Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2001) CONTA, PROFIRA
 • Opera
 • Imagini
CONTA, PROFIRA
(Pulheria)
14382. ~ Du mal de Pott au-dessous de la moelle chez les enfants et de ses conséquences au point de vue de l’accouchement. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 2 juin 1887, à la Faculté de Médecine de Paris. Par M-me Pulchérie (Profira) Conta. Née à Folticeni (Roumanie). Membre de la Société Zoologique de France. Paris, Libr. Ollier-Henry, 1887. (25,5 x 21,5). 144 p. (Faculté de Médecine de Paris. Année 1887) (II 413667)
Exemplarul incomplet în BAR (lipsă p. 145 şi urm., din bibliografie).

Nu exista imagini
  2002) CONTA, VASILE (1845-1882)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, VASILE (1845-1882)
14383. ~ Bazele Metafizicei, [de] V. Conta. Traducere de A. St.[euerman]. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1896]. (18 x 11,5). VI, 1201-122] p. 5 lei. [preţ modificat]. (Colectiunea Şaraga, no. 44) (BCU-C1N 188691)
Cu o notă biografică de Iacob Negruzzi. Pentru traducător şi an, vezi: Massof, p. 45-46 şi 57.
14384. ~ Cine sunt Jidanii... [...]. Discurs rostit de Vasile Conta în Camera Deputaţilor la 4 şi 5 Septembrie 1879 cu privire la modificarea art. 7 din Constituţie. Iaşi, Librăria Românească I.V. Ionescu, [1914]. (17 x 12,5). 35 p. 15 bani. (Biblioteca Iubirei de Neam, nr. 8 şi 9) (I 38098)
Datat după nr. 10/11, cu dată certă: 1914, şi după anul depozitului legal în BAR.
14385. ~ Cum scriu ovrei[!] despre noi. Cuprindênd discursurile lui V. Conta de la 4-5 Septembre 1879 de Nicolae S. Dumitrescu, Licenţiat în Sciinţele naturale. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1896. (19,5 x 12). 53 p. 1 leu. (I 103181)
Reproduce discursurile lui V. Conta, cu un scurt studiu asupra problemei evreieşti în România.
14386. ~ Discursuri parlamentare, [de] B. Conta. Proiect de lege, Articole de diare etc. (1878-1881) cu o prefaţă de B. C. Livianu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (22,5 x 15,5). 212[-215] p. 2,50 lei. (II 103528)
14386. ~ Les fondements de la métaphysique par B. Conta. Traduit du roumain par D. Tescanu. Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie, Félix Alcan, Editeur (Tours, Imp. E. Arrault et C-ie), 1890. (18 x 12). 2 f.,156 p. (Bibliothèque de Philosophie contemporaine) (I 16590)
Tip. menţionată la p. 156. Pentru colecţie vezi: Adamescu I, p. 121.
14388. ~ Introduction à la métaphysique par B. Conta, Professeur à l’Université de Jassy. Bruxelles, G. Mayolez, Libraire-Editeur, Paris, Germer-Baillière & C-ie (Gand, impr. C. Annoot-Braeckman), 1880. (20 x 14). 197 p. (Philosophie matérialiste, I) (I 103121)
Tip., pe v. p. de titlu falsă.
14389. ~ Încercări de metafisică materialistă [Pe copertă: Partea I. Introducere istorică], de Vasile Conta, profesor la Universitatea din Iaşi. Iassi (Tipografia Naţională), 1880 [pe copertă: 1879]. (21 x 15). 201[-203] p. (I 103199)
14390. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1894]. (20,5 x 14,5). 154 p. 1 leu. (Colectiunea Şaraga, nr. 27) (I 103192)
Pentru colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la sfîrşitul anului 1894. Nr. 20 a apărut tot în 1894.
14391. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). VI-192 p. cu portr. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 863 - 864) (I 36027)
La p. 188-192 figurează un Supliment la Catalogul Bibliotecei pentru toţi. Datat după anul depozitului legal în BAR.
14392. ~ Opere complete, [de] Filozoful Conta. Poezii şi cugetări postume. Teoria fatalismului. Teoria ondulaţiunei universale. Originea speciilor, încercări de metafizică. Bazele metafizicei. Intâile principii cari alcătuesc lumea. Discursuri parlamentare. Articole politice. Proiect de lege şi regulamente. Diverse însemnări Un studiu biografic şi note explicative alcătuite după scrisori, acte şi manuscrise inedite de: Octav Minar. (Un facsimil, portretele filozofului şi a prietenilor lui însoţesc biografia). Bucureşti, C. Sfetea Librăria Şcoalelor, Editor, [1914]. (19,5 x 13). LXXVIII, 953 p., 5 portr., 3 pl. 7 lei. (I 37882)
Datat după: Adamescu I, p. 121, şi după anul depozitului legal în BAR.
14393. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti, C. Sfetea Librăria Şcoalelor Editor, [1915]. (19,5 x 12,5). LXXVIII, 951 p., 8 f. pl. (I 234301)
Ediţia, numai pe copertă. Lipsă p. 953 şi urm., care cuprind erata. Pentru an, vezi: Adamescu I, p. 121.
14394. ~ Origina speciilor (Teoria ondulaţiunii universale, partea II), [de] V. Conta. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915]. (16 x 10,5). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, Litere, ştiinţă, artă, 944) (I 42904)
14395. ~ Origine des espèces. Oeuvre inédite, de Basile Conta, ancien professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Typolyth. H. Goldner), 1888. (19,5 x 14). 193[-195] p. (Extrait du Bulletin de la Société de Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 103099)
14396. ~ Premiers principes composant le monde. Oeuvre inédite de Basile Conta, ancien professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Imprimerie nationale), 1888. (20 x 14). 112 p. (Publications du Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 103148)
14397. ~ Teoria fatalismului, [de] V. Conta. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin) [1894]. (20,5 x 14,5). 196 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 30) (I 103194)
Pentru colecţie vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la finele anului 1894.
14398. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). 192 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 888-889) (I 36043)
Datat după anul depozituluilegal în BAR: nr. 345/1914.
14399. ~ Teoria ondulaţiunii universale [de] V. Conta. [Vol. I]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin, Tipo-Lit. H. Goldner), [1894]. (20,5 x 14,5). 155 p. 1 leu. (Colecţiunea Saraga, nr. 31) (I 103186)
Pentru colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la finele anului 1894.
14400. ~ Idem. Vol. II. Iaşi, Edit. Librăriei şcoalelor Fratii Şaraga, [1895]. (20,5 x 14,5). p. 157-317. 1 leu. (Colecţia Şaraga, nr. 37).
Pe copertă, titlul: "Originea speciilor. Teoria Ondulaţiunii universale, II. Colecţiunea Şaraga". Pentru an şi colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57.
14401. ~ Idem. [I]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay ([Tip. Adeverul]), [1915]. (15 x 10,5). 176 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toti, nr. 934-935) (I 42903)
La p. 167-176, Catalogul Bibliotecii pentru toţi, nr. 1-338. Tip., cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Partea a 2-a a apărut cu titlul: "Originea speciilor".
14402. ~ Théorie de l’ondulation universelle. Essais sur l’évolution par Basile Conta. Traduction et notice biographique, par D. Rosetti Tescanu avec une lettre-préface, par le professeur L. Buchner. Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Editeur (Saint-Cloud, Impr. Belin Frères), 1895. (21 x 13,5). XXII, 216 p. (Bibliothèque de Philosophie contemporaine) (II 19019)
14403. ~ Théorie du fatalisme (Essai de philosophie matérialiste) par B. Conta, Professeur de droit civil à l’Université de Jassy. Bruxelles, G. Mayolez, Libr.-Edit. Paris, Germer-Baillière et C-ie, Libr. (Gand, Imp. C. Annoot-Braeckman), 1877. (20 x 13). 312 p. (I 78395)
Vezi de asemenea:
• Moţiunea nerevisioniştilor... şi discursurile... Bucureşti, 1879.
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  2003) Contabilitatea Agricolă
 • Opera
 • Imagini
Contabilitatea Agricolă
• Contabilitatea Agricolă. Vezi: • Comptabilitatea Agricolă

Nu exista imagini
  2004) CONTA-KERNBACH, ANA (1863-1921)
 • Opera
 • Imagini
CONTA-KERNBACH, ANA (1863-1921)
14404. ~ Biografia lui Vasile Conta. Adăugiri şi îndreptări de Ana Conta Kernbach. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1916. (24,5 x 16,5). 53 p., 4 pl. (portrete). 1,50 lei. (II 47949)
Descriere după copertă.
14405. ~ Clipe, [de] Ana Conla-Kernbach. [Iaşi, 1897]. (16,5 x 10,5). 3 f., 99 p. 2,50 lei. (I 116515)
Loc. şi an, cu cerneală pe cop. 4, pe exemplarul din BAR.
14406. ~ Idem. Ediţie nouă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (16,5 x 12). 2 f., 121[-124] p. (I 116459)
14407. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1915. (15,5 x 11,5). 142 p. 2 lei. (I 116441)
14408. ~ L’Education Manuelle par Madame Conta-Kernbach, Inspectrice des Écoles secondaires à Jassy (Roumanie). Bruxelles (Impr. Victor Feron), 1913. (24,5 x 15,5). 8 p. (II 31122)
14409. ~ L’effort volontaire dans l’Education Intellectuelle. L’abus qu’on en fait, par Madame Conta-Kernbach, Inspectrice des Écoles secondaires à Jassy (Roumanie). Bruxelles (Impr. Victor Feron), 1913. (24,5 x 16). 8 p. (II 31123)
14410. ~ Idem. Die Willensanstrengung in der geisligcn Erziehung. The volontary effort in the intellectuel éducation. Communication faite au Congrès de Pédologie, Bruxelles, Août 1911, par A. Conta-Kernbach, Inspectrice générale des écoles de jeunes filles à Jassy (Roumanie). Miinchen, Verlag des Arztlichen Rundschau Otto Gmelin, [191?]. (23 x 15,5). p. 238- 245. (Internationales Archiv fur Schulhygiene. Archives d’hygiène scolaire. International Magazine of School Hygiène, Archivio internazionale d’igiene scolastica. Sonderabdruck) (II 33617)
Text, în l. franceză, cu rezumate în l. germană şi engleză.
14411. ~ Elemente de metodică, de Ana Conta-Kernbach, Licenţiată în Filosofie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (24 x 16). VII, 116 p. 3 lei. (II 1625)
Ed. a III-a a apărut în 1919 cu titlul: "Noţiuni de metodică".
14412. ~ Elemente de pedagogie, de Ana Conta- Kernbach, Licenţiată în filosofie. [Pe copertă: Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice cu deosebire pentru Şcolile Normale]. Iaşi (Tipografia Naţională (I. [Pe copertă: Ioan] S. Ionescu)), 1907. (23,5 x 16,5). 168 p. 4 lei. (II 7935)
14413. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (24,5 x 16). 1 f., 145 p. 3 lei. (II 21522)
Ed. a III-a a apărut cu titlul: "Noţiuni de pedagogie".
14414. ~ Noţiuni de pedagogie de Ana Conta Kernbach. Ed. III. Iaşi, Edit. C. Ion & Co., 1918. (20,5 x 13,5). 176 p. 9 lei. (Elemente de Cultură generală) (II 55821)
Ed. I, II au apărut cu titlul: "Elemente de Pedagogie".
14415. ~ Fulgi [de] Ana Conta-Kernbach. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (18 x 11,5). 108 [-111] p. 2 lei. (I 2542)
Pe p. de titlu falsă: "Fulgi. Traduceri. Impresii. Traduceri din Luigi Capuana (Storia Fosca) şi Hélène Séguin (Aveu)".
14416. ~ În chestiunea volumului Opere complete de Filosoful Conta. Editat de d. C. Sfetea, întocmit de O. Minar, [de Ana Conta-Kernbach]. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (19,5 x 12,5). 1 f., 11 p. (I 42374)
Autorul, la finalul textului (p. 11).
14417. ~ Noţiuni de didactică, [de] Ana Conta-Kernbach. Cu o anexă. Ed. III. Iaşi (Tip. H. Goldner), [1918?]. (24 x 17). 48 p. (II 266962)
Exemplar deteriorat în BAR - nu se vede anul. Pare să fi apărut în 1918, deşi pe coperta ed. III a vol. "Noţiuni de pedagogie" apărut în 1918 este anunţată numai ed. II. Ed. I a apărut după 1910 (vezi: Conta-Kernbach, cop. 4, unde se anunţă apariţia "Elementelor de Didactică").
14418. ~ Noţiuni de Pedagogie, Didactică şi Metodică, [de] Ana Conta-Kernbach. Cu o anexă. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1914. (24,5 x 16,5). VIII, 307 p. 5 lei. (II 37543)
14419. ~ Şcolare, [de] Ana Conta-Kernbach. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (17,5 x 12). 1 f., 189[-191] p. (I 493)
Cuprinde: "1. Programele şi metodele nouă. 2. Examenele de institutorat. 3. Dezideratele Congresului din Petersburg. 4. O şcoală de ţăsut în Iaşi. Şcolile profesionale din Franţa. Şcolile normale din Franţa, Bavaria, Prusia şi Würtenberg. 7. Expoziţia de higiena şcolară din Nürnberg".
14420. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (20,5 x 14). 1 f., 237 p. 3 lei. (I 21807)
14420. ~ Şcolile profesionale de fete din Francia. Dare de seamă de Ana Conta-Chernbah [!], Profesoară de Pedagogie. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1893. (23,5 x 15,5). 1 f., 49 p. (II 76421)
Vezi de asemenea:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri Literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2005) Comptabilitatea Agricolă
 • Opera
 • Imagini
Comptabilitatea Agricolă
14422. • Comptabilitatea Agricolă, [de] I. Th. O. Noţiuni practice pentru ţinerea registrelor agricole în partidă dublă. Piatra-Neamt, Libr. şi Tip. Gheorghiu, [1908]. (16,5 x 12). 28 p., 1 tab. 60 bani. (Literatură şi ştiinţă popularizată. (Colecţiunea Mathilda & C. D. Gheorghiu) (I 10402)

Nu exista imagini
  2006) Contesa Cerşetoare
 • Opera
 • Imagini
Contesa Cerşetoare
14423. • *Contesa Cerşetoare. Roman. Fasc. 1 Bucureşti, [1910]. (se împarte gratuit la chioşul ziarelor Dimineaţa şi Adeverul) (GB, 3(1910), nr. 27, mai 8, p. 3)

Nu exista imagini
  2007) Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli
 • Opera
 • Imagini
Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli
14424. • Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli. Roman prelucrat dupe date istorice şi actele stenografice din procesul Contessei Lambertini contra moştenitorilor cardinalului Antonelli, în Roma. Traducţie de Leonida Grigoriţa. Bucuresci (typografia Curţii, Proprietar F. Göbl), 1879. (22,5 x 15,5). 826 p. (II 139492)
14425. • Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1883. (23,5 x 15). 826 p. cu il. (II 458592)

Nu exista imagini
  2008) CONTOGIORGI, PANU
 • Opera
 • Imagini
CONTOGIORGI, PANU
14426. ~ Biografia poetului latin Ovidiu de Panu Contogiorgi Leucadianul. Doctor în Litere şi Teologie şi ex-director a Liceului S-ta Maura. [Constanţa], Edit. Libr. Románala Associaţi (Tip. Română La Associaţi), 1885. (20 x 13). 16 p. 40 bani. (I 384901)
14427. ~ Diatriba asupra situaţiunei anticei cetăţi Tomis renumită prin esiliul lui Ovidiu. De Panu Contogiorgi, D-r în litere şi theologie, exdirector al lyceului Santa Maura. Bucuresci (Typ. Minerva), 1884. (22 x 15). 16 p. (II 60108)

Nu exista imagini
  2009) Contra trustului hârtiei
 • Opera
 • Imagini
Contra trustului hârtiei
14428. • Contra trustului hârtiei. Memoriile Presei adresate Ministerului de Finanţe. Bucureşti (Atel. Tip. Adeverul), 1911. (19,5 x 12,5). 37 p. (I 23866)
14429. • Idem. (Al 3-lea memoriu). Bucureşti (Atel. Soc. anonime pe acţiuni Adeverul), 1913. (19,5 x 12,5). 13 p. (I 34350)

Nu exista imagini
  2010) Contractul normal sau pravilele hotărâtoare...
 • Opera
 • Imagini
Contractul normal sau pravilele hotărâtoare...
• Contractul normal sau pravilele hotărâtoare îmbelor îndatoriri a stăpănitorilor moşiilor din Besarabia şi a ţăranilor...
Vezi: НОРМАЛЬНЫЙ контракть ...Chişineu, 1846.

Nu exista imagini