Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2041) Coranul
 • Opera
 • Imagini
Coranul
14503. • Coranul sau Santa [Pe copertă: Sfânta] Scriptura a credincioşilor lui Mohamet [Pe copertă: Muhamet]. Tradusă şi adnotată de Bernhardt Souffrin. Fase. 1-2. Bucuresci (Tip. Română), 1884. (19,5 x 14). 32 p. (I-II). Preţul fascicolelor: ed. simplă 15 bani, ed. de lux 20 bani. Abonament pentru întregul op.: ed. simplă 6 lei ; ed. de lux 9 Iei. (I 411599)
Menţiune pe copertă: "Apare în 25 fascicole". Pe coperta fasc. 2: "Apare în 50 fascicole".
14504. • Coranul. Traducere după originalul arabic însoţită de o introducere de Dr. Silvestru Octavian Isopescul, Docent la Fac. Teol. a Universităţii din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1912. (24 x 17). 539 p. 10 Cor. (II 34851)

Nu exista imagini
  2042) CORAVU, DIMITRIE L. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CORAVU, DIMITRIE L. (1869-?)
14505. ~ Buchet de poezii Cantabile de şcolari. Întocmit de Dim. Coravu, Institutor. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1907. (21 x 13,5). 30 p. 40 bani. (Din biblioteca Seria No....) (II 5772)

Nu exista imagini
  2043) CORBAN, ANTONIE I.
 • Opera
 • Imagini
CORBAN, ANTONIE I.
14506. ~ Carte folositoare de suflet pentru toţi creştinii ortodocşi care vor a scăpa de muncile iadului, de vor pădzi cele dzise şi scrise de mine rob al Domnului Antonie Corban. Tecuci, Iunie 13, anul 1903. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu, 1903) (16,5 x 11). 16 p. (I 7094)
Descriere după copertă.
14507. ~ Conducerea sufletului Cum trebue creştinul ortodox să-şi curăţească sufletul de păcate şi Rugăciunile Dimineţei, ale Serei şi Altele pentru toţi creştinii ortodoxi. Compusă de Propoveduitorul Monah Antonie I. Corban din jud. Tecuciu. S.l., 1910. (15,5 x 11,5). 32 p. (I 174856)
14508. ~ Idem. [Tecuci], 1911. (17,5 x 13). 32 p. (I 23797)
14509. ~ Idem. Compusă de [...] din judeţul Tecuciu. Anul 1913. S.l., [1913]. (15 x 11,5). 32 p. (I 34534)
14510. ~ Idem, compusă de Propoveduitorul Pocăinţei Antonie I. Corban din judeţul Tecuciu. [Bucureşti] (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (15 x 11). 32 p. (I 466801)
14511. ~ Pocăinţa lumii, noua epistolie făcută prin mine păcătosul rob al Domnului Antonie Corban din Nicoreşti judeţul Tecuciu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16,5 x 10,5). 16 p. 20 bani. (I 411025)
14512. ~ Idem. Craiova, Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1899. (16,5 x 10,5). 16 p. 15 bani. (I 520474)
14513. ~ Idem. Noua epistolie făcută prin mine mai micul apostolilor [...]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (16 x 10). 20 p. (I 520473)
14514. ~ Idem, noua epistolie făcută prin mine micul vostru frate[...]. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1900. (17 x 12,5). 19 p. 15 bani. (I 411014)
14515. ~ Idem. Noua epistolie făcută prin mine păcătosul sub al Domnului [...]. Bârlad (Tip. George V. Muntean), 1909. (16,5 x 10). 17 p. (I 14745)
Pe verso p. de titlu, menţiunea: Tipărită cu cheltuiala D-lui Mateiu C. Pavilescu, comuna Plăineşti Judeţul Râmnicu-Sărat.
Editări de texte:
• Cele 12 Vineri. Ed. de ~. Bucuresci, 1900.

Nu exista imagini
  2044) Corbea Haiducul
 • Opera
 • Imagini
Corbea Haiducul
14516. • Corbea Haiducul. Baladă. Ed. II. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 10,5). 16 p. [70 bani]. (Din literatura poporală) (I 147371)
Tip., la p. 2. Colecţia a apărut în 1913-1915. Ed. I a apărut în acelaşi an? (vezi: Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 152).

Nu exista imagini
  2045) CORBEANU, ANASTASIE D. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBEANU, ANASTASIE D. (1867-?)
14517. ~ Cercetări asupra pneumonii contagióse la porc. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de A. D. Corbeanu, Preparator la Inst. de Bactériologie. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1896. (23 x 15). 82 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 92) (II 156932)

Nu exista imagini
  2046) CORBESCU, DAN
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, DAN
14518. ~ *De la représentation dans les actes juridiques et principalement dans les contrats. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1912. 8°. 152 p. (Rally I, p. 78)

Nu exista imagini
  2047) CORBESCU, GEORGE M. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, GEORGE M. (1876-?)
14519. ~ L’amour dans le code, [par] Georges M. Corbesco. Lettre à un provincial. Bucarest (Impr. de L’Independance Roumaine), 1905. (19 x 12,5). 1 f., 48 p. (I 2593)
14520. ~ Au Spitzberg vers le pôle, [par] Georges M. Corbesco. Lettre à Charles-Adolphe. Bucarest, Libr. de L’Independance Roumaine (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1907. (21 x 13,5). 75 p. (II 5756)
Descriere după copertă.
14521. ~ Comuna rurală şi autonomia ei. Introducere la cestiunea descentralizării administrative de G. M. Corbescu, fost prefect. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-s I. St. Rasideseu), 1912. (24 x 16). 136 p. (II 26994)
14522. ~ Devoirs moraux et obligations légales. Étude des tendances modernes en matière de responsabilité par Georges M. Corbesco, Docteur en droit, Diplomé de l’École des Sciences politiques. Paris, Libr. Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Éditeur (Impr. J. Thevenot, Saint-Dizier (Haute-Marne)), 1903. (25,5 x 17). 2 f. , 259[-261] p. (II 198436)
Impr., la finalul textului (p. 261).
14523. ~ Viaţa noastră publică de G. Corbescu. Bucureşti, Edit. Flacăra (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1913. (19,5 x 13). 38 p. 60 bani. (Biblioteca politică, nr. 6) (I 32397)

Nu exista imagini
  2048) CORBESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, I.
Vezi:
GRIGOROVITZA, EM. Durch Rumănien nach Aegypten. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2049) CORBESCU, MATHEI (1840-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, MATHEI (1840-?)
14524. ~ Despre legaturi în general. Thesa pentru licenţia, susţinută de Mathei Corbescu. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1870. (22,5 x 15). 126 p., 1 f. erata. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 17092)
Vezi de asemenea :
• Despreţuirea proprietăţei urbane. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  2050) CORBU, DIMITRIE C.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, DIMITRIE C.
14525. ~ Chestiunea iluminărei cu electricitate a oraşului Piatra-N. şi Procedura Comisiunei Interimare. Răspuns la Broşura [intitulată: Chestiunea iluminărei cu electricitate a oraşului Piatra-N. Acte şi documente oficiale relative la stadiul acestei chestiuni la finele lunei Iulie 1907 editată de Comisia interimară a Comunei Piatra-N. cu o introducere de vicepreşedintele comisiei interimare. D. Hogea] tipărită şi distribuită de numita autoritate în August 1907, relativ la această chestiune, de Dimitrie C. Corbu, fost Senator şi Primar al oraşului Piatra N. (cu o prefaţă conţinînd părerea Comitetului Executiv al Partidului Conservator din judeţul Neamţ, asupra acestei chestiuni). Piatra-N., 1907. (23 x 16). 31 p. (II 22518)

Nu exista imagini
  2051) CORBU, ION C.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, ION C.
14526. ~ Ad astral, [de] I. Corbu. Astronomie poporală în icoane. Cu mai multe figuri şi ilustraţiuni în text. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1910. (18,5 x 13,5). VIII, 222 p. cu il. 2 cor. 2,20 lei. (I 74453)
Pe copertă: "200 cor. intrate din vânzarea acestei cărţi, sunt menite victimelor anului 1910".
14527. ~ Mărimea aştrilor la orizont, de I. Corbu. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (27 x 21). 5 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile secţiunii ştiinţifice, nr. 7, p. 85-89) (II 31145)
Descriere după copertă.
14528. ~ Eine mechanische Erklärung der ungleichmässigen Rotation der Sonne und der Fleckenzonen, [von J. Corbu]. S.l., [1914]. (25 x 20). 7 p. cu il. (BCU-ClN 162035)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi data mssului, menţionate la sfîrşit. Data ştampilei: 1915.
14529. ~ Neue Theorie über die Bildung der Sternsysteme und den Bau des Universums. I. Corbu. Bistritz-Besztercze (Buchdruckerei G. Matheiu), 1904. (17 x 12). 40 p. 30 Heller (25 Pfennig) (I 424164)
14530. ~ Nouă teorie cosmogonică, [de Ion Corbu]. Bistriţa, Edit. autorului (Tip. A. Baciu), 1903. (20 x 13). 54 p. (I 410219)
Autorul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
14531. ~ Idem. Ed. II întregită. Bistriţa (Tip. C. Matheiu), 1907. (19 x 12). VII, 115[-119] p. 1 cor. 40 bani (1,50 lei) (I 10487)
Menţiune pe cop. 4: "De vînzare la librăria M. Onişor în Năsăud şi la autor în Bistriţa".
Editări de texte:
• Lui Ştefan C. HEPITES. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  2052) CORBU, JACK
 • Opera
 • Imagini
CORBU, JACK
14532. ~ Chestiunea Infiintărei unei linii maritime sub Pavilion roman de Jack Corbu, Arhitect, naval, Membru al Instituţiunei Constructorilor de vapoare din Scoţia, Asociat al Instituţiunei arhitecţilor navali din Londra. Brăila (Atel. tip. ale ziarului Presa Lucrătorii Asociaţi) 1912. (23 x 16). 35 p. (II 33764)

Nu exista imagini
  2053) CORBU, MIHAI D.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, MIHAI D.
14533. ~ Condiţiunea juridică a străinilor în România. Teză de licenţă presintată şi susţinută în diua de... Decembre 1900 de Mihai D. Corbu. Bucuresci (Inst. Grafic. Eminescu), 1900. (24,5 x 16,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413501)

Nu exista imagini
  2054) CORBU, RADU S. (1862-1941)
 • Opera
 • Imagini
CORBU, RADU S. (1862-1941)
14534. ~ Congresul de gimnastică ţinut la Breslau (Germania) în 9/21-14/26 Iulie 1894. Dare de séma făcută de R.S. Corbu, Profesor de gimnastică şi arme la Liceul real şi Gimnasiul clasic din Brăila. Brăila (întâia Tipo-Lith. Pericles M. Pestemalgioglu), 1895. (22,5 x 14,5). 52 p. 1 leu. (II 412253)
14535. ~ Oina, joc gimnastic cu mingea. De R.S. Corbu, maestru de gimnastică şi arme la Liceele N. Bălcescu şi I.C. Massim din Brăila. Ed. II. Brăila ‘(Tipo-Lit. Moderna Max Fränkel), 1899. (23,5 x 16). 38 p. cu il. (II 486669)
14536. ~ Oina, [de] R.S. Corbu. Profesor de gimnastică la Liceul Nicolae Bălcescu, Brăila. S.l., [1901]. (24 x 15,5). 38 p. cu il. (II 464167)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi anul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  2055) CORBUL, ADRIAN
 • Opera
 • Imagini
CORBUL, ADRIAN
Vezi: BALTAG, RADU

Nu exista imagini
  2056) CORCEA, AVRAM (1868-1951)
 • Opera
 • Imagini
CORCEA, AVRAM (1868-1951)
14537. ~ Balade poporale, culese de Avram Corcea, preot ort. rom. [în Coşteiu]. Caransebeş, edit. şi tiparul Tip şi Libr. Diecesane, 1899. (20 x 13). 137[-139] p. (II 631149)
Lipsă coperta.
14538. ~ Mijloace de înaintare, [de] Avram Corcea. Conferinţă cetită în adunarea despărtămîntului Verşeţ al Astrei ţinută în comuna Nicolintul-Mare la 8/21 Septembrie 1903. Budapesta (tip. Poporul Român), 1904. (20 x 14). 15 p. 20 fileri. Venitul întreg al acestei cărticele este destinat fondului Casei naţionale din Coştei (lingă Verşeţ) (I 2637)
14539. ~ Nicolae Iorga ca îndrumător al ţăranului Român. Pr[e]legere poporală, de Avram Corcea. Oraviţa, Edit. Despărţămîntului Verset al Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura popor. Român (Tip. Progresul), 1912. (16,5 x 10). 22 p. (Astra-S 6951)
În colaborare:
14540. ~ Adevărul în chestia mişcării electorale naţionaliste din cercul Mo[r]aviţa, [de Avram Corcea, Paroh, Alexandru Guga, paroh, Patrichie Rămneantu, învăţător, Victor Trăilovici, paroh]. Coştei (Verset, Tip. H. Anwender), 1905. (22 x 14,5). 16 p. (BCU-ClN 177090)
Descriere după copertă. Autorii, la finalul textului (p. 16). Tip., pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2057) CORCIU, ŞTEFAN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CORCIU, ŞTEFAN (1882-?)
14541. ~ Din Infanterie. Spre ostea [Pe copertă: oastea] nouă [de] Locotenent Corciu Ştefan. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1910. (18,5 x 12). 123 p. 1,50 lei. (1 21700)
Se ocupă de Metodele de educaţie a gradelor inferioare din armată. Cu mici piese de teatru şi numeroase poezii de diverşi autori români (Ioan Neniţescu, G. Coşbuc, M.G. Bonachi, M. Eminescu, Th. Speranţia).
Vezi de asemenea:
REGIMENTUL Mihai Viteazu No. 6. Contribuţiuni la educaţia militară. [Discursuri...]. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2058) CORDA, V.
 • Opera
 • Imagini
CORDA, V.
Traduceri, editări de texte:
GAISBERG, baron de. Carte portativă a monterului instalaţiunilor electrice. Trad. de ~ ş.a. Câmpina, 1910-1916.
Manualul instalaţiunilor electrice. Ed.de ~. Câmpina, 1915.

Nu exista imagini
  2059) Corda Fraires
 • Opera
 • Imagini
Corda Fraires
• Corda Fraires. Federaţiunea internaţională a studenţilor. Vezi: BOLCAŞ, LUCIAN

Nu exista imagini
  2060) CORDEA, GEORGE V.
 • Opera
 • Imagini
CORDEA, GEORGE V.
14542. ~ Pescuitul. Conferinţa publica ţinuta la Societatea Progresul Silvic în ziua de 26 Februariu 1889 de G. V. Cordea. Bucuresci (Tip. C.C. Savoiu & Comp.), 1889. (21 x 12,5). 30 p. (Societatea Progresul Silvic, anul 1889) (II 412150)
14543. ~ Sindicatele agricole. Studiu sumar de George Cordea, inginer şi agronom. Cu o prefaţă de Nicolae N. Andronescu, agronom, directorul revistei Amicul Agricultorului. Bucureşti (Lito-Tip. Populară), 1897. (18,5 x 12). 32 p. (Supliment la revista Amicul Agricultorului) (I 411318)
Pe cop. 2, menţiunea: "Nu se vinde, a se cere de la autor".
14544. ~ Tratat de fotografie Conţinend un studiu metodic sumar asupra aparatelor şi diferitelor operaţiuni fotografice, metode noui, perfecţionări. Opera ilustrata cu 66 figuri şi reproductiuni de G.V. Cordea. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (24,5 x 17). X, 88, IV p. cu il., 3 f. pl. (II 413479)
Se încheie cu 4 f. reclame. Lipsă planşa 4.

Nu exista imagini
  2061) CORDEA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CORDEA, GHEORGHE
În colaborare:
BOIERIU, GH. B. şi ~. Abecedar. Făgăraş, 1910.

Nu exista imagini
  2062) CORDES, P. A.
 • Opera
 • Imagini
CORDES, P. A.
14545. ~ Cartea Cărţilor [Biblia], de P. A. Cordes. Bucureşti, Edit. Societăţii de Cărţi Religioase (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea). [1911]. (16,5 x 10,5). 31 p. (I 22241)

Nu exista imagini
  2063) CORDESCU, DANIEL R. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDESCU, DANIEL R. (1843-?)
(D. R. C.)
14546. ~ Abcdaru foneticu, de R. D. Cordescu, Institutore superiore. Carte aprobată de onor. Ministeru alu Instrucţiunei publice pentru classa I primara de ambe-secse. Bucuresci, Librari Editori Socec & C-nie (Typ. Petrescu-C. & Costescu), 1871. (17 x 11). 93 p. 30 bani. (I 411070)
14546.a ~ Manuducere la Abcdarulu foneticu. De D. R. Cordescu, Institutore superioru. Carte autorisată de Onorb. [!] Ministeru alu Instrucţiunei publice la anulu 1871. Bucuresci, Librari- Editori Socec & C-nie (Typ. Petrescu-C. & Costescu), 1871. (17,5 x 13). 19 p. 20 bani. (I 293960)
Tip., la p. 19.
14547. ~ Abecedaru foneticu, de D. R. Cordescu, institutore superiore. Imprimată cu spesele D. Maioru Misa Anastasievici. Carte aprobată de Onorab. Ministeru al Instrucţiunei publice pentru classa I primară de ambe-sexe. Ed. II revedută şi correctată. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Noua Typ. a Laboratorilor Romani), 1872. (17,5 x 12). 93 p. 30 bani. (I 411139)
14547. ~ Culegere de rogatiuni pentru usulu Tinerimii Române de ambe-sexele, de D. R. C.[ordescu]. Prima ediţiune. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Romani), 1872. (13 x 9,5). 79 p. 50 bani. (I 384712)
Autorul identificat după: Iarcu, p. 142. Edit., pe copertă.
14549. ~ Cuventare cătră locuitorii din comuna Foventea (Föfeld, Hochfeld, Cămp-Înalt, Câmpina) în comitatul Sibiiului, ţinută de Daniel R. Cordescu. Testamentul şi amentorul. Aprilie 1895. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1895. (22,5 x 14,5). 16 p. (II 412411)
14550. ~ Discursul pronunciat cu ocaziunea distribuirei premielor la şcolarii din institutul Lumina din Găeşci, în diua de 26 Iunie 1883. Bucuresci (Tip. Luis), 1883. (20 x 13).1 1. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 7)
14551. ~ Discursu ţinută în diua de 24 Iunie 1890 de D. R. Cordescu, directorulu şi fundatorulu institutului Lumina din Bucuresci, Cu ocasiunea distribuirei premiiloru la şcolarii din acestu instituţii. Bucuresci ([Braşovu, Tip. A. Mureşianu]), 1890. (15 x 10,5). 23 p. (I 410788)
14552. ~ Discursu pronunciatu de D. R. Cordescu la punerea pietrei fundamentale a Insitutului Lumina din Găesci, la 27 Iuliu 1881. Bucuresci (Tip. modernă Gr. Luis), 1881. (19 x 12.5). 14 p. (Astra-S 6157)
14553. ~ Institutulu de băieţi Maioru Misa Anaslasievici din Clejani, plassa Neajlovu, judeţ Vlaşca. De D. R. Cordescu. Bucuresci (Stab. litho-typografic: Socecu, Sander & Teclu), 1875. (22,5 x 15). 40 p., 1 f., 8 tab., 2 pl., 1 f. portr. (II 412260)
14554. ~ Institutul Lumina şi cate-va observaţiuni asupra scóleloru nóstre, de D. R. Cordescu. Bucureşti (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1886. (21 x 14). 31 p. (II 1197)
14555. ~ Noţiuni de igiena privata pentru usulu tinerimei române de ambe sexele, prelucrata de D. R. Cordescu, institutore superioru. Bucuresci (Stab. litho-typografic: Socecu, Sander & Teclu), 1875. (19,5 x 12,5). 43 p. (I 411496)

Nu exista imagini
  2064) CORDESCU, MIHAIL-VIRGILIU (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDESCU, MIHAIL-VIRGILIU (1871-?)
14556. ~ Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia din Bulgaria şi al seminariilor de limba română din Lipsea, Viena şi Berlin, 1866-1906. Lucrare întocmită sub auspiciile Ministerului instrucţiunei de Mihail-Virgiliu Cordescu, profesor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1906. (27,5 x 19). 2 f., 402[-404] p. cu il., 5 f. pl., 1 h. (II 5628)

Nu exista imagini
  2065) CORDONEANU, CONSTANTIN M. (1852-191-?)
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, CONSTANTIN M. (1852-191-?)
14557. ~ Metodul Scripto-Sonic [de] Constantin M. Cordoneanu. Curs de muzică vocală pentru şcoalele secundare în genere. Program analitic aplicat la Seminariul pedagogic universitar din Bucureşti. Clasa I. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1908. (18,5 x 14,5). 32 p. 80 bani. (I 12399)
Datele editoriale, pe copertă.
14558. ~ Noul metod Metodul scriptosonic [de] Constantin M. Cordoneanu, [Pe copertă: Noul metod scriptosonic] pentru studiul muzicii vocale în şcoalele secundare de băeţi şi de fete, conform cu materia noului program analitic Clasa I. Bucureşti, Edit. Librăriei N. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (20 x 13). 43 p. 1 leu. (I 16130)
14559. ~ Idem. Clasa II. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (19,5 x 13). 40 p. 1 leu. (I 16131)
Ed., numai pe copertă.
14560. ~ Povăţuitor la noul metod (Metodul scripto-sonic) [...] conform cu materia noului program analitic din 1908. Clasa I şi II-a. Cărţi aprobate de onor Minister cu ordinul No. 378 din 2 Iunie 1909. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1909. (24,5 x 16,5). 16 p. (II 157074)
14561. ~ Metodul Scripto-Sonic, [de] Constantin M. Cordoneanu. Curs de muzică vocală pentru şcoalele secundare. Noul program analitic aplicat la Seminarul Pedagogic Universitar din Bucureşti. Clasa III-a. Bucureşti (Inst. Grafic Eminescu), 1909. (23 x 16). 42 p., 1 f. erata. 1,30 lei. (II 12872)
14562. ~ Noul metod scripto-sonic[...]. Conform cu materia ce cuprinde noul program analitic. Ed. I, Clasa III-a. Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1910. (22,5 x 15,5). 44 p. 1,50 lei. (II 19708)
14563. ~ Idem. Ed. I, Clasa IV-a. Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1910. (23 x 15,5). 44 p. 1,50 lei. (II 20535)
14564. ~ Povăţuitor la noul metod (metodul scripto-sonic) [de] Constantin M. Cordoneanu pentru studiul muzicei vocale în Şcoalele Secundare de băeţi şi de fete conform cu materia ce cuprinde noul program analitic. Clasa III şi IV-a (Cărţi aprobate de Onor Minister cu ordinul No. 261 din 1 Aprilie 1910). Bucureşti, Edit. Soc. Cooperative Librăria Naţională (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (24,5 x 16,5). 84 p. 2 lei. (II 37170).
14565. ~ Metodul Scripto-Sonic pentru studiul muzicei vocale în şcoalele secundare de băeţi şi de fete curs superior. Ed. I. Aprobată de Onor. Minister cu ordinul No. 403 din 20 Iunie 1915 şi ordinul No. 502, din 5 Noembrie 1915, prin care se fixează aprobarea cu începere dela 1 Septembre 1916. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1916. (24 x 17). 88 p. 3,50 lei. (II 50358)
14566. ~ Musicile militare şi organisarea lor de Constantin M. Cordoneanu’1893-1895. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23,5 x 15). 24 p. (Extras, revèdut şi coordonat, din revista România Musicala, nr. 17, 18, 19 şi 20 din 1893 şi nr. 1, 2, 3, 4 şi 5, din 1894) (II 109057)
Descriere după copertă.
14567. ~ Noţiuni generale de musica. Curs elementar de musica pentru usul şcoalelor în genere de Const. M. Cordoneanu, Partea I. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1893. (20,5 x 14). 48 p. 1 leu. (II 76278)
14568. ~ Idem. Partea II. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1893. (20,5 x 14,5). 60 p. 1 leu.
14569. ~ Idem. Ed. II. Partea II. Cu schimbări şi adăugiri în text şi cu mai multe esersicii[!] şi cânturi corale. Aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice sub No. 3991 din 23 Iunie 1895. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1896. (20,5 x 14,5). 84 p. (I 76234)
Pe copertă: "Depositul general la librăria Graeve & comp., Bucureşti".
14570. ~ Idem. Partea III şi IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 14,5). 96 p. 1,50 lei. (II 76278)
14571. ~ Idem. Ed. II. Partea III şi IV. Aprobat de onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei. Publice sub No. 3991 din 23 Iunie 1895. Bucuresci, Deposit General la Libr. Storck şi Muller (Tip. şi Fonderia de Litere Basilescu), 1897. (20,5 x 14,5). 112 p. 1,50 lei. (I 76234)
14572. ~ *Schiţe biografice ale compositorilor celebri, pentru usul şcoalelor. în Edit. C. Gebauer, [189?]. (Cordoneanu, cop. 4)
În colaborare:
PÂRVESCU, P. Hora din Cartal. Cu arii notate de ~. Bucureşti, 1908.
Traduceri, editări de texte:
RICHTER, E. F. Studii practice pentru teoria musicală. Trad. şi ed. de ~. Bucureşti, 1890/92.

Nu exista imagini
  2066) CORDONEANU, ELENA C.
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, ELENA C.
Vezi: TĂNĂSESCU, ELENA A.

Nu exista imagini
  2067) CORDONEANU, EMILIA
 • Opera
 • Imagini
CORDONEANU, EMILIA
14573. ~ Căminul cultural. Bucureşti, 1909. 14 p. (Exemplar existent la Bibl. raion. T. Severin).
14574. ~ Şcóla Fröbeliană. Mica pedagogie pentru educaţia copiilor. Călăuza profesorelor şi a familiilor pentru Grădina de copil. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (20,5 x 13,5). 54 p. 2 lei. (II 1951)

Nu exista imagini
  2068) CORDUN, GALACTION D.
 • Opera
 • Imagini
CORDUN, GALACTION D.
14575. ~ Poate Creştinul adevărat să fie Sociaist? de Arhimandritul Galacation D. Cordun din Mitropolia Ungro-Vlahiei. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, Alcalay & Co., [1918]. (15 x 11). 67 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 1033) (I 598699)
14576. ~ Renan asupra lui Iisus Hristos de Arhimandritul Galaction D. Cordun din mitropolia Ungro-Vlahiei. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay & Co., [1918?]. (14 x 9,5). 64 p. (Biblioteca pentru toti, 1031) (I 598704)
Anul datării manuscrisului: 1917. Datat după preţ.

Nu exista imagini
  2069) CORESI, diacon (cca 1510-1581)
 • Opera
 • Imagini
CORESI, diacon (cca 1510-1581)
14577. ~ Carte cu învăţătură (1581) [de] Diaconul Coresi. Publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici. vol. I. Textul. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co), 1914. (25 x 17.5). 4 f., 566 p. (Comisia Istorică a României) (II 113194)
14578. ~ Un fragment din Molitvenicul Diaconului Coresi (1564) publicat cu o introducere de Nerva Hodoş. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol GöblS-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (25 x 17). XV, 28 p. (Extras din Prinos lui D. A. Sturdza) (II 103892)
14579. ~ Psaltirea publicată românesce la 1577 de Diaconulu Coresi. Reprodusă cu unu studiu bibliograficu şi unu glosaru comparativu de B. Petriceicu-Hasdeu. Tom. I, Textulu. Editiunea Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1881. (25,5 x 21). IV, 444, 66 p. (II 50278)
14579a. ~ Idem. Reprodusă cu un studiu biografic şi bibliografic de B. Petriceicu-Hasdeu. Tom. II. Editiunea Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1888. (27,5 x 21,5). 32 p.
Tom. II. urma să cuprindă un studiu biografic şi mai cu seamă bibliografic despre Coresi, precum şi un glosar comparativ - netipărit (vezi nota lui I. Bianu).
14580. ~ Psaltirea [lui] Coresi. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 100 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86741)
14581. ~ Idem. [Ed. II]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1896. (16,5 x 11,5). 100 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contemporani. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor) (I 86742)
Ed., pe copertă.
14582. ~ Tetravanghelul diaconului Coresi. Reimprimat dupe ediţia primă din 1560-61, de Arhiereul Dr. Gerasim Timus Piteşténu, Decanul Facultăţei de Teologie. Cu o prefaţă de Constantin Erbicénu, Profesor la Facultatea de Teologie. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericesci), 1889. (24 x 16,5). 1 f., XII, 232 p. (II 59590)

Nu exista imagini
  2070) Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei
• Corespondenţă între Patriarhia din Constantinopol şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei D.D. Nifon... Vezi: DOCUMENTE: Corespondenţă... Bucureşti, 1913

Nu exista imagini
  2071) Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă de binefacere sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria
14583. • Corespondinţă de binefacere, sau Acte de fondarea unui spital şi şcoli centrale în Oraşul Tirnova din Bulgaria. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1866. (14,5 x 10,5). 14 p., 1 f. (I 410806)

Nu exista imagini
  2072) Corespondenţa relativă la criza europeană
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa relativă la criza europeană
14584. • Corespondenţa relativă la criza europeană. Prezintată Parlamentului Englez din ordinul Majestăţei Sale Regelui Marei Britanii. August, 1914. Traducere din englezeşte de D. Mitrany. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (33,5 x 24,5). 2 f., 68 p. (II 41264)

Nu exista imagini
  2073) Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţa secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei
14585. • Corespondintsa [Pe copertă: Corespondenţa] secretă a Domnului Vogoride Caimacamulu Principatului Moldaviei. [Publicată de M. Kogălniceanu?]. Paris. (Impr. Pion Frères), 1857. (23 x 14). 1 f., 24 p. (II 120944)
Cu alfabet de tranziţie. "Se publică fragmente din corespondenţa primită de caimacam pentru a arăta naţiunei Române ce idee, ce preocupaţiune, ce dorinţă şi voinţă are guvernamentulu Sultanului către ţările noastre... şi pentru a face cunoscuţi pe adevăraţii sei inemici". În: Zub, p. XLIV şi 460, este trecută la publicaţiile editate de M. Kogălniceanu, deşi la p. 246 Al. Zub afirmă: "Aportul lui K. constă în furnizarea documentelor". Aceste scrisori au apărut mai întâi în "Steoa Dunării" (vezi: "Estract de scrisori secrete trimise Kaimacamului Moldovei", text litografiat).

Nu exista imagini
  2074) Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
 • Opera
 • Imagini
Corespondenţă între Minister şi municipalitatea Capitalei
14586. • Correspondinţe între Ministeriulu din întru şi municipalitatea Capitalei. [Bucureşti, 1861?]. (22 x 15,5). 57 p. (II 14416)
Descriere după copertă. Cuprinde acte doveditoare de împotrivirea municipalităţii (C. Bolliac Ant. Arion şi I. I. Melic) la dispoziţiile Ministerului. Prefaţa, nesemnată.

Nu exista imagini
  2075) CORFARIU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CORFARIU, EMANOIL
14587. ~ *Ţiganul la peţit. Comedie poporală. Făgăraş (C.Popp), 1911. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 152)
14588. ~ *Ţiganul la popit. Piesă teatrală în trei acte. Făgăraş (C. Popp), 1911. 51 p. (Bibliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 152)

Nu exista imagini
  2076) CORIOLAN, G.
 • Opera
 • Imagini
CORIOLAN, G.
14589. ~ Petru Rareş înainte de urcarea sa pe tron şi Petru Pribeagul de G. Coriolan. Lucrare din Seminarul de Istoria Română de sub direcţia D-lui Profesor D. Onciul. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (22,5 x 15,5). 44 p. (Seminarul de Istoria Română la Universitatea din Bucureşti) (II 14376)

Nu exista imagini
  2077) CORIVAN, GEORGE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CORIVAN, GEORGE (1845-?)
14590. ~ Fluxiunea parotidiena considerată ca afecţiune generala. Thesa pentru doctorat în medicina. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1879 de George Corivan (Născut în Huşi), Doctor în Medicină şi Chirurgie. Vechiu intern al spitalelor civile şi militare. Cavaler al ordinului Stéua României. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 64) (II 19348)

Nu exista imagini
  2078) CORJESCU, IOAN (1862-1938)
 • Opera
 • Imagini
CORJESCU, IOAN (1862-1938)
14591. ~ Despre statutul real şi personal (cod. civil Art. 2). Teză de Licenţă. Susţinută de Ioan Corjescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea Juridică din Jassy) (II 384991)

Nu exista imagini
  2079) CORLAN, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CORLAN, ION (1882-?)
14592. ~ Cercetări asupra unui nou procedeu de tenotomie plantară cu 12 fotografii şi 2 figuri intercalate în text. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată la... şi susţinută la... Iunie 1914 de Ion Corlan. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Speranţa), 1914. (23 x 15,5). 32 p., 13 f. pl. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr. 246) (II 38878)
Lucrare făcută la Patologia şi Clinica chirurgicală.

Nu exista imagini
  2080) CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
 • Opera
 • Imagini
CORLĂTESCU, CONSTANTIN T. (1849-1906)
14593. ~ Conferinţe militare asupra tacticei făcute oficerilor din şcoala specială de Cavalerie, de Căpitan C. T. Corlătescu. Partea I. (cu figuri şi planşe). Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. ‘‘(Tip. Modernă Gregorie Luis), [1877]. (18 x 12). 1 f., III, 277 p., 3 pl. (I 411275)
Datat după: BR, 7-9 (1885-1887), p. 17.
14594. ~ Curs de Tactică, predat de Căpitan C. Corlătescu. [Bucureşti], 1886. (26 x 21). 2 f., 403 p., 2 f., 20 p.’ cu iluştri, 1 h., 8 f. pl., 1 tab. (Şcola specială de Cavalerie) (II 55467)
Curs litografiat.
14595. ~ Organisarea şi tactica cavaleriei, de Maior C. Corlătescu, adiutant al M. S. Regelui, profesor la Şcoala de Cavalerie. Partea I. Organisarea. Partea II. Tactica... Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 16,5). XXVIII, 132 p. 4 lei. (I); 1 f., 170 p., VIII pl. 4 lei (II) (Publicaţiunile Militare. A 23-a [şi] a 26-a Publicaţiune) (II 195152)

Nu exista imagini