Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2071) Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
14583. • Corespondinţă de binefacere, sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1866. (14,5 x 10,5). 14 p., 1 f. (I 410806)

Nu exista imagini
  2072) Corespondenţa relativă la criza europeană
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa relativă la criza europeană
14584. • Corespondenţa relativă la criza europeană. Prezintată Parlamentului Englez din ordinul Majestăţei Sale Regelui Marei Britanii. August, 1914. Traducere din englezeşte de D. Mitrany. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (33,5 x 24,5). 2 f., 68 p. (II 41264)

Nu exista imagini
  2073) Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
14585. • Corespondintsa [Pe copertă: Corespondenţa] secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei. [Publicată de M. Kogălniceanu?]. Paris. (Impr. Pion Frères), 1857. (23 x 14). 1 f., 24 p. (II 120944)
Cu alfabet de tranziţie. "Se publică fragmente din corespondenţa primită de caimacam pentru a arăta naţiunei Române ce idee, ce preocupaţiune, ce dorinţă şi voinţă are guvernamentulu Sultanului către ţările noastre... şi pentru a face cunoscuţi pe adevăraţii sei inemici". În: Zub, p. XLIV şi 460, este trecută la publicaţiile editate de M. Kogălniceanu, deşi la p. 246 Al. Zub afirmă: "Aportul lui K. constă în furnizarea documentelor". Aceste scrisori au apărut mai întâi în "Steoa Dunării" (vezi: "Estract de scrisori secrete trimise Kaimacamului Moldovei", text litografiat).

Nu exista imagini
  2074) Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
14586. • Correspondinţe între Ministeriulu din întru şi municipalitatea Capitalei. [Bucureşti, 1861?]. (22 x 15,5). 57 p. (II 14416)
Descriere după copertă. Cuprinde acte doveditoare de împotrivirea municipalităţii (C. Bolliac Ant. Arion şi I. I. Melic) la dispoziţiile Ministerului. Prefaţa, nesemnată.

Nu exista imagini
  2075) CORFARIU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CORFARIU, EMANOIL
14587. ~ *Ţiganul la peţit. Comedie poporală. Făgăraş (C.Popp), 1911. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 152)
14588. ~ *Ţiganul la popit. Piesă teatrală în trei acte. Făgăraş (C. Popp), 1911. 51 p. (Bibliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 152)

Nu exista imagini
  2076) CORIOLAN, G.
 • Opera
 • Imagini
CORIOLAN, G.
14589. ~ Petru Rareş înainte de urcarea sa pe tron şi Petru Pribeagul de G. Coriolan. Lucrare din Seminarul de Istoria Română de sub direcţia D-lui Profesor D. Onciul. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (22,5 x 15,5). 44 p. (Seminarul de Istoria Română la Universitatea din Bucureşti) (II 14376)

Nu exista imagini
  2077) CORIVAN, GEORGE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CORIVAN, GEORGE (1845-?)
14590. ~ Fluxiunea parotidiena considerată ca afecţiune generala. Thesa pentru doctorat în medicina. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1879 de George Corivan (Născut în Huşi), Doctor în Medicină şi Chirurgie. Vechiu intern al spitalelor civile şi militare. Cavaler al ordinului Stéua României. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 64) (II 19348)

Nu exista imagini
  2078) CORJESCU, IOAN (1862-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORJESCU, IOAN (1862-1938)
14591. ~ Despre statutul real şi personal (cod. civil Art. 2). Teză de Licenţă. Susţinută de Ioan Corjescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea Juridică din Jassy) (II 384991)

Nu exista imagini
  2079) CORLAN, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CORLAN, ION (1882-?)
14592. ~ Cercetări asupra unui nou procedeu de tenotomie plantară cu 12 fotografii şi 2 figuri intercalate în text. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată la... şi susţinută la... Iunie 1914 de Ion Corlan. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Speranţa), 1914. (23 x 15,5). 32 p., 13 f. pl. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr. 246) (II 38878)
Lucrare făcută la Patologia şi Clinica chirurgicală.

Nu exista imagini
  2080) CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
 • Opera
 • Imagini
CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
14593. ~ Conferinţe militare asupra tacticei făcute oficerilor din şcoala specială de Cavalerie, de Căpitan C. T. Corlătescu. Partea I. (cu figuri şi planşe). Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. ‘‘(Tip. Modernă Gregorie Luis), [1877]. (18 x 12). 1 f., III, 277 p., 3 pl. (I 411275)
Datat după: BR, 7-9 (1885-1887), p. 17.
14594. ~ Curs de Tactică, predat de Căpitan C. Corlătescu. [Bucureşti], 1886. (26 x 21). 2 f., 403 p., 2 f., 20 p.’ cu iluştri, 1 h., 8 f. pl., 1 tab. (Şcola specială de Cavalerie) (II 55467)
Curs litografiat.
14595. ~ Organisarea şi tactica cavaleriei, de Maior C. Corlătescu, adiutant al M. S. Regelui, profesor la Şcoala de Cavalerie. Partea I. Organisarea. Partea II. Tactica... Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 16,5). XXVIII, 132 p. 4 lei. (I); 1 f., 170 p., VIII pl. 4 lei (II) (Publicaţiunile Militare. A 23-a [şi] a 26-a Publicaţiune) (II 195152)

Nu exista imagini