Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  201) CANTILLI, P. G.
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, P. G.
(P. G. C.)
9999. ~ Cestiuni constituţionale. 1) Representaţiunea minorităţilor, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1893. (21,5 x 14). 20 p. 1 leu. (II 76291)
10000. ~ Comisiunea europeană a Dunărei, [de] P. G. Cantilli. Conferinţa ţinută la Clubul conservator din Bucureşti (23 Ianuarie 1902). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl fii), 1902. (16,5 x 10,5). 48 p. (Extras din "Conservatorul") (I 134680)
10001. ~ Cum s’au făcut la Bacău alegerile pentru constituanta, în special alegerea Colegiului I de Senat, de P. G. Cantilli, Senator al Colegiului I de Bacău, Fost Prefect de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1914. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 37354)
10002. ~ Le Danube sous le régime des traités, par P. G. Cantilli. Bucarest (Imp.de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1901. (24,5 x 16). 93 p. (II 260505)
10003. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. Românul, Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (22,5 x 15). 39, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 379374)
10004. ~ Noua lege a timbrului şi înregistrărei urmată de un index alfabetic, de P. G. Cantilli, Fost Secretar al Consiliului de Miniştri, avocat. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20,5 x 13,5). 51, XVIII p. 1 leu. (II 118417)
10005. ~ Politica solidarităţei naţionale. Discurs rostit în Şedinţa Senatului dela 26 Ianuarie 1916, de P. G. Cantilli, Senator de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (20 x 13). 32 p. (I 47873)
10006. ~ La question des taxes de péage aux Portes de fer, par P. G. Cantilli, ancien secrétaire du Conseil des Ministres. Bucarest (Imp. de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1900. (24 x 17). 70 p. (II 87314)
10007. ~ Un procès célèbre. Les Roumains de Transylvanie, par P. G. C[antilli]. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 13,5). 19 p. (II 17641)
Attribué par Djuvara, p. XIII, à P. G. Cantilli; vezi şi Rally II, p. 147 precum şi ed. urm.
10008. ~ Les Roumains de Transylvanie. Quelques mots de réponse à M. M. le Général Türr, de Pazmandy, Ovary, par P. G. Cantilli. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 14,5). 23 p. (II 83683)
Traduceri şi prefeţe:
FAVA, ROBERTO. La Question Roumaine et les agents de M. Wékérlé à l’étranger. Trad. şi pref. de ~. Paris, 1894.

Nu exista imagini
  202) CANTIMIR, DIM.
 • Opera
 • Imagini
CANTIMIR, DIM.
Vezi: CANTEMIR, DIM.

Nu exista imagini
  203) CANTÙ, CESARE
 • Opera
 • Imagini
CANTÙ, CESARE
Vezi:
GANE, NATALIE. Carlambrogio. După ~. Ed. I. Barlad, 1870.

Nu exista imagini
  204) CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
10009. ~ Continentele. Carte autorizată pentru Clasa a II-a secundară de N. Cantuniar, profesor. [Pe copertă: Cu 25 figuri şi 26 schiţe]. Craiova, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1916. (23 x 15,5). 190 p. cu il. 3,25 lei. (II 156763)
10010. ~ Controlul cărţilor didactice de curs secundar, de N. Cantuniar; profesor. Craiova (Stab. Industr. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (23 x 15,5). 28 p. (II 1879)
10011. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare: România, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 7 hărţi în culori. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1897. (20,5 x 13,5). 1 f., 180 p., 7 h. 3 lei. (II 411892)
10012. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare şi comerciale. Europa, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 4 hărţi. Craiova, Inst. de Editura Ralian şi Ignat Samitca, 1900. (20,5 x 13,5). 260 p., 4 h. 3 lei. (I 2385)
10013. ~ Idem. Cu 3 hărţi [pe copertă: 4 hărţi] de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filozofie, profesor. Ed. II [pe copertă: revăzută şi îmbunătăţită]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lito. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (23 x 13). 252[-256] p., 4 h. 3 lei. (I 2386)
10014. ~ Curs de geografie economică. Asia şi Africa. Carte alcătuită în conformitate cu noua programă analitică pentru clasa I a şcoalelor superioare de comerciu, de N. Cantuniar, Profesor. Cartea e însoţită de un Atlas, coprinzând hărţile trebuitoare [Pe copertă: Ed. I]. Craiova, Inst. de editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (20 x 13). 221 p. 4 lei împreună cu atlasul. (I 4204)
Ed., numai pe copertă.
10015. ~ Istoria universala a comerciului din timpurile cele mai vechi şi pénè în dilele nostre. Carte lucrată pentru trebuinţa scôlelor de comerciu, de N. Cantuniar, Licenţiat in Litere şi Filosofie, Profesor de Istorie la scóla de comerciu din Craiova. Partea I: Ist. Paparelor Orientale, a Grecilor şi a Romanilor. Cu o hartă. Partea II. Evul Mediu (476-1492). Partea III. Timpurile moderne (1486-1890). Craiova, Edit. Librăriei S. Benvenisti (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 81 p., 1 h. 1,50 lei (I); 118 p. 1,50 lei (II); 216 p., 1 f. erată. 2,25 lei (III) (II 350138)
Descrierea Părţii a II-a făcută după copertă. Pe foaia de erată a Părţii a III-a: "Tip. David J. Benvenisti, Craiova", iar tabla de materii se continuă pe cop. 3.
10016. ~ Istoria Veche lucrată, potrivit cu programul în vigóre, pentru trebuinţa clasei I. secundare cu 3 charte, de N. Cantuniar, Licenţiat în Litere şi Filosofie, Profesor la Scóla de Comerciu din Craiova. Craiova (Tipo-Lito. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (22 x 14). 173 p., 3 h. 2,50 lei. (Istoria universală) (II 412211)
10017. ~ Schiţe asupra lui Constantin Brancoveanu 1688-1714. Tesa pentru licenţa, Susţinută la... de N. Cantuniari, născut în Basarabia. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 412967)

Nu exista imagini
  205) CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
10018. ~ Communication sur les filons kaolinisés de la Movila Macinului (D. Tulcea-Dobrogea), [par] St. Cantuniari. [Bucureşti, 1912]. (23,5 x 16). 9 p. (Extrait du Comptes-rendus des séances de l’Institut Géologique de Roumanie. Vol. III. Séance du 29 Février 1912) (II 491055)
Descriere după titlul de la începutul textului.
10019. ~ Masivul eruptiv Muntele Carol-Piatra Roşie (Judeţul Tulcea). Studiu petrografic însoţit de 1 profil în text, 10 table şi 2 hărţi cu 12 profile şi de un rezumat în limba germană, de St. N. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (26 x 19,5). VII[-IX], 207 p., 7 f., 10 f. pl., 2 h. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. VI, 1912 fasc. nr. 1) (II 95908)
10020. ~ Notă preliminară asupra granitului cu riebeckit şi egirin dela muntele Carol (Iacovdeal) şi Piatra Roşie (Jud. Tulcea), de St. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 18,5). 16 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. IV, 1910, fasc. I) (II 23657)
Descriere după copertă. Cu un rezumat în lb. germană.
10021. ~ Soluţiuni solide cu aplicaţiuni la naşterea mineralelor şi rocelor, [de] St. N. Cantuniari. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27 x 19,5). P. 70-76 cu il. (Extras din Rev. Ştiinţ. V. Adamachi. Vol. VI, nr. 2) (II 44885)

Nu exista imagini
  206) CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
10022. ~ Contribuţiuni la întrebuinţarea fibro-lysinei în medicina veterinară. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Vasile Gh. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 15,5). 30 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 210) (II 22539)

Nu exista imagini
  207) CAPCEFF, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CAPCEFF, GEORGE
Vezi: KAPCEV, G. I.

Nu exista imagini
  208) CAP DE LEU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CAP DE LEU, pseudonim
Vezi: BOZGAN, FLOREA

Nu exista imagini
  209) Capela pădurii
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii
10023. • Capela păduri[!]. Tradusă din franţozesce de Tudorache Bilciurescu. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1840. (15,5 x 9,5). 28 p. (I 70406)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  210) Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
10024. • *Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu, traducere de T[eodor] B[ilciurescu]. Braşov, edit. Ciurcu (Tip. Libr. Ioan I. Ciurcu), 1909. 8. 32 p. 16 fileri (bani) (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public, rom. pe 1909 ; FD, 28(1913), nr. 4, ian. 27 p. 3, în Lista cărţilor...)

Nu exista imagini
  211) CAPELLEANU, D.G.
 • Opera
 • Imagini
CAPELLEANU, D.G.
10025. ~ Genealogia familiei Capelleanu. 1745-1902. [De D. G. Capelleanu]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (24 x 16,5). 11 p., 1 tab. (II 413347)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  212) CAPELLEANU, ION G. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
CAPELLEANU, ION G. (1891-?)
10026. ~ *Bastardul din Roquemure. Dramă în trei acte, de Ion G. Capelleanu (care trad. din Soulié). T.-Severin, 1888. (Pajură-Giurescu, p. 123)

Nu exista imagini
  213) CAPELLEANU, NICOLAE CONSTANTIN (?-1892)
 • Opera
 • Imagini
CAPELLEANU, NICOLAE CONSTANTIN (?-1892)
10027. ~ Studiu asupra valoarei igienice a examinărei sistematice a apelor potabile cu aplicarea ei la trebuinţele oraşului Bucuresci. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Susţinută la... 1889 de Nicolae Const. Capelleanu, vechiu intern al spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1889. (24,5 x 16,5). VI-89, II p., 2 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 214) (II 413422)

Nu exista imagini
  214) CAPÉRAN, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
CAPÉRAN, JOSEPH
10028. ~ Les Franco-roumaines. Poésies d’Alecsandri, Bolintineanu, etc. Traduites en vers français [par Joseph Capéran]. Paris (Imp. typo. de E. Watelet), 1893. (20 x 13). IX-48 p. 1,50 fr. (I 411700)
În afară de poezii de Alecsandri şi Bolintineanu, mai cuprinde şi traducerea imnului "Deşteaptă-te Române" de A. Mureşeanu, precum şi oda "A la Roumanie", scrisă de traducător. Cu o prefaţă de Clovis Hugues.

Nu exista imagini
  215) CAP-ICA, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CAP-ICA, pseudonim
10029. ~ Boala veacului nostru, de Cap-ica, doctor în igiena politică. [Bucureşti, 1910]. (24 x 16). 30 p. 50 bani (II 19451)
Datat după anul depozitului legal în BAR. Împotriva pseudo-socialiştilor, anarhiştilor etc.

Nu exista imagini
  216) CAPIDAN, THEODOR (1879-1953)
 • Opera
 • Imagini
CAPIDAN, THEODOR (1879-1953)
10030. ~ Megleno-Românii, [de] Th. Capidan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 15,5). 23 p. (Extras din numărul jubilar al "Convorbirilor Literare", an. XLIV) (II 19517)
10031. ~ Die nominalen Suffixe im Aromunischen, von Theodor Capidan. Leipzig (Johann Ambrosius Barth), 1908. (21 x 13). 3 f., 88 p. (II 48206)
10032. ~ Réponse critique au Dictionnaire d’etymologie Koutzovalaque de Constantin Nicolaïdi, par Th. Capidan, Docteur ès lettres et ancien assistant à l’Institut Balkanique de l’Université de Leipzig. Salonique, 1909. (21,5 x 17). 56 p. 2 francs. (II 150078)
Dicţionar apărut la Athena în 1909, de Const. Nicolaidis, prof. grec de origine cuţovlahă.

Nu exista imagini
  217) CAPITANOVICI, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CAPITANOVICI, GEORGE I.
10033. ~ Discuţiuni istorice. I. 1) Vechile norme observate la alegerea regilor şi împăraţilor din Germania. 2) Bulla de aur din 1356 (cu textul latin). 3) Principatul român (Valachia) şi Friderich Barbarossa în anii 1189 şi 1190. Concepţia actuală a istoriei şi Geneza ei, de Neculai Iorga şi Ernst Bernheim. 4) Caroli du Fresne Domini. Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infime latinitatis. 1710. Francafurte ad Moenum. De George I. Capitanovici, Doctor în litere şi philosophie de la Universitatea Frid. Wilhelm din Berlin. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1895. (23 x 15,5). 71 p. (II 83137)
La p. 71: "Sfîrşitul primei părţi".
10034. ~ [Die Eroberung von Alexandria (Iskanderîje) durch Peter I von Lusignan, König von Cypern 1365, von G. I. Capitanovici. Inaug.-Diss. [Berlin, R. Heinrich, (Naumburg a/S., Lippert & Co. (G. Pätz’sche Buchdr.)), 1894]. (22,5 x 15). 50[-52] p., 1 h. (II 99228)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Datele bibliografice din: Verzeichniss der Bücher.

Nu exista imagini
  218) CAPITANOVICI, THEODOR DEM. (?-1928)
 • Opera
 • Imagini
CAPITANOVICI, THEODOR DEM. (?-1928)
10035. ~ Mandatul în dreptul roman şi române Thesa pentru licenţă. Presentată şi susţinută la [17 Iuniu] 1880, de T. Dem. Capitanovici, Pitesci. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1880. (23 x 15,5). 54 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57904)

Nu exista imagini
  219) CAPITANOVICI, TOMA G. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CAPITANOVICI, TOMA G. (1864-?)
10036. ~ Contribuţiuni la studiul Febrei tifoide. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Toma G. Capitanovici, Bacalaureat în sciinţe şi litere. Alexandria (Noua Tip. Alexandri, A. N. Vasilescu), 1894. (23,5 x 15,5). 277[-281] p., 2 tabele. (Facultatea Medicină din Bucuresci, nr. 345) (II 413035)

Nu exista imagini
  220) CAPITOLIN, VIRGILIU (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CAPITOLIN, VIRGILIU (1887-?)
10037. ~ Consideraţiuni la studiul curii radicale în hernia inguinală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [24] mai 1916 de V. Capitolin, Intern al Spit. Brâncovenesc. Bucureşti (Tipografia Batalionului II Pionieri), 1916. (23,5 x 15,5). 61 p. cu il., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1471) (II 580164)
În colaborare:
PAULINA, DEM. EM. ş.a. Asupra unui caz de lipomatoză simetrică. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  221) CAPRANICA, LUGI
 • Opera
 • Imagini
CAPRANICA, LUGI
10038. ~ Amorul lui Dante. Traducţiune [pe copertă: Traducere] de N. Tinc. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15 x 10,5). 71, IX p. [=Catalog. Bibl. pentru toţi). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 560) (I 20045)
10039. ~ Asupra unui mormânt, de Luigi Capranica. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1903]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a dziarului Universul, nr. 78) (I 411277)
Datat după reclama de la p. 56.
10040. ~ Sărbătoarea Măriilor, de Luigi Capranica. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1902]. (18 x 12). 111[-112] p. (Biblioteca economică a Universului, nr. 75) (I 61411)
Mai cuprinde şi povestirea: "Femeea" (p. 109-111).

Nu exista imagini
  222) CAPRIANO, DÉMÈTRE
 • Opera
 • Imagini
CAPRIANO, DÉMÈTRE
Vezi: CĂPREANU, DUMITRU

Nu exista imagini
  223) CAPSALI, MARIA F.
 • Opera
 • Imagini
CAPSALI, MARIA F.
10041 ~ Regina Elisaveta (Carmen Sylva), [de] Maria F. Capsali. [Bucureşti, 1916]. (23 x 15,5). 2 f., 63 p. cu il., 1 f. portr. (BSS II 13586)

Nu exista imagini
  224) CAPŞA, GRIGORE (1841-1902)
 • Opera
 • Imagini
CAPŞA, GRIGORE (1841-1902)
10042. ~ Transferarea Curţei de Casaţiune, [de Kapscha]. [Iaşi] (Imp. A. Berman), [1866]. (18,5 x 11,5). 6 p. 30 parale. (I 465426)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  225) CAPŞA, ŞTEFAN (1821-1885)
 • Opera
 • Imagini
CAPŞA, ŞTEFAN (1821-1885)
10043. ~ *Arta moşitului, pentru moaşe, după F. K. Naegele. Ed. I. Bucureşti (Anunciatorul), 1859. 8°. 399 p. (Iarcu, p. 88 ; Crăinicianu, p. 40 ; Cugetarea, p. 168)
10044. ~ Idem. Manualu pentru ămvăţătura móşeloru, compusu dupe manualulu moşitului allu lui F. C. Naegele, de Ştefan Capşa, Doctoru ăn Medicină şi Chirurgie. Medicu primaru la Institutulu de Nascere, Professoru de Obstetrică ăn Scóla Naţională de Medicină, Membru Consiliului Medicalu Superioru din România. [Ed. II]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (19 x 12). VI, 393 p. (I 267384)

Nu exista imagini
  226) CAPUANA, LUIGI
 • Opera
 • Imagini
CAPUANA, LUIGI
Vezi:
CONTA-KERNBACH, ANA. Fulgi. Trad. din ~ ş.a. Iaşi, 1905.

Nu exista imagini
  227) CAPUŢINEANU, MIHAI (1878-1938)
 • Opera
 • Imagini
CAPUŢINEANU, MIHAI (1878-1938)
10045. ~ *Des vices de consentement dans les libéralités entre vifs ou testamentaires, par Michel Caputineanu. (Thèse). Paris, 1906. 8°. 104 p. (Rally I, p. 63)

Nu exista imagini
  228) CARABASIU, N.
 • Opera
 • Imagini
CARABASIU, N.
Vezi:
• Festivitatea arangiata in ser’a de 20 Aprile 1886. Articole şi versuri de ~. ş.a. Arad, 1886.

Nu exista imagini
  229) CARABELLA-GIURGIU, A. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CARABELLA-GIURGIU, A. (1884-?)
10046. ~ Un duşman al agriculturei: Şoarecele de câmp (arvicola arvalis), de A. Carabella-Giurgiu, Agronom. [Bucureşti, 1906]. (21,5 x 13,5). 8 p. (Extras din Jurnalul Societăţei Centrale Agricole, No. 21 din 1 Noembrie 1906) (II 6749)
10047. ~ Lucerna, [de] A. Carabella-Giurgiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1910. (19 x 12,5). 79 p. (I 16154)
Pe copertă: "Tot ce se poate spune despre Lucerna. Scrisă de A. Carabella-Giurgiu".
10048. ~ Idem. Lucrare completă. Scrisă pe înţelesul şi pentru folosinţa sătenilor. Ed. II. Revăzută şi adăugită. Ediţiune specială pentru Consiliul Superior al Agriculturii, scrisă de A. Carabella-Giurgiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu [pe copertă: Tip. Universala I. Ionescu], 1912. (19,5 x 13). IV-48 p. (I 28407)

Nu exista imagini
  230) CARACAŞ
 • Opera
 • Imagini
CARACAŞ
Vezi şi : KARACAŞ

Nu exista imagini
  231) CARACAS, GRIGORE ST. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACAS, GRIGORE ST. (1887-?)
10049. ~ Mălaiul şi mămăliga. Contribuţiuni la alimentaţiunea ţăranului român. Teză pentru doctorat în farmacie. Prezentată şi susţinută la... 1917 de Grigore St. Caracas, asistent al Laboratorului de chimie Analitică al Universităţii din Bucureşti, şef al Laboratorului de Chimie galenică al spitalului Colţea. [Bucureşti], (I. Brănişteanu, Tip. şi Agenţie de Publicitate), [1917]. (23 x 15,5). VI-54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de chimie alimentară, nr. 11) (II 48201)

Nu exista imagini
  232) CARACAŞ, IOAN SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
CARACAŞ, IOAN SCARLAT
10050. ~ Despre contractul de societate în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă de Ioan Scarlat Caracas. Susţinută în diua de... 1888. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (24,5 x 16). 41, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394368)

Nu exista imagini
  233) CARACAS, REMUS M. (1878-1965)
 • Opera
 • Imagini
CARACAS, REMUS M. (1878-1965)
În colaborare:
BIANU, IOAN şi ~. Catalogul manuscriptelor romaneşti. Tom. II. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  234) CARACICOVEANU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CARACICOVEANU, IOAN I.
10051. ~ [Dreptulu romanu. Locatio conductio rerum. Dreptulu privatu românu. Despre contractul de locaţiune - conducţiunea lucruriloru]. Tesa pentru licenţia susţinuta de Ioan I. Caracicoveanu (născutu în Reni). Iaşi (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1882 [tipărit greşit: 1828]. (21 x 14). 2 f., 79 p. (Facultatea Juridica din Iaşi) (BCU-Iaşi II B 8546)
Descrierea completată cu titlul de la p. 1 şi 33.
10052. ~ Contractul de locaţiune - conducţiunea lucruriloru tratate dupe dreptulu romanu şi dreptulu privatu românu, de Ioan I. Caracicoveanu, Licenţiatu în dreptu. Iaşi (Tipo-Lito. Buciumului Român), 1882. (21 x 14,5). 1 f., 77 p. (II 384952)

Traduceri:
GOLUBINSKI, E. Privire scurtă asupra historiei bisericei Romano-orthodoxa. Trad. de ~. Iassi, 1879.

Nu exista imagini
  235) CARACOSTEA, DUMITRU (1879-1964)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, DUMITRU (1879-1964)
10053. ~ Mioriţa în Moldova (Fragment din istoria şi estetica epicei poporane române), [de] D. Caracostea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1916. (24 x 16,5). 80 p. (Din "Convorbiri Literare", nr. 11-12, anul XLIX, 1915 ; 1 şi 2, anul L, 1916) (II 48162)
10054. ~ Wortgeographisches und Wortgeschichtliches vom Standpunkte der Homonymität. [Heidelberg, 1914]. (23,5 x 16). P. 79-137. (Mitteilungen des Rumänischen Instituts an der Universität Wien, Band I) (II 150403)
Localitatea, anul şi menţiunea de extras, cu cerneală pe exemplarul dinn BAR.
În colaborare:
DENSUŞIANU, O. ş.a. Curs de limba română, pentru cl. I-III sec. Bucureşti, 1910.
~. Pentru cultura artistică în şcoală. Bucureşti, 1908.
Vezi de asemenea:
• Conferinţele Vieţei Nouă. Seria I, Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  236) CARACOSTEA, G.
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, G.
10055. ~ Base de calcul în comerciul de cereale, pentru usul agricultorilor, băncilor populare, creditului agricol, comisionarilor, exportatorilor şi tutulor celor ce se ocupă cu comerciul de cereale, atît în interior cât şi în export, de G. Caracostea, administratorul docurilor din Brăila. Partea [I-]II. Bucuresci (Atel. I. V. Socecu), 1904. (16,5 x 11,5). 442 p. 10 lei. (I 86772)

Nu exista imagini
  237) CARACOSTEA, GRIGORE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, GRIGORE (1883-?)
10056. ~ *De la correspondance privée. Propriété. Secret. Production des lettres missives en justice par Grégoire Caracostea. (Thèse). Paris, A. Michalon, 1908. 8. 159 p. (Rally I, p. 64)

Nu exista imagini
  238) CARACOSTEA, MIHAIL H. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CARACOSTEA, MIHAIL H. (1852-?)
10057.~ [Jus Romanum. De communi dividundo. Droit Civil Français. Du partage de la communauté après l’acceptation.] Thèse pour la Licence. Acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 8 août 1876 par Michel Caracostea. Paris, F. Pichón, imprimeur-Libraire [pe copertă: Anciennes Maisons Gustave Retaux et Veuve Jaubert, F. Pichón, Imprimeur Libraire], [1876]. (22 x 13,5). 62 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 252629)
Descrierea, completată cu titlurile de la p.7 şi 17.

Nu exista imagini
  239) CARADA, EUGENIU (1836-1910)
 • Opera
 • Imagini
CARADA, EUGENIU (1836-1910)
10058. ~ Les intrigues de la Russie en Roumanie. Paris, Librairie du Luxembourg (Typ. De Ronges Frères, Dunon et Fresné), 1867. (24 x 16). 16 p. (II 413348)
Nesemnată; autorul identificat după: Adamescu II, p. 127.
10059 ~ Les Israélites, le vagabondage et le ministre Bratiano. Lettre à monsieur le rédacteur du Siècle par Eugène Carada. Paris (Impr. Serrière), 1867. (21,5 x 14). 8 p. (II 384971)
10060. ~ Milcovulu. Canţionetta de Eugeniu Carada. Dedicata Naţiunii Romane. Craiova, Editor F. L. (În Tip. lui I. Samitca şi I. Moise), 1858. (17 x 11). 15 p. O jumătate de sfanţ. (I 1109)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, cu caractere latine.
10061. ~ Muntianulu şi pandurulu cerşetoriu, canţonete. [De] Eugeniu Carada. Bucuresci (Imp. lui F. Om), 1857. (18 x 12,5). 14 p. (I 105800)
Cu alfabet de tranziţie.
10062. ~ La propagande russe en Orient. Bulgarie et Roumanie, [par Eugène Carada]. Paris, E. Dentu, Editeur (Imp. Centrale des Chemins de Fer, A. Chaix et C-ie), 1867. (23 x 15,5). 12 p. (II 106331)
Autorul, identificat după: Bengescu, p. 70; Bally I, p. 64. Dar: Rally, p. 144, o atribuie lui Panaiot Iatropolo.
10063. ~ Ultima ora a unui ostianu romanu din timpulu lui Mihaiu. Episodiu naţionale de E. Karada. Musica de G. Briaski şi Reprodus de Dimitriade. Bucureşti (Impr. lui Ferdinand Om), 1855. (20,5 x 13). 15 p. (II 1972).
Pe p. de titlu falsă, titlul: "Ostianulu lui Mihaiu". Textul cu alfabetul de tranziţie.
În colaborare:
DIMITRIADE, C. şi ~. Fraţi din munte. Bucureşti, 1856.

Nu exista imagini
  240) CARADJA, ARISTIDE (1861-1955)
 • Opera
 • Imagini
CARADJA, ARISTIDE (1861-1955)
10064 ~ Ein Beitrag zur Lepidopteren. Fauna Rumäniens von Aristide de Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1903. (26,5 x 18). 1 f., p. 121-133. (Bulletin dela Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XII, no. 1 et 2) (II 410354)
10065. ~ Die Grosschmetterlinge des Königreiches Rumänien von Aristides von Caradja. Fortsetzung 1. S.l., [1896]. (21 x 1,35). 112 p. (BCU-Iaşi II B 10681)
Ms. datat: "Grumazesti, im März. 1896". Descriere după titlul de la începutul textului.
10066. ~ Die Microlepidopteren Rumäniens, von Aristides von Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1903. (27 x 18,5). 1 f., p. 612-619. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XI, no.5 et 6) (II 410364)
10067 ~ *Neur Beitrag zur Lepidopteren - Fauna Rumäniens von Aristide de Caradja. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1903. (28 x 19). 1 f., p. 355-365. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XII, no. 5 et 6) (A 28978)
În prezent, lipsă BAR
10068 ~ Idem. Bucarest (Imprimere de l’Etal), 1905. (26,5 x 17,5). 1 f., p. 227-243. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie An. XIV, no. 1 et 2) (II 11158)

Nu exista imagini