Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1961) CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, CONSTANTIN P.
14299. ~ Apărarea Dreptului Scoaleloru de Constantin. P. Constantiniu, Avocatu Ministeriului Cultelor şi Instrucţiunei publice în procesul intentat de D. Iancu Ralet şi otărîrea majorităţei curtei de apelu din Iaşi dată în această cauză. Iaşi (Tip. lui Adolf Berman), 1862. (19,5 x 12,5). 13 p. (I 61494)
Cu alfabet de tranziţie.
14300. ~ Dritulu personale în jureprudinţia Curţii Apelative din Iassi. Procesulu Dómnei Casandra Cerchezu născută Latif, cu D. Dimitrie Castroeanu, pentru lipsuri dotali, de Constantin P. Constantiniu, avocată. Iaşii (Tipografia Buciumului Românu), 1864. (20,5 x 13). 28 p. (I 63287)

Nu exista imagini
  1962) CONSTANTINIU, C. P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, C. P.
14301. ~ Chestia Slănicului. Raportul d-lui Epitrop C. P. Constiantiniu asupra băilor Slănic (Moldova). Iaşii, 1899. (15,5 x 11,5). 1 f., 20 p. (I 410904)

Nu exista imagini
  1963) CONSTANTINIU, DEMETRU C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, DEMETRU C.
14302. ~ Complicitatea în materie penală. Teza pentru licenţa susţinută de Demetru C. Constantiniu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 43 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3407)

Nu exista imagini
  1964) CONSTANTINIU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, GEORGE I.
14303. ~ *Les caractères généraux de l’hypothèque. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1903. 8°. 108 p. (Rally I, p. 77)
14304. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de George I. Constantiniu la ... Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (22,5 x 15). 4 f., V p., p. 14-80. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412365)

Nu exista imagini
  1965) CONSTANTINIU, I. B.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, I. B.
14305. ~ Ghidul oficerului necesar Ori cărui D-nu Oficer din ori ce armă din Activitate şi Réserva, precum şi tutulor Autorităţilor Civile şi Administrative coprindend aprópe 47 de estracte de legi, decisii, circulari, apărute până în présent cu tóte modificările aduse precum şi cunoscinţele generale cu diferite moduri de aprovizionări de lemne, cărbuni, furage, orz etc. Estimaţia (evaluarea) productelor în magazie, a fenului în clăi, a paelor în şire etc. Modul constatarei cualilăţei postavurilor, a peilor tăbăcite şi netăbăcite, etc. tóte aranjate în spiritul înaltului decret no. 1888/90 lucrate de Căpitanul I. B. Constantiniu, Şef de biurou Ia Divizia V Infanterie, Buzeu. Vol. I -II. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (20,5 x 13). VI-527 p., 1 tab. (vol. I) ; 401 p., 2 tab. (vol. II). Preţul unui volum 5 lei. (II 70093)
Tablă de materii pentru fiecare volum în parte, şi o tablă de materie a ambelor volume (p. 525-526 a vol. I). La vol. II, numele autorului: "S. B. Constantiniu".

Nu exista imagini
  1966) CONSTANTINIU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N.
14306. ~ Manual de rugăciuni şi curs incepetor de aritmetică practică, pentru clasa I-iu primară şi I-iu ş’a doua rurală de ambe-sexe, de N. Constantiniu, institutor. Ed. I. Focşani (Tip. Modernă, Theodosie Dumitrescu), 1892. (19 x 13,5). 88 p. (I 71828)
14307. ~ Idem. Ed. II. Corectată şi adăugată. Focşani, Edit. Librăriei Alexandru Codreanu, 1893 [pe copertă: 1894]. (20 x 13). 72 p. (II 71833)

Nu exista imagini
  1967) CONSTANTINIU, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, N. G.
În colaborare:
HAŞIGANU, ŞT. N. ş.a. Abecedarul militar... Bucureşti, 1913.
~ Metodica scriscititului... (Anexă la Abecedarul militar). Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1968) CONSTANTINIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, NICOLAE
14308. ~ Viersuri, de Nicolae Constantiniu. Craiova (Tip., Leg. de Cărţi şi Secţia de Cartonage N. I. Macavei), 1910. (20 x 14,5). 80 p. 5 lei. (II 21450)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1969) CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ST. (1856-?)
(Vrâncénul)
14309 ~ Activitatea extra şcolară a institutorului, de St. Constantiniu, institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1906. (20,5 x 13,5). 29 p. (I 17913)
14310. ~ Anarhie, desordine, bunul-plac în Ministerul Şcoalelor sub D-nii Take Ionescu-Dr. Istrate. De Vrâncénul [= St. Constantiniu]. Focşani (Tip. Aurora Gheorghe A. Diaconescu), 1900. (23,5 x 16). 205 p. (II 296406)
Autorul, menţionat în text.
14311. ~ Caetul special şi corectarea lui, de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1903. (20 x 13). 2 f., 27 p. (I 408752)
14312. ~ Două conferinţe didactice. Cercetarea lucrărilor scriptice în scóla primară şi Treptele formale de St. Constantiniu, Institutor în Focşani. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (19 x14,5). 44 p., 1 pl. (I 411578)
14313 ~ Starea înveţămentului religiunei în şcolele nostre primare. Cărţile bisericesci de St. Constantiniu, Director al şcolei de băieţi [pe copertă: Directorul şcolei de băieţi urbane] Vrancea. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1890. (18,5 x 12,5). 53 p. 50 bani. (I 411389)
14314. ~ Şcoala Rurală de St. Constantiniu, Institutor Vrancea. Focşani (Tip. Modernă, M. Luis & Nae D. Samolada), 1889. (20,5 x 13,5). 149[-151] p. (II 411744)

Nu exista imagini
  1970) CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINIU, ZOIŢA (1860-?)
14315. ~ Proscrişi de Zoiţa Constantiniu, Invăţătóre provisorie cl. I -II. şcola rurală mixtă comuna Mărăşeşti, jud. Putna. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1894. (22,5 x 14,5). 43 p. (II 412366)

Nu exista imagini