespondenţa relativă la criza europeană
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa relativă la criza europeană
14584. • Corespondenţa relativă la criza europeană. Prezintată Parlamentului Englez din ordinul Majestăţei Sale Regelui Marei Britanii. August, 1914. Traducere din englezeşte de D. Mitrany. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (33,5 x 24,5). 2 f., 68 p. (II 41264)

Nu exista imagini
  2073) Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
14585. • Corespondintsa [Pe copertă: Corespondenţa] secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei. [Publicată de M. Kogălniceanu?]. Paris. (Impr. Pion Frères), 1857. (23 x 14). 1 f., 24 p. (II 120944)
Cu alfabet de tranziţie. "Se publică fragmente din corespondenţa primită de caimacam pentru a arăta naţiunei Române ce idee, ce preocupaţiune, ce dorinţă şi voinţă are guvernamentulu Sultanului către ţările noastre... şi pentru a face cunoscuţi pe adevăraţii sei inemici". În: Zub, p. XLIV şi 460, este trecută la publicaţiile editate de M. Kogălniceanu, deşi la p. 246 Al. Zub afirmă: "Aportul lui K. constă în furnizarea documentelor". Aceste scrisori au apărut mai întâi în "Steoa Dunării" (vezi: "Estract de scrisori secrete trimise Kaimacamului Moldovei", text litografiat).

Nu exista imagini
  2074) Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
14586. • Correspondinţe între Ministeriulu din întru şi municipalitatea Capitalei. [Bucureşti, 1861?]. (22 x 15,5). 57 p. (II 14416)
Descriere după copertă. Cuprinde acte doveditoare de împotrivirea municipalităţii (C. Bolliac Ant. Arion şi I. I. Melic) la dispoziţiile Ministerului. Prefaţa, nesemnată.

Nu exista imagini
  2075) CORFARIU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CORFARIU, EMANOIL
14587. ~ *Ţiganul la peţit. Comedie poporală. Făgăraş (C.Popp), 1911. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 152)
14588. ~ *Ţiganul la popit. Piesă teatrală în trei acte. Făgăraş (C. Popp), 1911. 51 p. (Bibliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 152)

Nu exista imagini
  2076) CORIOLAN, G.
 • Opera
 • Imagini
CORIOLAN, G.
14589. ~ Petru Rareş înainte de urcarea sa pe tron şi Petru Pribeagul de G. Coriolan. Lucrare din Seminarul de Istoria Română de sub direcţia D-lui Profesor D. Onciul. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (22,5 x 15,5). 44 p. (Seminarul de Istoria Română la Universitatea din Bucureşti) (II 14376)

Nu exista imagini
  2077) CORIVAN, GEORGE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CORIVAN, GEORGE (1845-?)
14590. ~ Fluxiunea parotidiena considerată ca afecţiune generala. Thesa pentru doctorat în medicina. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1879 de George Corivan (Născut în Huşi), Doctor în Medicină şi Chirurgie. Vechiu intern al spitalelor civile şi militare. Cavaler al ordinului Stéua României. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 64) (II 19348)

Nu exista imagini
  2078) CORJESCU, IOAN (1862-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORJESCU, IOAN (1862-1938)
14591. ~ Despre statutul real şi personal (cod. civil Art. 2). Teză de Licenţă. Susţinută de Ioan Corjescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea Juridică din Jassy) (II 384991)

Nu exista imagini
  2079) CORLAN, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CORLAN, ION (1882-?)
14592. ~ Cercetări asupra unui nou procedeu de tenotomie plantară cu 12 fotografii şi 2 figuri intercalate în text. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată la... şi susţinută la... Iunie 1914 de Ion Corlan. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Speranţa), 1914. (23 x 15,5). 32 p., 13 f. pl. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr. 246) (II 38878)
Lucrare făcută la Patologia şi Clinica chirurgicală.

Nu exista imagini
  2080) CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
 • Opera
 • Imagini
CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
14593. ~ Conferinţe militare asupra tacticei făcute oficerilor din şcoala specială de Cavalerie, de Căpitan C. T. Corlătescu. Partea I. (cu figuri şi planşe). Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. ‘‘(Tip. Modernă Gregorie Luis), [1877]. (18 x 12). 1 f., III, 277 p., 3 pl. (I 411275)
Datat după: BR, 7-9 (1885-1887), p. 17.
14594. ~ Curs de Tactică, predat de Căpitan C. Corlătescu. [Bucureşti], 1886. (26 x 21). 2 f., 403 p., 2 f., 20 p.’ cu iluştri, 1 h., 8 f. pl., 1 tab. (Şcola specială de Cavalerie) (II 55467)
Curs litografiat.
14595. ~ Organisarea şi tactica cavaleriei, de Maior C. Corlătescu, adiutant al M. S. Regelui, profesor la Şcoala de Cavalerie. Partea I. Organisarea. Partea II. Tactica... Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 16,5). XXVIII, 132 p. 4 lei. (I); 1 f., 170 p., VIII pl. 4 lei (II) (Publicaţiunile Militare. A 23-a [şi] a 26-a Publicaţiune) (II 195152)

Nu exista imagini
  2081) CORMANĂ, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CORMANĂ, pseudonim
14596. ~ Salvată! Roman, [de] Cormană. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (15,5 x 10,5). 119 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 166) (I 42797)

Nu exista imagini
  2082) CORMENIN, LOUIS de
 • Opera
 • Imagini
CORMENIN, LOUIS de
Vezi:
ROSETTI, D. R. Poveţe către săteni. După ~. Bucureşti, 1885 ; ed. II, 1898.

Nu exista imagini
  2083) CORN
 • Opera
 • Imagini
CORN
Vezi şi: KORN

Nu exista imagini
  2084) CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂTZEANU, ALEX. (1865-1938)
14597. ~ Caracteristica manevrei şi organizarea pe divizii cu privire la manevre, de Maior Cornătzeanu. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Universala), 1907. (24 x 16). 73 p. cu il., 1 f. 2 lei. (II 7444)
14598. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei faţă de artileria cu tragere repede. Conferinţă ţinută la Comandamentul Corpului II de armată de Căpitanul Cornăţeanu. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (21,5 x 15). 1 f., p. 57-91. (Extras din Revista Artileriei) (II 56481)
14599. ~ Formaţiunile de luptă ale infanteriei şi de marş ale cavaleriei sub focul artileriei cu tragere repede, de Căpitan Alex. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23,5 x 15,5). 1 f., 11-59 p. 2 lei. (II 1569)

Nu exista imagini
  2085) CORNATEANO, J. VIŞOIU
 • Opera
 • Imagini
CORNATEANO, J. VIŞOIU
Vezi: VIŞOIU CORNATEANO, J.

Nu exista imagini
  2086) CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNĂŢEANU, RĂDUCANU I. (1879-?)
14600. ~ Tratamentul chirurgical al cancerului intestinului gros (fără rect). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1908 de Raducanu I. Cornăţeanu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (24 x 16,5). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1030) (III 11792)

Nu exista imagini
  2087) CORNE, D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, D.
14601. ~ Cîteva Cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu pentru împroprietărirea cultivatoriloru. Quelques Mots sur la Doctrine Agraire de M. V. Place, [de] D. Corne. Iaşi Tip (lui II. Goldner). 1860. (17 x 11,5). VI p. (I 112429)
Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi l. franceză. Autorul, menţionat la p. V şi VI.
Traduceri:
PIRU TESALIANUL, DIONISIE. Encolpiul doctoriloru. Trad. de ~. Iaşii, 1849.

Nu exista imagini
  2088) CORNEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, IOAN
14602. ~ Comassările. De Ioan Cornea, inginer diplomat. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1888. (14,5x 10,5). 36 p. 15 cr.v.a. (BCU-ClN 76611).
Lipsă coperta.
14603. ~ O nouă ordine de idei pentru calcularea travaliului maximal al şinei din calea ferată şi raţionala distribuţie a traverselor. Studiu de Ioan Cornea, Inginer Şef de Secţie C.F.R. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (31,5 x 23). IV, 41 p. cu il., 2 tab. (III 410399)

Nu exista imagini
  2089) CORNE, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CORNE, IOAN D.
14604. ~ Ciceronele legistului séu Tabla alfabetică de toate materiile cuprinse atât în Codicile Române Alexandru Ioan câtu şi în legile promulgate pana la 17 Iunie 1867, corespunzetoare prineipalminte cu Codicile D-lui V. Boerescu, de Ioan D. Corne, licenţiatu în Dreptu déla Facultatea din Paris. Jassy, 9 August 1871. Jassy (Typ. H. Goldner), 1871. (22 x 14). 37 p. 3 lei noi. (II 170529)

Nu exista imagini
  2090) CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, LUCIAN I. (1884-?)
14605. ~ *Contribuţiune la studiul tratamentului ipertrofiei prostatei prin prostatectomie transvezicală, tip Freyer. [Teză]. Bucureşti, 1908. 120 p., 6 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, tir. 1042) (Teze Fac. Med. Buc, p. 160).
14606. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Anuarului General), [1908]. (22,5 x 15,5). 120 p., 6 f. pl. (Serviciul boalelor genito-urinare din Spitalul Colţea al D-lui Dr. P. Herescu) (II 10727)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologica a Universităţei din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2091) CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, MIHAIL D. (1844-1901)
Vezi: KORNÉ, M. (1844-1901)

Nu exista imagini
  2092) CORNEA, NELI I. (1863-1926)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, NELI I. (1863-1926)
14607 ~ Artă şi patriotism, [de] Neli I. Cornea. Conferinţă rostită la Ateneul din Bucuresci, la 6/18 Ian. 1900. Oradea Mare (Tip. Iosif Lang), 1900. (20,5 x 12,5). 24 p. (Retipărită din Revista Familia) (II 411762)
14608. ~ Femeia. Conferinţă ţinută la 31 Ianuarie 1899 de Neli I. Cornea. Bacău (Tip. H. Margulius), 1899. (20 x 12,5). 33 p. 1 leu. (Ateneul din Bacău) (I 411547)
14609. ~ Irena, [de] Neli Cornea. [Pe coperta şi: Dramă în patru acte]. Bacău (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi B. H. Margulius), 1908. (19 x 12). 122 p. 1,50 lei. (I 9306)
14610. ~ În lumea mare. Comedie în 3 acte, de Neli Cornea. Simleul-Silvaniei, Victoria, inst. tipografic şi de editură, 1909. (19 x 12). 62 p. (BibliotecaVictoriei, nr. 4) (BCU-ClN 227959)

Nu exista imagini
  2093) CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, ŞTEFAN (1851-1932)
14611. ~ Despre camera de punere sub acusaţiune. Thesa pentru licenţă. Susţinută la... 1880, de St. Cornea. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (22,5 x 14,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17094)

Nu exista imagini
  2094) CORNEA, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
CORNEA, BASILIU
14612. ~ Veterinariulu de casa pentru cai, vitecornute, oi, capre, şi rimatori, cu privire la istori’a naturala, inpartirea[!] în rase, descrierea raseloru cunoscute, otarirea betranetiei, cunóscerea insialatiuniloru, prăsirea animaleloru domestice, alegerea loru la prasire, modulu de nutriré şi tractarea cu ele. Curarea celoru mai principale morburi interne şi externe cu medicine de casa şi adausa cu o mulţime de recepte, din cele mai aprobate medicine dela cei mai renumiţi Veterinari. Otarirea tempului de garantare, şi regulele de politia dictate prin lege. Lucratu pentru poporulu romanu, de Basiliu Cornea, Magistru de Chirurgia, Obstetrica şi Veterinariu. Gherl’a (Cu literele Tipografiei Diecesane), 1877. (24,5 x 17). XVI, 267 p. 2 fl. v.a. (II 76507)]
Ar fi apărut o ed. şi în 1891 (FD, 6(1891), nr. 43, oct. 27/nov. 8, p. 7: Bibliogr.).

Nu exista imagini
  2095) CORNEANU, B.
 • Opera
 • Imagini
CORNEANU, B.
14613. ~ Neretroactivitatea legilor. Teză pentru Licenţă susţinută de B. Corneanu. [Bucuresci] (Stab. grafic M. Rădulescu), 1900. (23 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412514)

Nu exista imagini
  2096) CORNEILLE, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
CORNEILLE, PIERRE
14614. ~ Cidul [Cid], [de] P. Corneille (1606-1684). Tragedie în cinci acte: Traducere de Al. G. Drăghicescu, sublocotenent de artilerie. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1883. (22,5 x 14). 4 f., VI p., 1 f., 94, IV p., 1 erata. 2 lei. (II 263355)
14615. ~ Cidul, [de] P. Corneille. Tragedie în cinci acte 1636. Traducere în formă originală de St. O. Iosif. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. A. Grossmann), [1911]. (15,5 x 10,5). 93 p., 3 p. (catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 665) (I 24757)
14616. ~ Eraclie împărat al Răsăritului.[Héraclius, empereur d’Orient]. Tragedie în cinci Acturi, de Corneil şi tradusă din Franţozeşte de D. I. Roset. [Bucureşti (Tip. Eliad)], 1831. (19 x 12,5). 3 f., 122 p. (I 80761)
Cu alfabet de tranziţie. Localitatea şi tip. menţionate în: Pop, p. 68; Iarcu, p. 30.
14617. ~ Horatiu [Horace], [de] Corneille. Tragedia în cinci acte (1639). Traducţiune de G. Sion, membru Societăţii Academice Romane. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani), 1875. (22 x 15). XVI, 82 p. (II 63466)
14618. ~ Idem. Tradusă de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Atelierele ziar. Adeverul), [1911]. (15 x 10). 92 p., 2 f. (= Catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 616) (I 24724)
14619. ~ Mincinosul [Le Menteur], comedie în versuri în cinci acte, [de] P. Corneille, tradusă de N. Tincu. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (20,5 x 13). 106 p. 1,50 lei. (II 411891)
14620 ~ Poliect [Polyeucte, martyr]. Tragedie creştină în 5 acte, după Corneille, [de] Corneliu Moldovanu şi D. Nanu. Din repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, [1916]. (14 x 9,5). 148 p. 60 bani. (Căminul, Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 14-15) (I 47778)
Vezi de asemenea:
WIQUELIN, E. Horace. Focşani, 1898.
FARAGO, E. Traduceri libere. Craiova, 1908.

Nu exista imagini
  2097) CORNEL, TH. (1874-1911)
 • Opera
 • Imagini
CORNEL, TH. (1874-1911)
(Toma Dimitriu)
14621. ~ Cîntări pentru inimă... De Th. Cornel. Decoraţiunea de Cecilia Cuţescu-Storck. Bucureşti (Tip. coop. “Poporul), 1910. (21 x 15,5). 28 f. 1 leu. (II 22384)
14622. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar biografic sub direcţiunea d-lui Th. Cornel, Apare în mod periodic. Partea I. Societatea, Politica, Corpul advocaţilor, Magistratura, Ştiinţele şi artele, Agricultura, învăţământul, Funcţionarii superiori publici şi particulari, Binefacerea şi ospitalizarea. Figures contemporaines de Roumanie. Dictionnaire biographique sous la direction de M. Th. Cornel. Paraît périodiguement. I-re Partie. La société, La politique, Le corps des avocats, La magistrature, les sciences et les arts, L’agriculture, L’enseignement, Les fonctionnaires supérieurs publics et privés, La bienfaisance et l’hospitalisation. [Bucureşti] (Atelierele Socec etc. Comp.), 1909[-1914]. (29 x 22). 536 p. cu il., 27 f. pl. (III 113273)
Descrierea după copertă. Unele fascicole au apărut în 1912 şi 1913. (JL, 9(1912), nr. 7-8, p. 152 şi nr. 10, p. 191; 10(1913), nr. 1-2, p. 31. Ultimele fascicole au apărut din apr.- ? 1914 (fasc. 1-14).
14623. ~ Figuri contimporane din România. Dicţionar Biografic Ilustrat. Fundator: Th. Cornel. Theodor Arghezi, Director. Administrator-Editor: René C. Polysu. Apare periodic în două limbi. Ed. II a numărului de Crăciun, 1911. [Familia Lenş]. Figures contemporaines de Roumanie [...]. Bucureşti (Socec), 1911. (29,5 x 23). 2 f., 82 p. cu il. (III 113273)
14624. ~ Idem. Publicaţiune periodică în două limbi. Fondator: Th. Cornel. Nerva Hodoş René C. Polysu: Directori. Administrator: Nicolae N. Blazian. Ed. III a numărului de Crăciun 1911. [Familia Lenş]. Revăzută, corectată şi considerabil adăogită. Figures contemporaines de Roumanie[...]. Bucureşti (Socec), 1911. (30,5 x 23). 2 f., 100 p. cu il. (III 30246)
14625. ~ Mentalia, 1900-1008, [de] Th. Cornel. [Schiţe]. Bucureşti (Impr. ziar. La Roumanie), 1908. (22 x 14,5). 254[-259] p. 3 lei. (II 10925)
14626. ~ Muzeul A. Simu. Catalog, [de Th. Cornel]. Bucureşti (tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 17). XXXII, 189[-191] p. (II 19300)
Cu o introducere de Th. Cornel. Pentru autor, vezi şi: Ad, 24(1911), nr. 7704, febr. 21, p. 2.
14626. ~ Muzeul A. Simu (Introducere extrasă din catalogul Muzeului), [de] Th. Cornel. Bucureşti (Tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 16,5). 30 p. (II 19299)
14628. ~ La Roumanie littéraire d’aujourd’hui, [par] Th. Cornel. Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. Sanson et C-ie Editeurs (Mayenne, Impr. Ch. Colin), 1903. (19 x 12). 51 p. (Collection d’études étrangères) (I 127275)
Bibliografie, la p. 44-50.
În colaborare:
14629. ~ Figuri contimporane din România. Figures contemporaines de Roumanie. [Familia regală. Familia Princiară. Adamachi-Florescu]. [De] Th. Cornel şi Marc -A. Jeanjaquet. Bucureşti, [1909]. (31 x 24). 16 p. cu il. (III 443263)
Descriere după copertă. Text paralel în l. română şi franceză. Este prima fascicolă apărută. Pe cop. 2, menţiunea: "De oare-ce ţinem ca notele biografice, cari urmează a fi publicate... să fie precât se poate mai exacte şi mai complecte, înştiinţăm că am însărcinat în mod exclusiv pe d-nii Nicolae P. Burki şi Petre C. Bobeyca să facă demersurile necesare...". Datat după anul depozitului legal în BAR. Ultimul an menţionat în text: 1908.

Nu exista imagini
  2098) CORNELIA DIN MOLDOVA
 • Opera
 • Imagini
CORNELIA DIN MOLDOVA
Vezi: KERNBACH (TATUSESCU), CORNELIA (1866-1933)

Nu exista imagini
  2099) CORNELIUS NEPOS
 • Opera
 • Imagini
CORNELIUS NEPOS
14630. ~ [De viris illustribus]. Corneliu Nepote-tradusu şi esplicatu în limb’a romana de Andrea Liviu, Canonicu Custode. Lugosiu (Tip. lui Traunfellner-Vencely), 1863. (19,5 x 12,5). VII, 199 p. 1 fl.v.a. (I 384890)
La preţ, menţiunea: "Totu venitu-lu curatu, care va întrece spesele tipariului, e sacrificatu pentru ajutoriulu unui teneru romanu, docto-randu de derepturi".
14631. ~ Căpitanii străluciţi ai neamurilor străine şi vieţile lui Marcus Porcius Cato şi a lui Titus Pomponius Atticus, [de] Cornelius Nepos. Traducere din latineşte deVasile Greciuc. Bucureşti Edit. Librăriei Univ. Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15 x 10,5). X-256 p. (Biblioteca pentru toţi, 964-966) (I 254240)
Lipsă coperta. Anul, dedus din prefaţă.
14632. ~ Viaţa marilor generali, [de] Cornelius Nepos. Traducere de Alex. I. Stoicescu. Vol. I -II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1916. (15 x 10). 99 p. 30 bani (I); 100 p. 30 bani (II) (Biblioteca Minervei, nr. 223 - 224) (I 51733)

Nu exista imagini
  2100) CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CORNELSON, ARNOLD (1864-?)
14633. ~ Phenylcumaronketon. Einige Kondensationsprodukte zwischen Oxy-Benzaldehyden und Acetophenon. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde vorgelegt der hohen philosophischen Fakultät der Universität Bern von Arnold Cornelson Jassy, Rumänien. Bern (Buchdruck. Stämphli & Cie), 1895. (21 x 14). 36 p. (II 52341)

Nu exista imagini