Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1981) Constituţiunea
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea
14331. • Constituţiunea. [Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866]. (22 x 15,5). 34 p. (II 384974)
Lipsă coperta şi p. de titlu.

Nu exista imagini
  1982) Constituţiunea României
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea României
14332. • Constituţiunea României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 64 p. (II 384983)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă.
14333. • Idem. Votată de Adunarea Electivă în Şedinţa de la 29 Iuniu şi promulgată de Măria Sa Principele Domnitor la 30 Iuniu 1866. Botoşani (Impr. Botoşani), 1866. (14 x 11). 47 p. 2,10 lei. (Extras din "Monitorul Official", nr. 142) (I 350004)

Nu exista imagini
  1983) Constituţiunea şi legea electorală
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea şi legea electorală
14334. • Constituţiunea şi legea electorală. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866. (23 x 15,5). 59 p. 45 parale. (II 80995)
14335. • Constituţiune şi legea electorală făcută sub Carol I, Domnul Românilor. Aranjată şi imprimată cu cheltuiala de Al. Tocescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (11 x 8,5). 3 f., 70 p. (I 31941)
14336. • Constituţiunea şi legea electorale. Imprimată cu spesele lui Alecsandru Tocescu, şeful atei. statului. [Pe copertă: A doua ediţiune]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (15 x 11,5). 1 f., 86 p. (I 439849)
Pe copertă, titlul: "România. Constituţiunea şi Legea electorale".
14337. • Constituţiunea şi legea electorala. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1867. (20,5 x 13,5). 59 p. (II 442714)
Lipsă coperta.
14338. • Idem. Ediţiune officiale. Bucuresci (Imprimeria Statului [Pe copertă: Typographia Statului]), 1870. (22,5 x 15,5). 59 p. (II 267097)
14339 • Constituţiune [Pe copertă: Constitutiunea] şi Legea electorale. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1873. (14 x 9,5) 56 p. 30 bani. (I 78263)
14340. ~ Constituţiunea şi legea electorală. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (15 x 10,5). 34 p. (II 80666)
14341. • *Idem. Ediţiune oficială. Bucureşti (Typographia Statului), 1880. 32°. 35 p. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 5, maiu, p. 182).
14342. • Idem. Bucuresci (Tipografia Statului), 1883. (27X 18,5). 36 p. (III 385120)
14343. • Constituţiune şi lege electorale. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (22 x 14). 2 f., 92 p. (II 61848)
14344. • Constituţiunea şi Legea electorală a României. Cuprinzênd articulele din Constituţiunea de la 1 Iulie 1866 rămase în vigoare şi modificările introduse la 1879 şi 1884 precum şi Legea electorală din acest din urmă an. Galaţi (Tip. Dacia), 1884. (19 x 13,5). 78 p. (I 554627)
14345. • *Constituţiunea Regatului României. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 30) (Legea, cop. 3)
14346. • Constituţia din 1 Iulie 1866. Cu modificările Adunărilor constituante din 1879 şi 1884 după ediţiunea oficială. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [189?]. (16 x 10). 36[-39] p. (România) (I 174842)
Ultimul an menţionat în text: 1891.
14347. • Constituţiunea şi Legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895 relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (22,5 x 15). 70 p. (România) (II 63506)
14348. ~ Constituţiunea şi Legea electorală [...] Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (21,5 x 16). 70 p. (România) (II 350160)
14349. • Constituţiunea. Legea electorală cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Precum şi Procedura electorală. Bucureşti, Libr. Leon Alcalay, 1907. (17,5 x 11,5). 1 f., 104 p. 75 bani. (I 534016)
Pe copertă, titlul: "Constituţiunea. Legea electorală pentru Cameră şi Senat cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Legea pentru Alegerea Consiliilor Comunale precum şi Procedura electorală".
14350. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (România) (II 247809)
Pe v. p. de titlu: "Această ediţiune cuprinde textul Constituţiunii din anul 1866, cu toate modificăţiunile introduse treptat de Adunările Constituante în anii 1879 şi 1884".
14351. • Constituţiunea şi legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895, relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (22,5 x 15,5). 70 p. (II 15990)
14352. • Constituţia. Bucureşti, Cercul de Editură Socialistă (Tip. Universală, I. Ionescu), 1909. (16,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 17834)
14353. • Idem. Ed. II. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (15,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 23287)
14354. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (23 x 16). 32 p. (România) (II 374624)
14355. • Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (II 374637)
14356. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1917. (23,5 x 16). 30 p. 1 leu. (II 52273)
14357. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1918. (22 x 15). 30 p. (România) (II 52182)
14356. • *Constituţia Patriei. Ed. II. Aprobată de In. Ministeriu de culte ca manual ce se pote folosi în şcolile poporali. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1899]. 20 cr. (Uni, 9(1899), nr. 39, sept. 30, p. 320: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1984) Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
14359. • Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei. Timişoara (Tip. la Iosif Baihel), [1849]. (38 x 23). [4] f. (BCU-ClN 235102)
Cu menţiunea: "Dată de Franz Iosif la întâiul an al stăpânirii, în 20 febr./4 mart. 1849". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1985) Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
14360. • Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei. Tradusă în româneşte de D. Teodor Veisa, Licenţiat în Drept. Iassi (Tip. lui Adolf Bermann), 1857. (21,5 x 15). 58 p. (II 57848)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1986) Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
14361. • Constituţiunea Marelui Orient al Franciei. Supremul consiliu pentru Francia şi posesiunele francese. Votată de Adunarea Constituantă şi legislativă din 1884. Tradusă de F. J. M. Frank şi Aprobată de R. L. Discipolii lui Pithagora Or. Galatz. Tulcea (Impr. fr. Bernard Silbermann), 1885. (21,5 x 14,5). 23[-25] p. (II 384918)

Nu exista imagini
  1987) Constituţiunea massoneriei italiene
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea massoneriei italiene
14362. • Constituţiunea massoneriei italiene. Discutată şi aprobată de adunarea constituantă din Traducere din limba italiană de Fr. Grigori Goilav [Pe copertă şi 30. Ven.] şi aprobată de R. At. Viitorul. Botoşani (Tip. Naţională Goldşléger & Comp.), (20 x 12). 35 p. 2 lei noi. (I 384908)

Nu exista imagini
  1988) Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
14363. • *Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R. Bucureşti (Tip. Unirea), 1909. (23,5 x 15,5). 15 p. (A 11797/286)
În prezent, lipsă BAR.
14364. • Constituţiunea Ordinului independent S.I.R. şi Principiile fundamentale ale moralei Iudaismului cu citate din Scriptură şi din Cărţile Religioase. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1910]. (17,5 x 10,5). 58 p. (I 20167)
Pref. de J. B. Brociner.
14365. • Idem. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1913]. (16x10). 58 p., 4 f. formulare. (I 30772)
Pref. de J. B. Brociner.

Nu exista imagini
  1989) Constituţiunea ordinului masonic în România
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea ordinului masonic în România
14366. • Constituţiunea ordinului masonic în România. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. (19,5 x 13). 80[-84] p. (I 58083)
14367. • Constituţiunea ordinului masonic din România. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (16 x 11). 128 p. (I 410794)
14368. • Constituţiunea Suveranului Sanctuar de 33 şi Instrucţiunea gradului de 33 ritul ant. prim., al Masoneriei. Hilariopolis [Bucureşti] (Tip. Fr. Thiel & Weiss), 1882. (15 x 10,5). 18 p. (I 384727)

Nu exista imagini
  1990) Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
 • Opera
 • Imagini
Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
14369. • *Constituţia (legea fundamentală) a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia. S.l., Edit. Comitetului Comunist Revoluţionar Român, 1918. (Biblioteca Comunistă, nr. 1) (Costin, cop. 4)

Nu exista imagini
  1991) Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia
14370. • Constituţiunile generale alle Marelui Orient de Italia. Discutate şi aprobate de Adunarea Constituantă din 1887. Traducere şi imprimate prin îngrijirea şi cu cheltuiala R. L. Coroana României. Or. Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Litografia Comerciala), 1888. (19 x 12). 40 p. (IGMAAU Massoneria universală. Comuniunea italiană) (BCU-C1N 201558)

Nu exista imagini
  1992) CONSTON
 • Opera
 • Imagini
CONSTON
Vezi: THOMULESCU, CONSTANTIN ST.

Nu exista imagini
  1993) Construcţia Palatului Comunal din Capitală
 • Opera
 • Imagini
Construcţia Palatului Comunal din Capitală
14371. • Construcţiunea Palatului Comunal din Capitală. Bucureşti (Tip. profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 16). 14 p., 1 f. (II 35062)
Comentariu referitor la planurile de construcţie Mincu şi Antonescu şi la atitudinea Primăriei în această problemă.

Nu exista imagini
  1994) Construcţia Palatului de justiţie
 • Opera
 • Imagini
Construcţia Palatului de justiţie
14372. • Construcţiunea Palatului de justiţie. Călcarea legei şi caetului de sarcini. Economia naţională lăsată la discreţia direcţiei căilor ferate. Bucureşti (Tip. ziar. Lupta), 1890. (17,5 x 11,5). 34 p. (I 76119)

Nu exista imagini
  1995) Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894
 • Opera
 • Imagini
Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894
• Consultaţie asupra legii din 27 Martie 1894. Vezi: PANU, G. Consultaţie asupra legei din 27 Martie 1894. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  1996) CONTA, C. P.
 • Opera
 • Imagini
CONTA, C. P.
Vezi: POPOVICI-CONTA, CONST. I.

Nu exista imagini
  1997) CONTA, CHIRIAC (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, CHIRIAC (1859-?)
14373. ~ Manualul şefului de garnisónă rurală [de] Maiorul Conta, aprobat de Comitetul consultativ al Marelui Stat Major al Armatei prin procesul-verbal No. 4 din 26 Martie 1903. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), 1903. (20 x 13). 30 p., 5 f. albe. 1 leu. (I 410199)
14374. ~ Santinela. Dramă în două acte [de] Maiorul Ch. Conta. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă Dimirache & Stoicescu), 1905. (15 x 11). 60 p. ([Teatru, nr. 2]) (I 2750)
14375. ~ Idem. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legatorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1907. (19 x 13). 47 p. (II 8741)
14376. ~ Viaţa pentru Steag [de] Maiorul Ch.. Conta. Dramă istorică din Răsboiul Neatârnărei 1877-1878. în trei acte. Alexandria (Tip. şi Libr. Alexandri Anghel N. Vasilescu), 1906. (20,5 x 13,5). 43 p. (II 3068)
14377. ~ Idem. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legatorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1907. (20,5 x 12,5). 32 p. (II 7224)

Nu exista imagini
  1998) CONTA, ELIZA
 • Opera
 • Imagini
CONTA, ELIZA
Traduceri:
COSTE, A. Alcoolism ori economie. Trad. de ~. Iaşi, 1898.

Nu exista imagini
  1999) CONTA, NICOLAE N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, NICOLAE N. (1874-?)
14378. ~ [Applications des Mèthodes Physico-Chimiques à l’analyse des liquides physiologiques]. Thèse soutenue pour obtenir le titre de docteur en chimie 1911-1912 par le Capitarne Dr. Nicolas Conta, membre de l’Institut de chimie legale. Bucarest (Impr. Professionnelle, Démètre C. Ionesco), [1913]. (23 x 16). 72 p. (Universités de Lyon et de Naples) (II 33444)
14379. ~ Le leggi naturali e la creazione dell’essere vivente. Conferenza tenuta alla Società dei Medici e Naturalisti, [di] Capitano Dr. Nicola Conta, Fisiologo-Perito chimico. Membro dell’Instituto di Chimica legale. Napoli (Tip. delle R. Università Achille Cimmaruta), 1912. (23 x 15). 1 f., 19 p. (II 252611)
14380. ~ Sull’incompatibilità di alcuni medicamenti. Lavori sperimentali, [di] Capitano Dr. Nicola Conta, Fisiologo-Perito chimico. Membro dell’Instituto di Chimica legale. Napoli (Tip. della Regia Université Achille Cimmaruta), 1912. (23 x 15). 14 p. (II 252612)

Nu exista imagini
  2000) CONTA, OLGA (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, OLGA (1863-?)
14381. ~ Contribution à l’étude du sommeil hystérique par M-lle Olga Conta de la Faculté de Médecine de Paris. Paris (Impr. des thèses de la Faculté de Médecine de Paris Ollier-Henry), 1897. (24,5 x 15,5). 96 p. (II 19482)

Nu exista imagini
  2001) CONTA, PROFIRA
 • Opera
 • Imagini
CONTA, PROFIRA
(Pulheria)
14382. ~ Du mal de Pott au-dessous de la moelle chez les enfants et de ses conséquences au point de vue de l’accouchement. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 2 juin 1887, à la Faculté de Médecine de Paris. Par M-me Pulchérie (Profira) Conta. Née à Folticeni (Roumanie). Membre de la Société Zoologique de France. Paris, Libr. Ollier-Henry, 1887. (25,5 x 21,5). 144 p. (Faculté de Médecine de Paris. Année 1887) (II 413667)
Exemplarul incomplet în BAR (lipsă p. 145 şi urm., din bibliografie).

Nu exista imagini
  2002) CONTA, VASILE (1845-1882)
 • Opera
 • Imagini
CONTA, VASILE (1845-1882)
14383. ~ Bazele Metafizicei, [de] V. Conta. Traducere de A. St.[euerman]. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1896]. (18 x 11,5). VI, 1201-122] p. 5 lei. [preţ modificat]. (Colectiunea Şaraga, no. 44) (BCU-C1N 188691)
Cu o notă biografică de Iacob Negruzzi. Pentru traducător şi an, vezi: Massof, p. 45-46 şi 57.
14384. ~ Cine sunt Jidanii... [...]. Discurs rostit de Vasile Conta în Camera Deputaţilor la 4 şi 5 Septembrie 1879 cu privire la modificarea art. 7 din Constituţie. Iaşi, Librăria Românească I.V. Ionescu, [1914]. (17 x 12,5). 35 p. 15 bani. (Biblioteca Iubirei de Neam, nr. 8 şi 9) (I 38098)
Datat după nr. 10/11, cu dată certă: 1914, şi după anul depozitului legal în BAR.
14385. ~ Cum scriu ovrei[!] despre noi. Cuprindênd discursurile lui V. Conta de la 4-5 Septembre 1879 de Nicolae S. Dumitrescu, Licenţiat în Sciinţele naturale. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1896. (19,5 x 12). 53 p. 1 leu. (I 103181)
Reproduce discursurile lui V. Conta, cu un scurt studiu asupra problemei evreieşti în România.
14386. ~ Discursuri parlamentare, [de] B. Conta. Proiect de lege, Articole de diare etc. (1878-1881) cu o prefaţă de B. C. Livianu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (22,5 x 15,5). 212[-215] p. 2,50 lei. (II 103528)
14386. ~ Les fondements de la métaphysique par B. Conta. Traduit du roumain par D. Tescanu. Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie, Félix Alcan, Editeur (Tours, Imp. E. Arrault et C-ie), 1890. (18 x 12). 2 f.,156 p. (Bibliothèque de Philosophie contemporaine) (I 16590)
Tip. menţionată la p. 156. Pentru colecţie vezi: Adamescu I, p. 121.
14388. ~ Introduction à la métaphysique par B. Conta, Professeur à l’Université de Jassy. Bruxelles, G. Mayolez, Libraire-Editeur, Paris, Germer-Baillière & C-ie (Gand, impr. C. Annoot-Braeckman), 1880. (20 x 14). 197 p. (Philosophie matérialiste, I) (I 103121)
Tip., pe v. p. de titlu falsă.
14389. ~ Încercări de metafisică materialistă [Pe copertă: Partea I. Introducere istorică], de Vasile Conta, profesor la Universitatea din Iaşi. Iassi (Tipografia Naţională), 1880 [pe copertă: 1879]. (21 x 15). 201[-203] p. (I 103199)
14390. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1894]. (20,5 x 14,5). 154 p. 1 leu. (Colectiunea Şaraga, nr. 27) (I 103192)
Pentru colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la sfîrşitul anului 1894. Nr. 20 a apărut tot în 1894.
14391. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). VI-192 p. cu portr. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 863 - 864) (I 36027)
La p. 188-192 figurează un Supliment la Catalogul Bibliotecei pentru toţi. Datat după anul depozitului legal în BAR.
14392. ~ Opere complete, [de] Filozoful Conta. Poezii şi cugetări postume. Teoria fatalismului. Teoria ondulaţiunei universale. Originea speciilor, încercări de metafizică. Bazele metafizicei. Intâile principii cari alcătuesc lumea. Discursuri parlamentare. Articole politice. Proiect de lege şi regulamente. Diverse însemnări Un studiu biografic şi note explicative alcătuite după scrisori, acte şi manuscrise inedite de: Octav Minar. (Un facsimil, portretele filozofului şi a prietenilor lui însoţesc biografia). Bucureşti, C. Sfetea Librăria Şcoalelor, Editor, [1914]. (19,5 x 13). LXXVIII, 953 p., 5 portr., 3 pl. 7 lei. (I 37882)
Datat după: Adamescu I, p. 121, şi după anul depozitului legal în BAR.
14393. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti, C. Sfetea Librăria Şcoalelor Editor, [1915]. (19,5 x 12,5). LXXVIII, 951 p., 8 f. pl. (I 234301)
Ediţia, numai pe copertă. Lipsă p. 953 şi urm., care cuprind erata. Pentru an, vezi: Adamescu I, p. 121.
14394. ~ Origina speciilor (Teoria ondulaţiunii universale, partea II), [de] V. Conta. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915]. (16 x 10,5). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, Litere, ştiinţă, artă, 944) (I 42904)
14395. ~ Origine des espèces. Oeuvre inédite, de Basile Conta, ancien professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Typolyth. H. Goldner), 1888. (19,5 x 14). 193[-195] p. (Extrait du Bulletin de la Société de Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 103099)
14396. ~ Premiers principes composant le monde. Oeuvre inédite de Basile Conta, ancien professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Imprimerie nationale), 1888. (20 x 14). 112 p. (Publications du Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 103148)
14397. ~ Teoria fatalismului, [de] V. Conta. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin) [1894]. (20,5 x 14,5). 196 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 30) (I 103194)
Pentru colecţie vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la finele anului 1894.
14398. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). 192 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 888-889) (I 36043)
Datat după anul depozituluilegal în BAR: nr. 345/1914.
14399. ~ Teoria ondulaţiunii universale [de] V. Conta. [Vol. I]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin, Tipo-Lit. H. Goldner), [1894]. (20,5 x 14,5). 155 p. 1 leu. (Colecţiunea Saraga, nr. 31) (I 103186)
Pentru colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57. Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la finele anului 1894.
14400. ~ Idem. Vol. II. Iaşi, Edit. Librăriei şcoalelor Fratii Şaraga, [1895]. (20,5 x 14,5). p. 157-317. 1 leu. (Colecţia Şaraga, nr. 37).
Pe copertă, titlul: "Originea speciilor. Teoria Ondulaţiunii universale, II. Colecţiunea Şaraga". Pentru an şi colecţie, vezi: Massoff, p. 45 şi 57.
14401. ~ Idem. [I]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay ([Tip. Adeverul]), [1915]. (15 x 10,5). 176 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toti, nr. 934-935) (I 42903)
La p. 167-176, Catalogul Bibliotecii pentru toţi, nr. 1-338. Tip., cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Partea a 2-a a apărut cu titlul: "Originea speciilor".
14402. ~ Théorie de l’ondulation universelle. Essais sur l’évolution par Basile Conta. Traduction et notice biographique, par D. Rosetti Tescanu avec une lettre-préface, par le professeur L. Buchner. Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Editeur (Saint-Cloud, Impr. Belin Frères), 1895. (21 x 13,5). XXII, 216 p. (Bibliothèque de Philosophie contemporaine) (II 19019)
14403. ~ Théorie du fatalisme (Essai de philosophie matérialiste) par B. Conta, Professeur de droit civil à l’Université de Jassy. Bruxelles, G. Mayolez, Libr.-Edit. Paris, Germer-Baillière et C-ie, Libr. (Gand, Imp. C. Annoot-Braeckman), 1877. (20 x 13). 312 p. (I 78395)
Vezi de asemenea:
• Moţiunea nerevisioniştilor... şi discursurile... Bucureşti, 1879.
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  2003) Contabilitatea Agricolă
 • Opera
 • Imagini
Contabilitatea Agricolă
• Contabilitatea Agricolă. Vezi: • Comptabilitatea Agricolă

Nu exista imagini
  2004) CONTA-KERNBACH, ANA (1863-1921)
 • Opera
 • Imagini
CONTA-KERNBACH, ANA (1863-1921)
14404. ~ Biografia lui Vasile Conta. Adăugiri şi îndreptări de Ana Conta Kernbach. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1916. (24,5 x 16,5). 53 p., 4 pl. (portrete). 1,50 lei. (II 47949)
Descriere după copertă.
14405. ~ Clipe, [de] Ana Conla-Kernbach. [Iaşi, 1897]. (16,5 x 10,5). 3 f., 99 p. 2,50 lei. (I 116515)
Loc. şi an, cu cerneală pe cop. 4, pe exemplarul din BAR.
14406. ~ Idem. Ediţie nouă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (16,5 x 12). 2 f., 121[-124] p. (I 116459)
14407. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1915. (15,5 x 11,5). 142 p. 2 lei. (I 116441)
14408. ~ L’Education Manuelle par Madame Conta-Kernbach, Inspectrice des Écoles secondaires à Jassy (Roumanie). Bruxelles (Impr. Victor Feron), 1913. (24,5 x 15,5). 8 p. (II 31122)
14409. ~ L’effort volontaire dans l’Education Intellectuelle. L’abus qu’on en fait, par Madame Conta-Kernbach, Inspectrice des Écoles secondaires à Jassy (Roumanie). Bruxelles (Impr. Victor Feron), 1913. (24,5 x 16). 8 p. (II 31123)
14410. ~ Idem. Die Willensanstrengung in der geisligcn Erziehung. The volontary effort in the intellectuel éducation. Communication faite au Congrès de Pédologie, Bruxelles, Août 1911, par A. Conta-Kernbach, Inspectrice générale des écoles de jeunes filles à Jassy (Roumanie). Miinchen, Verlag des Arztlichen Rundschau Otto Gmelin, [191?]. (23 x 15,5). p. 238- 245. (Internationales Archiv fur Schulhygiene. Archives d’hygiène scolaire. International Magazine of School Hygiène, Archivio internazionale d’igiene scolastica. Sonderabdruck) (II 33617)
Text, în l. franceză, cu rezumate în l. germană şi engleză.
14411. ~ Elemente de metodică, de Ana Conta-Kernbach, Licenţiată în Filosofie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (24 x 16). VII, 116 p. 3 lei. (II 1625)
Ed. a III-a a apărut în 1919 cu titlul: "Noţiuni de metodică".
14412. ~ Elemente de pedagogie, de Ana Conta- Kernbach, Licenţiată în filosofie. [Pe copertă: Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice cu deosebire pentru Şcolile Normale]. Iaşi (Tipografia Naţională (I. [Pe copertă: Ioan] S. Ionescu)), 1907. (23,5 x 16,5). 168 p. 4 lei. (II 7935)
14413. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (24,5 x 16). 1 f., 145 p. 3 lei. (II 21522)
Ed. a III-a a apărut cu titlul: "Noţiuni de pedagogie".
14414. ~ Noţiuni de pedagogie de Ana Conta Kernbach. Ed. III. Iaşi, Edit. C. Ion & Co., 1918. (20,5 x 13,5). 176 p. 9 lei. (Elemente de Cultură generală) (II 55821)
Ed. I, II au apărut cu titlul: "Elemente de Pedagogie".
14415. ~ Fulgi [de] Ana Conta-Kernbach. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (18 x 11,5). 108 [-111] p. 2 lei. (I 2542)
Pe p. de titlu falsă: "Fulgi. Traduceri. Impresii. Traduceri din Luigi Capuana (Storia Fosca) şi Hélène Séguin (Aveu)".
14416. ~ În chestiunea volumului Opere complete de Filosoful Conta. Editat de d. C. Sfetea, întocmit de O. Minar, [de Ana Conta-Kernbach]. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (19,5 x 12,5). 1 f., 11 p. (I 42374)
Autorul, la finalul textului (p. 11).
14417. ~ Noţiuni de didactică, [de] Ana Conta-Kernbach. Cu o anexă. Ed. III. Iaşi (Tip. H. Goldner), [1918?]. (24 x 17). 48 p. (II 266962)
Exemplar deteriorat în BAR - nu se vede anul. Pare să fi apărut în 1918, deşi pe coperta ed. III a vol. "Noţiuni de pedagogie" apărut în 1918 este anunţată numai ed. II. Ed. I a apărut după 1910 (vezi: Conta-Kernbach, cop. 4, unde se anunţă apariţia "Elementelor de Didactică").
14418. ~ Noţiuni de Pedagogie, Didactică şi Metodică, [de] Ana Conta-Kernbach. Cu o anexă. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1914. (24,5 x 16,5). VIII, 307 p. 5 lei. (II 37543)
14419. ~ Şcolare, [de] Ana Conta-Kernbach. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (17,5 x 12). 1 f., 189[-191] p. (I 493)
Cuprinde: "1. Programele şi metodele nouă. 2. Examenele de institutorat. 3. Dezideratele Congresului din Petersburg. 4. O şcoală de ţăsut în Iaşi. Şcolile profesionale din Franţa. Şcolile normale din Franţa, Bavaria, Prusia şi Würtenberg. 7. Expoziţia de higiena şcolară din Nürnberg".
14420. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (20,5 x 14). 1 f., 237 p. 3 lei. (I 21807)
14420. ~ Şcolile profesionale de fete din Francia. Dare de seamă de Ana Conta-Chernbah [!], Profesoară de Pedagogie. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1893. (23,5 x 15,5). 1 f., 49 p. (II 76421)
Vezi de asemenea:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri Literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2005) Comptabilitatea Agricolă
 • Opera
 • Imagini
Comptabilitatea Agricolă
14422. • Comptabilitatea Agricolă, [de] I. Th. O. Noţiuni practice pentru ţinerea registrelor agricole în partidă dublă. Piatra-Neamt, Libr. şi Tip. Gheorghiu, [1908]. (16,5 x 12). 28 p., 1 tab. 60 bani. (Literatură şi ştiinţă popularizată. (Colecţiunea Mathilda & C. D. Gheorghiu) (I 10402)

Nu exista imagini
  2006) Contesa Cerşetoare
 • Opera
 • Imagini
Contesa Cerşetoare
14423. • *Contesa Cerşetoare. Roman. Fasc. 1 Bucureşti, [1910]. (se împarte gratuit la chioşul ziarelor Dimineaţa şi Adeverul) (GB, 3(1910), nr. 27, mai 8, p. 3)

Nu exista imagini
  2007) Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli
 • Opera
 • Imagini
Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli
14424. • Contessa Lambertini fiica cardinalului Antonelli. Roman prelucrat dupe date istorice şi actele stenografice din procesul Contessei Lambertini contra moştenitorilor cardinalului Antonelli, în Roma. Traducţie de Leonida Grigoriţa. Bucuresci (typografia Curţii, Proprietar F. Göbl), 1879. (22,5 x 15,5). 826 p. (II 139492)
14425. • Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1883. (23,5 x 15). 826 p. cu il. (II 458592)

Nu exista imagini
  2008) CONTOGIORGI, PANU
 • Opera
 • Imagini
CONTOGIORGI, PANU
14426. ~ Biografia poetului latin Ovidiu de Panu Contogiorgi Leucadianul. Doctor în Litere şi Teologie şi ex-director a Liceului S-ta Maura. [Constanţa], Edit. Libr. Románala Associaţi (Tip. Română La Associaţi), 1885. (20 x 13). 16 p. 40 bani. (I 384901)
14427. ~ Diatriba asupra situaţiunei anticei cetăţi Tomis renumită prin esiliul lui Ovidiu. De Panu Contogiorgi, D-r în litere şi theologie, exdirector al lyceului Santa Maura. Bucuresci (Typ. Minerva), 1884. (22 x 15). 16 p. (II 60108)

Nu exista imagini
  2009) Contra trustului hârtiei
 • Opera
 • Imagini
Contra trustului hârtiei
14428. • Contra trustului hârtiei. Memoriile Presei adresate Ministerului de Finanţe. Bucureşti (Atel. Tip. Adeverul), 1911. (19,5 x 12,5). 37 p. (I 23866)
14429. • Idem. (Al 3-lea memoriu). Bucureşti (Atel. Soc. anonime pe acţiuni Adeverul), 1913. (19,5 x 12,5). 13 p. (I 34350)

Nu exista imagini
  2010) Contractul normal sau pravilele hotărâtoare...
 • Opera
 • Imagini
Contractul normal sau pravilele hotărâtoare...
• Contractul normal sau pravilele hotărâtoare îmbelor îndatoriri a stăpănitorilor moşiilor din Besarabia şi a ţăranilor...
Vezi: НОРМАЛЬНЫЙ контракть ...Chişineu, 1846.

Nu exista imagini