Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1971) CONSTANTINOF, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOF, DEMETRU
14316. ~ Acceptaţiunea succesiunilor în dreptul civil român. Tesa pentru licenţa de Demetru Constantinof. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412692)

Nu exista imagini
  1972) CONSTANTINOV, ALECO IVAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, ALECO IVAN
14317. ~ Bai-Ganciu sau Minunate povestiri despre un bulgar din zilele noastre [de] Aleco Ivan Constantinov. Traducere de St. G. Sergent. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (16,5 x 11,5). 208 p. 60 bani. (Biblioteca Lumina, Publicaţie Periodică, nr. 16-17) (I 28767)
Cu o pref. de traducător (p. 3-7). Pentru an, vezi: Luc, 10(1911), nr. 15-17, p. 387: Cronici.
14318. ~ Idem. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Curierul Judiciar), [191?]. (20,5 x 14). 156 p. (I 68539)

Nu exista imagini
  1973) CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINOV, SCARLAT (1872-?)
14319. ~ Culegere din Regulamente şi Legi corespunzând Programului instrucţiei Elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov de la Şcoala normală Vasile Lupu din Iaşi. Iaşi (Tip. Speranţa Crieghel), 1910. (19 x 12,5). 1 f., 322 p. cu il., 1 tab. (I 23357)
14320. ~ Manualul elevului de caporal şi sergent [de] Căpitanul Constantinov Scarlat, Regimentul Ştefan cel Mare No. 13. Alcătuit după programul publicat în M. O. No. 10 p. r. No. 11 din 1910 cu 100 figuri în text. Aprobata cu ordinul Ministerului de războiu No. 1909 din 1 Iunie 1911. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1911. (16 x 10). 164, 11 p., 1 f. (I 26866)
14321. ~ Idem. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1912. (17 x 10). 8 f., 178 p., 1 h., 1 tab. (I 34281)

Nu exista imagini
  1974) CONSTANTINY, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINY, JOHANN
14322. ~ Denkschrift über die banater Bergwerke Oravitza, Moldova, Saska, Dognacska, Bogschan, Recsitza und ihre Filialen mit Rücksicht auf das Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke von Johann Constantiny, Faktor în k.k. Pension. Temesvar (Schnell- pressendruck von H. Hazah und Sohn Wielhelm), 1857. (23,5 x 15,5). 1 f., VI, 109 p. (II 15847)

Nu exista imagini
  1975) CONSTANŢIU, I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANŢIU, I.
14323. ~ Valoarea socială şi economică a Monopolurilor (In raport cu nevoile noastre economice), [de] I. Constanţiu, membru al Camerei de Comerţ din Iaşi. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Economice şi Financiare din Bucureşti la 22 Mai 1916. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (23,5 x 16). 20 p. 60 bani. (II 47950)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1976) Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
 • Opera
 • Imagini
Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor...
14324. • Constatări şi învăţăminte trase până acum, cu privire la tactica de luptă a armelor, la întrebuinţarea diferitelor lucrări de pământ, la noutăţile tehnice etc. T.-Severin, Libr. şi Tip. Iancu G. Bejan, [1916]. (23,5 x 15,5). 18 p. (Extras din "Revista Infanteriei" No. 221 din Aprilie 1915 - în 120 exemplare - pentru Şcoala de Ofiţeri de rezervă a învăţătorilor din T.-Severin) (II 46983)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe p. de titlu, numai : "Extras din..." Şi în revistă a apărut fără semnătură.

Nu exista imagini
  1977) Constatările făcute de Consiliul Comunal...
 • Opera
 • Imagini
Constatările făcute de Consiliul Comunal...
14325. • Constatările făcute de Consiliul Comunal actual asupra Administraţiunei Comunale trecute. Primar fiind D-l I. Demetriade, iar consilieri D-nii G. Pliniceanu, I. Protopopescu, Colonel Mănescu, Al. D. Scrădeanu, P. Gheorghiu, V. N. Simionescu, Stoica Ionescu, Torna Covăceanu, Anastase Filoti, Gogu Stănescu. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (22 x 15). 52 p. (II 38805)

Nu exista imagini
  1978) Constitution
 • Opera
 • Imagini
Constitution
• La Constitution Roumaine expliquée d’après ses vrais principes. Vezi: ELIADE RĂDULESCU, I. La Constitution Roumaine... Paris, 1851.
14326. • Constitution. Bucarest (Imprimerie de l’État), 1866. (22,5 x 15,5). 26 p. (II 523372)
Descriere după copertă.
14327. • Idem. [Bucarest, Imprimerie de l’État, 1866?]. (22 x 15). 31 p. (II 454350)
Cuprinde textul, în l. franceză, al Constituţiei din 1866.

Nu exista imagini
  1979) Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
 • Opera
 • Imagini
Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866
14328. • Constitution de la Roumanie 30 Juin 1866. Bucarest (Impr.-Edit. Jean Weiss), 1866. (16 x 11,5). 32 p. prix 60 paras. (Tirage séparé du journal La voix de la Roumanie) (I 76105)
14329. • Constitution du 30 Juin (12 juillet) 1866. Avec les modifications y introduites en 1879 et 1884. Loi électorale du 8/20 juin 1884. Bucarest (Typ. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1884. (24 x 16,5). 64 p. (II 488927)

Nu exista imagini
  1980) Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
 • Opera
 • Imagini
Les Constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie
14330. • Les constitutions de l’Europe Orientale. Roumanie-Bulgarie & Serbie. Bucarest, Libr. de L’Independance roumaine, 1884 [pe copertă: 1886]. (23 x 16). 54 p. 1 franc. (II 412691)

Nu exista imagini