Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2041) Coranul
 • Opera
 • Imagini
Coranul
14503. • Coranul sau Santa [Pe copertă: Sfânta] Scriptura a credincioşilor lui Mohamet [Pe copertă: Muhamet]. Tradusă şi adnotată de Bernhardt Souffrin. Fase. 1-2. Bucuresci (Tip. Română), 1884. (19,5 x 14). 32 p. (I-II). Preţul fascicolelor: ed. simplă 15 bani, ed. de lux 20 bani. Abonament pentru întregul op.: ed. simplă 6 lei ; ed. de lux 9 Iei. (I 411599)
Menţiune pe copertă: "Apare în 25 fascicole". Pe coperta fasc. 2: "Apare în 50 fascicole".
14504. • Coranul. Traducere după originalul arabic însoţită de o introducere de Dr. Silvestru Octavian Isopescul, Docent la Fac. Teol. a Universităţii din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1912. (24 x 17). 539 p. 10 Cor. (II 34851)

Nu exista imagini
  2042) CORAVU, DIMITRIE L. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CORAVU, DIMITRIE L. (1869-?)
14505. ~ Buchet de poezii Cantabile de şcolari. Întocmit de Dim. Coravu, Institutor. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1907. (21 x 13,5). 30 p. 40 bani. (Din biblioteca Seria No....) (II 5772)

Nu exista imagini
  2043) CORBAN, ANTONIE I.
 • Opera
 • Imagini
CORBAN, ANTONIE I.
14506. ~ Carte folositoare de suflet pentru toţi creştinii ortodocşi care vor a scăpa de muncile iadului, de vor pădzi cele dzise şi scrise de mine rob al Domnului Antonie Corban. Tecuci, Iunie 13, anul 1903. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu, 1903) (16,5 x 11). 16 p. (I 7094)
Descriere după copertă.
14507. ~ Conducerea sufletului Cum trebue creştinul ortodox să-şi curăţească sufletul de păcate şi Rugăciunile Dimineţei, ale Serei şi Altele pentru toţi creştinii ortodoxi. Compusă de Propoveduitorul Monah Antonie I. Corban din jud. Tecuciu. S.l., 1910. (15,5 x 11,5). 32 p. (I 174856)
14508. ~ Idem. [Tecuci], 1911. (17,5 x 13). 32 p. (I 23797)
14509. ~ Idem. Compusă de [...] din judeţul Tecuciu. Anul 1913. S.l., [1913]. (15 x 11,5). 32 p. (I 34534)
14510. ~ Idem, compusă de Propoveduitorul Pocăinţei Antonie I. Corban din judeţul Tecuciu. [Bucureşti] (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (15 x 11). 32 p. (I 466801)
14511. ~ Pocăinţa lumii, noua epistolie făcută prin mine păcătosul rob al Domnului Antonie Corban din Nicoreşti judeţul Tecuciu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16,5 x 10,5). 16 p. 20 bani. (I 411025)
14512. ~ Idem. Craiova, Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1899. (16,5 x 10,5). 16 p. 15 bani. (I 520474)
14513. ~ Idem. Noua epistolie făcută prin mine mai micul apostolilor [...]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (16 x 10). 20 p. (I 520473)
14514. ~ Idem, noua epistolie făcută prin mine micul vostru frate[...]. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1900. (17 x 12,5). 19 p. 15 bani. (I 411014)
14515. ~ Idem. Noua epistolie făcută prin mine păcătosul sub al Domnului [...]. Bârlad (Tip. George V. Muntean), 1909. (16,5 x 10). 17 p. (I 14745)
Pe verso p. de titlu, menţiunea: Tipărită cu cheltuiala D-lui Mateiu C. Pavilescu, comuna Plăineşti Judeţul Râmnicu-Sărat.
Editări de texte:
• Cele 12 Vineri. Ed. de ~. Bucuresci, 1900.

Nu exista imagini
  2044) Corbea Haiducul
 • Opera
 • Imagini
Corbea Haiducul
14516. • Corbea Haiducul. Baladă. Ed. II. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 10,5). 16 p. [70 bani]. (Din literatura poporală) (I 147371)
Tip., la p. 2. Colecţia a apărut în 1913-1915. Ed. I a apărut în acelaşi an? (vezi: Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 152).

Nu exista imagini
  2045) CORBEANU, ANASTASIE D. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBEANU, ANASTASIE D. (1867-?)
14517. ~ Cercetări asupra pneumonii contagióse la porc. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de A. D. Corbeanu, Preparator la Inst. de Bactériologie. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1896. (23 x 15). 82 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 92) (II 156932)

Nu exista imagini
  2046) CORBESCU, DAN
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, DAN
14518. ~ *De la représentation dans les actes juridiques et principalement dans les contrats. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1912. 8°. 152 p. (Rally I, p. 78)

Nu exista imagini
  2047) CORBESCU, GEORGE M. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, GEORGE M. (1876-?)
14519. ~ L’amour dans le code, [par] Georges M. Corbesco. Lettre à un provincial. Bucarest (Impr. de L’Independance Roumaine), 1905. (19 x 12,5). 1 f., 48 p. (I 2593)
14520. ~ Au Spitzberg vers le pôle, [par] Georges M. Corbesco. Lettre à Charles-Adolphe. Bucarest, Libr. de L’Independance Roumaine (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1907. (21 x 13,5). 75 p. (II 5756)
Descriere după copertă.
14521. ~ Comuna rurală şi autonomia ei. Introducere la cestiunea descentralizării administrative de G. M. Corbescu, fost prefect. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-s I. St. Rasideseu), 1912. (24 x 16). 136 p. (II 26994)
14522. ~ Devoirs moraux et obligations légales. Étude des tendances modernes en matière de responsabilité par Georges M. Corbesco, Docteur en droit, Diplomé de l’École des Sciences politiques. Paris, Libr. Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Éditeur (Impr. J. Thevenot, Saint-Dizier (Haute-Marne)), 1903. (25,5 x 17). 2 f. , 259[-261] p. (II 198436)
Impr., la finalul textului (p. 261).
14523. ~ Viaţa noastră publică de G. Corbescu. Bucureşti, Edit. Flacăra (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1913. (19,5 x 13). 38 p. 60 bani. (Biblioteca politică, nr. 6) (I 32397)

Nu exista imagini
  2048) CORBESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, I.
Vezi:
GRIGOROVITZA, EM. Durch Rumănien nach Aegypten. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  2049) CORBESCU, MATHEI (1840-?)
 • Opera
 • Imagini
CORBESCU, MATHEI (1840-?)
14524. ~ Despre legaturi în general. Thesa pentru licenţia, susţinută de Mathei Corbescu. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1870. (22,5 x 15). 126 p., 1 f. erata. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 17092)
Vezi de asemenea :
• Despreţuirea proprietăţei urbane. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  2050) CORBU, DIMITRIE C.
 • Opera
 • Imagini
CORBU, DIMITRIE C.
14525. ~ Chestiunea iluminărei cu electricitate a oraşului Piatra-N. şi Procedura Comisiunei Interimare. Răspuns la Broşura [intitulată: Chestiunea iluminărei cu electricitate a oraşului Piatra-N. Acte şi documente oficiale relative la stadiul acestei chestiuni la finele lunei Iulie 1907 editată de Comisia interimară a Comunei Piatra-N. cu o introducere de vicepreşedintele comisiei interimare. D. Hogea] tipărită şi distribuită de numita autoritate în August 1907, relativ la această chestiune, de Dimitrie C. Corbu, fost Senator şi Primar al oraşului Piatra N. (cu o prefaţă conţinînd părerea Comitetului Executiv al Partidului Conservator din judeţul Neamţ, asupra acestei chestiuni). Piatra-N., 1907. (23 x 16). 31 p. (II 22518)

Nu exista imagini