Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1981) Constituţiunea
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea
14331. • Constituţiunea. [Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866]. (22 x 15,5). 34 p. (II 384974)
Lipsă coperta şi p. de titlu.

Nu exista imagini
  1982) Constituţiunea României
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea României
14332. • Constituţiunea României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 64 p. (II 384983)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă.
14333. • Idem. Votată de Adunarea Electivă în Şedinţa de la 29 Iuniu şi promulgată de Măria Sa Principele Domnitor la 30 Iuniu 1866. Botoşani (Impr. Botoşani), 1866. (14 x 11). 47 p. 2,10 lei. (Extras din "Monitorul Official", nr. 142) (I 350004)

Nu exista imagini
  1983) Constituţiunea şi legea electorală
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea şi legea electorală
14334. • Constituţiunea şi legea electorală. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1866. (23 x 15,5). 59 p. 45 parale. (II 80995)
14335. • Constituţiune şi legea electorală făcută sub Carol I, Domnul Românilor. Aranjată şi imprimată cu cheltuiala de Al. Tocescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (11 x 8,5). 3 f., 70 p. (I 31941)
14336. • Constituţiunea şi legea electorale. Imprimată cu spesele lui Alecsandru Tocescu, şeful atei. statului. [Pe copertă: A doua ediţiune]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (15 x 11,5). 1 f., 86 p. (I 439849)
Pe copertă, titlul: "România. Constituţiunea şi Legea electorale".
14337. • Constituţiunea şi legea electorala. Ediţiune officiale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1867. (20,5 x 13,5). 59 p. (II 442714)
Lipsă coperta.
14338. • Idem. Ediţiune officiale. Bucuresci (Imprimeria Statului [Pe copertă: Typographia Statului]), 1870. (22,5 x 15,5). 59 p. (II 267097)
14339 • Constituţiune [Pe copertă: Constitutiunea] şi Legea electorale. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1873. (14 x 9,5) 56 p. 30 bani. (I 78263)
14340. ~ Constituţiunea şi legea electorală. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (15 x 10,5). 34 p. (II 80666)
14341. • *Idem. Ediţiune oficială. Bucureşti (Typographia Statului), 1880. 32°. 35 p. 20 b. (BR, 2(1880), nr. 5, maiu, p. 182).
14342. • Idem. Bucuresci (Tipografia Statului), 1883. (27X 18,5). 36 p. (III 385120)
14343. • Constituţiune şi lege electorale. Ediţiune oficiale. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (22 x 14). 2 f., 92 p. (II 61848)
14344. • Constituţiunea şi Legea electorală a României. Cuprinzênd articulele din Constituţiunea de la 1 Iulie 1866 rămase în vigoare şi modificările introduse la 1879 şi 1884 precum şi Legea electorală din acest din urmă an. Galaţi (Tip. Dacia), 1884. (19 x 13,5). 78 p. (I 554627)
14345. • *Constituţiunea Regatului României. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 30) (Legea, cop. 3)
14346. • Constituţia din 1 Iulie 1866. Cu modificările Adunărilor constituante din 1879 şi 1884 după ediţiunea oficială. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [189?]. (16 x 10). 36[-39] p. (România) (I 174842)
Ultimul an menţionat în text: 1891.
14347. • Constituţiunea şi Legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895 relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (22,5 x 15). 70 p. (România) (II 63506)
14348. ~ Constituţiunea şi Legea electorală [...] Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (21,5 x 16). 70 p. (România) (II 350160)
14349. • Constituţiunea. Legea electorală cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Precum şi Procedura electorală. Bucureşti, Libr. Leon Alcalay, 1907. (17,5 x 11,5). 1 f., 104 p. 75 bani. (I 534016)
Pe copertă, titlul: "Constituţiunea. Legea electorală pentru Cameră şi Senat cu modificarea din 18 Februarie 1907. Relativ la întocmirea, revizuirea şi permanenţa listelor Electorale. Legea pentru Alegerea Consiliilor Comunale precum şi Procedura electorală".
14350. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (România) (II 247809)
Pe v. p. de titlu: "Această ediţiune cuprinde textul Constituţiunii din anul 1866, cu toate modificăţiunile introduse treptat de Adunările Constituante în anii 1879 şi 1884".
14351. • Constituţiunea şi legea electorală împreună cu legea din 3 Maiu 1895, relativă la modificarea art. 89, 90 şi 135 din legea electorală. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (22,5 x 15,5). 70 p. (II 15990)
14352. • Constituţia. Bucureşti, Cercul de Editură Socialistă (Tip. Universală, I. Ionescu), 1909. (16,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 17834)
14353. • Idem. Ed. II. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (15,5 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 18) (I 23287)
14354. • Constituţiunea. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (23 x 16). 32 p. (România) (II 374624)
14355. • Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (23 x 16). 32 p. 50 bani. (II 374637)
14356. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1917. (23,5 x 16). 30 p. 1 leu. (II 52273)
14357. • Idem. Iaşi (Imprimeria Statului), 1918. (22 x 15). 30 p. (România) (II 52182)
14356. • *Constituţia Patriei. Ed. II. Aprobată de In. Ministeriu de culte ca manual ce se pote folosi în şcolile poporali. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1899]. 20 cr. (Uni, 9(1899), nr. 39, sept. 30, p. 320: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1984) Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei
14359. • Constituţia ţării pentru împărăţia Austriei. Timişoara (Tip. la Iosif Baihel), [1849]. (38 x 23). [4] f. (BCU-ClN 235102)
Cu menţiunea: "Dată de Franz Iosif la întâiul an al stăpânirii, în 20 febr./4 mart. 1849". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1985) Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
 • Opera
 • Imagini
Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei
14360. • Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei. Tradusă în româneşte de D. Teodor Veisa, Licenţiat în Drept. Iassi (Tip. lui Adolf Bermann), 1857. (21,5 x 15). 58 p. (II 57848)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1986) Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Marelui Orient al Franciei
14361. • Constituţiunea Marelui Orient al Franciei. Supremul consiliu pentru Francia şi posesiunele francese. Votată de Adunarea Constituantă şi legislativă din 1884. Tradusă de F. J. M. Frank şi Aprobată de R. L. Discipolii lui Pithagora Or. Galatz. Tulcea (Impr. fr. Bernard Silbermann), 1885. (21,5 x 14,5). 23[-25] p. (II 384918)

Nu exista imagini
  1987) Constituţiunea massoneriei italiene
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea massoneriei italiene
14362. • Constituţiunea massoneriei italiene. Discutată şi aprobată de adunarea constituantă din Traducere din limba italiană de Fr. Grigori Goilav [Pe copertă şi 30. Ven.] şi aprobată de R. At. Viitorul. Botoşani (Tip. Naţională Goldşléger & Comp.), (20 x 12). 35 p. 2 lei noi. (I 384908)

Nu exista imagini
  1988) Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R.
14363. • *Constituţiunea Ordinului Independent în România S.I.R. Bucureşti (Tip. Unirea), 1909. (23,5 x 15,5). 15 p. (A 11797/286)
În prezent, lipsă BAR.
14364. • Constituţiunea Ordinului independent S.I.R. şi Principiile fundamentale ale moralei Iudaismului cu citate din Scriptură şi din Cărţile Religioase. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1910]. (17,5 x 10,5). 58 p. (I 20167)
Pref. de J. B. Brociner.
14365. • Idem. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), [1913]. (16x10). 58 p., 4 f. formulare. (I 30772)
Pref. de J. B. Brociner.

Nu exista imagini
  1989) Constituţiunea ordinului masonic în România
 • Opera
 • Imagini
Constituţiunea ordinului masonic în România
14366. • Constituţiunea ordinului masonic în România. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. (19,5 x 13). 80[-84] p. (I 58083)
14367. • Constituţiunea ordinului masonic din România. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (16 x 11). 128 p. (I 410794)
14368. • Constituţiunea Suveranului Sanctuar de 33 şi Instrucţiunea gradului de 33 ritul ant. prim., al Masoneriei. Hilariopolis [Bucureşti] (Tip. Fr. Thiel & Weiss), 1882. (15 x 10,5). 18 p. (I 384727)

Nu exista imagini
  1990) Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
 • Opera
 • Imagini
Constituţia a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia
14369. • *Constituţia (legea fundamentală) a Republicii Socialiste Federative a Sovietelor din Rusia. S.l., Edit. Comitetului Comunist Revoluţionar Român, 1918. (Biblioteca Comunistă, nr. 1) (Costin, cop. 4)

Nu exista imagini