Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2031) Copiii regimentului
 • Opera
 • Imagini
Copiii regimentului
14476. • Copii[!] regimentului. Culegeri de poezii ostăşeşti şi marşuri militare. Botoşani (Tip. Concurenţa O. Marcovici), 1914. (20 x 12,5). 39 p. cu il. 1 leu. (I 42363)
16 poezii, scrise de diferiţi ofiţeri.

Nu exista imagini
  2032) Copila de omenie
 • Opera
 • Imagini
Copila de omenie
14477. • Copila de omenie. Roata norocului. Istoriore morale după Şcola şi familia. Marcu şi Turcu, Legendă de Miron Pompiliu. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (20 x 13). 8 p. 4 bani. (Biblioteca Copiilor, nr. 29) (I 147525)

Nu exista imagini
  2033) Copilul minorului
 • Opera
 • Imagini
Copilul minorului
14478. • Copillulu minorului. Sa[!] datu în tiparu de Societatea tratateloru Creştine din Bucuresci. Bucureşti (Tip. Cesar Bolliac), 1864. (12 x 19). 18 p., 2 f. pl. (I 7214)
Publicată împreună cu alte povestiri morale sub o copertă comună: "Istorii pentru tinereţe, cu dece ilustraţiuni. S’a dat în tipar de Societatea tractatelor Chrestine din Bucuresci. 1865. Bucuresci, Typ. Th. Vaidescu".

Nu exista imagini
  2034) Copilul perdut şi Licuriciul
 • Opera
 • Imagini
Copilul perdut şi Licuriciul
14479. • Copilul perdut şi Licuriciul. Istorii adevărate. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian, Enginer, şi dată în tipar cu toată cheltuial’a D. Iosef Romanov şi companie, Librari rumâneşti din Bucureşti, în uliţa braşovenilor No. 419 văpseoa roşie. Cu cinci icoane frumoase. [Bucureşti], 1838. (14 x 9). 72 p., 5 f. pl., 6 f. Catalog. (I 60265)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  2035) Copilul perdut şi Licuriciul
 • Opera
 • Imagini
Copilul perdut şi Licuriciul
14480. • *Copilulu perdutu şi Licuriciulu. Ediţiune noue. Tradusă din Franţuzesce de G. P.[leşoianu]. Istorie Morală. Pitesci Edit. Librăriei I. Raicoviceanu, [188?]. 60 bani. (Andreian, cop. 4)

Nu exista imagini
  2036) COPOIU, TH. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
COPOIU, TH. (1881-?)
14481. ~ Copiii naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Th. Copoiu. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 49 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3629)

Nu exista imagini
  2037) COPPÉE, FRANÇOIS
 • Opera
 • Imagini
COPPÉE, FRANÇOIS
14482. ~ Un accident. Onoarea e satisfăcută. O bucată de pâine. [De] François Coppée. Traducere de Iosif Nadejde. Bucureşti, Edit. Luceafărul (Tip. A. Grossmann), [1911?]. (18 x 11). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 9) (BGU-ClN 191807)
14483. ~ Copil de Suflet, poveste de Crăciun, [de] François Coppée. Traducere de A. Luca. Bucureşti (Tip. Aurora), [1909]. (16,5 x 12). 15 p. 15 bani. (Colecţiunea Lumen, nr. 6) (I 12307)
Cuprinde şi două texte în versuri: "Tatăl", trad. de Traian Demetrescu, şi "De 3 ori", trad. de Radu D. Rosetti.
14484. ~ Idem. Trad. de A. A. [pe copertă: A.] Luca. Bucureşti (Libr. Universală Leon Alcalay & Co., [1916]. (16 x 12,5). 16 p. 20 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 6) (I 47797)
14485. ~ Crima unui om de ispravă. Povestiri [de] François Copée[!]. Traduse în româneşte de George B. Rareş. Bucureşti (Soc. Anon. Poporul), 1918. (19 x 13). 109 p. 1 leu. (Biblioteca scriitorilor iluştri, nr. 1) (I 50491)
14486. ~ *Greva făurarilor [La grève des forgerons] de Coppée. 1 act. Trad. de Ludovic Dauş. (Apărută înainte de 1900) (Lucrări citate de autor) (Adamescu II, p. 319 ; Dauş. Străbunii, v. p. de titlu)
14487. ~ *Iacobiţii [Les Jacobites] dramă în 5 acte în versuri dupe...; jucată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. [Trad. de Ludovic Dauş]. (Dauş, verso f. de titlu: Dauş. Străbunii, v. p. de titlu: Dauş. Valea, cop. 4 ; Adamescu II, p. 319)
Apărută înainte de 1897.
14488. ~ Lăutarul din Cremona. Pater [Le Luthier de Crémone. Pater]. Drame în versuri, [de] François Coppée, de la Academia franceză. Traduse de Tradem [=Traian Demetrescu]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tip. David J. Benvenisti), [1896]. (17 x 11). 86 p. cu 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatură, Ştiinţă, Artă, nr. 14) (I 293967)
La p. 85, menţionată data 1896. Catalogul colecţiei, la p. 3-4. La p. 82-86, programul de activitate al editurii. Pe copertă, titlul: "Lăutarul din Cremona şi Pater, drame în versuri". Precedate de portretul autorului şi o notiţă biografică. Traduceri în versuri de Tradem.
14489. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. de Edit. Samitca J. Samitca şi D. Baraş), [1909]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 419) (I 13444)
Cu o notiţă bibliografică, semnată "T." (p. 5-7). Cu 1 portret. Pentru an, vezi: Uni, 19(1909), nr. 19, mai 15, p. 175: Bibliogr. La p. 92-96: Catalog. Biblioteca pentru toţi.
14490. ~ *Părăsita [L’abandonnée], dramă în 2 acte, în versuri. Traducere de Ludovic Dauş (dupe...) (Dauş, v. p. de titlu ; Dauş, Străbunii, v. p. de titlu ; Dauş. Valea cop. 4 ; Adamescu II, p. 319: Lucrări citate de autor)
Apărută înainte de 1897.
14491. ~ Pentru sceptru (Constantin Brancomir), [de] Francois Coppée. Dramă orientală în 5 acte în versuri tradusă de D. Nanu şi G. Orleanu. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1898. (26,5 x 19). 1 f., 104 p. (II 85656)
La p. 104, traducătorii semnează cu pseudonimul "Nanor".
14492. ~ Pentru sceptru (Pour la couronne), [de] Francois Coppee. Dramă în 5 acte în versuri tradusă de D. Nanu şi G. Orleanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). 144 p., 1 f. portr. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec. Bibliotecă culturală (autori streini contimporani), nr. 13) (I 13455)
Cu "Notiţă bio-bibliografică şi o notiţă critică" (p. 1-13).
14493. ~ Poveste tristă [de] Francois Coppée. Roman tradus din limba fanceză de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), 1894. (16,5 x 11). 117 p. 1,50 lei. (I 521671)
Tip., la p. 117.
14494. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (15,5 x 11). 127 p. 60 bani, broşat. (Biblioteca pentru toţi, 103-104) (I 125662)
14495. ~ Idem. [Ed. III]. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., 1918. (15 x 10,5). 128 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 103-104) (I 58184)
14496. ~ Prietene. Roman, [de] Francois Coppée, Membru al Academiei Franceze. Traducere de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), [1896]. (14,5 x 10). 96 p., 1 f. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 52) (I 125634)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 481.
14497. ~ Idem. Traducere de Dumitru Stăncescu, Primul director al Bibliotecii pentru toţi. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale, Alcalay, & Co., [191?]. (15,5 x 10). 1 f., VI -96 p. 6 lei. (Biblioteca pentru toţi, 52) (I 645270)
În prefaţă, se menţionează că autorul a murit de curînd (1908), iar pe cop. 3 este o reclamă pentru nr. 747-748 (ap. în 1911 sau 1912); însă, după preţ, pare să fi apărut după 1918.
14498. ~ Tatăl Nostru (Le Pater), dramă într’un act în versuri, de Francois Copée[!], (traducţie) de A. Din Dorna. Bucuresci, Edit. Typ. Gutenberg Joseph Göbl, [1892]. (18,5x12). 2 f., 28 p. [1 leu]. (I 408799)
Data dedusă din lista de cărţi de pe cop. 4.
14499. ~ *Trecătorul [Le Passant]. Un act în versuri. Trad. de Ludovic Dauş. (Dauş, verso p. de titlu false; Dauş. Străbunii, verso p. de titlu; Dauş, Valea, cop. 4)
Apărută înainte de 1897.
14500. ~ Vinovatul [Pe copertă şi: (Le coupable)]. Roman [de] Francois Coppee. Traducere de L. N.[ădejde]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (16,5 x 12). 320 p. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 781-784) (I 29605)
Pentru an şi traducător, vezi: Luc, 12(1913), nr. 3, p. 2 cop : Cărţi mai nou apărute.
Vezi de asemenea:
DEMETRESCU, T. Între duoi. După ~. Craiova, 1888.
FĂRCĂŞANU, V. Deziluzii. Traduceri din ~. Iaşi, 1893.
FĂRCĂŞANU, V. Intime. Traduceri din ~. Iaşi, 1898.
• Nuvele alese. Ploesci, 1902.

Nu exista imagini
  2038) COPPIN, JOSÉ de
 • Opera
 • Imagini
COPPIN, JOSÉ de
Prefeţe:
GOLESCO, H. de. Un dévouement sublime sous la Terreur. Pref. de ~. Namur, 1906.

Nu exista imagini
  2039) COQUELLE, P.
 • Opera
 • Imagini
COQUELLE, P.
14501. ~ Banda neagră din Peştera Miraculoasă sau Jefuitorii mormintelor şi Pumnalul resbunator al piraţilor din America sau Fantoma roşie a Revoluţiei, de P. Coquelle. Bucuresci, P. Vipper, [189?]. (15 x 10,5). 280 p. (I 410825)

Nu exista imagini
  2040) CORALNIK-RONI, A.
 • Opera
 • Imagini
CORALNIK-RONI, A.
14502. ~ *Zăpada Roşie, de Dr. A. Coralnik-Roni. Piesă într’un act, traducere de Achille M. Finkelstein. Bârlad, Edit. Cercului Dr. Th. Herzl, 1913. 16°. 28 p. 25 bani. (Eg, 24(1913), nr. 8, febr. 22, p. 64: Bibliogr.)

Nu exista imagini