Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  21) CAILLAVET, Gaston-Arman de 1869-1915
 • Opera
 • Imagini
CAILLAVET, Gaston-Arman de 1869-1915
În colaborare:
9603. ~ Amorul veghiază. Comedie in patru acte, [de] G. A. de Caillavet şi Robert de Flers. Traducere de D. Anghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baras), 1909. (15,5 x 11). 133, III p. (= Cat. Bibl. p. toţi). 30 bani. (Biblioteca pentru toti. nr. 463) (I 14774)
Vezi şi:
FLERS, ROBERT de şi ~. Măgarul lui Buridan. Comedie. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  22) CAIMACAMU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CAIMACAMU, NICOLAE
9604. ~ Cuvînt rostit în biserica cu hramul Sf. Ierarh Necolae din Comuna Avrămenii Distr. Dorohoiu, plassa Başeu, cu ocasiunea înmormântărei acolo a proprietarului disei comune Marele Log. Nicolae Millo Mort la 24 Iulie în Praga, Capitala Bohemiei, şi înmormântat în mencionata comună Mercuri în 2 August 1867. De Iconomul Nicolae Caimacamu. [Botosiani], (Impr. Botosiani), 1867. (20.5 x 14). 8 p. (I 105658)

Nu exista imagini
  23) CAIN, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CAIN, HENRI
În colaborare:
9605. ~ Saffo [Muzica de] G. Massenet. Comedie lirică în un prolog şi 4 acte de Henri Cain şi Bernede. Scoasă din romanul lui A. Daudet. Traducere liberă după versiunea italiană a lui A. Craili. [Bucureşti (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1899]. (18,5 x 14). 38 p. 2 lei. (I 424044)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  24) CAION
 • Opera
 • Imagini
CAION
Vezi: IONESCU, CONSTANTIN. A.

Nu exista imagini
  25) CAIR, GEORGE GR. (1876-1924)
 • Opera
 • Imagini
CAIR, GEORGE GR. (1876-1924)
9606. ~ Ca fulgu la vânt... Nuvele şi schiţe, [de] George Cair. Ilustraţiuni [pe copertă: Desemnuri] de Emil Sperlich. Autotipii [pe copertă: Autotipiile] de Iosif Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 15). 2 f., 157 [-160] p. cu il. 3 lei. (II 3061)
9607 ~ *Ca să-ţi treacă de urât! Stihuri candrii, de Jorj de Riac. Bucureşti, 1912. (Cornel, p. 4; Cair, p. 188 ; Cair. Patimi, p. 191)
9608. ~ Din lumea Gândurilor. Versuri de George Cair. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (20,5 x 15). 1 f., 116 p. 2 lei. (II 1994)
Descriere după copertă. Pe p. de titlu falsă, menţiunea: "Desemnul copertei de N. Mantu".
9609. ~ Divorţul în dreptul Roman şi Român. Cause-Procedură-Efecte. Teză pentru Licenţă [de] George Gr. Cair. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Talaşescu, 1899. (23 x 16). 114 p. (II 117157)
9610. ~ Dorina. Însemnările unui fete sincere, [de] George Cair. Bucureşti (Inst. Grafic Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1916. (17 x 12,5). 77 p. (I 47810)
Cu menţiunea: "Ediţie pentru bibliofili" (pe cop. 4).
9611. ~ Farmec, [de] George Cair. Poezii. Poeme în proză. Sanguine. Schiţe. Fabule. Epigrame. Ilustraţiuni de A. Murnu. Autotipii de Iosef Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1914. (20,5 x 14,5). 190[-192] p. cu il. (II 32572)
9612. ~ Patimi, [de] George Cair Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918. (21,5 x 16). 189[-190] p. 3,50 lei. (I 50526)
9613. ~ Spre zări albastre, [de] George Cair. Proză şi poezii. Desene de A. Murnu. Autotipii de I. Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1915. (21,5 x 17). 185[-188] p. cu il. 2,50 lei. (II 41010)
9614. ~ Traista lui Adonis, [de] George Caìr. Scrisori de pe lumea cealaltă. Poem fantastic. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr I. St. Rasidescu), 1916. (17 x 12,5). 101 p. 1,50 lei. (I 47822)
9615. ~ Urmaşii Romei, [de] George Cair. Nuvele şi schiţe, ilustrat cu diferite clişee în autotipie [pe copertă: Ilustrat cu 56 figuri în autotipie] de K. Mantu şi C. Petrescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1904. (20,5 x 15). 302[-304] p. 3 lei. (II 116745)
9616. ~ Idem. Desenuri de Costin Petrescu şi N. Mantu. Clişee de E. Marvan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1916. (20,5 x 15). 258 p. cu il., 3 f. 3 lei. (II 47894)
Prefeţe:
CHIRIAC. ŞTEFAN D. Mizeria vieţei. Pref. de ~. Târgovişte, 1904.

Nu exista imagini
  26) Caise rurale
 • Opera
 • Imagini
Caise rurale
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor

Nu exista imagini
  27) CAITHNESS, lady
 • Opera
 • Imagini
CAITHNESS, lady
Vezi: MARIAN, B. Ovrei ori... israeliţi? După ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  28) CAJAL, M.
 • Opera
 • Imagini
CAJAL, M.
9617. ~ Cartea mamelor. Sfaturi asupra creşterii copiilor, de Dr. M. Cajal, medic de copii. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale, Leon Alcalay & Co., 1915. (21 x 14). VI p., 1 f., 152 p. cu il. 2 lei. (II 44248)

Nu exista imagini
  29) CAJUS GRACCHUS
 • Opera
 • Imagini
CAJUS GRACCHUS
9618. ~ *A polgárháború félé arisztokráczia, ecclesia militans és demagogia a demokráczia ellen. Irta Cajus Gracchus. Budapest, Pallas részvénytársaság nyomdája, 1885. 91 p. (Tr. 16(1885), nr. 11-12, iunie 1-15, p. 96: Bibliogr.)

Nu exista imagini
  30) CAJUS MANLIUS PUBLICOLA
 • Opera
 • Imagini
CAJUS MANLIUS PUBLICOLA
Vezi: NICULESCU-CÂTĂ, CONSTANTIN

Nu exista imagini