Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  201) CANTILLI, P. G.
 • Opera
 • Imagini
CANTILLI, P. G.
(P. G. C.)
9999. ~ Cestiuni constituţionale. 1) Representaţiunea minorităţilor, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1893. (21,5 x 14). 20 p. 1 leu. (II 76291)
10000. ~ Comisiunea europeană a Dunărei, [de] P. G. Cantilli. Conferinţa ţinută la Clubul conservator din Bucureşti (23 Ianuarie 1902). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl fii), 1902. (16,5 x 10,5). 48 p. (Extras din "Conservatorul") (I 134680)
10001. ~ Cum s’au făcut la Bacău alegerile pentru constituanta, în special alegerea Colegiului I de Senat, de P. G. Cantilli, Senator al Colegiului I de Bacău, Fost Prefect de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1914. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 37354)
10002. ~ Le Danube sous le régime des traités, par P. G. Cantilli. Bucarest (Imp.de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1901. (24,5 x 16). 93 p. (II 260505)
10003. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă, de P. G. Cantilli. Bucuresci (Tip. Românul, Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (22,5 x 15). 39, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 379374)
10004. ~ Noua lege a timbrului şi înregistrărei urmată de un index alfabetic, de P. G. Cantilli, Fost Secretar al Consiliului de Miniştri, avocat. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20,5 x 13,5). 51, XVIII p. 1 leu. (II 118417)
10005. ~ Politica solidarităţei naţionale. Discurs rostit în Şedinţa Senatului dela 26 Ianuarie 1916, de P. G. Cantilli, Senator de Bacău. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (20 x 13). 32 p. (I 47873)
10006. ~ La question des taxes de péage aux Portes de fer, par P. G. Cantilli, ancien secrétaire du Conseil des Ministres. Bucarest (Imp. de la Cour Royale, F. Göbl fils), 1900. (24 x 17). 70 p. (II 87314)
10007. ~ Un procès célèbre. Les Roumains de Transylvanie, par P. G. C[antilli]. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 13,5). 19 p. (II 17641)
Attribué par Djuvara, p. XIII, à P. G. Cantilli; vezi şi Rally II, p. 147 precum şi ed. urm.
10008. ~ Les Roumains de Transylvanie. Quelques mots de réponse à M. M. le Général Türr, de Pazmandy, Ovary, par P. G. Cantilli. Paris (Imp. G. Pelluard), 1894. (22 x 14,5). 23 p. (II 83683)
Traduceri şi prefeţe:
FAVA, ROBERTO. La Question Roumaine et les agents de M. Wékérlé à l’étranger. Trad. şi pref. de ~. Paris, 1894.

Nu exista imagini
  202) CANTIMIR, DIM.
 • Opera
 • Imagini
CANTIMIR, DIM.
Vezi: CANTEMIR, DIM.

Nu exista imagini
  203) CANTÙ, CESARE
 • Opera
 • Imagini
CANTÙ, CESARE
Vezi:
GANE, NATALIE. Carlambrogio. După ~. Ed. I. Barlad, 1870.

Nu exista imagini
  204) CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIAR, NICOLAE (1858-?)
10009. ~ Continentele. Carte autorizată pentru Clasa a II-a secundară de N. Cantuniar, profesor. [Pe copertă: Cu 25 figuri şi 26 schiţe]. Craiova, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1916. (23 x 15,5). 190 p. cu il. 3,25 lei. (II 156763)
10010. ~ Controlul cărţilor didactice de curs secundar, de N. Cantuniar; profesor. Craiova (Stab. Industr. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (23 x 15,5). 28 p. (II 1879)
10011. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare: România, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 7 hărţi în culori. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1897. (20,5 x 13,5). 1 f., 180 p., 7 h. 3 lei. (II 411892)
10012. ~ Curs de geografie pentru scólele secundare şi comerciale. Europa, de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filosofie, profesor. Cu 4 hărţi. Craiova, Inst. de Editura Ralian şi Ignat Samitca, 1900. (20,5 x 13,5). 260 p., 4 h. 3 lei. (I 2385)
10013. ~ Idem. Cu 3 hărţi [pe copertă: 4 hărţi] de N. Cantuniar, licenţiat în litere şi filozofie, profesor. Ed. II [pe copertă: revăzută şi îmbunătăţită]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lito. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (23 x 13). 252[-256] p., 4 h. 3 lei. (I 2386)
10014. ~ Curs de geografie economică. Asia şi Africa. Carte alcătuită în conformitate cu noua programă analitică pentru clasa I a şcoalelor superioare de comerciu, de N. Cantuniar, Profesor. Cartea e însoţită de un Atlas, coprinzând hărţile trebuitoare [Pe copertă: Ed. I]. Craiova, Inst. de editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (20 x 13). 221 p. 4 lei împreună cu atlasul. (I 4204)
Ed., numai pe copertă.
10015. ~ Istoria universala a comerciului din timpurile cele mai vechi şi pénè în dilele nostre. Carte lucrată pentru trebuinţa scôlelor de comerciu, de N. Cantuniar, Licenţiat in Litere şi Filosofie, Profesor de Istorie la scóla de comerciu din Craiova. Partea I: Ist. Paparelor Orientale, a Grecilor şi a Romanilor. Cu o hartă. Partea II. Evul Mediu (476-1492). Partea III. Timpurile moderne (1486-1890). Craiova, Edit. Librăriei S. Benvenisti (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 81 p., 1 h. 1,50 lei (I); 118 p. 1,50 lei (II); 216 p., 1 f. erată. 2,25 lei (III) (II 350138)
Descrierea Părţii a II-a făcută după copertă. Pe foaia de erată a Părţii a III-a: "Tip. David J. Benvenisti, Craiova", iar tabla de materii se continuă pe cop. 3.
10016. ~ Istoria Veche lucrată, potrivit cu programul în vigóre, pentru trebuinţa clasei I. secundare cu 3 charte, de N. Cantuniar, Licenţiat în Litere şi Filosofie, Profesor la Scóla de Comerciu din Craiova. Craiova (Tipo-Lito. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (22 x 14). 173 p., 3 h. 2,50 lei. (Istoria universală) (II 412211)
10017. ~ Schiţe asupra lui Constantin Brancoveanu 1688-1714. Tesa pentru licenţa, Susţinută la... de N. Cantuniari, născut în Basarabia. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 412967)

Nu exista imagini
  205) CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, ŞTEFAN N. (1883-1958)
10018. ~ Communication sur les filons kaolinisés de la Movila Macinului (D. Tulcea-Dobrogea), [par] St. Cantuniari. [Bucureşti, 1912]. (23,5 x 16). 9 p. (Extrait du Comptes-rendus des séances de l’Institut Géologique de Roumanie. Vol. III. Séance du 29 Février 1912) (II 491055)
Descriere după titlul de la începutul textului.
10019. ~ Masivul eruptiv Muntele Carol-Piatra Roşie (Judeţul Tulcea). Studiu petrografic însoţit de 1 profil în text, 10 table şi 2 hărţi cu 12 profile şi de un rezumat în limba germană, de St. N. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (26 x 19,5). VII[-IX], 207 p., 7 f., 10 f. pl., 2 h. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. VI, 1912 fasc. nr. 1) (II 95908)
10020. ~ Notă preliminară asupra granitului cu riebeckit şi egirin dela muntele Carol (Iacovdeal) şi Piatra Roşie (Jud. Tulcea), de St. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 18,5). 16 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. An. IV, 1910, fasc. I) (II 23657)
Descriere după copertă. Cu un rezumat în lb. germană.
10021. ~ Soluţiuni solide cu aplicaţiuni la naşterea mineralelor şi rocelor, [de] St. N. Cantuniari. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27 x 19,5). P. 70-76 cu il. (Extras din Rev. Ştiinţ. V. Adamachi. Vol. VI, nr. 2) (II 44885)

Nu exista imagini
  206) CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTUNIARI, VASILE GH. (1878-?)
10022. ~ Contribuţiuni la întrebuinţarea fibro-lysinei în medicina veterinară. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Vasile Gh. Cantuniari. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 15,5). 30 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 210) (II 22539)

Nu exista imagini
  207) CAPCEFF, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CAPCEFF, GEORGE
Vezi: KAPCEV, G. I.

Nu exista imagini
  208) CAP DE LEU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CAP DE LEU, pseudonim
Vezi: BOZGAN, FLOREA

Nu exista imagini
  209) Capela pădurii
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii
10023. • Capela păduri[!]. Tradusă din franţozesce de Tudorache Bilciurescu. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1840. (15,5 x 9,5). 28 p. (I 70406)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  210) Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu
10024. • *Capela pădurii şi mărirea lui Dumnezeu, traducere de T[eodor] B[ilciurescu]. Braşov, edit. Ciurcu (Tip. Libr. Ioan I. Ciurcu), 1909. 8. 32 p. 16 fileri (bani) (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public, rom. pe 1909 ; FD, 28(1913), nr. 4, ian. 27 p. 3, în Lista cărţilor...)

Nu exista imagini