Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2061) CORDEA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CORDEA, GHEORGHE
În colaborare:
BOIERIU, GH. B. şi ~. Abecedar. Făgăraş, 1910.

Nu exista imagini
  2062) CORDES, P. A.
 • Opera
 • Imagini
CORDES, P. A.
14545. ~ Cartea Cărţilor [Biblia], de P. A. Cordes. Bucureşti, Edit. Societăţii de Cărţi Religioase (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea). [1911]. (16,5 x 10,5). 31 p. (I 22241)

Nu exista imagini
  2063) CORDESCU, DANIEL R. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDESCU, DANIEL R. (1843-?)
(D. R. C.)
14546. ~ Abcdaru foneticu, de R. D. Cordescu, Institutore superiore. Carte aprobată de onor. Ministeru alu Instrucţiunei publice pentru classa I primara de ambe-secse. Bucuresci, Librari Editori Socec & C-nie (Typ. Petrescu-C. & Costescu), 1871. (17 x 11). 93 p. 30 bani. (I 411070)
14546.a ~ Manuducere la Abcdarulu foneticu. De D. R. Cordescu, Institutore superioru. Carte autorisată de Onorb. [!] Ministeru alu Instrucţiunei publice la anulu 1871. Bucuresci, Librari- Editori Socec & C-nie (Typ. Petrescu-C. & Costescu), 1871. (17,5 x 13). 19 p. 20 bani. (I 293960)
Tip., la p. 19.
14547. ~ Abecedaru foneticu, de D. R. Cordescu, institutore superiore. Imprimată cu spesele D. Maioru Misa Anastasievici. Carte aprobată de Onorab. Ministeru al Instrucţiunei publice pentru classa I primară de ambe-sexe. Ed. II revedută şi correctată. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Noua Typ. a Laboratorilor Romani), 1872. (17,5 x 12). 93 p. 30 bani. (I 411139)
14547. ~ Culegere de rogatiuni pentru usulu Tinerimii Române de ambe-sexele, de D. R. C.[ordescu]. Prima ediţiune. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Romani), 1872. (13 x 9,5). 79 p. 50 bani. (I 384712)
Autorul identificat după: Iarcu, p. 142. Edit., pe copertă.
14549. ~ Cuventare cătră locuitorii din comuna Foventea (Föfeld, Hochfeld, Cămp-Înalt, Câmpina) în comitatul Sibiiului, ţinută de Daniel R. Cordescu. Testamentul şi amentorul. Aprilie 1895. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1895. (22,5 x 14,5). 16 p. (II 412411)
14550. ~ Discursul pronunciat cu ocaziunea distribuirei premielor la şcolarii din institutul Lumina din Găeşci, în diua de 26 Iunie 1883. Bucuresci (Tip. Luis), 1883. (20 x 13).1 1. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 7)
14551. ~ Discursu ţinută în diua de 24 Iunie 1890 de D. R. Cordescu, directorulu şi fundatorulu institutului Lumina din Bucuresci, Cu ocasiunea distribuirei premiiloru la şcolarii din acestu instituţii. Bucuresci ([Braşovu, Tip. A. Mureşianu]), 1890. (15 x 10,5). 23 p. (I 410788)
14552. ~ Discursu pronunciatu de D. R. Cordescu la punerea pietrei fundamentale a Insitutului Lumina din Găesci, la 27 Iuliu 1881. Bucuresci (Tip. modernă Gr. Luis), 1881. (19 x 12.5). 14 p. (Astra-S 6157)
14553. ~ Institutulu de băieţi Maioru Misa Anaslasievici din Clejani, plassa Neajlovu, judeţ Vlaşca. De D. R. Cordescu. Bucuresci (Stab. litho-typografic: Socecu, Sander & Teclu), 1875. (22,5 x 15). 40 p., 1 f., 8 tab., 2 pl., 1 f. portr. (II 412260)
14554. ~ Institutul Lumina şi cate-va observaţiuni asupra scóleloru nóstre, de D. R. Cordescu. Bucureşti (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1886. (21 x 14). 31 p. (II 1197)
14555. ~ Noţiuni de igiena privata pentru usulu tinerimei române de ambe sexele, prelucrata de D. R. Cordescu, institutore superioru. Bucuresci (Stab. litho-typografic: Socecu, Sander & Teclu), 1875. (19,5 x 12,5). 43 p. (I 411496)

Nu exista imagini
  2064) CORDESCU, MIHAIL-VIRGILIU (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDESCU, MIHAIL-VIRGILIU (1871-?)
14556. ~ Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia din Bulgaria şi al seminariilor de limba română din Lipsea, Viena şi Berlin, 1866-1906. Lucrare întocmită sub auspiciile Ministerului instrucţiunei de Mihail-Virgiliu Cordescu, profesor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1906. (27,5 x 19). 2 f., 402[-404] p. cu il., 5 f. pl., 1 h. (II 5628)

Nu exista imagini
  2065) CORDONEANU, CONSTANTIN M. (1852-191-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, CONSTANTIN M. (1852-191-?)
14557. ~ Metodul Scripto-Sonic [de] Constantin M. Cordoneanu. Curs de muzică vocală pentru şcoalele secundare în genere. Program analitic aplicat la Seminariul pedagogic universitar din Bucureşti. Clasa I. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1908. (18,5 x 14,5). 32 p. 80 bani. (I 12399)
Datele editoriale, pe copertă.
14558. ~ Noul metod Metodul scriptosonic [de] Constantin M. Cordoneanu, [Pe copertă: Noul metod scriptosonic] pentru studiul muzicii vocale în şcoalele secundare de băeţi şi de fete, conform cu materia noului program analitic Clasa I. Bucureşti, Edit. Librăriei N. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (20 x 13). 43 p. 1 leu. (I 16130)
14559. ~ Idem. Clasa II. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (19,5 x 13). 40 p. 1 leu. (I 16131)
Ed., numai pe copertă.
14560. ~ Povăţuitor la noul metod (Metodul scripto-sonic) [...] conform cu materia noului program analitic din 1908. Clasa I şi II-a. Cărţi aprobate de onor Minister cu ordinul No. 378 din 2 Iunie 1909. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1909. (24,5 x 16,5). 16 p. (II 157074)
14561. ~ Metodul Scripto-Sonic, [de] Constantin M. Cordoneanu. Curs de muzică vocală pentru şcoalele secundare. Noul program analitic aplicat la Seminarul Pedagogic Universitar din Bucureşti. Clasa III-a. Bucureşti (Inst. Grafic Eminescu), 1909. (23 x 16). 42 p., 1 f. erata. 1,30 lei. (II 12872)
14562. ~ Noul metod scripto-sonic[...]. Conform cu materia ce cuprinde noul program analitic. Ed. I, Clasa III-a. Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1910. (22,5 x 15,5). 44 p. 1,50 lei. (II 19708)
14563. ~ Idem. Ed. I, Clasa IV-a. Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1910. (23 x 15,5). 44 p. 1,50 lei. (II 20535)
14564. ~ Povăţuitor la noul metod (metodul scripto-sonic) [de] Constantin M. Cordoneanu pentru studiul muzicei vocale în Şcoalele Secundare de băeţi şi de fete conform cu materia ce cuprinde noul program analitic. Clasa III şi IV-a (Cărţi aprobate de Onor Minister cu ordinul No. 261 din 1 Aprilie 1910). Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (24,5 x 16,5). 84 p. 2 lei. (II 37170).
14565. ~ Metodul Scripto-Sonic pentru studiul muzicei vocale în şcoalele secundare de băeţi şi de fete curs superior. Ed. I. Aprobată de Onor. Minister cu ordinul No. 403 din 20 Iunie 1915 şi ordinul No. 502, din 5 Noembrie 1915, prin care se fixează aprobarea cu începere dela 1 Septembre 1916. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1916. (24 x 17). 88 p. 3,50 lei. (II 50358)
14566. ~ Musicile militare şi organisarea lor de Constantin M. Cordoneanu’1893-1895. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23,5 x 15). 24 p. (Extras, revèdut şi coordonat, din revista România Musicala, nr. 17, 18, 19 şi 20 din 1893 şi nr. 1, 2, 3, 4 şi 5, din 1894) (II 109057)
Descriere după copertă.
14567. ~ Noţiuni generale de musica. Curs elementar de musica pentru usul şcoalelor în genere de Const. M. Cordoneanu, Partea I. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1893. (20,5 x 14). 48 p. 1 leu. (II 76278)
14568. ~ Idem. Partea II. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1893. (20,5 x 14,5). 60 p. 1 leu.
14569. ~ Idem. Ed. II. Partea II. Cu schimbări şi adăugiri în text şi cu mai multe esersicii[!] şi cânturi corale. Aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice sub No. 3991 din 23 Iunie 1895. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1896. (20,5 x 14,5). 84 p. (I 76234)
Pe copertă: "Depositul general la librăria Graeve & comp., Bucureşti".
14570. ~ Idem. Partea III şi IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 14,5). 96 p. 1,50 lei. (II 76278)
14571. ~ Idem. Ed. II. Partea III şi IV. Aprobat de onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei. Publice sub No. 3991 din 23 Iunie 1895. Bucuresci, Deposit General la Libr. Storck şi Muller (Tip. şi Fonderia de Litere Basilescu), 1897. (20,5 x 14,5). 112 p. 1,50 lei. (I 76234)
14572. ~ *Schiţe biografice ale compositorilor celebri, pentru usul şcoalelor. în Edit. C. Gebauer, [189?]. (Cordoneanu, cop. 4)
În colaborare:
PÂRVESCU, P. Hora din Cartal. Cu arii notate de ~. Bucureşti, 1908.
Traduceri, editări de texte:
RICHTER, E. F. Studii practice pentru teoria musicală. Trad. şi ed. de ~. Bucureşti, 1890/92.

Nu exista imagini
  2066) CORDONEANU, ELENA C.
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, ELENA C.
Vezi: TĂNĂSESCU, ELENA A.

Nu exista imagini
  2067) CORDONEANU, EMILIA
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, EMILIA
14573. ~ Căminul cultural. Bucureşti, 1909. 14 p. (Exemplar existent la Bibl. raion. T. Severin).
14574. ~ Şcóla Fröbeliană. Mica pedagogie pentru educaţia copiilor. Călăuza profesorelor şi a familiilor pentru Grădina de copil. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (20,5 x 13,5). 54 p. 2 lei. (II 1951)

Nu exista imagini
  2068) CORDUN, GALACTION D.
 • Opera
 • Imagini
CORDUN, GALACTION D.
14575. ~ Poate Creştinul adevărat să fie Sociaist? de Arhimandritul Galacation D. Cordun din Mitropolia Ungro-Vlahiei. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, Alcalay & Co., [1918]. (15 x 11). 67 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 1033) (I 598699)
14576. ~ Renan asupra lui Iisus Hristos de Arhimandritul Galaction D. Cordun din mitropolia Ungro-Vlahiei. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay & Co., [1918?]. (14 x 9,5). 64 p. (Biblioteca pentru toti, 1031) (I 598704)
Anul datării manuscrisului: 1917. Datat după preţ.

Nu exista imagini
  2069) CORESI, diacon (cca 1510-1581)
 • Opera
 • Imagini
CORESI, diacon (cca 1510-1581)
14577. ~ Carte cu învăţătură (1581) [de] Diaconul Coresi. Publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici. vol. I. Textul. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co), 1914. (25 x 17.5). 4 f., 566 p. (Comisia Istorică a României) (II 113194)
14578. ~ Un fragment din Molitvenicul Diaconului Coresi (1564) publicat cu o introducere de Nerva Hodoş. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol GöblS-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (25 x 17). XV, 28 p. (Extras din Prinos lui D. A. Sturdza) (II 103892)
14579. ~ Psaltirea publicată românesce la 1577 de Diaconulu Coresi. Reprodusă cu unu studiu bibliograficu şi unu glosaru comparativu de B. Petriceicu-Hasdeu. Tom. I, Textulu. Editiunea Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1881. (25,5 x 21). IV, 444, 66 p. (II 50278)
14579a. ~ Idem. Reprodusă cu un studiu biografic şi bibliografic de B. Petriceicu-Hasdeu. Tom. II. Editiunea Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1888. (27,5 x 21,5). 32 p.
Tom. II. urma să cuprindă un studiu biografic şi mai cu seamă bibliografic despre Coresi, precum şi un glosar comparativ - netipărit (vezi nota lui I. Bianu).
14580. ~ Psaltirea [lui] Coresi. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 100 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86741)
14581. ~ Idem. [Ed. II]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 100 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86742)
Ed., pe copertă.
14582. ~ Tetravanghelul diaconului Coresi. Reimprimat dupe ediţia primă din 1560-61, de Arhiereul Dr. Gerasim Timus Piteşténu, Decanul Facultăţei de Teologie. Cu o prefaţă de Constantin Erbicénu, Profesor la Facultatea de Teologie. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericesci), 1889. (24 x 16,5). 1 f., XII, 232 p. (II 59590)

Nu exista imagini
  2070) Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei
• Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei D.D. Nifon... Vezi: DOCUMENTE: Corespondenţă... Bucureşti, 1913

Nu exista imagini