Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2051) CORBU, ION C.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, ION C.
14526. ~ Ad astral, [de] I. Corbu. Astronomie poporală în icoane. Cu mai multe figuri şi ilustraţiuni în text. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1910. (18,5 x 13,5). VIII, 222 p. cu il. 2 cor. 2,20 lei. (I 74453)
Pe copertă: "200 cor. intrate din vânzarea acestei cărţi, sunt menite victimelor anului 1910".
14527. ~ Mărimea aştrilor la orizont, de I. Corbu. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (27 x 21). 5 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile secţiunii ştiinţifice, nr. 7, p. 85-89) (II 31145)
Descriere după copertă.
14528. ~ Eine mechanische Erklärung der ungleichmässigen Rotation der Sonne und der Fleckenzonen, [von J. Corbu]. S.l., [1914]. (25 x 20). 7 p. cu il. (BCU-ClN 162035)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi data mssului, menţionate la sfîrşit. Data ştampilei: 1915.
14529. ~ Neue Theorie über die Bildung der Sternsysteme und den Bau des Universums. I. Corbu. Bistritz-Besztercze (Buchdruckerei G. Matheiu), 1904. (17 x 12). 40 p. 30 Heller (25 Pfennig) (I 424164)
14530. ~ Nouă teorie cosmogonică, [de Ion Corbu]. Bistriţa, Edit. autorului (Tip. A. Baciu), 1903. (20 x 13). 54 p. (I 410219)
Autorul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
14531. ~ Idem. Ed. II întregită. Bistriţa (Tip. C. Matheiu), 1907. (19 x 12). VII, 115[-119] p. 1 cor. 40 bani (1,50 lei) (I 10487)
Menţiune pe cop. 4: "De vînzare la librăria M. Onişor în Năsăud şi la autor în Bistriţa".
Editări de texte:
• Lui Ştefan C. HEPITES. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  2052) CORBU, JACK
 • Opera
 • Imagini
CORBU, JACK
14532. ~ Chestiunea Infiintărei unei linii maritime sub Pavilion roman de Jack Corbu, Arhitect, naval, Membru al Instituţiunei Constructorilor de vapoare din Scoţia, Asociat al Instituţiunei arhitecţilor navali din Londra. Brăila (Atel. tip. ale ziarului Presa Lucrătorii Asociaţi) 1912. (23 x 16). 35 p. (II 33764)

Nu exista imagini
  2053) CORBU, MIHAI D.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, MIHAI D.
14533. ~ Condiţiunea juridică a străinilor în România. Teză de licenţă presintată şi susţinută în diua de... Decembre 1900 de Mihai D. Corbu. Bucuresci (Inst. Grafic. Eminescu), 1900. (24,5 x 16,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413501)

Nu exista imagini
  2054) CORBU, RADU S. (1862-1941)
 • Opera
 • Imagini
CORBU, RADU S. (1862-1941)
14534. ~ Congresul de gimnastică ţinut la Breslau (Germania) în 9/21-14/26 Iulie 1894. Dare de séma făcută de R.S. Corbu, Profesor de gimnastică şi arme la Liceul real şi Gimnasiul clasic din Brăila. Brăila (întâia Tipo-Lith. Pericles M. Pestemalgioglu), 1895. (22,5 x 14,5). 52 p. 1 leu. (II 412253)
14535. ~ Oina, joc gimnastic cu mingea. De R.S. Corbu, maestru de gimnastică şi arme la Liceele N. Bălcescu şi I.C. Massim din Brăila. Ed. II. Brăila ‘(Tipo-Lit. Moderna Max Fränkel), 1899. (23,5 x 16). 38 p. cu il. (II 486669)
14536. ~ Oina, [de] R.S. Corbu. Profesor de gimnastică la Liceul Nicolae Bălcescu, Brăila. S.l., [1901]. (24 x 15,5). 38 p. cu il. (II 464167)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi anul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  2055) CORBUL, ADRIAN
 • Opera
 • Imagini
CORBUL, ADRIAN
Vezi: BALTAG, RADU

Nu exista imagini
  2056) CORCEA, AVRAM (1868-1951)
 • Opera
 • Imagini
CORCEA, AVRAM (1868-1951)
14537. ~ Balade poporale, culese de Avram Corcea, preot ort. rom. [în Coşteiu]. Caransebeş, edit. şi tiparul Tip şi Libr. Diecesane, 1899. (20 x 13). 137[-139] p. (II 631149)
Lipsă coperta.
14538. ~ Mijloace de înaintare, [de] Avram Corcea. Conferinţă cetită în adunarea despărtămîntului Verşeţ al Astrei ţinută în comuna Nicolintul-Mare la 8/21 Septembrie 1903. Budapesta (tip. Poporul Român), 1904. (20 x 14). 15 p. 20 fileri. Venitul întreg al acestei cărticele este destinat fondului Casei naţionale din Coştei (lingă Verşeţ) (I 2637)
14539. ~ Nicolae Iorga ca îndrumător al ţăranului Român. Pr[e]legere poporală, de Avram Corcea. Oraviţa, Edit. Despărţămîntului Verset al Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura popor. Român (Tip. Progresul), 1912. (16,5 x 10). 22 p. (Astra-S 6951)
În colaborare:
14540. ~ Adevărul în chestia mişcării electorale naţionaliste din cercul Mo[r]aviţa, [de Avram Corcea, Paroh, Alexandru Guga, paroh, Patrichie Rămneantu, învăţător, Victor Trăilovici, paroh]. Coştei (Verset, Tip. H. Anwender), 1905. (22 x 14,5). 16 p. (BCU-ClN 177090)
Descriere după copertă. Autorii, la finalul textului (p. 16). Tip., pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2057) CORCIU, ŞTEFAN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CORCIU, ŞTEFAN (1882-?)
14541. ~ Din Infanterie. Spre ostea [Pe copertă: oastea] nouă [de] Locotenent Corciu Ştefan. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1910. (18,5 x 12). 123 p. 1,50 lei. (1 21700)
Se ocupă de Metodele de educaţie a gradelor inferioare din armată. Cu mici piese de teatru şi numeroase poezii de diverşi autori români (Ioan Neniţescu, G. Coşbuc, M.G. Bonachi, M. Eminescu, Th. Speranţia).
Vezi de asemenea:
REGIMENTUL Mihai Viteazu No. 6. Contribuţiuni la educaţia militară. [Discursuri...]. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2058) CORDA, V.
 • Opera
 • Imagini
CORDA, V.
Traduceri, editări de texte:
GAISBERG, baron de. Carte portativă a monterului instalaţiunilor electrice. Trad. de ~ ş.a. Câmpina, 1910-1916.
Manualul instalaţiunilor electrice. Ed.de ~. Câmpina, 1915.

Nu exista imagini
  2059) Corda Fraires
 • Opera
 • Imagini
Corda Fraires
• Corda Fraires. Federaţiunea internaţională a studenţilor. Vezi: BOLCAŞ, LUCIAN

Nu exista imagini
  2060) CORDEA, GEORGE V.
 • Opera
 • Imagini
CORDEA, GEORGE V.
14542. ~ Pescuitul. Conferinţa publica ţinuta la Societatea Progresul Silvic în ziua de 26 Februariu 1889 de G. V. Cordea. Bucuresci (Tip. C.C. Savoiu & Comp.), 1889. (21 x 12,5). 30 p. (Societatea Progresul Silvic, anul 1889) (II 412150)
14543. ~ Sindicatele agricole. Studiu sumar de George Cordea, inginer şi agronom. Cu o prefaţă de Nicolae N. Andronescu, agronom, directorul revistei Amicul Agricultorului. Bucureşti (Lito-Tip. Populară), 1897. (18,5 x 12). 32 p. (Supliment la revista Amicul Agricultorului) (I 411318)
Pe cop. 2, menţiunea: "Nu se vinde, a se cere de la autor".
14544. ~ Tratat de fotografie Conţinend un studiu metodic sumar asupra aparatelor şi diferitelor operaţiuni fotografice, metode noui, perfecţionări. Opera ilustrata cu 66 figuri şi reproductiuni de G.V. Cordea. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (24,5 x 17). X, 88, IV p. cu il., 3 f. pl. (II 413479)
Se încheie cu 4 f. reclame. Lipsă planşa 4.

Nu exista imagini