Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2021) COOK, EDWARD
 • Opera
 • Imagini
COOK, EDWARD
14468. ~ Marea Britanie şi Turcia. Cauzele ruperei relaţiunilor Diplomatice, Expuse pe scurt, pe baza Corespondenţei Diplomatice. De Sir Edward Cook. London, Harrison and Sons, 1915. (24,5 x 16). 18 p. 0,20 lei. (II 129813)

Nu exista imagini
  2022) COOLUS, ROMAIN
 • Opera
 • Imagini
COOLUS, ROMAIN
14469. ~ *Trecu o femee (Une femme passa). Comedie în 4 acte de Romain Coolus. (Reprezentată la Teatrul Naţional). Traducere de Caton Theodorian, [190?]. (Theodorian, p. 96)

Nu exista imagini
  2023) COOPER, JAMES FENIMORE
 • Opera
 • Imagini
COOPER, JAMES FENIMORE
14470. ~ Ciorap-de-piele. Poveşti americane de I. Fenimore Ccoper prelucrate de Smara cu 11 ilustraţiuni. Bucuresci, Ig. Haimanu, Librar-Editor, 1889. (17 x 11). 361[-363] p. cu il. (Biblioteca Albastră Ilustrată) (I 109530)

Nu exista imagini
  2024) COPACINIANU, C.
 • Opera
 • Imagini
COPACINIANU, C.
Traduceri:
CESAR. Comentariele... De belulu galicu. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  2025) COPCEA, IORGU (1825?-?)
 • Opera
 • Imagini
COPCEA, IORGU (1825?-?)
14471. ~ Plete lungi şi minte scurtă. Comedie într-un act şi doă schimbări. Compusă de Sardarul Iorgu Copcea. Jucată pentru întăia oară la 25 Fevruarie 1845. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesci), 1845. (16 x 10). 42 p. (I 101809)
Cu alfabet de tranziţie.
Traduceri:
• Viaţa păstorească. Trad. de ~. Iaşii, 1844.

Nu exista imagini
  2026) COPELMANN, S.
 • Opera
 • Imagini
COPELMANN, S.
14472. ~ Contribuţiuni la studiul Chistelor Hidatice Pulmonare. Teza pentru doctorat în Medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 31 Octombrie 1906 de S. Copelmann. Bucureşti (Tip. Kalber), 1906. (23 x 15,5). 62[-65] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 880) (II 3919)

Nu exista imagini
  2027) COPESTINSCHI, STANISLAV
 • Opera
 • Imagini
COPESTINSCHI, STANISLAV
14473. ~ Câteva cuvinte asupra Canalisarei Jiului, [de ing. L.-Colonel Stanislav Copestinschi]. Bucuresci (Tip. Ión Weiss), 1870. (18 x 13). 37 p. (I 350049)
Autorul, menţionat la sfîrşitul prefeţei şi al textului.

Nu exista imagini
  2028) Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa...
 • Opera
 • Imagini
Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa...
• Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa... Vezi: • Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa... Constanţa, [1912].

Nu exista imagini
  2029) Copii Copii la Ţară
 • Opera
 • Imagini
Copii Copii la Ţară
14474. • Copii la Ţară. Poveste veselă. Bucureşti, Edit. C. Sfetea, [1908]. (33 x 24). 16 f. cu il. (III 11629)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  2030) Copiii pădurii
 • Opera
 • Imagini
Copiii pădurii
14475. • Copii[!] pădurei. Doina. Lăcrămioare. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu et C-nie), 1894. (17 x 10,5). 14[-16] p. (Biblioteca copiilor, Basme, Poveşti, Istorioare, nr. 3) (I 411148)
Lăcrămioare de V. Alecsandri şi Doina din colecţia de doine a lui V. Alecsandri.

Nu exista imagini